Java Wprowadzanie Danych Z Klawiatury | Wczytywanie Danych Z Klawiatury Od Użytkownika – Użycie Scanner W Javie. Kurs Prosta Java Od Zera 모든 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “java wprowadzanie danych z klawiatury – Wczytywanie danych z klawiatury od użytkownika – użycie Scanner w Javie. Kurs Prosta Java od zera“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Kreatywny Koder 이(가) 작성한 기사에는 조회수 90회 및 좋아요 1개 개의 좋아요가 있습니다.

Scanner input = new Scanner(System.in); String text = input. nextLine(); Tym sposobem pobierzemy sobie linijkę tekstu od użytkownika: utworzymy obiekt klasy Scanner, który będzie przechwytywać systemowe wejście (z klawiatury).

java wprowadzanie danych z klawiatury 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Wczytywanie danych z klawiatury od użytkownika – użycie Scanner w Javie. Kurs Prosta Java od zera – java wprowadzanie danych z klawiatury 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Czym jest program który nie potrafi komunikować się z użytkownikiem. Dzięki Scannerowi będziemy mogli przyjąć wartości wpisywane na klawiaturze i sterować zachowaniem programu.
Pełen kurs Javy: http://prostajava.pl/
Instagram: https://www.instagram.com/kreatywnykoder/

java wprowadzanie danych z klawiatury 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Podstawowe wejście – Klasa Scanner – JavaStart

Java oferuje jednak gotowe klasy, które w prosty sposób pozwolą odczytać dane wprowadzane przez użytkownika na klawiaturze. Dzięki temu Twoje aplikacje …

+ 여기에 더 보기

Source: javastart.pl

Date Published: 7/2/2022

View: 2113

Lekcja 3. Scanner, wprowadzanie danych z klawiatury.

W tym artykule dowiesz się, jak w języku Java wprowadzać dane do programu z klawiatury, przy pomocy klasy Scanner.

+ 여기에 보기

Source: szymonleyk.pl

Date Published: 12/24/2021

View: 9126

Lecture: Wprowadzanie danych z klawiatury – CodeGym

Wprowadzanie danych z klawiatury. Składnia Java. Poziom 3 , Lekcja 7. Dostępny. – Amigo, nadszedł Twój czas. Opowiem Ci o wprowadzaniu danych z klawiatury.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: codegym.cc

Date Published: 5/24/2022

View: 7988

Wprowadzanie danych z klawiatury w Javie – Kurs Java …

Na szczęście wpisywanie danych z klawiatury w Javie jest bardzo prostym zadaniem. Można je zapisywać do zmiennych, stosować jako stopowanie …

+ 여기에 표시

Source: ja-programuje.pl

Date Published: 9/1/2021

View: 2564

Zmienne – String i wczytywanie danych od użytkownika

Szukasz mentora, który pomoże Ci nauczyć się programować? Masz pytania odnośnie pracy programisty? Skontaktuj się ze mną. Kursy i serie artykułów. Kurs Java …

+ 여기에 자세히 보기

Source: kursjava.com

Date Published: 8/18/2021

View: 4348

JAVA – Wczytywanie i wyświetlanie danych

Przykłady wczytywania i wyświetlania danych w języku JAVA: … obiektu in // (klasy Scanner) nextInt() powoduje wczytanie // liczby całkowitej z klawiatury.

+ 여기에 더 보기

Source: podstawyprogramowania.pl

Date Published: 7/12/2021

View: 5303

Strumienie tekstowe (wprowadzanie danych z klawiatury) i …

Strumienie tekstowe – wprowadzania danych z klawiatury … import java.util.*; … Wprowadzanie danych do pliku binarnego i wyświetlanie jego zawartości w …

+ 여기에 더 보기

Source: zofia.kruczkiewicz.staff.iiar.pwr.wroc.pl

Date Published: 8/16/2022

View: 4356

주제와 관련된 이미지 java wprowadzanie danych z klawiatury

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Wczytywanie danych z klawiatury od użytkownika – użycie Scanner w Javie. Kurs Prosta Java od zera. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Wczytywanie danych z klawiatury od użytkownika - użycie Scanner w Javie. Kurs Prosta Java od zera
Wczytywanie danych z klawiatury od użytkownika – użycie Scanner w Javie. Kurs Prosta Java od zera

주제에 대한 기사 평가 java wprowadzanie danych z klawiatury

 • Author: Kreatywny Koder
 • Views: 조회수 90회
 • Likes: 좋아요 1개
 • Date Published: 2022. 2. 27.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=ugn63Q8plqA

Czytanie wejścia tekstowego z klawiatury w JAVA

Czytanie wejścia tekstowego z klawiatury w JAVA › @skrzeczol755 › Czytanie wejścia tekstowego z klawiatury w JAVA 25.06.2012 15:00

Ten wpis będzie takim małym oderwaniem od poradników dotyczących programowania aplikacji okienkowych, bo zajmiemy się czymś konsolowym. W Javie. A konkretniej czytaniem wejścia tekstowego z klawiatury — tak, jak to się robiło za starych czasów dominacji DOS-a lub teraz podczas używania terminala na jakimś Uniksoidzie (GNU/Linux, BSD, Solaris, OS X, AIX, HP-UX).

Co trzeba umieć?

Podstawy Java

Pobieramy tekst

Na początku głównej klasy programu (najprostsze założenie to program składając y się z jednej klasy) dorzucimy linijkę [code=java]import java.util.Scanner;[/code]

Dzięki temu, użyjemy następujących dwóch linijek do pobrania tekstu z klawiatury:

Scanner input = new Scanner(System.in); String text = input.nextLine();

Tym sposobem pobierzemy sobie linijkę tekstu od użytkownika: utworzymy obiekt klasy Scanner, który będzie przechwytywać systemowe wejście (z klawiatury). Następnie utworzymy zmienną typu String przechowującą pobraną z klawiatury linijkę. I na tym polega całe przechwytywanie tekstu.

Pobieramy liczby

Przez zamianę tekstu na liczbę

Pobieranie liczb polega na przechwyceniu tekstu i próby zamiany na liczbę. Wykorzystamy wcześniej omówione przechwytywanie tekstu.

Do zamiany tekstu na liczbę użyjemy [code=java]int liczba = Integer.parseInt(String tekst); //dla typów Long, Float i Double wstaw właściwą nazwę i typ }[/code]

Polega to na tym, że próbujemy zamienić zmienną tekst na liczbę odpowiedniego typu. Jeśli się uda ta zamiana, mamy liczbę. Jeśli nie, zostanie zgłoszony wyjątek NumberFormatException. Aby zabezpieczyć się przed takim wyjątkiem, przechwytywanie liczb zrobimy tak:

[int,long,float,double] liczba=0; try { int liczba = Integer.parseInt(String tekst); //dla typów Long, Float i Double wstaw właściwą nazwę i typ } catch(NumberFormatException e) { System.out.println(“Tu nie ma liczby :[“); }

Bezpośrednio z klawiatury

Zamiast input.nextLine() z sekcji powyżej zastosujemy nextInt()/nextLong()/nextFloat()/nextDouble() zgodnie z poniższym szablonem:

int liczba = input.next[Int,Long,Float,Double]();

. Aby zabezpieczyć się przed wyjątkiem InputMismatchException, zmienimy nazwę wyjątku w catch(NumberFormatException) na InputMismatchException, co ma wyglądać tak:

[int,long,float,double] liczba=0; try { int liczba = input.nextInt(); //dla typów Long, Float i Double wstaw właściwą nazwę i typ } catch(InputMismatchException e) { System.out.println(“Tu nie ma liczby :[“); }

Bardzo podobnie postępujemy z innymi typami liczbowymi, tzn. BigInteger, Short, Byte, BigDecimal.

Przechwytujemy wartości logiczne

Tak samo jak tekst czy liczby, możemy pobierać wartości logiczne (typ boolean). Wykonuje się to tak, jak z liczbami, ale to wygląda tak:

boolean zmienna = input.nextBoolean();

Wraz z obsługą wyjątku:

try { boolean zmienna = input.nextBoolean(); } catch(InputMismatchException e) { System.out.println(“Houston, we’ve had a problem.”); }

Podsumowanie

Dzięki temu wpisowi zapoznamy się/nauczymy się przechwytywać od użytkownika dane ze standardowego wejścia i sprawdzać, czy są one poprawne. Do tego nie zapomnijmy o imporcie pakietów z wyjątkami, gdyż przedstawione przykłady nie będą działać.

Podstawowe wejście

Aplikacje, które operują na danych zapisanych na sztywno w kodzie programu w większości przypadków są mało użyteczne. Java oferuje jednak gotowe klasy, które w prosty sposób pozwolą odczytać dane wprowadzane przez użytkownika na klawiaturze. Dzięki temu Twoje aplikacje staną się dużo bardziej użyteczne i atrakcyjne dla docelowego użytkownika.

Klasa Scanner

Klasa Scanner jest bardzo uniwersalna i w ogólności pozwala skanować tekst w poszukiwaniu kolejnych napisów, czy liczb, rozdzielonych wskazanym separatorem. Możemy dzięki niej wygodnie przeglądać zawartość plików, czy kod źródłowy stron internetowych, ale w tej lekcji skupimy się na jej wykorzystaniu w celu odczytania danych z konsoli od użytkownika. Do wyświetlania danych w konsoli posługiwaliśmy się strumieniem, który był przypisany do obiektu System.out. W przypadku odczytu będziemy korzystali z kolei ze strumienia System.in. Najczęściej jest to strumień reprezentujący dane wpisywane do konsoli systemu podczas działania aplikacji.

Na początek napiszmy program, który wczyta od użytkownika informację o jego imieniu, a następnie wyświetli powitanie.

import java.util.Scanner; class Hello { public static void main(String[] args) { Scanner scan = new Scanner(System.in); System.out.println(“Jak masz na imię?”); String firstName = scan.nextLine(); System.out.println(“Witaj ” + firstName); } }

Klasa Scanner znajduje się w pakiecie java.util. Oznacza to tyle, że jeżeli chcemy z niej skorzystać, to musimy ją na samym początku zaimportować.

Rozpoczynamy od utworzenia obiektu typu Scanner, ponieważ chcemy coś wczytać od użytkownika. Tak jak wspominałem, jest to dosyć uniwersalna klasa i w zależności od tego, co przekażemy do konstruktora, to Scanner będzie pozwalał na odczyt danych z określonego źródła. Ponieważ powyżej obiekt utworzyłem zapisując new Scanner(System.in), to dane będą odczytywane z konsoli.

Wczytywanie tekstu

Metoda nextLine() wstrzymuje działanie programu do momentu, w którym użytkownik wpisze coś w konsoli i zatwierdzi enterem. Metoda ta zwraca w wyniku napis, który zapamiętujemy w zmiennej firstName, a następnie wykorzystujemy ją do wyświetlenia powitania dla użytkownika.

Wczytywanie innych danych

Oprócz metody nextLine(), klasa Scanner oferuje szereg dodatkowych metod, które pozwalają na odczyt danych innych typów.

nextInt() – odczytuje kolejną liczbę całkowitą

nextDouble() – odczytuje kolejną liczbę zmiennoprzecinkową,

nextBoolean() – odczytuje kolejną wartość typu boolean,

oraz analogiczne metody dla typów byte, short, long, float. Nie istnieje metoda do wczytywania pojedynczego znaku typu char.

Pełną listę metod znajdziesz w dokumentacji klasy Scanner.

Kiedy kropka, a kiedy przecinek

Przy korzystaniu z klasy Scanner popularne jest występowanie wyjątku InputMismatchException. Może on być związany z konfiguracją maszyny wirtualnej. Przykładowo jeżeli uruchamiasz program na komputerze z polskim systemie operacyjnym z domyślnymi ustawieniami, do przy wczytywaniu liczb zmiennoprzecinkowych, oczekiwanym separatorem będzie przecinek. Jeżeli jednak ten sam program uruchomisz na systemie anglojęzycznym z lokalizacją ustawioną na Stany Zjednoczone, to oczekiwanym separatorem dziesiętnym będzie kropka. W celu ustandaryzowania tego zachowania, możesz wymusić z jakiej lokalizacji ma korzystać Scanner. Służy do tego metoda useLocale(), która jako argument przyjmuje wartość typu Locale.

import java.util.Locale; import java.util.Scanner; class ScanLocal { public static void main(String[] args) { Scanner scanner = new Scanner(System.in); scanner.useLocale(Locale.US); //wprowadzanie liczb z kropką jako separatorem //scanner.useLocale(Locale.GERMANY); //wprowadzanie danych z przecinkiem System.out.println(“Podaj pierwszą liczbę:”); double first = scanner.nextDouble(); System.out.println(“Podaj drugą liczbę:”); double second = scanner.nextDouble(); double sum = first + second; System.out.println(“Suma wprowadzonych liczb to ” + sum); } }

W powyższym przykładzie liczby będzie należało wprowadzać z kropką, niezależnie od tego, gdzie uruchomimy program. Jeżeli usuniesz komentarz z wiersza z Locale.GERMANY, to liczby należałoby zawsze wprowadzać z przecinkiem.

Czyszczenie strumienia wejścia

Jeżeli korzystając ze Scannera na zmianę będziesz wczytywać liczby oraz napisy, to po każdym wczytaniu liczby wywołaj także pustą metodę nextLine(). Dzięki temu pozbędziesz się ze strumienia wejścia zbędnego znaku entera, który nie jest konsumowany przez metody nextInt(), czy nextDouble().

import java.util.Scanner; class MixScan { public static void main(String[] args) { Scanner scanner = new Scanner(System.in); System.out.println(“Podaj liczbę:”); int number = scanner.nextInt(); System.out.println(“Podaj napis:”); String word = scanner.nextLine(); System.out.println(word + ” ” + number); } }

Wynik powyższego programu będzie następujący:

Program nie czeka na wprowadzenie napisu. Jeżeli po wczytaniu liczby wywołasz dodatkową metodę nextLine(), to program będzie zachowywał się zgodnie z oczekiwaniami.

Lekcja 3. Scanner, wprowadzanie danych z klawiatury.

W tym artykule dowiesz się, jak w języku Java wprowadzać dane do programu z klawiatury, przy pomocy klasy Scanner. Dzięki tej wiedzy będziesz umieć tworzyć programy, wykonujące tę samą operację dla różnych danych wejściowych.

Wpis jest kontynuacją poprzednich artykułów, w których poznaliśmy podstawowe instrukcje w Javie. Stworzyliśmy pierwszy projekt. Dowiedzieliśmy się jak skompilować i uruchomić program.

Wszystkie artykuły z cyklu “Kurs Java”:

Czego potrzebujesz:

zainstalowane JDK (instrukcja)

projekt “zlicz ile znaków, jest w tekście” ( link )

) 30 min wolnego czasu

Klasa Scanner

Wiemy już, że w Javie jest taka konstrukcja jak klasa. Zdefiniowaliśmy też już pierwszą klasę, która nazywała się “Program”. Standardowa biblioteka Javy dostarcza nam bardzo wiele klas z gotowymi implementacjami. Jedną z nich jest klasa Scanner.

“Klasa Scanner odczytuje sformatowane dane wejściowe i konwertuje je do postaci binarnej. Klasa może być używana do odczytywania danych wejściowych z konsoli, pliku, łańcuchów […]. Przykładowo możemy wykorzystać tę klasę do odczytywania liczb z klawiatury i przypisywania jej do odpowiedniej zmiennej” H. Schildt, Java Kompendium Programisty

No dobrze, polecieliśmy teraz regułką 🙂 Wygląda profesjonalnie, ale o co chodzi… 🙂 Jak tego użyć?

Najpierw wytłumaczmy, czym jest zmienna, o której była mowa w cytacie.

Zmienna

Zmienna służy do przechowywania danych.

Konstrukcja deklaracji (stworzenia) zmiennej:

typ_danych nazwa_zmiennej;

Aby stworzyć zmienną w Javie, należy określić jej typ oraz nazwę. Jakie mamy typy w Javie? O tym za chwilę.

Konstrukcja inicjalizacji (ustawienia wartości) zmiennej:

nazwa_zmiennej = wartość;

Typy danych

Java definiuje 8 podstawowych typów danych, tzw. typów prostych, które możemy podzielić na 3 grupy:

Całkowitoliczbowe (np. 66)

byte – liczby z przedziału od -128 do 127

short – liczby z przedziału od -32 768 do 32 767

int – liczby z przedziału od ok – 2 mln do 2 mln

long – liczby z przedziału od ok – 9 tryliardów do 9 tryliardów

Zmiennoprzecinkowe (np. 3.14)

float – liczby z przedziału 1.4e-045 do 3.4e+038

double – liczby z przedziału 4.9e-324 do 1.8e+308

Znakowy (np. ‘c’)

char

Logiczny (true lub false)

boolean

Poza typami prostymi wyróżniamy też typy referencyjne, jednym z nich jest String, który służy do przechowywania całych zdań.

Super, poznaliśmy podstawowe typy danych w Javie, możemy więc zacząć tworzyć zmienne.

Ćwiczenie 1. Stwórz zmienne: imię, wiek oraz pensja. Przypisz do nich wartości oraz wyświetl na konsoli.

Otwórz projekt Program.java, w miejscu, w którym zakończyliśmy. W metodzie main dodaj zmienne:

// deklaracja zmiennych String imie; int wiek; double pensja; // inicjalizacja zmiennych imie = “Jurek”; wiek = 22; pensja = 4445.11;

Wyświetl wartość zmiennych

System.out.println(“Imię “+imie); System.out.println(“Wiek “+wiek); System.out.println(“Pensja “+pensja);

Konstrukcja “Imię “+imie, łączy słowo “Imię ” z wartością zmiennej imie. A więc wynikiem będzie połączony napis: “Imię Jurek”.

Program.java

class Program { public static void main (String args[]) { System.out.println(“Dzisiaj jest piękny dzień.”.length()); // deklaracja zmiennych String imie; int wiek; double pensja; // inicjalizacja zmiennych imie = “Jurek”; wiek = 22; pensja = 4445.11; System.out.println(“Imię “+imie); System.out.println(“Wiek “+wiek); System.out.println(“Pensja “+pensja); } }

Przyszedł czas na kompilację oraz uruchomienie programu. W katalogu, w którym znajduje się plik “Program.java” wpisz w konsoli:

javac Program.java java Program

Powinniśmy otrzymać następujący wynik:

Poznaliśmy typy oraz zmienne, możemy zatem wrócić do klasy Scanner, która umożliwia wczytywanie danych i zapisywanie ich do zmiennych.

Wczytywanie danych z klawiatury (Scanner cd.)

Aby skorzystać ze “skanera” należy utworzyć zmienną typu Scanner i zainicjalizować go, przekazując “standardowe wejście”.

Standardowe wejście (System.in) domyślnie ustawione jest jako klawiatura. Standardowe wyjście (System.out) domyślnie ustawione jest jako konsola.

Stworzenie instancji skanera:

Scanner scanner = new Scanner(System.in);

Scanner jest zewnętrzną klasą (niezdefiniowaną przez nas), aby jej użyć, należy wykonać import. W Javie importy definiujemy na samym początku pliku, jeszcze przed deklaracją klasy.

Wpisz następujący kod na samym początku pliku Program.java

import java.util.Scanner;

Ok, przygotowaliśmy skaner, ale jak z niego skorzystać?

Klasa Scanner udostępnia metody, które umożliwiają sczytywanie z klawiatury wartości różnych typów, np.:

Jeśli chcesz sczytać liczbę całkowitą, to wywołaj:

scanner.nextInt()

jeśli chcesz sczytać tekst, to wywołaj

scanner.next()

Listę wszystkich metod udostępnianych przez klasę Scanner możesz znaleźć w dokumentacji javy.

Aby sczytaną wartość przypisać do zmiennej, wywołaj odpowiednio:

imie = scanner.next(); wiek = scanner.nextInt(); pensja = scanner.nextDouble();

Aby poczuć interakcję z programem, możemy dodać odpowiednie pytania, które będzie zadawał nam program.

Scanner scanner = new Scanner(System.in); System.out.println(“Podaj imię: “); imie = scanner.next(); System.out.println(“Podaj wiek: “); wiek = scanner.nextInt(); System.out.println(“Podaj pensję: “); pensja = scanner.nextDouble();

Cały kod programu:

import java.util.Scanner; class Program { public static void main (String args[]) { System.out.println(“Dzisiaj jest piękny dzień.”.length()); // deklaracja zmiennych String imie; int wiek; double pensja; // inicjalizacja zmiennych, poprzez wczytanie z klawiatury Scanner scanner = new Scanner(System.in); System.out.println(“Podaj imię: “); imie = scanner.next(); System.out.println(“Podaj wiek: “); wiek = scanner.nextInt(); System.out.println(“Podaj pensję: “); pensja = scanner.nextDouble(); System.out.println(“Imię “+imie); System.out.println(“Wiek “+wiek); System.out.println(“Pensja “+pensja); } }

Wywołanie programu.

Mamy to!

Zmodyfikujmy program sprawdzający długość tekstu. Zróbmy zmianę, która spowoduje, że sprawdzanie długości tekstu, nie będzie wymagało zmian w kodzie i rekompilacji projektu.

Ćwiczenie 2. Zmodyfikuj kod projektu w taki sposób, aby tekst był wczytywany z klawiatury.

Kod odpowiedzialny za wyświetlenie długości tekstu wyglądał w następujący sposób:

System.out.println(“Dzisiaj jest piękny dzień.”.length());

Wczytajmy ten tekst z klawiatury i przechowajmy w zmiennej. Wykorzystamy do tego metodę nextLine(), która sczytuje całą linię. Metoda next() sczytywała tylko jedno słowo.

Dodatkowo musimy, zabezpieczyć się przed sczytaniem nowej linii z poprzedniego zapytania, wstawimy zatem dodatkowe scanner.nextLine();

System.out.print(“Wprowadź tekst: “); String tekst = scanner.nextLine(); // obliczenie długości tekstu i przypisanie do zmiennej int dlugoscTekstu = tekst.length(); // wyświetlenie informacji o długości System.out.println(“Podany tekst ma długość: “+dlugoscTekstu);

Cały program wygląda tak:

import java.util.Scanner; class Program { public static void main (String args[]) { // deklaracja zmiennych String imie; int wiek; double pensja; // inicjalizacja zmiennych, poprzez wczytanie z klawiatury Scanner scanner = new Scanner(System.in); System.out.println(“Podaj imię: “); imie = scanner.next(); System.out.println(“Podaj wiek: “); wiek = scanner.nextInt(); System.out.println(“Podaj pensję: “); pensja = scanner.nextDouble(); System.out.println(“Imię “+imie); System.out.println(“Wiek “+wiek); System.out.println(“Pensja “+pensja); scanner.nextLine(); System.out.print(“Wprowadź tekst: “); String tekst = scanner.nextLine(); // obliczenie długości tekstu i przypisanie do zmiennej int dlugoscTekstu = tekst.length(); // wyświetlenie informacji o długości System.out.println(“Podany tekst ma długość: “+dlugoscTekstu); } }

Do ponownego uruchomienia programu wystarczy wywoływać komendę java Program.

Tym sposobem poznaliśmy zmienne, typy oraz klasę Scanner. A teraz zadanie dla Ciebie.

Zadanie 1. Napisz program przyjmujący: nazwa samochodu, marka, cena, rok produkcji. Przechowaj dane w zmiennej. Wyświetl dane w następujacy sposób:

—— samochód ——————-

— nazwa: wartość

— marka: wartość

— cena: wartość

— rok produkcji: wartość

——————————————-

Jako wartość, rozumiemy daną wprowadzoną z klawiatury.

Powodzenia ! 😀

Daj znać w komentarzach jak Ci poszło 🙂

Lecture: Wprowadzanie danych z klawiatury

This website uses cookies to provide you with personalized service. By using this website, you agree to our use of cookies. If you require more details, please read our Terms and Policy

Wprowadzanie danych z klawiatury w Javie – Kurs Java Podstawy – Ja-Programuje.pl – Kursy programowania za darmo

Na szczęście wpisywanie danych z klawiatury w Javie jest bardzo prostym zadaniem. Można je zapisywać do zmiennych, stosować jako stopowanie programu bez wyłączania go, wypełniać danymi po kolei wprowadzanymi samodzielnie. Pozwala to także na interakcję użytkownika z napisanym programem.

Scanner

Jest bardzo użyteczną klasą Javy. Właśnie on, odpowiednio użyty, pozwala na zapisywanie danych prosto z klawiatury. Poniżej znajduje się kod, który pozwala na wprowadzenie z klawiatury liczby oraz ciągu znaków, a następnie wypisuje je na konsoli. Obiekt skanera możemy oczywiście nazwać dowolnie i tworzyć nawet różne w obrębie tego samego kodu.

package pl.japrogramuje; import java.util.Scanner; public class Main { public static void main(String[] args) { Scanner myScanner = new Scanner(System.in); int liczba; System.out.println(“Wprowadź liczbę: “); liczba = myScanner.nextInt(); System.out.println(“Wprowadziłeś: “+liczba); System.out.println(“Wprowadź tekst: “); myScanner.nextLine(); String tekst = myScanner.nextLine(); System.out.println(“Wprowadziłeś: “+tekst); } }

Uwaga! Należy zwrócić uwagę na podwójne użycie „myScanner.nextLine()”. Dzieje się tak, gdyż bez tego program nie zaczekałby na kolejną linię do wprowadzania. Ta sytuacja najczęściej ma miejsce podczas używania metody nextInt(). Tak jak pokazuje nasz przykład. W innych wypadkach, nie ma potrzeby podwójnego czekania.

String i wczytywanie danych od użytkownika

Na koniec rozdziału o zmiennych poznamy pierwszy złożony typ danych – String, oraz nauczymy się jak wczytywać dane od użytkownika.

Typ String¶

W tym rozdziale poznaliśmy wszystkie 8 prymitywnych typów Javy. Istnieją także typy złożone – przykładem jest typ String, który służy do przechowywania ciągu znaków, i udostępnia programistom wiele przydatnych operacji, które można wykonać na łańcuchu tekstowym, jak na przykład:

zamiana liter na małe/wielkie,

wycinanie fragmentu tekstu,

zamiana fragmentu tekstu na inny,

wiele innych, o których można przeczytać w dokumentacji JavaDoc:

https://docs.oracle.com/en/java/javase/14/docs/api/java.base/java/lang/String.html

Użycie typu String jest proste – definiujemy zmienną o typie String, a następnie przypisujemy jej łańcuch tekstowy, otoczony cudzysłowami. Możemy też dodawać do stringu kolejne elementy, niekoniecznie tekstowe. Spójrzmy na przykład:

Nazwa pliku: UzycieTypuString.java

public class UzycieTypuString { public static void main(String[] args) { String imie = “Jan”; String nazwisko = “Nowak”; String osoba = imie + ” ” + nazwisko; int wiek = 25; String komunikat = osoba + ” ma ” + wiek + ” lat.”; System.out.println(komunikat); // korzystamy z metody toUpperCase, ktora zwraca // string z malymi literami zamienionymi na wielkie System.out.println(komunikat.toUpperCase()); } }

Wynik działania programu:

Jan Nowak ma 25 lat. JAN NOWAK MA 25 LAT.

Użyliśmy metody toUpperCase klasy (typu) String, która zwróciła nam nowy łańcuch tekstowy z wszystkimi literami zamienionymi na wielkie litery.

Wartość zmiennej komunikat w powyższym przykładzie nie uległa zmianie! Użycie toUpperCase spowodowało zwrócenie nowego tekstu z wielkimi literami – oryginał (tzn. zmienna komunikat ) się nie zmienił.

Wczytywanie danych od użytkownika¶

Nasze programy będą ciekawsze, jeżeli będą pozwalały użytkownikowi na podanie danych wejściowych, na których będziemy mogli wykonywać różne operacje.

Będziemy w tym celu korzystali z poniższego kodu – należy skopiować zaznaczone fragmenty do własnego programu, by móc wczytywać dane od użytkownika:

Nazwa pliku: PobieranieDanychOdUzytkownika.java

import java.util.Scanner; public class PobieranieDanychOdUzytkownika { public static void main(String[] args) { // informujemy uzytkownika, co ma zrobic System.out.println(“Prosze podac imie:”); // wczytujemy od uzytkownika pojedyncze slowo do zmiennej imie String imie = getString(); // wypisujemy komunikat, uzywajac wczytane od uzytkownika imie System.out.println(“Witaj, ” + imie + “!”); // kolejny przyklad – tym razem prosimy i wczytujemy liczbe calkowita System.out.println(“Prosze podac promien kola:”); int r = getInt(); double poleKola = 3.14 * r * r; System.out.println(“Pole kola o promieniu ” + r + ” wynosi: ” + poleKola); } public static int getInt() { return new Scanner(System.in).nextInt(); } public static String getString() { return new Scanner(System.in).next(); } }

Nie będziemy na razie zagłębiać się w szczegóły tego kodu – w skrócie:

w pierwszej linii, za pomocą słowa kluczowego import , informujemy kompilator, że chcemy korzystać z funkcjonalności klasy Scanner , importując tą klasę – o importach porozmawiamy w jednym z kolejnych rozdziałów,

, informujemy kompilator, że chcemy korzystać z funkcjonalności klasy , importując tą klasę – o importach porozmawiamy w jednym z kolejnych rozdziałów, definiujemy dwie nowe metody, które korzystają z klasy Scanner w celu pobrania od użytkownika wartości liczbowej bądź ciągu znaków, i zwracają je – te metody to getInt oraz getString . O metodach także porozmawiamy wkrótce.

Jak działa powyższy program?

Najpierw wypisany zostaje tekst “Prosze podac imie:”. Następnie, wykonanie programu dochodzi do linii, w której korzystamy z metody getString , która z kolei korzysta z klasy Scanner – w tym miejscu, program się zatrzymuje do czasu, aż użytkownik nie wpisze za pomocą klawiatury tekstu i wciśnie przycisk Enter . Użytkownik wpisuje tekst, wciska klawisz Enter . Wartość wpisana przez użytkownika zostaje zapisana w zmiennej imie . Analogicznie dzieje się podczas pobierania wartości dla promienia koła, który zostaje umieszczony w zmiennej r .

Spójrzmy na wynikowe działanie programu (na białym tle zaznaczono dane podane z klawiatury przez użytkownika w trakcie działania programu):

Prosze podac imie: Przemek Witaj, Przemek! Prosze podac promien kola: 10 Pole kola o promieniu 10 wynosi: 314.0

Dodaj powyższą funkcjonalność wczytywania danych od użytkownika do jednego ze swoich programów i użyj jej, wzorując się na powyższym przykładzie, by pobrać od użytkownika dane.

Aby pobrać od użytkownika wartość, zdefiniuj zmienną, a następnie skorzystaj ze składni:

jeżeli chcesz pobrać liczbę: zmiennaLiczbowa = getInt();

jeżeli chcesz pobrać słowo: zmiennaString = getString();

W kolejnych rozdziałach będziemy często korzystali z powyższych metod.

JAVA – Wczytywanie i wyświetlanie danych

package wczytywanie ; // Importowanie biblioteki potrzebnej do wczytywania danych import java.util.Scanner ; public class Main { public static void main ( String [ ] args ) { /* * Przykład wczytywania i wyświetlania liczb (danych) */ // Stworzenie obiektu klasy Scanner z parametrem System.in // Ten obiekt posłuży do wczytywania liczb (danych) Scanner in = new Scanner ( System . in ) ; // Przed wczytywanie danych należy poinformować użytkownika, // co konkretnie ma wykonać: System . out . println ( “Podaj liczbę całkowitą” ) ; int a = in. nextInt ( ) ; // w tym przypadku metoda obiektu in // (klasy Scanner) nextInt() powoduje wczytanie // liczby całkowitej z klawiatury. // Wyświetlenie tekstu oraz wartości wczytanej liczby: System . out . println ( “Wczytana liczba, to: ” + a ) ; /* * Obiekt in posiada więcej metod, których listę można zobaczyć * po wpisaniu: * in. */ //Dane można też wczytywać do wcześniej zadeklarowanych zmiennych: System . out . println ( “Podaj nową liczbę całkowitą” ) ; a = in. nextInt ( ) ; System . out . println ( “Wczytana liczba, to: ” + a ) ; // Oczywiście istnieje możliwość wczytania liczby rzeczywistej: System . out . println ( “Podaj liczbę rzeczywistą” ) ; float f = in. nextFloat ( ) ; System . out . println ( “Wczytana liczba, to: ” + f ) ; // Metoda println powoduje wyświetlenie komunikatu i przejście do nowej // linii natomiast metoda print tylko wyświetla komunikat: System . out . print ( “Komunikat 1a” ) ; System . out . print ( “Komunikat 2a” ) ; System . out . println ( ) ; // Nowa linia System . out . println ( “Komunikat 1b” ) ; System . out . println ( “Komunikat 2b” ) ; // Przejście do nowej linii można również wymusić wstawiając znak ‘

‘ System . out . print ( “Komunikat 1c

Komunikat 2c

” ) ; // W podobny sposób można wstawić znak tabulacji itp. System . out . println ( “Komunikat 1d \t Komunikat 2d” ) ; // Dodatkowo można zastosować wyświetlanie danych podobne do // znanego printf // %f oznacza, że w to miejsce zostanie wstawiona liczba rzeczywista // %d oznacza, że w to miejsce zostanie wstawiona liczba całkowita System . out . format ( “Podana liczba całkowita wynosi %d, natomiast ” + “rzeczywista %f. Wynik dzielenia: %f

” , a, f, a / f ) ; // W tym przypadku można wyświetlić również liczbę rzeczywistą z // dokładnością do określonego miejsca po przecinku. Wystarczy wtedy // pomiędzy znakiem ‘%’ a oznaczeniem ‘f’ dopisać kropkę ‘.’ i liczbę // oznaczającą dokładność. Np. %.3f oznacza, że liczba ma zostać // wyświetlona na 3 miejsca po przecinku. System . out . format ( “L. rzeczywista %.3f. Wynik: %.2f

” , f, a / f ) ; System . out . format ( ”

PI: %.4f, %.3f, %.2f, %.1f, %.0f

” , Math . PI , Math . PI , Math . PI , Math . PI , Math . PI ) ; } }

키워드에 대한 정보 java wprowadzanie danych z klawiatury

다음은 Bing에서 java wprowadzanie danych z klawiatury 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  동탄 금강 펜테 리움 | 동탄2신도시 금강펜테리움 센트럴파크2차 확정분양가 임대아파트 22년10월등기예정 모든것 터가는길Tv 20040 명이 이 답변을 좋아했습니다
See also  일본 예능 보는 법 | 일본방송 보는법 무료 사이트 최근 답변 74개

See also  실패 경험 예시 | 면접 실패 경험 | 면접관이 실패 경험을 묻는다면 합격하는 답변은?! 딱히 실패한 경험도 없는데...(쭈굴) [면접 꿀Tip] 162 개의 베스트 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Wczytywanie danych z klawiatury od użytkownika – użycie Scanner w Javie. Kurs Prosta Java od zera

 • java
 • scanner
 • wczytywanie danych
 • programowanie
 • java scanner
 • java wczytywanie danych
 • java wczytywanie
 • java klasa scanner
 • scanner java
 • java klawiatura
 • kurs javy
 • kurs programowania
 • wczytywanie zmiennych
 • programowanie w javie
 • za darmo
 • od podstaw
 • dla początkujących
 • programista
 • prosty program
 • pierwszy program
 • nauka
 • aplikacja
 • poradnik java
 • java tutorial
 • java pl
 • java po polsku
 • hello world

Wczytywanie #danych #z #klawiatury #od #użytkownika #- #użycie #Scanner #w #Javie. #Kurs #Prosta #Java #od #zera


YouTube에서 java wprowadzanie danych z klawiatury 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Wczytywanie danych z klawiatury od użytkownika – użycie Scanner w Javie. Kurs Prosta Java od zera | java wprowadzanie danych z klawiatury, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment