Jaka Jest Skala Podobieństwa Koła O Średnicy 4 | Skala Podobieństwa Trójkątów #3 [ Podobieństwo Wielokątów ] 279 개의 새로운 답변이 업데이트되었습니다.

당신은 주제를 찾고 있습니까 “jaka jest skala podobieństwa koła o średnicy 4 – Skala podobieństwa trójkątów #3 [ Podobieństwo wielokątów ]“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Pi-stacja Matematyka 이(가) 작성한 기사에는 조회수 19,182회 및 좋아요 304개 개의 좋아요가 있습니다.

jaka jest skala podobieństwa koła o średnicy 4 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Skala podobieństwa trójkątów #3 [ Podobieństwo wielokątów ] – jaka jest skala podobieństwa koła o średnicy 4 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Z tej wideolekcji dowiesz się:
– czym jest skala podobieństwa,
– jak wyznaczyć skalę podobieństwa,
– jak wykorzystać skalę podobieństwa do wyznaczenia długości boków.
Bardziej wypasioną wersję tej wideolekcji znajdziesz na portalu Pi-stacja:
{{ https://pistacja.tv/film/mat00483-skala-podobienstwa-trojkatow }}
– film w formacie MP4 do pobrania na dysk
– plansza z podsumowaniem w PDF
– ćwiczenia: sprawdź, czy rozumiesz (wkrótce)
– napisy dla niesłyszących w SRT (wkrótce)
– interaktywny test dla playlisty: przetestuj swoją wiedzę w temacie (wkrótce)
– dowiązanie do podstawy programowej
– dodatkowe materiały, których możesz chcieć użyć
NA PISTACJA.TV WSZYSTKO JEST ZA FREE
Jeśli Ci się podoba i przydaje, daj lajka i suba. Dziękujemy!
PLAYLISTA
Ta wideolekcja jest częścią playlisty [ Podobieństwo wielokątów ]:
{{ https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-ponadpodstawowa/planimetria/plmat091-podobienstwo-wielokatow }}
{{ https://www.youtube.com/playlist?list=PLef0yBMrEiIheA9KweVrAgNTNDZfUTfJO }}
Ta playlista dotyczy podobieństwa wielokątów. Dowiesz się z niej, jak wskazać wielokąty podobne oraz jakie figury zawsze są podobne. Poznasz cechy podobieństwa trójkątów i nauczysz się, jak wykorzystywać je w zadaniach. Dowiesz się, czym jest skala podobieństwa figur i poznasz jej związek ze stosunkiem pól figur podobnych. Nauczysz się jak wyznaczać skalę podobieństwa i jak wykorzystywać ją do wyznaczania boków i pól figur podobnych.
WSZYSTKIE ZASOBY
Wszystkie wideolekcje i inne zasoby edukacyjne znajdziesz na portalu Pi-stacja: {{ https://pistacja.tv }}
PROJEKT PI-STACJA
Naszym celem jest wyrównywanie szans uczniów poprzez zapewnianie dostępu do dobrej jakości materiałów edukacyjnych, z których można uczyć się w dowolnym miejscu i czasie. Jeśli ktoś nie może pozwolić sobie na płatne korepetycje, nasze darmowe, angażujące widza filmy są najlepszą alternatywą. Oddajemy naszym odbiorcom wysokiej jakości, darmowe materiały edukacyjne, z których można uczyć się w dowolnym miejscu i czasie na komputerze, tablecie lub telefonie komórkowym.
Polub nas na Facebooku: {{ https://facebook.com/PistacjaMatematyka }}
AUTORZY TEJ WIDEOLEKCJI
Fundacja Katalyst Education
{{ http://katalysteducation.org/pl/nasz-zespol }}
Tutor: Damian Artyszak
Konsultacja: Zofia Wiśniewska
Grafika podsumowania: Joanna Mędrzycka
Materiały: Agnieszka Opalińska
Redakcja: Małgorzata Załoga
WYKORZYSTANE MATERIAŁY
Katalyst Education (CC BY) http://katalysteducation.org/pl/home/
© Film udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl). To znaczy, że możesz go dowolnie wykorzystywać, o ile napiszesz, że pochodzi od nas. Nie zezwalamy jedynie na wykorzystywanie znaku graficznego projektu Pi-stacja oraz znaku graficznego kanału Pi-stacja Matematyka w oderwaniu od niniejszego filmu. Prawidłowe przypisanie autorstwa: Pi-stacja Matematyka/Katalyst Education (CC BY).
ID: plmat091 / mat00483

See also  Wydarzenie Wynalezienie Telewizora Przyczyny Skutki | Historia Telefonu 100 개의 정답

jaka jest skala podobieństwa koła o średnicy 4 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Podobieństwo figur – Matematyka – Opracowania.pl

Podobieństwo figur. Stosunek obwodów figur podobnych równy jest skali podobieństwa. Podstawiam dane z zadania. Odp.: Długości boków trójkąta A’B’C’ wynoszą 4 cm …

+ 더 읽기

Source: opracowania.pl

Date Published: 4/25/2021

View: 856

7√32-8√18=3√40-2√250=3 ³√16-7 ³√54=2 ³ … – KUDO.TIPS

4√10. 3 ³√16-7 ³√54= = 3*∛(8*2) – 7*∛(27*2) = … Jaka jest skala podobieństwa koła średnicy 4√8 cm do koła o obwodzie 16√2π cm?

See also  실내 측위 업체 | 실내에서 대상의 위치와 자세를 측정하는 실내 측위 측정 항법 솔루션 (실내측위, 스마트공장 관리) 최근 답변 78개

+ 여기에 보기

Source: kudo.tips

Date Published: 1/4/2021

View: 6287

Trzypoziomowa patera – Zadanie 1: Matematyka wokół nas 3. Zeszyt …

Obliczamy skalę podobieństwa średniego talerza do najmniejszego talerza: 6,4 … obliczyć obwód korzystając ze znanego wzoru na obwód koła o danej średnicy.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: odrabiamy.pl

Date Published: 12/28/2022

View: 6296

주제와 관련된 이미지 jaka jest skala podobieństwa koła o średnicy 4

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Skala podobieństwa trójkątów #3 [ Podobieństwo wielokątów ]. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Skala podobieństwa trójkątów #3 [ Podobieństwo wielokątów ]
Skala podobieństwa trójkątów #3 [ Podobieństwo wielokątów ]

주제에 대한 기사 평가 jaka jest skala podobieństwa koła o średnicy 4

 • Author: Pi-stacja Matematyka
 • Views: 조회수 19,182회
 • Likes: 좋아요 304개
 • Date Published: 2018. 2. 22.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=6u_zR3HYovQ

Podobieństwo figur

Podobieństwo figur

Figury, mające ten sam kształt, a różniące się co najwyżej wielkością, nazywamy figurami podobnymi.

Dwa prostokąty są podobne, jeżeli stosunek długości dwóch prostopadłych boków jednego prostokąta jest równy stosunkowi długości odpowiednich boków drugiego prostokąta, czyli

Dwa trójkąty prostokątne są podobne, jeżeli stosunek długości przyprostokątnych w jednym trójkącie jest równy stosunkowi długości odpowiednich przyprostokątnych w drugim trójkącie.

Jeżeli dwa trójkąty prostokątne mają po jednym kącie ostrym równym, to te trójkąty są podobne.

Zadanie 1

Sprawdź, czy prostokąty o podanych bokach są podobne:

Rozwiązanie:

Zadanie 2

Dany jest prostokąt ABCD, w którym |AB| = 12 cm i |BC|= 9 cm oraz prostokąt A’B’C’D’ o wymiarach |B’C’| = 54 cm i |A’B’| = 72 cm.

Sprawdź, czy prostokąty są podobne. Oblicz skalę podobieństwa.

Rozwiązanie:

Najpierw sprawdzam, czy prostokąty są podobne, czyli czy stosunek długości dwóch prostopadłych boków jednego prostokąta jest równy stosunkowi długości odpowiednich boków drugiego prostokąta.

Teraz obliczam skalę podobieństwa:

Odp.: Skala podobieństwa wynosi 6.

Zadanie 3

Dane są prostokąty podobne ABCD oraz A’B’C’D’. Długość boku AB = 10cm, |BC| = 6 cm i |B’C’| = 8 cm. Oblicz długość boku A’B’.

Rozwiązanie:

Prostokąty ABCD i A’B’C’D’ są podobne, a zatem:

Ponieważ prostokąty są podobne, to:

Zadanie 4

Obwód prostokąta ABCD jest równy 20 cm. Oblicz obwód prostokąta A’B’C’D’ podobnego do prostokąta ABCD w skali k = 3,5.

Rozwiązanie:

Odp.: Obwód prostokąta A’B’C’D’ wynosi 70 cm.

Zadanie 5

Oblicz pole prostokąta A’B’C’D’ podobnego do prostokąta ABCD w skali k = 2, jeżeli |AB| = 5 cm, |BC| = 8 cm.

Rozwiązanie:

Odp.: Pole prostokąta A’B’C’D’ wynosi 160 cm2.

Zadanie 6

Trójkąt ABC jest podobny do trójkąta A’B’C’. Oblicz długość boku |A’C’|, jeżeli |AB| = 8 cm, |AC| = 5 cm, |A’B’| = 12 cm.

Rozwiązanie:

Odp.: Długość boku |A’C’| wynosi 7,5 cm.

Zadanie 7

Oblicz obwód trójkąta A’B’C’ podobnego do trójkąta ABC, jeżeli |AB| = 15 cm, |BC| = 8 cm, |AC| = 10 cm, |A’B’| = 5 cm.

Rozwiązanie:

Odp.: Obwód trójkąta A’B’C’ wynosi 11 cm.

Zadanie 8

Trójkąty ABC i A’B’C’ są podobne. Trójkąt ABC ma boki długości 30 cm, 45 cm i 60 cm. Obwód trójkąta A’B’C’ wynosi 18 cm. Oblicz długości boków trójkąta A’B’C’.

Rozwiązanie:

Obliczam skalę podobieństwa:

Odp.: Długości boków trójkąta A’B’C’ wynoszą 4 cm, 6 cm, 8 cm.

Sprawdzam, czy obwód wynosi 18 cm.

Zadanie 9

Rozwiązanie:

Zadanie 10

Gdy Staszek stoi wieczorem 3 m od latarni, to rzuca cień, który ma 1 m. Staszek ma 1,8 m wzrostu. Jaka jest wysokość latarni?

Rozwiązanie:

A zatem z podobieństwa trójkątów wynika:

Odp.: Wysokość latarni wynosi 7,2 m.

키워드에 대한 정보 jaka jest skala podobieństwa koła o średnicy 4

다음은 Bing에서 jaka jest skala podobieństwa koła o średnicy 4 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  Wniosek O Uchylenie Nadzoru Kuratora | Zobacz Na Czym Polega Kara W Systemie Dozoru Elektronicznego! #Służba_Więzienna 24 개의 정답

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Skala podobieństwa trójkątów #3 [ Podobieństwo wielokątów ]

 • 동영상
 • 공유
 • 카메라폰
 • 동영상폰
 • 무료
 • 올리기

Skala #podobieństwa #trójkątów ##3 #[ #Podobieństwo #wielokątów #]


YouTube에서 jaka jest skala podobieństwa koła o średnicy 4 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Skala podobieństwa trójkątów #3 [ Podobieństwo wielokątów ] | jaka jest skala podobieństwa koła o średnicy 4, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment