Jak Zrobić Prezentacje We Flashu | How To Add Flash Animation In Powerpoint 100 개의 정답

당신은 주제를 찾고 있습니까 “jak zrobić prezentacje we flashu – How to Add Flash Animation in PowerPoint“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Anthony Godinho 이(가) 작성한 기사에는 조회수 67,041회 및 좋아요 246개 개의 좋아요가 있습니다.

jak zrobić prezentacje we flashu 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 How to Add Flash Animation in PowerPoint – jak zrobić prezentacje we flashu 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

In this video tutorial, I will show you How to Add Flash (SWF) Animation in PowerPoint. Flash or SWF (Shockwave Flash) images are animated images and work a bit differently compared to regular PNG or JPEG images. When inserting PNG or JPEG images in a PowerPoint slide, you can just copy and paste them.
However, if you copy and paste an SWF image on to a PPT slide, you will get a blank box. Therefore, to effectively add an SWF image to your slide, you have to do so using the Developer tab in PowerPoint In this help tutorial, you will learn step-by-step how to embed a Flash animation to a PPT slide. For more PPT tutorials, you can check the link:
In order to learn how to use these PowerPoint Animations, check my PPT tutorials at: http://bit.ly/PPT2016-Tutorials
If you don’t yet have PowerPoint 2016, you can purchase MS Office 365 at Amazon: http://amzn.to/1UKuGCu
UPDATE: For security reasons new builds of Microsoft Office for Office 365 on Windows block activation of Flash, Silverlight, and Shockwave controls. This may cause some errors like \”system error \u0026H80004005 (-2147467259). Unspecified error\”. Check the link below for potential solutions.
SOLUTIONS: https://url.lv/system-error-H80004005-solutions
CREDITS:
Microsoft, Windows, and the Windows logo are trademarks, or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Logos and screenshots used with permission from Microsoft.
Other company names may be trademarks of their respective owners.
AFFILIATE DISCLAIMER:
If you use the links above to purchase any of the Microsoft products. I may earn a commission as an Amazon affiliate. This recommendation and review is based on my firsthand experience using these products myself.

jak zrobić prezentacje we flashu 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Przykład: Animowana prezentacja prac (Flash Professional)

Przykład: Animowana prezentacja prac (Flash Professional) · Przygotowanie pliku FLA do uzupełnienia o kod ActionScript i elementy interaktywne. · Utworzenie i …

+ 여기를 클릭

Source: help.adobe.com

Date Published: 8/26/2022

View: 8644

Spakowania prezentacji na dysk flash CD lub USB

Zapisywanie pakietu na dysku flash USB … Aby dodać jedną lub więcej prezentacji do spakowania, kliknij pozycję Dodaj, zaznacz prezentację, a następnie kliknij …

+ 여기에 자세히 보기

Source: support.microsoft.com

Date Published: 10/26/2022

View: 592

Lekcje tworzenia prezentacji we flashu. Stworzenie prezentacji …

Dobrze zaprojektowana prezentacja Flash będzie wyróżniać się wśród … Aby to zrobić, otwórz plik szablonu za pomocą menuPlik — Nowy (Plik — Nowy), …

+ 여기를 클릭

Source: zapustibiznes.ru

Date Published: 1/27/2022

View: 6451

Prezentacja FLASH – SIMPLICA

Dzięki współpracy w roli podwykonawcy wielu firm marketingowych, mieliśmy przyjemność wykonać dziesiątki prezentacji dla firm reprezentujących inne branże.

+ 여기에 보기

Source: www.simplica.com.pl

Date Published: 11/16/2021

View: 4914

Jak Wstawić Flash Do Prezentacji | Komputery i oprogramowanie …

Zastosowanie technologii flash w prezentacji sprawi, że będzie ona jeszcze bardziej interaktywna. … Wystarczy wiedzieć, jak zrobić zrzut ekranu laptopa.

+ 여기에 표시

Source: pl.compthesaurus.com

Date Published: 7/6/2022

View: 2537

Tworzenie pełnoekranowej prezentacji flash – Grafika … – Forum

Witam :slight_smile: chce zrobić prezentacje flash by uruchamiała się na pełnym ekranie z tym że .. by zajmowała cały ekran ! (tak jak np gry ) by nie było …

+ 더 읽기

Source: forum.dobreprogramy.pl

Date Published: 5/21/2022

View: 3743

Jak tworzyć własne animowane prezentacje Flash za pomocą …

jak-zrobić-własną-flash-animowane-prezentacje-z-powerbullet- … Teraz możesz tworzyć animacje flash i prezentacje za pomocą bardzo przyjaznej dla …

+ 여기에 표시

See also  경상 대학교 병원 채용 | 경상국립대학교병원 2022년 8월 뉴스레터 상위 66개 베스트 답변

Source: icibsos.org

Date Published: 2/8/2022

View: 5662

Jak wstawić flash do prezentacji czy można wstawić film flash do …

Elektroniczna prezentacja to bardzo wygodne narzędzie do prezentacji informacji o firmie, produktach, usługach na dużym ekranie.

+ 여기에 자세히 보기

Source: pl.kinderbuch-blog.org

Date Published: 6/8/2022

View: 3050

주제와 관련된 이미지 jak zrobić prezentacje we flashu

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 How to Add Flash Animation in PowerPoint. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

How to Add Flash Animation in PowerPoint
How to Add Flash Animation in PowerPoint

주제에 대한 기사 평가 jak zrobić prezentacje we flashu

 • Author: Anthony Godinho
 • Views: 조회수 67,041회
 • Likes: 좋아요 246개
 • Date Published: 2016. 6. 4.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=-Riv3o9C2ZQ

Adobe Flash Platform * Przykład: Animowana prezentacja prac (Flash Professional)

Przejdźmy teraz do przykładu, który będzie pierwszą okazją do zapoznania się z różnymi elementami języka ActionScript połączonymi w kompletną aplikację. Animowana prezentacja prac jest przykładem wykorzystania istniejącej animacji liniowej oraz dodawania mniejszych elementów interaktywnych. Na przykład: animację utworzoną dla klienta można wprowadzić do prezentacji online. Elementy interaktywne dodawane do prezentacji obejmują dwa przyciski dla użytkownika: przycisk służący do uruchamiania animacji i przycisk powodujący przejście pod inny adres URL (np. do menu prezentacji lub na stronę główną autora). Proces tworzenia aplikacji można podzielić na następujące główne etapy: Przygotowanie pliku FLA do uzupełnienia o kod ActionScript i elementy interaktywne. Utworzenie i dodanie przycisków. Napisanie kodu w języku ActionScript. Testowanie aplikacji. Przygotowanie do dodania elementów interaktywnych Zanim dodamy do naszej animacji elementy interaktywne, wskazane będzie przygotowanie pliku FLA poprzez utworzenie miejsc przeznaczonych na dodanie nowej treści. To zadanie obejmuje utworzenie miejsc na stole montażowym, w których zostaną umieszczone przyciski. Konieczne jest również utworzenie „miejsca” w pliku FLA w celu przechowywania różnych elementów osobno. Aby przygotować plik FLA na dodanie elementów interaktywnych: Utwórz plik FLA z przykładową animacją, taką jak pojedyncza animacja ruchu lub animacja kształtu. Jeśli istnieje już plik FLA zawierający animację prezentowaną w projekcie, otwórz ten plik i zapisz go z nową nazwą. Wybierz na ekranie miejsce dla dwóch przycisków. Jeden przycisk służy do uruchamiania animacji, a drugi jest łączem do prezentacji prac lub strony głównej. W razie potrzeby wyczyść lub dodaj przestrzeń na nowe elementy na stole montażowym. Jeśli animacja nie zawiera ekranu startowego, można go utworzyć w pierwszej klatce. W takim przypadku wymagane będzie przesunięcie animacji w taki sposób, aby zaczynała się od klatki 2 lub dalej. Dodaj nową warstwę nad pozostałymi warstwami na osi czasu i nadaj jej nazwę buttons. Na tej warstwie zostaną dodane przyciski. Nad warstwą buttons dodaj nową warstwę i nadaj jej nazwę actions. Na tej warstwie można dodawać kod ActionScript do swojej aplikacji. Tworzenie i dodawanie przycisków Następnie zostaną utworzone i ustawione przyciski, które będą stanowiły istotną część tej interaktywnej aplikacji. Aby utworzyć i dodać przyciski w pliku FLA: Korzystając z narzędzi rysunkowych, stwórz formę graficzną pierwszego przycisku (przycisku odtwarzania) na warstwie buttons. Np. narysuj poziomy owal z nałożonym tekstem. Za pomocą narzędzia Zaznaczanie zaznacz wszystkie elementy graficzne jednego przycisku. Z menu głównego wybierz polecenie Modyfikuj > Konwertuj na symbol. W konie dialogowym jako typ symbolu wybierz Przycisk, nadaj symbolowi nazwę i kliknij przycisk OK. Po zaznaczeniu przycisku nadaj mu nazwę instancji playButton w Inspektorze właściwości. Powtórz kroki od 1 do 5, tworząc przycisk przenoszący użytkownika na stronę główną autora. Nadaj temu przyciskowi nazwę homeButton. Pisanie kodu Kod ActionScript tej aplikacji można podzielić na trzy grupy funkcji, mimo że będzie w całości wprowadzany w jednym miejscu. Trzy operacje, jakie wykonuje kod: Zatrzymanie głowicy odtwarzania natychmiast po załadowaniu pliku SWF (gdy głowica odtwarzania znajdzie się w klatce nr 1).

Wykrywanie zdarzenia w celu rozpoczęcia odtwarzania pliku SWF, gdy użytkownik kliknie przycisk odtwarzania.

Wykrywanie zdarzenia w celu przejścia pod odpowiedni adres URL, gdy użytkownik kliknie przycisk strony głównej autora. Aby utworzyć kod zatrzymujący głowicę odtwarzania, gdy znajdzie się ona w klatce nr 1: Zaznacz klatkę kluczową pokrywającą się z klatką nr 1 na warstwie actions. Wybierz polecenie Okno > Operacje z menu głównego, aby otworzyć panel Operacje. W panelu Skrypt wprowadź następujący kod: stop(); Aby napisać kod rozpoczynający animację po kliknięciu przycisku odtwarzania: Na końcu kodu wprowadzonego w poprzednich krokach dodaj dwa puste wiersze. Wprowadź następujący kod na końcu skryptu: function startMovie(event:MouseEvent):void { this.play(); } Ten kod zawiera definicję funkcji o nazwie startMovie() . Wywołanie funkcji startMovie() powoduje rozpoczęcie odtwarzania głównej osi czasu. W wierszu następującym po kodzie dodanym w poprzednim kroku wprowadź następujący wiersz kodu: playButton.addEventListener(MouseEvent.CLICK, startMovie); Ten wiersz kodu rejestruje funkcję startMovie() jako detektor zdarzenia click obiektu playButton . Innymi słowy powoduje, że za każdym razem, gdy użytkownik kliknie przycisk playButton , wywoływana będzie funkcja startMovie() . Aby napisać kod powodujący przejście pod adres URL po kliknięciu przycisk strony głównej: Na końcu kodu wprowadzonego w poprzednich krokach dodaj dwa puste wiersze. Wprowadź ten kod na końcu skryptu: function gotoAuthorPage(event:MouseEvent):void { var targetURL:URLRequest = new URLRequest(“http://example.com/”); navigateToURL(targetURL); } Ten kod zawiera definicję funkcji o nazwie gotoAuthorPage() . Ta funkcja najpierw powoduje utworzenie instancji URLRequest, która reprezentuje adres URL http://example.com/. Następnie przekazuje ten adresu URL do funkcji navigateToURL() , co powoduje otwarcie tego adresu URL w przeglądarce. W wierszu następującym po kodzie dodanym w poprzednim kroku wprowadź następujący wiersz kodu: homeButton.addEventListener(MouseEvent.CLICK, gotoAuthorPage); Ten wiersz kodu rejestruje funkcję gotoAuthorPage() jako detektor zdarzenia click obiektu homeButton . Innymi słowy powoduje, że za każdym razem, gdy użytkownik kliknie przycisk homeButton , wywoływana będzie funkcja gotoAuthorPage() . Testowanie aplikacji Aplikacja jest już całkowicie gotowa do użytku. Przetestujmy ją, aby przekonać się, czy tak jest w istocie. Aby przetestować aplikację: Z menu głównego wybierz polecenie Sterowanie > Testuj film. Program Flash Professional utworzy plik SWF i otworzy go w oknie odtwarzacza Flash Player. Wypróbuj oba przyciski, aby sprawdzić, czy działają zgodnie z oczekiwaniami. Oto kilka sugestii na wypadek, gdyby przyciski nie działały: Czy przyciski mają różne nazwy instancji?

Czy w wywołaniach metody addEventListener() użyto tych samych nazw, co nazwy instancji przycisków?

Czy w wywołaniach metody addEventListener() użyto prawidłowych nazw zdarzeń.

Czy dla każdej z funkcji określono prawidłowy parametr? (Obie metody potrzebują jednego parametru typu MoseEvent). Wszystkie te pomyłki oraz większość innych pomyłek powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie. Komunikat o błędzie może się pojawić po wybraniu komendy Testuj film lub po kliknięciu przycisku podczas testowania projektu. Błędy kompilatora (takie, które występują przy pierwszym wykonaniu polecenia Testuj film) są przedstawione w panelu Błędy kompilatora. W panelu Wyjście przedstawione są błędy powstające w czasie wykonywania, które pojawiają się podczas odtwarzania treści — na przykład po kliknięciu przycisku.

Spakowania prezentacji na dysk flash CD lub USB

Jeśli PowerPoint prezentacji na dysk CD, pamiętaj o skopiowaniu wszystkich plików w ramach jednej operacji. Po skopiowaniu pierwszego zestawu plików nie można dodawać do dysku żadnych innych plików przy użyciu PowerPoint. Za pomocą Eksploratora Windows można jednak skopiować dodatkowe pliki do dysku CD-R lub CD-RW zawierającego istniejące pliki. Aby uzyskać Windows, zobacz pomoc.

Jeśli chcesz zapisać prezentację na dysku CD, a nie w sieci lub na lokalnym dysku twardym komputera, włóż dysk CD do stacji dysków CD.

Jeśli dodasz więcej niż jedną prezentację, prezentacje będą wyświetlane na stronie sieci Web, która umożliwia przejście do zawartości dysku CD w kolejności, w jakiej znajdują się na liście Pliki do skopiowania w oknie dialogowym Spakowanie na dysk CD. Aby zmienić kolejność prezentacji, zaznacz prezentację, którą chcesz przenieść, a następnie kliknij przyciski strzałek, aby przenieść prezentację w górę lub w dół na liście.

Uwaga: Obecnie otwarta prezentacja jest automatycznie wyświetlana na liście Pliki do skopiowania. Pliki połączone z prezentacją są uwzględniane automatycznie, ale nie są wyświetlane na liście Pliki do skopiowania.

Aby dodać prezentację, w oknie dialogowym Spakowanie na dysk CD kliknij przycisk Dodaj, a następnie w oknie dialogowym Dodawanie plików zaznacz prezentację, którą chcesz dodać, i kliknij przycisk Dodaj . Powtórz ten krok dla każdej prezentacji, którą chcesz dodać. Powtórz ten krok również wtedy, gdy chcesz dodać do pakietu inne powiązane, PowerPoint inne pliki.

Jeśli prezentacja obecnie nie zawiera czcionek osadzonych, zaznacz pole wyboru Osadzone czcionki TrueType uwzględnia czcionki po ich opakowaniu. Pole wyboru Osadzone czcionki TrueType dotyczy wszystkich kopiowanych prezentacji, w tym także prezentacji połączonych.

Aby mieć pewność, że do pakietu zostaną dołączone pliki połączone z prezentacją, zaznacz pole wyboru Pliki połączone. Pliki połączone z prezentacją mogą obejmować Microsoft Office Excel połączone z wykresami, plikami dźwiękowymi, klipami filmowymi i innymi.

Jeśli chcesz, aby inni użytkownicy przed otwarciem lub edytowaniem dowolnej ze skopiowanych prezentacji byli w stanie podać hasło, w obszarze Zwiększ bezpieczeństwo i prywatność wpisz hasło lub hasła wymagane do otwarcia prezentacji, edytowania prezentacji lub obu tych elementów.

Hasła mają zastosowanie do plików .pptx, .ppt, potx, pot, ppsx, pps, pptm, ppa, ppam, mhtml i mht, które zostały przekonwertowane na pliki .ppt w skopiowanych prezentacjach. Jeśli do każdego z kopiowanych plików są już przypisane hasła, w programie PowerPoint zostanie wyświetlony monit o zachowanie wcześniej przypisanych haseł do tych plików i zastąpienie ich nowymi hasłami. Jeśli zdecydujesz się zastąpić wcześniej przypisane hasła, nie będą one już akceptowane dla skopiowanych wersji plików. Jednak są one nadal akceptowane w oryginalnych wersjach.

Jak Wstawić Flash Do Prezentacji

Prezentacja elektroniczna to bardzo wygodne narzędzie do prezentacji informacji o przedsiębiorstwie, towarach, usługach na dużym ekranie dla audytorium lub publiczności. Zastosowanie technologii flash w prezentacji sprawi, że będzie ona jeszcze bardziej interaktywna.

Jak wstawić flash do prezentacji

Niezbędny

– komputer z internetem;

– program Power Point;

– flashowanie plików.

Instrukcje

Krok 1

Skorzystaj z dedykowanej wtyczki Ispring dla Microsoft Power Point, która umożliwia dodanie Flasha do prezentacji. Można go pobrać z następującego linku http://www.ispringsolutions.com/download/ispring_pro_ru_5_7_0_3019.msi. Zainstaluj wtyczkę, a następnie otwórz prezentację i włóż lampę błyskową do slajdu.

Krok 2

Wybierz żądany slajd, aby wstawić obiekt flash, a następnie wybierz menu „Widok” – „Paski narzędzi”, włącz „Sterowanie”. Następnie wybierz „Więcej przedmiotów”. Wybierz Shockwave Flash Object z listy dostępnych obiektów. Kliknij w miejscu, w którym chcesz umieścić Flasha na slajdzie.

Krok 3

Zmień rozmiar filmu za pomocą kursora myszy. Wywołaj menu kontekstowe obiektu, wybierz „Właściwości”. Przejdź do pola Film, w nim określ pełną ścieżkę do pliku flash. Określ ścieżkę na komputerze lub łącze w Internecie.

Krok 4

Wklej obiekt Flash do prezentacji programu Power Point 2007 i nowszych. Otwórz plik prezentacji, wybierz żądany slajd. W lewym górnym rogu kliknij przycisk Microsoft Office, wybierz Opcje PowerPointa. Przejdź do zakładki Ogólne, sprawdź w niej zakładkę Pokaż programistę.

Krok 5

Następnie na pasku menu wybierz „Programista”, kliknij w sekcji „Sterowanie” na przycisku „Inny element”. Wybierz nazwę Shockwave Flash Object z dostępnych obiektów, użyj kursora myszy, aby ustawić dla niego żądany rozmiar. Podobnie jak w poprzednim kroku, określ ścieżkę do dodawanego pliku flash.

Krok 6

Ustaw specjalne opcje, aby dostosować odtwarzanie filmu Flash w prezentacji. Aby rozpocząć automatyczne odtwarzanie po rozpoczęciu slajdu, ustaw właściwość Odtwarzanie na True. Jeśli będzie odtwarzany przez użytkownika, wybierz Falce. Aby osadzić plik w prezentacji, ustaw parametr Osadź film na True.

Tworzenie pełnoekranowej prezentacji flash

Witam

chce zrobić prezentacje flash by uruchamiała się na pełnym ekranie z tym że … by zajmowała cały ekran ! (tak jak np gry )

by nie było żadnego paska

mam nadzieje że rozumiecie o co mi chodzi

obecnie gdy wyeksportuje flasha do exe i odpalam to u góry prezentacji jest pasek z z nazwą prezentacji no i jest pasek zadań windows … ;/

kolejny problem wklejając zdjęcia jpg do animacji wyrażnie pogarsza sie ich jakość 😕

dodam że używam swishmax dodam też że mam książke o tym programie i jakoś niemoge sie tego tam doszukać (czyżby niebyło możliwe uzyskanie pełnoekranowej animacji w tym programie ? 😕 )

ewentualnie myślałem też by zrobić to w macromedia flash czy zna ktoś jakieś DOBRE książki o tym programie ?

edit : jeszcze jedno pytanko

wstawiając elementy flash na strone pod IE wyświetla się “klikni aby uaktywnić i używać ten format”

zna ktoś sposób na obejście tego ?

wiem że da się bo na niektórych stronach niema z ttym problemu

Jak tworzyć własne animowane prezentacje Flash za pomocą PowerBullet Presenter

Jak tworzyć własne animowane prezentacje Flash za pomocą PowerBullet Presenter

MakeUseOf miał ostatnio rozdawanie bardzo poręcznego narzędzia do konwersji flash, które zwykle jest dość trudne do znalezienia darmowe (takie jak konwersja filmów flash na animowane pliki GIF i wygaszacze ekranu).

widziałeś także Jak konwertować pliki PDF do filmu flash, tworzyć strony internetowe flash, pobierać i odtwarzać pliki SWF i FLV oraz tworzyć własne galerie flash. Teraz możesz tworzyć animacje flash i prezentacje za pomocą bardzo przyjaznej dla użytkownika aplikacji Powerbullet Presenter.

Powerbullet to mały plik do pobrania (2,6 MB; 7.41MB po zainstalowaniu), który pozwala każdemu tworzyć, zgodnie ze stroną,

wielostronicowe prezentacje, które są powszechnie stosowane w elektronicznych broszurach i katalogach sprzedaży, ekranach powitalnych, samouczkach, pokazach slajdów i projektach studenckich.

to naprawdę świeci w tym, że nie trzeba dużo wiedzy technicznej, aby móc tworzyć zręczne animacje.

dodawanie & tworzenie elementów strony

możesz przeciągnąć i upuścić dowolne obrazy PNG, GIF lub JPEG (lub naciśnij Ctrl + Shift + I, aby wstawić obrazy) i dźwięki MP3 lub WAV lub nagrania głosowe (lub głowę, aby wstawić dźwięk strony > lub nakładkę SWF) na obszar roboczy Powerbullet, który składa się ze strony (podobnej do slajdu Powerpoint).

twój produkt może mieć kilka stron, co umożliwia tworzenie ciągłych animacji, jeśli tak zdecydujesz. Jeśli dodasz więcej niż jedną stronę, masz opcje dodawania strzałek między stronami, które możesz kliknąć, aby przejść do następnej strony, lub możesz również wybrać automatyczne przejście do następnej strony.

możesz także wstawić tekst (lub naciśnij Ctrl + Shift + T), kształty (naciśnij Ctrl + Shift + O dla owali i Ctrl + Shift + R dla prostokątów, które mogą stać się kolorowym tłem dla Twojej strony), linie (lub naciśnij Ctrl + Shift + N), listę punktorów (lub Ctrl + Shift + L) i tabele (Ctrl + Shift + B), a nawet możesz wkleić obraz ze schowka (naciskając Ctrl + Shift + P). Domyślnie dostępne są przyciski Wstaw pasek, aby uzyskać szybszy dostęp do dowolnych elementów, które chcesz dodać.

aby utworzyć tło z ładnym gradientem, wykonaj kroki opisane w tym samouczku autorstwa YouTube Tech extraordinaire, Tinkernut:

animowanie elementów strony

kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny obraz lub tekst dodany do strony i wybierz efekty elementów (alternatywnie naciśnij Ctrl +\ lub wybierz element, przejdź do wyboru > Animacja i efekty).

istnieje ponad 20 różnych efektów, których możesz użyć, aby urozmaicić nudną prezentację.

możesz także zapętlić animację i ustawić opóźnienie, aby twoje elementy były animowane o różnych porach.

aby wyświetlić podgląd tych efektów na bieżącej stronie, naciśnij klawisz F2 lub przejdź do strony na pasku menu i wybierz opcję Podgląd.

spowoduje to otwarcie domyślnej przeglądarki internetowej i odtworzenie prezentacji flash. Aby zobaczyć całą prezentację (a nie tylko bieżącą stronę, którą otrzymujesz z podglądem), musisz zapisać swoją pracę i użyć funkcji eksportu (Ctrl + E).

następnie będziesz mieć folder Powerbullet w wybranej lokalizacji (w moim przypadku, mój Dropbox) i kilka plików, które możesz teraz udostępnić innym: plik wykonywalny systemu Windows, plik flash (w formacie SWF )i.plik htm.

możesz skopiować Flasha i .pliki htm do serwera FTP, jak Tinkernut robi dla szybkiego wprowadzenia baner, że użytkownicy mogą kliknąć na i dostać się do strony internetowej(jeśli wcześniej ustawić hiperłącze, które można łatwo osiągnąć poprzez zamiar wstawić > link do strony).

z tym .strona htm, powinieneś być w stanie zobaczyć ją w przeglądarce internetowej, ale możesz również wypróbować odtwarzacz SWF i FLV.

oto krótka prezentacja flash wykonana w Powerbullecie:

❶ Jak wstawić flash do prezentacji czy można wstawić film flash do prezentacji Oprogramowanie

Prezentacja elektroniczna to bardzo wygodne narzędzie do prezentacji informacji o przedsiębiorstwie, towarach, usługach na dużym ekranie dla audytorium lub publiczności. Zastosowanie technologii flash w prezentacji sprawi, że będzie ona jeszcze bardziej interaktywna.

Będziesz potrzebować

키워드에 대한 정보 jak zrobić prezentacje we flashu

다음은 Bing에서 jak zrobić prezentacje we flashu 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  지글러 나타 촉매 | 폴리올레핀의 \"게임 체인저\" 지글러 나타 촉매 / Pe와 Pp에 심폐소생술을 펼친 지글러-나타 촉매 / 성균관대학교 화학공학 고분자공학부 교수 3418 투표 이 답변
See also  Koń Używany Do Wyścigów W Zaprzęgu | How To Put On A Race Harness \U0026 Jog A Horse | Cheyenne Christman 100 개의 정답

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 How to Add Flash Animation in PowerPoint

 • help videos
 • how-to tutorials
 • how-to
 • video tutorials
 • PowerPoint 2016
 • Using PowerPoint Animations
 • Presentation Animations
 • Flash Animation
 • How to Add Flash Animation in PowerPoint
 • PPT

How #to #Add #Flash #Animation #in #PowerPoint


YouTube에서 jak zrobić prezentacje we flashu 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 How to Add Flash Animation in PowerPoint | jak zrobić prezentacje we flashu, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment