Jak Zalegalizować Nielegalny Pobyt W Polsce | Przyjmowanie Zagranicznych Naukowców – Wizy I Legalizacja Pobytu – Webinaium. 8849 투표 이 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “jak zalegalizować nielegalny pobyt w polsce – Przyjmowanie zagranicznych naukowców – wizy i legalizacja pobytu – webinaium.“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 NAWA – Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej 이(가) 작성한 기사에는 조회수 548회 및 좋아요 1개 개의 좋아요가 있습니다.

Cudzoziemiec będący małżonkiem obywatela polskiego nie może zostać zobowiązany do powrotu ani deportowany. Może otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy, nawet, jeśli przebywa w Polsce nielegalnie. Aby zalegalizować pobyt należy wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na pobyt czasowy. Wniosek rozpatruje wojewoda.Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej.Można się powoływać na oba akty w indywidualnej sprawie. Można próbować legalizować pobyt na podstawie Ustawy o cudzoziemcach, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Konwencji Praw Dziecka poprzez powołanie się na prowadzenie życia rodzinnego i życia prywatnego oraz na najlepszy interes dziecka.

Table of Contents

jak zalegalizować nielegalny pobyt w polsce 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Przyjmowanie zagranicznych naukowców – wizy i legalizacja pobytu – webinaium. – jak zalegalizować nielegalny pobyt w polsce 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Webinarium dla pracowników instytucji naukowych oraz uczelni zatrudniających zagranicznych badaczy.

Mówimy o tym:
– jakie są warunki wjazdu do Polski obywateli UE i z krajów trzecich, jak zalegalizować ich pobyt?
– co z meldunkiem i zezwoleniami na pracę?
– co zmienił COVID-2019 w kwestii pobytu cudzoziemców w Polsce?

Webinarium poprowadzi Monika Zaremba – ekspert ds. międzynarodowej mobilności naukowej i w europejskiej sieci EURAXESS.
8 maja 2020 r.
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS
IROs Forum (International Relations Offices Forum)

jak zalegalizować nielegalny pobyt w polsce 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Jak zalegalizować pobyt nielegalny – Karta-pobytu.pl

Zdarza się, że cudzoziemiec popadnie w pobyt nielegalny. Może to mieć miejsce na skutek nie przedłużenia legalnego pobytu w Polsce.

+ 여기에 보기

Source: karta-pobytu.pl

Date Published: 10/23/2021

View: 4969

Jak zalegalizować nielegalny pobyt cudzoziemca na …

c lub d, jeżeli rodzina istniała już w kraju pochodzenia cudzoziemca, a członek jego rodziny przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w …

+ 여기를 클릭

Source: ciesielski-oczachowska.pl

Date Published: 9/29/2021

View: 4366

Jak zalegalizować nielegalny pobyt cudzoziemca w Polsce?

Jej partner, również Ukrainiec, przebywa w Polsce nielegalnie. Prosiła, żeby z nielegalnego pobytu uczynić pobyt legalny. Nie mają już bowiem …

+ 여기에 표시

Source: bktkancelaria.pl

Date Published: 7/23/2022

View: 661

Czy osoba nielegalnie przebywająca na terytorium RP może …

Zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej można udzielić …

+ 여기에 표시

Source: www.migrapolis.pl

Date Published: 2/13/2022

View: 8103

Konsekwencje nielegalnego pobytu na terytorium RP

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich …

+ 여기에 더 보기

Source: strazgraniczna.pl

Date Published: 5/6/2021

View: 857

Nielegalny pobyt w Polsce i jego konsekwencje – Visa And Work

Mimo że w ustawodawstwie definicja nielegalnego pobytu w Polsce nie jest wprost określona, to za takowy uznaje się przebywanie obcokrajowców na …

+ 더 읽기

Source: visaandwork.com

Date Published: 3/17/2022

View: 5368

Konsekwencje nielegalnego pobytu w Polsce – Justay

Nielegalny pobyt ma miejsce w szczególności w sytuacji gdy cudzoziemiec m.in.: nie posiada ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: justay.pl

Date Published: 10/11/2021

View: 3832

Legalizacja pobytu w Polsce małżonka/partnera cudzoziemca

kraju trzeciego. Powyższa reguła nie dotyczy cudzoziemców o polskim pochodzeniu, gdyż mogą oni zalegalizować swój pobyt w Polsce na uprzywilejowanych zasadach, …

+ 더 읽기

Source: powroty.gov.pl

Date Published: 1/26/2022

View: 8996

PL – Portal Wiedzy Urzędu do Spraw Cudzoziemców

… w Polsce nielegalnie. Został zastosowany wobec mnie zakaz opuszczania kraju. Co powinienem zrobić w takiej sytuacji, aby móc zalegalizować swój pobyt w …

+ 더 읽기

Source: archiwalna.udsc.gov.pl

Date Published: 7/19/2022

View: 3489

주제와 관련된 이미지 jak zalegalizować nielegalny pobyt w polsce

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Przyjmowanie zagranicznych naukowców – wizy i legalizacja pobytu – webinaium.. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Przyjmowanie zagranicznych naukowców – wizy i legalizacja pobytu - webinaium.
Przyjmowanie zagranicznych naukowców – wizy i legalizacja pobytu – webinaium.

주제에 대한 기사 평가 jak zalegalizować nielegalny pobyt w polsce

 • Author: NAWA – Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
 • Views: 조회수 548회
 • Likes: 좋아요 1개
 • Date Published: 2020. 5. 10.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=VN_2MNOBDPg

Jak zgłosić nielegalny pobyt w Polsce?

Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej.

Jak zalegalizowac pobyt?

Można się powoływać na oba akty w indywidualnej sprawie. Można próbować legalizować pobyt na podstawie Ustawy o cudzoziemcach, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Konwencji Praw Dziecka poprzez powołanie się na prowadzenie życia rodzinnego i życia prywatnego oraz na najlepszy interes dziecka.

Jak zalegalizowac pobyt Ukraińca w Polsce?

Co powinieneś zrobić? Nie musisz składać żadnych wniosków o zalegalizowanie pobytu, ani wniosku o status uchodźcy. Twój legalny pobyt wynika z przepisów ustawy. Jeżeli chcesz zostać w Polsce, możesz złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL w dowolnym urzędzie gminy.

Co grozi za brak wizy?

Jedną z możliwych konsekwencji nielegalnego pobytu jest (zgodnie z art. 302 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach) wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, co może skutkować m.in. zakazem ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen.

Jak zalegalizować nielegalny pobyt cudzoziemca?

Cudzoziemiec będący małżonkiem obywatela polskiego nie może zostać zobowiązany do powrotu ani deportowany. Może otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy, nawet, jeśli przebywa w Polsce nielegalnie. Aby zalegalizować pobyt należy wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na pobyt czasowy. Wniosek rozpatruje wojewoda.

Jak sprawdzic legalny pobyt cudzoziemca?

Warunki wjazdu i pobytu oraz wykaz państw, których obywatele zwolnieni są z obowiązku wizowego znajdziesz na stronie internetowej https://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/obywatele-panstw-trzecich/chce-przyjechac-do-polski/czy-potrzebuje-wizy/ Ponadto, jeśli w okresie ważności jednego z wyżej wymienionych tytułów pobytowych …

Jak długo cudzoziemiec może przebywać w Polsce?

W przypadku pobytu na terytorium Polski w ramach ruchu bezwizowego cudzoziemiec jest uprawniony do pobytu przez okres 90 dni w okresie 180 dniowym (lub przez okres wynikający z umowy o ruchu bezwizowym podpisanej przez UE lub Polskę z państwem, którego jest obywatelem).

Ile musi zarabiać cudzoziemiec?

Wynagrodzenie cudzoziemca 2022 – jakie zmiany? Wynagrodzenie cudzoziemca w 2022 roku nie może być niższe niż minimalna płaca w Polsce czyli 3010 zł brutto. Dotyczy to cudzoziemca wykonującego pracę na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Czy Ukrainiec może przebywać w Polsce bez wizy?

Obywatele Ukrainy, którzy w dniu 24 lutego 2022 r. przebywali w Polsce legalnie np.: na podstawie ruchu bezwizowego albo wizy Schengen mogą legalnie pozostać w Polsce przez następne 18 miesięcy, a ich pobyt w Polsce uznaje się automatycznie za legalny do 24.08.2023 r bez konieczności podejmowania dalszych działań.

Ile pieniędzy dostaje uchodźca w Polsce?

Wysokość świadczenia od dnia 16 marca 2022 r.

Zgodnie z zapowiedziami rządu wysokość świadczenia przysługującego osobie zapewniającej zakwaterowanie oraz wyżywienie uchodźcom z Ukrainy wynosi 40 zł za osobę dziennie.

Jak długo może przebywać Ukrainiec w Polsce?

Wyjazd z terytorium Polski na dłużej niż 1 miesiąc pozbawia uprawnienia do pobytu przez 18 miesięcy, które zapewnia specustawa. Obywatel Ukrainy objęty specustawą będzie mógł otrzymać zezwolenia na pobyt czasowy na 3 lata.

Gdzie zgłosić pobyt Ukraińca?

Diia.pl (mObywatel)– elektroniczny dokument wydawany obywatelom Ukrainy. Diia.pl – to elektroniczny dokument wydawany obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę ukraińsko-polską po 24 lutego 2022 roku. Poświadcza on legalność pobytu w Polsce.

Jak uniknąć deportacji z Polski?

Decyzji o deportacji z Polski nie wydaje się między innymi wtedy, gdy cudzoziemiec: posiada status uchodźcy, otrzymał zgodę na pobyt tolerowany, jest małżonkiem obywatela Polski albo innego cudzoziemca, który posiada zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Kiedy deportacja z Polski?

W przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada żadnego tytułu pobytowego w Polsce np. wizy lub zezwolenia na pobyt, jego pobyt tutaj jest nielegalne i grozi mu deportacja z Polski. Decyzja o zobowiązaniu do powrotu jest wydawana przez właściwego Komendanta Straży Granicznej.

Gdzie Ukraińcy mogą bez wizy?

Od tego czasu obywatele Ukrainy mogą podróżować do krajów UE (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii i Irlandii) oraz do Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii bez konieczności posiadania wizy.

Jak zalegalizować pobyt Białorusina w Polsce?

Złożenie wniosku i stempel w paszporcie spowodowuje legalizację pobytu w Polsce. Tak samo jak ma to miejsce ze wszystkimi wnioskami o pozwolenia czasowe.

Jaki dokument uprawnia Cię do pobytu i pracy na terenie Polski?

Jedynym z dokumentów legalizujących zarówno pobyt, jak i pracę cudzoziemca na terenie RP jest decyzja o zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę.

Jak uzyskać kartę pobytu?

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu Twojego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kartę pobytu możesz odebrać tylko osobiście. Zostaną od Ciebie pobrane odciski linii papilarnych w celu wydania karty pobytu.

czy można go zalegalizować?

Nielegalny pobyt może zakończyć się wydaniem decyzji o zobowiązaniu do powrotu, czyli nakazem opuszczenia Polski. Zasadniczo nie wydaje się zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi, który przebywa w Polsce nielegalnie. Cudzoziemiec, który nie wyjedzie dobrowolnie, zostanie deportowany. Zobowiązanie do powrotu to także zakaz ponownego wjazdu do Polski przez okres od 6 miesięcy do 5 lat. Czy można zalegalizować nielegalny pobyt w Polsce i uniknąć przymusowego wyjazdu?

Małżeństwo z obywatelem polskim

Cudzoziemiec będący małżonkiem obywatela polskiego nie może zostać zobowiązany do powrotu ani deportowany. Może otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy, nawet, jeśli przebywa w Polsce nielegalnie. Aby zalegalizować pobyt należy wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na pobyt czasowy. Wniosek rozpatruje wojewoda. Małżeństwo z obywatelem polskim nie zapewni cudzoziemcowi wspomnianych przywilejów, jeśli jest fikcyjne, to znaczy, zostało zawarte w celu obejścia prawa.

Pobyt krótkotrwały

Zezwolenia na pobyt czasowy można udzielić ze względu na okoliczności, które wymagają krótkotrwałej obecności cudzoziemca w Polsce, jeżeli cudzoziemiec:

jest obowiązany do osobistego stawiennictwa przed polskim organem władzy publicznej lub,

obecności cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga jego wyjątkowa sytuacja osobista lub,

obecności cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga interes Rzeczypospolitej Polskiej

inne okoliczności, jeśli uzasadniają przebywanie w Polsce nie dłużej niż 3 miesiące.

Zezwolenia w jednej z powyższych sytuacji można udzielić cudzoziemcowi przebywającemu w Polsce nielegalnie, dlatego pozwala ono na legalizację pobytu. Jest udzielane na czas potrzebny na realizację celu, dla którego zostało wydane, maksymalnie na 6 miesięcy. Organem udzielającym zezwolenia jest wojewoda.

Nielegalny pobyt a pobyt ze względów humanitarnych

Jeżeli cudzoziemiec przebywający nielegalnie w Polsce miałby zostać zobowiązany do powrotu do kraju, w którym jego życie, wolność lub bezpieczeństwo będą zagrożone, udziela mu się zgody na pobyt ze względów humanitarnych. Nie można nakazać cudzoziemcowi powrotu do państwa, w którym byłby narażony na tortury, zmuszony do pracy lub ukarany bez rzetelnego procesu sądowego. Zgoda na pobyt humanitarny jest udzielana przez komendanta oddziału lub placówki Straży Granicznej. Nie zostanie ona udzielona osobie, co której istnieją podstawy by sądzić, że popełniała czyny uznane za zbrodnie na gruncie międzynarodowego prawa karnego lub prawa polskiego. Cudzoziemcy, którym udzielono zgody na pobyt humanitarny mogą wykonywać pracę bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na pracę.

Kiedy ustaną zagrożenia, które uzasadniały wydanie zgody na pobyt humanitarny, zgoda zostanie cofnięta i cudzoziemiec będzie mógł otrzymać decyzję o zobowiązaniu do powrotu, nakazującą opuszczenie Polski.

Jeśli masz podobny problem lub spotkała Cię sytuacja opisana w artykule i szukasz pomocy prawnej, skontaktuj się z naszą kancelarią. Pomagamy klientom na terenie całej Polski – spotkanie jest możliwe we Wrocławiu, w siedzibie kancelarii. Możesz również napisać na adres: [email protected] lub zadzwonić: 71 307 07 44

Jak zalegalizować pobyt nielegalny

Jak można popaść w pobyt nielegalny?

Zdarza się, że cudzoziemiec popadnie w pobyt nielegalny. Może to mieć miejsce na skutek nie przedłużenia legalnego pobytu w Polsce. Jeżeli osoba, która przebywa na wizie krótkookresowej (wiza typu C do 3 miesięcy) bądź pobycie czasowym (powyżej 3 miesięcy) nie przedłuży swojego pobytu.

Jest bardzo ważne, żeby złożyć wniosek o pobyt czasowy zanim się otrzyma decyzję odmowną wraz z decyzją o zobowiązaniu do powrotu. Jest to ważne, ponieważ według art. 99 ust. 8 Ustawy o cudzoziemcach, odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, gdy w dniu złożenia wniosku o udzielenie tego zezwolenia jest się zobowiązanym opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czyli gdy otrzymało się już zobowiązanie do powrotu (art. 299 ust. 6 Ustawy o cudzoziemcach).

Co grozi jak jest się nielegalnie?

Nie przedłużenie legalnego pobytu prowadzi do sytuacji, kiedy jest się w Polsce nielegalnie. Jest to sytuacja niezwykle trudna ze względu na kilka powodów. Po pierwsze, osobie takiej grozi w każdej chwili deportacja. Jeżeli osoba taka zostanie zatrzymana z byle błahego powodu jak jazda komunikacją miejską bez ważnego biletu, może to prowadzić do zatrzymania i deportacji do kraju pochodzenia. Taka deportacja wiąże się dodatkowo z zakazem wjazdu. W art. 319 Ustawy o Cudzoziemcach zakaz taki wynosi minimalnie 6 miesięcy, a maksymalnie 5 lat. Po drugie, ciężko jest wyjść ze stanu nielegalności. Poniżej wymienię sposoby, które mogą umożliwić ponowną legalizację pobytu. Jest to trudne, ponieważ trzeba spełnić konkretne enumeratywne przesłanki, a mimo to decyzja jest uznaniowa. Aczkolwiek jest to możliwe. Niestety procedura taka trwa długo. Po trzecie, problemem dotykającym osoby, które wpadły w pobyt nielegalny jest niemożność znalezienia legalnego zatrudnienia.

Zanim się popadnie w pobyt nielegalny, trzeba pamiętać, że są dostępne środki prawne w ramach procedurze odwoławczej. W momencie otrzymania decyzji nieprzyznającej prawa pobytu, zawsze jest możliwość wniesienia odwołania do drugiej instancji w przeciągu 14 dni liczonych od dnia otrzymania decyzji. Jeżeli decyzja drugiej instancji będzie zarówno odmowna jest to koniec procedury administracyjnej. Następnie można wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w pierwszej instancji oraz w ostatniej instancji na drodze sądowej skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Jak można wyjść z nielegalnego pobytu?

Jeżeli okaże się, że ktoś jest nielegalnie, jest kilka sposobów, żeby zalegalizować swój pobyt. Można to zrobić na podstawie dwóch rodzajów aktów prawnych. Jeden jest krajowy tj. Ustawa o cudzoziemcach, a drugi międzynarodowy tj. Europejska Konwencja Praw Człowieka oraz Konwencja Praw Dziecka. Te dwa rodzaje aktów prawnych uzupełniają się. Można się powoływać na oba akty w indywidualnej sprawie.

Można próbować legalizować pobyt na podstawie Ustawy o cudzoziemcach, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Konwencji Praw Dziecka poprzez powołanie się na prowadzenie życia rodzinnego i życia prywatnego oraz na najlepszy interes dziecka.

1) Powołanie się na prawo do poszanowanie życia rodzinnego w Polsce na podstawie art. 8 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Ustawy o cudzoziemcach:

Art. . 8 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

‘Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji’

Art. 187 ust. 6 Ustawy o cudzoziemcach

Zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności można udzielić cudzoziemcowi, jeżeli:

6) jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niezbędny z uwagi na konieczność poszanowania prawa do życia rodzinnego w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., a cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nielegalnie.

2) Powołanie się na prawo do poszanowanie życia prywatnego w Polsce na podstawie art. 8 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka:

Art. 8 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

‘Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji’

3) Powołanie się na najlepszy rozwój i praw dziecka w Polsce na podstawie oraz art. 187 ust. 7 Ustawy o cudzoziemcach oraz Konwencji o prawach dziecka:

Art. 187 ust. 7 Ustawy o cudzoziemcach

‘Zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności można udzielić cudzoziemcowi, jeżeli:

7) jego wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej naruszałby prawa dziecka, określone w Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. poz. 526, z 2000 r. poz. 11 oraz z 2013 r. poz. 677), w stopniu istotnie zagrażającym jego rozwojowi psychofizycznemu, a cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nielegalnie’

Preambuła; Konwencji o prawach dziecka

‘Wyrażając przekonanie, że rodzina, jako podstawowa komórka społeczeństwa oraz naturalne środowisko rozwoju i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, powinna być otoczona niezbędną ochroną oraz wsparciem, aby mogła w pełnym zakresie wypełniać swoje obowiązki w społeczeństwie’

W sytuacji, gdy nie udało się otrzymać pobytu i zostało wszczęte postępowanie w sprawie zobowiązaniu do powrotu na podstawie art. 318 Ustawy o cudzoziemcach organ zobligowany jest do przyznania pobytu humanitarnego na podstawie art. 356 Ustawy o cudzoziemcach w sytuacjach określonych w powołanym przepisie.

Tak, więc, jeżeli nie udało Ci się zalegalizować pobytu w procedurze administracyjnej i batalia sądowa nie zmieniła Twojej sytuacji prawnej, nadal jest nadzieja na wyjście z tej sytuacji. Aczkolwiek, potrzebujesz pomocy prawnika, który przeanalizuje Twoją sytuację, doradzi i zrobi, co powinno być zrobione w sprawie. Zapraszamy w tym zakresie do kontaktu z naszym biurem.

Jak zalegalizować nielegalny pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?

Na gruncie ustawy o cudzoziemcach brak jest definicji pojęcia ,,pobyt nielegalny”. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 10 grudnia 2009 r. (III SAB/Gd 42/09) wskazał, że za pobyt nielegalny należy uznać

,,(…) pobyt cudzoziemca niezgodny z przepisami regulującymi pobyt cudzoziemców na terytorium RP (…)”.

Zgodnie z art. 100 ust. 1 pkt 9 ustawy o cudzoziemcach ,,udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy odmawia się cudzoziemcowi, gdy: złożył wniosek podczas nielegalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym terytorium nielegalnie’’.

Od wyżej wskazanej reguły istnieją jednak wyjątki. Cudzoziemiec może złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, mimo tego że przebywa w Polsce nielegalnie. Jest to możliwe w następujących przypadkach:

1. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną (art. 159 ustawy o cudzoziemcach)

Za członka rodziny uważa się:

– osobę pozostającą z cudzoziemcem w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim;

– małoletnie dziecko cudzoziemca i osoby pozostającej z nim w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim, w tym także dziecko przysposobione;

– małoletnie dziecko cudzoziemca, w tym także dziecko przysposobione, pozostające na jego utrzymaniu, nad którym cudzoziemiec sprawuje faktycznie władzę rodzicielską;

– małoletnie dziecko osoby pozostającej z cudzoziemcem w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim, w tym także dziecko przysposobione, pozostające na jej utrzymaniu, nad którym sprawuje ona faktycznie władzę rodzicielską. Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim, w tym także dziecko przysposobione, pozostające na jej utrzymaniu, nad którym sprawuje ona faktycznie władzę rodzicielską.

Według art. 165 ust. 4 ustawy o cudzoziemcach

,,do odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną nie stosuje się przepisu art. 100 ust. 1 pkt 9 w przypadku członka rodziny cudzoziemca, o którym mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d, jeżeli rodzina istniała już w kraju pochodzenia cudzoziemca, a członek jego rodziny przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniu złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej przez tego cudzoziemca’’.

2. Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu (art. 181 ustawy o cudzoziemcach)

Zezwolenie może zostać udzielone cudzoziemcowi, jeżeli:

– jest obowiązany do osobistego stawiennictwa przed polskim organem władzy publicznej lub

– obecności cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga jego wyjątkowa sytuacja osobista, lub

– obecności cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga interes Rzeczypospolitej Polskiej.

Zezwolenie może zostać udzielone na okres niezbędny do realizacji celu, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy.

Zgodnie z art. 184 ustawy o cudzoziemcach ,,udzielenia zezwolenia, o którym mowa w art. 181 ust. 1, odmawia się cudzoziemcowi w przypadkach, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 1 i 3-5’’.

Korzystając z zezwolenia udzielonego na podstawie art. 181 ustawy o cudzoziemcach nie można ubiegać się o udzielenie zezwolenia na zasadach ogólnych.

3. Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności (art. 186 i n. ustawy o cudzoziemcach) Cudzoziemiec obowiązany jest wykazać, że zachodzą inne okoliczności niż wymienione w dziale V ustawy o cudzoziemcach, które uzasadniają jego pobyt w Polsce. Według przepisu art. 191 ust. 1 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach

,,do odmowy udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności nie stosuje się przepisów: art. 100 ust. 1 pkt 9 w przypadku, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 2 lub art. 187 pkt 4’’.

4. Zgoda na pobyt ze względów humanitarnych lub na pobyt tolerowany (art. 348 i n. ustawy o cudzoziemcach).

Cudzoziemcowi udzielana jest zgoda na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zobowiązanie go do powrotu:

– może nastąpić jedynie do państwa, w którym, w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r.:

zagrożone byłoby jego prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego lub mógłby on zostać poddany torturom albo nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, lub mógłby być zmuszony do pracy, lub mógłby być pozbawiony prawa do rzetelnego procesu sądowego albo być ukarany bez podstawy prawnej, lub

– naruszałoby jego prawo do życia rodzinnego lub prywatnego, w rozumieniu przepisów Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., lub

– naruszałoby prawa dziecka, określone w Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r., w stopniu istotnie zagrażającym jego rozwojowi psychofizycznemu.

Zgoda na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielana jest cudzoziemcowi, jeżeli zobowiązanie go do powrotu:

– może nastąpić jedynie do państwa, w którym, w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r.:

zagrożone byłoby jego prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego lub mógłby zostać poddany torturom albo nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, lub mógłby on być zmuszony do pracy, lub mógłby być pozbawiony prawa do rzetelnego procesu sądowego albo być ukarany bez podstawy prawnej

w przypadku gdy zachodzą okoliczności do odmowy udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych, o których mowa w art. 349, lub:

– jest niewykonalne z przyczyn niezależnych od organu właściwego do przymusowego wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu i od cudzoziemca, lub

– może nastąpić jedynie do państwa, do którego wydanie go jest niedopuszczalne na mocy orzeczenia sądu albo z uwagi na rozstrzygnięcie Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy wydania cudzoziemca.

5. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 140 ustawy o cudzoziemcach).

Zezwolenie udzielane jest cudzoziemcowi, jeżeli:

– posiada zezwolenie na pracę w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy albo pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia mu pracy, jeżeli zezwolenie na pracę nie jest wymagane;

– posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

– posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;

– ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania.

Zgodnie z przepisem art. 141 ustawy o cudzoziemcach

,,przepisu art. 100 ust. 1 pkt 9 nie stosuje się do cudzoziemca czasowo oddelegowanego w celu świadczenia usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez pracodawcę mającego siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, uprawnionego do przebywania i zatrudnienia na terytorium tego państwa’’.

Ciesielski & Oczachowska – Adwokacka Spółka Partnerska

61-738 Poznań; ul. Plac Wolności 8/4

tel.: 61 85 17 794

* źródło: Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 35).

Jak zalegalizować nielegalny pobyt cudzoziemca w Polsce?

Jak zalegalizować nielegalny pobyt cudzoziemca w Polsce?

Niedawno zgłosiła się do kancelarii klientka pochodzenia ukraińskiego. Jej partner, również Ukrainiec, przebywa w Polsce nielegalnie. Prosiła, żeby z nielegalnego pobytu uczynić pobyt legalny. Nie mają już bowiem siły żyć w ciągłym strachu. Boją się, że będą zmuszeni opuścić Polskę. A to z naszym krajem wiążą swoją przyszłość. W Polsce chcieliby żyć, pracować i wychowywać dzieci. Zatem, w dzisiejszym artykule odpowiem na zasadnicze pytanie dotyczącej tej kwestii, a mianowicie: jak zalegalizować nielegalny pobyt cudzoziemca w Polsce?

Zapraszam do lektury.

Nielegalny pobyt, czyli jaki?

W żadnej ustawie nie znajdziemy definicji nielegalnego pobytu. Jednak zgodnie z orzecznictwem sądowym będzie tu chodzić o pobyt cudzoziemca na terytorium Polski bez ważnych dokumentów pobytowych, do których posiadania jest on zobowiązany na mocy przepisów prawnych, w szczególności Ustawy z 12.12.2013r. o Cudzoziemcach. Chodzi tu o m.in. paszport biometryczny, wizę, pozwolenie na pobyt czasowy lub stały.

Zajrzałam do ustawy i…

Rzeczywiście, pobyt partnera klientki w Polsce uznać należało za nielegalny. Wskutek własnej lekkomyślności i niedbalstwa Pan Witalij przeoczył kilka spraw. Po złożeniu wniosku do Wojewody o pozwolenie czasowe na pobyt przeoczył termin do uzupełnienia dokumentów. Zaniechał osobistego stawienia się w ciągu 7 dni od doręczenia wezwania celem pobrania odcisków linii papilarnych. . Mało tego, Pan Witalij przeoczył również 7- dniowy termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu. W efekcie wszystkich zaniedbań nie uzupełnił w odpowiednim czasie dokumentacji. Nie stawił się również na wezwanie organu.

Wojewoda pozostawił sprawę bez rozpoznania. W międzyczasie termin ważności wizy upłynął. Pan Witalij do dnia dzisiejszego przebywa w Polsce nielegalnie. Cóż można stracić przez swą lekkomyślność? Wiele, między innymi dobrze płatną pracę. Pracodawca bowiem zobowiązany jest do regularnej kontroli ważności dokumentów pobytowych. Za zatrudnianie cudzoziemców bez ważnych dokumentów grożą wysokie grzywny. Możliwe jest również nałożenie zakazu zatrudniania takich osób w przyszłości. Nie ma przy tym znaczenia, że zezwolenie na pracę ciągle jest ważne.

Pracodawca nie może zatrudnić obcokrajowca, który nie posiada ważnych dokumentów pobytowych

Pan Witalij przebywa w Polsce, bez pracy, na utrzymaniu swojej partnerki. Chciałby wyjechać na Ukrainę, by rozpocząć starania o wizę pracowniczą. Nie może tego jednak zrobić, bowiem Straż Graniczna od razu wszczęłaby postępowanie „powrotowe”. Skutkowałoby ono wpisaniem go na listę osób, których obecność w Polsce jest niepożądana nawet na okres do 5 lat. Żyją w ciągłym lęku, bojąc się wychodzić swobodnie na ulicę. Nawet zwyczajna kontrola dokumentów mogłaby doprowadzić do dramatu.

Nielegalny pobyt a szansa na legalizację

Po zapoznaniu się z dokumentacją oraz przeanalizowaniu sytuacji Pana Witalija stwierdzić należy, że … sprawa nie jest prosta.

Generalna reguła w Ustawie o Cudzoziemcach brzmi:

,,odmawia się udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce cudzoziemcowi, który złożył wniosek podczas nielegalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym terytorium nielegalnie.”

Światełko w tunelu

Od tej reguły są nieliczne wyjątki przewidziane we wspomnianej ustawie. Oznacza to, że w pewnych przypadkach możliwe jest złożenie wniosku o pozwolenie na pobyt czasowy nawet, gdy osoba przebywa w Polsce nielegalnie.

1/ Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności

Zezwolenia na pobyt można udzielić cudzoziemcowi, jeżeli jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niezbędny z uwagi na konieczność poszanowania prawa do życia rodzinnego w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., a cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nielegalnie.

W postępowaniu należy wykazać, że obecność cudzoziemca w Polsce jest niezbędna dla poszanowania prawa do życia rodzinnego. W praktyce będzie to oznaczało m.in. wykazanie istnienia głębokich więzi rodzinnych oraz braku możliwości prowadzenia życia rodzinnego w innym kraju.

Wskazana regulacja przewiduje jedynie możliwość (a nie obowiązek) legalizacji pobytu. Dodatkowo tylko i wyłącznie w tych przypadkach, w których opuszczenie przez cudzoziemca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wiązałoby się z naruszeniem art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. W przeciwnym razie, nie można byłoby uznać pobytu cudzoziemca w Polsce za niezbędny.

Za życie rodzinne są uznawane, co do zasady, małżeństwa i więzi rodziców z małoletnimi dziećmi. Chyba, że doszło do trwałego zerwania tych więzi. Podobnie rzecz się ma z długotrwałymi konkubinatami.

Wniosek o wydanie pozwolenia należy skrupulatnie uzasadnić. Następnie złożyć w Urzędzie Wojewódzkim miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Okres oczekiwania na decyzję wynosi 30 dni. Można go jednak przedłużyć. Trzeba przedstawić dokumenty świadczące o prowadzeniu wspólnego życia rodzinnego. Nie zawsze jest to łatwe. Dla przykładu podam, że może to być wspólna umowa najmu, zezwolenie na pracę czy wspólna pożyczka. Od negatywnej decyzji można się odwoływać do Urzędu ds. Cudzoziemców, ze skargą do Sądu Administracyjnego włącznie. Jeżeli decyzja stanie się ostateczna i organ lub sąd nie uwzględnią argumentów przemawiających za ochroną życia rodzinnego, koniecznym będzie opuszczenie Polski w ciągu 30 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Złożenie wniosku i stempel w paszporcie spowodowuje legalizację pobytu w Polsce. Tak samo jak ma to miejsce ze wszystkimi wnioskami o pozwolenia czasowe.

Zezwolenie na pobyt czasowy można udzielić cudzoziemcowi także wtedy, jeżeli jego wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej naruszałby prawa dziecka, określone w Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. w stopniu istotnie zagrażającym jego rozwojowi psychofizycznemu, a cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nielegalnie.

2/ Łączenie rodzin

Małżonkowie wszystkich obywateli państw trzecich „uprawnionych” do łączenia rodzin będą mogli otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy mimo nieudokumentowanego pobytu w Polsce.

Tu jednak konieczny jest ślub z obywatelem polskim lub cudzoziemcem, który legalnie mieszka w Polsce, gdyż za członka rodziny uznawana jest m.in. osoba pozostająca z legalnie przebywającym na terytorium Polski cudzoziemcem w uznawanym przez prawo Polsce związku małżeńskim, a także małoletnie dziecko cudzoziemca i osoby pozostającej z nim w związku małżeńskim, w tym także dziecko przysposobione. O to pozwolenie starać się może także cudzoziemiec legalnie przebywający w Polsce dla członka rodziny przebywającego za granicą, co jest wyjątkiem od reguły, że pozwolenie na pobyt należy złożyć osobiście.

3/ Pozwolenie na pobyt krótkookresowy

Cudzoziemcowi, który przebywa w Polsce nielegalnie możliwe jest wydanie zezwolenia na pobyt w związku z koniecznością osobistego stawiennictwa przed polskim organem władzy publicznej lub też z powodu wyjątkowej sytuacji osobistej czy ze względu na interes Polski.

Zezwolenie to udzielane jest na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy.

Przebywając na podstawie tego zezwolenia cudzoziemiec nie ma możliwości ubiegania się o dalszą legalizację pobytu na zwykłych zasadach, tj. brak jest możliwości ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy z uwagi na inny cel pobytu, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Może natomiast na tej podstawie wyjechać już legalnie do swego kraju i starać się tam o wizę.

4/ Zgoda na pobyt ze względów humanitarnych lub na pobyt tolerowany

Ustawa o cudzoziemcach przewiduje też instytucję zgody na pobyt ze względów humanitarnych. Będzie ona wydawana wówczas, gdy powrót cudzoziemca do kraju pochodzenia stanowiłby naruszenie jego praw człowieka, m.in. prawa do wolności od tortur czy również prawa do życia rodzinnego lub prywatnego w rozumieniu przepisów Konwencji Rzymskiej. Z tą trzecią możliwością będziemy mieli do czynienia już w samym postępowaniu „powrotowym” to znaczy w postępowaniu zmierzającym do wydalenia obcokrajowca z Polski prowadzonym przez Straż Graniczną.

Jak widać powyżej, pomimo nielegalnego pobytu, istnieje szansa na jego legalizację. To, z jakiej podstawy prawnej należy skorzystać, zależeć będzie od konkretnego przypadku. Do każdej sprawy należy bowiem podejść indywidualnie. Z dużą starannością i wnikliwością przeanalizować wszystkie fakty. Kluczowe znaczenie ma dokładne wyjaśnienie sytuacji we wniosku o wydanie pozwolenia lub w postępowaniu dotyczącym powrotu. Rozwiązania dla nielegalnego pobytu poszukiwać należy będąc w Polsce. Szanse na pozytywne uregulowanie pobytu maleją, jeżeli nielegalny pobyt zostanie wykryty dopiero przy próbie przekroczenia granicy.

Czy osoba nielegalnie przebywająca na terytorium RP może starać się o zezwolenie na pobyt?

Zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi można udzielić na jego wniosek, jeżeli spełnia wymogi określone ze względu na deklarowany cel pobytu, a okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, uzasadniają jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Zasadniczo udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy odmawia się, gdy cudzoziemiec złożył wniosek podczas nielegalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym terytorium nielegalnie (art. 100 ust. 1 pkt 9). Istnieje jednak szereg sytuacji, kiedy nielegalny pobyt nie stanowi przesłanki do odmowy wydania zezwolenia.

Nielegalny pobyt w Polsce i jego konsekwencje

Nielegalny pobyt w Polsce i jego konsekwencje

W ostatnich latach Polska jest coraz chętniej wybierana przez cudzoziemców jako stałe miejsce do życia i pracy. Spora część obcokrajowców przebywa jednak w naszym kraju bezprawnie. Z jakimi konsekwencjami wiąże się nielegalny pobyt w Polsce?

Kiedy pobyt w Polsce jest nielegalny?

Mimo że w ustawodawstwie definicja nielegalnego pobytu w Polsce nie jest wprost określona, to za takowy uznaje się przebywanie obcokrajowców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Są one zawarte w Ustawie o cudzoziemcach z dnia 12.12.2013 roku. Dokument ten określa m.in. przyczyny, konsekwencje nielegalnej imigracji w Polsce, a także warunki pracy i prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców. Wszelkie kompetencje oraz zadania związane ze stwierdzaniem nielegalności pobytu w Polsce, wydawaniem decyzji o deportacji, wydalaniem czy też szeroko pojętym zwalczaniem bezprawnej imigracji należą do Straży Granicznej.

Surowe konsekwencje nielegalnego pobytu dla obcokrajowca

Nielegalny pobyt w Polsce wiąże się z bardzo surowymi konsekwencjami dla imigrantów. Przebywający bezprawnie w naszym kraju obcokrajowiec naraża się przede wszystkim na wydanie decyzji zobowiązującej go do powrotu do ojczyzny. Ponadto często zyskuje on również zakaz ponownego przyjazdu na terytorium RP, a nierzadko również wjazdu do państw całej strefy Schengen. Takowy zakaz może obowiązywać od 6 miesięcy do nawet 5 lat. W pisemnej decyzji zobowiązującej do powrotu często wskazany jest termin tzw. powrotu dobrowolnego. Wynosi on 15– 30 dni od terminu doręczenia owej decyzji. W takim przypadku obcokrajowiec może skorzystać z finansowej pomocy w zakresie zorganizowania wyjazdu, zapewnionej przez Straż Graniczną. Może ona obejmować m.in. pokrycie kosztów podróży, opieki medycznej, wyżywienia w trakcie wyjazdu czy też uzyskania niezbędnych zezwoleń, wiz oraz innych dokumentów.

Jeżeli natomiast Straż Graniczna uzna, że ryzyko ucieczki cudzoziemca jest realne, to może ona zarządzić jego powrót przymusowy, czyli deportację. Z takimi samymi konsekwencjami nielegalnego pobytu należy liczyć się wówczas, gdy obcokrajowiec nie dopełni obowiązku powrotu dobrowolnego, czyli nie opuści Polski w wyznaczonym terminie. W takiej sytuacji wszelkie koszty wyjazdu z kraju pokrywa imigrant. Ponadto decyzja o wydaleniu przymusowym skutkuje również wpisem jego danych osobowych do Systemu Informacji Schengen, a w efekcie odmową wjazdu do wszystkich państw tego obszaru. Co więcej, nielegalny imigrant w Polsce może zostać zatrzymany w areszcie lub strzeżonym ośrodku na kilka dni.

Nielegalna imigracja w Polsce wiąże się również z karami finansowymi. Osoba pracująca „na czarno” podlega karze grzywny wynoszącej minimum 1.000 zł.

W celu uzyskania pomocy prawnej w kwestii karty pobytu, zezwolenia na pracę, wiz, legalnego pobytu i pracy, skontaktuj się, skontaktuj się: [email protected] (+48) 71 343 35 94

Nielegalna imigracja w Polsce – skutki dla pracodawcy

Surowe kary przewidziano również dla pracodawcy zatrudniającego nielegalnie cudzoziemca bez prawa pobytu w Polsce. Przedsiębiorcy grozi kara grzywny w wysokości od 1.000 do nawet 30.000 zł. Po stwierdzeniu nielegalności zatrudnienia, Państwowa Inspekcja Pracy kieruje do sądu wniosek o ukaranie osób, które dopuściły do popełnienia wykroczenia, działając w imieniu pracodawcy. Następnie zawiadamia wojewodę oraz Straż Graniczną o naruszeniu odpowiednich przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia oraz Ustawy o cudzoziemcach.

Konsekwencją nielegalnego pobytu oraz zatrudnienia dla pracownika jest zazwyczaj deportacja, a koszty jego powrotu do ojczyzny ponosi pracodawca. Należy jednak wiedzieć, że to pracodawca ponosi odpowiedzialność nie tylko za zgodne z prawem zatrudnienie cudzoziemców, ale również za ich legalny pobyt na terenie Polski.

Z kolei w przypadku popełnienia przestępstwa bezprawnego zatrudniania w tym samym czasie przynajmniej kilku nielegalnych imigrantów (w tym również nieletnich), pracodawcy grozi kara grzywny lub nawet ograniczenia wolności. Ponadto wobec takiego przedsiębiorcy sąd może dodatkowo orzec zakaz dostępu na okres od 1 roku do nawet 5 lat do środków publicznych. Należą do nich pieniądze pochodzące z Europejskiego Funduszu Rybackiego, Funduszu Spójności, fundusze na realizację Wspólnej Polityki Rolnej oraz środki pochodzące z funduszy strukturalnych. Co więcej, sąd może również zasądzić na rzecz Skarbu Państwa kwotę, którą ów pracodawca otrzymał w ciągu 12 miesięcy przed wydaniem wyroku ze wspomnianych środków publicznych.

Konsekwencje nielegalnego pobytu i bezprawnego zatrudnienia imigranta są bardzo poważne oraz długofalowe. Mogą przysporzyć pracodawcy mnóstwo problemów, zwłaszcza finansowych.

Co zrobić, aby legalnie pracować w Polsce?

Aby pobyt na obszarze Polski był w pełni legalny, obcokrajowiec musi otrzymać odpowiednie zezwolenia i niezbędne dokumenty (zezwolenie na pobyt stały) uprawniające go do przebywania oraz pracowania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Ich posiadanie wiąże się ponadto z uzyskaniem przez przyjezdnego szerszych praw, daje komfort bezpieczeństwa oraz perspektywę zdobycia polskiego obywatelstwa. Cudzoziemiec posiadający niezbędne pozwolenia może podjąć niemal każdą pracę bez obaw, że zostanie deportowany z kraju, a także w przyszłości sprowadzić swoją rodzinę.

Jak zalegalizować pobyt nielegalny

Jak można popaść w pobyt nielegalny?

Zdarza się, że cudzoziemiec popadnie w pobyt nielegalny. Może to mieć miejsce na skutek nie przedłużenia legalnego pobytu w Polsce. Jeżeli osoba, która przebywa na wizie krótkookresowej (wiza typu C do 3 miesięcy) bądź pobycie czasowym (powyżej 3 miesięcy) nie przedłuży swojego pobytu.

Jest bardzo ważne, żeby złożyć wniosek o pobyt czasowy zanim się otrzyma decyzję odmowną wraz z decyzją o zobowiązaniu do powrotu. Jest to ważne, ponieważ według art. 99 ust. 8 Ustawy o cudzoziemcach, odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, gdy w dniu złożenia wniosku o udzielenie tego zezwolenia jest się zobowiązanym opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czyli gdy otrzymało się już zobowiązanie do powrotu (art. 299 ust. 6 Ustawy o cudzoziemcach).

Co grozi jak jest się nielegalnie?

Nie przedłużenie legalnego pobytu prowadzi do sytuacji, kiedy jest się w Polsce nielegalnie. Jest to sytuacja niezwykle trudna ze względu na kilka powodów. Po pierwsze, osobie takiej grozi w każdej chwili deportacja. Jeżeli osoba taka zostanie zatrzymana z byle błahego powodu jak jazda komunikacją miejską bez ważnego biletu, może to prowadzić do zatrzymania i deportacji do kraju pochodzenia. Taka deportacja wiąże się dodatkowo z zakazem wjazdu. W art. 319 Ustawy o Cudzoziemcach zakaz taki wynosi minimalnie 6 miesięcy, a maksymalnie 5 lat. Po drugie, ciężko jest wyjść ze stanu nielegalności. Poniżej wymienię sposoby, które mogą umożliwić ponowną legalizację pobytu. Jest to trudne, ponieważ trzeba spełnić konkretne enumeratywne przesłanki, a mimo to decyzja jest uznaniowa. Aczkolwiek jest to możliwe. Niestety procedura taka trwa długo. Po trzecie, problemem dotykającym osoby, które wpadły w pobyt nielegalny jest niemożność znalezienia legalnego zatrudnienia.

Zanim się popadnie w pobyt nielegalny, trzeba pamiętać, że są dostępne środki prawne w ramach procedurze odwoławczej. W momencie otrzymania decyzji nieprzyznającej prawa pobytu, zawsze jest możliwość wniesienia odwołania do drugiej instancji w przeciągu 14 dni liczonych od dnia otrzymania decyzji. Jeżeli decyzja drugiej instancji będzie zarówno odmowna jest to koniec procedury administracyjnej. Następnie można wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w pierwszej instancji oraz w ostatniej instancji na drodze sądowej skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Jak można wyjść z nielegalnego pobytu?

Jeżeli okaże się, że ktoś jest nielegalnie, jest kilka sposobów, żeby zalegalizować swój pobyt. Można to zrobić na podstawie dwóch rodzajów aktów prawnych. Jeden jest krajowy tj. Ustawa o cudzoziemcach, a drugi międzynarodowy tj. Europejska Konwencja Praw Człowieka oraz Konwencja Praw Dziecka. Te dwa rodzaje aktów prawnych uzupełniają się. Można się powoływać na oba akty w indywidualnej sprawie.

Można próbować legalizować pobyt na podstawie Ustawy o cudzoziemcach, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Konwencji Praw Dziecka poprzez powołanie się na prowadzenie życia rodzinnego i życia prywatnego oraz na najlepszy interes dziecka.

1) Powołanie się na prawo do poszanowanie życia rodzinnego w Polsce na podstawie art. 8 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Ustawy o cudzoziemcach:

Art. . 8 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

‘Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji’

Art. 187 ust. 6 Ustawy o cudzoziemcach

Zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności można udzielić cudzoziemcowi, jeżeli:

6) jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niezbędny z uwagi na konieczność poszanowania prawa do życia rodzinnego w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., a cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nielegalnie.

2) Powołanie się na prawo do poszanowanie życia prywatnego w Polsce na podstawie art. 8 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka:

Art. 8 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

‘Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji’

3) Powołanie się na najlepszy rozwój i praw dziecka w Polsce na podstawie oraz art. 187 ust. 7 Ustawy o cudzoziemcach oraz Konwencji o prawach dziecka:

Art. 187 ust. 7 Ustawy o cudzoziemcach

‘Zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności można udzielić cudzoziemcowi, jeżeli:

7) jego wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej naruszałby prawa dziecka, określone w Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. poz. 526, z 2000 r. poz. 11 oraz z 2013 r. poz. 677), w stopniu istotnie zagrażającym jego rozwojowi psychofizycznemu, a cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nielegalnie’

Preambuła; Konwencji o prawach dziecka

‘Wyrażając przekonanie, że rodzina, jako podstawowa komórka społeczeństwa oraz naturalne środowisko rozwoju i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, powinna być otoczona niezbędną ochroną oraz wsparciem, aby mogła w pełnym zakresie wypełniać swoje obowiązki w społeczeństwie’

W sytuacji, gdy nie udało się otrzymać pobytu i zostało wszczęte postępowanie w sprawie zobowiązaniu do powrotu na podstawie art. 318 Ustawy o cudzoziemcach organ zobligowany jest do przyznania pobytu humanitarnego na podstawie art. 356 Ustawy o cudzoziemcach w sytuacjach określonych w powołanym przepisie.

Tak, więc, jeżeli nie udało Ci się zalegalizować pobytu w procedurze administracyjnej i batalia sądowa nie zmieniła Twojej sytuacji prawnej, nadal jest nadzieja na wyjście z tej sytuacji. Aczkolwiek, potrzebujesz pomocy prawnika, który przeanalizuje Twoją sytuację, doradzi i zrobi, co powinno być zrobione w sprawie. Zapraszamy w tym zakresie do kontaktu z naszym biurem.

Legalny pobyt w Polsce

Twój pobyt w Polsce jest legalny przez 18 miesięcy od 24.02.2022 r. – jeśli jesteś obywatelem Ukrainy lub współmałżonkiem obywatela Ukrainy i posiadasz obywatelstwo innego kraju oraz przybyłeś do Polski z Ukrainy od 24.02.2022 r. i chcesz w Polsce pozostać

Legalny pobyt w Polsce posiadają również dzieci, które urodziły się w Polsce, a matka jest obywatelką Ukrainy lub żoną obywatela Ukrainy oraz przybyła do Polski z Ukrainy od 24.02.2022 r. i chce w Polsce pozostać. Pobyt dziecka uznaje się za legalny w okresie legalnego pobytu matki.

Uprawnienie tracisz, jeżeli wyjedziesz z Polski na okres dłuższy niż miesiąc

Twój pobyt w Polsce jest legalny przez 18 miesięcy od 24.02.2022 r. jeśli:

Czym może skutkować nielegalny pobyt?

Okres zakazu ponownego wjazdu na terytorium RP lub na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen, orzeczony w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu oraz podstawa prawna

cudzoziemiec przebywa lub przebywał na terytorium RP bez ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu, uprawniającego go do wjazdu na to terytorium i pobytu na nim , jeżeli wiza lub inny dokument są lub były wymagane (art. 302 ust. 1 pkt 1),

nie opuścił terytorium RP po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu jego pobytu na terytorium wszystkich lub niektórych państw obszaru Schengen, do którego był uprawniony bez konieczności posiadania wizy , w każdym okresie 180 dni, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej (art. 302 ust. 1 pkt 2),

nie opuścił terytorium RP po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu jego pobytu, wskazanego w wizie Schengen, w każdym okresie 180 dni lub po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu pobytu na podstawie wizy krajowej (art. 302 ust. 1 pkt 3),

nie posiada środków finansowych, niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu na terytorium RP , podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania, albo tranzytu przez terytorium RP do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, i nie wskazał wiarygodnych źródeł uzyskania takich środków finansowych (art. 302 ust. 1 pkt 6),

przekroczył lub usiłował przekroczyć granicę wbrew przepisom prawa (art. 302 ust. 1 pkt 10),

przebywa poza strefą przygraniczną, w której – zgodnie z zezwoleniem na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego – może przebywać, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej (art. 302 ust. 1 pkt 12),

przebywa na terytorium RP po upływie okresu pobytu, do którego był uprawniony na podstawie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego , chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej (art. 302 ust. 1 pkt 13),

cel i warunki pobytu cudzoziemca na terytorium RP są niezgodne z deklarowanymi , chyba że przepisy prawa dopuszczają ich zmianę (art. 302 ust. 1 pkt 15),

została wydana decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej lub decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy i nie opuścił on terytorium RP w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o odmowie nadania mu statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej lub decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie nadania mu statusu uchodźcy lub decyzja o pozbawieniu go statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej stała się ostateczna (a w przypadku wydania decyzji przez organ wyższego stopnia – od dnia, w którym decyzja ostateczna została cudzoziemcowi doręczona) – czyli w przypadku, o którym mowa w art. 299 ust. 6 pkt 2 (art. 302 ust. 1 pkt 16).

Konsekwencje nielegalnego pobytu w Polsce

Konsekwencje nielegalnego pobytu w Polsce

Obecnie cała Polska żyje tematem pandemii koronawirusa. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną weszły w życie zmiany prawne przewidujące m.in.: szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce. Wśród tych zapisów znajdziemy taki, który przedłuża termin legalnego pobytu i pracy obcokrajowców do upływu 30. dni następujących po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Dlatego już teraz warto przyjrzeć się konsekwencją nielegalnego pobytu w Polsce.

Nielegalny pobyt – kiedy o nim mówimy?

Nielegalny pobyt ma miejsce w szczególności w sytuacji gdy cudzoziemiec m.in.: nie posiada ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu uprawniającego go do wjazdu na terytorium RP i pobytu na nim oraz nie opuścił terytorium Polski po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu pobytu.

Gdy pobyt cudzoziemca uznany jest za nielegalny, wszczynane jest postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania go do powrotu dobrowolnego lub przymusowego:

Powrót dobrowolny – w decyzji o zobowiązaniu do powrotu dobrowolnego może zostać określony termin powrotu 15 lub 30 dni. W tym przypadku cudzoziemiec ma obowiązek opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie w niej wskazanym.

– w decyzji o zobowiązaniu do powrotu dobrowolnego może zostać określony termin powrotu 15 lub 30 dni. W tym przypadku cudzoziemiec ma obowiązek opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie w niej wskazanym. Powrót przymusowy – taka decyzja zostaje wydana, gdy istnieje prawdopodobieństwo ucieczki lub wymagają tego względy bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. Taka decyzja jest wykonywana przymusowo.

Jak wygląda kwestia przedłużenia terminu dobrowolnego powrotu?

Choć w decyzji termin dobrowolnego powrotu został określony, to może on zostać przedłużony. Dzieje się tak w sytuacji, gdy:

ma miejsce wyjątkowa sytuacja osobista np.: wynikająca w szczególności z długości pobytu cudzoziemca na tym terytorium, z łączących go więzi o charakterze rodzinnym;

cudzoziemiec jest obowiązany do osobistego stawiennictwa przed polskim organem władzy publicznej;

jego obecności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga interes państwa.

Powyższe okoliczności uprawniają cudzoziemca do złożenia wniosku o jednorazowe przedłużenie terminu powrotu i nie będzie on dłuższy niż 1 rok. Taki termin może zostać przedłużony również po wydaniu decyzji o zobowiązaniu do powrotu.

Zakaz wjazdu

W takim przypadku zostaje orzeczony zakaz ponownego wjazdu na terytorium Polski i innych państw obszaru Schengen na okres od 6 miesięcy do 5 lat.

Zakaz ten może zostać cofnięty, jeśli obcokrajowiec wykaże, że:

wykonał obowiązki wynikające z otrzymanej decyzji;

jego ponowny wjazd do Polski nastąpi ze względu na uzasadnione okoliczności.

cudzoziemcowi została przyznana pomoc w dobrowolnym powrocie.

Odpowiedzialność karna

Nielegalna imigracja w Polsce wiąże się również z karami finansowymi. Obcokrajowiec, który otrzymał grzywnę, musi także liczyć się z tym, że nie otrzyma zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium RP. Co więcej, jego dane trafią do wykazu osób niepożądanych.

Zobowiązanie do powrotu a prawa cudzoziemca

Warto zaznaczyć, że podczas postępowania o zobowiązanie do powrotu cudzoziemiec posiada szereg praw m.in.:

wniesienie odwołania od decyzji o zobowiązaniu do powrotu;

złożenie wniosku o przedłużenie terminu dobrowolnego opuszczenia Polski,

korzystanie z pomocy tłumacza;

możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów przed wydaniem decyzji,

współpraca z pełnomocnikiem;

złożenie wniosku o status uchodźcy.

Okres 30. dni jest zdecydowanie za krótki na załatwienie wszystkich formalności związanych z przedłużeniem legalnego pobytu lub pracy. Warto też wziąć pod uwagę, że każdy przypadek jest inny – mniej lub bardziej zawiły. Musimy również pamiętać, że urzędy również nie będą stanie obsłużyć tak wielu wniosków i znaczącej liczby interesariuszy na przestrzeni miesiąca.

Dlatego zachęcamy, aby już dziś zadbać o wszystkie formalności związane z legalizacją swojego pobytu lub pracy, nawet jeśli sytuacja epidemiologiczna w Polsce nie ulega poprawie, a zmiany prawne obowiązują. Specjaliści Justay, zadbają o wszystkie zawiłe kwestie formalne i prawne – napisz do nas.

Legalizacja pobytu w Polsce małżonka/partnera cudzoziemca

Legalizacja pobytu w Polsce małżonka/partnera cudzoziemca

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2021-11-15

Sposób legalizacji pobytu zależy od tego, czy cudzoziemiec pochodzi z kraju należącego do EOG lub ze Szwajcarii, czy też z tzw. kraju trzeciego.

Powyższa reguła nie dotyczy cudzoziemców o polskim pochodzeniu, gdyż mogą oni zalegalizować swój pobyt w Polsce na uprzywilejowanych zasadach, zgodnie z art. 52, pkt. 5 Konstytucji RP.

W tym rozdziale dowiesz się:

키워드에 대한 정보 jak zalegalizować nielegalny pobyt w polsce

다음은 Bing에서 jak zalegalizować nielegalny pobyt w polsce 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  음식 탄소 발자국 계산기 | 이렇게 큰 발자국을 남긴게 누구인가🧐 밥상 탄소발자국을 확인해보았습니다👣 279 개의 새로운 답변이 업데이트되었습니다.
See also  제주 골프 패키지 | 제주도 골프장에 갈때 이건 꼭 알고 가세요 \U0026 제주 골프 여행 (Feat.오라Cc) 279 개의 새로운 답변이 업데이트되었습니다.

See also  이중 주차 밀다 가 사고 | 2206회. 아파트 이중주차 차량 손으로 밀다가 다른 차랑 부딪쳤습니다. 과실비율은 몇 대 몇인가요? 3207 명이 이 답변을 좋아했습니다

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Przyjmowanie zagranicznych naukowców – wizy i legalizacja pobytu – webinaium.

 • 동영상
 • 공유
 • 카메라폰
 • 동영상폰
 • 무료
 • 올리기

Przyjmowanie #zagranicznych #naukowców #– #wizy #i #legalizacja #pobytu #- #webinaium.


YouTube에서 jak zalegalizować nielegalny pobyt w polsce 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Przyjmowanie zagranicznych naukowców – wizy i legalizacja pobytu – webinaium. | jak zalegalizować nielegalny pobyt w polsce, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment