Jak Wyliczyć Wczasy Pod Gruszą 2019 | Wczasy Pod Gruszą: Co Musisz Wiedzieć, Zanim Złożysz Wniosek O Wczasy Pod Gruszą | Prawnik Izabela 188 개의 자세한 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “jak wyliczyć wczasy pod gruszą 2019 – Wczasy pod gruszą: co musisz wiedzieć, zanim złożysz wniosek o wczasy pod gruszą | Prawnik Izabela“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Prawnik Izabela 이(가) 작성한 기사에는 조회수 832회 및 좋아요 23개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

jak wyliczyć wczasy pod gruszą 2019 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Wczasy pod gruszą: co musisz wiedzieć, zanim złożysz wniosek o wczasy pod gruszą | Prawnik Izabela – jak wyliczyć wczasy pod gruszą 2019 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Ponieważ wkrótce większość z nas zaczyna urlop wypoczynkowy, więc dzisiejszy temat to dofinansowanie do urlopu, czyli wczasy pod gruszą. Jak wypełnić wniosek – powiem, o czym trzeba pamiętać, a także na jakich zasadach działa to dofinansowanie. Informacje, które warto znać, jeśli jesteś pracownikiem, jak i pracodawcą. Pozdrawiam, Prawnik Izabela.
✔️ MÓJ INSTAGRAM:
@prawnikizabela
✔️ MÓJ FANPAGE:
fb.me/prawnikizabela

jak wyliczyć wczasy pod gruszą 2019 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Jak obliczyć dofinansowanie do wypoczynku pracownika z …

na dofinansowanie pracownikowi wypoczynku zorganizowanego przez niego w formie wczasów pod gruszą. Możliwość oraz wysokość dofinansowania jest uzależniona od …

+ 여기에 표시

Source: www.cedoz.pl

Date Published: 1/27/2021

View: 3504

Wczasy pod gruszą 2022 – Ile dni? Jaka kwota? [+ Wniosek]

Bo wczasy pod gruszą to nic innego, jak dofinansowanie do wypoczynku. Pracownik sam planuje i opłaca urlop, a pracodawca w całości lub w …

+ 여기에 더 보기

Source: interviewme.pl

Date Published: 9/8/2021

View: 2147

Wczasy pod gruszą – co to takiego i jaka kwota Ci przysługuje?

Obejmuje to zarówno pobyty i wyjazdy, które organizuje pracodawca, jak i te indywualne, które pracownik sam ustala, latem lub zimą. Nie ma też znaczenia, czy …

+ 여기에 표시

Source: kapitalni.org

Date Published: 12/30/2021

View: 8771

Jak rozliczyć “wczasy pod gruszą” i świadczenie urlopowe

Wczasy pod gruszą oraz świadczenie urlopowe są formami dofinansowania urlopu wypoczynkowego. Czym się różnią i jak je rozliczać w ujęciu …

+ 여기에 보기

Source: kadry.infor.pl

Date Published: 3/21/2022

View: 8790

Wczasy pod gruszą 2022 – jak rozliczyć? – Blog SaldeoSMART

Wczasy pod gruszą, czyli tzw. gruszka, to dofinansowanie dla pracowników z tytułu wypoczynku urlopowego. Nie każdy z niego skorzysta!

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.saldeosmart.pl

Date Published: 7/3/2021

View: 6631

Wczasy pod gruszą – dla kogo i na jakich zasadach?

Nie ma znaczenia, kiedy pracownik udaje się na urlop. Wczasy pod gruszą przysługują pracownikowi udającemu się zarówno na urlop letni, jak i …

+ 여기에 보기

Source: poradnikprzedsiebiorcy.pl

Date Published: 9/14/2022

View: 8918

Wczasy pod gruszą – czyli dofinansowanie do wypoczynku

Jak uzyskać wczasy pod gruszą? Jakie formy działalności socjalnej finansuje ZFŚS oraz jak sprawdzić jakie oferuje twój pracodawca? Pracodawcy zobowiązani do …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: poradnikpracownika.pl

Date Published: 10/27/2022

View: 7079

Wczasy pod gruszą – komu się należą? – Aplikuj.pl

Gruszka. 17.12.2019. Sporo firm ma tak zwane fundusze pracownicze i wtedy każdy dodatkowy grosz do urlopu jest jak ulał. To bardzo ciekawe …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.aplikuj.pl

Date Published: 3/20/2021

View: 9307

Wczasy pod gruszą i świadczenie urlopowe 2019 – ZAPLO

Czy pracownicy wybierający się na urlop mogą liczyć na dodatek od pracodawcy? Komu należy się dofinansowanie do urlopu, czyli tzw. wczasy …

+ 여기에 보기

Source: www.zaplo.pl

Date Published: 4/12/2022

View: 4519

주제와 관련된 이미지 jak wyliczyć wczasy pod gruszą 2019

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Wczasy pod gruszą: co musisz wiedzieć, zanim złożysz wniosek o wczasy pod gruszą | Prawnik Izabela. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Wczasy pod gruszą: co musisz wiedzieć, zanim złożysz wniosek o wczasy pod gruszą | Prawnik Izabela
Wczasy pod gruszą: co musisz wiedzieć, zanim złożysz wniosek o wczasy pod gruszą | Prawnik Izabela

주제에 대한 기사 평가 jak wyliczyć wczasy pod gruszą 2019

 • Author: Prawnik Izabela
 • Views: 조회수 832회
 • Likes: 좋아요 23개
 • Date Published: 2021. 6. 14.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=V_ZJOeLD-IY

Jak nalicza się wczasy pod gruszą?

Wczasy pod gruszą nie mają z góry określonej kwoty. To, ile pracownik dostanie, jest uzależnione od zarobków zarówno jego, jak i członków jego rodziny. Co ważne, na wysokość świadczenia nie mogą mieć wpływu takie kryteria, jak staż pracy, przebywanie na urlopie czy kwalifikacje.

Ile trzeba wziąć urlopu na wczasy pod gruszą?

wczasów/wakacji pod gruszą wypłacanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Według art. 3 ust. 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych świadczenie urlopowe wypłaca się raz do roku pracownikowi korzystającemu z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Jak obliczyć wczasy pod gruszą 2020?

2 ustawy o zfśs) i w 2020 r. wynosi 1550,25 zł (37,5 proc. liczone z 4134,02 zł, czyli wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r.). Większą swobodę przy decyzji o tworzeniu funduszu mają te firmy, które zatrudniają co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

Czy wczasy pod gruszą należą się każdemu?

Pracodawca ma obowiązek wypłacać je wyłącznie osobom zatrudnionym w ramach stosunku pracy. W przypadku wczasów pod gruszą dofinansowanie obejmuje wszystkich objętych w regulaminie świadczeń socjalnych (czyli pracowników, ich rodziny czy byłych pracowników).

Jak wyliczyć wczasy pod gruszą 2021?

odpis podstawowy ustala się od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r., czyli w 2021 r. jest to kwota 4.134,02 zł.

Ile wynosza wczasy 2022?

Odpis na zfśs i świadczenie urlopowe w 2022 roku

od 4434,58 zł. Jest to obowiązująca w 2022 r. kwota bazowa, którą należy uwzględnić również przy ustalaniu świadczenia urlopowego w najwyższej wysokości. Świadczenie urlopowe może wypłacać pracodawca zatrudniający według stanu na 1 stycznia 2022 r.

Czy pracodawca może odmówić wypłaty wczasów pod gruszą?

Odmowa wypłaty wczasów pod gruszą jest zgodna z prawem

Jeżeli regulamin ZFŚS szczegółowo określa, w jakim terminie pracownik musi złożyć wniosek o wypłacenie świadczenia, to pracodawca może odmówić wypłaty w przypadku niedotrzymania tego terminu.

Czy wczasy pod gruszą przepadają?

Dofinansowanie do wypoczynku nie kumuluje się i nie przechodzi na kolejny rok wraz z urlopem. Tzw. wczasy pod gruszą czyli dofinansowanie do wypoczynku wypłacane jest osobom uprawnionym na podstawie regulaminu ZFŚS.

Komu przysługują wczasy pod gruszą 2022?

Z wczasów pod gruszą mogą skorzystać pracownicy niezależnie od formy zatrudnienia oraz ich rodziny. Dofinansowanie przysługuje też kobietom przebywającym na urlopie macierzyńskim oraz byłym pracownikom: emerytom i rencistom i ich rodzinom, a także innym osobom, którym pracodawca pozwala korzystać z ZFŚS.

Jak obliczyć socjalne w pracy?

Wysokość odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego w normalnych warunkach 37,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w jego drugim półroczu, jeśli wynagrodzenie to było wyższe w tym okresie.

Czy wczasy pod gruszą musi być 14 dni?

Zacznijmy od tego, że z wczasów pod gruszą możesz skorzystać tylko raz w roku. Wsparcie finansowe na wakacje obowiązuje jedynie w przypadku, gdy urlop trwa nie mniej niż 14 dni. Ile trzeba przepracować, aby załapać się na wczasy pod gruszą?

Ile wynosi gruszą 2022?

świadczenie urlopowe dla nauczycieli w 2022 roku wynosi 1.662,97 zł (pod warunkiem zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin).

Kiedy pracodawca musi wypłacić wczasy pod gruszą?

Powinno być wypłacone najpóźniej ostatniego dnia przed rozpoczęciem urlopu. Jeżeli pracownik zostanie odwołany z urlopu, czyli nie wykorzysta 14 kolejnych dni kalendarzowych, to nie musi zwracać pracodawcy otrzymanej kwoty.

Jak wyliczyć świadczenie urlopowe 2022?

Świadczenie urlopowe są dodatkowym świadczeniem, które może otrzymać każdy pracownik, który wybiera się na urlop, który trwa co najmniej 14 dni kalendarzowych.

Świadczenia urlopowe 2022. Ile wyniosą?
 1. na pełny etat – 1.662,97 zł
 2. na 3/4 etatu – 1.247,23 zł
 3. na 1/2 etatu – 831,49 zł
 4. na 1/4 etatu – 415,74 zł

Ile wynosi gruszą 2022?

świadczenie urlopowe dla nauczycieli w 2022 roku wynosi 1.662,97 zł (pod warunkiem zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin).

Czy wczasy pod gruszą są opodatkowane 2022?

W praktyce oznacza to, że informację o wysokości świadczenia z funduszu socjalnego można dowiedzieć się w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w danej firmie. Wczasy pod gruszą nie podlegają oskładkowaniu (ZFŚS nie odprowadza składek ZUS od wypłaconej sumy), a do kwoty 380 zł są zwolnione z podatku dochodowego.

Jak obliczyć dochód brutto do funduszu socjalnego 2022?

Dochód brutto przypadający na jednego członka rodziny osoby uprawnionej, obliczamy jako sumę wszystkich dochodów – za rok poprzedni uzyskanych przez uprawnionego, współmałżonka oraz dzieci pozostające na ich utrzymaniu i uczące się, nie dłużej jednak niż do dnia ukończenia 25 roku życia, podzieloną przez liczbę “12” i …

Jak obliczyć dofinansowanie do wypoczynku pracownika z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zaspokajanie socjalnych potrzeb życiowych pracowników (art. 16 i 94 pkt 8 KP). Pracodawca powinien realizować ten obowiązek stosownie do możliwości i warunków oraz w miarę posiadanych środków.

Jeśli pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) – zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – jest zobowiązany do stworzenia specjalnego funduszu, ze środków którego będzie zaspokajał socjalne, bytowe oraz kulturalne potrzeby pracowników.

Środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych mogą zostać przeznaczone np. na dofinansowanie pracownikowi wypoczynku zorganizowanego przez niego w formie wczasów pod gruszą. Możliwość oraz wysokość dofinansowania jest uzależniona od odpowiednich zapisów w regulaminie funduszu oraz od sytuacji materialnej danego pracownika.

Otrzymane dofinansowanie z ZFŚS wiąże się z powstaniem po stronie pracownika przychodu ze stosunku pracy. Przychód z tego tytułu korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PDOF. Oznacza to, że wolna od podatku jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej rzeczowych oraz pieniężnych świadczeń, sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł.

Jeżeli suma wartości świadczeń otrzymanych przez pracownika przekroczy 380 zł, pracodawca zobowiązany będzie opodatkować kwotę będącą nadwyżką ponad 380 zł.

Świadczenia z ZFŚS, bez względu na ich wysokość są zwolnione z ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Jak w związku z powyższym będzie wyglądało rozliczenie wynagrodzenia miejscowego pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem zasadniczym w wysokości 2000 zł, który w bieżącym miesiącu otrzymał oprócz wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy o pracę, również dofinansowanie do wczasów pod gruszą w wysokości 800 zł. Pracownik nie otrzymał w bieżącym roku żadnego innego świadczenia z ZFŚS.

Wypłata wynagrodzenia podstawowego i dofinansowania na jednej liście płac:

Wynagrodzenie za pracę: 2000 zł

Dofinansowanie do wypoczynku zwolnione od opodatkowania: 380 zł

Dofinansowanie do wypoczynku podlegające opodatkowaniu: 800 – 380 = 420 zł

Podstawa ubezpieczeń społecznych: 2000 zł

Składka na ubezpieczenie emerytalne: 2000 * 9,76% = 195,20 zł

Składka na ubezpieczenie rentowe: 2000 * 1,5% = 30 zł

Składka na ubezpieczenie chorobowe: 2000 * 2,45% = 49 zł

Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego: 2000 – (195,20+30+49) = 1725,80 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 1725,80 * 9% = 155,32 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu od podatku: 1725,80 * 7,75% = 133,75 zł

Koszty uzyskania przychodu: 111,25 zł

Podstawa obliczenia zaliczki na podatek (po zaokrągleniu): 2000 + 420 – (195,20+30+49) – 111,25 = 2035 zł

Zaliczka na podatek do pobrania po zaokrągleniu: 2035*18%-133,75 = 233 zł

Kwota netto: 2000+800-(195,20+30+49)-155,32-233 = 2137,48 zł

Wypłata wynagrodzenia podstawowego i dofinansowania na dwóch odrębnych listach płac:

Jeśli jednak wypłaty dofinansowania pracodawca dokona w innym terminie niż wypłatę wynagrodzenia wówczas rozliczenie będzie wyglądało następująco:

Wypłata dofinansowania do wypoczynku (np. na początku miesiąca): 800 zł

Kwota dofinansowania zwolniona z podatku: 380 zł

Kwota dofinansowania podlegająca opodatkowaniu: 800 – 380 = 420 zł

Ubezpieczenia społeczne: 0 zł

Ubezpieczenie zdrowotne: 0 zł

Koszty uzyskania przychodu: 111,25 zł

Podstawa obliczenia zaliczki na podatek (po zaokrągleniu): 420 -111,25 = 309 zł

Zaliczka na podatek do pobrania po zaokrągleniu: 309 * 18% = 56 zł

Kwota dofinansowania do wypłaty: 800-56=744 zł

Wypłata wynagrodzenia (np. na koniec miesiąca) bez zastosowania kosztów uzyskania przychodu

Wynagrodzenie za pracę: 2000 zł

Podstawa ubezpieczeń społecznych: 2000 zł

Składka na ubezpieczenie emerytalne: 2000 * 9,76% = 195,20 zł

Składka na ubezpieczenie rentowe: 2000 * 1,5% = 30 zł

Składka na ubezpieczenie chorobowe: 2000 * 2,45% = 49 zł

Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego: 2000 – (195,20+30+49) = 1725,80 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 1725,80 * 9% = 155,32 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu od podatku: 1725,80 * 7,75% = 133,75 zł

Koszty uzyskania przychodu: 0

Podstawa obliczenia zaliczki na podatek (po zaokrągleniu): 2000 – (195,20+30+49) = 1726 zł

Zaliczka na podatek do pobrania po zaokrągleniu: 1726*18%-133,75 = 177 zł

Kwota netto: 2000 – (195,20+30+49)-155,32-177 = 1393,48 zł

Więcej na ten temat dowiesz się na “Warsztatach specjalistów ds. wynagrodzeń dla średniozaawansowanych”.

Autor: Katarzyna Paczkowska (wykładowca na kursach kadrowo-płacowych organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ)

Wczasy pod gruszą 2022 – Ile dni? Jaka kwota? [+ Wniosek]

Tak!

To wciąż możliwe, żeby dostawać od pracodawcy pieniądze na wakacje.

Bo wczasy pod gruszą to nic innego, jak dofinansowanie do wypoczynku. Pracownik sam planuje i opłaca urlop, a pracodawca w całości lub w części refunduje koszty wczasów z Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Czy wczasy pod gruszą są dziś wciąż popularne?

Oczywiście — tam gdzie to możliwe, pracownicy korzystają z takiej możliwości.

Z tego artykułu dowiesz się, kiedy możesz starać się o to dofinansowanie do wczasów i jak to zrobić.

Wyjaśnimy również:

Poza eksperckimi poradami na tematy pracy i kariery, mamy również kreator CV. Jeśli potrzebujesz CV, nasze profesjonalne narzędzie pozwoli Ci stworzyć je w 5 minut.

Stwórz CV teraz

Zobacz inne wzory, stwórz CV oraz list motywacyjny i pobierz dokumenty w PDF tutaj

Oto opinia Gosi — jednej z użytkowniczek naszego kreatora:

Dzięki takiemu świetnemu CV i listowi dostałam super pracę bardzo szybko!

1

Wczasy pod gruszą 2022 — zasady dofinansowania

Wczasy pod gruszą brzmią w 2022 roku trochę przestarzałe. Jak saturator lub półkotapczan.

Jeszcze mniej atrakcyjna jest nazwa Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Ale mylisz się, jeśli sądzisz, że to relikty przeszłości:

Wczasy pod gruszą, czyli dofinansowanie do wakacji, to wciąż działający system, z którego możesz korzystać, jeśli tylko wiesz, jak to zrobić.

Po pierwsze dowiedz się, czy Twój pracodawca założył ZFŚS.

Co to takiego?

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to skarbonka firmowa, która zbiera i przechowuje fundusze na różne dofinansowania i dodatki pracownicze.

ZFŚS powinien istnieć w:

każdej firmie, która zatrudnia co najmniej 50 pracowników (w przeliczeniu na pełny etat)

jednostkach samorządowych bez względu na liczbę pracowników

w zakładach budżetowych bez względu na liczbę pracowników (np. policja, nauczyciele).

Firma, w której pracuje mniej niż 50 osób może również powołać ZFŚS, ale nie ma obowiązku tego robić.

Wskazówka: Wczasy pod gruszą dla nauczycieli to nie to samo, co świadczenie urlopowe. To drugie nie zależy od zarobków i przysługuje niezależnie od ZFŚS. Nauczyciel mogą ubiegać się o dofinansowanie do wypoczynku bez kolizji z wypłatą świadczenia urlopowego.

Wszystko, co teraz opisujemy, zostało prawnie określone w Ustawie z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Tak więc wczasy pod gruszą to nie fatamorgana, a realna możliwość otrzymania pomocy finansowej.

Trzeba się tylko zorientować, czy w Twojej firmie takie dofinansowanie wczasów jest dostępne.

Jeśli tak, poniżej znajdziesz aktualne zasady ubiegania się o wczasy pod gruszą.

Wczasy pod gruszą — kto może skorzystać?

Wczasy pod gruszą przysługują wyłącznie osobom zatrudnionym na umowę o pracę.

Nie ma za to znaczenia:

staż pracy

kwalifikacje

zajmowane stanowisko.

Co więcej—

Na częściowy zwrot kosztów urlopu mogą również liczyć emeryci i renciści, którzy kiedyś pracowali w danej firmie.

Ciekawostka: Wczasy pod gruszą to dofinansowanie, które może dotyczyć nie tylko Twoich wczasów, lecz także wspólnego wyjazdu ze współmałżonkiem, a także koloniii i obozów dla Twoich dzieci. Pobyt w sanatorium również może być w części opłacony przez pracodawcę.

Zarabiasz mało, a do tego omijają Cię świadczenia socjalne? Masz już dość umów śmieciowych? Chcesz pewności zatrudnienia? Szukanie nowej pracy zacznij od napisania skutecznego CV. Generator CV, to pomoc, która przynosi efekty.

Zobacz inne szablony, stwórz CV i pobierz dokument w PDF tutaj

2

Wczasy pod gruszą — kwota. Ile możesz dostać na wakacje pod gruszą?

Niestety, nie ma na to pytanie jednej odpowiedzi.

To dlatego, że kwota, którą otrzymasz od pracodawcy, zależy od Twojej sytuacji finansowej oraz zarobków.

Pewne jest, że najwięcej otrzymają najbiedniejsi.

Jeśli zarabiasz dobrze i sam możesz sfinansować wakacje sobie i swojej rodzinie, wczasy pod gruszą nie będą Cię dotyczyły.

Ale—

Warunki przyznawania wsparcia socjalnego na urlop są określone przez regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, co oznacza, że w każdej firmie czy instytucji są one inne.

Liczy się przede wszystkim to, czy pracownik faktycznie potrzebuje pomocy finansowej, która pozwoli mu spędzić wakacje bez stresu związanego z ich opłaceniem.

Dofinansowanie do wakacji w formie wczasów pod gruszą ma charakter uznaniowy. Pamiętaj, że nie istnieje żadna maksymalna ani minimalna kwota dla tego typu wsparcia socjalnego.

Wskazówka: Pracodawca nie może wypłacić wszystkim pracownikom tej samej kwoty — musi być ona zróżnicowana ze względu na np. zarobki.

Wczasy pod gruszą — ile podatku zapłacimy za wsparcie finansowe?

Po pierwsze — od dodatku finansowego za wczasy pod gruszą nie odprowadza się składek ZUS.

Po drugie—

Jeśli kwota dofinansowania nie przekracza 380 złotych, jest zwolniona z podatku dochodowego.

Chcesz wziąć urlop z powodu ważnej sytuacji rodzinnej? Sprawdź, jak i kiedy możesz to zrobić: Urlop okolicznościowy 2022 — kiedy można wziąć? Na co przysługuje?

3 Wczasy pod gruszą — ile dni wakacji obejmują

Zacznijmy od tego, że z wczasów pod gruszą możesz skorzystać tylko raz w roku.

To zresztą logiczne, bo—

Wsparcie finansowe na wakacje obowiązuje jedynie w przypadku, gdy urlop trwa nie mniej niż 14 dni.

Ile trzeba przepracować, aby załapać się na wczasy pod gruszą?

Jeśli tylko jesteś zatrudniony na tyle długo, by przysługiwał Ci dwutygodniowy urlop wypoczynkowy, możesz starać się o wczasy pod gruszą.

Co więcej—

Tak naprawdę, wcale nie musisz nigdzie wyjeżdżać, ani udowadniać, że przez dwa tygodnie wypoczywałeś w cieniu drzew owocowych.

To nawet nie musi być lato. Ani zima.

Nie ma również takiego wymogu, żebyś brał udział w zorganizowanej formie wypoczynku.

Dofinansowanie należy się pracownikom bez względu na to, jak i kiedy spędzą wakacje.

Chcesz jechać na urlop? Przeczytaj ten artykuł: Urlop wypoczynkowy — jak wyliczyć? oraz Jak złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy?

4 Wczasy pod gruszą — wniosek

Masz już urlop, pogoda zapowiada się wspaniale i z całą rodziną jedziesz na Mazury pod namiot.

Lekko Ci na sercu, bo wiesz, że po powrocie możesz liczyć na częściowy zwrot kosztów wakacji.

Błąd.

Żeby tak się stało, musisz złożyć wniosek o wczasy pod gruszą!

W przeciwnym wypadku, nie masz co liczyć na pieniądze.

Pracodawca nie przyzna Ci dofinansowania automatycznie, jeśli nie poinformujesz go o takiej potrzebie.

Jak złożyć wniosek o wczasy pod gruszą, by otrzymać wsparcie socjalne?

Od Ciebie zależy, czy wniosek o wczasy pod gruszą złożysz przed, czy po urlopie.

Pracodawca na podstawie dochodów Twoich i innych członków Twojej rodziny ustali kwotę do wypłaty.

A oto wzór wniosku o wczasy pod gruszą. Powinieneś w podaniu napisać mniej więcej taką formułkę:

WNIOSEK o dofinansowanie do wypoczynku &;wczasy pod gruszą” Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyznanie dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na organizowany we własnym zakresie wypoczynek w okresie od ………. do ………. Dochód miesięczny na członka rodziny wynosi ………. netto miesięcznie.

Wskazówka: Do wniosku o wczasy pod gruszą musisz dodać oświadczenie o dochodach. To na tej podstawie pracodawca zdecyduje o wysokości wsparcia. W niektórych zakładach pracy wymagane jest też przedstawienie PIT-u za poprzedni rok.

Wniosek dostarczasz do pracodawcy i czekasz na odpowiedź.

W kwestii urlopów warto żebyś wiedział o tym, że możesz wziąć w całości płatne wolne, w nagłych sytuacjach życiowych. Więcej na ten temat przeczytasz w tekście: Urlop na żądanie — ile dni? Ile dni wcześniej zgłosić? Ile urlopu na żądanie w ciągu roku.

Na koniec jedno pytanie—

Musisz napisać również list motywacyjny? W naszym kreatorze znajdziesz nowoczesne wzory do wypełnienia i praktyczne porady. Stwórz list motywacyjny w 5 minut tutaj.

Zobacz inne szablony, stwórz list motywacyjny i pobierz dokument w PDF tutaj.

Może Cię także zainteresować:

Korzystałeś z wczasów pod gruszą? Jeśli tak, to podziel się z nami swoim doświadczeniem. Może jest coś, o czym nie napisaliśmy w artykule, a warto o tym wspomnieć.

co to takiego i jaka kwota Ci przysługuje?

Tzw. wczasy pod gruszą czy świadczenie urlopowe to wsparcie finansowe, jakiego pracodawca może udzielić swojej załodze lub byłym pracownikom. Jednak nie w każdej firmie zatrudnieni uzyskają taką pomoc. Jej wypłatę gwarantuje zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zfśs), który gromadzi pieniądze na różne cele socjalne. Ale nie wszyscy pracodawcy muszą go tworzyć i nie każdy zatrudniony otrzyma tyle samo. Wysokość wsparcia zależy od sytuacji życiowej, rodzinnej lub finansowej pracownika.

Pokaż więcej

Gdzie fundusz świadczeń socjalnych jest obowiązkowy?

Pracodawca, który według stanu na 1 stycznia zatrudnia co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, musi powołać zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Tak stanowi art. 3 ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; Dz.U. z 2019 r., poz. 1352 t.j.; dalej: ustawa o zfśs). Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe, np. szkoły, uruchamiają taki fundusz bez względu na wielkość załogi.

Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, który nalicza się w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Odpis podstawowy na jednego zatrudnionego w warunkach normalnych wynosi 37,5 proc. (art. 5 ust. 2 ustawy o zfśs) i w 2020 r. wynosi 1550,25 zł (37,5 proc. liczone z 4134,02 zł, czyli wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r.).

Większą swobodę przy decyzji o tworzeniu funduszu mają te firmy, które zatrudniają co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Robią to bowiem na wniosek zakładowej organizacji związkowej.

Angażujący mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć fundusz według ustawy lub wypłacać świadczenie urlopowe. Nie należy jednak mylić tych dwóch pojęć.

Co sfinansuje fundusz świadczeń socjalnych?

Jeśli pracodawca tworzy zfśs, może z niego opłacić działalność socjalną dla uprawnionych do korzystania z tego źródła. Będą to więc:

usługi, które pracodawca świadczy na rzecz różnych form wypoczynku,

aktywność kulturalno-oświatowa, np. bilety do kina czy teatru,

aktywność sportowo-rekreacyjna, np. karnety na siłownię czy basen,

opieka nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowana przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego,

pomoc materialna – rzeczowa lub finansowa,

zwrotna lub bezzwrotna pomoc na cele mieszkaniowe.

Dopuszczalne formy wypoczynku, na które przysługuje pomoc z zfśs, to: wycieczki, wczasy, tzw. wczasy pod gruszą, obozy, kolonie i zimowiska ich dzieci. Obejmuje to zarówno pobyty i wyjazdy, które organizuje pracodawca, jak i te indywidualne, które pracownik sam ustala, latem lub zimą. Nie ma też znaczenia, czy będzie to podróż krajowa czy zagraniczna.

Wczasy pod gruszą

Tzw. wczasy pod gruszą to indywidualna forma wypoczynku pracownika, którą samodzielnie zorganizował. Może to być np. pobyt na własnej działce, u rodziny na wsi, wyjazd w plener malarski, obóz jogi. Nie musi nawet nigdzie wyjeżdżać, ważne, że jest na urlopie wypoczynkowym.

Wczasy pod gruszą – ile netto można dostać?

Jeśli tylko pracownik spełni warunki, które wynikają z regulaminu zfśs, to pracodawca zwraca pieniądze za urlop czy wyjazd. Te przepisy określają więc rodzaj i wysokość świadczeń, a także termin ich wypłat i częstotliwość (np. raz na rok). Wskazują także, czy i na podstawie jakich dokumentów oraz komu firma zwraca koszty wypoczynku. Regulamin ustanawia też kryterium socjalne, bo wysokość świadczenia zależy od sytuacji życiowej, rodzinnej lub materialnej pracownika. Zazwyczaj pracodawcy wiążą to z dochodem na członka rodziny lub zarobkami pracownika w macierzystej firmie. Dlatego nie wszyscy otrzymają jednakowe dopłaty do wczasów czy zakładowej wycieczki.

Regulamin może połączyć uzyskanie dofinansowania do wakacji pod gruszą z ilością dni, kiedy pracownik wypoczywa. Ale nie ma tu takiego rygoru jak przy świadczeniu urlopowym. Dla niego ustawa określa minimalną liczbę dni wolnych od pracy.

Wczasy pod gruszą – wniosek

Aby otrzymać świadczenie z zakładowego funduszu socjalnego, np. zwrot za wczasy, pracownik zatrudniony na etacie lub jego rodzina składa wniosek. Nie ma tu znaczenia staż pracy, długość umowy o pracę, która wiąże strony czy stanowisko w firmie, które zajmuje.

O takie wsparcie mogą się także ubiegać emeryci i renciści tego zakładu oraz ich rodziny, a także inne osoby, jeśli dopuszcza je regulamin zfśs. Chodzi np. o zleceniobiorców czy pracowników, którzy przebywają na urlopach bezpłatnych.

Przepisy te mogą też określać, kiedy należy złożyć wniosek o dofinansowanie wypoczynku – zanim się go rozpocznie, czy dopuszczalne jest to także po jego zakończeniu.

We wniosku niezbędne jest także oświadczenie pracownika o tym, jaka jest jego sytuacja życiowa, zdrowotna i materialna (wskazuje np. dochód na osobę czy w rodzinie). Niektóre firmy życzą sobie przedstawienia zeznania PIT za poprzedni rok. Na tej podstawie pracodawca określa kwotę, którą wypłaci jako dofinansowanie do urlopu.

Urlop pod gruszą a ZUS i PIT

Kwota dofinansowania, które zatrudniony otrzymał z zfśs, stanowi jego przychód ze stosunku pracy. Co do zasady są one opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Można jednak uniknąć płacenia PIT, jeśli wartość otrzymanych w związku z finansowaniem działalności socjalnej rzeczowych świadczeń oraz świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zfśs lub związków zawodowych, nie przekroczy łącznie w roku podatkowym 1000 zł. Taki limit ustanawia art. 21 ust. 67 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1387 t.j.).

Rzeczowe świadczenia to wypłacane dofinansowanie do wypoczynku, a nie bony, talony czy inne znaki, które można wymienić na towary lub usługi.

Natomiast świadczenia otrzymane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, związane z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w żłobkach, klubach dziecięcych lub przedszkolach oraz świadczenia, które nie są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, otrzymane od pracodawcy z racji objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola, są zwolnione z podatku do wysokości, która nie przekracza miesięcznie kwoty 1000 zł na każde dziecko.

Od dofinansowania wczasów pod gruszą z zfśs nie odprowadza się składek ZUS.

Świadczenie urlopowe

Ten pracodawca, który nie tworzy zfśs lub z tego zrezygnował, może dopuścić tzw. świadczenie urlopowe (art. 3, 4 i 5 ustawy o zfśs). Zgodnie z tymi przepisami wypłaca je firma raz w roku każdemu pracownikowi, który korzysta w roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego przez co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Nie oznacza to jednak, że na tyle należy wypisać wniosek o urlop wypoczynkowy. Wystarczy poprosić o 10 dni urlopowych i połączyć je z weekendami. Jeśli np. pracownik będzie chciał wyjechać w góry na dwa tygodnie od 1 marca 2020 r., to wniosek wypisuje na dni robocze przypadające od 2 do 13 marca. Razem z weekendami, które nie wchodzą do puli urlopowej, będzie poza firmą 16 dni. Ma więc prawo do świadczenia urlopowego.

Zgodnie z art. 5 ustawy o zfśs pracodawca wypłaca je najpóźniej w dniu, który poprzedza start urlopu wypoczynkowego.

Wczasy pod gruszą dla nauczycieli

Na nieco innych zasadach funkcjonuje świadczenie urlopowe dla nauczycieli. Przysługuje ono każdemu nauczycielowi z mocy prawa (art. 53 ust. 1a ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela, Dz.U. z 2019 r., poz. 2215, t.j.).

Nie muszą więc o nie wnioskować. Wypłaca się je każdemu nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku w wysokości odpisu podstawowego z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Ustala się go proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w roku szkolnym.

Dla nauczycieli coroczny odpis na zfśs stanowi iloczyn planowanej, przeciętnej w roku kalendarzowym liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (przelicza się to na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (też po przeliczeniu) i 110 proc. kwoty bazowej z 1 stycznia. W 2020 r. ta kwota bazowa wynosi 3028,21 zł (w 2019 r. było to 2989,35 zł).

Wniosek o wczasy pod gruszą – wzór

…………………………………

(miejscowość, data)

(dane pracownika) (dane pracodawcy)

Wniosek o dofinansowanie do wczasów pod gruszą

Proszę o przyznanie dofinansowania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na organizowany we własnym zakresie wypoczynek od ………. do ……….

Dochód miesięczny na członka mojej rodziny wynosi ………. złotych netto

(podpis pracownika)

Jak rozliczyć “wczasy pod gruszą” i świadczenie urlopowe

Wczasy pod gruszą oraz świadczenie urlopowe są formami dofinansowania urlopu wypoczynkowego. Czym się różnią i jak je rozliczać w ujęciu składkowo-podatkowym?

Nadanie świadczeniu nazwy „wczasy pod gruszą” czy „świadczenie urlopowe” nie przesądza o tym, jak je traktować, rozliczając składki ZUS i podatek. Ponadto nie wszystkie dopłaty do wypoczynku dzieci pracowników w kontekście obciążeń składkowo-podatkowych należy rozpatrywać tak samo. Obowiązek opłacenia składek i podatku od dofinansowania do wypoczynku zależy bowiem od rodzaju takiej wypłaty i źródła jej sfinansowania.

Częstym problemem, jaki pojawia się przy wypłacie tego rodzaju dofinansowania, jest jego prawidłowe rozliczenie, zwłaszcza gdy świadczenie jest zwolnione z podatku, ale nie jest zwolnione ze składek.

Wczasy pod gruszą

Wczasy pod gruszą są formą wypoczynku pracownika zorganizowanego przez niego we własnym zakresie. Ich koszt może zostać dofinansowany zarówno ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej: zfśs), jak i ze środków obrotowych pracodawcy.

Polecamy produkt: Urlopy wypoczynkowe – udzielanie, ustalanie wymiaru i naliczanie wynagrodzenia (książka)

W praktyce wypłata dofinansowania ze środków obrotowych występuje znacznie rzadziej. Jest ona mniej korzystna dla pracownika i pracodawcy niż wypłata z zfśs ze względu na bezwarunkowe obciążenia składkowo-podatkowe. Natomiast dofinansowanie wypłacone z zfśs może być zwolnione ze składek (w całości) i z podatku (w całości lub w części) po spełnieniu określonych warunków.

Jeżeli dofinansowanie wczasów pod gruszą odbywa się ze środków zfśs, to warunki udzielonego wsparcia powinny wynikać z postanowień regulaminu funduszu.

W regulaminie zfśs pracodawca, w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi (a w razie ich braku w uzgodnieniu z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów), ustala zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu oraz zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej (art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; dalej: ustawa o zfśs). Warunkiem otrzymania dofinansowania może być np. ustalenie minimalnej liczby kolejnych dni przebywania przez pracownika na urlopie. Przyznanie dofinansowania nie powinno być uzależnione od miejsca pobytu pracownika w czasie urlopu. Istotą wczasów pod gruszą jest bowiem organizacja wypoczynku we własnym zakresie przez pracownika, co w praktyce może przybierać najróżniejsze formy.

Przyznając ulgowe usługi i świadczenia z zfśs, a także ustalając wysokość dopłat z tego funduszu, pracodawca musi się kierować sytuacją życiową, rodzinną i materialną pracownika (art. 8 ust. 1 ustawy o zfśs), czyli uwzględniać kryterium socjalne. W efekcie pracownicy znajdujący się w trudnej sytuacji materialno-rodzinnej powinni mieć prawo do wyższego dofinansowania, a pracownicy lepiej sytuowani powinni otrzymywać niższe dofinansowanie lub nie otrzymywać go wcale.

W firmie Romana S. pracownicy otrzymują dopłaty do wypoczynku w formie tzw. wczasów pod gruszą. Są one wypłacane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Kwoty przekazanych świadczeń są zróżnicowane i zależą od wysokości przychodów pracowników.

Ustalając kryterium dochodowe, pracodawca uwzględnia jednak tylko przychody uzyskiwane przez pracowników w jego firmie. Nie bierze natomiast pod uwagę sytuacji materialnej całej rodziny pracownika (w tym innych dochodów pracowników uzyskiwanych poza firmą).

Dofinansowanie jest wypłacane przed 14-dniowym urlopem wypoczynkowym, a jego wartość jest ustalana na podstawie przeciętnego miesięcznego przychodu pracownika z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia wypoczynku.

W tym przypadku postępowanie pracodawcy jest nieprawidłowe, bowiem kryterium socjalne pracowników ustalane jest błędnie.

Dofinansowanie wypoczynku w formie wczasów pod gruszą wypłacone ze środków zfśs jest dla pracownika przychodem ze stosunku pracy, ale podlega zwolnieniu ze składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne (§ 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; dalej: rozporządzenie składkowe, w zw. z art. 81 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; dalej: ustawa zdrowotna).

Na tej podstawie ze składek są zwolnione wszelkie świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zfśs – czyli świadczenia, które mają cechy działalności socjalnej, określone w ustawie o zfśs. Działalnością socjalną są m.in. usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, również wczasów pod gruszą.

Podstawowym warunkiem skorzystania z wyłączenia w opłacaniu składek jest przyznawanie dofinansowania zgodnie z przepisami ustawy o zfśs (m.in. na podstawie kryterium socjalnego). Wyłączenie składkowe dotyczy także zleceniobiorców, pod warunkiem że są oni wymienieni w regulaminie zfśs jako osoby uprawnione do korzystania ze środków funduszu.

Pracodawca nie może wypłacać z zfśs dofinansowania wczasów pod gruszą w jednakowej wysokości wszystkim pracownikom. Jeśli to zrobi – świadczenia te nie zostaną uznane za działalność socjalną i będą stanowić w całości podstawę wymiaru składek i podatku.

Pracodawca powinien wypłacać pracownikom z zfśs dofinansowanie wczasów pod gruszą w zróżnicowanej wysokości.

Dofinansowanie wypoczynku z zfśs lub z funduszy związków zawodowych w postaci wczasów pod gruszą może być zwolnione z podatku dochodowego:

● w całości – jeżeli w pełnej wysokości zostało sfinansowane z zfśs, nie przekracza 380 zł w roku podatkowym łącznie z innymi świadczeniami otrzymywanymi z funduszu w tym roku, lub

● w części – jeżeli w pełnej wysokości zostało sfinansowane z zfśs i przekracza 380 zł, a pracownik nie otrzymał w danym roku innych świadczeń z funduszu; wówczas od nadwyżki należy naliczyć podatek (art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; dalej: updof). Powyższe limity nie dotyczą zleceniobiorców. W ich przypadku pełna kwota np. dofinansowania do wczasów podlega opodatkowaniu.

Pracownik w maju 2016 r. otrzymał z zfśs dofinansowanie do wczasów pod gruszą w wysokości 1000 zł. Regulamin zfśs przewiduje takie dofinansowanie w przypadku wypoczynku trwającego 14 kolejnych dni kalendarzowych, a przyznanie dofinansowania jest uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika. Pracownik w 2016 r. nie korzystał z innych świadczeń z zfśs. Ponieważ pracodawca przyznał pracownikowi dofinansowanie wypoczynku ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zfśs, wykorzystując kryterium socjalne, to wartość tego świadczenia w pełnej wysokości nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Jednocześnie dofinansowanie jest świadczeniem pieniężnym, zwolnionym z podatku do wysokości 380 zł. Zatem w maju pracodawca naliczy i potrąci pracownikowi podatek dochodowy od różnicy między wartością przekazanego świadczenia a kwotą ustawowego zwolnienia, tj. od kwoty 620 zł (1000 zł – 380 zł).

Jeżeli dofinansowanie zostanie pracownikowi przyznane ze środków obrotowych pracodawcy, wówczas od całej kwoty tego dofinansowania należy naliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Dofinansowanie do wypoczynku w postaci wczasów pod gruszą wypłacone pracownikowi ze środków obrotowych pracodawcy stanowi również w całości przychód podlegający opodatkowaniu.

Świadczenie urlopowe

Świadczenie urlopowe jest szczególną formą dofinansowania wypoczynku, przewidzianą w ustawie o zfśs. Jednak nie wszyscy pracodawcy mają prawo do wypłaty takich świadczeń.

Świadczenie urlopowe mogą wypłacać jedynie pracodawcy spoza sfery budżetowej, którzy zatrudniali według stanu na 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty i nie utworzyli funduszu socjalnego. Od decyzji tych pracodawców zależy bowiem to, czy utworzą fundusz, czy będą wypłacać świadczenie urlopowe albo czy zdecydują się na inną formę socjalnego wsparcia pracowników (art. 3 ust. 3 i ust. 3a ustawy o zfśs).

Wyjątek w tym zakresie dotyczy nauczycieli, którym do końca sierpnia każdego roku, z odpisu na zfśs, wypłacane jest świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego. Świadczenie ustalane jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym (art. 53 ust. 1a ustawy – Karta Nauczyciela).

Świadczenie urlopowe nie przysługuje osobom wykonującym umowę zlecenia, umowę o dzieło czy kontrakt menedżerski.

Zobacz serwis: Urlop rodzicielski

Przykład

Nauczyciel chemii rozpoczął pracę w 2016 r. i był dwukrotnie zatrudniony w tym samym liceum: w okresie od stycznia do lutego (2 miesiące) w wymiarze 1/4 etatu, a następnie w okresie od kwietnia do czerwca (3 miesiące) w wymiarze 1/2 etatu. W tym przypadku nauczycielowi należy ustalić świadczenie urlopowe w kwocie proporcjonalnej zarówno do okresu zatrudnienia, jak i wymiaru czasu pracy, tj:

● za okres zatrudnienia od stycznia do lutego w wymiarze 1/4 etatu:

1093,93 zł × 0,25 etatu = 273,48 zł,

273,48 zł : 12 miesięcy = 22,79 zł,

22,79 zł × 2 miesiące = 45,58 zł;

● za okres zatrudnienia od kwietnia do czerwca w wymiarze 1/2 etatu:

1093,93 zł × 0,5 etatu = 546,97 zł,

546,97 zł : 12 miesięcy = 45,58 zł,

45,58 zł × 3 miesiące = 136,74 zł.

Świadczenie urlopowe powinno zostać wypłacone nauczycielowi w łącznej kwocie 182,32 zł (45,58 zł + 136,74 zł).

Świadczenie urlopowe przysługuje niezależnie od sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej pracownika. Wysokość świadczenia urlopowego nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego obowiązującego w danym roku, odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika oraz wymiaru etatu (art. 3 ust. 4 ustawy o zfśs). Oznacza to, że wysokość przysługującego świadczenia ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika.

Pracownikowi zatrudnionemu na 3/4 etatu pracodawca wypłacił świadczenie urlopowe w wysokości 1500 zł. Płatnik jest zobowiązany uwzględnić w podstawie wymiaru składek ZUS przychód pracownika z tytułu stosunku pracy oraz kwotę 679,55 zł, tj. różnicę między kwotą wypłaconego świadczenia urlopowego a kwotą rocznego odpisu podstawowego ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika: 1500 zł – (1093,93 zł × 0,75 etatu) = 1500 zł – 820,45 zł.

Maksymalna wysokość świadczenia urlopowego w 2016 r.

Wymiar czasu

pracy pracownika Pracownik zatrudniony w normalnych warunkach w warunkach szczególnych

lub wykonujący

pracę

o szczególnym charakterze Pełny etat 1093,93 zł 1458,57 zł 1/4 etatu 273,48 zł 364,64 zł 1/2 etatu 546,97 zł 729,29 zł 3/4 etatu 820,45 zł 1093,93 zł Pracownik młodociany Bez względu na warunki pracy w I roku nauki 145,86 zł w II roku nauki 175,03 zł w III roku nauki 204,20 zł

Świadczenie urlopowe przysługuje pracownikowi korzystającemu w danym roku z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Wypłata świadczenia powinna nastąpić nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego.

Zobacz również: Wysokość świadczenia urlopowego

Świadczenie urlopowe wypłacane zgodnie z przepisami ustawy o zfśs, tj. przez uprawnionych pracodawców i w wysokości nie wyższej niż odpis podstawowy, jest zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (§ 2 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia składkowego). Od świadczenia urlopowego należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy.

Jeżeli pracodawca zdecyduje się na wypłatę dofinansowania do wypoczynku, które nazwie świadczeniem urlopowym, ale podstawą do jego wypłaty nie będą przepisy ustawy o zfśs, a np. układ zbiorowy pracy lub regulamin wynagradzania, to wartość takiego świadczenia należy w całości uwzględnić w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy.

W firmie ABC zatrudniającej 150 osób pracodawca zrezygnował z tworzenia zfśs. W zamian za to co roku wypłaca pracownikom świadczenie urlopowe, którego zasady wypłaty zostały uwzględnione w regulaminie wynagradzania. Świadczenie to wypłacane jest w jednakowej wysokości, a jego wartość podlega zarówno oskładkowaniu, jak i opodatkowaniu. W tym przypadku postępowanie pracodawcy jest prawidłowe.

Dopłata do wypoczynku dzieci

Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników jest przychodem ze stosunku pracy tych pracowników. Po spełnieniu określonych warunków świadczenie to jest zwolnione ze składek i z podatku.

Dofinansowanie z tego tytułu nie podlega składkom, jeśli zostało przyznane ze środków funduszu socjalnego zgodnie z przepisami ustawy o zfśs, a więc m.in. na podstawie kryterium socjalnego (art. 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia składkowego).

Zobacz również: Wynagrodzenie urlopowe nauczycieli

Dofinansowanie kosztów wypoczynku dzieci pracowników jest jedną z form działalności socjalnej, która może polegać m.in. na świadczeniu usług przez pracodawców na rzecz różnych rodzajów wypoczynku, takich jak np. wczasy, kolonie, obozy. Przez usługi świadczone na rzecz różnych form wypoczynku należy rozumieć wypoczynek zorganizowany lub zakupiony zarówno przez zakład pracy, jak też indywidualnie przez pracownika uprawnionego do korzystania z zfśs.

Zwolnienie z podatku dochodowego takiego dofinansowania zależy natomiast od tego, kto i w jakiej formie zorganizował dzieciom wypoczynek, od wieku dzieci oraz od źródeł sfinansowania kosztów wypoczynku przez pracodawcę. Przychód z tytułu dofinansowania wypoczynku dzieci pracowników jest zwolniony z podatku, jeśli łącznie zostaną spełnione warunki wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 78 updof, tj.:

● organizatorem wypoczynku jest podmiot prowadzący działalność w tym zakresie,

Do podmiotów tych można zaliczyć zarówno te, które świadczą usługi wypoczynkowe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. biura turystyczne), jak i te, które zajmują się statutowo tego rodzaju działalnością, m.in.:

1) szkoły i placówki,

2) osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (inne niż wymienione wyżej), organizujące wypoczynek w celu:

a) niezarobkowym albo

b) zarobkowym, jeżeli organizowany wypoczynek nie stanowi imprezy turystycznej (tj., są to co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu);

● wypoczynek ma formę wczasów, kolonii, obozu lub zimowiska, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych;

● koszt wypoczynku został faktycznie poniesiony i udokumentowany;

● dziecko nie ukończyło 18 lat.

Zwolnienie z podatku dofinansowania na dziecko może mieć zastosowanie tylko wówczas, gdy koszt wypoczynku został rzeczywiście poniesiony oraz odpowiednio udokumentowany.

Dalszą część artykułu przeczytasz -> Jak rozliczać i wypłacać świadczenia związane z urlopem wypoczynkowym

Dołącz do nas na Facebooku!

Wczasy pod gruszą 2022 – jak rozliczyć?

Wczasy pod gruszą, czyli tzw. gruszka, to dofinansowanie dla pracowników z tytułu wypoczynku urlopowego. Nie każdy z niego skorzysta! Aby otrzymać świadczenie, pracownik musi spełnić kilka warunków. To, ile wynoszą wczasy pod gruszą, będzie uzależnione zarówno od indywidualnego regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jak i innych kwestii. Wczasy pod gruszą od pewnej kwoty podlegają również opodatkowaniu. Jak rozliczyć gruszkę?

Wczasy pod gruszą 2022 – nie w każdej firmie?

Świadczenie o nazwie wczasy pod gruszą jest wypłacane w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Według ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ZFŚS musi być utworzony pod warunkiem zatrudnienia przynajmniej 50 pracowników etatowych (według stanu na 1 stycznia każdego roku). Tworzy się go na wniosek związków zawodowych. Sam fakt istnienia ZFŚS nie obliguje jednak pracodawcy do wypłacania wczasów pod gruszą.

Dla kogo przewidywana jest wypłata świadczenia?

Według przepisów do korzystania z zasobów finansowych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych uprawnieni są pracownicy, członkowie ich rodzin, ale również emerytowani byli pracownicy i renciści. Aby otrzymać gruszkę, należy spełnić kilka warunków. Według art. 8 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych jednym z głównych warunków wypłaty świadczenia jest kryterium dochodowe. W praktyce wygląda to tak, że im mniej pracownik zarabia, na tym wyższe świadczenia z ZFŚS może liczyć.

Kolejnym z warunków przyznania gruszki jest udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego w wymiarze minimum 14 dni. Ważne jest to, że urlop nie może zostać przerwany np. powrotem do pracy czy zwolnieniem lekarskim.

Wczasy pod gruszą są wypłacane pod warunkiem złożenia stosownego wniosku przez pracownika udającego się na urlop wypoczynkowy. Pora roku nie ma większego znaczenia – można złożyć wniosek o gruszkę przez cały rok.

Co ważne – świadczenie wczasy pod gruszą przysługuje pracownikowi niezależnie od tego, czy ten faktycznie wybiera się na wakacje, czy planuje spędzić urlop wypoczynkowy w domu.

Ile trzeba przepracować, żeby dostać wczasy pod gruszą?

Ze świadczenia wczasy pod gruszą można skorzystać tylko raz w ciągu roku kalendarzowego. Uprawniony do wypłaty gruszki jest każdy pracownik, który nabył prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 14 dni i w którego miejscu pracy został utworzony zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy wymiar urlopu wynosi:

20 dni – w przypadku pracowników etatowych ze stażem pracy krótszym niż 10 lat.

26 dni – w przypadku pracowników, których staż pracy wynosi minimum 10 lat (wlicza się w ten okres również czas studiów).

W pierwszym roku zatrudnienia pracownik nabywa prawo do urlopu już po przepracowaniu pierwszego miesiąca kalendarzowego. Z każdym kolejnym miesiącem dni należnego urlopu naliczane są w proporcji 1/12. W przypadku 20 przepracowanych dni należy się 1,6 dnia urlopu, 26 dni – 2,2 dnia urlopu itp.

Wczasy pod gruszą dla emerytów i rencistów?

Chociaż emeryci i renciści – byli pracownicy zakładu pracy – włączani są do grupy osób uprawnionych do korzystania ze środków ZFŚS, to mogą nie otrzymać świadczenia wczasy pod gruszą.

W interpretacji Głównego Inspektoratu Pracy z 23.05.2019 r. (UNP:GIP-19-30615, GIP-GBI.0701.72.2019.3) pracodawca może uzależnić upoważnienie do wypłaty świadczenia wczasy pod gruszą od liczby dni urlopowych, a te przysługują wyłącznie aktywnym pracownikom. Jeżeli zatem w regulaminie ZFŚS do wypłaty gruszki będzie niezbędne spełnienie warunku w postaci udzielenia urlopu na 14 dni – emeryci i renciści mogą spotkać się z odmową wypłaty świadczenia.

Ile wynosi świadczenie w 2022 roku?

Kwota świadczenia gruszki ma charakter uznaniowy. Może być (i najczęściej jest) uzależniona od sytuacji materialnej pracownika i rozliczenia dochodów członków rodziny na liczbę osób w gospodarstwie domowym. Staż pracy i stanowisko nie mają wpływu na wysokość świadczenia wczasy pod gruszą.

Wczasy pod gruszą mają charakter uznaniowy, nie ma zatem minimalnej i maksymalnej wypłaty świadczenia. Inaczej wygląda jednak kwestia świadczenia urlopowego, które jest uzależnione od kwoty bazowej w danym roku kalendarzowym. Np. świadczenie urlopowe dla nauczycieli w 2022 roku wynosi 1.662,97 zł (pod warunkiem zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin).

Jak rozliczyć wczasy pod gruszą?

Gruszka jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych (do kwoty 2000 zł). Od świadczenia wczasy pod gruszą nie są również odliczane składki ZUS. Ciekawostką jest to, że w artykule 21. ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) jest informacja o zwolnieniu z podatku do kwoty 1000 złotych, natomiast w rozdziale 10 art. 52l, pkt 3 jest już mowa o 2000 złotych. Taka zmiana została ogłoszona w trakcie pakietu modernizacji przepisów związanych z pandemią COVID-19.

Wczasy pod gruszą są atrakcyjną formą dofinansowania wypoczynku pracownika. Dla wielu osób stanowią potężne wsparcie w realizacji urlopowych planów. Chociaż nie wszystkie firmy oferują gruszkę, jest to świadczenie szczególnie popularne w jednostkach państwowej sfery budżetowej.

Źródła:

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity z 2021 roku poz. 746)

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z 2021 roku poz. 1128 z późn. zm.)

Wczasy pod gruszą – kto może z nich skorzystać?

Wczasy pod gruszą to świadczenie wypłacane w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Fundusz ten tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Jeśli firma zatrudnia mniej niż 50 pracowników, ZFŚS jest tworzony na wniosek zakładowej organizacji związkowej. Nie każdy pracodawca musi więc wypłacać wczasy pod gruszą.

Kto może skorzystać?

Jak określił ustawodawca, ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mogą korzystać pracownicy oraz członkowie ich rodzin, byli pracownicy – emeryci i renciści oraz ich rodziny, a także wszelkie inne osoby, którym pracodawca umożliwił korzystanie ze środków ZFŚS, np. w regulaminie funduszu.

Wczasy pod gruszą i świadczenie urlopowe to dwie różne formy finansowania wypoczynku pracownika. Najważniejszym kryterium w przyznaniu świadczenia jest jednak kryterium dochodowe. Wynika to z art. 8 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, gdzie ustawodawca wprost określa, że przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z niego.

Aby pracownik otrzymał świadczenie, musi co do zasady wykorzystać 10 dni nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego oraz złożyć stosowny wniosek o przyznanie świadczenia.

Nie ma znaczenia, kiedy pracownik udaje się na urlop. Wczasy pod gruszą przysługują pracownikowi udającemu się zarówno na urlop letni, jak i zimowy. Nie ma też wymogu, aby urlop spędzać poza domem.

Przykład 1.

Pani Elżbieta wzięła w lipcu 2-tygodniowy urlop. 5 dni spędziła za granicą, zaś pozostały urlop w domu z rodziną. Po powrocie z urlopu pracownica zawnioskowała o wczasy pod gruszą i je otrzymała. Spełniła bowiem wszystkie kryteria – aby otrzymać dopłatę do wypoczynku, trzeba wykorzystać urlop w ciągu kolejnych 14 dni kalendarzowych.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)

Tak jak wspomniano, to regulamin ZFŚS powinien zawierać szczegółowe zapisy dotyczące przyznawania wczasów pod gruszą, czyli informacje takie jak:

kto jest uprawniony do tego świadczenia;

jaka jest jego wysokość i częstotliwość wypłat;

ile dni nieprzerwanego urlopu pracownicy powinni wykorzystać, aby mogli otrzymać dofinansowanie do wypoczynku.

Pracodawca zatrudniający na dzień 1 stycznia danego roku poniżej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty oraz osobowo może zrezygnować z działalności socjalnej w postaci tworzenia ZFŚS lub wypłaty świadczenia urlopowego w pierwszym miesiącu danego roku, tj. w styczniu.

Co więcej, w okresie obowiązywania stanu epidemii w związku z COVID-19 pracodawcy mogą korzystać z rozwiązań przewidzianych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.), zwanej „specustawą w sprawie COVID-19”. Zgodnie z jej przepisami pracodawcy mają prawo zawiesić obowiązek:

tworzenia lub funkcjonowania ZFŚS;

dokonywania odpisu podstawowego na ZFŚS;

wypłaty świadczeń urlopowych.

Jeżeli u pracodawcy działają organizacje związkowe, zawieszenie wymienionych wyżej obowiązków wymaga zawarcia z nimi porozumienia.

POLECAMY Rozliczaj wygodnie pracowników online! Generuj umowy i wyliczaj wynagrodzenia!

Generuj umowy i wyliczaj wynagrodzenia! Zarządzaj w łatwy i szybki sposób urlopami pracowników!

Zarządzaj w łatwy i szybki sposób urlopami pracowników! Rozliczaj podatki i ZUS przez internet! Załóż bezpłatne konto Zacznij bezpłatny 30 dniowy okres próbny bez żadnych zobowiązań!

Wniosek o wypłatę świadczenia

W celu uzyskania wczasów pod gruszą oraz innych świadczeń pracownik ma za zadanie złożyć pracodawcy oświadczenie o swojej sytuacji majątkowej i rodzinnej. Na tej podstawie przełożony określa, czy i w jakiej kwocie świadczenie będzie przysługiwało. Sam wniosek urlopowy nie jest wystarczający, aby pracownik uzyskał świadczenie – by je wypłacono, konieczne jest złożenie wniosku o jego wypłatę.

Wczasy pod gruszą – kwota świadczenia

Wczasy pod gruszą nie mają z góry określonej kwoty. To, ile pracownik dostanie, jest uzależnione od zarobków zarówno jego, jak i członków jego rodziny. Co ważne, na wysokość świadczenia nie mogą mieć wpływu takie kryteria, jak staż pracy, przebywanie na urlopie czy kwalifikacje. Niedopuszczalne jest również wypłacanie wszystkim pracownikom takiej samej kwoty. Pracodawca sam może określić wysokość świadczenia urlopowego w swojej firmie. Przepis art. 3 ust. 4 Ustawy z 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ustala tylko górną granicę świadczenia urlopowego. Zakładając, że wysokość świadczenia urlopowego odpowiada wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS, w 2022 roku pracodawca może wypłacać świadczenie urlopowe w następującej wysokości:

1. pracownikowi zatrudnionemu w normalnych warunkach pracy:

na pełny etat – 1 662,97 zł,

na 3/4 etatu – 1 247,23 zł,

na 1/2 etatu – 831,49 zł,

na 1/4 etatu – 415,74 zł;

2. pracownikowi zatrudnionemu w szczególnie uciążliwych warunkach pracy:

na pełny etat – 2217,29 zł,

na 3/4 etatu – 1 662,97 zł,

na 1/2 etatu – 1 108,65 zł,

na 1/4 etatu – 5 54,32 zł;

3. pracownikowi młodocianemu:

w pierwszym roku nauki – 221,73 zł,

w drugim roku nauki – 266,07 zł,

w trzecim roku nauki – 310,42 zł.

Wczasy pod gruszą wypłacane są ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 2000 zł. Warto również wspomnieć, że od kwoty świadczenia nie są pobierane składki ZUS.

Wniosek o wypłatę świadczenia może być niewystarczający, aby pracownik uzyskał wczasy pod gruszą. Pracodawca musi przede wszystkim zbadać sytuację pracownika na podstawie złożonej przez niego dokumentacji. W praktyce wczasy pod gruszą zostają przyznane pracownikom o skromnych dochodach, których sytuacja materialna jest najtrudniejsza.

Wczasy pod gruszą – podsumowanie

Wczasy pod gruszą należą się każdemu pracownikowi bez względu na staż pracy, kwalifikacje czy zajmowane stanowisko. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, pracodawca może m.in. zawiesić obowiązek wypłaty świadczenia urlopowego.

Kiedy można ubiegać się o wakacje pod gruszą?

Autor

Emilia Lazarowicz Artykuły autora

W tym roku rozpoczęłam prac e w nowej firmie, w związku z tym na urlopie wypoczynkowym będę tylko 9 dni. Czy w takiej sytuacji przysługują mi tzw. wczasy pod gruszą z ZFŚS? Słyszałam, że wg ustawy o funduszu socjalnym urlop wypoczynkowy powinien trwać 14 dni.

Milena, Rabka

Wakacje pod gruszą to potoczna nazwa na dopłaty do urlopów pracowników. Są one finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Innym rodzajem dofinansowania wakacji są świadczenia urlopowe.

14 dni urlopu

Co najmniej 14-dniowy urlop wypoczynkowy dotyczy świadczenia urlopowego, a nie tzw. wczasów/wakacji pod gruszą wypłacanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Według art. 3 ust. 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych świadczenie urlopowe wypłaca się raz do roku pracownikowi korzystającemu z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Warto pamiętać, że świadczenie urlopowe wypłacane jest przez pracodawców, którzy na 1 stycznia zatrudniają mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty oraz zrezygnowali z tworzenia ZFŚS.

Wczasy pod gruszą finansowane są z zakładowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i to pojęcie nie jest tożsame ze świadczeniem urlopowym.

Wakacje pod gruszą z ZFŚS

W przypadku tzw. wczasów pod gruszą, które są finansowane ze środków ZFŚS, przepis dotyczący 14 dni wypoczynku nie ma zastosowania. Ustawa o funduszu socjalnym nie określa, jaki jest minimalny okresu urlopu, który uprawnia do wczasów pod gruszą. Art. 8 ust. 2 określa tylko, że to pracodawca w odpowiednim regulaminie ustala zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu oraz zasady przeznaczania jego środków na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej. Taki regulamin powinien być uzgodniony z zakładową organizacją związkową lub z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania, jeśli u danego pracodawcy nie funkcjonują związki zawodowe.

Pracodawca w regulaminie może określić minimalny okres wypoczynku, który będzie uprawniał do otrzymania z ZFŚS dofinansowania do wczasów. Gdy w regulaminie nie ma takiego zapisu, wówczas wakacje pod gruszą należą się pracownikom, nawet jeśli korzystają z kilkudniowego urlopu wypoczynkowego. W tym przypadku, aby dowiedzieć się, czy dofinansowanie przysługuje, należy sprawdzić, czy w regulaminie ZFŚS jest wprowadzone ograniczenie dotyczące liczby dni wypoczynku. Jeżeli nie ma takiego ograniczenia, to po spełnieniu pozostałych wymogów dotyczących sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, powinno otrzymać się wczasy/wakacje pod gruszą. Dopłatę otrzyma się również, gdy ograniczenie jest zawarte w regulaminie, ale urlop pracownika jest dłuższy od liczby dni w nim zapisanych. Przykładowo w regulaminie podane jest ograniczenie o konieczności wykorzystania 7-dniowego wypoczynku, wtedy w przypadku gdy urlop trwa 9 dni, otrzyma się dofinansowanie.

co to takiego i jaka kwota Ci przysługuje?

Tzw. wczasy pod gruszą czy świadczenie urlopowe to wsparcie finansowe, jakiego pracodawca może udzielić swojej załodze lub byłym pracownikom. Jednak nie w każdej firmie zatrudnieni uzyskają taką pomoc. Jej wypłatę gwarantuje zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zfśs), który gromadzi pieniądze na różne cele socjalne. Ale nie wszyscy pracodawcy muszą go tworzyć i nie każdy zatrudniony otrzyma tyle samo. Wysokość wsparcia zależy od sytuacji życiowej, rodzinnej lub finansowej pracownika.

Pokaż więcej

Gdzie fundusz świadczeń socjalnych jest obowiązkowy?

Pracodawca, który według stanu na 1 stycznia zatrudnia co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, musi powołać zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Tak stanowi art. 3 ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; Dz.U. z 2019 r., poz. 1352 t.j.; dalej: ustawa o zfśs). Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe, np. szkoły, uruchamiają taki fundusz bez względu na wielkość załogi.

Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, który nalicza się w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Odpis podstawowy na jednego zatrudnionego w warunkach normalnych wynosi 37,5 proc. (art. 5 ust. 2 ustawy o zfśs) i w 2020 r. wynosi 1550,25 zł (37,5 proc. liczone z 4134,02 zł, czyli wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r.).

Większą swobodę przy decyzji o tworzeniu funduszu mają te firmy, które zatrudniają co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Robią to bowiem na wniosek zakładowej organizacji związkowej.

Angażujący mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć fundusz według ustawy lub wypłacać świadczenie urlopowe. Nie należy jednak mylić tych dwóch pojęć.

Co sfinansuje fundusz świadczeń socjalnych?

Jeśli pracodawca tworzy zfśs, może z niego opłacić działalność socjalną dla uprawnionych do korzystania z tego źródła. Będą to więc:

usługi, które pracodawca świadczy na rzecz różnych form wypoczynku,

aktywność kulturalno-oświatowa, np. bilety do kina czy teatru,

aktywność sportowo-rekreacyjna, np. karnety na siłownię czy basen,

opieka nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowana przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego,

pomoc materialna – rzeczowa lub finansowa,

zwrotna lub bezzwrotna pomoc na cele mieszkaniowe.

Dopuszczalne formy wypoczynku, na które przysługuje pomoc z zfśs, to: wycieczki, wczasy, tzw. wczasy pod gruszą, obozy, kolonie i zimowiska ich dzieci. Obejmuje to zarówno pobyty i wyjazdy, które organizuje pracodawca, jak i te indywidualne, które pracownik sam ustala, latem lub zimą. Nie ma też znaczenia, czy będzie to podróż krajowa czy zagraniczna.

Wczasy pod gruszą

Tzw. wczasy pod gruszą to indywidualna forma wypoczynku pracownika, którą samodzielnie zorganizował. Może to być np. pobyt na własnej działce, u rodziny na wsi, wyjazd w plener malarski, obóz jogi. Nie musi nawet nigdzie wyjeżdżać, ważne, że jest na urlopie wypoczynkowym.

Wczasy pod gruszą – ile netto można dostać?

Jeśli tylko pracownik spełni warunki, które wynikają z regulaminu zfśs, to pracodawca zwraca pieniądze za urlop czy wyjazd. Te przepisy określają więc rodzaj i wysokość świadczeń, a także termin ich wypłat i częstotliwość (np. raz na rok). Wskazują także, czy i na podstawie jakich dokumentów oraz komu firma zwraca koszty wypoczynku. Regulamin ustanawia też kryterium socjalne, bo wysokość świadczenia zależy od sytuacji życiowej, rodzinnej lub materialnej pracownika. Zazwyczaj pracodawcy wiążą to z dochodem na członka rodziny lub zarobkami pracownika w macierzystej firmie. Dlatego nie wszyscy otrzymają jednakowe dopłaty do wczasów czy zakładowej wycieczki.

Regulamin może połączyć uzyskanie dofinansowania do wakacji pod gruszą z ilością dni, kiedy pracownik wypoczywa. Ale nie ma tu takiego rygoru jak przy świadczeniu urlopowym. Dla niego ustawa określa minimalną liczbę dni wolnych od pracy.

Wczasy pod gruszą – wniosek

Aby otrzymać świadczenie z zakładowego funduszu socjalnego, np. zwrot za wczasy, pracownik zatrudniony na etacie lub jego rodzina składa wniosek. Nie ma tu znaczenia staż pracy, długość umowy o pracę, która wiąże strony czy stanowisko w firmie, które zajmuje.

O takie wsparcie mogą się także ubiegać emeryci i renciści tego zakładu oraz ich rodziny, a także inne osoby, jeśli dopuszcza je regulamin zfśs. Chodzi np. o zleceniobiorców czy pracowników, którzy przebywają na urlopach bezpłatnych.

Przepisy te mogą też określać, kiedy należy złożyć wniosek o dofinansowanie wypoczynku – zanim się go rozpocznie, czy dopuszczalne jest to także po jego zakończeniu.

We wniosku niezbędne jest także oświadczenie pracownika o tym, jaka jest jego sytuacja życiowa, zdrowotna i materialna (wskazuje np. dochód na osobę czy w rodzinie). Niektóre firmy życzą sobie przedstawienia zeznania PIT za poprzedni rok. Na tej podstawie pracodawca określa kwotę, którą wypłaci jako dofinansowanie do urlopu.

Urlop pod gruszą a ZUS i PIT

Kwota dofinansowania, które zatrudniony otrzymał z zfśs, stanowi jego przychód ze stosunku pracy. Co do zasady są one opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Można jednak uniknąć płacenia PIT, jeśli wartość otrzymanych w związku z finansowaniem działalności socjalnej rzeczowych świadczeń oraz świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zfśs lub związków zawodowych, nie przekroczy łącznie w roku podatkowym 1000 zł. Taki limit ustanawia art. 21 ust. 67 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1387 t.j.).

Rzeczowe świadczenia to wypłacane dofinansowanie do wypoczynku, a nie bony, talony czy inne znaki, które można wymienić na towary lub usługi.

Natomiast świadczenia otrzymane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, związane z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w żłobkach, klubach dziecięcych lub przedszkolach oraz świadczenia, które nie są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, otrzymane od pracodawcy z racji objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola, są zwolnione z podatku do wysokości, która nie przekracza miesięcznie kwoty 1000 zł na każde dziecko.

Od dofinansowania wczasów pod gruszą z zfśs nie odprowadza się składek ZUS.

Świadczenie urlopowe

Ten pracodawca, który nie tworzy zfśs lub z tego zrezygnował, może dopuścić tzw. świadczenie urlopowe (art. 3, 4 i 5 ustawy o zfśs). Zgodnie z tymi przepisami wypłaca je firma raz w roku każdemu pracownikowi, który korzysta w roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego przez co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Nie oznacza to jednak, że na tyle należy wypisać wniosek o urlop wypoczynkowy. Wystarczy poprosić o 10 dni urlopowych i połączyć je z weekendami. Jeśli np. pracownik będzie chciał wyjechać w góry na dwa tygodnie od 1 marca 2020 r., to wniosek wypisuje na dni robocze przypadające od 2 do 13 marca. Razem z weekendami, które nie wchodzą do puli urlopowej, będzie poza firmą 16 dni. Ma więc prawo do świadczenia urlopowego.

Zgodnie z art. 5 ustawy o zfśs pracodawca wypłaca je najpóźniej w dniu, który poprzedza start urlopu wypoczynkowego.

Wczasy pod gruszą dla nauczycieli

Na nieco innych zasadach funkcjonuje świadczenie urlopowe dla nauczycieli. Przysługuje ono każdemu nauczycielowi z mocy prawa (art. 53 ust. 1a ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela, Dz.U. z 2019 r., poz. 2215, t.j.).

Nie muszą więc o nie wnioskować. Wypłaca się je każdemu nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku w wysokości odpisu podstawowego z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Ustala się go proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w roku szkolnym.

Dla nauczycieli coroczny odpis na zfśs stanowi iloczyn planowanej, przeciętnej w roku kalendarzowym liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (przelicza się to na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (też po przeliczeniu) i 110 proc. kwoty bazowej z 1 stycznia. W 2020 r. ta kwota bazowa wynosi 3028,21 zł (w 2019 r. było to 2989,35 zł).

Wniosek o wczasy pod gruszą – wzór

…………………………………

(miejscowość, data)

(dane pracownika) (dane pracodawcy)

Wniosek o dofinansowanie do wczasów pod gruszą

Proszę o przyznanie dofinansowania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na organizowany we własnym zakresie wypoczynek od ………. do ……….

Dochód miesięczny na członka mojej rodziny wynosi ………. złotych netto

(podpis pracownika)

Wczasy pod gruszą – komu się należą?

W niektórych przedsiębiorstwach pracownicy dostają dodatkowe dofinansowanie na urlop od pracodawcy. Rozróżnia się także wczasy pod gruszą dla byłego pracownika. Czym są „wczasy pod gruszą”, komu się przysługują i ile dni trwają?

Według Kodeksu Pracy pracodawca powinien pomagać w zaspokajaniu socjalnych i kulturalnych potrzeb swoich pracowników. W tym celu zatrudniający w przedsiębiorstwie ponad 20 pracowników może spełnić ten obowiązek poprzez stworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i zainwestować te pieniądze np. na wczasy pod gruszą.

Wczasy pod gruszą – co to takiego?

Wczasy pod gruszą to potoczna nazwa na dopłaty do urlopów pracowników. Są one finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zazwyczaj dofinansowanie to obejmuje wszystkie przedsiębiorstwa, które zatrudniają co najmniej 20 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy. Fundusz świadczeń socjalnych można utworzyć również w przypadku, gdy starają się o to jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe, a wytyczne dotyczące liczby pracowników ich nie dotyczą.

Zdarza się jednak, że pracodawcy, którzy mają obowiązek założenia funduszu, mogą zadecydować o niezakładaniu budżetu i nie muszą wówczas wypłacać pracownikom żadnych należności. Należy pamiętać, że nawet jeśli w przedsiębiorstwie istnieje działający fundusz świadczeń socjalnych, nie oznacza to, że pracodawca przeznaczy te pieniądze na urlopy pracownicze. Może zainwestować te pieniądze również na inne cele.

Firmy, które zatrudniają mniej niż 20 osób, są zwolnione z zakładania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ale jeśli mają taką potrzebę, mogą to zrobić. Mają również możliwość wypłacania pracownikom tzw. świadczeń urlopowych zamiast wczasów pod gruszą. W przypadku, gdy zrezygnują z wszelkich dofinansowań, muszą powiadomić o tym swoich pracowników w styczniu każdego roku.

Wczasy pod gruszą – ile trzeba przepracować?

Prawo do uzyskania dofinansowania wypoczynku nie jest uzależnione od stażu pracy ani długości zatrudnienia w firmie.

Wczasy pod gruszą – komu przysługują? Dofinansowanie zapewniane z funduszu świadczeń socjalnych należy się pracownikom, ale również byłym pracownikom (np. emerytom lub rencistom), rodzinom pracowników oraz innym osobom, które znajdują się w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Regulacje w regulaminie wprowadza pracodawca.

Ile dni trwają wczasy pod gruszą?

Najczęściej otrzymuje się takie dofinansowanie za urlop wypoczynkowy trwający minimalnie 14 dni. Pracownik nie ma obowiązku wyjazdu na urlop zorganizowany przez firmę. Nazwa „wczasy pod gruszą” wzięła się właśnie stąd, że dofinansowany urlop można spędzić w wybranym przez siebie miejscu, nawet w domu. Nie ma również znaczenia, czy jedziemy na wakacje w lecie, czy o każdej innej porze roku.

Świadczenie urlopowe a wczasy pod gruszą

Innym rodzajem dofinansowania wakacji są świadczenia urlopowe. Cel świadczenia urlopowego oraz wczasów pod gruszą jest taki sam – oba dofinansowania wspierają finansowo wypoczynek pracowników. Jakie są różnice między świadczeniem urlopowym a wczasami pod gruszą?

W przypadku świadczenia urlopowego jedynym warunkiem jest wykorzystanie w wymiarze min. 14 dni kalendarzowych wypoczynku przez pracownika. Pracownik może ubiegać się o wypłatę świadczenia urlopowego, jeśli jego pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników i zamiast stworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wybrał wypłatę świadczeń urlopowych. W przypadku wczasów pod gruszą wszelkie świadczone dofinansowania są zależne od sytuacji socjalnej pracownika, np. niskie zarobki. Wszelkie zasady, terminy oraz prawo do dofinansowania określa regulamin działalności socjalnej, stworzony przez pracodawcę i związki zawodowe. Pracodawca dysponuje funduszem, ocenia sytuację socjalną pracownika, który ubiega się o wczasy pod gruszą oraz decyduje o przydzieleniu mu dofinansowania. Świadczenia zakładowego funduszu nie są roszczeniowe, więc pracownik nie może żądać ich wypłaty. Jedynym warunkiem świadczenia urlopowego jest wykorzystanie minimum 14 kolejnych dni wypoczynku. Obowiązek ten jest podyktowany przepisem art. 162 w Kodeksie pracy, według którego każdy pracownik powinien podzielić swój urlop tak, aby przynajmniej jedna z jego części obejmowała 14 dni kalendarzowych. Nieprzestrzeganie art. 162 nie niesie za sobą żadnej kary, dlatego świadczenie urlopowe ma motywować pracowników do korzystania z tego przepisu. Termin wypłaty wczasów pod gruszą różni się od terminu wypłaty świadczenia urlopowego. Pracodawca musi wypłacić świadczenie najpóźniej w ostatnim dniu przez rozpoczęciem dwutygodniowego urlopu wypoczynkowego. Ma ono bowiem służyć pracownikowi w trakcie urlopu na sfinansowanie wydatków związanych z urlopem. Termin ten jest niezmienny, bo wynika z ustawy Kodeksu pracy. Wypłata za wczasy pod gruszą nie ma określonego terminu – może być wypłacona zarówno przed, jak i po wczasach. Świadczenie urlopowe różni się od wczasów pod gruszą także znacznie mniejszą liczbą uprawnionych do niego osób. Pracodawca ma obowiązek wypłacać je wyłącznie osobom zatrudnionym w ramach stosunku pracy. W przypadku wczasów pod gruszą dofinansowanie obejmuje wszystkich objętych w regulaminie świadczeń socjalnych (czyli pracowników, ich rodziny czy byłych pracowników). Kolejną różnicą jest również częstotliwość dofinansowania. Świadczenie urlopowe jest kategorycznie ograniczone do jednej wypłaty w roku, natomiast wczasy pod gruszą mogą być wypłacane tak często, jak podaje regulamin działalności socjalnej, opracowany przez pracodawcę. Jeśli chodzi o kwotę wypłacanego dofinansowania: świadczenie urlopowe wylicza się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika. W przypadku wczasów pod gruszą kryterium wymiaru godzin pracy w ogóle nie jest brane pod uwagę. Często zdarza się tak, że to właśnie osoby zatrudnione na mniejszą część etatu dostaną wyższe dofinansowanie, ponieważ wczasy pod gruszą, jako element projektu socjalnego, ma za zadanie poprawić warunki życia ludzi funkcjonujących w gorszej sytuacji materialnej.

Wczasy pod gruszą – wniosek

Każdy ubiegający się o wczasy pod gruszą musi złożyć oficjalny wniosek o dofinansowanie. Jest to konieczne, aby otrzymać dofinansowanie do wypoczynku. Termin złożenia wniosku powinien być ustalany w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych obowiązującym w danym przedsiębiorstwie. Regulamin określa także listę dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia świadczeń oraz zasady korzystania z dofinansowania.

Charakter dofinansowań jest uznaniowy, co znaczy, że pracownikom nie przysługują konkretne kwoty, lecz uzależnione są od pewnych czynników, np. sytuacji materialnej pracownika. W przypadku dodatkowego finansowania nie rozdziela się pieniędzy każdemu po równo, gdyż są to dofinansowania pełniące rolę wsparcia socjalnego. Dlatego też pracownikom, którzy zarabiają dużo, zazwyczaj nie przysługują wczasy pod gruszą.

Wczasy pod gruszą – wniosek. Co powinien zawierać? Oświadczenie majątkowe, które pokazuje sytuację finansową pracownika. Jest konieczne, ponieważ od niego zależy świadczenie;

Prośbę o przyznanie dofinansowania z Zakładowego Zunduszu Świadczeń Socjalnych;

Daty określające zakres wypoczynku;

Ilość i wiek dzieci, które będą podróżować z nami.

Wczasy pod gruszą dla byłego pracownika

Emerytom i rencistom, jako byłym pracownikom danej firmy, rownież przysługują wczasy pod gruszą. Reguluje to ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Wczasy pod gruszą dla byłego pracownika mogą zostać przeznaczone na organizację wypoczynku we własnym zakresie lub przez byłego pracodawcę, który może zwiększyć fundusz o 6,25%, natomiast zależy to od jego decyzji.

Podsumowując: trzeba pamiętać, że przedsiębiorstwo może wypłacać dofinansowania z funduszu socjalnego, jeśli posiada odpowiednią liczbę osób zatrudnionych w firmie. Natomiast o wysokości wypłaty za decyduje sytuacja materialna, rodzinna lub życiowa pracownika. Aby móc ubiegać się o takie dofinansowanie, należy wziąć 14-dniowy urlop oraz złożyć odpowiedni wniosek.

Wczasy pod gruszą – kto może z nich skorzystać?

Wczasy pod gruszą to świadczenie wypłacane w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Fundusz ten tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Jeśli firma zatrudnia mniej niż 50 pracowników, ZFŚS jest tworzony na wniosek zakładowej organizacji związkowej. Nie każdy pracodawca musi więc wypłacać wczasy pod gruszą.

Kto może skorzystać?

Jak określił ustawodawca, ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mogą korzystać pracownicy oraz członkowie ich rodzin, byli pracownicy – emeryci i renciści oraz ich rodziny, a także wszelkie inne osoby, którym pracodawca umożliwił korzystanie ze środków ZFŚS, np. w regulaminie funduszu.

Wczasy pod gruszą i świadczenie urlopowe to dwie różne formy finansowania wypoczynku pracownika. Najważniejszym kryterium w przyznaniu świadczenia jest jednak kryterium dochodowe. Wynika to z art. 8 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, gdzie ustawodawca wprost określa, że przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z niego.

Aby pracownik otrzymał świadczenie, musi co do zasady wykorzystać 10 dni nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego oraz złożyć stosowny wniosek o przyznanie świadczenia.

Nie ma znaczenia, kiedy pracownik udaje się na urlop. Wczasy pod gruszą przysługują pracownikowi udającemu się zarówno na urlop letni, jak i zimowy. Nie ma też wymogu, aby urlop spędzać poza domem.

Przykład 1.

Pani Elżbieta wzięła w lipcu 2-tygodniowy urlop. 5 dni spędziła za granicą, zaś pozostały urlop w domu z rodziną. Po powrocie z urlopu pracownica zawnioskowała o wczasy pod gruszą i je otrzymała. Spełniła bowiem wszystkie kryteria – aby otrzymać dopłatę do wypoczynku, trzeba wykorzystać urlop w ciągu kolejnych 14 dni kalendarzowych.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)

Tak jak wspomniano, to regulamin ZFŚS powinien zawierać szczegółowe zapisy dotyczące przyznawania wczasów pod gruszą, czyli informacje takie jak:

kto jest uprawniony do tego świadczenia;

jaka jest jego wysokość i częstotliwość wypłat;

ile dni nieprzerwanego urlopu pracownicy powinni wykorzystać, aby mogli otrzymać dofinansowanie do wypoczynku.

Pracodawca zatrudniający na dzień 1 stycznia danego roku poniżej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty oraz osobowo może zrezygnować z działalności socjalnej w postaci tworzenia ZFŚS lub wypłaty świadczenia urlopowego w pierwszym miesiącu danego roku, tj. w styczniu.

Co więcej, w okresie obowiązywania stanu epidemii w związku z COVID-19 pracodawcy mogą korzystać z rozwiązań przewidzianych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.), zwanej „specustawą w sprawie COVID-19”. Zgodnie z jej przepisami pracodawcy mają prawo zawiesić obowiązek:

tworzenia lub funkcjonowania ZFŚS;

dokonywania odpisu podstawowego na ZFŚS;

wypłaty świadczeń urlopowych.

Jeżeli u pracodawcy działają organizacje związkowe, zawieszenie wymienionych wyżej obowiązków wymaga zawarcia z nimi porozumienia.

POLECAMY Rozliczaj wygodnie pracowników online! Generuj umowy i wyliczaj wynagrodzenia!

Generuj umowy i wyliczaj wynagrodzenia! Zarządzaj w łatwy i szybki sposób urlopami pracowników!

Zarządzaj w łatwy i szybki sposób urlopami pracowników! Rozliczaj podatki i ZUS przez internet! Załóż bezpłatne konto Zacznij bezpłatny 30 dniowy okres próbny bez żadnych zobowiązań!

Wniosek o wypłatę świadczenia

W celu uzyskania wczasów pod gruszą oraz innych świadczeń pracownik ma za zadanie złożyć pracodawcy oświadczenie o swojej sytuacji majątkowej i rodzinnej. Na tej podstawie przełożony określa, czy i w jakiej kwocie świadczenie będzie przysługiwało. Sam wniosek urlopowy nie jest wystarczający, aby pracownik uzyskał świadczenie – by je wypłacono, konieczne jest złożenie wniosku o jego wypłatę.

Wczasy pod gruszą – kwota świadczenia

Wczasy pod gruszą nie mają z góry określonej kwoty. To, ile pracownik dostanie, jest uzależnione od zarobków zarówno jego, jak i członków jego rodziny. Co ważne, na wysokość świadczenia nie mogą mieć wpływu takie kryteria, jak staż pracy, przebywanie na urlopie czy kwalifikacje. Niedopuszczalne jest również wypłacanie wszystkim pracownikom takiej samej kwoty. Pracodawca sam może określić wysokość świadczenia urlopowego w swojej firmie. Przepis art. 3 ust. 4 Ustawy z 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ustala tylko górną granicę świadczenia urlopowego. Zakładając, że wysokość świadczenia urlopowego odpowiada wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS, w 2022 roku pracodawca może wypłacać świadczenie urlopowe w następującej wysokości:

1. pracownikowi zatrudnionemu w normalnych warunkach pracy:

na pełny etat – 1 662,97 zł,

na 3/4 etatu – 1 247,23 zł,

na 1/2 etatu – 831,49 zł,

na 1/4 etatu – 415,74 zł;

2. pracownikowi zatrudnionemu w szczególnie uciążliwych warunkach pracy:

na pełny etat – 2217,29 zł,

na 3/4 etatu – 1 662,97 zł,

na 1/2 etatu – 1 108,65 zł,

na 1/4 etatu – 5 54,32 zł;

3. pracownikowi młodocianemu:

w pierwszym roku nauki – 221,73 zł,

w drugim roku nauki – 266,07 zł,

w trzecim roku nauki – 310,42 zł.

Wczasy pod gruszą wypłacane są ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 2000 zł. Warto również wspomnieć, że od kwoty świadczenia nie są pobierane składki ZUS.

Wniosek o wypłatę świadczenia może być niewystarczający, aby pracownik uzyskał wczasy pod gruszą. Pracodawca musi przede wszystkim zbadać sytuację pracownika na podstawie złożonej przez niego dokumentacji. W praktyce wczasy pod gruszą zostają przyznane pracownikom o skromnych dochodach, których sytuacja materialna jest najtrudniejsza.

Wczasy pod gruszą – podsumowanie

Wczasy pod gruszą należą się każdemu pracownikowi bez względu na staż pracy, kwalifikacje czy zajmowane stanowisko. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, pracodawca może m.in. zawiesić obowiązek wypłaty świadczenia urlopowego.

czyli dofinansowanie do wypoczynku

Autor

Joanna Krystyna Robak Artykuły autora

Mało kto zdaje sobie sprawę, że może otrzymać od swojego pracodawcy pieniądze na weekendową wycieczkę, wczasy za granicą, wyjazd pod namiot, a nawet kolonie dla dzieci. Aby uzyskać takie świadczenie pracownik musi spełnić kilka warunków oraz złożyć pracodawcy odpowiedni wniosek. Zakładowy funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) zakłada finansowanie nie tylko wyjazdów, lecz również wielu innych typów działalności socjalnej, w tym również opiekę nad dziećmi. Nie wszyscy pracownicy zakwalifikują się do otrzymania dofinansowania, a także nie każdy pracodawca finansuje tego typu atrakcje. Jak zatem sprawdzić, jakie formy świadczeń oferuje pracodawca i czy się do nich kwalifikujesz? Jak uzyskać wczasy pod gruszą?

Jakie formy działalności socjalnej finansuje ZFŚS oraz jak sprawdzić jakie oferuje twój pracodawca?

Pracodawcy zobowiązani do tworzenia ZFŚS powinni gospodarować uzyskanymi środkami ZFŚS w sposób przewidziany w ustawie z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, która oprócz zasad tworzenia określa również zasady gospodarowania tymi środkami ZFŚS.

Środki ZFŚS przeznacza się między innymi na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS, na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na różnych tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. Ponadto ZFŚS finansuje:

usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku;

działalność kulturalno-oświatową i sportowo-rekreacyjną;

opiekę nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowaną przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego;

udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej;

udzielanie pomocy zwrotnej lub bezzwrotnej na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z ZFŚS oraz zasady przeznaczania środków ZFŚS na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie. Może on wybrać dowolne rodzaje działalności socjalnej wymienione powyżej.

Jakie formy wypoczynku obejmuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych?

Jednym z dopuszczalnych rodzajów działalności socjalnej są usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku. Wypoczynek może być:

krajowy;

zagraniczny (nie ma znaczenia państwo ani kontynent);

indywidualny (czyli tzw. we własnym zakresie);

zorganizowany (np. przez pracodawcę lub biuro podróży).

Najbardziej popularne formy wypoczynku to:

wycieczki,

wczasy,

agroturystyka

tzw. wczasy pod gruszą,

wypoczynek weekendowy,

wypoczynek w spa,

wypoczynek letni i zimowy,

obozy, wczasy, kolonie, zimowiska, zielone szkoły dla dzieci.

„Wczasy pod gruszą” – co to takiego?

Pracodawca może również dofinansować wypoczynek zorganizowany we własnym zakresie, nazywany często „wczasami pod gruszą”. Czasami jest to wypoczynek pod namiotem, u rodziny lub znajomych, którzy nie są w stanie wystawić faktury ani innego dokumentu. Często „wczasy pod gruszą” są mylone ze świadczeniem urlopowym, o którym mowa w art. 3 ustawy o ZFŚS, wypłacanym przez pracodawcę (który nie tworzy ZFŚS, a zdecydował się na wypłatę świadczenia urlopowego). Świadczenie urlopowe jest wypłacane raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych i musi zostać wypłacone przed rozpoczęciem wypoczynku. Wysokość świadczenia urlopowego jest zależna od etatu. Nie mówimy tutaj o świadczeniach urlopowych dla nauczycieli, o których mowa w Karcie Nauczyciela, a które jest wypłacane na jeszcze innych zasadach.

„Wczasy pod gruszą” nie mogą być wypłacane w równych wysokościach wszystkim pracownikom i powinny być zależne od kryterium socjalnego. Warunek 14-dniowego nieprzerwanego wypoczynku wymagany jest przy świadczeniu urlopowym, a „wczasów pod gruszą” pracodawca nie musi warunkować urlopem.

Czy musisz mieć fakturę, by pracodawca zwrócił ci pieniądze za wyjazd?

Formy wypoczynku zależą od pracodawcy, który ujmuje je w regulaminie ZFŚS, podobnie jak zasady dokumentowania wypoczynku i termin wypłaty dofinansowania. Dopłaty do wypoczynku mogą następować np. na podstawie przedłożonych faktur lub innych dokumentów oraz mogą być wypłacane dopiero po odbyciu wypoczynku.

Przykład 1.

Julia pracuje w firmie X. Otrzymała od pracodawcy dofinansowanie do wypoczynku zagranicznego w formie wczasów do Grecji. Pieniądze wpłynęły na jej konto bankowe tydzień przed wyjazdem. Pracodawca nie wymaga od niej faktur a jedynie oświadczenia o wypoczynku w Grecji.

Przykład 2.

Karolina pracuje w firmie Y i również wybiera się na wczasy do Grecji. Pracodawca zwróci jej część kosztów pod warunkiem, że przedstawi fakturę za wczasy.

Obie panie jadą razem na te same wczasy. Jedna z nich musi przedstawić fakturę, a druga nie. Czy takie postępowanie jest prawidłowe?

Tak, jest to prawidłowe, ponieważ wszystko zależy od zapisów w regulaminie ZFŚS. Każdy pracodawca może dokonywać takich regulacji, jakie uzna za stosowne, jeśli tylko są zgodne z prawem. W tym przypadku każdy pracodawca może uregulować kwestię dokumentowania wypoczynku w dowolny sposób. Pracodawca Julii (firma X) zawarł w regulaminie taki zapis, który pozwala jej otrzymać środki zanim wyjedzie na wczasy, a ponadto nie musi udokumentować pobytu w Grecji. Natomiast pracodawca Karoliny (firma Y) zawarł w regulaminie ZFŚS zupełnie inny zapis. Zwraca on częściowe koszty poniesione na wypoczynek pod warunkiem, że pracownik przedstawi fakturę lub inny dokument potwierdzający fakt wypoczynku.

Czy od dofinansowania do wypoczynku trzeba zapłacić podatek?

Pomoc w formie dofinansowania do wypoczynku wypłacona z ZFŚS (wraz z wypłatami od związków zawodowych) podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych dla pracowników do kwoty limitu (art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W wyniku obowiązywania nowych przepisów poniższe limit zwolnień przedmiotowych w PIT zmieniły się w sposób następujący,: wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – do wysokości nieprzekraczające kwoty 2 000 zł w roku podatkowym (poprzednio 1 000 zł). Co ważne zwolnienie z wyższym limitem dotyczy świadczeń otrzymanych w 2020 r. i 2021 r.

Kto może otrzymać takie dofinansowanie?

Pracodawca ustala w regulaminie rodzaj oraz wysokość świadczeń, termin oraz częstotliwość wypłat (np. raz na rok) i warunkuje je kryterium socjalnym. Oznacza to, że nie każdemu przysługiwać będzie takie świadczenie, ponieważ jego wysokość zależy od sytuacji życiowej, rodzinnej lub materialnej. W związku z powyższym kwoty wypłacane poszczególnym pracownikom mogą się od siebie różnić.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 października 2016 r. (sygn.akt III AUa 673/16) Swoboda regulacji w regulaminie zasad przyznawania indywidualnych świadczeń jest ograniczona ustanowioną przez ustawodawcę w art. 8 ust. 1 cyt. ustawy ogólną zasadą, że przyznawanie tych świadczeń ma być uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu tzw. kryterium socjalne.

Co musisz zrobić, by otrzymać dofinansowanie do wyjazdu?

Aby otrzymać dofinansowanie do wypoczynku osoba uprawniona wypełnia wniosek oraz przedstawia w oświadczeniu swoją sytuację życiową rodzinną i materialną. Pracodawca udziela pomocy zgodnie z regulaminem ZFŚS.

Warto przypomnieć, że osobami uprawnionymi do korzystania z ZFŚS są:

키워드에 대한 정보 jak wyliczyć wczasy pod gruszą 2019

다음은 Bing에서 jak wyliczyć wczasy pod gruszą 2019 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  Czy Komisja Skrutacyjna Jest Obowiązkowa | Komisja Planowania Przestrzennego 205 개의 가장 정확한 답변
See also  전 소미 사진 | 전소미사진모음 #전소미 #Somi 100 개의 정답

See also  Uzywana Do Wyrobu Swiec Mydel Past | Św. Pius X – Czy Modernizm Nadal Jest Potępiony? Żywoty Świętych 답을 믿으세요

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Wczasy pod gruszą: co musisz wiedzieć, zanim złożysz wniosek o wczasy pod gruszą | Prawnik Izabela

 • prawo
 • prawnik
 • pomoc prawna
 • konsultacje prawne
 • prawniczka
 • izabela kaźmierczak-kamiennik
 • wczasy pod gruszą
 • wczasy pod gruszą jak wypełnić wniosek
 • wczasy pod gruszą jak uzasadnić
 • urlop
 • urlop wypoczynkowy
 • wniosek o wczasy pod gruszą jak wypełnić
 • wakacje pod gruszą

Wczasy #pod #gruszą: #co #musisz #wiedzieć, #zanim #złożysz #wniosek #o #wczasy #pod #gruszą #| #Prawnik #Izabela


YouTube에서 jak wyliczyć wczasy pod gruszą 2019 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Wczasy pod gruszą: co musisz wiedzieć, zanim złożysz wniosek o wczasy pod gruszą | Prawnik Izabela | jak wyliczyć wczasy pod gruszą 2019, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment