Jak Wyglada Matura Z Informatyki | Jak Dobrze Zdać Maturę Z Informatyki 모든 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “jak wyglada matura z informatyki – Jak dobrze zdać maturę z informatyki“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Konrad Buzak 이(가) 작성한 기사에는 조회수 30,190회 및 좋아요 905개 개의 좋아요가 있습니다.

Egzamin maturalny z informatyki trwa łącznie 210 minut. Przebiega on wedle podziału na dwie części. Pierwsza część trwa 60 minut i obejmuje zestaw zadań rozwiązywanych bez użycia komputera, a druga część trwa 150 minut i polega na rozwiązywaniu zadań przy użyciu komputera.Dobre wyniki z egzaminu można osiągnąć poprzez odpowiednie przygotowanie do egzaminu. Matura z informatyki nie jest ciężka do zdania w granicach 30%. Jeżeli jednak zależy Ci na dobrym wyniku, czeka Cię mnóstwo pracy, której nie warto odkładać!Egzamin maturalny z Informatyki podzielony jest na dwie części: teoretyczną, na którą przewidziano 60 minut oraz praktyczną, na którą przewidziano 150 minut. Między jedną a drugą częścią zdający mają trzydziestominutową przerwę. Co oczywiste, część praktyczna odbywa się przy użyciu komputerów.

Table of Contents

jak wyglada matura z informatyki 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Jak dobrze zdać maturę z informatyki – jak wyglada matura z informatyki 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Dobre omówienia zadań z informatyki na http://maturainformatyka.buz.info.pl

jak wyglada matura z informatyki 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Jak wygląda matura z informatyki? – Informacje o egzaminie

Matura z informatyki to w końcu programowanie, logiczne myślenie oraz obsługa programów takich jak: arkusz kalkulacyjny czy program bazodanowy. Z innego mojego …

+ 여기에 표시

Source: www.matura-informatyka.pl

Date Published: 2/2/2022

View: 9237

Jak wygląda matura z informatyki? – AMBITNI

Ile trwa matura z informatyki? Standardowo na cały egzamin przeznaczone jest 210 minut. Najpierw odbywa się trwająca dokładnie godzinę część …

+ 여기를 클릭

Source: www.ambitni.edu.pl

Date Published: 8/8/2022

View: 290

Jak wygląda matura z informatyki – Studiowac.pl

Egzamin ma formę pisemną i jest podzielony na dwie części. Całość trwa dokładnie 210 minut. Pierwsza część polega na rozwiązaniu arkusza z pytaniami bez …

+ 여기에 자세히 보기

Source: studiowac.pl

Date Published: 1/7/2021

View: 1006

Jak wygląda matura z informatyki – Operon

Egzamin składa się z dwóch części ‒ pierwsza trwa 60 minut i obejmuje zestaw zadań rozwiązywanych bez użycia komputera, a druga część trwa 150 …

+ 여기에 보기

Source: operon.pl

Date Published: 4/2/2022

View: 408

Co musisz wiedzieć o maturze z informatyki? – FAQ – maturka.it

Poziom podstawowy? Rozszerzony? Przed reformą w 2015 roku można było zdawać maturę z informatyki zarówno na poziomie podstawowym jak i na …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: maturka.it

Date Published: 6/26/2022

View: 5722

주제와 관련된 이미지 jak wyglada matura z informatyki

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Jak dobrze zdać maturę z informatyki. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Jak dobrze zdać maturę z informatyki
Jak dobrze zdać maturę z informatyki

주제에 대한 기사 평가 jak wyglada matura z informatyki

  • Author: Konrad Buzak
  • Views: 조회수 30,190회
  • Likes: 좋아요 905개
  • Date Published: 2020. 11. 30.
  • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=CYwjzxabgNI

Jak trudną jest matura z informatyki?

Dobre wyniki z egzaminu można osiągnąć poprzez odpowiednie przygotowanie do egzaminu. Matura z informatyki nie jest ciężka do zdania w granicach 30%. Jeżeli jednak zależy Ci na dobrym wyniku, czeka Cię mnóstwo pracy, której nie warto odkładać!

Jak wygląda matura z informatyki 2022?

Egzamin maturalny z Informatyki podzielony jest na dwie części: teoretyczną, na którą przewidziano 60 minut oraz praktyczną, na którą przewidziano 150 minut. Między jedną a drugą częścią zdający mają trzydziestominutową przerwę. Co oczywiste, część praktyczna odbywa się przy użyciu komputerów.

Co można mieć na maturze z informatyki?

Kalkulator prosty i linijkę możemy mieć ze sobą na takich przedmiotach maturalnych jak: biologia, chemia, astronomia i fizyka, geografia. Bez linijki, ale z kalkulatorem wejdziemy na egzamin z wiedzy o społeczeństwie czy z informatyki.

Od czego zacząć naukę do matury z informatyki?

Przygotowanie do matury najlepiej zacząć dużo wcześniej, zależy to od predyspozycji i wiedzy ucznia. Najlepiej rozwiązywać zadania z poprzednich matur. Zadania bardzo często powtarzają się. Ważne aby rozwiązywać zadania ze stoperem w ręce, ponieważ czas na maturze jest ograniczony i przeważnie go brakuje.

Czy informatyka w liceum jest trudna?

Jest pewnie tak trudna jak każda inna dziedzina, np. biologia czy historia. Wszystko zależy od tego ile czasu poświęcisz na naukę danego zagadnienia. Matematyka owszem jest powiązana z informatyką na wielu płaszczyznach, ale tak jak wyżej, człowiek jest w stanie wszystkiego się nauczyć.

Ile osób zdaje maturę z informatyki?

W roku 2019 chęć zdawania informatyki na maturze zadeklarowali uczniowie z 292 szkół, czyli z 50 szkół więcej niż rok wcześniej. Było to 1061 absolwentów techników, 760 absolwentów liceów ogólnokształcących.

Ile trwa przerwa na maturze z informatyki?

** Przerwa między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym trwa 30 minut. mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

Ile czasu trwa matura z informatyki 2022?

Egzaminy trwają od 80 minut do 3,5 godziny w zależności od przedmiotu i poziomu. Najdłużej trwa informatyka (część I – godzina, część II – 2,5 godziny), a najkrócej przedmioty w j. obcym (80 minut) oraz język obcy na poziomie podstawowym (2 godziny).

Kiedy matura z rozszerzonej informatyki?

Egzamin maturalny w terminie głównym zarówno na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym zostanie przeprowadzony w okresie od 4 do 23 maja 2023 r. Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się od 1 do 19 czerwca 2023 r, a egzamin w terminie poprawkowym od 21 do 22 sierpnia 2023 r.

W jakim języku pisać maturę z informatyki?

Jednak nawet rozległa wiedza o algorytmach nic nam nie da, jeżeli nie będziemy w stanie zaimplementować ich w języku programowania. Do matury dopuszczone są trzy języki: C++, Java oraz Python. Każdy z tych języków ma oczywiście swoje słabe i mocne strony, i wszystkie z nich są powszechnie używane przez programistów.

Ile punktów można zdobyć na maturze z informatyki?

Pierwsza część polega na rozwiązaniu arkusza z pytaniami bez korzystania z komputera, zdający mogą poświęcić na to 60 minut i uzyskać maksymalnie 15 punktów. W drugiej części maturzyści już wykonują zadania przy użyciu komputera. Ta część trwa 150 minut, a ilość punktów do zdobycia wynosi 35.

Co przynosi szczęście na maturze?

Czerwona bielizna, spanie z książkami pod poduszką czy nieobcinanie włosów – to tylko niektóre z przesądów maturalnych. Informacji o nich poszukują maturzyści, którzy poza przygotowaniem merytorycznym do matury 2022, pragną także, aby los im sprzyjał.

Czy trzeba zdawać maturę z informatyki?

Ważnym argumentem za zdawaniem informatyki jest również to, iż samo przygotowanie do matury uczy ścisłego i logicznego myślenia, bez którego trudno będzie skończyć studia. Przestrzenne myślenie i szybkie łączenie faktów to bardzo ważne umiejętności.

Co jest na rozszerzonej informatyki?

Zakres podstawowy i rozszerzony

Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych: układanie i programowanie algorytmów, organizowanie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi.

Jakie egzaminy na informatyke?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku informatyka w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka.

Czy zdaje się maturę z informatyki?

Informatyka, choć stanowi jedną z najważniejszych dziedzin współczesnego świata, nie jest na maturze przedmiotem obowiązkowym. Wszyscy chętni mogą wybrać go z grona przedmiotów dodatkowych i zdawać egzamin na jednym poziomie- rozszerzonym.

Ile punktów można zdobyć na maturze z informatyki?

Pierwsza część polega na rozwiązaniu arkusza z pytaniami bez korzystania z komputera, zdający mogą poświęcić na to 60 minut i uzyskać maksymalnie 15 punktów. W drugiej części maturzyści już wykonują zadania przy użyciu komputera. Ta część trwa 150 minut, a ilość punktów do zdobycia wynosi 35.

Czy na studia informatyczne potrzebna jest matura z informatyki?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku informatyka w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka.

Kiedy matura z informatyki 2022?

Matura z informatyki

20.05.2022 godz. 9.00 – egzamin pisemny, poziom poszerzony.

Wszystko co musisz wiedzieć

18.06.2021

Matura 2020. Informatyka

Od lat Informatyka należy do najpopularniejszych kierunków studiów, a co się z tym wiąże liczba osób zainteresowanych zdawaniem tego przedmiotu na maturze nie maleje. Jak wygląda matura z Informatyki? Zadania wykonuje się na komputerach, czy w arkuszach egzaminacyjnych? Jeśli chcecie wiedzieć wszystko na temat matury 2020 z tego przedmiotu, koniecznie przeczytajcie artykuł.

1. Jak wygląda egzamin?

Informatyka, choć stanowi jedną z najważniejszych dziedzin współczesnego świata, nie jest na maturze przedmiotem obowiązkowym. Wszyscy chętni mogą wybrać go z grona przedmiotów dodatkowych i zdawać egzamin na jednym poziomie- rozszerzonym. Egzamin maturalny z informatyki sprawdza w jakim stopniu udało nam się opanować materiał zawarty w tzw. podstawie programowej, która to rozdziela stawiane przed nami wymagania na ogólne i szczegółowe.

Zadania, przed którymi stoją maturzyści mają na celu sprawdzenie w szczególności znajomości i umiejętności posługiwania się komputerem i jego oprogramowaniem oraz korzystania z sieci komputerowych, umiejętności wyszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji, zasad współtworzenia zasobów w sieci, umiejętności komunikowania się przy pomocy komputera, jak również stosowania podejścia algorytmicznego do rozwiązywania różnych problemów. Czy to oznacza, że maturę z informatyki zdaje się przy użyciu komputerów?

Egzamin maturalny z tego przedmiotu ma formę pisemną i składa się z dwóch części. Pierwsza część polega na rozwiązywaniu zadań bez korzystania z komputera, natomiast druga część polega na rozwiązywaniu zadań z jego użyciem. Zadania w arkuszu egzaminacyjnym dobierane są w taki sposób, aby reprezentowały różnorodne wymagania i poziomy zaawansowania wiedzy, będą sprawdzały przede wszystkim umiejętności złożone, będą miały formę zamkniętą i otwartą.

Czym różnią się zadania w tych formach? Zadania zamknięte to zazwyczaj zadania wielokrotnego wyboru, w których musimy zaznaczyć prawidłową odpowiedź spośród zaproponowanych w treści, a zadania otwarte nakazują nam samodzielnie zbudować odpowiedź. Do egzaminu z omawianego przez nas przedmiotu może przystąpić każdy absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał, oraz od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym.

2. Ile trwa egzamin z informatyki?

Egzamin maturalny z informatyki trwa łącznie 210 minut. Przebiega on wedle podziału na dwie części. Pierwsza część trwa 60 minut i obejmuje zestaw zadań rozwiązywanych bez użycia komputera, a druga część trwa 150 minut i polega na rozwiązywaniu zadań przy użyciu komputera. Arkusze egzaminacyjne do każdej części matury z informatyki będą zawierały około czterech zadań.

W drugiej części sprawdzianu osoby zdające będą pracowały na autonomicznym stanowisku komputerowym i będą mogły korzystać wyłącznie z programów i danych zapisanych na dysku twardym oraz na innych nośnikach stanowiących wyposażenie stanowiska lub otrzymanych z arkuszem. Naturalnie, jeśli ukończymy egzamin znacznie wcześniej, możemy opuścić salę przed upływem regulaminowego czasu.

3. Kiedy matura na poziomie podstawowym i rozszerzonym?

Informatyka jest przedmiotem, który należy do grona dodatkowych, czyli zdawanych wyłącznie na poziomie rozszerzonym. A kiedy możemy przystąpić do matury z tego przedmiotu? Egzamin z informatyki odbędzie się w środę, 17 czerwca, o godzinie 14:00. Dla tych, którzy nie przepadają za liczbą „17” dobrą wiadomością jest godzina sprawdzianu. Zdający będą mogli wyspać się porządnie i nie powinny wystąpić problemy z punktualnym stawieniem się na egzamin.

4. Jakie wymagania muszę spełnić, aby przystąpić do egzaminu z informatyki?

Matura nazywana jest egzaminem dojrzałości nie bez powodu. To pierwszy poważny sprawdzian w naszym życiu, a także czas, w którym musimy podjąć istotne decyzje i wykonać konkretne zadania, na długo przed wejściem na salę egzaminacyjną.

Na początku roku szkolnego wszyscy zainteresowani zdawaniem matury muszą tę chęć przedstawić na papierze. Na tym polega tzw. deklaracja maturalna, którą składa się u dyrektora szkoły. To jedyny nasz obowiązek związany z wypełnianiem formalności. Pozostałe wymagania dotyczą już naszej nauki i przygotowania do zdawania danego przedmiotu.

Warto podejść do tematu poważnie i świadomie wybrać przedmiot dodatkowy. Jeśli informatyka nas nie interesuje, a jedynymi umiejętności jakimi możemy się pochwalić to obsługa social mediów, to lepiej nie obierać tego przedmiotu, zwłaszcza że trzeba go zdawać na poziomie rozszerzonym. Wybór przedmiotu dodatkowego powinien być podyktowany zainteresowaniami i łatwością pozyskiwania wiedzy – jeśli przedmiot możemy wybrać samodzielnie, to dobrze jest wybrać taki, który rzeczywiście lubimy, a nauka nie sprawia nam kłopotów.

5. Czy warto zdawać maturę z informatyki na poziomie rozszerzonym?

Każdy maturzysta musi zapamiętać, że przedmioty dodatkowe charakteryzują się tym, że zdawane są wyłącznie na poziomie rozszerzonym. Na tej podstawie niełatwo odpowiedzieć na postawione pytanie, gdyż nie można zdawać informatyki na poziomie podstawowym. A jeśli można byłoby zdawać omawiany przez nas przedmiot na dwóch poziomach, to i tak warto byłoby pokusić się o maturę na wyższym poziomie.

Dlaczego? Informatyka to dzisiaj jedna z najważniejszych dyscyplin, która otacza nas niemal na każdym kroku. Poza tym, jest dziedziną, która rozwija się w błyskawicznym tempie. To wszystko sprawia, że tylko dzięki nauce i zdawaniu poziomu rozszerzonego jesteśmy w stanie dogonić wiadomości składające się na tę materię. Poziom podstawowy – gdyby funkcjonował – prawdopodobnie i tak nie przydałby się do niczego.

Informatyka jest takim zagadnieniem, w którym zawsze należy wiedzieć więcej, a podstawy wystarczają tylko tym, którzy i tak nie będą wiązali z nią swojej przyszłości.

6. Co da mi matura z informatyki?

Na powyższe pytanie trudno jest odpowiedzieć w kilku słowach. Dlaczego? Korzyści ze zdawania matury z omawianego przez nas przedmiotu jest bardzo wiele. Prawdopodobnie nikt nie jest w stanie dyskutować z opinią, że informatyka jest dyscypliną, która ma istotny wpływ na nasze życie. Na dodatek, dynamicznie się rozwija, wspiera inne dziedziny, a praca w jej obszarze jest zajęciem dobrze płatnym.

Matura z informatyki może być poważnym krokiem do zajęcia się nią zawodowo, profesjonalnie. Zainteresowania i pasja mogą przekuć się w zawód, bądź pomysł na życie. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że pilna nauka oraz matura z informatyki może być dobrą inwestycją. Inwestycją w nas samych i naszą przyszłość.

Ponadto, nasza bohaterka często występuje w gronie przedmiotów kwalifikacyjnych na studia, a jeśli już wybiera się ten przedmiot jako maturalny, to warto oprzeć na nim także kształcenie wyższe. Wiedza informatyczna może przydać się zawsze i wszędzie, niezależnie od tego w jakim kierunku będziemy chcieli się rozwijać i pracować.

To umiejętności, które gdzieniegdzie są niezbędną podstawą, bez których nie mamy szans na zdobycie konkretnej pracy. Zdawanie matury z informatyki to pogoń za współczesnością, odpowiedź na wymagania, które stawia przed nami dzisiejszy świat.

7. Czego nie da mi matura z informatyki?

Odpowiedź na to pytanie może być bardzo krótka, gdyż niełatwo wymienić minusy z nauki i zdawania informatyki na maturze. Ten przedmiot ma zdecydowanie więcej zalet niż wad, gdyż obraca się w sferze umiejętności praktycznych, wykorzystywanych na całym świecie.

Oczywiście, pilna nauka może nie dać nam chwili wytchnienia, ale osoby zdające informatykę na maturze to zazwyczaj pasjonaci tej dziedziny, którym nauka sprawia przyjemność i którym przyświeca myśl o tym, że im więcej będą wiedzieli, tym zwiększą swoją szansę nie tylko na egzaminie maturalnym, ale także później, na studiach i jeszcze później, na drodze zawodowej.

8. Co warto sprawdzić idąc na maturę z informatyki?

Matura to takie zagadnienie, na temat którego dobrze jest wiedzieć jak najwięcej. Warto zaznajomić się ze wszystkim, co nas dotyczy od strony organizacyjnej- będzie nam wtedy łatwiej skupić się wyłącznie na nauce. Reasumując, należy dokładnie sprawdzić harmonogram egzaminów i zapisać w widocznym miejscu datę i godzinę naszej matury. Nie wolno nam się spóźnić.

Matura jest egzaminem państwowym i nawet drobne spóźnienie może nas dyskwalifikować, czyli mówiąc wyraźniej, przez naszą opieszałość możemy nie przystąpić do egzaminu, a co za tym idzie, nie zaliczyć go. Co jeszcze warto sprawdzić? Jakie narzędzia pomocnicze możemy wykorzystywać podczas egzaminu. W przypadku matury z informatyki nie ma ich zbyt wielu – do naszej dyspozycji jest tylko prosty kalkulator.

Czy to wszystko? Od strony organizacyjnej tak. Pozostaje nam zatem jeszcze druga strona – naszych wiadomości. Dobrze jest sprawdzić swoją wiedzę na długo przed maturą. W Internecie dostępne są arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat, a także nie brakuje w sieci zwykłych quizów wiedzy, które także mogą poszerzyć świadomość naszej wiedzy.

Warto zrobić sobie własny egzamin, w domowym zaciszu, bez zbędnego stresu i obawy o wynik. Nawet jeśli nie pójdzie nam on zbyt dobrze, to będziemy wiedzieli jaki obszar materiału musimy zgłębić poważniej, aby już na prawdziwej maturze poradzić sobie z nim bez większych problemów.

9. Na które studia wymagana jest matura z informatyki?

Znaczna część maturzystów, na długo przed przystąpieniem do egzaminów, rozrysowuje w głowach plany dalszej edukacji. Wybierają kierunki studiów, uczelnie, a potem rozmyślają o tym, jak będzie wyglądała ich droga zawodowa. Słusznie. Matura to dopiero początek tej drogi, ale jakże istotny

. Czy omawiany przez nas przedmiot brany jest pod uwagę w procesach rekrutacji wyłącznie na studia informatyczne? Nie, choć rzeczywiście nie stanowi on podstawy kwalifikacyjnej zbyt dużej rzeszy kierunków. Matura z informatyki przyda się nam startując na takie kierunki studiów, jak: biotechnologia, biomonitoring i biotechnologie ekologiczne, fizyka techniczna, informatyka, geoinformacja, analiza danych, geomonitoring, gospodarka przestrzenna, grafika.

Należy pamiętać także o tym, że zestaw przedmiotów kwalifikacyjnych mogą się różnić w zależności od uczelni i jej profilu kształcenia.

zasady rekrutacji na studia 2020

Jak wygląda matura z informatyki?

Kształcenie się w kierunku informatyki jest dobrą inwestycją. Jest to zawód przyszłościowy, który ciągle się rozwija. Istnieje wiele dziedzin informatyki, na pewno z wieloma spotkałeś się już w szkole średniej lub w domu. Do najpopularniejszych należą: grafika komputerowa, zarządzanie sieciami, programowanie oraz zarządzanie bazami danych. Jeżeli nie chcesz wiązać swojej przyszłości z informatyką, mimo wszystko dobrym pomysłem jest zadawanie informatyki na egzaminie maturalnym.

Warto zdawać informatykę

Jest to przedmiot wysoko punktowany przez wszystkie uczelnie techniczne (najczęściej zamiennie z fizyką lub matematyką) a na dodatek nie jest trudny w wersji podstawowej (od roku 2014/15 nie ma możliwości zdawania egzaminu podstawowego z informatyki). Wielu młodych ludzi spędza dużo czasu przy komputerze nabywając przy tym umiejętności praktycznych, pozwalających w stopniu zadowalającym zdać maturę z informatyki.

Zakładając że nie wiążesz przyszłości z informatyką, dobre wyniki z takiego egzaminu mogą pomóc Ci w znalezieniu pracy. Komputery w XXI wieku są wszechobecne, zamiast robić kursy poświadczające umiejętności posługiwania się komputerem i pakietem Office można pokazać dobre wyniki z matury. Matura z informatyki to w końcu programowanie, logiczne myślenie oraz obsługa programów takich jak: arkusz kalkulacyjny czy program bazodanowy. Z innego mojego artykułu dowiesz się jak przygotować się do matury z informatyki.

Informacje o egzaminie

Egzamin maturalny składa się z dwóch części:

część pierwsza – rozwiązanie zestawu zadań bez korzystania z pomocy komputera (dozwolone posiadania kalkulatora prostego). Często występuje kilka zadań zamkniętych. Czas trwania to 90 minut.

część druga – rozwiązanie (najczęściej trzech) zadań z pomocą komputera. Konieczne jest korzystanie z programów bazodanowych np. Access, z programów kalkulacyjnych np. Excel i wybranego języka programowania. W przeciwnym wypadku zabraknie nam czasu. Czas trwania to 150 minut.

Sposób wykonania zadań jest całkowicie dowolny. W żadnym zadaniu nie ma ściśle określonego sposobu w jaki mamy je wykonać. Nie mamy narzuconych żadnych programów ani metod. Oznacza to, że każde zadanie możesz wykonać w C++ lub używając innych dowolnych programów. Jeżeli nie umiesz wykonać określonego zadania w Excelu, możesz spróbować liczyć wszystko kalkulatorem. Fakt, że zapewne zajmie Ci to za dużo czasu i nie wyrobisz się ze wszystkim, jednak lepsze to niż oddanie pustej kartki lub nieruszonego zadania.

Brak narzuconych narzędzi stanowi udogodnienie i więcej możliwości na zdobycie cennych punktów. Każdy może wybrać to w czym czuje się najlepiej. Jednak czasem brak podpowiedzi co do wykonania zadania, może zadziałać na naszą niekorzyść. Osobiście pamiętam zadanie, co do którego nie miałem pewności, czy jest zadaniem typowo bazodanowym czy raczej zadaniem przeznaczonym do arkusza kalkulacyjnego. Ostatecznie połowa mojej klasy zrobiła zadanie w tych dwóch różnych programach. Uczniowie, którzy wybrali Accessa, nacięli się, ponieważ ostatni podpunkt wydawał się niemożliwy do zrobienia w tym programie. Problemu nie miały osoby wykonujące obliczenia w Excelu.

Poprawne wydaje się także zrobienie połowy zadania w jednym programie a połowy w drugim. W końcu nie ma żadnych ograniczeń! Należy jedynie dokładnie opisywać otrzymane wyniki, aby egzaminator nie miał podejrzeń o odpisywanie. Jedynym wyjątkiem kiedy musimy trzymać się określonego programu jest sytuacja, gdy program zostanie określony bezpośrednio w treści zadania.

Zdanie egzaminu maturalnego z informatyki

Od roku 2015 egzamin maturalny z informatyki może być zdawany tylko na poziomie rozszerzonym i tylko jako przedmiot dodatkowy. Nie ma dolnego progu punktów jaki należy zdobyć, aby egzamin uznawany był za zdany. Jest to kolejny argument za tym, aby mimo wszystko spróbować swoich sił. Podchodząc do matury z informatyki nic nie tracisz, a możesz zyskać cenne punkty rekrutacji na studia.

Punktowanie matury z informatyki

Wszystkie techniczne uczelnie wyższe zdają sobie sprawę z tego jak ważna jest obecnie informatyka. Dzięki temu, podczas rekrutacji na studia informatyka jest punktowana tak samo jak matematyka i fizyka. Sam jestem absolwentem Politechniki Krakowskiej. Studiowałem tam informatykę w latach 2012-2017. Na studia dostałem się dzięki dobremu wynikowi z egzaminu maturalnego z informatyki.

Oto lista kierunków, na które możesz się dostać zdając informatykę na maturze:

informatyka / informatyka stosowana

informatyka w inżynierii komputerowej

budownictwo

transport

inżynieria materiałowa

fizyka techniczna

energetyka

inżynieria produkcji

mechanika i budowa maszyn

inżynieria medyczna

Oto lista kierunków, na które nie możesz się dostać zdając informatykę na maturze:

matematyka

gospodarka przestrzenna

biotechnologia

inżynieria chemiczna i procesowa

technologia chemiczna

inżynieria środowiska

Jest to dość aktualna lista (2019/2020 rok) z Politechniki Krakowskiej. Jak widać oferta edukacyjna dla absolwentów z dobrymi wynikami z informatyki jest dość bogata. Jeżeli celujesz w konkretną uczelnie polecam Ci sprawdzić, czy wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu, który zdajesz, będziesz punktowany.

Informatory maturalne przygotowane przez CKE możesz także znaleźć na tej stronie: (https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/informatory/). Wszystko o informatyce dowiedziałeś się już z tego artykułu, jednak warto wiedzieć gdzie skierować się po „najświeższe” dane dotyczące egzaminów.

Jak wygląda matura z informatyki?

Matura z informatyki owiana jest tajemnicą – ma status egzaminu, do którego nie sposób się przygotować. Ponieważ jest to tak ważny i stresujący egzamin, wyrósł dookoła niego cały ogrom mitów i strasznych opowieści. Każdy ma coś do powiedzenia na jej temat, a sami maturzyści wraz z rodzicami często boją się jej z prostego powodu – nie wiedzą, jak ona wygląda. W tym wypisie rozwiejemy wszelkie wątpliwości związane z tym egzaminem.

Podział na dwie części

Matura z informatyki jest jedynym egzaminem, który dzieli się na dwie części – teoretyczną oraz praktyczną. Część teoretyczna sprawdza szereg zdolności takich jak konwersje między systemami liczbowymi, znajomość algorytmów sortowania czy nawet umiejętność wyszukiwania odpowiednich informacji w tekście dotyczącym zagadnienia informatycznego. Na części praktycznej maturzyści muszą wykazać się biegłością w obsłudze wybranych programów w dziedzinach takich jak arkusz kalkulacyjny, baza danych czy programowanie. Obie te części składają się z trzech zadań.

Ilość punktów, jaką możemy uzyskać na części praktycznej to 35, zaś na teoretycznej to 15. Oznacza to, że część teoretyczna stanowi aż 30% ostatecznego wyniku. Maturzyści w swoich przygotowaniach często ją zaniedbują, przez co tracą cenne punkty.

Ile trwa matura z informatyki? Standardowo na cały egzamin przeznaczone jest 210 minut. Najpierw odbywa się trwająca dokładnie godzinę część teoretyczna, po której następuje krótka przerwa. Po niej maturzyści powracają na część praktyczną, która trwa 150 minut, czyli dwie i pół godziny.

Część teoretyczna

Część teoretyczną piszemy bez pomocy komputera. Oprócz dowodu tożsamości możemy tutaj wnieść długopis oraz prosty kalkulator.

Rozpiętość zadań, na jakie możemy tutaj trafić, jest bardzo duża. Najpopularniejsze z nich to konwersje między systemami liczbowymi, więc system binarny i szesnastkowy powinniśmy znać na wylot. Możemy także otrzymać zadanie napisania algorytmu spełniającego konkretne założenia – często będzie to algorytm sortowania lub wyszukiwania.

Dosyć specyficznym rodzajem zadania jest analiza algorytmu. Tutaj dostajemy algorytm zapisany w pseudokodzie, czyli ogólnym opisie bez konkretnych zasad – problem w tym, że nie zawsze zostanie nam powiedziane, co on robi. Zadaniem maturzysty może być w typ wypadku, chociażby, określenie rezultatu końcowego algorytmu dla podanych danych wyjściowych. Bez odpowiednio wypracowanej techniki, w tym zadaniu można się bardzo łatwo pomylić – na naszym kursie analiza algorytmu jest tylko jednym z wielu dokładnie omawianych zagadnień.

Część praktyczna

Część praktyczną rozwiązujemy przy użyciu komputera. Warto wspomnieć, że nie mamy tutaj dostępu do internetu. Mamy do dyspozycji programy zawarte na dysku twardym – w tym te wybrane przez nas w deklaracji maturalnej – oraz dane dołączone do arkusza maturalnego, na podstawie których rozwiązujemy, chociażby, zadania związane z bazami danych. Szczegółowy wykaz programów dopuszczonych do matury możemy znaleźć w komunikacie dyrektora CKE dotyczącym egzaminu w danym roku.

Zazwyczaj nie jest nam narzucone którego programu należy użyć do rozwiązania którego zadania. Warto jednak nauczyć się rozróżniać trzy główne typy zadań. Na części praktycznej otrzymujemy bowiem jedno zadanie typowo pod arkusz kalkulacyjny, jedno typowo pod bazę danych oraz jedno typowo pod napisanie własnego programu. Dobranie odpowiedniego narzędzia do zadania to ćwierć sukcesu.

Na naszym kursie przerabiamy każdy typ zadań. Nasi kursanci są zatem przygotowani na wszystko, co może trafić się na części praktycznej, niezależnie czy zostaną poproszeni o przeprowadzenie symulacji za pomocą arkusza kalkulacyjnego, czy zrealizowanie algorytmu szyfrującego tekst.

Wydłużony czas

Często maturzyści są zaskoczeni, jak działa przedłużony czas na maturze z informatyki. Zgodnie z komunikatem CKE o dostosowaniach, o wydłużony czas mogą ubiegać się na przykład osoby z dysgrafią czy dysleksją, ale również z alergiami i innymi problemami zdrowotnymi.

Nie otrzymujemy jednak po pół godziny na każdą z części egzaminu. Zdający musi bowiem ustalić z komisją egzaminacyjną, w jaki sposób chce wykorzystać dodatkowy czas. Może on zostać podzielony wedle życzenia – np. 15+15 minut czy 10+20 minut, chociaż nic nie stoi na przeszkodzie, aby przeznaczyć cały dodatkowy czas na jedną część egzaminu. Decyzja ta powinna zostać przemyślana i podjęta przez maturzystę na podstawie wiedzy o swoich mocnych i słabych stronach. Oczywiście, jeżeli postanowimy przedłużyć czas trwania teoretycznej części egzaminu, godzina rozpoczęcia części praktycznej przesunie się odpowiednio.

Deklaracja maturalna – co wybrać?

Ponieważ na części praktycznej naszymi narzędziami są programy wybrane w deklaracji, musimy się upewnić, że dokonaliśmy odpowiednich wyborów. Najważniejszym czynnikiem, jaki ma wpływ na tę decyzję, powinna być łatwość, z jaką posługujemy się danym programem. Na maturze nie będziemy mieli bowiem czasu na naprawianie błędów czy domyślanie się, jak działają poszczególne funkcje. Jeżeli nie jesteśmy pewni, co wybrać – do baz danych dobrym pomysłem będzie program Microsoft Access, zaś do arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel. Oba te programy znajdują się w pakiecie Office.

Jeśli chodzi o wybór języka, tutaj sprawy mogą trochę się komplikować. Bez dwóch zdań, językiem, w którym zadania rozwiążemy najszybciej, jest język Python. Uczniowie często obawiają się, że nie będą w stanie opanować nowego języka, kiedy w szkole uczony był, przykładowo, język C++. Chociaż oba te języki mają swoje zalety, nauka Pythona w celu użycia go na maturze jest bardzo dobrą inwestycją naszego czasu. Python jest też językiem bardzo popularnym, więc bez wątpienia pomoże on nam w naszej karierze.

Na naszym kursie omówimy wszystkie elementy egzaminu maturalnego. Przerobimy różne typy zadań, z jakimi maturzyści mogą się zmierzyć i kompleksowo przygotujemy się na każdą ewentualność.

Jak przygotować się do matury z informatyki?

Już za kilka miesięcy odbędzie się egzamin maturalny z informatyki. Czy zacząłeś już naukę? Dobre wyniki z egzaminu można osiągnąć poprzez odpowiednie przygotowanie do egzaminu. Matura z informatyki nie jest ciężka do zdania w granicach 30%. Jeżeli jednak zależy Ci na dobrym wyniku, czeka Cię mnóstwo pracy, której nie warto odkładać!

Dlaczego warto zdawać maturę z informatyki?

Informatyka to najszybciej i najbardziej rozwijająca się dziedzina nauki a także gałąź przemysłu. W ciągu kilkunastu lat skok informatyzacji był ogromny. Z tego powodu uzyskanie dobrych wyników z egzaminu maturalnego wymaga dużego wkładu pracy i systematyczności. Dlaczego warto zdawać informatykę na maturze napisałem już w poprzednim artykule Informacje o egzaminie do którego zapraszam!

Informatyka w teorii czyli wkuwanie

Na egzaminie maturalnym z informatyki często pojawia się test jednokrotnego wyboru. Sprawdza on podstawową wiedzę ucznia z dziedzin: sieci komputerowych, grafiki, urządzeń komputerowych i systemów operacyjnych. Materiału do nauki jest dużo. Trzeba czytać i zapamiętywać. Przeciętny użytkownik komputera może nie wiedzieć ile bitów ma bajt, czym jest maska sieciowa albo z jakich elementów składa się płyta główna.

Dla ludzi, którzy solidnie przygotowali się do egzaminu ta część pozwala na uzyskanie pewnych punktów „za darmo”. Dla innych test może okazać się ruletką, w której możemy stracić kilka cennych punktów.

Jeżeli jesteś uczniem Technikum Informatycznego jesteś w lepszej sytuacji. Przedmioty szkolne przygotują Cię w dużym stopniu do testu jednokrotnego wyboru. Dodatkowo upieczesz dwie pieczenie na jednym ogniu, ponieważ taki sam test czeka na Ciebie podchodząc do egzaminu zawodowego.

Matematyka w informatyce

Matematyka i informatyka są ze sobą ściśle związane. Wielu osobom nie podoba się ten fakt, bo przecież „chcę pisać gry a nie uczyć się matematyki!”. Nie zagłębiając się w szczegóły czy matematyka informatykowi jest rzeczywiście potrzebna, możesz być pewien że przyda się na egzaminie maturalnym oraz na studiach informatycznych.

Egzamin maturalny naprawdę bardzo często zawiera w sobie zadania czysto matematyczne. Dotyczy do zarówno części pierwszej (teoretycznej) jak i drugiej (praktycznej). Przed egzaminem warto przypomnieć sobie podstawowe pojęcia matematyczne np. liczba pierwsza, liczby naturalne, liczby całkowite, liczby rzeczywiste, równanie okręgu, funkcje liniowe, funkcje kwadratowe, funkcje wymierne itd.. Przeglądając arkusze maturalne można śmiało stwierdzić, że te pojęcia występują zawsze w jakimś zadaniu. Może być Ci ciężko je rozwiązać bez odpowiedniej znajomości matematyki.

Równanie okręgu było przydatne na jednym z egzaminów i zadaniu dotyczącym punktów kratowych. Funkcja była przydatna choćby w zadaniu liczenia pola figury, ograniczonej dwoma funkcjami liniowymi.

Jaki język programowania wybrać na maturę?

Język programowania jest sprawą indywidualną. Najlepiej wybrać ten język, którego najdłużej się uczyłeś i którego syntaksa jest dla Ciebie znajoma. Pamiętaj że podczas egzaminu jesteś skazany tylko na siebie i nie będziesz mógł sprawdzić w internecie jak nazywa się funkcja potęgująca, albo z jakiej biblioteki wczytać funkcję do obsługi plików.

C++ na początku wydaje się stosunkowo trudny, wiele rzeczy trzeba pisać samemu. C++ nie posiada zbyt wielu zaimplementowanych funkcji. Dla początkujących hardcorowe może wydawać się choćby rzutowanie typów, którego nie ma w niektórych innych „łatwiejszych” językach wysokiego poziomu.

Jeżeli całe liceum/technikum pisałeś programy w Pascalu, nie ma żadnego powodu, dlaczego miał byś nie wybrać Pascala.

Niezależnie co wybierzesz, warto znać kilka podstawowych kodów, które zawsze występują na egzaminie maturalnym. Warto wiedzieć jak zapisywać/odczytywać pliki. Nie było matury, na której nie trzeba było odczytać danych z pliku. Więc dlaczego później marnować na to czas? Istnieje krótka lista podstawowych funkcji, które musisz umieć pisać bez zastanowienia.

odczyt/zapis danych z pliku (absolutna podstawa)

(absolutna podstawa) konwersja liczb dziesiętny/binarny

dziesiętny/binarny dzielenie danych , np. na spacje (w C++ nie ma gotowej funkcji)

, np. na spacje (w C++ nie ma gotowej funkcji) sortowanie (przynajmniej bąbelkowe)

(przynajmniej bąbelkowe) znane problemy algorytmiczne (NWW, NWD, palindromy, anagramy itp.)

Wracając na chwilę do dzielenia danych według określonego separatora, warto wspomnieć, że w 99% przypadków wystarczy Ci dzielenie na spacje (w C++ istnieje gotowa funkcja akurat dla znaku spacji). Nawet jeżeli dostaniesz w pliku tekstowym dane oddzielone pauzami lub średnikami to masz prawo zedytować dane przed wczytaniem do programu. Co zrobić w takiej sytuacji? Wystarczy odpalić notatnik i użyć funkcji „Zamień tekst”. Zamieniasz wszystkie średniki na spacje i z wczytywaniem nie ma problemu.

Bazy danych i arkusz kalkulacyjny

Dwa bardzo wysoko punktowane zadania na maturze z informatyk wymagają użycia arkusza kalkulacyjnego oraz bazy danych. Faworytem jest oczywiście Microsoft Access oraz Microsoft Excel. Dla posiadaczy innych systemów dostępny jest także pakiet OpenOffice.

Spotkałem się z opinią, że do baz danych warto znać język SQL i tworzyć zapytania manualnie, a nie korzystać z kreatora kwerend. Czy jest to prawdą – ciężko stwierdzić. Wiadome jest, że jeżeli musisz wyświetlić nazwiska osób z pensją powyżej X, to napisanie zapytania SELECT nie jest niczym trudnym. Natomiast jeżeli pojawiają się bardziej złożone problemy, które musisz wykonać jednym zapytaniem – wtedy może być ciężko. Ja osobiście rozwiązywałem wszystko tworząc kwerendy w Accessie. Access na początku wydaje się skomplikowany. Faktem jest, że nie jest zbyt intuicyjny. Trzeba ćwiczyć, ćwiczyć i ćwiczyć. Większość zadań z baz danych robi się „na jedno kopyto”. Trzeba nauczyć się kilku sztuczek i je zapamiętać.

Co do Excela sprawa jest prosta. Jeżeli umiesz programować i umiesz obsługiwać się komputerem, nie powinno być dla Ciebie trudnością posłużenie się arkuszem kalkulacyjnym. Masz gotowe formuły i pola z danymi. Postępując według instrukcji w zadaniu wyliczasz odpowiednie rzeczy. Jest to chyba najłatwiejsze zadanie na maturze.

Funkcje rekurencyjne

Funkcje rekurencyjne to niestety standard na maturze rozszerzonej. Sam osobiście poległem na tym zagadnieniu. Niby się je umie ale bez kompilatora, mając do dyspozycji tylko kartkę papieru, ciężko jest napisać coś od tak. Rekurencje warto ćwiczyć dużo wcześniej, rozwiązywać zadania z poprzednich matur. Warto się do niej przygotować, bo wystąpi na egzaminie rozszerzonym na 100%.

Pisanie algorytmów

Na każdej maturze istnieje zadanie, nakazujące zapisać algorytm na kartce papieru. Najlepszym możliwym rozwiązaniem jest lista kroków. Osobiście algorytmy pisałem w C++ co jest bardzo ryzykowne, wystarczy zapomnieć średnika, źle skonstruować pętlę lub warunek i cała praca na marne. Pisząc listę kroków jest o wiele łatwiej i szybciej, więc możesz zaoszczędzić czas.

Wyobraź sobie polecenie napisania algorytmu: “Program pobiera liczbę od użytkownika, zamienia na postać binarną i zapisuje do pliku”. Pisząc w C++ może być ciężko. Szanse na popełnienie błędu w kodzie nie mając do dyspozycji kompilatora są naprawdę bardzo duże! Natomiast pisząc listę kroków, wystarczy napisać 3 punkty:

pobieram liczbę od użytkownika i zapisuję do zmiennej LICZBA zamieniam wartość zmiennej LICZBA na postać binarną zapisuję zmienną LICZBA do pliku „plik.txt”

Wielu egzaminatorów przymyka oko na brak średnika jeżeli zdecydujemy się napisać algorytm w języku programowania, jednak zależy to od jego dobrej woli.

Przykład zadania przytoczony wyżej może nie jest zbyt trafny, ponieważ w takim zadaniu zapewne chodziłoby o zdolność napisania algorytmu do konwersji systemów liczbowych. Z moich informacji, które dostałem od nauczyciela (egzaminatora) wynika, że operacje można zastąpić w liście kroków pojedynczym rozkazem jeżeli są trywialne. Nie trzeba rozpisywać się na temat operacji, o których wiedzy nie chcieli na nas sprawdzić. W przypadku przykładu wyżej, punkt pierwszy i trzeci zapewne byłby dobry, jednak drugi należało by zastąpić odpowiednim algorytmem w postaci listy kroków.

To i tak ciągle lepsze rozwiązanie niż pisanie algorytmu w postaci kodu C++.

Zakres materiału

Ucząc się do matury z informatyki musisz wiedzieć, jakie wymagania stawia przed Tobą MEN. W tym celu polecam Ci zapoznać się z wymaganiami edukacyjnymi i podstawą programową. Są one opisane w książce o nazwie “Tom 6 Edukacja matematyczna i techniczna”. Wszelkie wymagania dotyczące informatyki są z kolei opisane na stronach 103-115. Wyżej wymienioną książkę możesz za darmo pobrać na stronie http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=229.

Najważniejszą częścią wymagań powinna być dla Ciebie m.in. część dotycząca algorytmów. Oto ona (wersja z roku 2020/2021):

algorytmy na liczbach całkowitych, np.: reprezentacja liczb w dowolnym systemie pozycyjnym, w tym w dwójkowym i szesnastkowym, sprawdzanie, czy liczba jest liczbą pierwszą, doskonałą, rozkładanie liczby na czynniki pierwsze, iteracyjna i rekurencyjna realizacja algorytmu Euklidesa, iteracyjne i rekurencyjne obliczanie wartości liczb Fibonacciego, wydawanie reszty metodą zachłanną,

algorytmy wyszukiwania i porządkowania (sortowania), np.: jednoczesne znajdowanie największego i najmniejszego elementu w zbiorze: algorytm naiwny i optymalny, algorytmy sortowania ciągu liczb: bąbelkowy, przez wybór, przez wstawianie liniowe lub binarne, przez scalanie, szybki, kubełkowy,

algorytmy numeryczne, np.: obliczanie pierwiastka kwadratowego, obliczanie wartości wielomianu za pomocą schematu Hornera, zastosowania schematu Hornera: reprezentacja liczb w różnych systemach liczbowych, szybkie podnoszenie do potęgi, wyznaczanie miejsc zerowych funkcji metodą połowienia, obliczanie pola obszarów zamkniętych,

algorytmy na tekstach, np.: sprawdzanie, czy dany ciąg znaków tworzy palindrom, anagram, porządkowanie alfabetyczne, wyszukiwanie wzorca w tekście, obliczanie wartości wyrażenia podanego w postaci odwrotnej notacji polskiej,

algorytmy kompresji i szyfrowania, np.: kody znaków o zmiennej długości, np. alfabet Morse’a, kod Huffmana, szyfr Cezara, szyfr przestawieniowy, szyfr z kluczem jawnym (RSA), wykorzystanie algorytmów szyfrowania, np. w podpisie elektronicznym,

algorytmy badające własności geometryczne, np.: sprawdzanie warunku trójkąta, badanie położenia punktów względem prostej, badanie przynależności punktu do odcinka, przecinanie się odcinków, przynależność punktu do obszaru, konstrukcje rekurencyjne: drzewo binarne, dywan Sierpińskiego, płatek Kocha

Jeżeli jesteś załamany ilością materiału – rozumiem to. Nie jest to coś, czego można się nauczyć w miesiąc przed maturą. Niestety, dobrze zaplanować naukę już kilka lat przed maturą, wtedy będziesz miał pewność, że ze wszystkim zdążysz.

Jeżeli obudziłeś się z ręką w nocniku, postaraj się z powyższego zbioru wymagań wybrać rzeczy mniej i bardziej prawdopodobne a następnie uczyć się priorytetowo. Niestety, coś musisz odpuścić.

Rozwiązywanie matur z poprzednich lat

Moim zdaniem, matury z poprzednich lat to najlepsze źródło przykładowych zadań jakie możesz znaleźć. Kilka lat temu zmienił się kształt egzaminu maturalnego, zostały wprowadzone pewne zmiany, jednak zakres materiału jest dokładnie taki sam.

Sam przed egzaminem maturalnym spędziłem dziesiątki godzin na rozwiązywaniu egzaminów z poprzednich lat i przyniosło to wiele dobrego. Przykładowo, zapisywanie i odczytywanie do pliku pisałem z pamięci wcale się nad tym nie zastanawiając. To samo z eksportem i importem danych do plików w Accessie/Excelu.

Egzaminy z poprzednich lat znajdziesz na stronie CKE: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/. Uwaga! Tak jak napisałem wyżej, ćwicz zarówno na arkuszach z “nowej matury” jak i “starej”. Typy zadań są takie same.

Przeglądając arkusze z poprzednich lat chciałbym zwrócić Twoją uwagę także na jeszcze jedną rzecz. Koniecznie czytaj klucze oceniania zadań, które dostępne są dla nauczycieli poprawiających egzaminy. Uczuli Cię to na jakie błędy musisz uważać podczas egzaminu, nawet jeżeli teraz nie masz świadomości, że są to błędy. Dowiesz się czego unikać, co jest punktowane, i na co możesz sobie pozwolić.

Podsumowanie

Przygotowanie do matury najlepiej zacząć dużo wcześniej, zależy to od predyspozycji i wiedzy ucznia. Najlepiej rozwiązywać zadania z poprzednich matur. Zadania bardzo często powtarzają się. Ważne aby rozwiązywać zadania ze stoperem w ręce, ponieważ czas na maturze jest ograniczony i przeważnie go brakuje.

Matura 2022. Informatyka

Serwis OTOUCZELNIE.PL korzysta z plików cookie

Mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.

Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach przez serwis internetowy OTOUCZELNIE.PL.

Informacji odczytanych za pomocą cookies i podobnych technologii używamy w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników, w tym profilowania. Wykorzystanie ich pozwala nam zapewnić Państwu maksymalną wygodę przy korzystaniu z naszego serwisu poprzez zapamiętanie Waszych preferencji i ustawień na naszych stronach. Więcej informacji o zamieszczanych plikach cookie oraz o możliwości zmiany ustawień przeglądarki oraz polityce przetwarzania danych znajdą Państwo w polityce prywatności.

Akceptacja ustawień przeglądarki oznacza zgodę na możliwość tworzenia profilu Użytkownika opartego na informacji dotyczącej świadczonych usług, zainteresowania ofertą lub informacjami zawartymi w plikach cookies. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody.

?Przybornik maturalny?, czyli co zabrać ze sobą na egzamin maturalny?

Podobnie jak rycerze brali ze sobą miecz, zbroję i hełm na wojnę, tak maturzysta może wziąć ze sobą ?broń?, która może mu pomóc w pokonaniu ?potwora majowego? ? maturę. Informator maturalny opublikowany przez CKE dokładnie określa, czego abiturient może używać podczas egzaminu maturalnego oraz co ma do dyspozycji na miejscu, w szkole. Każde z tych ?narzędzi? może dać dodatkowe punkty i czasem przesądzić o zdaniu bądź nie zdaniu matury.

Podstawowe wyposażenie ? co można wnosić, a czego nie?

Każdy maturzysta musi mieć ze sobą długopis z czarnym wkładem, najlepiej posiadać chociaż jeszcze jeden zapasowy. Ponadto każdy absolwent szkoły średniej musi wylegitymować się przed wejście dowodem osobistym lub paszportem; prawo jazdy czy legitymacja szkolna nie są dokumentami tożsamości zgodnie z prawem polskim. Bez jednego z podanych dokumentów, nie zostaniemy wpuszczeni na. Zdający może mieć również ze sobą ołówek (jednak nim niczego nie wypełniamy w), butelkę małej wody (bez etykiety, musi być umieszczona przy stoliku na podłodze, by przypadkiem nie zalać wodą arkusza maturalnego!), chusteczki (bez opakowania). Niedozwolone jest wnoszenie żadnego jedzenia czy innych napojów niż woda.

Koniecznie trzeba pamiętać, że nie wolno wnosić na salę telefonów komórkowych czy innych urządzeń telekomunikacyjnych czy teleinformatycznych, a także maskotek czy figurek na szczęście. Jeżeli nawet jakieś urządzenie włączy się podczas egzaminu maturalnego, wszystkim zdającym, przebywającym w danym pomieszczeniu, zostaje on unieważniony.

Jak to wygląda z poszczególnymi przedmiotami maturalnymi?

Podczas matury można korzystać tylko z przyrządów, wyszczególnionych przez CKE:

Egzamin maturalny z języka polskiego oraz z języków mniejszości narodowych

Zgodnie z rozporządzeniem MEN podczas egzaminu maturalnego z języka polskiego zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, możemy korzystać z dwóch słowników ? słownika ortograficznego i słownika poprawnej polszczyzny. Obie pozycje musi nam zagwarantować szkoła. Jeden słownik ma być dostępny dla 25 osób. Warto z niego korzystać, bowiem za język na poziomie podstawowym możemy zdobyć aż 6 punktów oraz 4 za ortografię, a na poziomie rozszerzonym odpowiednio do zdobycia są po 4 punkty.

Ta sama zasada odnośnie słowników dotyczy matury z języka kaszubskiego, łemkowskiego, białoruskiego, ukraińskiego, litewskiego czy niemieckiego (te cztery ostatnie rozumiane jako języki mniejszości narodowej).

Egzamin maturalny z matematyki oraz pozostałe przedmioty ścisłe

Tu nasze wyposażenie jest zdecydowanie większe. Zdający musi mieć ze sobą linijkę, cyrkiel i kalkulator prosty, czyli taki, który umożliwia wykonywanie podstawowych zadań matematycznych: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Poza tym może zawierać funkcje obliczania procentów i pierwiastków. Bardziej złożone opcje nie są akceptowane ? na przykład obliczanie logarytmów czy funkcji trygonometrycznych, z takim kalkulatorem nie zostaniemy wpuszczeni na egzamin.

Kalkulator prosty i linijkę możemy mieć ze sobą na takich przedmiotach maturalnych jak: biologia, chemia, astronomia i fizyka, geografia. Bez linijki, ale z kalkulatorem wejdziemy na egzamin z wiedzy o społeczeństwie czy z informatyki.

Szkoła jest zobowiązana do zapewnienia dla każdego ucznia dostęp do tablic matematycznych CKE (wybrane wzory matematyczne), na egzaminie maturalnym z fizyki, chemii, biologii mamy dostęp do wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych.

Egzamin ustny z języka polskiego, języka mniejszości narodowych i wybranego języka nowożytnego

Jeśli chodzi o tę formę egzaminu maturalnego ? do sali możemy wnieść tylko czarny długopis oraz dowód tożsamości. Przy przygotowaniu otrzymujemy sygnowane pieczątką szkoły białe kartki do sporządzania notatek przy wygłaszaniu swojej wypowiedzi. Nie możemy w tym czasie używać żadnych słowników czy innych narzędzi.

Dodatkowo na egzamin maturalny z historii, historii sztuki i historii muzyki i geografii możemy wnieść lupę, która może przydać się do lepszego zbadania mapy, obrazu czy zapisu nutowego, a na maturze z informatyki korzystamy z komputera.

Jak przygotować się do matury z informatyki?

Kategorie: Aktualności maturalne, Efektywna nauka, Poradniki maturalne

Studia informatyczne stają się coraz bardziej popularniejsze. Nie tylko pomagają w znalezieniu dobrze płatnej pracy, ale również w funkcjonowaniu na co dzień. Dla tych, którzy zamierzają zdawać maturę z informatyki, przygotowaliśmy krótki przewodnik, jak dobrze poradzić sobie na egzaminie.

Na początku warto pamiętać, że matura z informatyki to zarówno test teoretyczny, jak i praktyczny. W części I pojawiają się testy jednokrotnego wyboru, które mają za zadanie sprawdzić podstawową wiedzę ucznia z dziedzin: sieci komputerowych, grafiki, urządzeń komputerowych i systemów operacyjnych.

Warto zaglądać do różnych materiałów, czytać i zapamiętywać.

Pamiętaj o matematyce

Obie te nauki są ze sobą ściśle związane, dlatego też warto zadbać o tę stronę wiedzy, ponieważ egzamin maturalny przeważnie zawiera w sobie zadania czysto matematyczne. Dotyczy do zarówno części pierwszej (teoretycznej) jak i drugiej (praktycznej). Przed egzaminem warto przypomnieć sobie podstawowe pojęcia matematyczne np. liczba pierwsza, liczby naturalne, liczby całkowite, liczby rzeczywiste, równanie okręgu, funkcje liniowe, funkcje kwadratowe, funkcje wymierne itd..

Jaki język programowania wybrać?

Nie patrz na wybór kolegów, lub na system, który jest najpopularniejszy. Najlepiej wybierz ten język, którego najdłużej się uczyłeś.

Niezależnie co wybierzesz, warto znać kilka podstawowych kodów, które zawsze występują na egzaminie maturalnym. Warto wiedzieć jak zapisywać/odczytywać pliki.

Podstawowe funkcje na maturę:

odczyt/zapis danych z pliku

konwersja liczb dziesiętny/binarny

dzielenie danych, np. na spacje (w C++ nie ma gotowej funkcji)

sortowanie (przynajmniej bąbelkowe)

cała reszta, czyli znane algorytmy i krótkie programy (nww, nwd, palindromy, anagramy itp.)

Bazy danych i arkusz kalkulacyjny

Dwa bardzo wysoko punktowane zadania na maturze z informatyki, wymagają użycia arkusza kalkulacyjnego oraz bazy danych. Faworytem są oczywiście Microsoft Access oraz Microsoft Excel.

Pamiętaj zatem, aby jak najwięcej ćwiczyć i szukać nowych zadań, które pozwolą Ci w szybki sposób rozprawić się z tego typu zadaniami, ponieważ większość zadań z baz danych robi się „na jedno kopyto”. Trzeba nauczyć się kilku sztuczek i je zapamiętać.

Funkcje rekurencyjne i pisanie algorytmów

Funkcje rekurencyjne występują na maturze rozszerzonej. Rekurencje warto ćwiczyć dużo wcześniej, rozwiązywać zadania z poprzednich matur.

Na każdej maturze istnieje zadanie, nakazujące zapisać algorytm na kartce papieru. Najlepszym możliwym rozwiązaniem jest tworzenie listy kroków.

Przygotowanie do matury najlepiej zacząć dużo wcześniej, zależy to od predyspozycji i wiedzy ucznia. Najlepiej rozwiązywać zadania z poprzednich matur. Zadania bardzo często powtarzają się. Ważne aby rozwiązywać zadania ze stoperem w ręce, ponieważ czas na maturze jest ograniczony i przeważnie go brakuje.

Źródło: p-programowanie.pl

J. Jankowska

Jak wygląda matura z informatyki

Kategorie: 2015, 2016, 2017, 2018, CKE, informatyka, inne, Matura, poziom rozszerzony

Od roku 2015 egzamin maturalny wygląda inaczej. Dowiedz się, jak obecnie wygląda arkusz maturalny i jak przebiega egzamin z informatyki, zapraszamy do lektury!

Egzamin ma formę pisemną i jest podzielony na dwie części. Całość trwa dokładnie 210 minut. Pierwsza część polega na rozwiązaniu arkusza z pytaniami bez korzystania z komputera, zdający mogą poświęcić na to 60 minut i uzyskać maksymalnie 15 punktów. W drugiej części maturzyści już wykonują zadania przy użyciu komputera. Ta część trwa 150 minut, a ilość punktów do zdobycia wynosi 35. Nie określono progu zaliczenia dla tego przedmiotu, co oznacza, że wyniki z egzaminu w żaden sposób nie wpływają na całościowe zdanie matury. Podczas trwania pierwszej części zdający mogą korzystać z prostego kalkulatora.

Oba arkusze maturalne z informatyki zawierają po (około) 4 pytania. Przy każdym zadaniu można znaleźć informację odnośnie tego, ile można zdobyć maksymalnie punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi.

Zadania na egzaminie:

wymagają znajomości zagadnień ogólnych i szczegółowych;

sprawdzają m.in. umiejętności: informatycznego rozwiązywania problemu, przetwarzania, analizowania, korzystania z zamieszczonych informacji,

mają zróżnicowany poziom trudności,

mogą mieć formę zamkniętą – pytań testowych – lub otwartą;

mogą odnosić się do, zamieszczonych w arkuszu, materiałów – np. tabel, wykresów, schematów, fragmentów tekstów popularnonaukowych, algorytmów itd.

Pobierz informator maturalny w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

K. Macha, źródło: CKE

Jak wygląda matura z informatyki

Zaledwie 3,4% maturzystów wybrało informatykę jako jeden ze zdawanych przedmiotów podczas matury. Czy możliwość sprawdzenia się podczas egzaminu próbnego z informatyki zwiększy zainteresowanie zdawaniem tego przedmiotu na maturze? Trwa ostatni tydzień zapisów na Próbną Maturę z Operonem. Już teraz w prawie 40% szkół zgłoszonych do XIII edycji egzaminu próbnego znaleźli się maturzyści zainteresowani zdawaniem próbnej matury z informatyki, która odbędzie się 27 listopada.

Informatyka jest przedmiotem, który przyda się nie tylko przyszłym programistom. Ze względu na coraz większe zapotrzebowanie

na specjalistów w tej dziedzinie, a także na informatyczne kompetencje pożądane na wielu stanowiskach, informatyka jest jednym z najbardziej przyszłościowych kierunków.

Podczas tegorocznej Próbnej Matury z Operonem, która odbędzie się w dniach 24–27 listopada 2020 r., uczniowie po raz pierwszy będą mieli możliwość napisania egzaminu z informatyki – weryfikacji swoich umiejętności i oswojenia się z przedmiotem, który dla tak wielu jest wyzwaniem.

Próba generalna przed maturą 2021!

Przygotowany przez nas egzamin próbny w pełni odzwierciedla państwowy egzamin maturalny. Zabezpieczone papierowe arkusze egzaminacyjne są dostarczane do szkół w całej Polsce w tym samym dniu, zgodnie z procedurami CKE. Próbna Matura z Operonem daje uczniom wyjątkową szansę na oswojenie się z formułą egzaminu, a szkole ‒ okazję do sprawdzenia wszelkich aspektów organizacyjnych istotnych przy przeprowadzeniu sprawdzianu tej rangi.

Egzamin maturalny z informatyki sprawdza, w jakim stopniu maturzyści opanowali materiał zawarty

w podstawie programowej. Zadania egzaminacyjne mają na celu sprawdzenie w szczególności znajomości i umiejętności posługiwania się komputerem i jego oprogramowaniem oraz korzystania

z sieci komputerowych, umiejętności wyszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji, zasad współtworzenia zasobów w sieci, umiejętności komunikowania się za pomocą komputera, jak również stosowania podejścia algorytmicznego do rozwiązywania różnych problemów. Egzamin składa się z dwóch części ‒ pierwsza trwa 60 minut i obejmuje zestaw zadań rozwiązywanych bez użycia komputera, a druga część trwa 150 minut i polega na rozwiązywaniu zadań przy użyciu komputera. Zadania w arkuszu egzaminacyjnym mają formę zamkniętą i otwartą.

Dobrze jest sprawdzić swoją wiedzę na długo przed maturą. Doskonałą okazją jest Próbna Matura z Operonem. Każdy maturzysta ze szkoły zgłoszonej do egzaminu otrzyma oprócz arkuszy egzaminacyjnych również płytę CD zawierającą dane do zadań praktycznych. Szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji egzaminu maturalnego z informatyki znajdą Państwo stronie CKE TUTAJ.

Aby wziąć udział w programie, wystarczy do 18 października 2020 r. zadeklarować liczbę maturzystów, którzy mają przystąpić do Próbnej Matury z Operonem. Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem strony internetowej egzaminy.operon.pl.

Co otrzymują szkoły, które zgłoszą chęć udziału w Próbnej Maturze z Operonem?

Wszystkie szkoły, które wezmą udział w projekcie, otrzymają zestaw 4 drukowanych arkuszy egzaminacyjnych dla każdego ucznia – z języka polskiego, matematyki, języka obcego i przedmiotu dodatkowego do wyboru na poziomie rozszerzonym. Ponadto nauczyciele ze zgłoszonych szkół otrzymają bezpłatny dostęp do platformy internetowej, na której znajdują się:

arkusze i schematy rozwiązań w wersji pdf,

narzędzie do automatycznego sprawdzania arkuszy on-line,

panel do wprowadzania wyników,

szczegółowe raporty z wyników dla szkoły, klasy i uczniów,

plany powtórzeniowe dostosowane do uzyskanych wyników,

dodatkowe arkusze egzaminacyjne II edycji próbnej matury do przeprowadzenia powtórnego egzaminu w marcu 2021 r.

Dodatkowe korzyści z uczestnictwa w programie:

certyfikat udziału w projekcie,

certyfikat jakości „Skuteczna szkoła” dla placówek, które wprowadzą wyniki uczniów,

obecność w rankingu ogólnopolskim oraz rankingach wojewódzkich,

drukowane dyplomy i listy gratulacyjne dla szkół z „TOP 10” w Polsce oraz „TOP 3”

w województwach,

w województwach, bezpłatny dostęp do platformy edukacyjnej dla uczniów gieldamaturalna.pl.

Zaufało nam tysiące szkół w całej Polsce. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami tegorocznej edycji egzaminu na stronie egzaminy.operon.pl.

Co musisz wiedzieć o maturze z informatyki? – FAQ

Poziom podstawowy? Rozszerzony?

Przed reformą w 2015 roku można było zdawać maturę z informatyki zarówno na poziomie podstawowym jak i na poziomie rozszerzonym. Był to egzamin w tzw. “starej” formule.

Obecnie, maturę z informatyki można zdawać jedynie na poziomie rozszerzonym i nazywa się go egzaminem w “nowej” formule.

🕜 Ile trwa matura z informatyki? Czas trwania

Cały egzamin trwa 210 minut (3,5h), jednak wliczając w to półgodzinną przerwę, matura trwa aż 4h!

60 minut ( 1h ) trwa część teoretyczna bez użycia komputera, zadania w tej części rozwiązuje się w arkuszu

) trwa bez użycia komputera, zadania w tej części rozwiązuje się w arkuszu 30 minut ( 0,5h ) trwa przerwa pomiędzy dwoma częściami egzaminu

) trwa pomiędzy dwoma częściami egzaminu 150 minut (2,5h) trwa część praktyczna, rozwiązywana przy komputerze

Egzamin z informatyki zaczyna się zazwyczaj o godzinie 14:00, więc musicie się przygotować tego szczególnego dnia na powrót do domu dopiero po 18 😉

✂️ Dozwolone przybory

Na pierwszej, 60-minutowej teoretycznej części egzaminu maturalnego z informatyki dozwolone jest korzystanie z kalkulatora prostego.

Na drugiej, 2,5-godzinnej części mamy już do dyspozycji komputer, z wybranym przez nas na deklaracji maturalnej oprogramowaniem.

☑️ Zadania na egzaminie

CKE nie informuje o tym, jakie typy zadań pojawią się na maturze. Można jednak zaobserwować, że co roku pojawiają się te same typy zadań. Dodatkowo zadań jest zawsze 6, po 3 zadania na każdą część egzaminu. Poszczególne typy zadań mogą wystąpić w dowolnej kolejności.

Zadania – część teoretyczna

Są to zadania od 1 do 3:

Napisz algorytm (w postaci listy kroków, w pseudokodzie lub w wybranym języku programowania), podaj złożoność czasową napisanego przez Ciebie algorytmu.

(w postaci listy kroków, w pseudokodzie lub w wybranym języku programowania), podaj złożoność czasową napisanego przez Ciebie algorytmu. Przeanalizuj algorytm . Podany jest algorytm rekurencyjny bądź iteracyjny w pseudokodzie i trzeba go przeanalizować.

. Podany jest algorytm rekurencyjny bądź iteracyjny w pseudokodzie i trzeba go przeanalizować. Test prawda-fałsz. Najczęściej sprawdza ogólną wiedzę z zakresu informatyki i internetu, podstawową znajomość języka SQL czy umiejętność zamiany liczb pomiędzy różnymi systemami liczbowymi (najczęściej są to liczby w systemie: dwójkowym (binarnym), czwórkowym, ósemkowym i szesnastkowym).

Zadania – część praktyczna

Do zadań z tej części otrzymujemy na płycie CD pliki z danymi.

Są to zadania od 4 do 6:

Napisz program , dający odpowiedzi do podanych zadań.

, dający odpowiedzi do podanych zadań. Zadanie sugerujące użycia programu do obsługi arkuszy kalkulacyjnych . Nigdzie nie jest napisane, w jaki sposób wykonać to zadanie, jednak najprościej będzie w Excelu (bądź innym wybranym programie do obsługi arkuszy).

. Nigdzie nie jest napisane, w jaki sposób wykonać to zadanie, jednak najprościej będzie w Excelu (bądź innym wybranym programie do obsługi arkuszy). Zadanie sugerujące użycia programu do baz danych. Tu ponownie, nie trzeba korzystać z Accessa (bądź innego wybranego programu do baz danych), jednak tak będzie najprościej i co najważniejsze mając ograniczony czas – najszybciej.

🔢 Ile punktów? Punktacja

Za cały egzamin można zdobyć 50 punktów.

Za część pierwszą (teoretyczną) można zdobyć 15 punktów (30%), a za część drugą (praktyczną) 35 punktów (70%).

Życzę miłej nauki i powodzenia na egzaminie!

키워드에 대한 정보 jak wyglada matura z informatyki

다음은 Bing에서 jak wyglada matura z informatyki 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  거짓말 거짓말 거짓말 코드 | 거짓말 거짓말 거짓말-이적 노래방 악보 가사 노래배우기 Mr 반주 코드 모든 답변
See also  눈 혈관 터짐 | 결막출혈? 이거 큰일이네... 결막하출혈의 원인과 치료 최근 답변 129개

See also  스페인어 쓰는 나라 | 한국인이 스페인어 배워야하는 7가지 이유 (스페인어 Vs 영어) 188 개의 자세한 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Jak dobrze zdać maturę z informatyki

  • matura
  • informatyka
  • jak zdać

Jak #dobrze #zdać #maturę #z #informatyki


YouTube에서 jak wyglada matura z informatyki 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Jak dobrze zdać maturę z informatyki | jak wyglada matura z informatyki, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment