Interpretacja Zapisu Ekg Dla Pielęgniarek | Ekg/Ecg Interpretation Basics Nursing Nclex | Qrs Complex, P Wave, T Wave, Pr Interval 상위 71개 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “interpretacja zapisu ekg dla pielęgniarek – EKG/ECG Interpretation Basics Nursing NCLEX | QRS Complex, P Wave, T Wave, PR Interval“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 RegisteredNurseRN 이(가) 작성한 기사에는 조회수 242,750회 및 좋아요 5,307개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

interpretacja zapisu ekg dla pielęgniarek 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 EKG/ECG Interpretation Basics Nursing NCLEX | QRS Complex, P Wave, T Wave, PR Interval – interpretacja zapisu ekg dla pielęgniarek 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

EKG / ECG interpretation basics nursing NCLEX review made easy. What is the meaning of EKG or ECG? This stands for electrocardiogram, which assesses the electrical conduction system of the heart.
EKG interpretation quiz: https://www.registerednursern.com/ecg-ekg-interpretation-basic-quiz-nurses/
NOTES: https://www.registerednursern.com/ecg-ekg-interpretation-basics-review/
As a nurse, you’ll want to be familiar with basic ekg/ecg interpretations, how to identify heart rhythms, P waves, T waves, PR intervasl, QRS complexes, PR segments, ST segments, J point, QT intervals, and so forth.
In this video, Nurse Sarah breaks down EKG basics and gives examples of how to measure different parts of a 6-second EKG strip.
EKG/ECG strips contain small boxes that are found within larger boxes. These boxes represent units of time in seconds. Smaller boxes represent 0.04 seconds, whereas larger boxes represent 0.20 seconds.
If you need help with more EKG interpretation and heart rhythms, you might want to view our playlist below:
https://www.youtube.com/watch?v=-X9rYD8zSQg\u0026list=PLQrdx7rRsKfU-A9UTclI0tOYrNJ1N5SNt
Website: https://www.registerednursern.com/\r
More Videos: https://www.youtube.com/watch?v=R2XMro13dD0\u0026list=UUPyMN8DzkFl2__xnTEiGZ1w\r
Nursing Gear: https://teespring.com/stores/registerednursern\r
Instagram: https://www.instagram.com/registerednursern_com/\r
Facebook: https://www.facebook.com/RegisteredNurseRNs\r
Twitter: https://twitter.com/NursesRN\r
\r
Popular Playlists:\r
\r
NCLEX Reviews: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQrdx7rRsKfWtwCDmLHyX2UeHofCIcgo0\r
Fluid \u0026 Electrolytes: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQrdx7rRsKfWJSZ9pL8L3Q1dzdlxUzeKv\r
Nursing Skills: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQrdx7rRsKfUhd_qQYEbp0Eab3uUKhgKb

interpretacja zapisu ekg dla pielęgniarek 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Interpretacja zapisu EKG w praktyce pielęgniarki i położnej

Aby pomóc Państwu we właściwej i szybkiej interpretacji zapisu EKG oraz zapewnić dostęp do sprawdzonej i konkretnej wiedzy, …

+ 여기에 더 보기

Source: medycyna.pzwl.pl

Date Published: 9/24/2021

View: 3324

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u …

Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka, położna po ukończeniu kursu: 1. Wykonanie zapisu EKG w spoczynku u osoby dorosłej.

+ 여기에 자세히 보기

Source: www.ckp-lodz.pl

Date Published: 9/25/2021

View: 7936

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

zna technikę wykonania badania EKG. Page 11. CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH. MODUŁ I. PODSTAWY ELEKTROKARDIOGRAFII I TECHNIKA …

+ 여기를 클릭

Source: www.pielegniarki.info.pl

Date Published: 9/4/2021

View: 4682

Kurs specjalistyczny wykonanie i interpretacja zapisu …

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2014 r., poz.

+ 여기에 자세히 보기

Source: medical.edu.pl

Date Published: 6/4/2021

View: 6649

kurs specjalistyczny- Wykonanie i interpretacja zapisu …

zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych, dla pielęgniarek i położnych są dla organizatora i uczestnika kształcenia … i interpretacji zapisu EKG;.

+ 여기에 보기

Source: sipip.szczecin.pl

Date Published: 12/28/2021

View: 1592

EKG Wykonanie i interpretacja zapisu … – KORA Medica

Kurs specjalistyczny z zakresu wykonania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych przeznaczony jest dla pielęgniarek i położnych.

+ 여기에 표시

Source: kora.pl

Date Published: 4/19/2022

View: 7181

Szkolenie certyfikowane – Kurs specjalistyczny dla … – ZintegrUJ

Szkolenie certyfikowane – Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych – Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych, Edycja I.

+ 더 읽기

Source: zintegruj.uj.edu.pl

Date Published: 4/21/2021

View: 2126

Interpretacja zapisu EKG – Nursing.com.pl

„Interpretacja zapisu EKG” to jednodniowy kurs organizowany przez Podlaskie Centrum Edukacji Medycyny Ratunkowej, kierowany do pielęgniarek, …

+ 여기에 표시

Source: nursing.com.pl

Date Published: 5/20/2021

View: 7716

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u …

Cel kształcenia: Przygotowanie pielęgniarki, położnej do wykonania standardowego, spoczynkowego badania elektrokardiograficznego oraz badań diagnostycznych w …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.erudio.com.pl

Date Published: 7/17/2021

View: 6150

주제와 관련된 이미지 interpretacja zapisu ekg dla pielęgniarek

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 EKG/ECG Interpretation Basics Nursing NCLEX | QRS Complex, P Wave, T Wave, PR Interval. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

EKG/ECG Interpretation Basics Nursing NCLEX | QRS Complex, P Wave, T Wave, PR Interval
EKG/ECG Interpretation Basics Nursing NCLEX | QRS Complex, P Wave, T Wave, PR Interval

주제에 대한 기사 평가 interpretacja zapisu ekg dla pielęgniarek

 • Author: RegisteredNurseRN
 • Views: 조회수 242,750회
 • Likes: 좋아요 5,307개
 • Date Published: 2022. 3. 7.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=bUF12VIgzP0

Jak interpretować zapis EKG?

Prawidłowy wynik EKG wynosi QRS 0,06 – 0,11 s. Nieprawidłowy wynik EKG w tym zakresie może obejmować: zbyt wysoki załamek R lub S – przyczyną może być przerost jednej z komór serca, zawał ściany serca, prawostronne położenie serca. zwiększona wysokość zespołu QRS – przyczyną może być przerost komór serca.

Kto może interpretować EKG?

Reasumując, skłaniam się do opinii Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa, który stoi na stanowisku, że pielęgniarka, która nie ukończyła kursu specjalistycznego w zakresie wykonania badania EKG, może wykonać takie badanie na zlecenie lekarza podczas jego obecności.

Ile trwa kurs EKG dla pielęgniarek?

Czas trwania kształcenia:

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 108 godzin dydaktycznych, zgodnie z programem (Program kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego). Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj.

Ile trwa kurs specjalistyczny EKG?

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 108 godzin dydaktycznych: zajęcia teoretyczne – 50 godzin; zajęcia praktyczne – 58 godzin.

Jak powinien wyglądać prawidłowy zapis EKG?

Prawidłowy wykres EKG serca zawiera załamek T, występujący po zespole QRS. Jego wysokość nie powinna przekraczać połowy rozpiętości zespołu QRS. Na wykresie mogą jednak pojawić się niepokojące zmiany, dotyczące m.in. zbyt wysokiego załamka T.

Jak opisać EKG?

Opis elektrokardiogramu należy rozpocząć od określenia podstawowego rytmu lub rytmów serca widocznych w EKG (krok 1). Opisujący musi ocenić rytm wiodący, jego pochodzenie (zatokowe, przedsionkowe, komorowe, z układu bodźcotwórczego czy stymulatora) oraz jego częstotliwość.

Czy pielęgniarka może robić EKG?

Dz. U. Nr 210, poz. 1540) stanowi, że pielęgniarka jest uprawniona do wykonywania samodzielnie bez zlecenia lekarskiego badania EKG, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego.

Czy pielęgniarka może zrobić EKG bez kursu?

Pielęgniarka nie posiadająca kursu specjalistycznego, może wykonać na zlecenie lekarza badanie EKG pod warunkiem bezpośredniej obecności lekarza podczas przeprowadzania wymienionego świadczenia .

Co oznacza zespół QRS w EKG?

Zespół QRS – depolaryzacja przegrody międzykomorowej i komór

Ponieważ tkanka przegrodowa stanowi niewielką część masy serca, to trwa on jedynie 5ms. Jest mały, wąski i są wyrazem pierwotnego wektora depolaryzacji komór. Może występować w odprowadzeniach: I, aVL, aVF,.

Ile kosztuje kurs EKG?

Zarejestruj się w promocyjnej cenie 399 zł netto! dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, położnych, elektroradiologów i innych osób zainteresowanych tematyką EKG. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną kurs realizowany online w formule Virtual Meeting.

Ile kosztuje specjalizacja dla pielęgniarek?

Specjalizacja rodzinna dla pielęgniarek – 2 400 zł – Zapisy do 26.03.2022r. Specjalizacja anestezjologiczna – 2 400 zł – Zapisy do 25.03.2022r. Specjalizacja internistyczna – 2 400 zł – Zapisy do 02.04.2022r. Specjalizacja operacyjna – 2 400 zł – Zapisy do 25.03.2022r.

Ile specjalizacji może mieć pielęgniarka?

Według dokumentu „Polityka wieloletnia państwa na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce” liczba specjalizacji, jakie pielęgniarki mogą uzyskać w Polsce na drodze kształcenia podyplomowego, ma ulec zmianie. Jak napisano w dokumencie, liczba dziedzin specjalizacji ma zostać zmniejszona do 10.

Czym różni się kurs kwalifikacyjny od specjalistycznego?

Szkolenie specjalizacyjne – posiadanie co najmniej dwuletniego stażu pracy w zawodzie w ciągu ostatnich pięciu lat; Kurs kwalifikacyjny – posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy w zawodzie; Kurs specjalistyczny – posiadanie co najmniej trzymiesięcznego stażu pracy w zawodzie.

Czy opiekun medyczny może zrobić kurs EKG?

W toku kształcenia zawodowego na studiach pielęgniarstwa I stopnia, pielęgniarki nabywają umiejętności niezbędne do wykonania badania EKG, jednakże mogą to robić jedynie na zlecenie i w obecności lekarza.

Jakie są kursy dla pielęgniarek?

Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek w dziedzinie:
 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki – RKO, EKG.
 • Pielęgniarstwo chirurgiczne – RKO, EKG.
 • Pielęgniarstwo diabetologiczne.
 • Pielęgniarstwo geriatryczne – RKO, EKG.
 • Pielęgniarstwo internistyczne – RKO, EKG.
 • Pielęgniarstwo kardiologiczne – RKO, EKG.
See also  Przetłumacz Na Język Angielski Fragmenty Zdań Podane W Nawiasach | Język Angielski - Sp. Tłumaczenie Fragmentów Zdań 64 개의 자세한 답변

Co oznacza zespół QRS w EKG?

Mianem tym określa się największy zespół załamków EKG. Opisuje depolaryzację (pobudzenie) mięśni komór serca i składa się z jednego lub kilku załamków określanych kolejno jako Q, R i S, w zależności od miejsca wystąpienia i kierunku wychylenia.

Jak wygląda EKG przy zawale?

Fala Pardeego – czyli tzw. prąd uszkodzenia, w zapisie EKG przypominającym kształt nagrobka, występujący w świeżym zawale serca (STEMI), objawiający się uniesieniem odcinka ST elektrokardiogramu wypukłością kierując się ku górze. Fala pojawia się zazwyczaj w ciągu kilku godzin od wystąpienia bólu wieńcowego.

Czy na EKG wyjdzie arytmia serca?

Aby postawić diagnozę konkretnej arytmii należy przeprowadzić badania elektrokardiograficzne (EKG, Holter etc.), które mają tym większą wartość, jeśli zostaną przeprowadzone w czasie trwania arytmii. Diagnoza postawiona tylko na podstawie objawów może być mylna.

Co oznaczają załamki w EKG?

Każdy załamek odpowiada depolaryzacji (rozładowanie elektryczne) albo repolaryzacji (ponowne naładowanie) określonego obszaru serca. Czas trwania linii izoelektrycznej pomiędzy załamkami nazywamy odcinkami, zaś łączny czas trwania odcinków i sąsiadującego załamka to odstępy.

Interpretacja zapisu EKG w praktyce pielęgniarki i położnej

01 lipca 2015, 14:33 Opieka położnej nad kobietą i jej dzieckiem po cięciu cesarskim

Cięcie cesarskie jest operacją mającą na celu ukończenie ciąży lub porodu, które z różnych przyczyn nie mogą zakończyć się w sposób naturalny. Jak każda interwencja chirurgiczna niesie za sobą ryzyko wielu powikłań zarówno dla matki, jak i dla dziecka. Z tego powodu nie może stanowić alternatywnej metody porodu. Wykonywane musi być ze wskazań medycznych ściśle wynikających z sytuacji zdrowotnych, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia matki oraz jej dziecka. Analizując odsetek cięć cesarskich wykonywanych na świecie i w Polsce, można zauważyć tendencję rosnącą niezależnie od poziomu referencyjnego szpitali wykonujących tę procedurę [1]. Warto również wspomnieć, że najczęściej podawaną przyczyną wykonania tej operacji jest brak zgody pacjentki na poród drogami natury po uprzednio przebytym cięciu cesarskim. W opublikowanych przez Organization for Economic Cooperation and Development w 2009 roku danych z 36 krajów całego świata spadek odsetka porodów operacyjnych od 2000 roku zaobserwowano jedynie w Finlandii (–0,1%) oraz Islandii (–1,3%). W Polsce w tym samym czasie odnotowano wzrost o 6,4%. W badaniach prowadzonych przez prof. Troszyńskiego wskaźnik cięć cesarskich w naszym kraju w 2009 roku wyniósł 32% [2]. Z innych źródeł wynika, że waha się on w granicach 25–30%. W niektórych ośrodkach przekracza 50% [3]. To oznacza, że jedna na trzy kobiety rodzące wymaga specjalistycznej opieki pooperacyjnej świadczonej przez położne na oddziałach położniczych i w środowisku domowym po opuszczeniu szpitala.

Czytaj więcej

zasada działania i interpretacja wyników

Artykuły Medyczne

Aparat EKG – zasada działania i interpretacja wyników

Badanie EKG jest jednym z najczęściej wykorzystywanych do diagnozowania chorób serca jak również i kontrolowania postępów leczenia. Elektrokardiografia wykorzystuje do badania specjalne urządzenia, które rejestrują prądy czynnościowe mięśnia sercowego, produkowane przy każdorazowym skurczu serca. Na czym polega elektrokardiografia? Czym są aparaty EKG i jakie choroby pozwalają one wykryć?

Na czym polega badanie EKG?

Badanie EKG, jak wspomnieliśmy powyżej polega na sprawdzeniu pracy serca za pomocą aparatu EKG, czyli elektrokardiogramu, który to rejestruje prądy czynnościowe mięśnia sercowego pod wpływem wytwarzanego prądu elektrycznego. Najczęściej wykonywanym jest EKG spoczynkowe, gdzie pacjent leży na kozetce i podłączony zostaje do urządzenia poprzez elektrody EKG. Te w postaci klipsów umieszcza się na nogach i rękach, pozostałe – gruszkowe na klatce piersiowej. Innym jest EKG wysiłkowe, określane jako próba wysiłkowa, gdzie pacjentowi sprawdza się serce w momencie wykonywania przez niego aktywności. I trzecią formą jest EKG metodą Holtera, gdzie monitorowana jest praca serca 24 godziny na dobę. EKG potrafi wykryć wiele chorób, w tym zaburzenia rytmu serca, niedokrwienie mięśnia sercowego czy też najbardziej popularny zawał serca.

Wskazaniem do przeprowadzenia badania są:

bóle w klatce piersiowej

problemy z oddychaniem

zawroty głowy i omdlenia

nadciśnienie tętnicze

kołatanie serca

osoby z arytmią, rozrusznikiem serca i przyjmujące leki antyarytmiczne

Czym są aparaty EKG?

Aparaty EKG to urządzenia, które pozwalają w nieinwazyjny, prosty i co najważniejsze szybki sposób wykonać badanie obrazującę stan serca i jego pracę, szczególnie wtedy, gdy pojawiają się niepokojące z jego strony sygnały.

Pierwszy aparat EKG pojawił się w 1924 roku, za który to Willem Einthoven otrzymał nagrodę Nobla. Wraz z rozwojem medycyny, ale również i możliwości technologicznych, ilość dostępnych na rynku urządzeń jest naprawdę bardzo duża. Dzięki temu poszczególne urządzenia można wykorzystać indywidualnie do potrzeb wszystkich potrzebujących. W karetkach pogotowia sprawdza się na przykład aparat EKG przenośny, który umożliwia zabranie go ze sobą w każde miejsce i wykonanie badania bezpośrednio przy pacjencie. Inny sprzęt znajduje się na oddziale intensywnej terapii, a inne aparaty do użytku domowego wykorzystywane są przez pacjentów, którzy muszą być pod 24 – godzinną kontrolą pracy swojego serca. Jedno jest jednak pewne- zarówno podręczny aparat EKG, jak również i wyspecjalizowany, najwyższej jakości na oddziałach kardiologicznych, stanowi najlepszy rodzaj sprzętu do diagnozowania chorób serca i kontrolowania ich leczenia.

Jak działają aparaty EKG?

Zacznijmy od początku. Aparat do EKG ma za zadanie przedstawić czynność elektryczną serca w sposób graficzny. Zapis EKG określany jest jako elektrokardiogram. Jak wspomnieliśmy powyżej, badanie to jest bezpieczne, w żaden sposób nie ingeruje w zdrowie człowieka i nie powoduje jakichkolwiek skutków ubocznych. Do jego przeprowadzenia niezbędny jest właśnie sprzęt w postaci aparatu EKG.

Składa się on z jednostki centralnej, do której podłączone są elektrody EKG. Te umieszcza się na kończynach dolnych w okolicy stawu skokowego i na kończynach górnych, w okolicy nadgarstków, a także i na klatce piersiowej. W ten sposób biorąc pod uwagę różnicę napięć, jaka powstaje między elektrodami, przeprowadzona zostaje analiza zmienności potencjału elektrycznego, jaka to jest wytwarzana przez serce. Graficzny zapis EKG pozwala lekarzowi kardiologowi dogłębnie spojrzeć na pracę serca i ewentualne, pojawiające się przypadłości.

Badanie serca EKG rejestruje wynik, czy to na taśmie czy na ekranie monitora. Cała ta aktywność elektryczna mięśnia sercowego, przedstawiona jest poprzez:

linie izoelektryczne

załamki

odcinki

odstępy

Jak odczytać EKG? Parametry te razem tworzą wykres, który daje specjaliście wgląd w dogłębną pracę serca. Co wykrywa badanie EKG? Na tej podstawie można odkryć zawał serca, zapalenie mięśnia sercowego, zaburzenia pracy serca, nieprawidłową wielkość komór. Jest bez wątpienia najczęściej wykorzystywaną formą badania, jeśli w grę wchodzi nasze serce.

Badanie EKG przy pomocy 12 odprowadzeń:

Aby uzyskać jak najbardziej dokładny obraz EKG, niezwykle istotną rolę odgrywa metoda i sposób badania. W nowoczesnych rozwiązaniach wykorzystuje się tak zwane odprowadzenia EKG 12 kanałowe. I tak wyróżniamy tutaj:

3 dwubiegunowe kończynowe Einthovena – I, II i III

3 jednobiegunowe kończynowe wzmocnione Goldbergera – aVR, aVL, aVF

6 jednobiegunowych przedsercowych Wilsona – V1,V2,V3,V4,V5,V6

Podczas wykonywania EKG, niezwykle ważną rolę odgrywają kolory elektrod. Odpowiednie należy przyłożyć do konkretnych miejsc na ciele. I tak:

6 elektrod jednobiegunowowych przedsercowych Wilsona V1 – czerwona – w prawym czwartym międzyżebrzu przy brzegu mostka V2 – żółta – w lewym czwartym międzyżebrzu przy brzegu mostka V3 – zielona – w połowie odległości między V2 a V4 V4 – brązowa – w lewym piątym międzyżebrzu w linii środkowo – obojczykowej lewej V5 – czarna – w lewym piątym międzyżebrzu w linii pachowej przedniej lewej V6 – fioletowa – w lewym piątym międzyżebrzu w linii pachowej środkowej lewej

4 elektrody dwubiegunowe Einthovena elektroda czerwona – prawa ręka elektroda żółta – lewa ręka elektroda zielona – lewa noga elektroda czarna – prawa noga

Niezwykle istotne znaczenie mają odprowadzenia EKG, w których to bada się pomiar różnicy potencjałów. I tak:

odprowadzenia I – to różnica potencjałów między elektrodami lewej ręki i prawej ręki

odprowadzenia II – to różnica potencjałów między elektrodami lewej nogi i prawej ręki

odprowadzenia II – to różnica potencjałów między lewą nogą a lewą ręką

3 elektrody jednobiegunowe Goldbergera odprowadzenia aVR – z elektrody prawej ręki odprowadzenia aVl – z elektrody lewej ręki odprowadzenia aVf – z elektrody lewej nogi

Aparaty EKG – popularne modele

Rynek ma nam do zaoferowania wiele modeli aparatów EKG, które w zależności od tego, w jakich warunkach mają być przeprowadzane, tam też się sprawdzą. Wiadomo bowiem, że zupełnie inny sprzęt należy wybrać do gabinetu kardiologicznego, inny na oddział intensywnej terapii, jeszcze inny, który ma służyć jako podręczny aparat EKG. W jednym przypadku sprawdzi się aparat EKG z monitorem, w innym wystarczy jedynie wydruk, jaki wykonywany jest na papierze milimetrowym. Część modeli pozwala także rozszerzyć je do postaci komputerowej lub do wykorzystania urządzenie, jakie sprawdzi się do próby wysiłkowej.

Wśród polecanych i wartych uwagi marek, z pewnością, najlepsze produkty to:

aparat EKG Aspel

aparat EKG String

aparat ekg m4medical

aparat EKG BTL

Akcesoria do aparatów EKG

Same urządzenia to jedno, ale aby odpowiednio one spełniały swoje zadania, niezbędne są także i stosowne do tego akcesoria do aparatów EKG. Co więc odgrywa bardzo ważną rolę? Bez czego aparaty nie byłyby w stanie spełniać swoich zadań?

papier do aparatu EKG

wózek do aparatów EKG

pas gumowy do elektrod

pasta abrazyjna

Jak wygląda EKG zdrowego człowieka?

Wynik badania EKG interpretowany jest przez lekarza. Pod uwagę bierze się między innymi:

załamek P

Jest to określenie na skurcz przedsionków serca i przepompowania krwi do komór. Wykres EKG zdrowego człowieka przedstawia załamek P w sposób regularny, zgodny z rytmem serca. Na przedstawionym zapisie, zarówno szerokość, jak również i wysokość na odpowiednie wymiary. Nieprawidłowe EKG w tej kwestii może pokazać:

okresowy brak załamków P – przyczyną może być tachykardia

brak załamków P – przyczyną może być migotanie przedsionków, hipokaliemia, hiperkaliemią czy blok zatorowo – przedsionkowy

odwrócone załamki P – przyczyną może być przerost prawego przedsionka, niewłaściwa depolaryzacja przedsionków, prawostronne położenie serca

wysoki załamek P – przyczyną może być przerost prawego przedsionka serca

szeroki załamek P – przyczyną może być przerost lewego przedsionka serca

zespół QRS

Określa skurcz komór serca. Prawidłowy wynik EKG wynosi QRS 0,06 – 0,11 s. Nieprawidłowy wynik EKG w tym zakresie może obejmować:

zbyt wysoki załamek R lub S – przyczyną może być przerost jednej z komór serca, zawał ściany serca, prawostronne położenie serca

zwiększona wysokość zespołu QRS – przyczyną może być przerost komór serca

mała rozpiętość zespołu QRS – przyczyną może być wysięk w osierdziu lub rozedma płuc

szeroki zespół QRS – przyczyną mogą być zaburzenia przewodnictwa śródkomorowego.

załamek T

Określa on między innymi obraz repolaryzacji komór serca. Poprawny załamek T wynosi 0,12 – 0,16. Jeśli jest:

zbyt wysoki załamek T – przyczyną może być hiperkaliemia lub ostre niedokrwienie mięśnia sercowego

zbyt niski załamek T – przyczyną może być hipokaliemia, wysięk w osierdziu czy niedoczynność tarczycy

odwrócony załamek T – przyczyną może być zawał, przerost komory serca czy niedokrwienie mięśnia sercowego

dwufazowe załamki T – przyczyną może być blok odnogi pęczka Hisa lub zespół preekscytacji

Patrząc na wyniki EKG, niezwykle ważną rolę odgrywają także odcinki – odcinek ST i odcinek PQ oraz odstępy – odstęp PQ i odstęp QT. W zależności od położenia odcinków i ich odstępów określić można między innymi: zawał serca, zapalenie mięśnia sercowego lub osierdzia, a także przerost komór, zaburzenia przewodzenia śródkomorowego, zaburzenia elektrolitowe czy nawet przyjmowanie określonych leków.

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki, położnej do wykonania standardowego, spoczynkowego badania elektrokardiograficznego oraz badań diagnostycznych w ramach uprawnień z wykorzystaniem zapisu elektrokardiograficznego, a także interpretacji składowych prawidłowego zapisu czynności bioelektrycznej serca oraz rozpoznania cech elektrokardiograficznych wybranych stanów chorobowych, w tym stanów zagrożenia życia i zdrowia.

EKG dla pielęgniarek – ceny, czas trwania, uprawnienia. – Portal Pielęgniarek i Położnych

Szkolenia dla pielęgniarek i położnych – wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych, dla pielęgniarek i położnych, to kurs specjalistyczny, który ma za zadanie przygotować pielęgniarkę, położną do wykonania u osoby dorosłej, badania elektrokardiograficznego w spoczynku oraz do udziału w badaniach diagnostycznych oraz monitorowaniu pacjenta z wykorzystaniem zapisu elektrokardiograficznego, a także do interpretacji składowych prawidłowego zapisu czynności bioelektrycznej serca oraz rozpoznania cech elektrokardiograficznych wybranych stanów chorobowych, w tym stanów zagrożenia życia i zdrowia.

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 108 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 50 godzin;

zajęcia praktyczne – 58 godzin.

Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych w wymiarze nie większym niż 10% (z wyłączeniem ćwiczeń), które może być wykorzystane na samokształcenie.

Uprawnienia pielęgniarki i położnej po ukończeniu kursu

Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka, położna po ukończeniu kursu:

1. Wykonanie zapisu EKG w spoczynku u osoby dorosłej.

2. Ocena jakości zapisu EKG pod względem technicznym.

3. Interpretacja prawidłowego elektrokardiogramu u osoby dorosłej według kryteriów rozpoznawczych.

4. Różnicowanie podstawowych stanów oraz nieprawidłowości w zapisie EKG:

– zaburzenia rytmu oraz przewodzenia,

– niedokrwienie i martwica mięśnia sercowego,

– ocena rytmu ze stymulatora,

– zaburzenia elektrolitowe,

– wpływ wybranych leków na zapis EKG.

5. Założenie aparatu do całodobowego zapisu EKG – Holtera.

6. Przygotowanie pacjenta dorosłego do wykonania testu wysiłkowego.

7. Pomiar ciśnienia i tętna podczas testu wysiłkowego.

8. Ocena zapisu EKG na monitorze.

źródło: ckppip.edu.pl

Ceny szkolenia – wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych

Ceny powyższego kursu są bardzo zróżnicowane. W Internecie możemy z łatwością je porównać, na podstawie informacji publikowanych przez organizatorów kursów i szkoleń dla pielęgniarek i położnych. Poniżej przedstawiamy krótki cennik, z podziałem na miasta, w których odbywa się szkolenie.

Warszawa: 999 zł Łódź: 500 zł Gdynia: 830 zł Kłodzko: 400 zł Rzeszów: 600 zł Poznań: 480 zł

Liczba miejsc szkoleniowych w systemie SMK

Poniżej publikujemy wykaz miejsc szkoleniowych na kursach – II połowa 2022 roku – wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych. Dane pochodzą z Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK). Każdy organizator szkolenia musi zgłosić kurs do tego systemu, który służy także do zgłaszania przez pielęgniarki i położne uczestnictwa w danym szkoleniu. Dane konkretnych organizatorów w województwach są dostępne w systemie SMK.

Województwo Liczba miejsc szkoleniowych dolnośląskie 320 kujawsko-pomorskie 286 lubelskie 330 lubuskie 248 łódzkie 28 małopolskie 170 mazowieckie 513 opolskie 90 podkarpackie 190 podlaskie 60 pomorskie 220 śląskie 310 świętokrzyskie 80 warmińsko-mazurskie 89 wielkopolskie 385 zachodniopomorskie 145

źródło: smk.ezdrowie.gov.pl

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych

1. Wykonanie zapisu EKG w spoczynku u osoby dorosłej.

2. Ocena jakości zapisu EKG pod względem technicznym.

3. Interpretacja prawidłowego elektrokardiogramu u osoby dorosłej według kryteriów rozpoznawczych.

4. Różnicowanie podstawowych stanów oraz nieprawidłowości w zapisie EKG:

– zaburzenia rytmu oraz przewodzenia,

– niedokrwienie i martwica mięśnia sercowego,

– ocena rytmu ze stymulatora,

– zaburzenia elektrolitowe,

– wpływ wybranych leków na zapis EKG.

5. Założenie aparatu do całodobowego zapisu EKG – Holtera.

6. Przygotowanie pacjenta dorosłego do wykonania testu wysiłkowego.

7. Pomiar ciśnienia i tętna podczas testu wysiłkowego.

8. Ocena zapisu EKG na monitorze.

Kurs specjalistyczny wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Absolwent po ukończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie w języku polskim wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych oraz kartę kwalifikacyjną, która zgodnie z Rozporządzeniem stanowi potwierdzenie ukończenia szkolenia.

Po ukończonym szkoleniu uczestnik jest przygotowany do samodzielnego wykonywania czynności zawodowych w obszarze realizowanego szkolenia.

Krajowy Instytut Medyczny posiada ogromne doświadczenie w zwiększaniu kwalifikacji pielęgniarek i położnych. Kwalifikacje wydane przez Krajowy Instytut Medyczny są honorowane zarówno w instytucjach państwowych jak i prywatnych.

UWAGA! Szczegółowe informacje o przebiegu szkolenia, rejestracji, płatnościach oraz wymogach technicznych znajdują się poniżej w dziale “FAQ – podstawowe informacje o kursie”. Kliknij “Zobacz Więcej”, aby rozwinąć dział FAQ oraz opinie absolwentów.

PROGRAM KURSU – pobierz

ZAŚWIADCZENIE nr 4/2019 o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Przesuń kursor myszy po wizualizacji aby powiększyć

FAQ – podstawowe informacje o kursie

Najnowsze Opinie Absolwentów

1) Co daje mi ukończenie kursu specjalistycznego wykonania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych? Ukończenie kursu specjalistycznego daje wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania czynności w zakresie realizowanego szkolenia. Po ukończeniu w/w szkolenia Kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem Ministra Zdrowia, dzięki któremu uzyskuje kwalifikacje potrzebne do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

2) Jakie są warunki, aby zapisać się na szkolenie? Do kursu specjalistycznego mogą przystąpić pielęgniarki lub położne, które:

– posiadają prawo wykonywania zawodu

3) Ile trwa kurs i w jakim czasie trzeba go ukończyć? Kurs przygotowany jest w oparciu o podstawę programową zatwierdzoną przez Ministra Zdrowia. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 108 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 50 godzin,

zajęcia praktyczne – 58 godzin.

Kurs realizowany jest zgodnie z Harmonogramem kształcenia, udostępnianym indywidualnie uczestnikom kształcenia.

4) Czy dokumenty trzeba odnawiać? Dokumenty są wydawane na podstawie odpowiednich rozporządzeń i są dożywotnie! Nie wymagają dodatkowych uaktualnień, w związku z czym nie ponosi się dodatkowych kosztów.

5) Jak zapisać się na kurs? Aby zapisać się na kurs, należy wejść na stronę główną www.medical.edu.pl, a następnie odnaleźć i kliknąć właściwy kurs. Po wejściu w szkolenie, należy kliknąć niebieską ikonkę z napisem „Dodaj do koszyka” i wypełnić formularz rejestracyjny. Do 5 minut po rejestracji, na maila oraz sms’em zostanie wysłany login i hasło użytkownika (w przypadku, kiedy mail lub/i sms nie doszedł, prosimy o kontakt z obsługą klienta pod nr telefonu 22 116 59 59).Przy pomocy otrzymanych danych należy zalogować się na swoje indywidualne konto i dokonać opłaty. Jeżeli płatność została zrealizowana przelewem internetowym, system w ciągu kilku minut wykryje transakcję i aktywuje szkolenie. Jeśli natomiast opłata nastąpiła przelewem tradycyjnym (dane do przelewu dostępne w zakładce kontakt: http://medical.edu.pl/kontakt w urzędzie pocztowym bądź też placówce bankowej, należy skan lub zdjęcie potwierdzenia transakcji wysłać na adres: [email protected] Aktywacja konta nastąpi w ciągu kilku minut od wysłania maila z potwierdzeniem transakcji. Korzystanie z systemu jest możliwie uproszczone, intuicyjne i przyjazne dla użytkownika. Cała procedura nie powinna zająć dłużej niż 5-10 minut.

6) Czy płatność za kurs można rozłożyć na raty? Tak. Krajowy Instytut Medyczny każdej osobie zainteresowanej płatnością ratalną, umożliwia rozłożenie całej opłaty na 3 raty. Nie jest wymagane składanie skomplikowanych wniosków, a następnie ich długie rozpatrywanie oraz sprawdzanie zdolności kredytowej itp. Wystarczy podczas rejestracji zaznaczyć chęć płatności ratalnej, a system od razu podzieli opłatę na 3 raty. Brak skomplikowanych formalności wynika z faktu, iż możliwość rozłożenia na raty udzielana jest przez Krajowy Instytut Medyczny bez instytucji pośredniczących.

7) Kiedy można rozpocząć kurs w przypadku płatności ratalnej? Kurs można rozpocząć od razu po uiszczeniu pierwszej wpłaty.

8) W jaki sposób można dokonać opłaty za kurs? Jak otrzymać fakturę? Płatności na portalu Krajowego Instytutu Medycznego obsługują Przelewy24 (http://www.przelewy24.pl).Gwarantuje to naszym kursantom najwyższy standard bezpieczeństwa oraz najszerszą gamę możliwości płatniczych. Po zarejestrowaniu się na szkolenie, kursant może dokonać płatności poprzez: -Przelew internetowy (wykrywanie płatności w ciągu kilku minut); -Przekaz/Przelew tradycyjny (możliwość wygenerowania druku do bezpośredniej płatności na poczcie lub placówce bankowej); -Kartę kredytową. Bezpieczeństwo transakcji zapewniają Przelewy24: http://www.przelewy24.pl/cms,60,polityka_prywatnosci.htm Generowanie faktury. Celem wygenerowania faktury, po opłaceniu zamówienia, należy zalogować się na indywidualnym koncie kursanta oraz przejść do zakładki “Panel kursanta”. Następnie prosimy o uzupełnienie danych niezbędnych do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wygenerowana automatycznie.

9) Dokumentacja po ukończeniu kursu. Po ukończeniu kształcenia, kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Wzór dokumentu wynika bezpośrednio z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

10) Jak wygląda proces nauki na platformie Krajowego Instytutu Medycznego i z czego składa się kurs? Proces nauki odbywa się zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia i udostępnionym przez CKPPIP oraz zgodnie z Harmonogramem kursu udostępnionym przez Organizatora kształcenia. Materiały dydaktyczne zostały opracowane przez Kadrę dydaktyczną Krajowego Instytutu Medycznego, zgodnie z wytycznymi programu kursu. Istnieje możliwość pobrania lub wydrukowania materiałów dydaktycznych, które są udostępniane kursantom poprzez intuicyjną i łatwą w obsłudze platformę. W razie jakichkolwiek pytań bądź problemów, należy kontaktować się z obsługą portalu: infolinia: 22 116 59 59 mail: [email protected]

11) Czym są „testy cząstkowe”? „Testy cząstkowe”, są to testy wielokrotnego wyboru sprawdzające wiedzę pod koniec omawiania każdego tematu. W momencie niezaliczenia testu cząstkowego można nieodpłatnie podejść do testu ponownie, aż do skutku. W każdej chwili istnieje możliwość powrotu do materiałów, mechanizm ten pozwala lepiej zapoznać się z przygotowanym materiałem.

12) Czym jest „Praca Zaliczeniowa”? Praca zaliczeniowa polega na napisaniu eseju na wybrany przez siebie temat z dostępnych tematów na platformie. Praca zaliczeniowa powinna zawierać 1-2 strony a4 napisane osobiście przez kursanta w notatniku dostępnym pod wyborem tematu pracy zaliczeniowej.

13) Czym jest “Test generalny”? „Test generalny” jest ostatnim szczeblem do zakończenia kursu. „TEST GENERALNY” składa się z 30 pytań losowo wybranych ze wszystkich „testów cząstkowych”. Próg zaliczenia „TESTU GENERALNEGO” to 25/30. W razie niepowodzenia na teście generalnym można nieodpłatnie przystąpić do testu ponownie, aż do skutku.

14) Czym jest „Formularz kontaktowy”? „Formularz kontaktowy” wypełnia się po zaliczeniu ostatniego „TESTU GENERALNEGO”. Wypełnienie „formularza kontaktowego” jest niezbędne, ponieważ zapisane w nim dane są potrzebne do wystawienia zaświadczenia Ministra Zdrowia. Należy zwrócić uwagę na wielkość liter oraz poprawność wpisanych danych. Jest to bardzo ważne, ponieważ treść z „formularza kontaktowego” jest zamieszczana bezpośrednio na dokumentacji.

15) Jak wygląda odbiór dokumentacji poświadczającej ukończenie kursu? Uczestnik kursu, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem udostępnionym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych po złożeniu i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego.

16) Jakie są minimalne wymogi techniczne? Należy posiadać komputer PC lub inne urządzenie mające dostęp do przeglądarki internetowej. Urządzenie winno odtwarzać poprawnie dźwięk w formacie MP3.

17) Jaka przeglądarka najlepiej współpracuje z platformą? Do prawidłowej funkcjonalności platformy wymagana jest jedna z najnowszych wersji przeglądarek: Internet Explorer, Mozilla Firefox lub Google Chrome. Ponadto przeglądarka powinna obsługiwać JavaScript oraz akceptować dane zapisywane w plikach Cookie.

18) Jak skorzystać z dofinansowania Urzędu Pracy na szkolenia organizowane przez Krajowy Instytut Medyczny? Każda osoba zarejestrowana w urzędzie pracy posiada możliwość ubiegania się o dofinansowanie na kursy organizowane przez Krajowy Instytut Medyczny do wysokości bonu szkoleniowego. Wartość bonów szkoleniowych najczęściej oscyluje w granicach od 4000 zł do 6000 zł., dzięki czemu kursant ma możliwość realizacji nawet kilku kursów. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Krajowym Instytutem Medycznym przed udaniem się do urzędu Pracy celem ustalenia szczegółów dot. dalszej współpracy. Krajowy Instytut Medyczny widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych pod numerem: 2.10/00086/2022.

19) Czy można uzyskać zniżkę na kolejny kurs? Absolwenci Krajowego Instytutu Medycznego, na każde kolejne szkolenie otrzymują 10% zniżki. System nalicza rabat automatycznie przy zgłoszeniu na kolejny kurs. Dodatkowo, jeśli kwota zamówienia w koszyku zawiera się w przedziałach z poniższej tabeli, otrzymasz rabat: Od Do Rabat 2000 PLN 3000 PLN 10 % 3000 PLN 5000 PLN 15 % 5000 PLN 10000 PLN 20 %

benia: super

Monika: Polecam

Klaudia: Świetny kurs, pozdraiwam:)

Małgorzata: Jestem bardzo zadowolona z tego kursu, szeroki zakres materiału dała mi możliwość pogłębienia wiedzy. Polecam

Paulina Malinowska: Świetny kurs, idealny dla zapracowanych pielęgniarek.

Aleksandra G: Kurs specjalistyczny bardzo dobrze przygotowany. Polecam.

Weronika Górska : Kurs przyjemny

Bogusia: Polecam na 5

Adrianna K: Polecam

Karolina: Kurs w bardzo przystępnej formie. Rzetelne treści.

Joanna: Polecam. Bardzo wygodna forma kursu. Profesjonalna obsługa.

Krystyna: Kurs przygotowany profesjonalnie.Polecam.

Renata Wasielewska: Bardzo się cieszę ,że mogłam skorzystać z kursu udostępnianego drogą internetową to dla mnie ogromne udogodnienie.Materiał podany w formie bardzo łatwo przyswajalnej i tylko konkrety. Uczyłam sie wtedy kiedy mogłam bez presji ze strony wykładowcy.Kontakt z pracownikami Instytutu wzorowy, miła, życzliwa i profesjonalna obsługa.Pozdrawiam

Dorota Wasilewska: Dogodna forma – można dostosować tempo kursu do posiadanego wolnego czasu. Materiał dydaktyczny rzetelny a jednocześnie w przystępnej formie. BARDZO pomocni i uczynni pracownicy. Miałam, niestety, kilka problemów i wątpliwości. Dzięki uprzejmej pomocy Państwa udało się wszystko rozwiązać. Polecam.

Balbi: Bardzo czytelne i w zrozumiały sposób przedstawione materiały. Kurs można realizować w każdej wolnej chwili, co jest mega plusem dla osób pracujących. Polecam 😉

Kawczyńska Katarzyna: Kurs bardzo przystępny,polecam każdemu w celu poszerzenia wiedzy i przydaje się w pracy.

Katarzyna Kawczyńska : Kurs bardzo konkretny i rzeczowy. Bardzo przystępna do zapamiętania forma wykładów – prezentacja do której można zawsze wrócić w przypadku problemu. Polecam gorąco ten kurs !

Maciej Kaczkowski: Polecam.

Ela: Dziękuję za taką możliwość zdania kursu.Dla mnie super,bo mogę uczyć się,w wolnych chwilach.

Maciej: Przydatny dobry kurs!

Urszula: Zaraz będę realizować kolejny kurs, bo naprawdę warto. Nie sądziłam,że okaże się to takie łatwe i przyjemnie 🙂

Zofia L: Cieszę się, że trafiłam na ten kurs, atrakcyjna cena, możliwość płatności ratalnej i realizacja kursu we własnym tempie. idealnie 🙂

Olga: Polecam koleżankom po fachu, bo naprawdę warto!

Mariola T: Dostęp do platformy 24/7, wszystko klarowne. Jestem bardzo zadowolona

Paulina W: Jesteście Państwo niesamowici! wszystko spełniło moje wymagania, platforma intuicyjna, materiały dydaktyczne rzetelne. Cała wiedza jest potem wykorzystywana w praktyce, więc mam dowód na to, że to wartościowy kurs. Polecam serdecznie! Pozdrawiam, Paulina

Agnieszka Cz: Polecam!!!!!

Marika P: Nie musiałam czekać na utworzenie się grupy, we własnym tempie realizowałam szkolenie. Polecam każdej pracującej osobie 🙂

Ola: Świetny kurs, dobrze przygotowany. I płatność na raty jak dla mnie zbawienna

Agata: Kurs przygotowany profesjonalnie, na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Polecam

Mirka: Pierwszy raz miałam do czynienia z nauką w formie e-learningowej. Jestem pozytywnie zaskoczona, bo nie sądziłam, że wiedza w kursie internetowym może być aż tak obszerna i jednocześnie rzetelna. Serdecznie polecam koleżankom po fachu 🙂

EKG Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych

Kurs specjalistyczny z zakresu wykonania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych przeznaczony jest dla pielęgniarek i położnych.

Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarki, położnej do wykonania standardowego, spoczynkowego badania elektrokardiograficznego oraz badań diagnostycznych w ramach uprawnień z wykorzystaniem zapisu elektrokardiograficznego, a także interpretacji składowych prawidłowego zapisu czynności bioelektrycznej serca oraz rozpoznania cech elektrokardiograficznych wybranych stanów chorobowych, w tym stanów zagrożenia życia i zdrowia.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w sobotę i niedzielę, natomiast zajęcia praktyczne realizowane są od poniedziałku do piątku. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 108 godzin dydaktycznych, podzielonych na teorię i praktykę.

Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych- Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych, Edycja I

Szkolenie certyfikowane – Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych – Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych, Edycja I

Cel kursu: Przygotowanie studentów studiów drugiego stopnia kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo do wykonania standardowego, spoczynkowego zapisu elektrokardiograficznego oraz badań diagnostycznych w ramach uprawnień z wykorzystaniem zapisu elektrokardiograficznego, a także interpretacji składowych prawidłowego zapisu czynności bioelektrycznej serca oraz rozpoznania cech elektrokardiograficznych wybranych stanów chorobowych, w tym stanów zagrożenia życia i zdrowia.

SMK:

W dniu dzisiejszym (20.02.2020) rozpoczął się nabór w SMK na kurs Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych w ramach projektu ZintegrUJ

Grupa 1, termin realizacji 20.03. – 6.04.2020

Grupa 2, termin realizacji 24.04. – 11.05.2020

Grupa 3, termin realizacji 22.05. – 8.06.2020

Uwagi:

Nabór na kurs został ogłoszony w Systemie Monitorowania Kształcenia. Zgłaszający się na kurs w polu „Nazwa i adres podstawowego miejsca pracy” powinni wpisać nr legitymacji ewentualnie dołączałć skan legitymacji w polu potwierdzenie stażu pracy.

Poniżej zamieszczamy linki do:

instrukcji zakładania konta w SMK

http://www.moipip.org.pl/media/doc/aktualnosci/2017-07-12_-_instrukcja_zalozenia_konta_w_smk_dla_moipip.pdf

instrukcji zapisywania się na kursy

INFORMACJA NACZELNEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH OD 1 MAJA 2017 R. ZMIANY W KSZTAŁCENIU PODYPLOMOWYM PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Przypominamy, iż rejestracja na kurs w systemie USOS jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu Projektu ZintegrUJ.

Termin kursu:

Daty dla grup I, II i III znajdują się w plikach poniżej.

Rozdzielone są one na:

I

Harmonogram

Staż

II

Harmonogram

Staż

III

Harmonogram

Staż

Portal dla pielęgniarek, pielęgniarzy, położnych, studentów

„Interpretacja zapisu EKG” to jednodniowy kurs organizowany przez Podlaskie Centrum Edukacji Medycyny Ratunkowej, kierowany do pielęgniarek, ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych (4 godziny wykładów i 4 godziny ćwiczeń)

Treści: Podstawy teoretyczne elektrokardiografii. Wskazania do monitorowania i zapisywania EKG. Technika monitorowania czynności elektrycznej serca i wykonania zapisu EKG. Interpretacja EKG w praktyce ratownika medycznego. Rozpoznawanie najczęściej występujących zaburzeń rytmu serca i przewodzenia. Rytmy serca związane z zatrzymaniem krążenia w odniesieniu do obowiązującego algorytmu ALS wg ERC. Zmiany w zapisie EKG w ostrych zaburzeniach krążenia wieńcowego.

Koszt: 120,00 zł

Ratownicy medyczni i lekarze otrzymują 8 punktów edukacyjnych.

Szczegóły na temat kursu na stronie http://www.wspr.bialystok.pl/?page_id=174

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki, położnej do wykonania standardowego, spoczynkowego badania elektrokardiograficznego oraz badań diagnostycznych w ramach uprawnień z wykorzystaniem zapisu elektrokardiograficznego, a także interpretacji składowych prawidłowego zapisu czynności bioelektrycznej serca oraz rozpoznania cech elektrokardiograficznych wybranych stanów chorobowych, w tym stanów zagrożenia życia i zdrowia.

키워드에 대한 정보 interpretacja zapisu ekg dla pielęgniarek

다음은 Bing에서 interpretacja zapisu ekg dla pielęgniarek 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  롤스 로이스 컬리 넌 블랙 배지 | 세계에서 가장 비싼 초호화 Suv?! 롤스로이스 컬리넌 블랙배지 시승기! 3418 투표 이 답변
See also  레피 리움 산후 조리원 | [Sub] 산후조리원 고르는 꿀팁 [레피리움 산후조리원] Birthcare Center Review 조리원 브이로그 (출산, 임산부) 24 개의 정답

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 EKG/ECG Interpretation Basics Nursing NCLEX | QRS Complex, P Wave, T Wave, PR Interval

 • ekg interpretation
 • ecg interpretation
 • ekg interpretation nursing
 • ecg interpretation nursing
 • ekg interpretation basics
 • ecg interpretation basics
 • ekg 12 lead interpretation
 • ecg 12 lead interpretation
 • ekg nursing
 • ecg nursing
 • ekg strips
 • heart rhythms
 • ekg heart rhythms
 • electrical conduction system of the heart
 • heart blood flow
 • blood flow through the heart ekg
 • ekg
 • ecg
 • ecg strip
 • ekg nclex
 • heart rhythms nclex
 • ecg nclex
 • nursing
 • nclex

EKG/ECG #Interpretation #Basics #Nursing #NCLEX #| #QRS #Complex, #P #Wave, #T #Wave, #PR #Interval


YouTube에서 interpretacja zapisu ekg dla pielęgniarek 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 EKG/ECG Interpretation Basics Nursing NCLEX | QRS Complex, P Wave, T Wave, PR Interval | interpretacja zapisu ekg dla pielęgniarek, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment