Hospitacja Diagnozująca W Przedszkolu Scenariusze | Organizacja Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej W Przedszkolu 최근 답변 129개

당신은 주제를 찾고 있습니까 “hospitacja diagnozująca w przedszkolu scenariusze – Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Nowa Era 이(가) 작성한 기사에는 조회수 1,711회 및 좋아요 27개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

hospitacja diagnozująca w przedszkolu scenariusze 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu – hospitacja diagnozująca w przedszkolu scenariusze 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Program webinarium:
1. Na czym polega pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu i w jaki sposób obowiązki dyrektora regulują przepisy?
2. Rola nauczyciela przedszkolnego i nauczyciela specjalisty w pracy z dziećmi ze SPE
3. Jak zorganizować współpracę na linii przedszkole–poradnia–rodzic
4. Jak właściwie planować i w jaki sposób dokumentować pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
5. Zwiększona subwencja oświatowa na dzieci ze SPE.
Webinarium poprowadzi:
Joanna Brzoskowska – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, pedagog, logopeda, terapeuta pedagogiczny. Wieloletni praktyk z doświadczeniem w pracy w szkole integracyjnej i w poradni, Przewodnicząca Zespołu Orzekającego, ekspert MEN d/s awansu zawodowego nauczycieli.
Subskrybuj nasz kanał → https://www.youtube.com/channel/UC07lOlv-
I84Sj9osJ5-wC7g?sub_confirmation=1
Odwiedź naszą stronę → https://www.nowaera.pl/
Dołącz do nas na Facebooku → https://www.facebook.com/nowaerapl/
Obserwuj nas na Twitterze → https://twitter.com/nowaerapl
Masz pytania? Napisz do nas → [email protected]
© Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. 2021

hospitacja diagnozująca w przedszkolu scenariusze 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

HOSPITACJA DIAGNOZUJĄCA Wraz z scenariuszem zajęć …

1 HOSPITACJA DIAGNOZUJĄCA Wraz z scenariuszem zajęć, diagnozą osiągnięć dzieci oraz arkuszem diagnostycznym PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 11 W CHRZANOWIE GRUPA …

+ 여기에 자세히 보기

Source: docplayer.pl

Date Published: 4/26/2022

View: 4099

SCENARIUSZ HOSPITACJI DIAGNOZUJĄCEJ W GRUPIE IV …

SCENARIUSZ HOSPITACJI DIAGNOZUJĄCEJ. W GRUPIE IV „EKOLUDKI” 6- LATKI. Nauczyciel: Karolina Mackiewicz. Temat kompleksowy: „Wszechświat” – projekt edukacyjny …

+ 여기에 표시

Source: cloud6i.edupage.org

Date Published: 3/2/2021

View: 9732

Scenariusz hospitacji diagnozującej w grupie 3 i 4 latków

HOSPITACJA DIAGNOZUJĄCA przeprowadzona w dniu 05.02.2015r. w oddziale II dzieci 3 i 4 letnich w Samorządowym Przedszkolu w Trąbkach …

+ 여기에 표시

Source: www.przedszkola.edu.pl

Date Published: 7/10/2022

View: 7987

“Figurkowo” – scenariusz zajęć. Obserwacja diagnozująca

Joanna Mikłusiak – Paluch; miejscowość: Żory; dział: Przedszkole; nr: 33493.

+ 여기에 표시

Source: www.edukacja.edux.pl

Date Published: 11/21/2022

View: 461

Hospitacja diagnozująca w przedszkolu – Szkolnictwo.pl

SCENARIUSZ ZAJĘCIA DO HOSPITACJI DIAGNOZUJĄCEJ PROWADZĄCA: Iwona Nowak TEMAT: Moje piosenki – zabawy rytmiczne. CEL GŁÓWNY: Wprowadzenie w świat muzyki …

+ 더 읽기

Source: szkolnictwo.pl

Date Published: 2/16/2022

View: 5490

HOSPITACJA DIAGNOZUJĄCA – Profesor.pl

HOSPITACJA DIAGNOZUJĄCA. Wraz z scenariuszem zajęć, diagnozą osiągnięć dzieci oraz arkuszem diagnostycznym. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 11 W …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.profesor.pl

Date Published: 5/30/2022

View: 1187

Scenariusz zajęć oceniających z dziećmi 6-letnimi

Autor i prowadzenie: Urszula Kawalec, Przedszkole Nr 2 w Zawierciu. Rodzaj hospitacji: hospitacja oceniająca. Grupa wiekowa: 6 – latki. Temat zajęcia: „W …

+ 여기에 보기

Source: www.p2zawiercie.pl

Date Published: 4/13/2022

View: 5394

Podróż do Krainy Radości : scenariusz hospitacji …

Kornelia Wolak. Podróż do Krainy Radości : scenariusz hospitacji diagnozującej dla klasy I. Nauczyciel i Szkoła 3-4 (16-17), 316-321.

+ 여기에 표시

Source: bazhum.muzhp.pl

Date Published: 2/27/2022

View: 7660

Scenariusz zajęcia diagnozującego w grupie dzieci 6-letnich …

Miejskie Przedszkole nr 15 w Siedlcach, ul. Osiedlowa 5, 08-110 Siedlce. Zajęcia dodatkowe dla dzieci: logopeda, język angielski.

+ 여기에 보기

Source: mp15.siedlce.pl

Date Published: 2/7/2021

View: 6922

주제와 관련된 이미지 hospitacja diagnozująca w przedszkolu scenariusze

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu

주제에 대한 기사 평가 hospitacja diagnozująca w przedszkolu scenariusze

 • Author: Nowa Era
 • Views: 조회수 1,711회
 • Likes: 좋아요 27개
 • Date Published: 실시간 스트리밍 시작일: 2021. 12. 16.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=NDO1Ap70AyU

HOSPITACJA DIAGNOZUJĄCA Wraz z scenariuszem zajęć, diagnozą osiągnięć dzieci oraz arkuszem diagnostycznym PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 11 W CHRZANOWIE

Transkrypt

1 HOSPITACJA DIAGNOZUJĄCA Wraz z scenariuszem zajęć, diagnozą osiągnięć dzieci oraz arkuszem diagnostycznym PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 11 W CHRZANOWIE GRUPA : 5- i 6- latki NAUCZYCIELKA : mgr Bogusława Kubacka I. ZAGADNIENIE HOSPITACYJNE DZIEDZINA Przygotowanie dziecka do nauki czytania i pisania. II.STANDARDY Dziecko 5-letnie: – wyszuka słowa na określoną samogłoskę, – dobierze obrazki rozpoczynające się tą samą głoską, – rozpozna i nazwie zwierzęta po słyszeniu ich odgłosów, które wydają w – ułoży obrazek zebry pocięty na cztery części, – pokoloruje obrazek bez wychodzenia poza jego kontury; Dziecko 6-letnie: – wyszuka słowa na określoną głoskę, – ułoży wyraz podpis z pojedynczych liter do obrazka, – rozwiąże zagadki słuchowe, – przeczyta tekst ze zrozumieniem i wykona do niego ilustrację zgodną z treścią, – odwzoruje literę,,z, Z w liniaturze z zeszytu dla klasy pierwszej. III. NARZĘDZIA HOSPITACJI DIAGNOZUJĄCEJ Arkusz diagnostyczny, ilustracje obrazki, obrazki zebry pocięte na części, gra dydaktyczna,, Czytam i układam, karty pracy dla 6-latków. IV. WSKAŹNIKI KRYTERIA Dziecko: – potrafi zawsze, – potrafi przy minimalnej pomocy nauczycielki, – ma trudności, – nie potrafi. V. HOSPITACJĘ PRZEPROWADZIŁA I ANALIZUJE Dyrektor mgr nauczycielka mgr

2 SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z dziećmi 5- i 6-letnimi do hospitacji diagnozującej Nauczyciel prowadzący: Bogusława Kubacka Temat: Wiosenna łąka. Cele ogólne: – zapoznanie z życiem roślin i zwierząt na łące, – rozwijanie słuchu fonematycznego, – dobieranie podpisów do obrazków monotematycznych, – kształtowanie spostrzegawczości i koordynacji wzrokowo- ruchowej, – wyrabianie sprawności manualnej, – ilustrowanie przeczytanego tekstu ( 6-latki ). Cele operacyjne: Dziecko 5-letnie: – wyszuka słowa na określoną samogłoskę, – dobierze obrazki rozpoczynające się tą samą głoską, – rozpozna i nazwie zwierzęta po słyszeniu ich odgłosów, które wydają w – ułoży obrazek zebry pocięty na cztery części, – pokoloruje obrazek bez wychodzenia poza jego kontury; Dziecko 6-letnie: – wyszuka słowa na określoną głoskę, – ułoży wyraz podpis z pojedynczych liter do obrazka, – rozwiąże zagadki słuchowe, – przeczyta tekst ze zrozumieniem i wykona do niego ilustrację zgodną z treścią, – odwzoruje literę,,z, Z w liniaturze z zeszytu dla klasy pierwszej. PRZEBIEG ZAJĘĆ 1. Wprowadzenie w tematykę zajęć przy ilustracjach wiosennej łąki. 2. Zabawa dydaktyczna,,słowa i słówka – wyszukiwanie nazw roślin i zwierząt na określoną głoskę, tworzenie do nich zdrobnień oraz podział słów na sylaby i głoski. 3. Zabawa twórcza pt.,, Wiosenna łąka. 4. Indywidualna praca przy stolikach: 5-latki szukają obrazków na określone głoski, 6-latki układają wyrazy podpisy z pojedynczych liter do obrazków. 5. Zabawa improwizacyjno-ruchowa do muzyki,,wiosna dzieci rozpoznają, nazywają i naśladują zachowanie zwierząt. 6. Indywidualna praca przy stolikach:

3 5-latki układają rysunek zebry z czterech części i kolorują go tak, aby nie wychodzić za linie, 6-latki czytają zdania z kart pracy i wykonują ilustrację zgodną z tekstem. 7. Zorganizowanie wystawy prac dla rodziców. 8. W drugiej części dnia 6-latki piszą litery,, z, Z w liniaturze z zeszytu dla klasy pierwszej. DIAGNOZA OSIĄGNIĘĆ DZIECI na podstawie zajęć naucz. Bogusławy Kubackiej Obszar hospitacji diagnozującej dotyczył edukacji w zakresie przygotowania do nauki czytania i pisania. W celu dokonania wnikliwej analizy umiejętności przygotowania do nauki czytania i pisania ustalono standardy, które brzmiały: dziecko 5-letnie: – wyszuka słowa na określoną samogłoskę, – dobierze obrazki rozpoczynające się tą samą głoską, – rozpozna i nazwie zwierzęta po słyszeniu ich odgłosów, które wydają w – ułoży obrazek zebry pocięty na cztery części, – pokoloruje obrazek bez wychodzenia poza jego kontury; dziecko 6-letnie: – wyszuka słowa na określoną głoskę, – ułoży wyraz podpis z pojedynczych liter do obrazka, – rozwiąże zagadki słuchowe, – przeczyta tekst ze zrozumieniem i wykona do niego ilustrację zgodną z treścią, – odwzoruje litery,,z, Z w liniaturze z zeszytu dla klasy pierwszej. Do wnikliwej analizy wiedzy i umiejętności wychowanków przy hospitacji diagnozującej przygotowałam arkusz diagnostyczny, który zawiera skalę obserwacyjną sprowadzającą się do wcześniej ustalonych wskaźników i kryteriów: dziecko: – potrafi zawsze, – potrafi przy minimalnej pomocy nauczycielki, – ma trudności, – nie potrafi. Narzędziami badawczymi były również: ilustracje-obrazki, obrazki pocięte na części, gra dydaktyczna,,czytam i układam, karty pracy dla każdego 6-latka. Wymienione kryteria i wskaźniki pozwalają zarówno na analizę jakościową jak i ilościową umiejętności dziecka w trakcie proponowanych sytuacji edukacyjnych. Po dokonaniu obserwacji i diagnozy wychowanków można stwierdzić, że:

4 – 10 (100%) 5-latków potrafi zawsze wyszukać słowa na określone głoski, – 10 (100%) 5-latków potrafi zawsze dobrać obrazki rozpoczynające się tą samą głoską, – 10 (100%) 5-latków potrafi zawsze rozpoznać i nazwać zwierzęta po usłyszeniu ich odgłosów, które wydają w – 10 (100%) 5-latków potrafi zawsze ułożyć obrazek zebry pocięty na cztery części, – 8 (80%) 5-latków potrafi zawsze pokolorować obrazek bez wychodzenia poza jego kontury; 2 dzieci ma trudności, ponadto 10 5-latków dorysowało od 1 do 9 ilustracji przedmiotów, których nazwa rozpoczyna się głoską,,z, – 12 (100%) 6-latków potrafi zawsze wyszukać słowa na określone głoski, – 12 (100%) 6-latków potrafi zawsze ułożyć wyraz podpis z pojedynczych liter do obrazka, ponadto 10 6-latków dodatkowo ułożyło wyrazy zawierające dwuznaki i zmiękczenia, – 12 (100%) 6-latków potrafi zawsze rozpoznać i nazwać zwierzęta po usłyszeniu ich odgłosów, które wydają w – 12 (100%) 6-latków potrafi zawsze przeczytać tekst ze zrozumieniem i wykonać do niego ilustrację zgodną z treścią, – 12 (100%) 6-latków potrafi zawsze odwzorować litery,,z, Z w liniaturze z zeszytu dla klasy pierwszej. Reasumując wyniki zawarte w arkuszu diagnostycznym oraz spostrzeżenia poczynione w trakcie obserwacji dzieci podczas zajęć można stwierdzić, że poziom przygotowania dzieci do nauki czytania i pisania jest bardzo dobry. Tak wysoko oceniony poziom wiadomości i umiejętności u dzieci 6-letnich podczas zajęcia diagnozującego nasuwa bardzo istotny kierunek dalszej pracy dla nauczyciela prowadzącego, który brzmi: – należy kontynuować ćwiczenia rozwijające słuch fonematyczny, doskonalić u dzieci spostrzegawczość, koordynację wzrokowo- ruchowo-słuchową, ćwiczyć sprawność manualną zarówno podczas zajęć zorganizowanych dla całej grupy jak i w czasie zabaw i spontanicznej działalności dzieci wykorzystując do tego przeróżne układanki, rozsypanki, puzzle, gry planszowe i dydaktyczne itp. środki, które należy dobierać zgodnie z potrzebami i indywidualnym rozwojem każdego dziecka.

5 ARKUSZ DIAGNOSTYCZNY określający poziom przygotowania dziecka do nauki czytania i pisania. STANDARDY Dziecko 5-letnie: A-wyszuka słowa na określoną samogłoskę, B-dobierze obrazki rozpoczynające się tą samą głoską, C-rozpozna i nazwie zwierzęta po słyszeniu ich odgłosów, które wydają w D-ułoży obrazek pocięty na części, E-pokoloruje obrazek bez wychodzenia poza jego kontury; WSKAŹNIKI: 1 potrafi zawsze, 2 potrafi przy minimalnej pomocy nauczycielki, 3 ma trudności, 4 – nie potrafi. Lp. Dane Standardy diagnozowania dziecka A B C D E

6 STANDARDY Dziecko 6-letnie: A-wyszuka słowa na określoną głoskę, B-ułoży wyraz podpis z pojedynczych liter do obrazka, C-rozwiąże zagadki słuchowe, D-przeczyta tekst ze zrozumieniem i wykona do niego ilustrację zgodną z treścią, E-odwzoruje literę,,z,z w liniaturze z zeszytu dla pierwszej klasy. WSKAŹNIKI: 1 potrafi zawsze, 2 potrafi przy minimalnej pomocy nauczycielki, 3 ma trudności, 4 nie potrafi. Lp. Dane Standardy diagnozowania dziecka A B C D E

Scenariusz hospitacji diagnozującej w grupie 3 i 4 latków

HOSPITACJA DIAGNOZUJĄCA przeprowadzona w dniu 05.02.2015r. w oddziale II dzieci 3 i 4 letnich w Samorządowym Przedszkolu w Trąbkach

Komentarze (0) Twoje pomysły do tego scenariusza!

I ZAGADNIENIE HOSPITACYJNE – OBSZAR

Badanie kompetencji językowych dzieci 3-4 letnich

II TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. PP (1,2,4)

3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci. PP (1,2)

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia. PP (2 )

14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania .PP (2,7)

III ZAGADNIENIE HOSPITACYJNE – OBSZAR

Badanie kompetencji językowych i stwarzanie sytuacji w aktywizowaniu mowy i myślenia

IV CELE:

Cel ogólny:

Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy oraz rozwijanie umiejętności myślenia.

Cele operacyjne – dziecko:

przedstawia się na forum grupy

używa zwrotów grzecznościowych

potrafi myśleć logicznie dopasowując obrazki symbole do odpowiedniej ilustracji

VI Metody:

działań praktycznych

słowna

oglądowa

VII Formy:

grupowa

indywidualna

Środki dydaktyczne:

gra dydaktyczna

„cztery pory roku”

zaczarowany pierścień

herbata

kubki

Przebieg zajęć

1. „Zaczarowany krąg” – każde dziecko dostaje pierścień i który motywuje go do przedstawienia się w kole podając swoje imię i nazwisko.

2. Zabawa dydaktyczna – nazwij symbol i dopasuj go do odpowiedniej pory roku.

3. Zaproszenie na herbatę – dzieci zabierają swój kubek ustawiają się w rząd i podchodzą po napój stosując formy grzecznościowe.

5. Zaproszenie na pychotkę – dokonuje wyboru prosząc o swój smakołyk stosują formy grzecznościowe.

6. Zabawa ruchowa – „dwom tańczyć się zachciało”.

Opracowanie: mgr Małgorzata Kasina

“Figurkowo” – scenariusz zajęć. Obserwacja diagnozująca

Scenariusz zajęć.

OBSERWACJA DIAGNOZUJĄCA.

PROWADZĄCA: Joanna Mikłusiak – Paluch

GRUPA: 3/4 latki

DATA: 1 9 .06.2015

TEMAT: „Figurkowo”

CEL GŁÓWNY: Stawarzanie sytuacji umożliwiających rozwijanie umiejętności matematycznych.

WSKAŹNIKI HOSPITACJI:

dziecko:

1. Odczytuje i zapamiętuje symbole

2. Poprawnie liczy w dostępnym zakresie

3. Określa położenie przedmiotów w przestrzeni i w stosunku do własnego ciała

Metody:

słowne: instrukcje i polecenia

czynne:zadań stawianych dziecku do wykonania

Środki dydaktyczne:duże kostki do gry, liczmany(patyczki, figury), karty pracy, sznurki, kredki, tamburyn.

Przebieg zajęć:

1. „Czego brakuje” – zabawa dydaktyczna. Dzieci otrzymują koperty z figurami (koła, kwadraty, trójkąty). Wyjmują zawartość z koperty, koperty kładą za siebie, a figury rozkładają przed sobą. Przeliczają ile mają figur i układają nad tymi figurami odpowiednią ilość patyczków do liczenia. Następnie nauczyciel przedstawia sekwencje ułożone z figur dzieci przyglądają się tej sekwencji, po czym zasłaniają oczy, nauczyciel zabiera figurę, a dzieci wybierają spośród swoich figur i kładą przed sobą taką figurę jaka zniknęła.

2. „Kostka” zabawa dydaktyczna

Nauczycielka rzuca kostką do gry, dzieci przeliczają ilość wyrzuconych oczek i układają przed sobą tyle figur ile oczek wypadło.

3. „Gdzie to jest ” – karta pracy nr 1

Dzieci odszukują swoją kartę pracy oznaczoną imieniem i nazwiskiem oraz znaczkiem jaki mają w szatni, następnie odszukują i zaznaczają i przeliczają na karcie pracy koła, kolorują tyle serduszek ile kół odnalazły

4. „Ugi – bugi” – zabawa ruchowa.

Dzieci wybierają sznureczki, następnie poruszają się w rytm muzyki, po czym gdy muzyka milknie podskakują taką ilość razy jaką liczbę wymieniła nauczycielka, następnie układają ze sznurka taki kształt jakiego nazwę usłyszą. Gdy muzyka znowu gra dzieci poruszają się po Sali w dowolny sposób, gdy muzyka ucichnie układają sznurek w odpowiednim położeniu (nad głową, za sobą, na dywanie, obok siebie, na głowie)

5. „ W figurkowie ” – karta pracy nr 2.

Dzieci odszukują swoją kartę pracy oznaczoną imieniem i nazwiskiem oraz znaczkiem jaki mają w szatni, następnie rysują odpowiednie figury w określonym położeniu:

• Trójkąt obok samochodu

• Koło nad drzewem

• Kwadrat pod chmurk?

Notatka poobserwacyjna

Obserwacja diagnozująca.

PROWADZĄCA: Joanna Mikłusiak – Paluch

GRUPA: 3/4 latki

DATA: 19 .06.2015

Zakres badań: Stawarzanie sytuacji umożliwiających rozwijanie umiejętności liczenia.

WSKAŹNIKI

dziecko:

1. Odczytuje i zapamiętuje symbole

2. Poprawnie liczy w dostępnym zakresie

3. Określa położenie przedmiotów w przestrzeni i w stosunku do własnego ciała

Zastosowana skala:

1 2 3 4 5 1 – 0% potrafi

2 – 25% potrafi

3 – 50% potrafi

4 – 75% potrafi

5 – 100% potrafi

Z A D A N I A

Taksonomia wg. Niemierko Umiejętności składowe Umiejętności operacyjne

„Czego brakuje ” zabawa dydaktyczna (1,2,3)

C Stosowanie wiadomości w typowych sytuacjach Odczytuje i zapamiętuje symbole 1 2 3 4 5

wie jakiej figury brakowało

C Stosowanie wiadomości w typowych sytuacjach Liczy w dostępnym zakresie 1 2 3 4 5

przelicza figury

C Stosowanie wiadomości w typowych sytuacjach Określa położenie przedmiotów w przestrzeni i w stosunku do własnego ciała 1 2 3 4 5

kładzie kopertę za siebie i układa figury przed sob?

„Kostka” – zabawa dydaktyczna (2,)

C Stosowanie wiadomości w typowych sytuacjach Liczy w dostępnym zakresie 1 2 3 4 5

przelicza kropki na kostce

„Gdzie to jest” – karta pracy nr 1 (1,2)

C Stosowanie wiadomości w typowych sytuacjach Odczytuje i zapamiętuje symbole

1 2 3 4 5

Odnajduje koła wśród innych figur i zaznacza je

C Stosowanie wiadomości w typowych sytuacjach Poprawnie liczy w dostępnym zakresie 1 2 3 4 5

Przelicza ilość kół i koloruje taką ilość serduszek

„Ugi – bigi” – zabawa ruchowa (1,2,3,)

C Stosowanie wiadomości w typowych sytuacjach Odczytuje i zapamiętuje symbole 1 2 3 4 5

Układa figury ze sznurka

C Stosowanie wiadomości w typowych sytuacjach Poprawnie liczy w dostępnym zakresie 1 2 3 4 5

Podskakuje odpowiednią ilość razy

C Stosowanie wiadomości w typowych sytuacjach Określa położenie przedmiotów w przestrzeni i w stosunku do własnego ciała

1 2 3 4 5

Układa sznurek w odpowiednim położeniu

„W figurkowie’ – karta pracy nr 2 (1,3)

C Stosowanie wiadomości w typowych sytuacjach Odczytuje i zapamiętuje symbole 1 2 3 4 5

Rysuje figury jakich nazwę usłyszy

C Stosowanie wiadomości w typowych sytuacjach Określa położenie przedmiotów w przestrzeni i w stosunku do własnego ciała 1 2 3 4 5

Rysuje figury w odpowiednim położeniu

Hospitacja diagnozująca w przedszkolu

Jestem nauczycielką przedszkola i wiem z doświadczenia,że pisanie hospitacji diagnozującuch nie jest rzeczą łatwą.Dlatego przedstawiam przyklad takiej hospitacji w oparciu o Wesole przedszkole pięciolatka

PROWADZĄCA: Iwona Nowak

TEMAT: Moje piosenki – zabawy rytmiczne.

CEL GŁÓWNY: Wprowadzenie w świat muzyki poważnej i rozrywkowej. Zachęcanie do słuchania i tworzenia muzyki.

CELE OPERACYJNE: Dziecko zna i nazywa instrumenty perkusyjne; rozróżnia ich brzmienie; poprawnie odtwarza rytm, tworzy własne rytmy.

RODZAJ AKTYWNOŚCI: ruchowa

słowna

muzyczna POMOCE: instrumenty perkusyjne / tamburyn, bębenek, grzechotka, trójkąt /, CD „Wesołe przedszkole” p.5, nagranie muzyki rozrywkowej, M.Bogdanowicz – „ W co się bawić?” / zabawa pt.: Muzykanci Konszabelanci /, pocięte obrazki instrumentów/ gitara elektryczna, saksofon, keyboard /, „ Wesołe przedszkole pięciolatka” s. 42

STANDARDY WYMAGAŃ Zna instrumenty perkusyjne: Nazywa instrumenty perkusyjne Rozróżnia brzmienie instrumentów Posiada wyczucie rytmu: Poprawnie odtwarza rytm Tworzy własne rytmy PRZEBIEG ZAJĘCIA Zgromadzenie dzieci w kąciku muzycznym. Rozmowa nt. zgromadzonych instrumentów perkusyjnych: ich nazwa, sposób wydobywania dźwięku. Próby gry na instrumentach. Zabawa słuchowa: Na jakim instrumencie gram? Nauczycielka odwraca się tyłem do dzieci i gra na wybranym instrumencie. Dzieci odgadują po dźwięku, jaki to instrument. Rolę nauczyciela przejmują kolejno dzieci. Zabawy rytmiczne. N. wyklaskuje rytm, dzieci powtarzają.

N. wystukuje na bębenku rytm, dzieci powtarzają.

N. rytmizuje krótki tekst, wystukując jego rytm – Idzie Szpaczek leśną drogą i wesoło śpiewa – dzieci powtarzają.

Próby samodzielnego rytmizowania tekstu i realizowania rytmu na bębenku / uderzamy dłonią lub palcami /. Zabawa muzyczno-ruchowa: Bądź uważny. Dzieci maszerują po sali przy akompaniamencie ćwierćnutowym, kiedy usłyszą akcent – przykucają. Dzieci słuchają fragmentu utworu muzyki rozrywkowej. Rozmowa nt wysłuchanego utworu: Gdzie można usłyszeć taką muzykę?

Dlaczego mówimy, że jest to muzyka rozrywkowa?

Czym różni się od muzyki poważnej /klasycznej /? Ponowne słuchanie nagrania. Próby wyróżnienia instrumentów. Określenie ich brzmienia. Nauczycielka pokazuje dzieciom ilustracje instrumentów: gitara elektryczna, saksofon, keyboard. Prezentuje nagranie ich brzmienia. Dowolna zabawa przy nagraniu utworu muzyki rozrywkowej /taniec indywidualny i parami /. Rozmowa z dziećmi o ich ulubionych piosenkach i utworach. Propozycja stworzenia grupowej płytoteki

Zabawa muzyczno-ruchowa „ Muzykanci Konszabelanci”. Podczas zabawy dzieci naśladują grę na wybranym instrumencie i jego dźwięk. Praca indywidualna. Muzyk zgubił swój instrument. Pokoloruj drogę wg kodu, a dowiesz się jaki to instrument / 5-latki/. Łączenie w całość pociętego na 2 lub 3 części obrazka instrumentu: gitara, saksofon, keyboard i przyklejenie go na kartkę / 3,4latki /. SCENARIUSZ ZAJĘCIA DO HOSPITACJI DIAGNOZUJĄCEJPROWADZĄCA: Iwona NowakTEMAT:Wprowadzenie w świat muzyki poważnej i rozrywkowej. Zachęcanie do słuchania i tworzenia muzyki.Dziecko zna i nazywa instrumenty perkusyjne; rozróżnia ich brzmienie; poprawnie odtwarza rytm, tworzy własne rytmy.instrumenty perkusyjne / tamburyn, bębenek, grzechotka, trójkąt /, CD „Wesołe przedszkole” p.5, nagranie muzyki rozrywkowej, M.Bogdanowicz – „ W co się bawić?” / zabawa pt.: Muzykanci Konszabelanci /, pocięte obrazki instrumentów/ gitara elektryczna, saksofon, keyboard /, „ Wesołe przedszkole pięciolatka” s. 42

Scenariusz zajęcia diagnozującego w grupie dzieci 6-letnich zakresie kształtowania gotowości do nauki czytania i pisania

Temat: „Jesienne potyczki”

Cele:

Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego i umiejętności wypowiadania się na określone tematy

Wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego

Doskonalenie umiejętności niezbędnych do nauki czytania i pisania , takich jak: porównywanie, umiejętność analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów

Podział wyrazów na sylaby, przeliczanie ich

Dobieranie w pary wyrazów o przeciwstawnym znaczeniu

Wymyślanie rymów do podanego wyrazu

rozwiązywanie zadań na dodawanie i odejmowanie na konkretach

dostrzeganie regularności, kontynuowanie ich w układankach, a także w zabawach różnego typu

sprawdzenie znajomości stron i kierunków

ćwiczenia w orientacji na kartce papieru

uważne słuchanie nauczyciela i dokładne wykonywanie poleceń

Wytworzenie pogodnego i radosnego nastroju

POMOCE:

przedmioty związane z porami roku: kolorowe liście, kasztany, szalik, rękawiczki, kwiaty, słoneczko, szarfy w 4 kolorach, symbole graficzne (pogodowe, znak przejścia dla pieszych, buzie uśmiechnięta i smutna), buzie smutne i uśmiechnięte na lizakach, kartki, guziki, kartoniki z imionami dzieci, cyfry, kredki, ołówki

Przebieg

1. “Pory roku” – układamy kalendarz

Nawiązanie do aktualnej pory roku, rozmowa na temat jesieni, i innych pór roku. Przydzielenie odpowiednich kolorów do poszczególnych pór roku (zima – niebieski, wiosna – zielony, lato – żółty, jesień – czerwony). Podkreślenie niezmienności występowania po sobie pór roku.

Nauczyciel dzieli dzieci na cztery grupy każdej wręczając określony kolor szarfy, Nauczyciel tłumaczy że każde dziecko to jedna pora roku, zwraca uwagę na następstwo pór roku. Zadaniem dzieci jest wybranie ze zgromadzonych rekwizytów jednego, zgodnego z porą roku jaką określa szarfa którą noszą ,i ustawienie się we właściwej kolejności w swoich grupach. sprawdzenie poprawności wykonania

2. Zagadkowe symbole – rozpoznawanie i objaśnianie symboli graficznych pokazywanych na tabliczkach

3. „Prawda czy fałsz?” – dzieci za pomocą lizaków- buzia uśmiechnięta – prawda i smutna – fałsz – określają prawdziwość zdań

Słońce jest zimne. Teraz jest wiosna. Wiosną bociany odlatują do ciepłych krajów. Deszcz jest suchy. Bocian lubi żaby. Tęcza ma 4 kolory. Chmury składają się z pary wodnej. Pszczoły to owady. Muchy są pożyteczne. Bocian ma niebieskie nogi. Motyle mają kolorowe skrzydła. Po wiośnie będzie jesień. Tydzień ma 7 dni. Są 3 pory roku. Śnieg jest ciepły. Przechodzimy przez ulicę na czerwonym świetle. Skowronek pięknie śpiewa wiosną. Można głaskać nieznajome psy.

4. „Greckie wzory na dywanie” – dzieci stają w różnych miejscach na sali, twarzą w jednym kierunku. Poruszają się zgodnie z wydawanymi poleceniami np. jeden krok w lewo…

5. “Rymy”

N. czyta krótki tekst, a dzieci dopowiadają rymujące się wyrazy:

Wpadła do rosołu mucha

Mokra teraz jest czy …

Dostał krawat mors od foki

Chciał mieć wąski, ma …

Jakie jest właściwie słońce:

Jak lód zimne? Nie …

Ptaki śmiały się na sośnie:

Wróbel ciszej, sójka …

Czy to prawda, czy też plotki,

Ocet kwaśny jest, miód …

Jajka lubię jeść z musztardą

I na miękko i na …

Rym ostatni nie jest trudny,

Lepiej czystym być, niż …

6. Rozpoznaj swoje imię

Dzieci odszukują na dywanie kartoniki z własnym imieniem. Mają przegłoskować je i zaznaczyć kreskami liczbę głosek, oraz podzielić na sylaby i kółeczkami zaznaczyć liczbę sylab. (praca przy stoliku – sprawdzamy poprawność)

Dziecko dobiera z tacy plakietkę z odpowiednią cyfrą równą liczbie głosek w jego imieniu.

Dzieci grupują się w kołach wg liczby głosek w imionach. Liczenie się, podpisywanie kół właściwą cyfrą. Sprawdzanie, których( ilozgłoskowych) imion w klasie jest najwięcej, najmniej, po tyle samo.

7. Zadania matematyczne – dodawanie i odejmowanie na konkretach (na dywanie, potrzebne kartki i guziki)

Dzieci poszły do parku i znalazły 4 kasztanki. W drodze do przedszkola znalazły jeszcze dwa. Ile wszystkich kasztanków znalazły dzieci? (układają guziki)

Będziemy wieszać pranie. Najpierw wieszamy duży koc – używamy 6 klamerek, a obok mały koc – 3 klamerki. Przeliczenie ile klamerek użyto?

Przyszła mama i zdjęła mały koc. Ile klamerek zostało na sznurku?

W koszyku leży 7 jabłek. Tatuś zjadł 4. Ile jabłek zostało w koszyku?

8. narysuj… – orientacja na kartce.

rysowanie zgodnie z podawanymi poleceniami.

Na kartce narysowany jest szlaczek – fala. Dziecko ma narysować ją po śladzie. Pod spodem narysować drugą, podobna falę. Na środku kartki, na fali łódkę. Po prawej stronie łódki wyspę. W górnym, lewym rogu kartki słoneczko. Pomiędzy falami rybki. (zbieram prace na dywanie, dzieci same sprawdzają poprawność wykonania)

Dziękuję dzieciom za zajęcia

키워드에 대한 정보 hospitacja diagnozująca w przedszkolu scenariusze

다음은 Bing에서 hospitacja diagnozująca w przedszkolu scenariusze 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  Zgoda Na Zamieszkanie Najemcy Po Ustaniu Stosunku Najmu | W Jaki Sposób Można Zawrzeć Umowę Najmu Okazjonalnego Mieszkania (Lokalu Mieszkalnego)? 100 개의 정답
See also  Wiersz O Psie Dla Dzieci | Wiersz Psie Smutki Jan Brzechwa - Jolanta Czyta Dzieciom 상위 141개 답변

See also  휴대폰 쇼핑몰 제작 | 블로그도 안해본 제가 15분만에 만든 쇼핑몰 보여드립니다! (아임웹) 상위 21개 베스트 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu

 • Nowa era
 • Wydawnictwo
 • Szkoła
 • Edukacja
 • Nauka
 • specjalne potrzeby edukacyjne

Organizacja #pomocy #psychologiczno-pedagogicznej #w #przedszkolu


YouTube에서 hospitacja diagnozująca w przedszkolu scenariusze 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu | hospitacja diagnozująca w przedszkolu scenariusze, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment