Figury Geometryczne Zadania Klasa 4 | Class 4 | Geometrical Figures For Class 4 | Maths | Explainer Video 인기 답변 업데이트

당신은 주제를 찾고 있습니까 “figury geometryczne zadania klasa 4 – CLASS 4 | GEOMETRICAL FIGURES FOR CLASS 4 | MATHS | EXPLAINER VIDEO“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Teachers Helpboard 이(가) 작성한 기사에는 조회수 6,985회 및 816269 Like 개의 좋아요가 있습니다.

figury geometryczne zadania klasa 4 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 CLASS 4 | GEOMETRICAL FIGURES FOR CLASS 4 | MATHS | EXPLAINER VIDEO – figury geometryczne zadania klasa 4 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Our content consists of the entire 4th standard syllabus in an explainer video method with various sounds and animations. It is as per the current syllabus and helps explain each chapter in detail. This makes the learning very easy and entertaining.
In this video we have explained in details about geometrical shapes.
=============================================================================
FOR MORE VIDEOS:
CLASS 4 | THE LIFE CYCLE OF ANIMALS | EVS | EXPLAINER VIDEO
https://youtu.be/uSi6nHzhzQY
CLASS 4 | THE INTER-RELATIONSHIP BETWEEN LIVING THINGS | EVS | LESSON 2 | EXPLAINER VIDEO
https://youtu.be/tv7pts3lTWY
=============================================================================
For daily activities, work sheets, assignment
visit us:
https://teacherguidequarantine.blogspot.com/search/label/HOME
=============================================================================
FOLLOW US ON:
INSATGRAM:
https://www.instagram.com/teachershelpboard/
FACEBOOK:
https://m.facebook.com/Teachers-helpboard-101275308291214/
keep supporting us to get more videos.
=============================================================================
CREDITS:
ANIMATION: AGNEL DANIEL
VOICE: SABI

HAVE A GOOD DAY

figury geometryczne zadania klasa 4 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

klasa 4 -zadania do samodzielnego wykonanis

klasa data. 1. Połącz figurę z jej nazwą. półprosta odcinek łamana prosta. 2. Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.

+ 여기를 클릭

Source: m.powiatszczycienski.pl

Date Published: 7/13/2022

View: 3162

Klasa 4 matematyka figury geometryczne – Wordwall

Bolesław Chrobry i Zjazd w Gnieźnie. – Figury geometryczne. – Figury geometryczne – Figury geometryczne – figury geometryczne – figury geometryczne …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: wordwall.net

Date Published: 10/9/2022

View: 2505

Figury geometryczne – sprawdzian klasa 4 Quiz – Quizizz

Play this game to review Mathematics. Narysowana figura to: … 4th grade. 0 times. Mathematics … Odcinek KL to. answer choices. średnica. promień.

+ 여기에 자세히 보기

Source: quizizz.com

Date Published: 3/29/2022

View: 5533

Figury geometryczne – sprawdzian z matematyki w klasie IV

Zadanie 3 (1pkt.) Kąt większy o 20 stopni od kąta prostego ma miarę: a) 90º b) 110º c) 80º d) 70º. Zadanie 4 ( …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.edukacja.edux.pl

Date Published: 4/15/2021

View: 2660

zadania – Geometria płaska w szkole podstawowej

koła i okręgi · zadania. zadania zamknięte, zadania otwarte. klasa IV · klasa V · klasa VI · klasa IV · klasa V · klasa VI.

+ 여기에 자세히 보기

Source: www.smrw.lodz.pl

Date Published: 8/21/2022

View: 1175

6.1 Test Podstawowe figury geometryczne. Punkt, prosta …

Zadanie 4. (1 pkt). Jeśli wiadomo, że proste latex i latex to: dowód.

+ 여기에 보기

Source: www.megamatma.pl

Date Published: 4/17/2021

View: 6434

See also  Trudności W Uczeniu Się Definicja | Specyficzne Trudności W Uczeniu Się 240 개의 가장 정확한 답변

Matematyka: Strona główna – KL4 – ćwicz przed sprawdzianem

Dział 4 – FIGURY GEOMETRYCZNE. Proste, półproste, odcinki … https://szaloneliczby.pl/prostokaty-i-kwadraty-sprawdzian-klasa-4/.

+ 여기를 클릭

Source: sp58poznan.edupage.org

Date Published: 11/19/2022

View: 7476

주제와 관련된 이미지 figury geometryczne zadania klasa 4

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 CLASS 4 | GEOMETRICAL FIGURES FOR CLASS 4 | MATHS | EXPLAINER VIDEO. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

CLASS 4 | GEOMETRICAL FIGURES FOR CLASS 4 | MATHS | EXPLAINER VIDEO
CLASS 4 | GEOMETRICAL FIGURES FOR CLASS 4 | MATHS | EXPLAINER VIDEO

주제에 대한 기사 평가 figury geometryczne zadania klasa 4

 • Author: Teachers Helpboard
 • Views: 조회수 6,985회
 • Likes: 816269 Like
 • Date Published: 2020. 5. 31.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=5yW0-jXL3uk

Zadania i sprawdziany

Figury geometryczne – Klasa 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Przed Tobą sprawdzian z matematyki, który sprawdzi Twoją wiedzę z działu: Figury geometryczne. W teście znajduje się 14 zadań, a każde z nich jest warte 1 lub 2 punkty. Łącznie do uzyskania jest 20 punktów. Całość powinna Ci zająć maksymalnie 20-25 minut. Po zakończeniu sprawdzianu możesz przejrzeć swoje odpowiedzi wraz z pełnymi rozwiązaniami do zadań. Życzę powodzenia!

Zadanie 1. (1pkt) Odcinek łączący środek okręgu z jego brzegiem nazywamy: A Promieniem B Średnicą C Cięciwą D Kołem

Zadanie 2. (1pkt) Która z poniższych figur ma największy obwód? A Prostokąt o długości boków 5cm i 8cm B Kwadrat o boku 6cm C Prostokąt o długości boków 3cm i 12cm D Prostokąt o długości boków 2cm i 16cm

Zadanie 3. (1pkt) Jeśli kwadrat ma obwód równy 8dm, to długość jego boku wynosi: A 2cm B 4cm C 20cm D 40cm

Zadanie 4. (1pkt) Odcinek na mapie ma długość 2cm. Jeżeli mapa jest narysowana w skali 1:10 000 to znaczy, że długość tego odcinka w rzeczywistości jest równa: A 20m B 50m C 200m D 500m

Zadanie 5. (1pkt) Suma kątów w prostokącie jest równa: A Zawsze 180° B Zawsze 360° C To zależy od prostokąta, ale nie więcej niż 180° D To zależy od prostokąta, ale nie więcej niż 360°

Zadanie 6. (1pkt) Prawda czy fałsz?

Każda figura, która ma cztery boki jest na pewno prostokątem lub kwadratem. A Prawda B Fałsz

Zadanie 7. (1pkt) Prawda czy fałsz?

Narysowanie prostokąta w skali 1:5 sprawia, że jego wymiary są pięciokrotnie mniejsze. A Prawda B Fałsz

Zadanie 8. (1pkt) Prawda czy fałsz?

Koło i okrąg to pojęcia, które możemy stosować zamiennie, bo oznaczają dokładnie tą samą figurę. A Prawda B Fałsz

Zadanie 9. (2pkt) Między dwoma końcówkami cyrkla mamy odległość 4cm. Jaś uważa, że narysowany tym cyrklem okrąg będzie miał promień długości 4cm, natomiast Małgosia uważa że to średnica tego okręgu będzie mieć 4cm. Kto ma rację? A Jaś B Małgosia

Zadanie 10. (2pkt) Na tablicy narysowano dwa kwadraty, z czego pierwszy ma obwód trzy razy większy od drugiego. Jaś twierdzi, że skoro obwód pierwszego kwadratu jest trzy razy większy to i długość boku jest trzykrotnie większa. Małgosia uważa, że to zbyt pochopny wniosek i że wszystko zależy od konkretnego przypadku. Kto ma rację? A Jaś B Małgosia

Zadanie 11. (2pkt) Pierwszy bok prostokąta ma długość 5cm i jest jednocześnie o 3cm dłuższy od drugiego boku. Ile wynosi obwód tej figury? A 7cm B 14cm C 16cm D 26cm

Zadanie 12. (2pkt) Średnica pierwszego okręgu ma długość 12cm, a promień drugiego okręgu 6cm. Które zdanie o tych okręgach jest prawdziwe? A Obydwa okręgi są identyczne B Pierwszy okrąg ma promień dwa razy większy od drugiego C Pierwszy okrąg ma promień cztery razy większy od drugiego D Drugi okrąg ma promień dwa razy większy od pierwszego

Zadanie 13. (2pkt) Pewien kwadrat narysowany w skali 5:1 ma obwód równy 40cm. Jaka jest długość boku tego kwadratu w skali 1:1? A 1cm B 2cm C 4cm D 50cm

Zadanie 14. (2pkt) Odległość w linii prostej między Warszawą i Krakowem to 250km. Jaka skala jest użyta na mapie, na której ta odległość jest reprezentowana przed odcinek o długości 5cm? A 1:125 000 B 1:500 000 C 1:1 250 000 D 1:5 000 000

Figury geometryczne – sprawdzian z matematyki w klasie IV

Nazwisko i imię ………….. Data ……….

Nr z dziennika ……….

Figury geometryczne – sprawdzian z matematyki w klasie IV

Zadanie 1(2pkt.)

Uzupełnij zdanie:

Prosta nie ma …………………. ani końca – jest ……………………

Zadanie 2(2pkt.)

Poniżej narysuj:

a) dwa odcinki równoległe,

b) dwa odcinki prostopadłe

Podpisz rysunki.

Zadanie 3 (1pkt.)

Kąt większy o 20 stopni od kąta prostego ma miarę:

a) 90º b) 110º c) 80º d) 70º

Zadanie 4 (3pkt.)

Narysuj kąt o mierze:

a) 30º b) 90º c) 120º

Napisz miary narysowanych kątów.

Zadanie 5 (2pkt.)

Dokończ zdanie:

a) Czworokąt, który ma cztery kąty proste to …………………………….

b) Czworokąt, który ma wszystkie kąty proste i wszystkie boki równej długości to ………………

Zadanie 6 (3pkt.)

Narysuj kwadrat o boku 4 cm i oblicz jego obwód.

a) rysunek kwadratu

b) obliczenie obwodu kwadratu

Odpowiedź: ………………………………….

Zadanie 7 (3pkt.)

Jeden z boków prostokąta ma długość 6cm, a drugi bok jest o 3cm dłuższy. Jaki obwód ma ten prostokąt?

Rozwiązanie:

Odpowiedź:………………………………….

Zadanie 8 (3pkt.)

Narysuj okrąg i zaznacz w nim:

a) promień – zielonym kolorem,

b) średnicę – niebieskim kolorem,

c) cięciwę – żółtym kolorem

Zadanie 9 (2pkt.)

Narysuj odcinek AB o długości 18 cm w skali 1: 3.

Przedstaw swoje obliczenia.

Zadanie 10 (3pkt.)

Na mapie odległość ze szkoły do domu wynosi 5cm

w skali 1 : 200. Ile to metrów w terenie?

Rozwiązanie:

Odpowiedź: ………………………………….

Figury geometryczne – plan sprawdzianu w klasie IV

Nr zadania

Sprawdzane umiejętności

Uczeń: Wymagania z podstawy programowej

1. Rozpoznaje i nazywa figury: punkt, prosta, półprosta, odcinek; 7.1

2. Rysuje pary odcinków prostopadłych i równoległych; 7.3

3. Rozpoznaje kąt prosty 8.4

4. Rysuje kąty o mierze mniejszej niż 180 stopni; 8.3

5. Zna najważniejsze własności kwadratu, prostokąta; 9.5

6. Zna najważniejsze własności kwadratu;

Oblicza obwód wielokąta o danych długościach boków; 9.5 11.1

7. Oblicza obwód wielokąta o danych długościach boków; 11.1

8. Wskazuje na rysunku, a także rysuje cięciwę, średnicę, promień okręgu; 9.6

9. Oblicza rzeczywistą długość odcinka, gdy dana jest jego długość w skali, oraz długość odcinka w skali, gdy dana jest jego rzeczywista długość; 12.8

10. Oblicza rzeczywistą długość odcinka,gdy dana jest jego długość w skali, oraz długość odcinka w skali, gdy dana jest jego rzeczywista długość; 12.8

MegaMatma: Test Podstawowe figury geometryczne. Punkt, prosta, półprosta, odcinek.

prawidłowe rozwiązania i wynik Twojego testu, wyślij SMS o treści AP.TFU4 na nr 73068

Otrzymasz dostęp do wszystkich klasówek i testów, oraz płatnych artykułów przez dwie godziny (120min)!

Koszt SMS 3.69 zł brutto Zacznij rozwiązywać test!! Aby wyświetlićTwojego testu, wyślij SMS o treścina nrOtrzymasz dostęp do, orazprzez dwie godziny ()!Koszt SMSzł brutto Zobacz inne opcje płatności

Zadanie 1. (1 pkt) Przez dwa różne punkty można poprowadzić:

Zaznacz prawidłową odpowiedź: tylko jedną prostą tylko trzy proste nieskończenie wiele prostych co najmniej pięć prostych

Zadanie 2. (1 pkt) Półprosta to:

Zaznacz prawidłową odpowiedź: prosta ograniczona z jednej strony punktem dokładnie połowa prostej nieograniczona niczym prosta prosta ograniczona z dwóch stron punktami

Zadanie 3. (1 pkt) Jak nazywa się narysowany odcinek?

Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 4. (1 pkt) Jeśli wiadomo, że proste i to:

Zrób rysunek pomocniczy.

Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 5. (1 pkt) Przez jeden punkt można poprowadzić:

Zaznacz prawidłową odpowiedź: co najwyżej cztery proste tylko sto prostych tylko dziesięć prostych nieskończenie wiele prostych

Zadanie 6. (1 pkt)

Patrząc na rysunek, można stwierdzić, że:

Zaznacz prawidłową odpowiedź: Proste przecinają się.

Zadanie 7. (1 pkt) Ile wynosi odległość między prostymi oraz z rysunku?

Zaznacz prawidłową odpowiedź: nie można tego stwierdzić

Zadanie 8. (2 pkt) Ile punktów wspólnych mogą mieć dwie półproste? Wskaż odpowiedź fałszywą.

Zrób rysunki pomocnicze rozpatrujące wszystkie możliwości.

Zaznacz prawidłową odpowiedź: dokładnie dwa dokładnie jeden nieskończenie wiele nie mają wcale

Zadanie 9. (2 pkt) Wskaż zdanie prawdziwe.

Zaznacz prawidłową odpowiedź: Dwa odcinki równoległe do siebie nigdy nie mogą mieć punktu wspólnego. Dwie dowolne proste równoległe do siebie mają dokładnie dwa punkty wspólne. Dwie proste prostopadłe do siebie nie mogą mieć punktu wspólnego. Dwa odcinki prostopadłe do siebie mogą nie mieć żadnego punktu wspólnego.

Zadanie 10. (1 pkt) Ile półprostych może mieć wspólny początek?

Każda półprosta narysowana na płaszczyźnie ma punkt zwany jej początkiem.

Zaznacz prawidłową odpowiedź: nieskończenie wiele co najwyżej sto tylko jedna co najwyżej dziesięć

Matematyka: Strona główna – KL4 – ćwicz przed sprawdzianem

Dział 5 – Ułamki zwykłe

Ułamek jako część całości

https://epodreczniki.pl/a/D13DhXk4t

https://epodreczniki.pl/a/DCbOnCFMb

http://www.kuleje.pl/klasa/lekcje/ulamkipuzzle1.html

https://www.thatquiz.org/pl-6/matematyka/okresl/ulamki/

Liczby mieszane

https://epodreczniki.pl/a/DpjuPylCI

Ułamki i liczby mieszane na osi liczbowej

Porównywanie ułamków

https://epodreczniki.pl/a/D8ghfUg2j

Porównywanie ułamków zwykłych o jednakowych licznikach lub mianownikach

Skracanie i rozszerzanie ułamków

https://epodreczniki.pl/a/DolqvxNpB

http://www.kuleje.pl/klasa/ulamkip2.html

Skracanie ułamków zwykłych

Rozszerzanie ułamków zwykłych

Ułamek jako iloraz *

https://epodreczniki.pl/a/D18nCeIOO

Dodawanie i odejmowanie ułamków *

https://epodreczniki.pl/a/D19LLwabk

https://epodreczniki.pl/a/DVJtQXxtO

Dodawanie ułamków o tym samym mianowniku

Odejmowanie ułamków o tym samym mianowniku

Mnożenie ułamka przez liczbę naturalną

Dział 4 – FIGURY GEOMETRYCZNE

Proste, półproste, odcinki

https://learningapps.org/ 5981245

https://learningapps.org/ 6393999

https://learningapps.org/ 5923793

https://learningapps.org/ 1304184

https://learningapps.org/ 6394086

https://learningapps.org/ 5572696

Wzajemne położenie prostych

Prostopadłe czy równoległe?

Kąty

https://learningapps.org/ 3019315

https://learningapps.org/ 4755073

https://learningapps.org/ 2798664

https://learningapps.org/ 917877

https://learningapps.org/ 1666280

https://learningapps.org/ 6603013

https://learningapps.org/ 6603155

https://learningapps.org/ 1085858

Rozpoznawanie rodzajów kątów po ich mierze

https://www.matzoo.pl/klasa4/rozpoznawanie-katow_24_202

Mierzenie kątów

https://www.mathplayground.com/measuringangles.html

https://www.mathplayground.com/alienangles.html

Prostokąty i kwadraty

http://scholaris.pl/resources/run/id/48306

http://scholaris.pl/resources/run/id/48308

Prostokąty i kwadraty – Sprawdzian – Klasa 4

Obwody prostokątów i kwadratów

http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/geometry/shapeshoot/PerimeterShapesShoot.htm

Oblicz obwód kwadratu

Oblicz obwód prostokąta

Oblicz obwód czworokąta

Koła i okręgi

Koła i okręgi – Sprawdzian – Klasa 4

https://www.matzoo.pl/klasa4/okregi-kola-prawda-falsz_24_520

Co to jest skala?

Skala na planach

Skala i mapa – Sprawdzian – Klasa 4

Dział 3 – DZIAŁANIA PISEMNE

Dodawanie pisemne

Dodawanie pisemne

Dodawanie pisemne trzech liczb

Odejmowanie pisemne

Odejmowanie pisemne

Mnożenie pisemne przez liczby jednocyfrowe

Mnożenie pisemne

Mnożenie przez liczby z zerami na końcu

Mnożenie pisemne przez liczby wielocyfrowe

Mnożenie pisemne przez liczby wielocyfrowe

Dzielenie pisemne przez liczby jednocyfrowe

Dzielenie pisemne

Działania pisemne

Działania pisemne – Sprawdzian – Klasa 4

Dział 2 – SYSTEMY ZAPISYWANIA LICZB

System dziesiątkowy

http://www.epodreczniki.pl/reader/c/128788/v/19/t/student-canon/m/ibZZG7opod

https://sites.google.com/site/matzeszyt4systemy/system-dziesiatkowy

http://joanna.palinska.cal.pl/zadania/klasa4/cyframi_slownie.htm

http://joanna.palinska.cal.pl/zadania/klasa4/zapis_liczb_cyframi.htm

http://joanna.palinska.cal.pl/zadania/klasa4/zapis_slownie.htm

Jedności, dziesiątki, setki, tysiące

Porównywanie liczb naturalnych

http://www.epodreczniki.pl/reader/c/128788/v/latest/t/student-canon/m/iVEm5X5Yat#iVEm5X5Yat_d5e85

https://www.topmarks.co.uk/ordering-and-sequencing/chinese-dragon-ordering

http://www.ictgames.com/mobilePage/countingCaterpillar/index.html

Rachunki pamięciowe na dużych liczbach

Jednostki monetarne — złote i grosze

https://www.matzoo.pl/klasa4/zamien-na-zlotowki_22_164

Grosze na złotówki

Jednostki długości

https://www.matzoo.pl/klasa4/zamien-na-metry_22_165

Zamiana jednostek długości

Jednostki masy

https://www.matzoo.pl/klasa4/zamien-na-kilogramy_22_166

Zamiana jednostek masy

System rzymski

https://www.matzoo.pl/klasa4/zamiana-liczb-rzymskich-na-arabskie-w-zakr-12_20_68

https://www.matzoo.pl/klasa4/zamiana-liczb-rzymskich-na-arabskie-w-zakr-120_20_81

https://www.matzoo.pl/klasa4/zamiana-liczb-rzymskich-na-arabskie_20_82

https://www.matzoo.pl/klasa4/zamiana-liczb-arabskich-na-rzymskie-w-zakr-12_20_83

https://www.matzoo.pl/klasa4/zamiana-liczb-arabskich-na-rzymskie-w-zakr120_20_84

https://www.matzoo.pl/klasa4/zamiana-liczb-arabskich-na-rzymskie_20_85

Liczby rzymskie – Sprawdzian – Klasa 4

Z kalendarzem za pan brat Godziny na zegarach

http://epodreczniki.pl/a/DpgQrZskD

Kalendarz i zegarek – Sprawdzian – Klasa 4

Dział 1 – LICZBY I DZIAŁANIA

Rachunki pamięciowe — dodawanie i odejmowanie

Karta 1

Karta 2

O ile więcej, o ile mniej

Rachunki pamięciowe — mnożenie i dzielenie

Karta 1

Karta 2

mnożenie z zerami na końcu

mnożenie “po kawałku” np. 4*77

mnożenie “po kawałku” (z odejmowaniem)

dzielenie z zerami na końcu

dzielenie “po kawałku” np. 52:4

Ile razy więcej, ile razy mniej

Kwadraty i sześciany liczb

http://www.matzoo.pl/klasa4/kwadrat-liczb-od-1-do-10_19_69

http://www.matzoo.pl/klasa4/kwadrat-liczb-od-10-do-20_19_70

http://www.matzoo.pl/klasa4/szescian-liczb-od-1-do-5_20_71

Kolejność wykonywania działań

Kolejność wykonywania działań (łatwe)

Kolejność wykonywania działań (trudne)

Kolejność wykonywania działań z nawiasami (łatwe)

Kolejność wykonywania działań (trudne)

Oś liczbowa

http://www.math.edu.pl/testy,sp,os-liczbowa

https://pl.khanacademy.org/math/arithmetic/arith-review-multiply-divide/arith-review-mult-intro/e/number_line

http://www.e-zadania.pl/materialy/lista,315,liczby-na-osi-liczbowej.html

Dzień Tabliczki Mnożenia

https://www.xn--tabliczkamnoenia-0rd.pl/

tabliczka mnożenia na czas

mnożenie przez 6,7,8,9

tabliczka mnożenia

키워드에 대한 정보 figury geometryczne zadania klasa 4

다음은 Bing에서 figury geometryczne zadania klasa 4 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  Von Mises 응력 | 폰 미세스 등가 응력 / Von Mises Equivalent Stress 답을 믿으세요
See also  대우 As 센터 | [추억의영상] 90년대 주식회사 대우 송년회 (얼마 뒤 Imf, 김우중 세계경영의 꿈) 88 개의 가장 정확한 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 CLASS 4 | GEOMETRICAL FIGURES FOR CLASS 4 | MATHS | EXPLAINER VIDEO

 • STUDY TIME 3rd TO 10th std
 • education
 • mathematics
 • VIVOSKOOL smbn
 • Digital Teacher
 • class 4 geometrical figures
 • geometrical figures std 4
 • geometrical figures of maths
 • escholar
 • digital learnig
 • 4th class math
 • productive activities
 • elearning
 • home revise
 • audio visual animated cd
 • maharashtra board english medium study materials
 • maharashtra board english medium educational cd
 • cbse board study material
 • byjus learning app
 • khan academy
 • my study life
 • explainer video
 • Vedantu

CLASS #4 #| #GEOMETRICAL #FIGURES #FOR #CLASS #4 #| #MATHS #| #EXPLAINER #VIDEO


YouTube에서 figury geometryczne zadania klasa 4 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 CLASS 4 | GEOMETRICAL FIGURES FOR CLASS 4 | MATHS | EXPLAINER VIDEO | figury geometryczne zadania klasa 4, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment