Ewaluacja Współpracy Z Rodzicami W Przedszkolu | Współpraca Z Rodzicami W Przedszkolu (Karolina Borkiewicz) 385 개의 새로운 답변이 업데이트되었습니다.

당신은 주제를 찾고 있습니까 “ewaluacja współpracy z rodzicami w przedszkolu – Współpraca z rodzicami w przedszkolu (Karolina Borkiewicz)“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 inso 이(가) 작성한 기사에는 조회수 246회 및 좋아요 5개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

ewaluacja współpracy z rodzicami w przedszkolu 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Współpraca z rodzicami w przedszkolu (Karolina Borkiewicz) – ewaluacja współpracy z rodzicami w przedszkolu 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Source:
https://www.spreaker.com/user/inso/podcast
W czwartym odcinku podcastu opowiemy Wam o współpracy z rodzicami w przedszkolu. Jak skutecznie budować pozytywne relacje, jakie formy może przybierać taka współpraca i dlaczego jest ona taka ważna? \r
\r
Podcast poprowadzi dla Was Karolina Borkiewicz, znana m.in. jako autorka bloga ‘Palec pod budkę’.

ewaluacja współpracy z rodzicami w przedszkolu 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

rodzice są partnerami przedszkola – Przedszkole 2 Radzymin

Cele ewaluacji: 1. Zgromadzenie wiadomości o efektach współpracy z rodzicami. 2. Doskonalenie współpracy przedszkola z rodzicami.

+ 여기에 보기

Source: przedszkole2.radzymin.pl

Date Published: 8/3/2021

View: 1733

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO …

przedszkola. Przedmiotem ewaluacji są następujące pytania badawcze: • Jakie działania nauczycieli mają wpływ na efektywną współpracę z rodzicami?

+ 여기에 더 보기

Source: cloud1h.edupage.org

Date Published: 8/26/2022

View: 3186

raport-z-ewaluacji-wewnetrznej-czerwiec-2020.docx

W jakich działaniach przedszkola uczestniczą rodzice? Jakie są formy współpracy przedszkola z rodzicami? Czy przedszkole pozyskuje i w jaki sposób opinie …

+ 여기에 보기

Source: jasimalgosia.stronyzklasa.pl

Date Published: 3/26/2022

View: 4641

Raport z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w Przedszkolu …

Jakie działania we współpracy z rodzicami podejmuje przedszkole na rzecz rozwoju dzieci? • Jakie działania nauczycieli mają wpływ na efektywną współpracę z …

+ 여기에 더 보기

Source: p20tomaszow.wikom.pl

Date Published: 1/15/2022

View: 6586

Alina Stanaszek rodzice przedzskole 2011_12.pdf

Analiza wyników ewaluacji dotyczących wymagania 3.4 „Rodzice są partnerami przedszkola”. Dobra współpraca przedszkola z rodzicami polega na regularnych …

+ 여기에 표시

Source: www.npseo.pl

Date Published: 9/20/2021

View: 9253

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2019/2020 w Przedszkolu …

Rodzice są partnerami przedszkola. I. Zakres i cele ewaluacji wewnętrznej: Cel ewaluacji: Doskonalenie i usprawnianie zasad współpracy z rodzicami w celu …

+ 여기에 자세히 보기

Source: pm40.olsztyn.eu

Date Published: 6/6/2021

View: 317

Współpraca z rodzicami w przedszkolu – Kreatywna Akademia

Zadania przedszkola są efektywne dzięki współpracy przedszkola z rodzicami. Dzięki dobrej współpracy z rodzicami możliwa jest ewaluacja.

+ 여기에 더 보기

Source: kreatywnaakademia.pl

Date Published: 3/24/2022

View: 9882

Raport ewaluacji – Przedszkole nr 2 w Lęborku

Podobszar 3.4- Rodzice są partnerami przedszkola. Celem ewaluacji : poprawienie współpracy z rodzicami. Założono następujące kryterium ewaluacji w …

+ 여기를 클릭

Source: przedszkole2.lebork.pl

Date Published: 3/1/2021

View: 2171

Ewaluacja – Przedszkole Publiczne nr 2 im. Misia Uszatka

Rodzice nie podali innych propozycji współpracy przedszkola z rodzicami. 4. Jak ocenia Pan/i wspomaganie rodziców w wychowywaniu dzieci? a) bardzo dobrze – 61 …

+ 여기에 더 보기

Source: pp2mysliborz.szkolnastrona.pl

Date Published: 8/17/2022

View: 1740

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ W …

WYMAGANIE 9: Rodzice partnerami przedszkola. Cel ewaluacji: Pozyskanie informacji na temat stopnia i formach współpracy nauczycieli z …

+ 여기에 표시

Source: img.blizej.info

Date Published: 8/27/2021

View: 569

주제와 관련된 이미지 ewaluacja współpracy z rodzicami w przedszkolu

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Współpraca z rodzicami w przedszkolu (Karolina Borkiewicz). 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Współpraca z rodzicami w przedszkolu (Karolina Borkiewicz)
Współpraca z rodzicami w przedszkolu (Karolina Borkiewicz)

주제에 대한 기사 평가 ewaluacja współpracy z rodzicami w przedszkolu

 • Author: inso
 • Views: 조회수 246회
 • Likes: 좋아요 5개
 • Date Published: 2020. 6. 30.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=ZnxV4NiYg6A

Jakie działania we współpracy z rodzicami podejmuje przedszkole na rzecz rozwoju dzieci?

Przedszkole podejmuje różne działania w celu wspierania rodziców w wychowaniu dzieci: zebrania grupowe, kontakty indywidualne, służenie radą w sytuacjach problemowych; wskazywanie możliwości uzyskania pomocy w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej; prowadzone są ćwiczenie logopedyczne z dziećmi.

Na czym polega ewaluacja w przedszkolu?

Ewaluacja wewnętrzna to jeden z trzech elementów nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez dyrektora szkoły/przedszkola. Podstawowym jej celem jest pozyskiwanie informacji zapewniającej obiektywną i szeroką ocenę działalności szkoły/przedszkola w wybranym obszarze.

Co wpływa na dobrą współpracę z rodzicami?

Współpraca nauczyciela i rodziców musi opierać się na wzajemnym szacunku, świadomości roli, jaką sprawuje rodzic nad swoim dzieckiem oraz roli nauczyciela, któremu je powierza. Obie strony muszą traktować siebie partnersko, podchodzić z zaufaniem i życzliwością.

Jak przebiega współpraca z rodzicami?

Zakres współpracy z rodzicami obejmuje:

Starania o zapewnienie warunków prawidłowego rozwoju dziecka. Inicjowanie poczynań pedagogicznych rodziców. Oddziaływanie na postawy rodzicielskie. Podnoszenie kultury pedagogicznej i poszerzanie wiedzy rodziców o rozwoju i wychowaniu w okresie dzieciństwa.

Jakie działania nauczyciela wspierające aktywność dzieci?

W swojej pracy wychowawczo – dydaktycznej nauczyciele najchętniej stosują różnorodne metody i formy łączące różne rodzaje aktywności podczas zajęć edukacyjnych przyczyniających się do wspierania aktywności dzieci. Najczęściej stosowane metody: burza mózgów, pedagogika zabawy, metoda dobrego startu, W.

Jak powinna wyglądać współpraca nauczyciela z rodzicami?

Współpraca rodziców i nauczycieli powinna koncentrować się na trzech pod- stawowych obszarach, takich jak: partnerskie relacje, wspólne działanie i wzajemna pomoc oraz wzajemna, sprawna wymiana informacji.

Jakie są sposoby ewaluacji?

W praktyce badań ewaluacji wykorzystuje się najczęściej 4 techniki ewaluacji: analizę dokumentacji, ankietowanie, wywiady i obserwację. Każda z tych metod ma swoje zalety i wady.

Jak powinna wyglądać ewaluacja?

Ewaluacja to proces, w którym dokonywana jest obiektywna ocena wartości i cech konkretnego projektu, programu, polityki czy planu na każdym jego etapie. Badanie dotyczy każdej fazy – od samych początków, czyli planowania, przez realizację, aż do analizy rezultatów, raportowania czy wyciągania wniosków.

Jakie są cele ewaluacji w przedszkolu?

I.

1. Cele ewaluacji wewnętrznej: • Uzyskanie informacji na temat działań przedszkola oraz efektów tych działań; • Eliminowanie czynników nie sprzyjających efektywnej pracy; • Rozwijanie odpowiedzialności nauczycieli za podnoszenie jakości pracy przedszkola 2.

Jak motywować rodziców do współpracy?

Jak zmotywować rodziców do współpracy ze szkołą?
 1. Proponuj rodzicom różne formy pomocy. Nawet ci, którzy dużo pracują, będą chcieli coś zrobić.
 2. Zachęcaj rodziców i okazuj im cierpliwość. …
 3. Traktuj rodziców jak równych sobie. …
 4. Pytaj rodziców o to, w czym chcieliby pomagać.
 5. Nie ograniczaj się do rodziców.

Jak zachęcać rodziców do bliższej współpracy z przedszkolem?

Należy dbać o dzielenie się wiedzą oraz wymianę informacji na temat zachowania dziecka w przedszkolu. Dobrą formą kontaktu są wiadomości mailowe, krótkie telefony do rodziców z gratulacjami, listy z pochwałą dla dziecka, docieranie z informacją o np.: zebraniu do wszystkich rodziców.

Na czym polega współpraca wychowawcy z rodzicami?

Wychowawca znając dziecko i posiadając odpowiednią wiedzę psychologiczno – pedagogiczną, ukierunkowuje pracę rodziców, ukazując wszelkie nieprawidłowości i nowe metody wychowawcze. Wpływów rodziny nie można ignorować.

Jak współpracować z rada rodziców w przedszkolu?

dbanie, by rada rodziców miała dostęp do wszystkich danych dotyczących przedszkola, do których powinna mieć dostęp.

Warunki dobrej współpracy
 • wzajemne zaufanie,
 • dobra wola,
 • otwartość,
 • respektowanie wzajemne swoich praw i kompetencji,
 • korelacja działań,
 • lojalność, uczciwość,
 • dyskrecja i takt,
 • przepływ informacji.

Na jakich zasadach dyrektor uklada wspolprace z Radą rodziców?

eksponuj sukcesy rady w realizacji powierzonego jej zadania, ciesz się z osiągnięć, dziękuj na bieżąco za każdy zrealizowany etap zadania, dopilnuj, by uczniowie mieli poczucie satysfakcji z udziału w konkursie, dumy ze swoich rodziców; podkreśl, że bardzo Ci zależy na tym, żeby mieli poczucie więzi ze szkołą.

See also  Ochrona Przyrody W Polsce Mapa | 8.2 Formy Ochrony Przyrody W Polsce 240 개의 가장 정확한 답변

Jak Przedszkole współdziała z rodziną przez wspomaganie jej w wychowaniu dzieci?

uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunku oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych. aktywne uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych na terenie przedszkola. możliwość obserwowania dzieci w trakcie zajęć z całą grupą stworzenie klimatu wzajemnego zaufania i szacunku we wspólnych kontaktach.

Jak zachęcać rodziców do bliższej współpracy z przedszkolem?

Należy dbać o dzielenie się wiedzą oraz wymianę informacji na temat zachowania dziecka w przedszkolu. Dobrą formą kontaktu są wiadomości mailowe, krótkie telefony do rodziców z gratulacjami, listy z pochwałą dla dziecka, docieranie z informacją o np.: zebraniu do wszystkich rodziców.

W jaki sposób zachęca Pan i rodziców do współpracy ze szkołą?

Zachęcaj rodziców i okazuj im cierpliwość. Za każdą pomoc dziękuj na piśmie. Traktuj rodziców jak równych sobie. Oni wiedzą o swoim dziecku bardzo dużo i znają je dłużej niż ty.

Jakie są metody pracy w przedszkolu?

Stosowane w przedszkolu metody prowadzenia zajęć odnoszą się do sposobów pracy nauczyciela z dziećmi i służą realizacji wyznaczonych celów zajęć. Są one odmienne od metod szkolnych. Można wyodrębnić trzy grupy metod: oglądowe, słowne, oraz praktycznego działania.

Ewaluacja wewnętrzna – Przedszkole nr 16 w Lublinie

Ewaluacja wewnętrzna to jeden z trzech elementów nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez dyrektora szkoły/przedszkola. Podstawowym jej celem jest pozyskiwanie informacji zapewniającej obiektywną i szeroką ocenę działalności szkoły/przedszkola w wybranym obszarze. Analiza i wykorzystanie pozyskanych informacji powinny być wykorzystane do planowania rozwoju placówki.

Poniżej prezentujemy raporty z przeprowadzanych rokrocznie badań:

Raport z Ewaluacji wewnętrznej 2020-2021_Kompetencje kluczowe

Raport z Ewaluacji wewnętrzej 2019-2020_Zarządzanie placówką

Raport z Ewaluacji wewnętrznej 2018-2019_Współpraca ze środowiskiem

Raport z Ewaluacji wewnętrznej 2017-2018_Organizacja i efekty edukacji matematycznej w przedszkolu

Raport z Ewaluacji wewnętrznej 2016-17_Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Raport z Ewaluacji wewnętrznej 2015-16_Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci

Ewaluacja zewnętrzna

Na przełomie czerwca i lipca 2011 roku w naszym przedszkolu odbyła się ewaluacja zewnętrzna przeprowadzona przez wizytatorów Lubelskiego Kuratorium Oświaty i Wychowania oceniająca pracę przedszkola w obszarze procesów zachodzących w placówce. Miło nam poinformować Państwa, że ewaluacja zewnętrzna naszej placówki wypadła bardzo dobrze. Cieszy nas fakt, że nasze działania odpowiadają wymogom stawianym przed placówkami edukacyjnymi. Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim rodzicom za aktywny udział w wywiadzie i ankiecie podczas ewaluacji.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym raportem na stronie Nadzoru Pedagogicznego Systemu Ewaluacji Oświaty:

Raport

Jak efektywnie współpracować z rodzicami

Rodzice i nauczyciele powinni być dla siebie sprzymierzeńcami, którzy dążą do stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dla swoich dzieci i wychowanków. Współpraca nauczyciela i rodziców musi opierać się na wzajemnym szacunku, świadomości roli, jaką sprawuje rodzic nad swoim dzieckiem oraz roli nauczyciela, któremu je powierza. Obie strony muszą traktować siebie partnersko, podchodzić z zaufaniem i życzliwością. Nauczyciel powinien sobie uświadomić, że to rodzic jest najważniejszą osobą w życiu dziecka a on jedynie wspiera rodzica w prawidłowym rozwoju jego pociechy.

Nawiązanie dobrych kontaktów z rodzicami wymaga czasu, chęci i pracy. To nauczyciel jest tą osobą, która dąży do stworzenia dobrych relacji z rodzicami. To nauczycielowi powinno zależeć na dobrych kontaktach i współpracy, bo kiedy już pozyskamy rodziców staną się oni niezastąpionymi pomocnikami podczas różnego rodzaju imprez, akademii, wycieczek. Rodzic poczuje się potrzebny, zobaczy radość i dumę w oczach swojego dziecka, będzie w stanie poświęcić wiele czasu i energii na pomoc nauczycielowi w różnych formach zajęć.

Dlatego warto zachęcać rodziców do działania na rzecz przedszkola. Takie działania zaowocują integracją i wzajemnym poznaniem. Taka współpraca przyniesie wymierne efekty a nauczyciel będzie mógł zrealizować swoje cele. Rodzic będzie doceniał pracę nauczyciela jego wysiłki zmierzające do zintegrowania rodziców, a także pracę wychowawczą z dziećmi. Rodzic chętnie będzie kontaktował się z nauczycielem bez obaw z dużym zaufaniem. Rodzic stanie się dla nauczyciela sprzymierzeńcem w pracy nad rozwojem dziecka poza przedszkolem. Sytuacji do współpracy w przedszkolu nie brakuje; są to między innymi zajęcia otwarte, uroczyste akademie, spotkania z różnej okazji, indywidualne konsultacje, wspólne przygotowywane dekoracje i stroje do przedstawień, pomoc przy organizacji wycieczek, konkursów, zachęcanie do udziału w spotkaniach ze specjalistami takimi jak: pedagog, psycholog, lekarz, policjant. Wykorzystanie wiedzy i umiejętności rodziców, którzy reprezentują ciekawe zawody. Zapraszanie ich do przedszkola, aby opowiadali o swojej pracy, inni zaś mogą czytać bajki dzieciom, razem rysować, malować bądź tworzyć różne formy przestrzenne.

Jak jest?, Jak być powinno?, Dlaczego nie jest tak jak być powinno? i na końcu Wnioski: Co robić, żeby było tak, jak być powinno?

Co zrobić, by współpraca z rodzicami przebiegała sprawnie?

Często pomimo naszych starań zdarza się, że pojawi się problem z niezadowolonym rodzicem, który „psuje” dobrą atmosferę. Wtedy można wykorzystać sprawdzoną metodę dyskusji zwanąPolecam zastosować tą formę na zebraniu rodziców. Rodzice tworzą plakat, na którym zapisujemy przebieg spotkania. Nauczyciel przygotowuje duży arkusz papieru, kartki w kilku kolorach, pinezki, klej. Rodzice w grupach zapisują swoje myśli w formie równoważników zdania i przypinają je do arkusza. Nauczyciel zapisuje pytania na arkuszu. Jak jest?, Jak być powinno?, Dlaczego nie jest tak jak być powinno? i na końcu Wnioski: Co robić, żeby było tak, jak być powinno? Przedyskutowanie problemu i jego rozwiązania. Wnioski są początkiem do wspólnej pracy oraz podjęcia konkretnych decyzji w sprawie rozwiązania problemu.

1. Być otwartym na kontakty, chętnie rozmawiać.

Rozmowa, szczery i bezpośredni kontakt na co dzień, delikatność w przekazywaniu uwag na temat zachowania dziecka, szacunek do rozmówcy – to podstawa udanej komunikacji i współpracy. Warto by Panie nie szukały kontaktu z rodzicami wyłącznie wtedy, kiedy dziecko coś przeskrobało, ale także wtedy, gdy zrobiło coś dobrze, zaskoczyło pozytywnie.

2. Znać dziecka pozytywne cechy

O problemach rozmawiać tylko z rodzicami, nigdy w obecności dziecka, delikatnie informować o kłopotach.

3. Traktować rodziców po partnersku

Z uwagą wsłuchiwać się w ich oczekiwania, realizować sugestie, szanować ich wolę. Podczas rozmowy z rodzicem należy obdarzać go serdeczną uwagą, okazywać mu zainteresowanie. Rodzice cieszą się, gdy ich spostrzeżenia są dla nauczycieli ważne, przydatne.

4. Od początku otoczyć dziecko serdeczną troską

Brać pod uwagę informację uzyskane od rodziców na temat dziecka, jego zachowania, jego lęków, obaw, które pozwolą zatroszczyć się o dziecko we właściwy i kompletny sposób.

5. Trudne sytuacje wyjaśniać obiektywnie i spokojnie

Należy na bieżąco zgłaszać wszystkie obawy i wątpliwości co do zachowania dziecka i pytać rodziców o to czy coś ostatnio wydarzyło się takiego w życiu dziecka, co mogłoby mieć znaczący wpływ.

W takich przypadkach szukamy przyczyn, nie rozwodząc się nad skutkami. Warto rodzicom tłumaczyć nieodpowiednie zachowania dziecka etapem jego rozwoju. Należy na bieżąco zgłaszać wszystkie obawy i wątpliwości co do zachowania dziecka i pytać rodziców o to czy coś ostatnio wydarzyło się takiego w życiu dziecka, co mogłoby mieć znaczący wpływ. Być może nastąpiła jakaś drobna, niewielka zmiana w domu rodzinnym, która ma tak emocjonalny wpływ na dziecko.

6. Informować na bieżąco

Należy dbać o dzielenie się wiedzą oraz wymianę informacji na temat zachowania dziecka w przedszkolu. Bardzo ważne jest serdeczne, ciepłe mówienie o dziecku i przekazywanie obszernych informacji na temat tego, jak minął mu dzień. Można relacjonować takie informacje: jak dziecko zachowywało się po wyjściu rodzica z przedszkola, jak czuło się danego dnia w grupie, co i ile zjadło, czy spało, z kim się bawiło, itd.

Bardzo ważne w kontaktach z rodzicami jest ustalenie dogodnych godzin konsultacji dla rodzica oraz posługiwanie się językiem dla niego zrozumiałym.

7. Korzystać z różnych form przekazu informacji

O wszystkich wydarzeniach informować rodziców z wyprzedzeniem, ważne wiadomości zamieszczać na tablicy ogłoszeń. Pamiętajmy by o ważnych wydarzeniach przypominać rodzicom również osobiście pielęgnując kontakt bezpośredni.

8. Okazywać gotowość do niesienia pomocy

Rodzice potrzebują wsparcia i porady wychowawców, licząc na ich doświadczenie i przygotowanie pedagogiczne.

i porady wychowawców, licząc na ich doświadczenie i przygotowanie pedagogiczne. Warto wspólnie z rodzicem wypracować metody pracy z dzieckiem. Rodzice często przychodzą i naświetlają problem wychowawczy nauczycielowi. Proszą tym samym o poradę odnośnie swojego postępowania i ewentualnych działań, jakie mogliby podjąć samemu w domu by przeciwdziałać określonym zachowaniom ich dziecka.Warto pamiętać by zawsze służyć, obiektywnie i na chłodno oceniać. Dzięki temu rodzice otrzymują informację, że osoba, której powierzają dziecko, która ma na ich dziecko duży wpływ, gra z rodzicem w jednej drużynie.

9. Określić jasne zasady

Zapoznać z nimi rodziców i przewidywać różne sytuacje.

Czego unikać w kontaktach z rodzicami?

Nieporozumienia i konflikty między rodzicami a nauczycielami biorą się z różnych powodów. Oto najczęstsze błędy, jakie popełniają nauczyciele.

Krytykowania charakteru dziecka

Przykłady:

Często słyszę od nauczycielki pełne dezaprobaty słowa: „Jasia ciągle rozpiera energia i się wierci”

„On cały czas coś mówi. Ciągle o coś pyta! Przecież nie mogę zajmować się tylko nim”

Skarżenia na dziecko

Rodzice wolą słyszeć o postępach dziecka, o tym, czego się ono uczy, i przede wszystkim na czym polega jego „niegrzeczność” i ewentualnie jak zmienić to zachowanie.

Postawy bezradności

Od nauczycielek rodzice oczekują profesjonalizmu. To one są wykształconymi pedagogami, one powinny radzić sobie z dziećmi i umieć poradzić rodzicom w kryzysowej sytuacji.

Od nauczycielek rodzice oczekują profesjonalizmu. To one są wykształconymi pedagogami, one powinny radzić sobie z dziećmi i umiećNauczycielki nie powinny unikać rozmów z rodzicami na zadawane przez nich pytania. Powinny też dobrze znać dzieci ze swojej grupy i umieć służyć radą rodzicom w zakresie sposób ich motywowania.

Zwracania się do rodziców w trzeciej osobie

Często w przedszkolach nauczycielki mówią do rodziców: „niech mama podpisze”, „a tata ma do nas jakąś sprawę”.

Braku elastyczności

Czyli zachowań typu – „nie ustąpię”; „wiem lepiej, bo mam doświadczenie”. Czasami należy indywidualnie rozpatrzyć prośbę rodzica, jeśli jest zasadna a nie wpływa niekorzystnie na inne dzieci – być może warto ją uwzględnić.

Przerzucania problemu na rodzica

Mijania się z prawdą

Czasami każdy z nas ma tendencję do mijania się z prawdą. Zdarza się, że mówimy to co inni chcą usłyszeć. Podobnie bywa z nauczycielami i mówieniem przez nich tego, co rodzice chcieliby usłyszeć. Pamiętajmy, że rodzice mimo wszystko wolą usłyszeć od nas prawdę odnośnie swojego dziecka: ile spało, czy zjadło, czy płakało. Nasza próba nadciągnięcia prawdy i tak zostanie zdemaskowana, a my będziemy odbierani jako niewiarygodni.

Wyróżniania rodziców i dzieci po „znajomości”

Pamiętajmy, że nie ma dzieci czy rodziców lepszych czy gorszych. Wszystkich należy obejmować taką samą opieką i troską. Wszystkim należy służyć pomocą a przy tym dawać poczucie, że każdy rodzic jest traktowany przez nas indywidualnie. Nie może zdarzyć się taka sytuacja, w której nasi krewni, znajomi – rodzice dziecka uczęszczającego do naszego przedszkola są traktowani w inny sposób – otrzymują więcej informacji na temat swojego dziecka, częściej uzyskują informacje pozytywne. Musimy mieć wgląd w siebie i swoje sprawiedliwe traktowanie. Rodzice nie mogą mieć poczucia, że któreś dziecko jest z tego tytułu faworyzowane czy lepiej traktowane.

Niechęci do działania

Zarówno Dyrektor jak i nauczyciele nie mogą torpedować każdego planu, każdej inicjatywy, każdej propozycji rodziców, bo takim zachowaniem wykazywaliby brak chęci podjęcia jakiegokolwiek działania, być może ważnego z punktu widzenia rodzica.

Unikajmy zbyt pośpiesznych stwierdzeń: „Nie da rady!”; „To niemożliwe”. Pamiętajmy, że nawet jeśli nie będziemy w stanie zrealizować jakiejś inicjatywy, najważniejsze dla dalszej wzajemnej współpracy rodzica z przedszkolem jest wykazanie naszego zainteresowania problemem. Dzięki temu rodzic będzie czuł się wysłuchany, a my zadbamy o dobrą komunikację.

Obojętności

Wypalenie zawodowe to częsta przypadłość w każdej grupie zawodowej, zdarza się również wśród nauczycieli. Nauczyciel powinien reagować na wszystkie sytuacje, które zdarzają się z udziałem dzieci czy poszczególnego dziecka.

Formy współpracy przedszkola z rodzicami – aspekt praktyczny

Przedszkole i rodzina to najważniejsze środowiska oddziałujące na dziecko. Skuteczność ich oddziaływań jest uwarunkowana wzajemnym i ścisłym współdziałaniem, prowadzącym do zintegrowania działań dydaktyczno-wychowawczych.Przedszkole i rodzina to najważniejsze środowiska oddziałujące na dziecko. Skuteczność ich oddziaływań jest uwarunkowana wzajemnym i ścisłym współdziałaniem, prowadzącym do zintegrowania działań dydaktyczno-wychowawczych.

Podczas budowania dobrego kontaktu z rodzicami konieczne jest przeprowadzenie:

POLECAMY

diagnozy wzajemnych relacji,

analizy wzajemnych trudności,

uzgodnienia oczekiwań,

ustalenia jasnych reguł współpracy,

opracowania porozumienia w pokonywaniu trudności.

Najczęstszą formą zdobywania informacji i opinii o funkcjonowaniu placówki w lokalnej społeczności jest ankieta bądź wywiad z rodzicami (załącznik 1). Ta forma kontaktu z rodzicami jest często wykorzystywana w badaniu jakości pracy przedszkola. Opinie o przedszkolu można zdobyć także podczas zebrań Rady Rodziców. Wybrani do nich rodzice współdecydują o ważnych sprawach, mają duży wkład w funkcjonowanie placówki.

Bardzo ważne jest wypracowanie i stosowanie w praktyce takich form współpracy, które najlepiej oddają cele i treści, jakie zamierzamy przekazać rodzicom – zależnie od potrzeb danego środowiska, usytuowania placówki, charakteru pracy zawodowej rodziców, ich wykształcenia i zainteresowań.

Podstawowe formy współpracy przedszkola z rodzicami to:

Kontakt bezpośredni, rozmowy indywidualne.

Zebrania ogólne i grupowe (załącznik 2).

Zajęcia otwarte dla rodziców.

Zajęcia prowadzone przez rodziców (wykonujących ciekawe zawody lub posiadających atrakcyjne zainteresowania).

Spotkania warsztatowe dla rodziców i dzieci.

Udział w imprezach i uroczystościach.

Dni otwarte w przedszkolu.

Kącik dla rodziców.

Wykłady i pogadanki – edukacja pedagogiczna rodziców.

Wycieczki, zawody, festyny.

Strona internetowa przedszkola.

Gazetka dla rodziców.

Rada Rodziców.

Konsultacje.

Proponowane przez przedszkole formy współpracy z rodzicami powinny uwzględniać równoczesne zaangażowanie nauczyciela, rodzica i dziecka, pedagogizację rodziców oraz integrację rodziny i przedszkola. Mogą to być wspólne zabawy, między innymi taneczne, z wykorzystaniem różnorodnych pomocy i rekwizytów, instrumentów, zgaduj-zgadule, teleturnieje, inscenizacje.

Atrakcyjne formy współpracy przedszkola z rodzicami – oparte na wspólnym działaniu, doświadczaniu i tworzeniu wzmacniają rangę placówki, co pozwala na utrzymanie przez nią dobrej pozycji w środowisku.

Każdej placówce przedszkolnej powinno zależeć na tym, aby rodzice konstruktywnie włączyli się w jej życie i działali na wspólnej płaszczyźnie. Należy dążyć do osiągnięcia porozumienia, którym zdaniem D. Waloszek jest uzgadnianie intencji, potrzeb, konieczności, wymagań, uwzględnianie praw i powinności we współdziałaniu, współodczuwanie i uznanie prawa do podmiotowości.

Zakres współpracy z rodzicami obejmuje:

Starania o zapewnienie warunków prawidłowego rozwoju dziecka.

Inicjowanie poczynań pedagogicznych rodziców.

Oddziaływanie na postawy rodzicielskie.

Podnoszenie kultury pedagogicznej i poszerzanie wiedzy rodziców o rozwoju i wychowaniu w okresie dzieciństwa.

Pomoc rodziców w ulepszaniu pracy przedszkola .

. Monitorowanie efektywnej współpracy (załącznik 3).

Współdziałanie z rodzicami na zasadach partnerskich zwiększa szansę skutecznej pomocy dziecku, a dzięki ujednoliceniu metod pedagogicznych domu i przedszkola osiąganiu lepszych efektów wychowawczych. Dobra współpraca zwiększa motywację wewnętrzną wszystkich zainteresowanych. Partnerskie relacje dają poczucie pewności siebie, docenienie własnej wiedzy i umiejętności. Ludzie zaczynają zdawać sobie sprawę ze swoich mocnych stron, a ich wiedza i umiejętności są doceniane przez współpartnerów.

Pamiętajmy, że „rodzice, uczniowie i nauczyciel tworzą trójkąt. Jeśli zabraknie jednego boku, cały trójkąt się rozpadnie”.

Załącznik 1.

PARTNERSKIE RELACJE RODZICÓW Z PRZEDSZKOLEM

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety, której celem jest zgromadzenie informacji na temat postrzegania

przez rodziców relacji partnerskich z przedszkolem.

Czy ma Pan/i wpływ na to, co dzieje się w przedszkolu? tak nie trudno powiedzieć Dlaczego Pan/i tak uważa? …………………………………………………………………………………………………………………………… Jak układają się Pana/i kontakty z wychowawcą dziecka? dobrze źle trudno powiedzieć Jeżeli źle, to z jakiego powodu? ……………………………………………………………………………………………………………………… Czy może Pan/i liczyć na pomoc nauczycielek w jakichkolwiek sytuacjach problemowych? tak nie trudno powiedzieć Jeżeli nie, to dlaczego? ……………………………………………………………………………………………………………………………… Jak częste są Pana/i kontakty z przedszkolem? codziennie kilka razy w miesiącu raz w miesiącu rzadziej niż raz w miesiącu Jaka forma kontaktu odpowiada Panu/i najbardziej? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) zebrania z rodzicami,

rozmowy indywidualne,

informacje umieszczane na tablicy ogłoszeń,

zajęcia otwarte,

imprezy i uroczystości,

inne W jaki sposób najczęściej współpracuje Pan/i z przedszkolem? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) prace fizyczne na rzecz przedszkola (np. remonty, sprzątanie itp.),

udział w przygotowywaniu imprez i uroczystości przedszkolnych,

udzielanie przedszkolu pomocy materialnej,

współpraca merytoryczna z przedszkolem, dzielenie się swoją wiedzą, umiejętnościami,

udział w akcjach prowadzonych przez przedszkole, które integrują społeczność lokalną (lokalne festiwale, konkursy, akcje społeczne i charytatywne itp.),

przedstawienia z udziałem rodziców,

udział w szkoleniach, kursach, warsztatach organizowanych przez przedszkole,

udział w konsultacjach,

inne …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Jaki jest według Pana/i obieg informacji między przedszkolem a rodzicami? bardzo dobry dobry zły Skąd najczęściej czerpie Pan/i informacje na temat życia przedszkola? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) od nauczycieli,

od dyrektora,

z tablicy ogłoszeń,

ze strony internetowej,

od dziecka,

inne …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Jak ocenia Pan/i swoją współpracę z przedszkolem? bardzo dobrze dobrze wystarczająco źle Jeżeli źle, to dlaczego? ………………………………………………………………………………………………………………………………. Jakie mają Państwo propozycje współpracy rodziców z przedszkolem?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Dziękujemy za wypełnienie ankiety

Załącznik 2

ARKUSZ OBSERWACJI ZEBRANIA GRUPOWEGO Z RODZICAMI Imię i nazwisko wychowawcy

………………… Cel zebrania: Data …………………. Grupa Liczba dzieci w grupie Liczba rodziców obecnych na zebraniu ……….. ………. ………. Kryteria: Wskaźniki podlegające obserwacji: tak n…

Współpraca z rodzicami w przedszkolu

Efektywna współpraca z rodzicami w przedszkolu stwarza szereg możliwości. Należą do nich m.in. spójne wychowanie dziecka w przedszkolu i w domu. Współpraca nauczyciela z rodzicami tworzy pozytywne relacje warunkujące rozwój dziecka.

Korzyść z dobrej współpracy z rodzicami w przedszkolu to rzetelna opinia o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu i w domu. Tworzą ją wytyczne do pracy w przedszkolu i w domu.

Obserwacje dziecka w przedszkolu mogą być inne niż te, które czyni rodzic w domu. Opinia o dziecku przedszkolnym odsłania często wiele nieznanych dla rodziców aspektów osobowości i możliwości dziecka. Wynika to z faktu, że dziecko idąc do przedszkola zmierzyć się musi z nowymi warunkami, grupą rówieśniczą oraz wykazać się samodzielnością.

Stąd tak ważna jest współpraca z rodzicami w przedszkolu.

Trzonem takiej współpracy są informacje na wejście w postaci ankiety, czy wywiadu z rodzicami dziecka. Nauczyciele pracujący z dzieckiem codziennie obserwują go w różnych sytuacjach.

Metody pracy w przedszkolu sprzyjają wielostronnej analizie funkcjonowania dziecka. Takiej analizie służą również stosowane formy pracy w przedszkolu.

Zadania przedszkola są efektywne dzięki współpracy przedszkola z rodzicami.

Dzięki dobrej współpracy z rodzicami możliwa jest ewaluacja. Ewaluacji tej podlegają działania wychowawcze i związana z nią metodyka wychowania przedszkolnego.

Praca wychowawcza staje się zindywidualizowana i rozwijają się metody wychowawcze w przedszkolu.

Przedszkole zbiera i gromadzi nieustannie informacje o dziecku.

Na podstawie zebranych informacji możliwa jest opinia o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu.

Opinia o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu zawiera wiele ważnych wskaźników diagnostycznych, m.in. mocne i słabe strony dziecka, jego możliwości i zainteresowania.

Przedszkole Publiczne nr 2 im. Misia Uszatka

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej

w Przedszkolu Publicznym nr 2

im. Misia Uszatka w Myśliborzu

rok szkolny 2020/2021

Obszar ewaluacji

„Rodzice partnerami przedszkola”

listopad 2020

W badaniu ankietowym wzięło udział 70 losowo wybranych rodziców dzieci ze wszystkich grup uczęszczających do naszego przedszkola. Wszystkie ankiety wróciły wypełnione. Rodzice udzielili odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy ma Pan/ i możliwość wyrażania opinii o pracy przedszkola?

a) tak – 70 odpowiedzi (100%)

b) nie – 0 odpowiedzi (0%)

Z analizy ankiet wynika, że Rodzice mają możliwość wyrażania opinii o pracy przedszkola, co sprawia, że mają wpływ na organizację pracy placówki.

2. W jaki sposób może Pan/i przekazać swoje uwagi, spostrzeżenia, opinie na temat pracy przedszkola lub oczekiwania w stosunku do przedszkola?

a) ankieta – 49 odpowiedzi ( 70 %)

b) rozmowa z nauczycielem – 68 odpowiedzi( 97,1 %)

c) rozmowa z dyrektorem – 59 odpowiedzi( 84,28 %)

d) inne – 1 odpowiedź( 1,4 %)

Prawie wszyscy badani(97,1%) stwierdzili, że mogą przekazywać swoje uwagi i spostrzeżenia na temat pracy przedszkola w rozmowie z nauczycielem, znacząca większość(84,28%) badanych może przekazać swoje uwagi w rozmowie z dyrektorem, natomiast (70%) rodziców opinie na temat pracy przedszkola może również przekazać w formie ankiety. Jedna osoba zaznaczyła inne bez podania sposobu.

3. Które z form współpracy przedszkola z rodzicami ocenia Pan/i najwyżej? ⁎

a) uroczystości – 61 odpowiedzi (87,1 %)

b) zebrania – 65 odpowiedzi( 92,85 %)

c) zajęcia otwarte – 50 odpowiedzi ( 71,4 %)

d) rozmowy z nauczycielami – 68 odpowiedzi (97,1 %)

e) inne……………….. – 0 odpowiedzi (0%)

Według ankietowanych (97,1%) rodziców z wyżej wymienionych form współpracy, najwyżej oceniają oni rozmowy indywidualne z nauczycielami. Bezpośredni kontakt sprawia, że rozmówcy są bardziej otwarci, swobodni w wypowiedziach i propozycjach. Łatwiej nawiązują relacje z nauczycielem i rozmawiają o problemach wychowawczych , opiekuńczych i edukacyjnych dotyczących ich dziecka. Według rodziców (92,85 % )kolejne w hierarchii są zebrania z rodzicami. Zebrania grupowe pozwalają na podejmowanie wspólnych decyzji np.; dotyczących organizacji wycieczek, uroczystości, omawianiu wyników obserwacji dzieci, dzielenie się z rodzicami wiedzą na temat wychowania i edukacji dzieci( np., w formie warsztatów). Równie znacząca liczba rodziców (87,1%)wysoko sobie ceni uczestnictwo w uroczystościach przedszkolnych. Uczestnictwo w uroczystościach zarówno rodziców jak i dzieci daje niewspółmierne korzyści, zarówno dla dzieci, rodziców jak i przedszkola. Rozwija partnerskie relacje z rodzicami, zacieśnia więzi emocjonalne rodziców z dzieckiem poprzez atrakcyjne spędzanie czasu wolnego, pozytywnie kształtuje wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym. Kolejną w hierarchii ważności formą współpracy przedszkola z rodzicami są zajęcia otwarte dla rodziców. Pozwalają one rodzicom obserwować możliwości oraz trudności własnego dziecka podczas zajęć. Rodzice nie podali innych propozycji współpracy przedszkola z rodzicami.

4. Jak ocenia Pan/i wspomaganie rodziców w wychowywaniu dzieci?

a) bardzo dobrze – 61 odpowiedzi (87,1 %)

b) dobrze – 9 odpowiedzi (12,85 %)

c) źle – 0 odpowiedzi ( 0 %)

Znacząca większość rodziców (87.1 %) ocenia wspomaganie rodziców przez przedszkole w wychowaniu dziecka bardzo dobrze. Pozwala to sądzić, że praktyki wychowawcze stosowane w przedszkolu oraz w domu rodzinnym są zbieżne.

Jakie formy wspomagania rodziców i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizuje przedszkole?⁎

a) zebrania z rodzicami – 70 odpowiedzi( 100 %)

b) porady – 70 odpowiedzi( 100 %)

c) konsultacje – 64 odpowiedzi ( 91,4 %)

d) inne……………… – 1 odpowiedź ( 1,4 %)

Z analizy ankiet wynika, że w równym stopniu wszyscy respondenci (100%) korzystają z zebrań z rodzicami oraz porad. 100 – u procentowa zgodność ankietowanych dotycząca korzystania z zebrań z rodzicami oraz porad może świadczyć o celowości tej formy wspomagania oraz informowania rodziców o postępach wychowawczych oraz edukacyjnych dzieci oraz zaspokojeniu potrzeb rodziców w tym zakresie. Znacząca większość ( 91,4%) badanych wymienia konsultacje jako kolejną formę wspomagania rodziców i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w procesie wychowania dziecka. Dostrzega wartość konsultacji, które pozwalają na poznanie perspektyw i potrzeb zarówno dziecka, rodzica jak i przedszkola oraz wspólny namysł nad konkretnymi działaniami, które pozwolą realizować zróżnicowane potrzeby domu rodzinnego i przedszkola.Jedna osoba zaznaczyła inne bez określenia formy pomocy.

6. W jaki sposób poinformowano Pana/Panią o podstawie programowej wychowania przedszkolnego?⁎

a) nie dotarły do mnie takie informacje – 0 odpowiedzi( 0 %)

b) na zebraniu z rodzicami – 66 odpowiedzi ( 94,28 %)

c) tablica ogłoszeń – 5 odpowiedzi ( 7,1 %)

d) informacja od nauczyciela grupy – 18 odpowiedzi ( 25,7 %)

e) strona internetowa – 20 odpowiedzi ( 28,57 %)

f) inne…………….. – 0 odpowiedzi ( 0 %)

Dane zamieszczone powyżej świadczą o tym, że wszyscy ankietowani zostali zapoznani z Podstawą programową wychowania przedszkolnego. Zdecydowana większość (94,28 %) informacje tą otrzymała na zebraniu grupowym jednocześnie stykała się z tą informacją na tablicy ogłoszeń (7,1%)oraz stronie internetowej przedszkola(28,57%). Rodzice, nie mogący skorzystać z różnych przyczyn losowych z udziału w zebraniu grupowym zaciągali informacje u wychowawcy grupy( 25,7 %).

7. W jaki sposób nauczyciele włączają rodziców do kształtowania u dziecka wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej?⁎

a) zadania dla dzieci do domu – 60 odpowiedzi (85,7 %)

b) zajęcia otwarte – 51 odpowiedzi ( 72,85 %)

c) inne…………………… – 2 odpowiedzi ( 2,85 %)

Według ankietowanych najwyżej w hierarchii ważności i najczęściej stosowanym przez nauczycieli w przedszkolu sposobem włączania rodziców do kształtowania u dziecka wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej jest zadawanie dzieciom zadań do wykonania w domu( 85,7 %). Nauczyciele stosują w porozumieniu z rodzicami zadania dla tych dzieci, które z powodu choroby mają niską frekwencje. Jest to namiastka tego, co dziecko przyswoiłoby uczestnicząc w zajęciach w przedszkolu. Więcej niż połowa badanych (72,85%)uważa, że równie ważny jest udział rodziców w zajęciach otwartych. Podczas zajęć otwartych rodzice mogą zaobserwować sposoby pracy z dzieckiem, zakres wiadomości, jakie dziecko posiada oraz w jaki sposób pracować z dzieckiem w domu. Dwoje ankietowanych zaznaczyło „inne „ bez podania przykładu włączania rodziców w proces edukacji.

8. W jak sposób przedszkole informuje rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących?

a) nie informuje – 0 odpowiedzi( co stanowi 0%)

b) informuje na zebraniu – 66 odpowiedzi( 94,28 %)

c) tablica ogłoszeń – 44 odpowiedzi (62,85 %)

d) inne………….. – 4 odpowiedzi( 5,7 %)

Wszyscy ankietowani (100%) zgodnie stwierdzili, że są przez przedszkole informowani o zadaniach wychowawczych i kształcących jakie przedszkole podejmuje wobec dzieci. Przeważająca większość ankietowanych( 94,28 %) informacje te otrzymała na zebraniu grupowym. Jednocześnie informacje te można uzyskać z tablicy informacyjnej dla rodziców (62,85%) w szatni przedszkola . Czworo ankietowanych podało inne źródło informacji tj.: strona internetowa przedszkola ( 5,7%) oraz rozmowa z wychowawcą.

9. Czy ma Pan/i możliwość pozyskania informacji o sukcesach i kłopotach swojego dziecka?

a) tak – 70 odpowiedzi ( 100%)

b) nie – 0 odpowiedzi ( 0 %)

Z analizy ankiet wynika, że 100% badanych ma możliwość pozyskania informacji o sukcesach i kłopotach swojego dziecka, co sprawia, że rodzic w każdej chwili może pomóc dziecku w jego trudnościach oraz korzystać z pomocy specjalistów.

10. W jaki sposób przedszkole informuje rodziców o sukcesach i trudnościach ich dzieci, a także włącza ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dziecka?⁎

a) rozmowy indywidualne – 68 odpowiedzi( 97,1 %)

b)omówienie obserwacji – 61 odpowiedzi( 87,1 %)

c) inne………….. – 0 odpowiedzi( 0 %)

Prawie wszyscy ankietowani ( 97,1 %) stwierdzili, że przedszkole informuje rodziców o sukcesach i trudnościach dzieci oraz włącza ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci poprzez rozmowy indywidualne. Znacząca większość badanych ( 87,1 %) uważa, że równie ważne jest omówienie obserwacji dziecka dokonywanych dwa razy w roku. Przeprowadzone obserwacje pozwalają dostrzec mocne i słabe strony dziecka oraz w porę zastosować wspomaganie rozwoju dziecka wykazującego trudności w dowolnej sferze rozwoju.

11. W jakich sprawach może Pan/Pani podejmować decyzje dotyczące przedszkola?⁎

a) wycieczka – 63 odpowiedzi( 90 %)

b) organizacja uroczystości – 68 odpowiedzi( 97,1 %)

c) inne………… – 0 odpowiedzi( 0 %)

Przeważająca większość badanych (97,1 %) uważa, że mogą podejmować decyzje w sprawach organizacji uroczystości przedszkolnych.(ustalanie terminu, czasu uroczystości, przygotowanie strojów, poczęstunku, wystroju sali itp.). Znacząca większość ((90%) ankietowanych uważa, że może podejmować decyzje w sprawie organizowanych przez wychowawców wycieczek. Respondenci nie podali żadnych innych przykładów, w jakich sprawach mogą podejmować decyzje dotyczące przedszkola.

12. W jakich formach aktywności przedszkola rodzice mogą uczestniczyć lub je inicjować?⁎

a) wycieczki – 59 odpowiedzi( 84,28 %)

b) uroczystości – 68 odpowiedzi( 97,1 %)

c) prace na rzecz przedszkola – 49 odpowiedzi ( 70 %)

d) akcje charytatywne – 66 odpowiedzi( 94,28%)

e) inne…………….. – 0 odpowiedzi( 0 %)

Z analizy ankiet wynika, że ( 97,1%) respondentów uważa uroczystości przedszkolne jako formę aktywności , w której mogą uczestniczyć rodzice lub je inicjować. Niewiele mniej, bo aż (94,28 %) badanych chce brać udział w akcjach charytatywnych, (84,28%) ankietowanych chciałoby uczestniczyć w wycieczkach, natomiast(70%) rodziców w pracach na rzecz przedszkola. Analiza odpowiedzi ankietowanych skłania do wniosku, że zaangażowanie badanych w życie przedszkola jest znaczące i sprzyjające pozytywnym relacjom pomiędzy przedszkolem i domem rodzinnym.

키워드에 대한 정보 ewaluacja współpracy z rodzicami w przedszkolu

다음은 Bing에서 ewaluacja współpracy z rodzicami w przedszkolu 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  업 비트 계좌 인증 | 그녀의 코인투자 존버하는 분 보세요 (업비트 계좌 인증) 상위 66개 베스트 답변
See also  종근당 건강 로고 | 종근당건강 헬스벨스토리 사업 소개 영상 최근 답변 74개

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Współpraca z rodzicami w przedszkolu (Karolina Borkiewicz)

 • spreaker
 • dzieci
 • przedszkole
 • rodzice
 • współpraca
 • żłobek

Współpraca #z #rodzicami #w #przedszkolu #(Karolina #Borkiewicz)


YouTube에서 ewaluacja współpracy z rodzicami w przedszkolu 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Współpraca z rodzicami w przedszkolu (Karolina Borkiewicz) | ewaluacja współpracy z rodzicami w przedszkolu, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment