Egzamin Sep G2 Pytania I Odpowiedzi Pdf | Uprawnienia Sep – Nowe Pytania Egzaminacyjne 2021 G2 | Kursyzawodowe.Pl 100 개의 정답

당신은 주제를 찾고 있습니까 “egzamin sep g2 pytania i odpowiedzi pdf – Uprawnienia SEP – nowe pytania egzaminacyjne 2021 G2 | kursyzawodowe.pl“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Kursy Zawodowe 이(가) 작성한 기사에는 조회수 15,234회 및 좋아요 102개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

egzamin sep g2 pytania i odpowiedzi pdf 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Uprawnienia SEP – nowe pytania egzaminacyjne 2021 G2 | kursyzawodowe.pl – egzamin sep g2 pytania i odpowiedzi pdf 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Uprawnienia SEP – nowe pytania egzaminacyjne 2021 G2.
Poznaj pytania SEPowskie obowiązujące w 2021r.
Poznaj najnowsze pytania dla Elektroenergetyka 2021
✔ Szkolenie i Egzamin w 1 dzień! Uprawnienia ON-LINE!
Szanowni klienci, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa i naszych pracowników informujemy, że przeprowadzamy zajęcia ON-LINE z zakresu uprawnień SEP (G1, G2 i G3) oraz F-GAZÓW. Zapraszamy do zapisów!
Zapewniamy 100 % zdawalności.
Szkolenie i Egzamin w 1 dzień!
Grupa Silesia Sp. z o.o.
41-902 Bytom, ul. Siemianowicka 16
✔ Szkolenie i Egzamin w 1 dzień! Uprawnienia ON-LINE! – bez wychodzenia z domu!
✔Zapisy pod numerem: 601 900 900
[email protected]
zapisz się na kurs już dziś: https://kursyzawodowe.pl/
#Bytom #nowepytaniasep2021 #Zabrze #całapolska #kursyonline

egzamin sep g2 pytania i odpowiedzi pdf 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Uprawnienia G2 pytania i odpowiedzi – OSZ Omega

Zapraszamy do zapoznania się z przykładowymi pytaniami dla egzaminu na uprawnienia energetyczne g2 pytania i odpowiedzi.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.oszomega.pl

Date Published: 11/21/2021

View: 2796

Pytania i odpowiedzi – uprawnienia G2 – BEHAP-BUD

Przykładowe pytania egzaminacyjne na G2. Poniżej zamieszczamy zbiór przykładowych pytań i odpowiedzi na egzaminie z zakresu uprawnień cieplnych G2.

+ 여기에 자세히 보기

Source: behap.pl

Date Published: 12/3/2022

View: 8405

Przykładowe pytania egzaminacyjne na uprawnienia cieplne …

Uprawnienia SEP wydajemy w 48 godzin od egzaminu, a ich numery są dostępne od razu po egzaminie. Nie potrzebujesz szkolenia? Jest nieobowiązkowe!

+ 여기에 보기

Source: galileum.pl

Date Published: 4/11/2022

View: 3918

Pytania egzaminacyjne

Zapraszamy do zapoznania się z przykładowymi pytaniami egzaminacyjnymi specjalistycznych kursów SEP Śląskiego Stowarzyszenia Energetyków Polskich.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: slaskie-sep.pl

Date Published: 8/18/2021

View: 7959

Szkolenia URE: G1/G2/G3 – przykładowe pytania – Baza wiedzy

Przygotowaliśmy dla Państwa zestawy pytań, które mogą Państwo usłyszeć przystępując do egzaminu na eksploatację lub dozór w każdej z trzech grup.

+ 여기에 더 보기

Source: bazawiedzy.eu

Date Published: 3/24/2021

View: 6780

Egzamin SEP pytania i odpowiedzi – eMKa Szkolenia

Pytania i odpowiedzi z egzaminu SEP, kilka przykładów: … Uprawnienia G2 – cieplne– przeznaczone są dla zajmujących się eksploatacją lub dozorem urządzeń, …

+ 여기에 표시

Source: szkolenia-emka.pl

Date Published: 4/11/2022

View: 4117

2.-G2-Eksploatacja.pdf

Inżynierów SEP. Szczegółowa tematyka egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją na stanowisku. EKSPLOATACJI.

+ 여기에 자세히 보기

Source: sep.gda.pl

Date Published: 6/16/2022

View: 5312

EGZAMIN SEP – materiały

Maszyny i urządzenia. Aparaty i urządzenia · EGZAMIN SEP – materiały. EGZAMIN SEP – materiały. SEP.pdf · SEP_pytania.pdf · ksiazka_SEP.pdf · KURS_SEP_1.pdf.

+ 여기에 더 보기

Source: zsznr1.edupage.org

Date Published: 7/20/2021

View: 5576

주제와 관련된 이미지 egzamin sep g2 pytania i odpowiedzi pdf

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Uprawnienia SEP – nowe pytania egzaminacyjne 2021 G2 | kursyzawodowe.pl. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Uprawnienia SEP - nowe pytania egzaminacyjne 2021 G2 | kursyzawodowe.pl
Uprawnienia SEP – nowe pytania egzaminacyjne 2021 G2 | kursyzawodowe.pl

주제에 대한 기사 평가 egzamin sep g2 pytania i odpowiedzi pdf

 • Author: Kursy Zawodowe
 • Views: 조회수 15,234회
 • Likes: 좋아요 102개
 • Date Published: 2021. 2. 23.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=qwW4p0MxphA

Czy trudno jest zdać egzamin SEP?

Egzamin nie należy do trudnych. Pytania jakie są na nim zadawane nie wybiegają poza obszar wiedzy przekazywanej na kursie. Pytania są również dostępne w internecie, niemniej jednak powstają stale nowe więc liczy się wiedza a nie wykucie ich na pamięć.

Jak zdać egzamin SEP?

Zdradzamy je w naszym poradniku.
 1. Najważniejszy jest wybór odpowiedniego szkolenia SEP. …
 2. Zaangażuj się w kurs SEP. …
 3. Zdobywaj uprawnienia SEP po kolei. …
 4. Dopytaj, jak będzie wyglądać egzamin SEP i dobrze się do niego przygotuj.

Do czego uprawnia Sęp G2?

Zakres szkolenia SEEP G2

Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczym. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50 kW. Urządzenia wentylacji klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW.

Ile kosztuje egzamin na uprawnienia SEP?

Niezależnie od formy szkolenie kończy się egzaminem na uprawnienia przed komisją kwalifikacyjną. Opłata egzaminacyjna jest opłatą stałą i w 2021 roku wynosi 280 zł za każdy złożony wniosek egzaminacyjny.

Jak wygląda egzamin na uprawnienia SEP?

Egzamin kwalifikacyjny składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Pytania są standaryzowane według ogólnie obowiązujących norm. Najpopularniejsze pytania, jakie mogą się pojawić na egzaminie to pytanie o warunki działania ochrony przeciwporażeniowej oraz dozwolone napięcia.

Gdzie egzamin SEP?

Egzamin odbywa się przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Nie jest trudny dla kogoś, kto zna i rozumie pojęcia związane z fachowym oraz bezpiecznym wykonywaniem robót przy instalacjach energetycznych, cieplnych i gazowych.

Jak długo ważne są uprawnienia SEP?

Kiedyś uprawnienia SEP były wydawane bezterminowo, jednakże po kilkukrotnej zmianie przepisów otrzymuje się je tylko na wyznaczony czas. To z kolei oznacza konieczność odnawiania ich po upływie wyznaczonego terminu. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, uprawnienia SEPważne przez 5 lat.

Co to jest 1 kV?

Wysokie napięcie – każde napięcie elektryczne w obwodach prądu przemiennego większe od 1000 woltów (1 kV) przy częstotliwości nie większej niż 60 herców, oraz napięcie w obwodach prądu stałego większe od 1500 woltów.

Co daja uprawnienia SEP dozór?

Uprawnienia dozorowe są niezbędne dla osób dokonującyh oględzin urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych celem wydania orzeczeń, sporządzania dokumentacji, np. protokołów odbioru urządzeń i instalacji, protokołów z prób ciśnieniowych, protokołów z wykonanych pomiarów, itp.

Co oznacza G1 G2 G3?

Profesjonalne kursy elektryczne, energetyczne i gazowe dla firm i pracowników. Grupa KENA oferuje profesjonalne szkolenia typu G1, G2 i G3 czyli elektryczne, energetyczne i gazowe.

Co to są za uprawnienia G1 G2 G3?

Uprawnienia energetyczne i gazowe grupy G1, G2 i G3 umożliwiają pracownikom legalnie obsługiwać, dozorować, eksploatować, konserwować i montować urządzenia energetyczne oraz gazowe.

Czy palacz musi mieć uprawnienia?

Nr 89, poz. 828 z późn.. zm.). Także według tego rozporządzenia eksploatacja kotłów wodnych na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kW wymaga posiadania świadectwa kwalifikacyjnego.

Ile kosztuje kurs G1?

Cena szkolenia SEEP w grupach G1, G2 i G3 dla uczestnika indywidualnego wynosi 95 złotych bez względu na to, czy kursant chce zdobyć uprawnienia energetyczne tylko w jednej grupie, czy we wszystkich.

Ile kosztuje kurs na elektryka?

Kurs przygotowujący do egzaminu w zakresie uprawnień G1 – elektryczne do 1 kV cieszy się ogromną popularnością, ponieważ dzięki niemu można zdobyć nowe umiejętności. Taki kurs jest stosunkowo tani, ceny zaczynają się od 290 złotych. Cena ta jest więc jak najbardziej przystępna i atrakcyjna.

Ile trwa kurs SEP do 1kv?

Szkolenia SEP odbywają się w ciągu jednego dnia i trwają do 4 godzin zegarowych. Bezpośrednio po przejściu kursu uczestnicy zdają egzamin państwowy, po którym otrzymują Państwowe Świadectwo Kwalifikacyjne.

Czy uprawnienia SEP są trudne?

Warunkiem zdobycia takich kwalifikacji jest zdanie egzaminu SEP przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Brzmi bardzo poważnie i trudno, ale w rzeczywistości dobre przygotowanie się do egzaminu daje praktycznie gwarancję sukcesu.

Jak wygląda szkolenie SEP online?

Kurs trwa trzy godziny i kończy się egzaminem w formie indywidualnego połączenia z komisją egzaminacyjną. Podczas egzaminu ustnego przed kwalifikacyjną sprawdzana jest wiedza uczestnika z zakresu elektryki, energetyki i/lub gazownictwa w zależności od tego o jakie uprawnienia wnioskowano.

Jak zdobyć uprawnienia SEP do 1kV?

Często używana jest również nazwa uprawnienia z grupy I, czyli elektroenergetycznej. Abyśmy mogli uzyskać świadectwo kwalifikacji powinniśmy złożyć egzamin z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Co to są uprawnienia SEP do 1kV?

Uprawnienia SEP 1kV zezwalają na prace w zakresie eksploatacji lub dozoru. Dzięki takim kwalifikacją osoba może wykonywać pracę pod napięciem do 1kV bez ryzykowania swoim zdrowiem i życiem. Uprawnienia SEP 1kV są niezbędne przy obsłudze urządzeń elektrycznych.

Uprawnienia G2 pytania i odpowiedzi

Zapraszamy do zapoznania się z przykładowymi pytaniami i odpowiedziami na uprawnienia energetyczne G2. Pytania zostały opracowanena na podstawie materiałów szkoleniowych udostępnianych Uczestnikom szkoleń w Ośrodku Szkolenia Zawodowego „Omega” w Zabrzu. Po zapoznaniu się z pytaniami i prawidłowymi odpowiedziami egzamin na uprawnienia energetyczne G2 będzie fromalnością.

Pokaż wszystkie odpowiedzi

Ukryj wszystkie odpowiedzi

Co to jest kocioł wodny? Kocioł wodny jest to urządzenie w którym ciepło wytworzone w procesie spalania paliwa jest wykorzystane do ogrzewania wody do zadanej temperatury

odpowiedź

Co to jest kocioł parowy? Kocioł parowy jest to urządzenie w którym ciepło wytworzone w procesie spalania paliwa jest wykorzystane do wytwarzania pary o ciśnieniu wyższym od atmosferycznego

odpowiedź

Co to jest moc cieplna kotła? Moc cieplna kotła jest to ilość energii cieplnej unoszonej przez czynnik grzejny w jednostce czasu wyrażana w KW lub MW, w odniesieniu do kotłów parowych używa się też pojęcia wydajności kotła wyrażana w t/h

odpowiedź

Co to jest najniższy poziom wody w kotle parowym? Najniższy poziom wody to taki poziom przy którym nie nastąpi jeszcze uszkodzenie kotła z powodu braku wody powinien on wynosić minimum 100 mm powyżej linii ogniowej

odpowiedź

Co to jest ciśnienie robocze dopuszczalne? Jest to najwyższe ciśnienie na które kocioł został dopuszczony do pracy przez dozór techniczny i zabezpieczony przyrządem bezpieczeństwa lub zaworem bezpieczeństwa

odpowiedź

Jak dzielimy kotły ze względu na nośnik ciepła? Na kotły wodne i parowe

odpowiedź

Jak dzielimy kotły ze względu na materiał z jakiego został wykonany? Na kotły stalowe i żeliwne i innych odpowiedź

Jakie kotły nazywamy kotłami niskotemperaturowymi? niskotemperaturowymi nazywamy kotły wodne o temperaturze wody do 100 stopni C.

odpowiedź

Jakie kotły nazywamy kotłami średniotemperaturowymi? Średniotemperaturowymi nazywamy kotły o temperaturze wody 100 – 115 stopni C.

odpowiedź

Jakie kotły nazywamy kotłami wysokotemperaturowymi? wysokotemperaturowymi nazywamy kotły o temperaturze wody powyżej 115 stopni C.

odpowiedź

Jakie kotły nazywamy niskociśnieniowymi? Niskociśnieniowymi nazywamy kotły o ciśnieniu roboczym do 0.07 MPa

odpowiedź

Jakie kotły nazywamy wysokociśnieniowymi Wysokociśnieniowymi nazywamy kotły parowe o ciśnieniu roboczym ponad 0,7 MPa

odpowiedź

W jaki sposób kotły wodne centralnego ogrzewania są zabezpieczone przed nadmiernym wzrostem ciśnienia? W systemie otwartym c.o. za pomocą rury bezpieczeństwa i naczynia wzbiorczego a w systemie zamkniętym za pomocą zaworu bezpieczeństwa

odpowiedź

W jaki sposób kotły parowe c.o. o ciśnieniu 0,7 MPa zabezpieczane są przed nadmiernym wzrostem ciśnienia? Za pomocą przyrządów bezpieczeństwa słupem wody wyrzutowej Między przestrzenią parową a zbiornikiem wyrzutowym nie mogą być zainstalowane żadne zawory, przyrząd bezpieczeństwa należy chronić przed zamarzaniem

odpowiedź

Co to jest eksploatacja kotłów? Przez eksploatację należy rozumieć wykorzystywanie kotła zgodnie z jego przeznaczeniem zgodnie z jego właściwościami konstrukcyjnymi w sposób zapewniający oszczędne zużywanie paliwa optymalną żywotność kotła, oraz bezpieczeństwo dla obsługi Dla każdego kotła powinna być opracowana instrukcja eksploatacji która obejmuje dokumentacje fabryczną, technologiczno- ruchową i lokalne warunki pracy kotła

odpowiedź

Co powinna obejmować dokumentacja fabryczna kotła? – obliczenia, opisy i rysunki konstrukcyjne – świadectwa materiałowe, kontroli jakości i świadectwa odbioru technicznego – karty gwarancyjne – instrukcje obsługi

odpowiedź

Co powinna obejmować dokumentacja eksploatacyjna kotła? – dokumenty przyjęcia kotła do eksploatacji – instrukcję eksploatacji – raporty pracy kotła – dokumenty z przeglądów, konserwacji i napraw – protokoły dotyczące uszkodzeń – inne dokumenty np. księgę rewizyjną dozoru technicznego – wykaz i stan części zamiennych

odpowiedź

Podaj obowiązki palacza w czasie pracy kotła – kontrolować poprawność jego pracy – utrzymywać nominalne parametry wody lub pary w kotle – utrzymywać prawidłowe temperatury spalin, wody i pary oraz powietrza – zapewnić czystość powierzchni ogrzewalnych kotła – zapewnić regularny odbiór żużla i popiołu – wykrywać i w miarę możliwości na bieżąco usuwać usterki kotła

odpowiedź

Jakie warunki powinno spełniać pomieszczenie z kotłem? – wysokość pomieszczenia z kotłami do 30 KW nie powinna być mniejsza od 2,2 m, ale w pomieszczeniach

zmodernizowanych wyposażonych w wentylację nawiewną do 0,3 m nad poziomem podłogi i wywiewną pod stropem

dopuszcza się 1,9 m – wysokość pomieszczenia z kotłami z kotłami o mocy 30 – 60 KW powinna wynosić 2,2 m – wysokość pomieszczenia z kotłami o mocy powyżej 60 KW – 2000 KW powinna wynosić min 2,5 m

– kubatura pomieszczenia nie powinna być mniejsza od 8 m3 – odległość boku kotła od łatwo zapalnych elementów budowlanych powinna wynosić min 60 cm

odpowiedź

Co powinna zawierać instrukcja eksploatacji kotła? – charakterystykę techniczną kotła i techniczne warunki eksploatacji czynności związane z uruchomieniem, obsługą i zatrzymaniem w warunkach normalnej pracy w razie awarii, lub innego zagrożenia zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innych zakłóceń w pracy kotła wymagania w zakresie konserwacji zakresy i terminy wykonywania zapisów ruchowych zakresy i terminy prób, pomiarów, przeglądów i remontów wymagania w zakresie ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, pożarem i wybuchem – Instrukcja powinna być zatwierdzona przez osobę kierownictwo zakładu i znajdować się na stanowisku palacza – Do obowiązku palacza jest szczegółowa znajomość instrukcji i umiejętność jej realizacji

w razie awarii, lub innego zagrożenia – Instrukcja powinna być zatwierdzona przez osobę kierownictwo zakładu i znajdować się na stanowisku palacza – Do obowiązku palacza jest szczegółowa znajomość instrukcji i umiejętność jej realizacji odpowiedź

Jakie czynności należy wykonać przed przystąpieniem do prac remontowych przy rurociągach i węzłach cieplnych? odłączyć odcinek remontowany przez zamkniecie armatury odcinającej z obydwu stron oraz od strony odgałęzień założyć zaślepki lub wymontować część rurociągu zabezpieczyć armaturę odcinająca przed włączeniem wygrodzeniu i oznakowaniu miejsc niebezpiecznych otwarciu w remontowanym odcinku armatury spustowej, odpowietrzającej i rozruchowej

odpowiedź

Wymień najważniejsze czynności zabronione na czynnych urządzeniach i instalacjach sprawdzania obecności gazów za pomocą otwartego ognia wykonywania prac remontowych i konserwacyjnych polegających na spawaniu, rozkręcaniu, wymianie armatury jeśli znajdują się pod ciśnieniem czynnika lub napełnione gorąca woda o temperaturze powyżej 50 *C odkopywania lub odkrywania preizolacyjnych długich rurociągów sieci cieplnych

odpowiedź

Podaj najważniejszy akt prawny dotyczący dozoru technicznego Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 XII 2000, ogłoszona w Dz.U. nr 122 poz 1321

odpowiedź

Wymień jednostki dozoru technicznego Urząd Dozoru Technicznego UDT Transportowy Dozór Techniczny TDT Wojskowy Dozór Techniczny WDT

odpowiedź

Wymień grupy urządzeń technicznych które są objęte dozorem technicznym kotły parowe bez względu na wysokość ciśnienia kotły wodne bez względu na wysokość dopuszczalnej temperatury wody zbiorniki stałe i przenośne o parametrach określonych przepisami / pojemność, ciśnienie / rurociągi parowe, armatura łącząca kocioł z turbiną bezciśnieniowe zbiorniki do magazynowania materiałów niebezpiecznych dźwignice dźwigi, suwnice itp. wózki podnośnikowe z napędem mechanicznym

odpowiedź

Podaj dolną DGW i górną GGW granicę wybuchowości dla metanu i wodoru metanu 4,9 – 15,5 % wodoru 4.0 – 75.0 %

odpowiedź

Wymień główne produkty spalania węgla dwutlenek węgla CO2, para wodna H2O, tlenki siarki SOX, tlen O2, tlenki azotu NOX, oraz żużel i popiół

odpowiedź

Wymień główne produkty spalania gazu ziemnego są tylko gazy – dwutlenek węgla, para wodna i tlenki azotu

odpowiedź

Wymień główne produkty spalania oleju opałwego Dwutlenek węgla, para wodna, tlenki siarki, i azotu, oraz przy źle prowadzonym procesie spalania tlenek węgla i sadza odpowiedź

Podaj temperaturę wrzenia wody przy ciśnieniu atmosferycznym 0,1 MPa około 100 C przy 1 MPa woda wrze przy 180*C przy 3 MPa wrze przy 235 *C punkt rosy około 57*C

odpowiedź

Opisz pierwsze objawy zatrucia tlenkiem węgla – ból głowy, osłabienie, przyspieszony oddech, tętnienie w skroniach, nudności

odpowiedź

Gdzie powinna być stosowana izolacja cieplna? tam gdzie temperatura urządzenia, armatury lub rurociągu przekracza 60*

odpowiedź

Podaj jednostki ciśnienia i wzajemne relacje pascal Pa = N/m2 1 bar = 100000 Pa 1000 hpa = 1,0197 at = 0,9869 atm = 750 mmHg = 1 bar 1 at = 1 KG/cm2 = 98066 Pa = 14,22 funt/cal2 1atm = 1,033 at = 760 tor = 101325 Pa = 14,69 funt/cal2 = 0,07 at atmosfera techniczna – odpowiada ciśnieniu 10 m słupa wody atmosfera fizyczna – odpowiada ciśnieniu 760 mm słupa rtęci

odpowiedź

Kiedy można obsługiwać, bez posiadania świadectwa kwalifikacyjnego, urządzenia 2 grupy? Jeśli moc zainstalowana u danego użytkownika nie przekracza 50 kW.

odpowiedź

Jakie punkty wyznaczają skalę Celsjusza? Skalę Celsjusza wyznaczają: punkt krzepnięcia wody i punkt jej wrzenia.

odpowiedź

Czy w skali Kelwina mogą wystąpić ujemne temperatury? Nie mogą, skala Kelwina rozpoczyna się od punktu 0oK.

odpowiedź

Jaką wartość pokaże termometr w skali Kelwina mierzący temperaturę wrzącej wody? Pokaże 373,16oK.

odpowiedź

Co to jest ciśnienie? Ciśnienie to siła działająca prostopadle na powierzchnię.

odpowiedź

Co to jest 1 Pa? 1 Pa to siła 1 N działająca na powierzchnie 1 m2.

odpowiedź

Ile Pa zawiera 1 hPa? 1 hPa to 100 Pa.

odpowiedź

Ile Pa zawiera 1 kPa? 1 kPa zawiera 1000 Pa.

odpowiedź

Ile Pa zawiera 1 MPa? 1 MPa zawiera 1 000 000 Pa.

odpowiedź

Co to jest ciśnienie hydrostatyczne? Jest to ciśnienie wywołane ciężarem wody i jest wyrażane w Pa, w mm lub m słupa wody.

odpowiedź

Jaka jest relacja pomiędzy barem a Pa? 1 bar = 100 000 Pa

odpowiedź

Jaka jest relacja pomiędzy 1 at a Pa i barem? 1 at = 100 kPa = 1 bar

odpowiedź

Co to jest spalanie? To kontrolowane łączenie się paliwa z tlenem.

odpowiedź

Jakie produkty spalania są najbardziej niebezpieczne dla środowiska naturalnego? Sadza, pyły, tlenki węgla, siarki, azotu.

odpowiedź

Co to jest paliwo? Jest to substancja, która łącząc się chemicznie z tlenem, wydziela ciepło.

odpowiedź

Co to jest wartość opałowa? Jest to ilość ciepła, uzyskana z zupełnego i całkowitego spalenia 1 kg lub 1 m3 paliwa.

odpowiedź

Do jakiej pojemności napełnia się butle i zbiorniki na gaz płynny? Do 85% ich objętości wodnej.

odpowiedź

Czy propan-butan po odparowaniu jest cięższy, czy lżejszy od powietrza? Po odparowaniu, propan-butan jest cięższy od powietrza i zalega w dolnych warstwach pomieszczenia, czy zagłębieniach terenu.

odpowiedź

Jaka są granice wybuchowości propanu-butanu? Zakres wybuchowości propanu-butanu to 1,9-9,6 %.

odpowiedź

Co to jest wybuch? Jest to niekontrolowany, gwałtowny przebieg spalania.

odpowiedź

Co to jest ciśnienie nominalne? Jest to górna granica ciśnienia roboczego, do której może być stosowany dany rodzaj rur lub armatury.

odpowiedź

Co to jest ciśnienie bezwzględne? Jest to ciśnienie względem próżni.

odpowiedź

Co to jest ciśnienie różnicowe? Ciśnienie różnicowe jest to ciśnienie wskazujące różnicę ciśnień.

odpowiedź

Co to jest ciśnienie względne? Ciśnienie względne to ciśnienie względem ciśnienia otoczenia (względne) i większe od niego. odpowiedź

Co to jest przepływomierz? Jest to przyrząd pomiarowy służący do pomiaru strumienia objętości lub masy materii poruszającej się przez daną powierzchnię prostopadłą do kierunku przepływu.

odpowiedź

Co to jest kocioł wodny? Jest to urządzenie, w którym ciepło wytworzone w procesie spalania paliwa, jest wykorzystywane do ogrzania wody do określonej temperatury.

odpowiedź

Co to jest kocioł parowy? Jest to urządzenie, w którym ciepło wytworzone w procesie spalania paliwa, jest wykorzystywane do wytworzenia pary o ciśnieniu większym od atmosferycznego. odpowiedź

Ile powietrza potrzeba do prawidłowego spalania gazu ziemnego? Do spalenia 1 m3 gazu ziemnego potrzeba 10 m3 powietrza.

odpowiedź

Z czego wynika wysoka sprawność kotłów kondensacyjnych? Ciepło ze skroplenia pary wodnej, zawartej w spalinach, jest dodatkowo wykorzystywane przez urządzenie.

odpowiedź

Na czym polega rekuperacja ciepła? Spaliny oddają część swojego ciepła do powietrza lub do paliwa w rekuperatorze.

odpowiedź

Jak często należy kontrolować przewody spalinowe i wentylacyjne? Raz na rok.

odpowiedź

Co należy zrobić przed każdorazowym wejściem do komory paleniskowej kotła? Obowiązkowo należy sprawdzić czy stężenie par lub gazów nie przekracza dopuszczalnych norm.

odpowiedź

W jakiej temperaturze mogą być wykonywane prace w kotłach, kanałach i rurociągach sieci cieplnych? Nie wyższej nić 40oC.

odpowiedź

Jak dzielimy kotły gazowe w zależności od ich funkcji? Są to kotły jednofunkcyjne i dwufunkcyjne.

odpowiedź

Jak dzielimy kotły gazowe w zależności od sposobu ich zainstalowania? Są to kotły stojące i kotły wiszące.

odpowiedź

Jaką wysokość i kubaturę musi posiadać łazienka, w której ma być zamontowany kocioł dwufunkcyjny? Musi mieć wysokość 2,2 m i kubaturę co najmniej 8 m3.

odpowiedź

Na czym polega zasada działania kotła z otwartą komorą spalania? Powietrze niezbędne do prawidłowej pracy kocioł pobiera z miejsca zainstalowania a spaliny są wyprowadzane kominem spalinowym poza pomieszczenie.

odpowiedź

Na czym polega zasada działania kotła z zamkniętą komorą spalania? Powietrze niezbędne do spalania kocioł pobiera z zewnątrz przez zewnętrzną ścianę budynku, bez dostępu powietrza z miejsca zainstalowania.

odpowiedź

Co to jest sieć ciepłownicza? To układ rurociągów służący do transportu energii cieplnej.

odpowiedź

Jaki jest podstawowy wymóg osobowy, dotyczący pracy w komorach sieci cieplnej? Na zewnątrz musi być co najmniej jedna osoba ubezpieczająca.

odpowiedź

Co to jest woda surowa? Jest to woda w najprostszej postaci, pobierana ze studni, z rzeki lub z jeziora.

odpowiedź

Na czym polega uzdatnianie wody? Uzdatnienie wody polega na filtrowaniu, zmiękczaniu i odgazowaniu wody.

odpowiedź

Na czym polega demineralizacja wody? Demineralizacja polega na całkowitym usunięciu szkodliwych pierwiastków takich jak: wapń, magnez, sód, potas, siarka, żelazo.

odpowiedź

Jaką temperaturę powinna mieć ciepła woda użytkowa? 45-55oC.

odpowiedź

Jakie są dwa podstawowe rodzaje wentylacji? Wentylacja naturalna, wynikająca z różnicy temperatur wewnątrz pomieszczenia wentylowanego i na zewnątrz oraz wentylacja sztuczna, osiągana przy pomocy wentylatorów.

odpowiedź

Na czym polega wentylacja nawiewna? Wentylator tłoczy powietrze z zewnątrz do wentylowanego pomieszczenia, wytwarzając podciśnienie, powodujące wypływ zanieczyszczonego powietrza na zewnątrz, przez specjalne otwory lub nieszczelności.

odpowiedź

Na czym polega wentylacja wywiewna? Wentylator zasysa zużyte powietrze, co powoduje powstanie podciśnienia w pomieszczeniu, wywołującego napływa z zewnątrz świeżego powietrza przez specjalne otwory lub nieszczelności.

odpowiedź

Na czym polega wentylacja nawiewno-wywiewna? Jeden wentylator pobiera zanieczyszczone powietrze z pomieszczenia a drugi dostarcza świeże powietrze z zewnątrz.

odpowiedź

Kiedy należy stosować izolację cieplną? Gdy temperatura na powierzchni urządzenia, armatury lub rurociągu przekracza 60oC.

odpowiedź

Co to jest korozja? Korozja jest to proces niszczenia metali w wyniku reakcji chemicznych lub elektrochemicznych.

odpowiedź

Co się dzieje w kominie, gdy temperatura spalin jest niższa niż punkt rosy (57oC)? Następuje skroplenie spalin a w konsekwencji zamakanie kominów murowanych i korozja kominów stalowych.

odpowiedź

Na jakiej zasadzie działa termopara? Dwa połączone ze sobą druty (spaw, zgrzanie, lut) są wykonane z różnych metali. Jeśli połączone końce umieścimy w innej temperaturze, niż niepołączone, to na skutek działania siły termoelektrycznej, w układzie popłynie prąd elektryczny.

odpowiedź

Jak łączy się armaturę z rurociągami? Za pomocą gwintów, kołnierzy i śrub, a przy bardzo wysokich ciśnieniach – przez spawanie.

odpowiedź

Jak działa kamera termowizyjna? Kamera rejestruje promieniowanie termiczne z zakresu podczerwieni i zamienia je na obraz widzialny.

odpowiedź

Jakie występują rodzaje wentylacji? Wentylacja grawitacyjna, wentylacja mechaniczna

odpowiedź

Jakie są rodzaje wentylacji mechanicznej? Nawiewna, wywiewna, nawiewno –wywiewna

odpowiedź

Jakie występują rodzaje wentylatorów? Osiowe, półosiowe, promieniowe

odpowiedź

Co to jest presostat i do czego służy? Jest to zawór, który chroni przed zbyt niskim lub zbyt wysokim ciśnieniem.

odpowiedź

Jak należy połączyć pompy aby uzyskać większy przepłym objętościowy wody? Równolegle

odpowiedź

Jakie są sposoby regulacji pompy? Regulacja mechaniczna- dławienie na zaworze, regulacja elektryczna- zmiana prędkości obrotowej wirnika.

odpowiedź

W ile osób można wykonywać prace szczególnie niebezpieczne? Min. dwie osoby, jedna wykonuje, druga asekuruje

odpowiedź

Na jakiej podstawie można przystąpić do prac szczególnie niebezpiecznych? Trzeba być uprawnionym (świadectwo kwalifikacyjne) i upoważnionym (pisemne polecenie)

odpowiedź

Czy można mieszać ze sobą różne czynniki chłodnicze , przeznaczone do utylizacji ? Nie

odpowiedź

Jakie są rodzaje kotłów ze względu na nośnik energii? Kotły wodne, kotły parowe

odpowiedź

Jakie są rodzaje kotłów ze względu na rodzaj paliwa? Stale, ciekłe i gazowe

odpowiedź

Kto może się zajmować samodzielnie eksploatacją urządzeń sieci i instalacji energetycznych? Tylko osoba spełniająca wymagania kwalifikacyjne, potwierdzone świadectwem wydanym przez Komisję Kwalifikacyjną, odpowiednim dla stanowisk:

– dozoru – D,

– eksploatacji – E, odpowiedź

Jakie rodzaje prac objęte są wymaganiami kwalifikacyjnymi, stawianymi osobom, które te prace wykonują? Do zakresu prac objętych wymaganiami kwalifikacyjnymi są zaliczane prace w zakresie:

– obsługi urządzeń, sieci i instalacji energetycznych:

– konserwacji,

– napraw,

– kontrolno-pomiarowym,

– montażu, odpowiedź

Kto ustala wykaz stanowisk objętych wymaganiami kwalifikacyjnymi? Wykaz ten ustala pracodawca.

odpowiedź

Co to jest sieć cieplna? Sieć cieplna są to urządzenia i instalacje służące do przesyłania i dystrybucji ciepła.

odpowiedź

Co należy zrobić przed każdym wejściem do komory paleniskowej kotła lub przestrzeni zamkniętych? Przed każdym wejściem do komory paleniskowej kotła lub przestrzeni zamkniętych należy sprawdzić czy stężenie par lub gazów nie przekracza dopuszczalnych norm.

odpowiedź

Kiedy można przystąpić do pracy wewnątrz zasobników węgla, młynów, wentylatorów, separatorów oraz innych urządzeń służących do nawęglania? Do prac wewnątrz urządzeń służących do nawęglania można przystąpić po: – opróżnieniu ich z paliwa,

– oczyszczeniu z pyłu węglowego i przewietrzeniu,

– wyłączeniu z ruchu przenośników oraz innych urządzeń podających i odbierających paliwo,

– trwałym odcięciu od współpracujących urządzeń, z których mogłyby się przedostać spaliny, gorące powietrze

lub para wodna, odpowiedź

Kiedy można przystąpić do prac wewnątrz kotłów, a w szczególności w komorach paleniskowych i ciągach konwekcyjnych? Prace wewnątrz kotłów a w szczególności komorach paleniskowych i ciągach konwekcyjnych mogą być wykonywane po: – wygaszeniu, rozprężeniu, wychłodzeniu, przewietrzeniu i zastosowaniu zabezpieczenia w miejscach połączenia

kotła z instalacjami lub urządzeniami, które mogą być źródłem zagrożenia dla pracowników.

– usunięciu nawisów żużla, cegieł wypadających ze ścian i sklepienia oraz popiołu z lejów, przewodów i zsypów

– włazy do walczaka kotła mogą być otwarte dopiero po sprawdzeniu, że w walczaku nie ma wody lub pary pod

ciśnieniem

– wejście do walczaka kotła może nastąpić po odłączeniu technologicznym, skutecznym przewietrzeniu oraz

zabezpieczeniu przed wystąpieniem czynnika stwarzającego zagrożenia w sposób określony w instrukcji. odpowiedź

Jakie czynności należy wykonać przed przystąpieniem do prac remontowych przy rurociągach i węzłach cieplnych? – odłączenie odcinków remontowanych przez zamknięcie armatury odcinającej, gdy zachodzi potrzeba,

zamknięcia należy dokonać z obu stron, oraz od strony odgałęzień,

– założeniu odpowiedniej zaślepki lub wymontowaniu części rurociągu, jeżeli nie wystarczającym

zabezpieczeniem jest zamknięcie armatury odcinającej z powodu jej nieszczelności,

– zabezpieczeniu armatury odcinającej przed nieprzewidywalną zmianą położenia,

– wygrodzeniu i oznakowaniu miejsc niebezpiecznych,

– otwarciu w remontowanym odcinku armatury spustowej, odpowietrzającej i rozruchowej, odpowiedź

Na jakiej podstawie mogą być wykonywane prace na czynnych urządzeniach i instalacjach cieplnych? Prace na czynnych urządzeniach i instalacjach cieplnych mogą być wykonywane na polecenie: – pisemne,

– ustne,

– bez polecenia, odpowiedź

Jakie prace mogą być wykonywane tylko na podstawie polecenia pisemnego? Prace w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego mogą być wykonywane jedynie na podstawie polecenia pisemnego, przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających zdrowie i życie ludzkie.

odpowiedź

Jakie czynności na czynnych urządzeniach i instalacjach cieplnych mogą być wykonywane bez poleceń pisemnych? Bez poleceń pisemnych dozwolone jest wykonywanie: – czynności związane z ratowaniem zdrowia i życia ludzkiego,

– zabezpieczenia urządzeń i instalacji przed zniszczeniem,

– prac eksploatacyjnych określonych w instrukcjach przez uprawnione osoby, odpowiedź

Co powinno określać polecenie wykonania pracy? Polecenie wykonania pracy powinno zawierać: – zakres, rodzaj, miejsce i termin,

– środki i warunki do bezpiecznego wykonania pracy,

– liczbę pracowników skierowanych do pracy,

– pracowników odpowiedzialnych za organizację i wykonanie pracy,

– planowane przerwy w czasie pracy,

UWAGA: Polecenie wykonania pracy jest ważne na czas określony przez Poleceniodawcę. Rozszerzanie zakresu prac ujętego w poleceniu jest ZABRONIONE! odpowiedź

Podaj najważniejszy akt prawny dotyczący działania Urzędu Dozoru Technicznego Najważniejszym aktem prawnym dotyczącym Dozoru Technicznego jest Ustawa o Dozorze Technicznym z dnia 21.12.2000 r. ogłoszona w Dz.U. nr 122, poz. 1321.

odpowiedź

Wymień rodzaje badań urządzeń technicznych przeprowadzanych przez organy Dozoru Technicznego Organy Dozoru Technicznego wykonują następujące rodzaje badań urządzeń technicznych: – badanie urządzenia technicznego przed dopuszczeniem do eksploatacji (odbiór techniczny),

– badania okresowe zwyczajne,

– badania nadzwyczajne,

odpowiedź

Na czym polegają badania okresowe zwyczajne? Badania okresowe zwyczajne kotłów, wymienników ciepła, zbiorników i innych urządzeń ciśnieniowych polegają na: – rewizji wewnętrznej- oględziny stanu ścianek naczynia ciśnieniowego w dostępnych miejscach od strony

wewnętrznej,

– próbie wodnej-poddaniu badanego naczynia, urządzenia wraz z osprzętem, ciśnieniu wody wyższemu od

ciśnienia roboczego dopuszczalnego,

– rewizji zewnętrznej czasie jego pracy-sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia a w szczególności jego

osprzętu, zwłaszcza urządzeń zabezpieczających przed przekraczaniem dopuszczalnego ciśnienia oraz

sprawdzeniu kwalifikacji osób obsługujących, Na podstawie wyników przeprowadzonego badania, inspektor wydaje odpowiednią decyzję i sporządza protokół, który pozostaje w „ Księdze Rewizyjnej” urządzenia.

odpowiedź

Wymień rodzaje i zakres badań nadzwyczajnych Rozróżnia się trzy rodzaje badań nadzwyczajnych: – badanie nadzwyczajne eksploatacyjne – jest przeprowadzane na wniosek użytkownika, jeżeli została

dokonana zmiana parametrów urządzenia, miejsca jego pracy lub dokonano wymiany, bądź naprawy

zespołów czy poszczególnych elementów urządzenia,

– badanie nadzwyczajne kontrolne-u użytkownika przeprowadzane są przez właściwy organ Dozoru

Technicznego i w zakresie ustalonym przez ten organ, – badanie nadzwyczajne poawaryjne lub powypadkowe – przeprowadza właściwy organ Dozoru Technicznego

na podstawie zgłoszenia, użytkownika. Celem badania jest ustalenie przyczyn i wdrożenie działań

zapobiegawczych,

– zapewnienie warunków do sprawnego i bezpiecznego wykonania czynności dozoru technicznego oraz

dostarczenie niezbędnych dokumentów i informacji,

– wykonywanie zaleceń i decyzji organów dozoru technicznego,

– pieczołowite przechowywanie księgi rewizyjnej urządzenia.

odpowiedź

Co to jest temperatura samozapalenia? Temperatura samozapalenia lub samozapłonu substancji palnej, jest to najniższa temperatura w której następuje samorzutne zapalenie tej substancji bez inicjowania z zewnątrz.

odpowiedź

Co to jest temperatura zapłonu? Temperatura zapłonu jest to najniższa temperatura substancji palnej, umożliwiająca powstanie procesu spalania, zainicjowanego czynnikiem zewnętrznym i trwanie tego procesu, o ile temperatura nie obniży się poniżej temperatury zapłonu właściwej dla danej substancji palnej.

odpowiedź

Co to jest moc? Moc to jest ilość pracy wykonana w jednostce czasu lub ilość ciepła wydzielona w jednostce czasu i wyrażana jest w watach (W, kW, MW).

odpowiedź

Co to jest temperatura? Temperatura jest miarą poziomu energetycznego danego ciała stałego lub płynnego albo: temperatura jest miarą nagrzania danego ciała lub płynu. Do pomiaru temperatury używa się: termometrów cieczowych (spirytusowe lub rtęciowe) oraz elektrycznych – termopary.

odpowiedź

Co to jest wartość opałowa? Wartość opałowa jest ilość ciepła uzyskana z zupełnego i całkowitego spalenia 1 kg lub 1 m 3 paliwa w suchym powietrzu, gdy produkty spalania zostały schłodzone do temperatury początkowej paliwa i powietrza, zaś cała wilgoć zawarta w spalinach pozostaje pod postacią pary.

odpowiedź

Wymień trzy stany skupienia Istnieją trzy stany skupienia materii: – ciała stałe – mające określoną objętość i określony kształt,

– ciała ciekłe – mające określoną objętość, lecz nie mające określonego kształtu (przyjmują kształt naczynia),

– gazy – nie mające określonej objętości ani określonego kształtu (przyjmują kształt i objętość naczynia). odpowiedź

Co nazywamy rozszerzalnością cieplną ciał? Ciała stałe, ciecze i gazy pod wpływem ogrzewania zwiększają swoje wymiary, a zatem i objętość, zaś chłodzone kurczą się, czyli zmniejszają swe wymiary i objętość. Ciała stałe, ciecze i gazy posiadają różną, indywidualną rozszerzalność cieplną.

nazywamy liczbą nadmiaru powietrza.

odpowiedź

Wymień najbardziej szkodliwe dla środowiska produkty spalania? Najbardziej szkodliwe dla środowiska produkty spalania to:

– tlenki siarki,

– tlenki azotu,

– tlenki węgla,

– sadza i pyły,

odpowiedź

Co to jest instalacja energetyczna? Przez instalację energetyczną należy rozumieć urządzenia energetyczne z układami połączeń między nimi.

odpowiedź

Co to jest instalacja gazowa? Przez instalację gazową należy rozumieć urządzenia gazowe z układami połączeń między nimi, zasilane z sieci gazowej znajdującej się na terenie i w obiekcie odbiorcy.

odpowiedź

Sieć ciepłownicza – jej zespoły i podział Zespół przewodów ciepłowniczych wraz z armaturą, konstrukcjami nośnymi i oporowymi, izolacją cieplną itp. od źródła ciepła do rozdzielni ciepła u odbiorcy, stanowi sieć cieplną. Sieci ciepłownicze, w zależności od przeznaczenia, dzieli się na: – sieci ciepłownicze przemysłowe, ułożone na terenie zakładów przemysłowych,

– sieci ciepłownicze miejskie, znajdujące się na terenie miasta lub osiedla.

Pod względem spełnianych zadań sieć ciepłowniczą można podzielić na:

– magistralną (przesyłową),

– rozdzielczą (rozprowadzającą). odpowiedź

Jakie zadania spełnia sieć magistralna? Zadaniem sieci magistralnej jest przesyłanie czynnika grzejnego (pary lub gorącej wody) od źródła ciepła do grup odbiorców ciepła (osiedli, zakładów komunalnych, zakładów przemysłowych).

odpowiedź

Do czego przeznaczona jest sieć rozdzielcza? Sieć rozdzielcza jest przeznaczona do rozdziału i przesyłania czynnika grzejnego do węzłów na przewodach magistralnych do budynków zużywających ciepło. Odcinki przewodów łączące węzły znajdujące się na przewodach sieci rozdzielczej z rozdzielnią ciepła w budynku odbiorcy nazywa się przyłączami.

odpowiedź

Jakie czynności należy dokonać w trakcie prowadzenia eksploatacji? W trakcie prowadzenia eksploatacji należy:

– prowadzić niezbędne zapisy stanów i zdarzeń ruchowych, wielkości zużycia energii i paliwa i inne decydujące

o prawidłowej pracy urządzenia i instalacji,

– utrzymywać parametry ruchu określone w instrukcji i poleceniach przełożonych, – analizować zapisy ruchowe i podejmować odpowiednie działania, a w szczególności zgłaszać wszelkie

odchylenia od parametrów ustalonych w instrukcji eksploatacji,

– prowadzić oględziny, przeglądy oraz próby i pomiary, ustalone w instrukcji eksploatacji odpowiedź

Co należy rozumieć przez pojęcie eksploatacji w odniesieniu do sieci ciepłowniczych? Przez pojęcie eksploatacji w odniesieniu do sieci ciepłowniczych należy rozumieć:

– dokonywanie szczegółowych oględzin sieci we wszystkich jej elementach,

– przeprowadzanie okresowych badań i pomiarów oraz regulacji,

– dokonywanie prac konserwacyjnych, napraw bieżących i awaryjnych oraz remontów planowych,

– obsługiwanie wszystkich czynnych urządzeń i instalacji przez osoby odpowiednio przeszkolone i uprawnione. Zadania wymienione w dwóch pierwszych podpunktach, powinny być wykonywane w zakresie i z częstotliwością ustaloną w dokumentacji technicznej sieci. odpowiedź

Jaką dokumentację eksploatacyjną musi posiadać sieć ciepłownicza? Każda sieć ciepłownicza powinna posiadać dokumentację eksploatacyjną, systematycznie aktualizowaną. Dokumentację tę stanowią: – program pracy sieci ciepłowniczej – opracowany dla stabilnych warunków pracy oraz dla sytuacji awaryjnych, – instrukcja eksploatacji sieci – zatwierdzona przez kierownika przedsiębiorstwa ciepłowniczego. odpowiedź

W jakim celu oczyszcza się gaz ziemny? Gaz ziemny wypływający z odwiertu jest zanieczyszczony resztkami skały, piaskiem, gliną, wodą, siarkowodorem, dwutlenkiem węgla oraz zawiera węglowodory ciężkie (propan, butan i inne). Wszystkie te zanieczyszczenia muszą być usunięte z gazu przed transportem gazociągami i przeróbką.

odpowiedź

Wymień sposoby łączenia armatury z rurociągami Armaturę z rurociągami łączy się za pomocą gwintów, kołnierzy i śrub a przy bardzo wysokich ciśnieniach – przez spawanie. Wymiary kołnierzy i śrub do kołnierzy są znormalizowane. odpowiedź

Jak powinna być oznakowana armatura? Na kadłubach armatury powinny być umieszczone symbole materiału, z jakiego dany element wykonano, liczby oznaczające średnicę nominalną i ciśnienie nominalne. Przykład oznaczenia zaworu żeliwnego o średnicy nominalnej 100mm na ciśnienie nominalne 1.6 MPa. Z 100/1,6

odpowiedź

Z jakich metali wykonywana jest armatura? Armatura wykonywana jest z: – żeliwa,

– brązu,

– stali węglowej,

– stali stopowej, odpowiedź

Do jakich temperatur par może być stosowana armatura, w zależności od materiału z jakiego jest zbudowana? – armatura żeliwna może być stosowana do temperatury roboczej pary 300 0C,

– armatura brązowa do 250 0C,

– armatura stalowa do 450 0C,

– dla temperatur powyżej 450 0C armatura budowana jest ze stali stopowych odpowiednich gatunków, odpowiedź

Jaki czynnik musi być uwzględniony przy doborze armatury dla danego ciśnienia roboczego? Przy doborze armatury dla danego ciśnienia roboczego musi być uwzględniona temperatura czynnika. Zgodnie z odpowiednią normą dla danego ciśnienia roboczego i temperatury czynnika dobiera się armaturę o ciśnieniu nominalnym, odpowiednio wyższym od ciśnienia roboczego. odpowiedź

Wymień rodzaje zbiorników gazowych W zależności od ciśnienia przechowywanego gazu rozróżniamy: – zbiorniki niskociśnieniowe – są to zbiorniki o stałym ciśnieniu i zmiennej objętości magazynowej gazu,

– zbiorniki wysokociśnieniowe – są to zbiorniki o stałej objętości i zmiennym ciśnieniu odpowiedź

Co rozumiemy pod pojęciem sieci gazowej? Pod pojęciem sieci gazowej rozumiemy sieć połączonych gazociągów wraz ze stacjami gazowymi, układami pomiarowymi, tłoczniami gazu, połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania i dystrybucji paliw gazowych.

odpowiedź

Jak dzielimy gazociągi ze względu na ciśnienia robocze? Gazociągi wg. maksymalnego ciśnienia roboczego dzieli się na:

– gazociągi niskiego ciśnienia – do 10 kPa włącznie,

– gazociągi średniego ciśnienia – powyżej 10 kPa do 0.5 MPa włącznie, – gazociągi podwyższonego, średniego ciśnienia – powyżej 0.5 MPa do 1.6 MPa włącznie,

– gazociągi wysokiego ciśnienia – powyżej 1.6 MPa do 10 MPa włącznie, Gazociągi ze względu na zastosowane materiały dzielimy na:

– gazociągi metalowe,

– gazociągi z tworzyw sztucznych

odpowiedź

Co to jest stacja redukcyjna? Stacja redukcyjna jest to stacja gazowa, w skład której wchodzą przewód wejściowy i wyjściowy, armatura odcinająca i filtrująca, urządzenia regulacji ciśnienia paliwa gazowego, ciśnieniowy system bezpieczeństwa, urządzenia rejestrujące ciśnienie oraz systemy alarmowe.

odpowiedź

Jakie zadanie ma do spełnienia reduktor gazowy? Reduktor gazowy ma za zadanie przetworzenie wysokiego i zmiennego ciśnienia wlotowego gazu na niskie i stałe ciśnienie wylotowe. odpowiedź

W jakim celu stosuje się nawannianie gazu? Gazy palne pochodzenia naturalnego nie mają charakterystycznego zapachu pozwalającego na szybkie wykrycie ich ulatniania. Konieczne jest więc nawannianie gazu przed wprowadzeniem go do sieci rozdzielczej. Uzyskuje się to przez dozowanie specjalnego środka nawanniającego do strumienia przepływającego gazu przy pomocy urządzeń do nawanniania gazu. Środki nawanniające są szkodliwe dla zdrowia, stąd urządzenia do nawanniania muszą mieć konstrukcję zapewniającą szczelność i łatwą obsługę. Zabrania się umieszczania zbiorników ze środkami nawanniającymi pod ziemią.

odpowiedź

W jaki sposób powinny być łączone rurociągi gazowe? Przewody rurociągów gazowych powinny być łączone przez spawanie. Połączenia gazowe z armaturą odcinającą powinny umożliwiać swobodne zakładanie zaślepek.

odpowiedź

Jakie zadanie spełniają kompensatory w instalacjach gazowych?

Kompensatory mają za zadanie zabezpieczyć długie odcinki rurociągów przed naprężeniami cieplnymi, powstającymi w wyniku wahań temperatury otaczającego powietrza (kompensacja wydłużeń rurociągu). Na sieciach gazowych można budować kompensatory typu talerzowego, którego działanie polega na ściskaniu lub rozciąganiu bocznych ścian jednego lub kilku talerzy w przypadku wydłużania lub kurczeniu się rurociągu. Kompensatory te cechują się całkowitą szczelnością.

odpowiedź

Co to jest instalacja gazowa? Jest to układ przewodów gazowych za kurkiem głównym, prowadzony na zewnątrz lub wewnątrz budynku, wraz z urządzeniami do pomiaru zużycia gazu, armaturą i innym wyposażeniem oraz urządzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla tego typu urządzeń, przewodami spalinowymi doprowadzonymi do kanałów spalinowych budynku. Instalacja gazowa powinna zapewnić doprowadzenie gazu do odbiorcy w ilości wynikającej z rodzaju, liczby i mocy zainstalowanych urządzeń gazowych oraz charakterystyki poboru gazu.

odpowiedź

Co to jest kurek główny? Kurek główny jest to urządzenie do zamykania i otwierania przepływu gazu z przyłącza do instalacji gazowej.

odpowiedź

Jaką rolę pełni kurek główny? Kurek główny służy do szybkiego odcięcia gazu do budynku w przypadku pożaru lub katastrofy budowlanej. Dlatego miejsce usytuowania kurka głównego powinno być jednoznacznie oznakowane. Na budynku mającym więcej niż 1 kurek główny, należy umieścić informację o liczbie i miejscach ich zainstalowania.

odpowiedź

Czym powinna zakończyć się kontrola instalacji gazowej? Z każdej okresowej kontroli instalacji gazowej, zarówno rocznej jak i pięcioletniej, należy sporządzić protokoły pokontrolne. Oryginał protokołu należy dołączyć do książki obiektu budowlanego.

odpowiedź

Kiedy należy przeprowadzić główną próbę szczelności instalacji gazowej? Główną próbę szczelności instalacji gazowej należy przeprowadzić przed przekazaniem jej do użytkowania w przypadku:

– wykonania nowej instalacji gazowej,

– jej przebudowy lub remontu,

– wyłączenia jej z użytkowania na okres dłuższy niż 6 miesięcy,

odpowiedź

Jak dzielimy urządzenia gazowe? Urządzenia gazowe dzielimy na: – kategorie – w zależności od rodzaju gazu jaki ma być spalany w danym urządzeniu,

– typy – w zależności od sposobu doprowadzenia powietrza do spalania i odprowadzania spalin,

– rodzaje – w zależności od konstrukcji i przeznaczenia,

– wielkości – w zależności np. od obciążenia cieplnego, wydajności cieplnej, pojemności itp.

odpowiedź

Czym wywoływany jest naturalny ciąg kominowy? Naturalny ciąg kominowy jest wywoływany tym, że podczas spalania ciśnienie panujące w czopuchu komina jest niższe od ciśnienia otoczenia panującego na tym samym poziomie. Ta różnica ciśnień powoduje zasysanie spalin z komory paleniskowej do komina. Naturalny ciąg kominowy jest tym większy im większa jest różnica temperatur między temperaturą spalin w kominie a temperaturą otoczenia.

odpowiedź

Z jakich zasadniczych części składa się kocioł gazowy? Kocioł składa się z:

– paleniska (komory spalania) w którym zachodzi wymieszanie paliwa z powietrzem i spalanie,

– przeponowego wymiennika ciepła, tj. kotła właściwego, w którym gorące spaliny przekazują ciepło wodzie w

celu otrzymania pary albo gorącej wody,

– wyposażenie kotła,

– obudowy z izolacją,

odpowiedź

Co wchodzi w skład wyposażenia kotła gazowego? W skład wyposażenia kotła gazowego wchodzą urządzenia niezbędne do prawidłowej eksploatacji, takiej jak:

– palnik inżektorowy lub nadmuchowy,

– regulator dopływu gazu,

– wentylator powietrza,

– pompy,

– osprzęt tj. manometry, termometry, wodowskazy, zawory zwrotne, zasilające i spustowe, włazy, wzierniki,

– automatyka kotła,

– przerywacz ciągu (w kotłach z palnikiem inżektorowym),

– urządzenia sygnalizacyjne, alarmujące, sterujące i zabezpieczające,

odpowiedź

Wymień zasadnicze typy palników do spalania gazu i podaj różnicę między nimi W kotłach na paliwa gazowe stosowane są dwa rodzaje palników:

– inżektorowy,

– nadmuchowy (wentylatorowy) W palniku inżektorowym, powietrze zasysane jest strumieniem gazu wypływającego z dyszy palnika, natomiast w palniku nadmuchowym powietrze doprowadzane jest pod ciśnieniem wytworzonym przez wentylator.

odpowiedź

Jak dzielą się kotły wodne ze względu na sposób wykorzystania wody gorącej? Ze względu na sposób wykorzystania gorącej wody kotły wodne dzielą się na:

– jednofunkcyjne,

– dwufunkcyjne, Odrębną grupę kotłów stanowią kotły kondensacyjne zwane również kotłami kondensującymi. odpowiedź

W jakie dodatkowe zabezpieczenia powinien być wyposażony kocioł gazowy kondensacyjny? Kocioł kondensacyjny powinien być dodatkowo wyposażony w urządzenie wyłączające dopływ gazu do palnika w przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury spalin na wylocie z kotła, ustalonej w dokumentacji techniczno-ruchowej przez producenta kotła.

odpowiedź

W jakich przypadkach urządzenie zabezpieczające powinno odciąć dopływ gazu do kotła z palnikiem inżektorowym? Odcięcie dopływu gazu do kotła z palnikiem inżektorowym powinno nastąpić w przypadkach:

– zgaśnięcia płomienia w palniku głównym,

– przekroczenia dopuszczalnej temperatury wody w układzie wodnym kotła,

– spadku ciśnienia gazu,

– zaniku ciągu kominowego,

– zgaśnięcia płomienia zapalającego (dyżurnego),

odpowiedź

W jakich przypadkach urządzenie zabezpieczające powinno odciąć dopływa gazu do kotła z palnikiem nadmuchowym? Odcięcie dopływu gazu do kotła z palnikiem nadmuchowym powinno nastąpić w przypadkach:

– zgaśnięcia palnika zapalającego (dyżurnego), lub nie zadziałania innego rodzaju zapalacza,

– zgaśnięcia palnika głównego,

– przerwy w dopływie gazu lub spadku ciśnienia gazu poniżej wartości zadanej,

– zaniku dopływu powietrza do spalania lub spadku ciśnienia powietrza poniżej wartości zadanej,

– przekroczenia zadanego ciśnienia w komorze spalania,

– zaniku napięcia lub przerwy w połączeniach obwodów sterowniczych,

– obniżenia poziomu wody poniżej dolnej dopuszczalnej granicy w układach otwartych lub obniżenia się

ciśnienia wody poniżej wartości zadanej,

odpowiedź

Jakie jest zadanie instalacji odprowadzanie spalin z kotła? Każde pomieszczenie lub budynek, w którym zainstalowane kotły opalane gazem powinny mieć instalację odprowadzającą spaliny z kotłów. Zadaniem tej instalacji jest odprowadzenie spalin z paleniska kotła do atmosfery oraz wytworzenie w pomieszczeniu takiego podciśnienia, aby powietrze potrzebne do spalania i wentylacji napływało w sposób naturalny przez otwory wentylacji nawiewnej.

odpowiedź

W jakich przypadkach palacz sam podejmuje decyzjęwygaszeniu kotła? Ruch kotła należy niezwłocznie wstrzymać jeżeli:

– poziom wody w walczaku jest niższy od poziomu minimalnego i nie wzrasta pomimo zasilania kotła,

– brak jest zasilania kotła w wodę,

– poziom wody w walczaku wzrośnie powyżej poziomu maksymalnego,

– poziom wody jest niewidoczny lub obserwacja poziomu wody przez obsługę jest niemożliwa,

– natężenie przepływu wody w kotle przepływowym lub kotle parowym z obiegiem wymuszonym jest mniejsze

od najniższego określonego w projekcie technicznym,

– ciśnienie pary w kotle wzrośnie więcej niż o 10% wielkości ciśnienia dopuszczonego przez organy dozoru

technicznego,

– stwierdzono uszkodzenie w części ciśnieniowej, konstrukcji nośnej, osłon termicznych lub fundamentu kotła,

– w komorze paleniskowej lub w kanałach wystąpiła eksplozja pyłu węglowego, oleju lub gazu,

– usterki w instalacji gazowej grożą eksplozją lub zgaśnięciem płomienia,

– stwierdzono pożar lub duże zagrożenie pożarowe, którego nie da się usunąć w czasie ruchu kotła,

– stwierdzono znaczne uszkodzenie kanałów spalinowych, przy czym spaliny wydostają się do kotłowni,

– stwierdzono nierównomierne spalanie w komorze paleniskowej,

– przestały działać urządzenia zdalnego sterowania, aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia pomocnicze,

uniemożliwiając bezpieczne prowadzenie ruchu kotła,

Po wyłączeniu kotła z eksploatacji wskutek awarii należy zabezpieczyć taśmy rejestratorów i inne dokumenty związane z ruchem kotła i przebiegiem awarii. Kocioł z eksploatacji należy wyłączyć w taki sposób , aby straty ciepła i wody były jak najmniejsze. Nie dotyczy to wyłączenia kotła z eksploatacji wskutek awarii. O awaryjnym wyłączeniu kotła palacz ma obowiązek natychmiast powiadomić przełożonego. Wygaszanie kotła normalnie i awaryjne powinno być wykonane wg. postanowień instrukcji uwzględniającej rodzaj i typ kotła oraz warunki lokalne.

odpowiedź

O czym decyduje rodzaj rusztowin i wielkość szczelin między rusztowinami? Rodzaj rusztowin i wielkość rusztowiny decyduje o rodzaju paliwa i stopniu jego rozdrobnienia, czyli o wymiarach ziaren paliwa, jakie mogą być spalane na danym ruszcie.

odpowiedź

Wymień najważniejsze zabiegi uzdatniające wodę do instalacji C.O. Najważniejszymi zabiegami uzdatniającymi wodę są:

– filtrowanie – usuwanie z wody zawiesiny (zanieczyszczeń koloidalnych),

– zmiękczanie – usuwanie z wody rozpuszczonych w niej soli mineralnych,

– odgazowywanie – usuwanie z wody rozpuszczonych w niej gazów,

– wstępne podgrzewanie wody zasilającej (najczęściej połączone z odgazowywaniem)

odpowiedź

Wymień najczęściej spotykane sposoby zmiękczania wody kotłowej? Do zmiękczania wody w zależności od poziomu jej twardości i składu chemicznego, stosowane są najczęściej następujące metody:

– dekarbonizacja,

– zmiękczanie wody metodą wymiany jonów – dejonizacja,

– zmiękczanie dwustopniowe,

– zmiękczanie przez bezpośrednie dawkowanie fosforanów,

– zmiękczanie za pomocą pola magnetycznego,

– demineralizacja wody – polega na przepuszczaniu wody przez kationit regenerowany kwasem a następnie

przez anionit, regenerowany ługiem, odpowiedź

Wymień najważniejsze zabiegi uzdatniające wodę Najważniejszymi zabiegami uzdatniającymi wodę są:

– filtrowanie – usuwanie z wody zawiesiny,

– zmiękczanie – usuwanie z wody rozpuszczonych w niej soli mineralnych,

– odgazowywanie – usuwanie z wody rozpuszczonych w niej gazów,

– wstępne podgrzewanie wody zasilającej (najczęściej połączone z odgazowywaniem)

odpowiedź

Wymień najczęściej stosowane sposoby odgazowywania wody Najczęściej stosowanymi sposobami odgazowywania wody są:

– odgazowywanie termiczne polegające na podgrzaniu wody,

– odgazowywanie chemiczne polegające na wprowadzeniu do wody substancji redukujących (wiążących tlen) Odgazowywanie termiczne jest najbardziej skuteczne i dlatego najczęściej stosowane w obiegach cieplnych wodno – parowych.

odpowiedź

Od czego zależą wymagania jakościowe stawiane wodzie zasilającej kotły parowe? Wymagania jakościowe stawiane wodzie zasilającej zależą od rodzaju konstrukcji kotła oraz parametrów czynnika roboczego – pary i powinny być podane w instrukcji eksploatacji kotła.

odpowiedź

Jakie mogą być skutki stosowania wody o nieodpowiedniej jakości do zasilania kotłów parowych? Woda zawierająca zawiesinę lub jest nadmiernie twarda powoduje tworzenie się osadów i kamienia kotłowego na ściankach kotła, co utrudnia przejmowanie ciepła przez wodę od spalin. Przyczynia się to do zwiększenia strat ciepła oraz może być przyczyną poważnych uszkodzeń spowodowanych nadmiernym miejscowym nagrzaniem ścianek kotła. Woda o zawartości pH mniejszej od 7 oraz zawierająca rozpuszczone gazy (tlen, dwutlenek węgla) powoduje korozję ścianek kotła.

odpowiedź

Jakie skutki wynikają ze stosowania wody o nieodpowiedniej jakości do zasilania kotłów wodnych? Woda o nieodpowiedniej jakości użyta do zasilania kotłów wodnych wywołuje negatywne skutki analogiczne do wymienionych w odpowiedzi do poprzedniego pytania. Ponadto jej szkodliwe działanie dotyczy także odbiorników ciepła i rurociągów łączących kocioł z tymi odbiornikami. Kamień, osady mułu utrudniają wymianę ciepła w wymiennikach i odbiornikach ciepła. Stwarza to konieczność przeprowadzania okresowo kosztownych i kłopotliwych czyszczeń. Zawartość w wodzie gazów i niezgodna z ustaloną dla danego układu wartość liczby pH przyczynia się do przyspieszonego niszczenia przez korozję wszystkich urządzeń danego układu cieplnego i łączących je rurociągów.

odpowiedź

Dlaczego woda w obiegach cieplnych powinna być odgazowywana? Odgazowywanie ma na celu usunięcie z wody rozpuszczonych w niej gazów, zwłaszcza tlenu O 2 i dwutlenku węgla CO 2 , gdyż gazy te powodują korozję ścianek kotłów, rurociągów i innych elementów danego obiegu cieplnego.

odpowiedź

Podaj przykłady stosowania stali niestopowej w energetyce – blachy,

– rury,

– walczaki kotłów,

– zbiorniki,

– wały pomp i wentylatorów,

– elementy urządzeń pomocniczych,

– konstrukcje nośne kotłów, śruby, nakrętki, odpowiedź

Jak zbudowany jest wirnik turbiny? Wirniki turbiny można podzielić:

– labiryntowe,

– węglowe, Zadaniem dławic zewnętrznych jest uszczelnienie miejsc przechodzenia wału prze kadłub na zewnątrz. Dławice wewnętrzne umieszczone w tarczach kierowniczych zabezpieczają przed przepływem pary z pominięciem łopatek kierowniczych, bowiem istnieje różnica ciśnienia pary obu stronach tarczy.

odpowiedź

Jakie rodzaje sprzęgieł stosowane są w turbinach? W turbinach stosowane są następujące rodzaje sprzęgieł:

– sprzęgła sztywne kołnierzowe łączone śrubami,

– sprzęgła kołowe,

– sprzęgła elastyczne.

odpowiedź

Jakie zadanie ma regulator obrotów? Zadaniem regulatora obrotów jest samoczynne utrzymanie liczby obrotów turbiny w granicach dopuszczalnych, to jest w granicach 3-5% liczby znamionowej obrotów.

odpowiedź

Wymień stosowane układy regulacji Stosowane są najczęściej regulacje obrotów turbin:

– dławieniowe,

– grupowe, Przy regulacji dławieniowej cała ilość pary doprowadzona do turbiny przechodzi przez jeden zawór dławiący i kierowana jest do dysz pierwszego stopnia turbiny. Przy regulacji grupowej dopływ pary do turbiny sterowany jest przez kilka zaworów regulacyjnych, a od każdego zaworu para kierowana jest do samodzielnej grupy dysz. Zawory otwierają się kolejno jeden po drugim. Następny zawór zaczyna się otwierać dopiero wtedy, gdy poprzedni otworzył się całkowicie.

odpowiedź

Do czego służy regulator bezpieczeństwa i zawór samozamykający? Regulator bezpieczeństwa ma zadziałać, gdyby regulacja obrotów turbiny nie utrzymywała liczby obrotów i prędkość obrotowa przekroczona zostałaby o 10%. Wówczas regulator bezpieczeństwa zwalnia zawór szybkozamykający, który natychmiast odcina dopływ pary do turbiny.

odpowiedź

Jak dzielimy turbiny? Zależnie od sposobu wykorzystania całkowitego spadku entalpii, jaka jest do dyspozycji, dzielimy turbiny na dwie grupy:

– turbiny akcyjne,

– turbiny reakcyjne,

odpowiedź

Ile godzin powinien trwać ruch próbny turbiny po remoncie lub przebudowie? Turbiny nowe, po remoncie kapitalnym lub przebudowie mogą być przyjęte do eksploatacji po próbnym ruchu trwającym 72 godziny.

odpowiedź

Co to jest chłodzenie? Chłodzeniem nazywamy odbieranie ciepła powodujące obniżenie lub utrzymanie temperatury danego ciała albo zmianę stanu skupienia danego ciała lub zawartej w nim cieczy – mrożenie. Chłodzenie może być naturalne lub sztuczne.

odpowiedź

Co to jest chłodzenie naturalne? Chłodzenie naturalne pozwala osiągnąć najniższą temperaturę równą temperaturze otoczenia, bowiem nie występują tutaj urządzenia chłodnicze (chłodziarki). Chłodnia kominowa może być przykładem chłodzenia naturalnego.

odpowiedź

Na czym polega chłodzenie sztuczne? Chłodzenie sztuczne jest to chłodzenie, w którym zastosowane urządzenia chłodnicze pozwalają osiągnąć temperatury poniżej temperatury otoczenia. odpowiedź

Do czego służą pompy? Pompy są to maszyny robocze służące do podnoszenia cieczy z poziomu niższego na poziom wyższy lub do przetłaczania cieczy z obszaru o ciśnieniu niższym do obszaru o ciśnieniu wyższym. Działanie pompy polega na wytwarzaniu przez organ roboczy pompy (tłok, wirnik) różnicy ciśnień między stroną ssawną a stroną tłoczną. Szczególnie szerokie zastosowanie, zwłaszcza w energetyce, w przemyśle i gospodarce komunalnej, znalazły pompy wirowe odśrodkowe.

odpowiedź

Jak dzielimy pompy w zależności od ich organu roboczego? W zależności od zastosowanego w pompie organu roboczego pompy dzieli się na dwie zasadnicze grupy: -wyporowe (tłokowe, zębate), – wirowe, odpowiedź

Co to jest wentylator? Wentylator jest to maszyna robocza służąca do przetłaczania gazu (najczęściej powietrza) przy sprężu (ciśnieniu) do kilku do 98.1 kPa (od kilku do 1000 mm słupa wody).

odpowiedź

Z jakich głównych elementów zbudowany jest każdy wentylator? Każdy wentylator zbudowany jest z następujących głównych elementów:

– wirnika,

– obudowy,

– silnika napędowego.

odpowiedź

Jakimi danymi charakteryzowane są wentylatory? Wentylatory charakteryzowane są następującymi danymi: – wydajność – (m 3/s),

– wytworzona różnica ciśnień całkowitych (spiętrzenie całkowite) – (kPa),

– prędkość obrotowa wirnika – rad/s (obr/min),

– moc silnika napędowego – (kW),

– maksymalna temperatura przetłaczanego gazu – 0C.

Ponadto podawany jest typ wentylatora, numer fabryczny, rok budowy i nazwa wytwórcy.

Dane powyższe umieszczane są na tabliczce znamionowej wentylatora. odpowiedź

Co nazywamy sprężaniem gazu? Sprężaniem nazywamy proces zwiększania ciśnienia gazu. Sprężanie gazu może się odbywać dwoma sposobami:

– przez zmniejszenie objętości przestrzeni, w której znajduje się określona ilość gazu, – przez nagrzewanie gazu znajdującego się w przestrzeni w stałej nie zmieniającej się objętości.

W technice stosowany jest prawie wyłącznie sposób sprężania gazów przez zmniejszanie objętości.

odpowiedź

Jakie urządzenie nazywamy sprężarką? Sprężarka jest to maszyna robocza służąca do sprężania i przetłaczania różnorodnych gazów.

odpowiedź

Jak dzieli się sprężarki według zasady działania? Według zasady działania sprężarki dzieli się na dwie zasadnicze grupy, a mianowicie: – sprężarki objętościowe (wyporowe), w których wzrost ciśnienia osiągany jest przez zmianę objętości

przestrzeni zawierającej stałą ilość gazu,

– sprężarki przepływowe (wirowe), w których sprężanie gazu następuje pod wpływem kształtu i ruchu

obrotowego wirnika. Cechą charakterystyczną dla sprężarek objętościowych jest pulsacyjny proces sprężania, a w sprężarkach przepływowych proces sprężania odbywa się w sposób ciągły.

odpowiedź

Jakimi wielkościami charakteryzowane są sprężarki? Sprężarki są charakteryzowane następującymi wielkościami:

– ciśnienie wytwarzane przez sprężarkę (MPa),

– wydajność sprężarki wyrażona w jednostkach masy (kg/s) lub jednostkach objętości (m 3/s),

– sprawność izentropowa sprężarki (%),

– natężenie hałasu, generowane przez sprężarkę (dB), – moc silnika napędowego (kW),

– prędkość obrotowa rad/s (obr/min.).

Ponadto dla scharakteryzowania sprężarki podawane są informacje dotyczące rodzaju sprężanego gazu, rodzaju silnika napędowego (elektryczny, spalinowy, turbina parowa), rodzaju chłodzenia i inne. odpowiedź

Co nazywamy miejscem pracy? Miejscem pracy nazywamy odpowiednio przygotowane stanowisko pracy lub wyznaczoną strefę pracy w zakresie niezbędnym do bezpiecznego wykonywania pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.

odpowiedź

Czy wolno używać uszkodzonych lub niesprawnych narzędzi pracy i sprzętu ochronnego? Używanie uszkodzonych lub niesprawnych narzędzi i sprzętu ochronnego jest zabronione. Narzędzia pracy i sprzęt ochronny niesprane lub takie, które utraciły możność próby okresowej, powinny być niezwłocznie wycofane z użycia.

odpowiedź

Czy wolno wchodzić i przechodzić przez urządzenia przeładunkowe (wywrotnice, wagonowe, przenośniki taśmowe, ładowarki itp.) w czasie ruchu lub chwilowego postoju? Zabronione jest wchodzenie i przechodzenie przez urządzenia przeładunkowe w czasie ich ruchu lub chwilowego postoju. Zakaz ten nie dotyczy stałych pomostów i innych wyznaczonych przejść nad i pod urządzeniami przeładunkowymi.

odpowiedź

Jak długo ważne jest polecenie wykonania pracy? Polecenie wykonania pracy jest ważne na czas określony przez poleceniodawcę.

odpowiedź

Czy można rozszerzyć zakres prac poza zakres ujęty poleceniem? Rozszerzenie zakresu prac ujętego w poleceniu jest zabronione.

odpowiedź

Czy można dokonać zmiany w zabezpieczeniach miejsca pracy ustalonych w poleceniu? Zabronione jest dokonywanie zmian położenia napędów, aparatury i armatury odcinającej użytej do przygotowywania miejsca pracy, usuwanie ogrodzeń, barier, zaślepek i tablic ostrzegawczych, jeżeli nie zostało to ujęte w poleceniu.

odpowiedź

Co w kolejności należy uczynić w razie zaistnienia wypadku przy pracy? W razie zaistnienia wypadku należy:

– usunąć czynnik, który był przyczyną wypadku, – zabezpieczyć poszkodowanego przed możliwością dodatkowych zagrożeń lub urazów,

– udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu,

– wezwać lekarza lub skierować poszkodowanego do najbliższego punktu pomocy medycznej (w zależności od

stanu poszkodowanego),

– zawiadomić przełożonego,

– zabezpieczyć miejsce wypadku do czasu przybycia przełożonego lub zespołu badającego przyczyny wypadku. odpowiedź

Jak określa się ciężkość oparzenia? Ciężkość oparzenia określana jest w zależności od głębokości uszkodzenia tkanek i wyrażana jest w stopniach: – I 0 – zaczerwienienie skóry,

– II0 – pęcherze na zaczerwienionej skórze,

– III0 – rozkład tkanek podskórnych, zwęglenia i pojawienie się otwartych ran. odpowiedź

Jak określa się rozległość oparzenia? Rozległość oparzenia wyrażana jest w procentach całkowitej powierzchni ciała.

odpowiedź

Jak udziela się pierwszej pomocy w przypadku oparzenia cieplnego? W przypadkach oparzenia cieplnego (płomień, para, gorąca woda) należy: – jeżeli skóra w miejscu oparzenia nie jest uszkodzona , miejsce to należy ochłodzić strumieniem zimnej wody

przez około 10 minut,

– nałożyć miękki, wilgotny jałowy opatrunek i przymocować delikatnie bandażem,

– jeżeli skóra jest uszkodzona, nie stosuje się ochładzania wodą. odpowiedź

Jak udziela się pierwszej pomocy w przypadku oparzenia kwasem lub ługiem? W przypadku oparzenia kwasem lub ługiem należy: – miejsce oparzenia kwasem lub ługiem obficie spłukać wodą,

– nałożyć miękki jałowy opatrunek,

– skierować poszkodowanego do lekarza lub wezwać pomoc lekarską. odpowiedź

Co może być przyczyną wyczerpania cieplnego? W środowisku wilgotnym i w wysokiej temperaturze oddawanie ciepła przez organizm człowieka jest ograniczone, zwłaszcza w czasie wysiłku fizycznego. Obfite pocenie się powoduje nadmierną utratę płynów i soli mineralnych z organizmu. Objawami przegrzania cieplnego jest odczucie zmęczenia, apatia, a w skrajnym przypadku utrata przytomności.

odpowiedź

Pytania i odpowiedzi

Na podstawie jakiego dokumentu prowadzi się eksploatację (ruch) określonego urządzenia lub zespołu urządzeń i co ten dokument powinien zawierać w swej treści?

Ruch urządzenia lub zespołu urządzeń energetycznych prowadzi się na podstawie szczegółowej instrukcji eksploatacji. powinna ona zawierać następujące rozdziały:

Przykładowe pytania egzaminacyjne na uprawnienia cieplne Grupy 2

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies. Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.

Dla Państwa wygody strona www.galileum.pl używa plików cookies w celach statystycznych oraz by dostosować serwis do potrzeb użytkowników.

Strona galileum.pl stosuje dwa typy plików cookies:

wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp.), funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.), takie jak: cookies google-analytics.com oraz cookies sesyjne.

W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. Poniżej instrukcja zmiany ustawień cookies na przykładzie dwóch nabardziej popularnych wyszukiwarek:

Google Chrome

Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

Mozilla Firefox

Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na prawidłowość działania strony internetowej.

Dodatkowo

Czy egzamin na uprawnienia elektryczne jest trudny?

Uprawnienia elektryczne

Nawet największa wiedza jaką zdobędziemy o prądzie oraz o pracy z nim, jak również doświadczenia z tym związane, nie będą w stanie nas uchronić na sto procent przed wypadkiem. Wszystkie prace jakie będziemy wykonywać na instalacjach o napięciu do 1kV, powinny być wykonywane przy wyłączonym napięciu zasilającym. Niemniej jednak mogą zdarzyć się i takie prace, kiedy będziemy musieli pracować “pod napięciem”. Wówczas niezbędna będzie asekuracja. Asekuracja jest potrzebna przede wszystkim po to, aby w sytuacji porażenia nas prądem osoba asekurująca, mogła odłączyć napięcie, tym samym ratując nam życie. Na szczęście prace takie wykonuje się niezmiernie rzadko i przeważnie są to elementy kontroli oraz pomiarów. Największym zabezpieczeniem dla nas są jednak uprawnienia elektryczne, uzyskane w trakcie fachowego szkolenia i egzaminu.

Jak zdobyć uprawnienia elektryczne?

Zdobycie uprawnień elektrycznych nie musi być poprzedzone kursem, ani nie musi być zależne od skończenia odpowiedniej szkoły. Aby jednak zdać egzamin oraz przede wszystkim być pewnym swojej wiedzy, warto jest na kurs przygotowawczy się wybrać. Kursy takie są organizowane przez SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich). Kursy te nie należą do drogich i są bardzo merytoryczne i pomocne, szczególnie jeśli nasza wiedza jest mała, niekompletna albo nieuporządkowana.

Co się dzieje po odbyciu kursu?

Kiedy już ukończymy kurs, jesteśmy przygotowani do odbycia egzaminu. Aby do niego podejść musimy złożyć wniosek o egzamin. Składamy go w odpowiednim oddziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W oddziale tym również odbędzie się nasz egzamin. dla podpowiedzi warto zwrócić uwagę, że oddział taki znajduje się w każdym mieście powiatowym. Egzamin do najdroższych również nie należy. Cena może się wahać w zależności od oddziału, w którym będziemy odbywać egzamin.

Czy egzamin na uprawnienia elektryczne jest trudny ?

Egzamin nie należy do trudnych. Pytania jakie są na nim zadawane nie wybiegają poza obszar wiedzy przekazywanej na kursie. Pytania są również dostępne w internecie, niemniej jednak powstają stale nowe więc liczy się wiedza a nie wykucie ich na pamięć.

Jak zdać egzamin SEP za pierwszym razem?

Egzamin SEP budzi wielkie obawy u osób, które starają się o uzyskanie uprawnień energetycznych, cieplnych lub uprawnień gazowych. Panuje przekonanie, że spotkanie z Komisją Kwalifikacyjną jest piekielnie trudne i tylko nielicznym udaje się zdać egzamin za pierwszym razem. Warto tutaj jednak użyć analogii do egzaminu na prawo jazdy. Choć statystyki pokazują, że rzeczywiście uzyskanie zaliczenia za pierwszym podejściem jest mało prawdopodobne, to jednak wielu się udaje. Wszystko zależy od poziomu wiedzy oraz oczywiście umiejętności. Istnieją również niezawodne sposoby na to, aby zdać egzamin SEP śpiewająco i tym samym szybko uzyskać potrzebne uprawnienia SEP. Zdradzamy je w naszym poradniku.

Najważniejszy jest wybór odpowiedniego szkolenia SEP

Nie da się zdać egzaminu SEP za pierwszym razem (za kolejnym także), jeśli osoba starająca się o uprawnienia energetyczne, cieplne czy uprawnienia gazowe nie jest do niego dobrze przygotowana. Owszem, w Internecie da się dziś znaleźć mnóstwo materiałów, jednak „przekopanie się” przez nie jest bardzo czasochłonne. Z kolei profesjonalne szkolenie SEP kładzie nacisk na przekazanie słuchaczom rzetelnej, aktualnej wiedzy w taki sposób, aby mogli ją skutecznie wykorzystać w trakcie egzaminu przez Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

W Polsce nie brakuje kursów SEP, jednak trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że istnieją pomiędzy nimi naprawdę duże różnice jakościowe. Największy wpływ na poziom szkolenia mają osoby, które je prowadzą, czyli instruktorzy. To od ich wiedzy, zaangażowania i umiejętności przekazywania informacji w zrozumiały sposób w dużej mierze zależy sukces słuchaczy podczas egzaminu.

Posłużmy się tutaj przykładem kursów SEP organizowanych przez Krajowe Centrum Kształcenia. Są one prowadzone przez doświadczonych teoretyków i praktyków zawodów technicznych ze Stowarzyszenia Elektroenergetyków Polskich, co samo w sobie stanowi gwarancję wysokiego poziomu szkolenia.

Zaangażuj się w kurs SEP

Nawet najlepszy instruktor i najlepiej napisany program szkolenia niewiele pomogą, jeśli jego uczestnik podejdzie do sprawy lekceważąco. Takie sytuacje się zdarzają i – co ciekawe – najczęściej dotyczą osób mających duże doświadczenie np. w branży energetycznej. Wychodzą one z założenia, że już wszystko wiedzą i traktują szkolenie wyłącznie, jako przykry obowiązek. Później, gdy stają przed Komisją Kwalifikacyjną, mają spore problemy z pochwaleniem się swoim profesjonalizmem.

Dlatego zapamiętaj: decydując się na udział w szkoleniu SEP poświęć temu całą swoją uwagę. Słuchaj instruktora, jeśli czegokolwiek nie rozumiesz, to nie wstydź się poprosić o wyjaśnienie. Zaangażuj się w część warsztatową szkolenia, bo to zaprocentuje nie tylko podczas egzaminu SEP, ale także już w trakcie kariery zawodowej. Nie przysypiaj, nie baw się telefonem. Kurs SEP trwa tylko jeden dzień, dlatego nie powinieneś mieć problemu z utrzymaniem koncentracji.

Zdobywaj uprawnienia SEP po kolei

Osoby, które posiadają komplet uprawnień SEP (energetyczne, cieplne i gazowe zobacz: https://sep-uprawnienia.pl/kursy-zawodowe) są w bardzo uprzywilejowanej pozycji na rynku pracy i właściwie mogą przebierać w ofertach oraz dość swobodnie negocjować warunki zatrudnienia. Zdobycie uprawnień we wszystkich grupach kwalifikacji wydaje się być więc świetnym pomysłem. Nie powinieneś się jednak z tym przesadnie spieszyć.

Jeśli planujesz podejść do egzaminu SEP po raz pierwszy, to sugerujemy, abyś na początek skupił się na jednej grupie kwalifikacji – na przykład najbardziej przydatnych na polskim rynku uprawnieniach energetycznych. Gdy je zdobędziesz, zawsze będziesz mógł powalczyć o następne. Takie systematyczne podejście sprawdza się o wiele lepiej i znacząco zwiększa szansę na zdanie egzaminu SEP za pierwszym podejściem.

Dopytaj, jak będzie wyglądać egzamin SEP i dobrze się do niego przygotuj

Takie informacje możesz uzyskać od instruktora prowadzącego szkolenie SEP, który doskonale orientuje się w przebiegu egzaminu. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zapytać go o to, na czym powinieneś się skupić, na co zwrócić szczególną uwagę, jakie mogą być najbardziej prawdopodobne zagadnienia, o które zapyta Komisja Kwalifikacyjna.

Ta wiedza oczywiście nie da Ci gwarancji zdania egzaminu za pierwszym podejściem, natomiast z pewnością pomoże opanować stres – zawsze lepiej jest wiedzieć, czego możemy się spodziewać. Z kolei przed samym egzaminem powtórz sobie jeszcze te kwestie, które sprawiają Ci najwięcej problemów, a mogą zostać poruszone przez Komisję Kwalifikacyjną.

Zdanie egzaminu SEP za pierwszym podejściem jest trudne, ale jak najbardziej wykonalne. Wykorzystaj wskazówki, którymi się z Tobą podzieliliśmy i pamiętaj – punktem wyjścia zawsze jest wybór dobrego szkolenia SEP. Szczególnie polecane kursy organizuje Krajowe Centrum Kształcenia. Odbywają się one w całej Polsce, między innymi w Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie, Bydgoszczy, Olsztynie, Warszawie, Białymstoku, Kielcach, Bielsku-Białej, Rzeszowie, Lublinie czy Łodzi więcej na: https://sep-uprawnienia.pl/oddzialy

Dla kogo szkolenia cieplne G2?

Dla kogo szkolenia cieplne G2?

Uprawnienia cieplne G2: postaw na sprawdzony kurs SEEP!

Zdobycie uprawnień cieplnych (G2) jest równoznaczne z podniesieniem swoich kompetencji zawodowych. W bardzo konkurencyjnej branży energetycznej nie brakuje pracy dla wykwalifikowanych specjalistów, od których wymaga się nie tylko doświadczenia, ale również udokumentowanej wiedzy teoretycznej. Nasze kursy energetyczne doskonale przygotowują do egzaminu SEEP na uprawnienia cieplne. To szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich pracowników zajmujących się eksploatacją, dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych.

Szkolenia SEEP G2: komu polecamy ten wybór?

Każdemu, kto chce poprawić swoją sytuację na rynku pracy zdobywając bardzo poszukiwane umiejętności. Kursy energetyczne, które poprzedzają egzamin SEEP na uprawnienia cieplne (G2), są przeznaczone zarówno dla pracowników, jak i przedsiębiorców. Standardowo korzystają z nich firmy inwestujące w zwiększenie kompetencji swoich kadr.

Szkolenia SEEP G2 to naturalny wybór dla każdej osoby wykonującej zadania związane z eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, w szczególności dla:

Palaczy kotłów

Serwisantów

Instalatorów

Monterów

Wymagania stawiane kandydatom:

Pełnoletność (ukończony 18 rok życia na dzień przystąpienia do egzaminów),

Udokumentowane doświadczenie i wiedza w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

Dokumentami potwierdzającymi są:

zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci (wzór do pobrania na naszej www). świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego, świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy, świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci; zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;

Dlaczego nasze kursy energetyczne to najlepszy wybór?

Stawiamy na łączenie wiedzy teoretycznej z ćwiczeniami praktycznymi, dzięki czemu każda osoba biorąca udział w szkoleniu SEEP G2 zostaje optymalnie przygotowana do zdania egzaminu SEEP. Bardzo dużym atutem naszych kursów energetycznych jest to, że trwają one zaledwie 1 dzień. Tym samym pracodawcy nie muszą „tracić” pracowników na dłużej, dzięki czemu nie dochodzi do dezorganizacji pracy w firmie.

Warto wiedzieć!

W ciągu jednego dnia można zdobyć uprawnienia energetyczne nie tylko w grupie G2, ale także G1 (kurs elektryka) oraz G3 (gazowe).

Celem szkolenia SEEP G2 jest przygotowanie uczestnika do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie zarówno eksploatacji (E), jak i dozoru (D).

Nasze kursy energetyczne cieszą się bardzo dużym poważaniem w branży i popularnością wśród przedsiębiorców. Świadczy o tym fakt, iż firmy, które rozpoczęły z nami współpracę w ramach kursów i egzaminów SEEP, nadal ją kontynuują i szkolą u nas swoich pracowników, korzystając przy tym z bardzo korzystnych cen.

Zakres szkolenia SEEP G2

Osoby biorące udział w kursie SEEP w grupie G2 zyskają wiedzę z poniższych zakresów tematycznych:

Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczym Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50 kW Urządzenia wentylacji klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg Piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW Aparatura kontrolno – pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji

Egzamin SEEP w grupie G2: jak przebiega?

Bardzo dbamy o to, aby egzamin ustny, który jest następstwem ukończenia kursu energetycznego G2, przebiegał w przyjaznej atmosferze. W połączeniu z wysoką jakością merytoryczną zajęć, daje to znakomite wyniki zdawalności.

Bezpośrednio po szkoleniu SEEP w grupie G2 kandydaci przystępują do egzaminu ustnego przeprowadzanego przez Komisję Kwalifikacyjną, po którym uzyskuje się Państwowe Świadectwo Kwalifikacji.

Warto wiedzieć

Uprawnienia energetyczne w grupie G2 są przyznawane na 5 lat. Po tym czasie należy je odnowić, ponownie przystępując do szkolenia SEEP i zdając egzamin SEEP.

Czego dowie się uczestnik kursu SEEP w grupie G2?

W przypadku osób przystępujących do egzaminu SEEP z eksploatacji urządzeń, będzie to wiedza z zakresu:

zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci,

zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,

zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych,

zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru, lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń, lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska.

Z kolei osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminu SEEP z dozoru urządzeń, podczas naszego kursu energetycznego zdobędą wiedzę z zakresu:

przepisów dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,

przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii,

przepisów dotyczących eksploatacji ,wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń instalacji i sieci,

przepisów dotyczących budowy urządzeń ,instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci,

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska,

zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci,

zasad dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci,

zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.

Bezkonkurencyjne warunki

Nasze kursy energetyczne charakteryzują się nie tylko bardzo wysokim poziomem i doskonałym przygotowaniem do egzaminu SEEP, ale także korzystną ceną. W przypadku zapisania się na 2 lub 3 grupy uprawnień energetycznych, koszt szkolenia jest w cenie jednego!

Szkolenia SEEP dla grup zorganizowanych (minimum 5 osób) przeprowadzamy w całej Polsce. W sytuacji, gdy przedsiębiorca chce wysłać na kurs energetyczny 1 lub 2 pracowników, zapraszamy na nasze szkolenia otwarte organizowane w ponad 19 miastach.

Sprawdź terminy szkoleń SEEP

uprawnienia1kv.pl

Kurs SEP – jaka cena?

Ceny kursów różnią się od siebie w zależności od operatora i formy szkolenia, a także kwalifikacji kadry dydaktycznej oraz jakości materiałów edukacyjnych, jakie otrzymują uczestnicy szkoleń. Nie bez wpływu na koszt pozostają również poziom, fachowość i sprawność obsługi klienta.

W eMKa Szkolenia stawiamy na relacje z klientami – zarówno indywidualnymi, jak i firmowymi, a także na tempo i sprawność realizacji usług szkoleniowych. Proponujemy trzy rodzaje kursów – stacjonarny, online w formie wideokonferencji i samokształcenie. Niezależnie od formy szkolenie kończy się egzaminem na uprawnienia przed komisją kwalifikacyjną. Opłata egzaminacyjna jest opłatą stałą i w 2021 roku wynosi 280 zł za każdy złożony wniosek egzaminacyjny. W każdej z grup uprawnień – G1, G2 i G3 – można ubiegać się o dwa rodzaje uprawnień – eksploatacyjne i dozorowe. Opłata egzaminacyjna może zatem wynieść 280 lub 560 zł w każdej z grup w zależności od tego, o jakie uprawnienia będziemy się ubiegać.

Od czego zależy koszt szkolenia SEP?

Koszt udziału w szkoleniu zależy od jego formy. Kurs na uprawnienia elektryczne (G1) w formie stacjonarnej to wydatek w wysokości 290 zł. Jeśli oprócz grupy G1 zachcemy zrobić dodatkową grupę, np. G2 lub G3, wtedy do kwoty bazowej należy doliczyć 100 zł za każdą dodatkową grupę. Szkolenie stacjonarne może więc kosztować nas od 290 do 490 zł w zależności od ilości grup. Do tego doliczyć należy ilość wniosków egzaminacyjnych, które planujemy złożyć. Niezależnie ile ich będzie zarówno szkolenie SEP, jak i egzaminy zwolnione są z VAT.

W przypadku samokształcenia koszt kursu przy jednej grupie uprawnień to 290 zł. Za każdą dodatkową grupę należy doliczyć 50 zł. Tak więc e-learning w zależności od ilości grup uprawnień może nas kosztować 290, 340 lub 390 zł plus opłaty egzaminacyjne.

Kurs SEP w formie wideokonferencji to koszt w wysokości 400 zł niezależnie od ilości grup. Jeśli docelowo chcemy mieć jedynie uprawnienia elektryczne za szkolenie zapłacimy 400 zł. Jeśli oprócz tego zdecydujemy się np. na uprawnienia gazowe, to nadal kosztować nas to będzie jedynie 400 zł. Może warto więc zaszaleć, a może po prostu podejść do sprawy perspektywicznie i zrobić komplet uprawnień za jednym razem, niż później dorabiać kolejne uprawnienia narażając się na dodatkowe koszty. W przypadku szkolenia w formie wideokonferencji komplet uprawnień to wydatek 400 zł za kurs plus 280 zł za każdy złożony wniosek egzaminacyjny. Uprawnienia SEP ważne są przez pięć lat. Po tym czasie należy odświeżyć wiedzę i ponownie przystąpić do egzaminu państwowego.

Aktualny cennik szkoleń, kursów SEP do 1kV znajdziecie Państwo w zakładce terminarz i cennik.

Egzamin SEP pytania i odpowiedzi

Egzamin SEP G1 jest jedyną legalna forma zdobycia uprawnień elektrycznych. Sprawdzenie wiedzy poprzedza kilkugodzinny kurs. Uprawnienia zwiększają atrakcyjność na rynku pracy, podnoszą szansę awansu. Kwalifikacje muszą być odnawiane co 5 lat.

Egzamin SEP

Kursy przygotowujące do egzaminu SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich) odbywają się na terenie całego kraju. Można także odbyć szkolenie SEP online. Nauka trwa zaledwie kilka godzin, warunkiem koniecznym uzyskania uprawnień jest zdanie egzaminu. Pozytywny wynik skutkuje otrzymaniem świadectwa kwalifikacyjnego. Uprawnienia są ważne 5 lat, po tym okresie należy je odnowić.

Egzamin SEP G1 pytania i odpowiedzi

Pytania egzaminacyjne są bardzo różne i wymagają zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu elektryki.

Pytania i odpowiedzi z egzaminu SEP, kilka przykładów:

키워드에 대한 정보 egzamin sep g2 pytania i odpowiedzi pdf

다음은 Bing에서 egzamin sep g2 pytania i odpowiedzi pdf 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  Dieta Antycholesterolowa Smaczna I Zdrowa | Ta Dieta Obniża Poziom Cholesterolu. Oto Co Jeść, Jeśli Masz Wysoki Poziom Cholesterolu 408 개의 새로운 답변이 업데이트되었습니다.
See also  Święty Mikołaj Z Kółek Origami | How To Make Diy Origami Santa Claus? | The Idea King Tutorial #40 상위 158개 답변

See also  콜버그 도덕성 발달 단계 | 콜버그 도덕발달이론 1편 (Kohlberg Moral Development Episode 1) 모든 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Uprawnienia SEP – nowe pytania egzaminacyjne 2021 G2 | kursyzawodowe.pl

 • G1 2021 pytania
 • nowe pytania egzaminacyjne 2021 G1
 • Uprawnienia SEP
 • Uprawnienia sep g1 2021
 • nowe pytania 2021 g1
 • nowe pytania g2
 • g2
 • g2 2021 pytania
 • G2 pytania egzaminacyjne 2021

Uprawnienia #SEP #- #nowe #pytania #egzaminacyjne #2021 #G2 #| #kursyzawodowe.pl


YouTube에서 egzamin sep g2 pytania i odpowiedzi pdf 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Uprawnienia SEP – nowe pytania egzaminacyjne 2021 G2 | kursyzawodowe.pl | egzamin sep g2 pytania i odpowiedzi pdf, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment