Doskonalenie Techniki Czytania Ze Zrozumieniem | 192 Test Czytania Ze Zrozumieniem. Jak Pracować Z Testem Cr? 상위 71개 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “doskonalenie techniki czytania ze zrozumieniem – 192 Test czytania ze zrozumieniem. Jak pracować z testem CR?“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Wiedza z wami 이(가) 작성한 기사에는 조회수 65,660회 및 좋아요 2,292개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

doskonalenie techniki czytania ze zrozumieniem 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 192 Test czytania ze zrozumieniem. Jak pracować z testem CR? – doskonalenie techniki czytania ze zrozumieniem 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Pierwszy z cyklu filmów: \”Na waszą prośbę\”. Podpowiadamy jak pracować z testem CR.

_
https://facebook.com/wiedzazwami
https://www.instagram.com/wiedzazwami
https://twitter.com/wiedzazwami

doskonalenie techniki czytania ze zrozumieniem 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Metody i formy pracy aktywizujące technikę czytania ze …

Czytanie ze zrozumieniem ma we współczesnym świecie znaczenie szczególne. Ustawiczne kształcenie opiera się przede wszystkim na czytaniu ze zrozumieniem, …

+ 더 읽기

Source: szkolnictwo.pl

Date Published: 6/1/2022

View: 5200

Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem

Istota czytania ze zrozumieniem (jak należy rozumieć tekst). … wyrabiania umiejętności czytania ze zrozumieniem, ale i do doskonalenia techniki czytania.

+ 여기에 더 보기

Source: www.psp5.pionki.pl

Date Published: 8/30/2021

View: 1698

Jak uczyć czytania ze zrozumieniem [do pobrania]

Najprostszym ćwiczeniem pomagającym uczyć się czytania ze zrozumieniem jest zadanie pytań do tekstu przed jego czytaniem. Wręczmy uczniom tekst z kilkoma …

+ 더 읽기

Source: cdw.edu.pl

Date Published: 2/11/2021

View: 9806

Doskonalenie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem

Kształcenie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem należy do podstawowych zadań nauczycieli nauczania zintegrowanego. Czytanie ciche polega na ogarnianiu …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.profesor.pl

Date Published: 6/13/2021

View: 9901

Czytanie ze zrozumieniem – na czym polega? Jak je ćwiczyć?

Czytanie bez zrozumienia utrudnia życie – na szczęście można to zmienić. Na czym polega trening czytania ze zrozumieniem?

+ 더 읽기

Source: www.edziecko.pl

Date Published: 9/14/2021

View: 4128

Czytanie ze zrozumieniem – czym jest i jak go doskonalić

Pojęcie czytania ze zrozumieniem pomimo potocznego używania nie jest do końca … rozpoznawanie i kojarzenie znaków graficznych i fonicznych (technika.

+ 여기를 클릭

Source: www.wmbp.olsztyn.pl

Date Published: 1/2/2021

View: 5434

CZYTAM I ROZUMIEM – sportosporto.pl

zrozumieniem, ale i do doskonalenia techniki czytania. Umiejętność czytania ze zrozumieniem jest jednym z zasadniczych warunków powodzenia ucznia w szkole i …

+ 여기에 표시

Source: sportosporto.pl

Date Published: 6/28/2021

View: 1100

3bCzytanie-ze-zrozumieniem.pdf

rozwijających umiejętność czytania ze zrozumieniem dla uczniów klasy 3B. Nauczyciel prowadzący: Anna Przybysz. Cele ogólne: 1. Doskonalenie techniki …

+ 여기에 자세히 보기

Source: zs-halinow.edu.pl

Date Published: 4/24/2021

View: 8081

주제와 관련된 이미지 doskonalenie techniki czytania ze zrozumieniem

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 192 Test czytania ze zrozumieniem. Jak pracować z testem CR?. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

192 Test czytania ze zrozumieniem. Jak pracować z testem CR?
192 Test czytania ze zrozumieniem. Jak pracować z testem CR?

주제에 대한 기사 평가 doskonalenie techniki czytania ze zrozumieniem

 • Author: Wiedza z wami
 • Views: 조회수 65,660회
 • Likes: 좋아요 2,292개
 • Date Published: 2019. 2. 3.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=gna3cX-lhzY

Jak doskonalić umiejętność czytania ze zrozumieniem?

Najprostszym ćwiczeniem pomagającym uczyć się czytania ze zrozumieniem jest zadanie pytań do tekstu przed jego czytaniem. Wręczmy uczniom tekst z kilkoma prostymi pytaniami, na które mają znaleźć odpowiedź.

Na czym polega umiejętność czytania ze zrozumieniem?

czyli dosłownym rozumieniu informacji zawartej w tekście poprzez właściwe zrozumienie sensu słów, wyrazów, związków frazeologicznych oraz na poziomie krytyczno – twórczym. Charakteryzuje się on wychodzeniem poza dane dostarczone w tekście.

Jak doskonalić technikę czytania?

uczenie się na pamięć krótkich wierszy, rymowanek itp. odtwarzanie sekwencji ruchowych, naśladowanie ruchu. ćwiczenia poprawiające tempo pisania, pisanie pojedynczych liter- pisanie krótkich 2-3 literowych sylab, pisanie dłuższych sylab, krótkich i dłuższych wyrazów z zachowaniem płynności ruchów.

Jak ćwiczyć z dzieckiem czytanie ze zrozumieniem?

A obejmują m.in.:
 1. codzienne czytanie dziecku – umiejętności słuchania i przetwarzania otrzymywanych informacji są podstawą w nauce czytania ze zrozumieniem. …
 2. po wspólnym czytaniu zadawaj dziecku pytania dotyczące tekstu – o czym był, kto w nim występował, co się wydarzyło,

Jakie są techniki czytania?

6 najpopularniejszych metod nauki czytania.
 • Odimienna metoda nauki czytania Ireny Majchrzak. …
 • Glottodydaktyka według Bronisława Racławskiego. …
 • Metoda czytania globalnego Glenn’ a Domana. …
 • Metoda symultaniczno-sekwencyjna Jagody Cieszyńskiej. …
 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz. …
 • Metoda „Cudowne Dziecko” Anety Czerskiej.

Jak poprawic swoje czytanie?

Podczas czytania twórz mentalną mapę myśli

Jeśli chcesz poprawić przyswajanie informacji z tekstu, to ważne, byś tworzył mapy myśli każdego zdania, paragrafu, strony i rozdziału przez cały czas kiedy czytasz.

Jak skupić się na czytaniu?

Specjaliści radzą, że jeśli chcemy naprawdę skupić się na lekturze, powinniśmy:
 1. w miarę możliwości wyłączyć wszelkie rozpraszacze, w tym telefon, komputer, telewizor, nie odbierać maili, nie słuchać wiadomości,
 2. zarezerwować sobie czas na zanurzenie się w lekturze,

Ile słów na minutę czyta dziecko w 2 klasie?

Z końcem roku szkolnego w ciągu 1 minuty każdy uczeń: Klasy I powinien przeczytać – 22 wyrazy. Klasy II powinien przeczytać – 48 wyrazów. Klasy III powinien przeczytać – 76 wyrazów.

Jak nauczyć się płynnie czytać na głos?

Dla oswojenia problemu, proszę czytać głośno najpierw sobie. Potem proszę nagrać tylko swój głos, np., na dyktafon i poprzez te nagrania korygować swoje błędy. Następnie, proszę sfilmować swoje czytanie. Jeśli sama zaakceptuje Pani siebie czytającą, nie powinno być już problemów z czytaniem innym osobom.

Jak poprawnie czytać na głos?

Czytaj na głos chociaż pięć minut dziennie.

Rozwijaj głos, a nie nadwyrężaj:
 1. zacznij czytać cicho (nie szeptem),
 2. przez pierwsze dni czytaj tylko kilka minut (powoli ucz się koordynacji oddechowo-fonacyjnej),
 3. czytaj na wygodnej wysokości, twoim prawdziwym głosem,
 4. na początek wyobraź sobie jednego odbiorcę, a nie tłum.

Jak się czyta ze zrozumieniem?

Dekalog czytającego ze zrozumieniem:

Czytaj dokładnie treść poleceń, nie pomijaj w nich żadnego słowa, a tym bardziej zdania. Zwracaj uwagę na informacje zawarte w przypisach. Nie zaczynaj odpowiedzi na pytania przed przeczytaniem całego tekstu źródłowego.

Co zrobić gdy dziecko ma problemy z czytaniem?

Problemy z czytaniem u dziecka mogą zniknąć, jeśli podsuniemy mu odpowiednią lekturę dostosowaną do jego wieku. Ułatwieniem będą książki podzielone na poziomy według zaawansowania w czytaniu. Książeczki z poziomu 1 serii „Czytam sobie” przeznaczone są dla dzieci, które zaczynają przygodę z czytaniem.

Jak nauczyć się czytać ze zrozumieniem matura?

Dokładne przeczytanie zaprezentowanego fragmentu to pierwszy krok do sukcesu.
 1. najpierw przeczytaj cały tekst pobieżnie, zapoznaj się z jego tematyką,
 2. zastanów się jakie treści niesie za sobą tekst, określ główną myśl tekstu,
 3. przeczytaj tekst kolejny raz, ukierunkowując swoje myśli, aby znaleźć szukane odpowiedzi,

Jakie czynniki utrudniają opanowanie umiejętności czytania?

Wśród niekorzystnych czynników pedagogicznych najczęściej wymienia się: przeładowanie programów nauczania; niski poziom przygotowania zawodowego nauczycieli; popełniane przez nich błędy dydaktyczne; brak indywidualizacji w procesie nauki czytania w przedszkolu i szkole.

Jakie czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wpływają na rozumienie czytanego tekstu?

Na rozumienie czytanego tekstu wpływa wiele czynników, spośród których trzy są decydu- jące: sam tekst, czytelnik, cel postawiony przed lekturą. Ważne są forma tekstu, jego język, zawarty w nim przekaz. Po stronie czytelnika istotną rolę odgrywają zaangażowanie, moty- wacja, wiedza, zdolności kognitywne.

Metody i formy pracy aktywizujące technikę czytania ze zrozumieniem

Czytanie ze zrozumieniem ma we współczesnym świecie znaczenie szczególne. Ustawiczne kształcenie opiera się przede wszystkim na czytaniu ze zrozumieniem, a rozwój nauki, techniki niesie coraz to więcej instrukcji, opisów oraz informacji, niezbędnie potrzebnych każdemu człowiekowi współczesnej rzeczywistości.

Biorąc pod uwagę cele szczegółowe nauczania języka polskiego, należy stwierdzić, że zadaniem szkoły jest od pierwszego etapu kształcenia uczenie, doskonalenie i rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem. Dzięki temu uczeń zapoznaje się z tekstami należącymi do polskiej i nie tylko klasyki literackiej, kultury regionalnej oraz tekstami reprezentatywnymi dla źródeł kultury europejskiej. Czyta teksty kierowane do różnych adresatów i w różnych celach ze świadomością tych celów. Odczytuje ogólny sens utworu literackiego oraz dostrzega i rozumie uniwersalne wartości zawarte w dziełach literackich. Umiejętnie korzysta ze słowników, encyklopedii i innych źródeł informacji. Świadomie i krytycznie odbiera teksty reklamowe.

Umiejętność sprawnego czytania ze zrozumieniem znacznie ułatwia naukę innych przedmiotów. Bowiem w większości uczeń spotyka się z tekstami, które posiadają różne użyteczne informacje. Aby je wydobyć, uczeń musi umieć czytać, a przede wszystkim rozumieć to, co czyta, przy czym pojęcie zrozumienia oznacza zdolność do wyobrażenia sobie sytuacji opisanej w tekście.

Pomimo ćwiczeń i wytężonej pracy nauczycieli i uczniów w każdej szkole łatwo zauważyć uczniów, którzy nie rozumieją czytanego tekstu. Uczniowie ci mają trudności w zapamiętywaniu określonych informacji. Do najczęstszych problemów, z którymi uczniowie spotykają się w czasie czytania ze zrozumieniem należą: Trudności w zrozumieniu czytanych poleceń; Brak zrozumienia podstawowych struktur logicznych; Trudności w rozpoznawaniu konstrukcji składnikowych oraz ich mały zasób słownikowy; Trudności w pracy z tekstem ciągłym (brak zrozumienia treści czytanego tekstu i nieumiejętność wyodrębnienia potrzebnych informacji). Aby sprostać powyższym trudnością stosuje się na zajęciach szereg metod i form usprawniających czytanie ze zrozumieniem. Zadania te mają na celu: przygotowanie ucznia do odróżnienia istotnych informacji od mniej ważnych,

przekazywania świeżo zdobytych informacji,

samodzielnego wyciągania wniosków,

przedstawiania własnej opinii na poruszany temat,

posługiwania się encyklopediami, słownikami itp.,

wykorzystywania przeczytanego tekstu wypowiedzi pisemnej na pokrewny temat,

samodzielnego sporządzania notatki z przeczytanego tekstu. Wskaźnik efektywności uczenia się jest ściśle związany z metodami nauczania. Obok metod tradycyjnych ( słownej, poglądowej, praktycznej) występują metody aktywizujące, które łączą słuchanie, mówienie, widzenie i działanie angażując uczniów o różnych preferencjach sensorycznych, odmiennych stylach myślenia i typach inteligencji.

W każdej z tych metod uczeń ma kontakt ze słowem, które musi odczytać.

W związku z powyższym metody godne polecenia to: burza mózgów – do tworzenia i definiowania pojęć ( np.: wyobraźnia, poezja ) rozwiązywania problemów, jako rozgrzewka umysłowa przed ćwiczeniami;

metaplan ( ,,cicha dyskusja”) – do plastycznego zapisu dyskusji;

drzewo decyzyjne – do oceny działań, postaw i wyborów;

mapy mentalne (pojęciowe) – do wizualnego opracowania problemów i pojęć ( np.: moja rodzina );

linie czasu – do wizualnego przedstawienia zagadnienia w układzie linearnym (np.: historia książki );

układanki ( ,,puzzle” ) – do szczegółowego opanowania materiału przez uczniów, nauczanie we współpracy ( np.: pisarze regionu );

projekt – kreatywne działanie ( np.: wydawanie klasowej gazetki );

przekład intersemiotyczny (( np.: plastyczna wizja przenośni );

gry dydaktyczne Dobór metod zależy od możliwości uczniów oraz od tego jakie umiejętności chce kształcić w danej chwili nauczyciel. Wybierając techniki trzeba pamiętać, iż poszczególne treści najczęściej są realizowane równolegle i w integracji ze wszystkimi działaniami. Dlatego najlepsze wydają się metody, które będą aktywizowały i motywowały ucznia oraz dawały możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy. Obok metod występują formy pracy na lekcji. Najczęściej stosowanymi są indywidualna i zbiorowa praca z tekstem.

Przykłady ćwiczeń czytania ze zrozumieniem Testy, w których na podstawie tekstu uczniowie odpowiadają na pytania i wykonują określone zadania. Odszukiwanie wyrazów z trudnościami ortograficznymi. Układanie zdań z rozsypanek wyrazowych. Układanie odpowiedzi na pytania dotyczących danego tekstu. Układanie pytań do tekstu. Uzupełnianie tekstu z lukami. Układanie wyrazów w porządku alfabetycznym (np.: nazwy państw europejskich ). Zabawy w skojarzenia. Układanie pytań jako odpowiedzi na pytania ( na zasadzie VaBank ). Układanie dalszego ciągu utworu. Wskazywanie fragmentów tekstu na określony temat. Odczytywanie drzewa genealogicznego. Wykonywanie zadań według instrukcji, a także odczytywanie symboli. Wypełnianie ankiet na dany temat. Rozwiązywanie i układanie krzyżówek, diagramów, quizów. Zadania typu ,,Prawda – fałsz” na podstawie podanego tekstu lub dotyczące sprawdzania odpowiednich partii materiałów. Są to niektóre ćwiczenia wdrażające uczniów do czytania ze zrozumieniem. Ich konsekwentne stosowanie oraz systematyczne wzbogacanie form realizacji zapewni pozytywne efekty nauczania. Bowiem tylko informacje, które uczeń dobrze zrozumie, korzystnie wypływają na postępowanie i przystosowanie się do różnych sytuacji. Informacje, których uczeń nie rozumie są bezużyteczne.

Rozumienie jest szczególnie ważne w procesie zdobywania wiedzy i otwiera przed uczniem perspektywę systematycznego i skutecznego uczenia się, pokonywania trudności, opanowywania i pogłębiania wiedzy.

Opracowała:

Sylwia Formela

Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem

Opracowanie:

mgr Małgorzata Chmielnicka

Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem Struktura czynności czytania.

Istota czytania ze zrozumieniem (jak należy rozumieć tekst).

Rodzaje rozumienia tekstów (dosłownie i domyślnie).

Rodzaje ćwiczeń przygotowujących do czytania ze zrozumieniem.

Praca z tekstem. Nauka czytania jest jednym z najważniejszych zadań języka polskiego w klasach początkowych.

Czytanie jest procesem złożonym i dynamicznym, zależnym od poziomu funkcjonowania centralnego układu nerwowego oraz poziomu sprawności poszczególnych analizatorów i związków zachodzących między nimi. Na proces ten składają się : zjawiska fizyczne

zjawiska fizjologiczne

zjawiska psychologiczne Na siatkówce oczu powstają obrazy graficzne stanowiące odbicie czytanego tekstu- mamy tu do czynienia ze zjawiskiem fizycznym . Z chwilą powstania takiego obrazu zaczyna się proces fizjologiczny , mianowicie przesłanie nerwem wzrokowym obrazu jako impulsu do części korowej analizatora wzrokowego, gdzie dokonuje się spostrzeżenie znaków graficznych, a więc element już psychiczny . Psychiczna strona procesu czytania w dalszym jego przebiegu polega na pobudzaniu procesów kojarzenia oraz interpretacji impulsów wzrokowych. Przy czytaniu głośnym proces ten wydłuża się. Następuje transmisja impulsów z ośrodków wzrokowych w mózgu do ośrodków motorycznych mowy, a stąd do odpowiednich narządów artykulacyjnych. Pobudzenie tych narządów prowadzi do wymówienia słów składających się na odczytany tekst.

Dynamika procesu czytania dotyczy między innymi ruchów gałki ocznej. W toku czytania oko wykonuje trzy rodzaje ruchów: ruch postępowy – od lewej strony ku prawej wzdłuż linii czytanego tekstu

ruch zwrotny – od końca jednej linii tekstu do początku linii następnej

ruch wsteczny – umożliwia ponowny odbiór obrazu graficznego w przypadku pomyłki lub niezrozumienia czytanego tekstu Ruch oczu przy czytaniu nie jest równomierny, lecz dokonuje się skokami, które są przedzielone pauzami. Właściwe czytanie odbywa się w czasie tych pauz. Czas zużyty na pauzy ruchowe jest miernikiem biegłości w czytaniu: im przerwy spoczynkowe trwają krócej w ciągu całego czasu czytania, tym proces czytania jest szybszy, czytanie jest sprawniejsze. Tak więc w skład procesu czytania wchodzą trzy elementy: * wzrokowy (grafomat)

* słuchowo – dźwiękowy (fonemat) }

wyobrażenia językowe

* znaczeniowy czyli logiczny – wyobrażenia pozajęzykowe Dopiero te trzy elementy tworzą strukturę, będącą wynikiem dokonanej przez osobę czytającą syntezy wyobrażeń językowych ( grafomatu z fonematem ) i pozajęzykowych (znaczenie, rozumienie wyrazu). Owa synteza wyobrażeń językowych i pozajęzykowych stanowi istotę procesu czytania.

Elementy te dotyczą tylko recepcji tzn. przyjęcia, zrozumienia i nauczenia się tego, co autor usiłował przekazać nam w tekście. Uwzględnienie tylko recepcji świadczy o biernym potraktowaniu czytania. Uczniowie powinni przyzwyczajać się do czytania twórczego tzn. by z przeczytanego tekstu mogli wysuwać nowe idee, czerpać pomysły do nowej działalności, odkrywać problemy, dochodzić do nowych myśli i uczuć. Krótko mówiąc istotę zrozumienia stanowi uchwycenie jego sensu, czyli treści. Może to być sens dosłowny albo sens dodatkowy.

Rozumienie tego co się czyta polega więc na docieraniu myślą bezpośrednio do sytuacji i przedmiotów, do których odnosi się tekst i na uzyskaniu swobody, w dalszym myślowym operowaniu nimi. Obecnie uwzględnia się wyższe stopnie rozumienia tekstu: interpretację i czytanie krytyczne.

Interpretacja polega na umiejętności wydobycia ukrytego znaczenia – “czytanie między wierszami”, a więc: możliwości wyciągania wniosków, rozważań o przyczynach i skutkach,

zastanawianie się nad tym co miało miejsce pomiędzy poszczególnymi wydarzeniami,

przewidywanie, co nastąpi dalej,

wyjaśnianie znaczenia wypowiedzi i przebiegu wydarzeń

czynienie porównań, identyfikacji, zamierzeń autora. Czytanie krytyczne obejmuje rozumienie dosłowne oraz interpretację. Czytający ocenia jakość, wartość, wiarygodność tego co czyta.

Umiejętność rozpoznawania znaków graficznych i ich przekładanie na język mówiony, to ważne, ale nie wystarczające elementy czytania, bowiem w procesie czytania zasadniczą rolę odgrywa czynnik psychologiczny, czyli uchwycenie sensu i zrozumienie treści tekstu.

Na proces czytania ze zrozumieniem składa się: spostrzeganie obrazów graficznych,

wiązanie obrazów graficznych z wyobrażeniami pozajęzykowymi, czyli zrozumienie znaczenia grupy przeczytanych słów,

pamiętanie sensu przeczytanych wyrazów, w czasie czytania następnej grupy słów,

domyślanie się dalszego ciągu czytanego tekstu tj. przewidywanie,

kojarzenie znaczeń w pewne całości myślowe,

kontrola- weryfikacja przewidywań. Tak więc istotą czytania ze zrozumieniem jest kojarzenie obrazów i ich fonetycznych odpowiedników tj. wyobrażeń językowych (przy głośnym czytaniu) lub samych obrazów graficznych (przy czytaniu cichym) z odpowiadającymi im znaczeniami.

Zrozumienie tekstu zależy od kilku czynników, a przede wszystkim od wprawy w czytaniu, budowy zdań, stylu autora czytanego tekstu. Do zrozumienia tekstu uczniowie muszą być odpowiednio przygotowani pod względem techniki czytania, językowym i rzeczowym.

Przygotowanie techniczne polega na zdobyciu dostatecznej wprawy w czytaniu. Przygotowanie językowe dotyczy znajomości znaczeń słów, wyrażeń i zwrotów tj. posiadania znajomości słownictwa zawartego w tekście. Przygotowanie rzeczowe obejmuje opanowanie wiadomości niezbędnych do zrozumienia czytanego tekstu.

Kształtowanie umiejętności cichego czytania obejmuje czynności dydaktyczne mające na celu umożliwianie uczniom: opanowanie techniki sprawnego rozpoznawania tekstu,

rozumienie treści rozpoznawanego tekstu. Natomiast przy kształtowaniu umiejętności głośnego czytania wymaga się dodatkowo: szybszego kojarzenia rozpoznawanych i rozumianych znaków z dźwiękami,

ćwiczenia narządów artykulacyjnych w wyraźnym ich odtwarzaniu,

regulacji tego odtwarzania po przez modulację intonację głosu, stosowanie pauz (gramatycznych, logicznych i psychologicznych) oraz odpowiedniego rytmu i oddechu we właściwym miejscu. Ciche czytanie ze zrozumieniem możliwe jest tylko na podłożu śladów i związków wytworzonym w czytaniu głośnym. Przy cichym czytaniu uczeń nie ma kontroli słuchowej nad czytanym tekstem ujmuje treść wyrazu jedynie za pośrednictwem analizatora wzrokowego. Czytanie to stosowane na tekstach nie opanowanych w czytaniu głośnym nie daje efektu, a nawet zniechęca dziecko do czytania. Część zdania albo poszczególne słowa w zdaniu nie opanowane w czytaniu głośnym przeszkadzają dziecku w uchwyceniu treści tekstu czytanego po cichu. A oto niektóre ćwiczenia kształtujące umiejętność czytania ze zrozumieniem w poszczególnych klasach: KLASA I odszukiwanie liter i wyrazów w tekście (można je podkreślać, liczyć, szukać wyrazu podstawowego na dalszych stronach książki),

odszukiwanie zdań w tekście,

wyszukiwanie imion dzieci, nazw zwierząt, zabawek, sprzętów, itp.

układanie wyrazów z liter alfabetu ruchomego,

wykonanie polecenia zapisanego na tablicy,

układanie zdań łatwych i trudniejszych z rozsypanych wyrazów,

układanie wyrazów (ewentualnie krótkich zdań) z rozsypanek sylabowych,

dobieranie kartek zawierających pytania i odpowiedzi,

dobieranie obrazków do zdań i odwrotnie (zdań do obrazków),

grupowanie kartek z wyrazami do obrazka,

segregowanie kartek z wyrazami wg porządku podanego przez nauczyciela,

pisanie odpowiedzi na pytania uwidocznione na tablicy,

poszukiwanie w tekście odpowiedzi na postawione pytania KLASA II wyszukiwanie fragmentów odnoszących się do osób i miejsca akcji,

wyszukiwanie fragmentów związanych z ilustracją,

wyszukiwanie fragmentów które można zilustrować,

ilustrowanie treści wytworami plastycznymi jako przygotowanie do planu,

rozsypanki wyrazowe i zdaniowe,

układanie opowiadania z rozsypanych zdań,

segregowanie wyrazów (np. wg części mowy)

loteryjki ortograficzne KLASA III zdawanie sprawy z treści po jednorazowym czytaniu,

wyodrębnianie postaci i zdarzeń w utworach literackich,

odróżnianie zdarzeń istotnych od mniej istotnych,

wskazywanie postaci głównych i drugorzędnych,

wyszukiwanie fragmentów zawierających opis wyglądu i cech bohatera,

ustalanie kolejności zdarzeń,

wskazywanie wydarzenia decydującego o zmianie w postępowaniu bohatera,

wybieranie najpiękniejszych i najważniejszych fragmentów opowiadania,

wyróżnianie w tekstach opowiadań, opisów, dialogów,

wskazywanie głównej myśli utworu,

nadawanie innego tytułu opowiadania Ćwiczenia te mają na celu kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz aktywizację uczniów i pobudzanie ich do sprawnego spostrzegania, logicznego myślenia i zapamiętywania. W zależności od charakteru pracy myślowej uczniów oraz rodzaju tekstu, sposoby omawiania tekstów można podzielić na dwie grupy: Analizujące sposoby omawiania tekstów – nawiązywanie treści utworu do spostrzeżeń i przeżyć; ustalanie kolejności zdarzeń i wiązanie ich w logiczną całość; wyodrębnianie fragmentów mających formę opowiadania, opisu itp. Syntetyzujące sposoby omawiania tekstów – zdawanie sprawy z treści czytanki po cichym przeczytaniu tekstu, podział czytanki na wyodrębniające się części logiczne, nadawanie im tytułów. Analizujące sposoby omawiania tekstu możemy podzielić na trzy etapy : I. Przygotowanie do odbioru tekstu przygotowanie rzeczowe – filmy, wycieczki pobudzające wyobraźnię uczniów w określonym kierunku, omawianie obrazów, fotografii, pogadanka wstępna

przygotowanie słownikowe – odwołujemy się do doświadczeń uczniów, nauczyciel ingeruje tylko wtedy, gdy przypuszcza, że uczniowie nie potrafią tego uczynić, albo gdy ich wyjaśnienia są nie pełne lub błędne, należy pamiętać o konieczności przyzwyczajania uczniów do korzystania z odsyłaczy, a w miarę możliwości, także ze słowników i encyklopedii. II. Ukierunkowane czytanie – każdą czytankę czy wiersz traktujemy jako pewnego rodzaju całość, która w odpowiedni sposób powinna oddziaływać na wyobraźnię i sferę emocjonalną uczuć, dlatego pierwszym czytaniem obejmujemy cały tekst. III. Opracowanie treści tekstu – w klasie pierwszej omawianie tekstu rozpoczynamy od swobodnego wypowiadania się dzieci na temat treści, później przechodzimy do sposobów zbliżonych do analizy utworu, dążymy do wniknięcia przez dziecko w szczegółową treść tekstu, poddajemy ocenie występujące tam postaci, doprowadzamy do pewnych uogólnień. Ćwiczenia w charakterze analitycznym: Nawiązanie treści czytanki do przeżyć i spostrzeżeń dzieci – jest to praca o charakterze analizującym i może występować w dwóch odmianach. Pierwsza wychodzi od przeżyć dzieci, poczym nauczyciel przechodzi do zapoznawania uczniów z treścią czytanki i porównywania jej z tymi przeżyciami i doświadczeniami, druga na czynnościach odwrotnych.

Zestawienie treści czytanki z ilustracją – “dobra” ilustracja przedstawia treść w sposób plastyczny – kształtem i barwą, przez co pobudza wyobraźnię i niejednokrotnie lepiej wyjaśnia dziecku niektóre pojęcia niż słowo.

Wyodrębnianie zdarzeń w tekście – jest to trudna forma pracy, stosuje się ją jako formę pomocniczą do układania planu.

Ustalanie kolejności zdarzeń – może mieć zastosowanie w utworach w których występuje wyraźna akcja tzn. kiedy zdarzenia są ze sobą związane przyczynowo (opowiadania, baśnie, legendy).

Wyodrębnienie postaci – ma na celu przygotowanie uczniów do charakterystyki osób. Należy dobierać czytanki o wyraźnie zarysowanych sylwetkach bohaterów.

Wyszukiwanie w tekście urywków wskazanych przez nauczyciela.

Wyodrębnianie fragmentów o charakterze opowiadanie i opisu.

Określanie miejsca akcji.

Układanie i zapisywanie planu – jest to trudna forma pracy z tekstem, polega na dobrym zrozumieniu treści, podzieleniu jej na logiczne części i streszczeniu każdej z tych części w jednym zdaniu. Syntetyzujące sposoby omawiania tekstu nie wymagają analizującej postawy czytelniczej, ale się na niej opierają. Zmierzają one do uchwycenia myśli przewodniej tekstu, wyciągania wniosków, uogólnień dokonywanych na podstawie tekstu. Do ćwiczeń o charakterze syntetycznym należą: Zdawanie sprawy z treści tekstu po jego przeczytaniu.

Ilustrowanie przeczytanego tekstu w dowolnych technikach plastycznych.

Formułowanie wniosków, własnych sądów na podstawie tekstu oraz ich uzasadnianie.

Nadawanie tytułów fragmentom tekstu lub ilustracjom, zmiana tytułu tekstu.

Ocena postępowania bohatera.

Opowiadanie treści tekstu swoimi słowami. Stosowanie tak zróżnicowanych form pracy z tekstem, zmusza ucznia do kilkakrotnego powracania do tekstu, by odczytać odpowiednie jego fragmenty w celu uzasadnienia zajętego stanowiska. Jest to doskonała okazja nie tylko do wyrabiania umiejętności czytania ze zrozumieniem, ale i do doskonalenia techniki czytania.

Umiejętność czytania ze zrozumieniem jest jednym z zasadniczych warunków powodzenia ucznia w szkole i stanowi podstawę do pracy samokształceniowej prowadzonej przez całe życie.

Powrót do Top Secret

publikacje nauczycieli, awans zawodowy, scenariusze lekcji, wypracowania, testy, konspekty, korepetycje, matura, nauczyciele

Katalog

Ewa Kiwitz

Zajęcia zintegrowane, Ćwiczenia Doskonalenie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem

Doskonalenie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem Kształcenie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem należy do podstawowych zadań nauczycieli nauczania zintegrowanego. Czytanie ciche polega na ogarnianiu całości tekstu, bez wymawiania go głośno. Jego rozumienie zaś stanowi istotę czytania. Czytanie z pełnym rozumieniem odbywa się po spełnieniu niezbędnych warunków do których zaliczyć można: dostateczny zasób doświadczeń i pojęć z dziedziny czytanego tekstu oraz dostateczną biegłość techniczną przez co rozumiemy rozróżnianie znaków graficznych i ich przekład na myśli. Poza tym koniecznym warunkiem czytania ze zrozumieniem jest skupienie uwagi na treści czytanego tekstu.

Czynniki wpływające na rozumienie czytanego tekstu można podzielić na:

– wewnętrzne – zdolności intelektualne, poziom funkcji zaangażowanych w czytaniu, poziom słownictwa, pewność siebie, motywację, zdolność koncentracji uwagi, pamięć, zainteresowania, doświadczenie życiowe, stopień zmechanizowania czytania, umiejętność dostosowania metody i tempa do czytanego tekstu, orientacja w układzie zdań i akapitów, wszechstronne przygotowanie do czytanego tekstu tzn. znajomość poprawnej wymowy i znaczenia trudnych słów i pojęć

– zewnętrzne – sytuacja, w której znajduje się czytający, styl tekstu, rodzaj i stopień trudności tekstu, strukturę języka oraz bodźce stosowane przez nauczyciela

Na podstawie badań wpływu cichego czytania ze zrozumieniem na efekty dydaktyczne uczniów klas I – III szkoły podstawowej stwierdzono, że braki w cichym czytaniu ze zrozumieniem odbijają się negatywnie na postępach uczniów w nauce, natomiast dobre opanowanie tej umiejętności, sprzyja w istotny sposób osiąganiu powodzeń dydaktycznych.

Im więcej czasu przeznacza się na stosowanie ćwiczeń w cichym czytaniu tym szybciej doprowadza się do umiejętności pracy z tekstem i jego rozumienia. Im wyższy jest stopień rozumienia czytanego po cichu tekstu, tym większa możliwość samodzielnego zdobywania wiedzy. Dlatego też należy prowadzić systematyczną pracę w zakresie stosowania ćwiczeń w cichym czytaniu ze zrozumieniem, wzbogacać systematycznie słownik dziecka, a także pracować nad stylem. Stosowanie cichego czytania ze zrozumieniem przyczynia się do zwiększenia samodzielności, dzięki której dziecko staje się poszukiwaczem, badaczem, a nauczyciel pełni tylko funkcję kierującego. Nauczyciel powinien dostarczyć bodźców i propozycji do nowego, innego sposobu patrzenia na określone sprawy, stosować efektywne metody działania zmierzające do kształtowania u uczniów umiejętności dokonywania analizy tekstu, porównywania treści oraz oceniania jej w sposób krytyczny a jednocześnie konstruktywny. Niezbędne jest więc dysponowanie przez niego odpowiednimi zestawami ćwiczeń usprawniających tempo czytania i rozumienia tekstu.

Przykłady ćwiczeń doskonalących umiejętność cichego czytania ze zrozumieniem

1. Wyróżnianie w podanych wyrazach innych kosa – kos, osa głucho – ucho rosa – osa pobudka – budka, po sosna – sos, na laska – las dolina – lina, do rumak – rum, mak pusto – sto należy – na, leży suma – sum, ma trudno – trud, dno okolica – oko skos – kos kotlet – kot pasażer – pas pilot – lot tulipan – tuli, pan, lipa boks – bok hodowca – owca turkot – tur, kot północ – pół, noc spółka – pół, półka gość – ość ananas – na, nas muszelka – szelka, Elka porzeczka – po, rzeczka, rzecz apteka – teka goździk – dzik chusta – usta poranny – por, pora, ranny kawałek – kawa, kawał, wał, wałek skrzypaczka – skrzyp, paczka potęga – pot cerata – cera, rata sklepienie – sklep, lepienie, klepie tabela – bela, Ela biurowiec – biuro, owiec, wiec obława – ława młokos – oko, kos rabarbar – bar narkoza – koza, za, na kosmonauta – kos, auta listonosz – list, lis, sto, nos traktor – rak, tor, kto, trakt ulewa – ul, ule, lew, lewa koszula – kosz, ul, kos storczyk – sto, tor 2. Wyszukiwanie określonego typu wyrazów ukrytych w zdaniach.

a) nazwy ciast (pieczywa)

To jest bardzo droga lalka. (rogal)

Na deser nikt zupy nie jada. (sernik)

Ten olbrzymi traktor turkocze na podwórzu od samego rana. (tort)

Na naszych polach lebioda już wyrosła. (chleb)

b) nazwy miast

Bartek często chował się przed mamą pod stół. (Częstochowa)

Mamo, ty chyba całą noc nie spałaś. (Tychy)

Wydano polecenie odjazdu pociągu. (Opole)

Dziewczynka nie płakała tylko wtedy, gdy niania była przy niej. (Gdynia)

Darka na pewno ucieszy nasz list. (Cieszyn)

c) nazwy zwierząt

Słońce chyli się ku zachodowi. (słoń)

Ty na lewo, ja na prawo. (lew)

Janek trzymał paczkę cioci. (małpa)

Listonosz roznosi listy. (lis)

W ogrodzie na pierwszej grządce rosną róże. (kuna)

Olek skończył pisać wypracowanie. (koń)

Tomek szybko zapamiętał wiersz. (koza)

d) nazwy owadów

Szłam koło sadu. (osa)

Trzeba zbierać mak. (ćma)

Zważ kartofle. (ważka)

Weź z sobą Kasię. (bąk)

Daj mu chałkę. (mucha)

Zjedz szybko marchew. (komar)

e) nazwy ptaków

Jaki długi lep. (gile)

Tęp liszki. (pliszki)

Ta mała będzie pierwsza na mecie. (łabędzie)

Proso wyrosło bujnie. (sowy)

Lipa wiele ma kwiatów. (pawie)

Edek zlicza plecaki. (czaple)

f) przedmioty z uczniowskiego tornistra

Nenufar był tuż obok przepływającego kajaka. (farby)

Pięć zabytkowych stołów eksponowano na wystawie. (ołówek)

Po zapaleniu światła upiór okazał się zwykłym prześcieradłem zwisającym z krzesła. (pióro)

Franek długo pisał wypracowanie szkolne. (długopis)

3. Wykrywanie zbędnych słów w tekście.

W tekście znajdują się wyrazy do niego nie pasujące. Wykreśl je.

– Za wsią owo widać las. W lesie mag jest wielka polana. Na tę polanę wik przyszła dam cała klasa. Dziś będzie owo lekcja w lesie. Dzieci będą obserwować życie lasu. Dzieci weszły szam w las. Ogarnął je mig chłód i spokój. Słychać było tylko aco szum drzew com liściastych. Z dala dolatywało stukanie belu dzięcioła. Dzieci gim rozglądały się na wszystkie boj strony. Wśród zielonych cig krzewów borówek i liści kim konwalii rosły goi grzyby jadalne.

– Wczoraj moja piłka siostra Ela obchodziła imieniny.

Budzik usypiał zbudził mnie o szóstej.

4. Wykrywanie błędnych słów i zastępowanie ich właściwymi.

Przeczytaj podane zdania. Jeżeli znajdziesz w tych zdaniach błędnie użyte słowa skreśl je i nad nimi wpisz właściwe.

– Dzieci namalowały cementem barwnego motyla.

– Gośka poszła na dach wysłać list polecony.

– Staszek gasił wiatr wodą.

– Inka leci kominem.

– Koń je zupę.

– Łyżwiarz ma korale.

– Dym leci samolotem.

– Indyk ma łyżwy.

– Dzieci lecą do ciepłych krajów.

– Ptaki piszą wypracowanie.

– Krawiec szyje buty.

– Szewc robi ubrania.

5. Wykonywanie czynności zgodnie z instrukcją.

Przeczytaj po cichu polecenia i wykonaj je.

Przykłady poleceń:

– Pokaż lewą ręką sufit.

– Włóż do zielonej koperty kartkę z numerem 3.

– Zrób trzy przysiady.

– Dokończ rozpoczęte zdanie: Zęby czyści się………..

– Skreśl pierwszą sylabę w wyrazie bibułka.

– Ułóż zdanie z rozsypanki:

spacery, Mały, lubi, Waldek

6. Rysowanie obrazka zgodnie z podana instrukcją.

Przykład:

Narysuj dwa kwiatki. Jeden z nich ma żółty środek i cztery płatki czerwone. Drugi ma czerwony środek i pięć płatków żółtych.

7. Modyfikowanie obrazka zgodnie z instrukcją.

Przykład:

– Dzieci ulepiły bałwanka. Zapomniały jednak umocować kij w jego ręce. Dorysuj bałwankowi kij.

8. Udzielanie odpowiedzi na pytania na podstawie przeczytanego tekstu.

Przykłady:

a)

Staś grał w piłkę w pokoju. Piłka upadła na stół. Przewróciła wazon z kwiatami. ze stołu spadł rogal i kubek z herbatą. Staś powinien posprzątać mieszkanie i przeprosić mamę.

– Kto grał w piłkę?

– Gdzie ona spadła?

– Jakie szkody wyrządziła?

– Co powinien zrobić Staś?

b)

Radkowi spodobał się wieloczynnościowy scyzoryk. Chciał go koniecznie mieć. Na kupno scyzoryka nie miał jednak pieniędzy. Kiedyś, gdy rodzice poszli do pracy, a babcia udała się na zakupy, Radek zakradł się do pokoju rodziców i ukradł pieniądze, za które po południu kupił scyzoryk.

Skreśl złą odpowiedź przy każdym pytaniu: – Czy Radek prosił rodziców lub babcię o pieniądze? tak nie – Czy chłopiec postąpił szlachetnie? tak nie – Czy chłopiec postąpił jak złodziej? tak nie 9. Różne typy pytań i poleceń.

– Przykłady pytań uczących rozumieć znaczenie wyrazów:

Czy słyszysz okiem?

Czy pociąg potrafi latać?

Czy szklanka to napój?

– W każdym wierszu jeden wyraz nie pasuje do pozostałych. Skreśl go:

marchew – ogród – burak – kalafior

filiżanka – stół – szklanka – wiadro

mucha – krzak – motyl – stonka

– Podkreśl nazwy środków lokomocji lądowej autobus rower lokomotywa karetka wóz kajak wodolot żaglówka łódka motocykl statek dyliżans – Nadaj wspólną nazwę wyrazom:

róża – bratek – stokrotka……………………………………..

szafa – krzesło – stół…………………………………….

pióro – zeszyt – ołówek……………………………………

kucharz – kolejarz – nauczyciel………………………………….

rośliny, przybory, meble, zawody

10. Ćwiczenia antyregresyjne

– Poniżej przedstawiono pary wyrazów. Są one podobne optycznie, różnią się jednak znaczeniowo. Ćwiczenie polega na poprawnym odczytaniu każdego wyrazu za pierwszym razem. Uczeń czyta głośno kolejne wyrazy, nauczyciel zwraca uwagę na liczbę powtórnie odczytanych – regresję. korek – kotek lampa – lama kogut – koper półka – piórko koral – kolej nurek – nerka kocyk – kolej berek – belka komin – komar laska – lasek kowal – koper deska – daszek kabel – kafel walec – walc kajak – katar palec – pajac laska – lalka piłka – pałka 11. Ćwiczenia pola widzenia

– pod każdym z wyrazów umieszczona jest czarna kropka – punkt wpatrywania. Patrząc na czarną kropkę odczytaj wyraz znajdujący się nad nią. Ćwicz tak długo, aż jednym spojrzeniem odczytasz najdłuższy wyraz w kolumnie.

las

kwas

mydło

marmur

kwiecień

legenda

kuropatwa

helikopter

fermentować

fotografować

elektryczność

pięćdziesiątka

niespodziewanie

pierwszoklasista

Bibliografia:

1. Gemińska – Majer Barbara: Wdrażanie uczniów klas początkowych do rozumienia tekstu, “Nauczanie Początkowe” 1992/93 nr 1-2

2. Grelowska Wanda: Wpływ umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem na powodzenia dydaktyczne uczniów, “Nauczanie początkowe” 1992/93 nr 3

3. Kopyść Stefania: Wybrane ćwiczenia doskonalące umiejętność cichego czytania ze zrozumieniem, “Nauczanie Początkowe” 1992/93 nr 4

4. Lubczyńska Seweryna: Propozycje ćwiczeń dla dzieci mających trudności w czytaniu i pisaniu, “Nauczanie Początkowe” 1988/89 nr 3

Kształcenie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem należy do podstawowych zadań nauczycieli nauczania zintegrowanego. Czytanie ciche polega na ogarnianiu całości tekstu, bez wymawiania go głośno. Jego rozumienie zaś stanowi istotę czytania. Czytanie z pełnym rozumieniem odbywa się po spełnieniu niezbędnych warunków do których zaliczyć można: dostateczny zasób doświadczeń i pojęć z dziedziny czytanego tekstu oraz dostateczną biegłość techniczną przez co rozumiemy rozróżnianie znaków graficznych i ich przekład na myśli. Poza tym koniecznym warunkiem czytania ze zrozumieniem jest skupienie uwagi na treści czytanego tekstu.Czynniki wpływające na rozumienie czytanego tekstu można podzielić na:- wewnętrzne – zdolności intelektualne, poziom funkcji zaangażowanych w czytaniu, poziom słownictwa, pewność siebie, motywację, zdolność koncentracji uwagi, pamięć, zainteresowania, doświadczenie życiowe, stopień zmechanizowania czytania, umiejętność dostosowania metody i tempa do czytanego tekstu, orientacja w układzie zdań i akapitów, wszechstronne przygotowanie do czytanego tekstu tzn. znajomość poprawnej wymowy i znaczenia trudnych słów i pojęć- zewnętrzne – sytuacja, w której znajduje się czytający, styl tekstu, rodzaj i stopień trudności tekstu, strukturę języka oraz bodźce stosowane przez nauczycielaNa podstawie badań wpływu cichego czytania ze zrozumieniem na efekty dydaktyczne uczniów klas I – III szkoły podstawowej stwierdzono, że braki w cichym czytaniu ze zrozumieniem odbijają się negatywnie na postępach uczniów w nauce, natomiast dobre opanowanie tej umiejętności, sprzyja w istotny sposób osiąganiu powodzeń dydaktycznych.Im więcej czasu przeznacza się na stosowanie ćwiczeń w cichym czytaniu tym szybciej doprowadza się do umiejętności pracy z tekstem i jego rozumienia. Im wyższy jest stopień rozumienia czytanego po cichu tekstu, tym większa możliwość samodzielnego zdobywania wiedzy. Dlatego też należy prowadzić systematyczną pracę w zakresie stosowania ćwiczeń w cichym czytaniu ze zrozumieniem, wzbogacać systematycznie słownik dziecka, a także pracować nad stylem. Stosowanie cichego czytania ze zrozumieniem przyczynia się do zwiększenia samodzielności, dzięki której dziecko staje się poszukiwaczem, badaczem, a nauczyciel pełni tylko funkcję kierującego. Nauczyciel powinien dostarczyć bodźców i propozycji do nowego, innego sposobu patrzenia na określone sprawy, stosować efektywne metody działania zmierzające do kształtowania u uczniów umiejętności dokonywania analizy tekstu, porównywania treści oraz oceniania jej w sposób krytyczny a jednocześnie konstruktywny. Niezbędne jest więc dysponowanie przez niego odpowiednimi zestawami ćwiczeń usprawniających tempo czytania i rozumienia tekstu.Przykłady ćwiczeń doskonalących umiejętność cichego czytania ze zrozumieniema) nazwy ciast (pieczywa)To jest bardzo droga lalka. (rogal)Na deser nikt zupy nie jada. (sernik)Ten olbrzymi traktor turkocze na podwórzu od samego rana. (tort)Na naszych polach lebioda już wyrosła. (chleb)b) nazwy miastBartek często chował się przed mamą pod stół. (Częstochowa)Mamo, ty chyba całą noc nie spałaś. (Tychy)Wydano polecenie odjazdu pociągu. (Opole)Dziewczynka nie płakała tylko wtedy, gdy niania była przy niej. (Gdynia)Darka na pewno ucieszy nasz list. (Cieszyn)c) nazwy zwierzątSłońce chyli się ku zachodowi. (słoń)Ty na lewo, ja na prawo. (lew)Janek trzymał paczkę cioci. (małpa)Listonosz roznosi listy. (lis)W ogrodzie na pierwszej grządce rosną róże. (kuna)Olek skończył pisać wypracowanie. (koń)Tomek szybko zapamiętał wiersz. (koza)d) nazwy owadówSzłam koło sadu. (osa)Trzeba zbierać mak. (ćma)Zważ kartofle. (ważka)Weź z sobą Kasię. (bąk)Daj mu chałkę. (mucha)Zjedz szybko marchew. (komar)e) nazwy ptakówJaki długi lep. (gile)Tęp liszki. (pliszki)Ta mała będzie pierwsza na mecie. (łabędzie)Proso wyrosło bujnie. (sowy)Lipa wiele ma kwiatów. (pawie)Edek zlicza plecaki. (czaple)f) przedmioty z uczniowskiego tornistraNenufar był tuż obok przepływającego kajaka. (farby)Pięć zabytkowych stołów eksponowano na wystawie. (ołówek)Po zapaleniu światła upiór okazał się zwykłym prześcieradłem zwisającym z krzesła. (pióro)Franek długo pisał wypracowanie szkolne. (długopis)W tekście znajdują się wyrazy do niego nie pasujące. Wykreśl je.- Za wsią owo widać las. W lesie mag jest wielka polana. Na tę polanę wik przyszła dam cała klasa. Dziś będzie owo lekcja w lesie. Dzieci będą obserwować życie lasu. Dzieci weszły szam w las. Ogarnął je mig chłód i spokój. Słychać było tylko aco szum drzew com liściastych. Z dala dolatywało stukanie belu dzięcioła. Dzieci gim rozglądały się na wszystkie boj strony. Wśród zielonych cig krzewów borówek i liści kim konwalii rosły goi grzyby jadalne.- Wczoraj moja piłka siostra Ela obchodziła imieniny.Budzik usypiał zbudził mnie o szóstej.Przeczytaj podane zdania. Jeżeli znajdziesz w tych zdaniach błędnie użyte słowa skreśl je i nad nimi wpisz właściwe.- Dzieci namalowały cementem barwnego motyla.- Gośka poszła na dach wysłać list polecony.- Staszek gasił wiatr wodą.- Inka leci kominem.- Koń je zupę.- Łyżwiarz ma korale.- Dym leci samolotem.- Indyk ma łyżwy.- Dzieci lecą do ciepłych krajów.- Ptaki piszą wypracowanie.- Krawiec szyje buty.- Szewc robi ubrania.Przeczytaj po cichu polecenia i wykonaj je.Przykłady poleceń:- Pokaż lewą ręką sufit.- Włóż do zielonej koperty kartkę z numerem 3.- Zrób trzy przysiady.- Dokończ rozpoczęte zdanie: Zęby czyści się………..- Skreśl pierwszą sylabę w wyrazie bibułka.- Ułóż zdanie z rozsypanki:spacery, Mały, lubi, WaldekPrzykład:Narysuj dwa kwiatki. Jeden z nich ma żółty środek i cztery płatki czerwone. Drugi ma czerwony środek i pięć płatków żółtych.Przykład:- Dzieci ulepiły bałwanka. Zapomniały jednak umocować kij w jego ręce. Dorysuj bałwankowi kij.Przykłady:a)Staś grał w piłkę w pokoju. Piłka upadła na stół. Przewróciła wazon z kwiatami. ze stołu spadł rogal i kubek z herbatą. Staś powinien posprzątać mieszkanie i przeprosić mamę.- Kto grał w piłkę?- Gdzie ona spadła?- Jakie szkody wyrządziła?- Co powinien zrobić Staś?b)Radkowi spodobał się wieloczynnościowy scyzoryk. Chciał go koniecznie mieć. Na kupno scyzoryka nie miał jednak pieniędzy. Kiedyś, gdy rodzice poszli do pracy, a babcia udała się na zakupy, Radek zakradł się do pokoju rodziców i ukradł pieniądze, za które po południu kupił scyzoryk.Skreśl złą odpowiedź przy każdym pytaniu:- Przykłady pytań uczących rozumieć znaczenie wyrazów:Czy słyszysz okiem?Czy pociąg potrafi latać?Czy szklanka to napój?- W każdym wierszu jeden wyraz nie pasuje do pozostałych. Skreśl go:marchew – ogród – burak – kalafiorfiliżanka – stół – szklanka – wiadromucha – krzak – motyl – stonka- Podkreśl nazwy środków lokomocji lądowej- Nadaj wspólną nazwę wyrazom:róża – bratek – stokrotka……………………………………..szafa – krzesło – stół…………………………………….pióro – zeszyt – ołówek……………………………………kucharz – kolejarz – nauczyciel………………………………….rośliny, przybory, meble, zawody- Poniżej przedstawiono pary wyrazów. Są one podobne optycznie, różnią się jednak znaczeniowo. Ćwiczenie polega na poprawnym odczytaniu każdego wyrazu za pierwszym razem. Uczeń czyta głośno kolejne wyrazy, nauczyciel zwraca uwagę na liczbę powtórnie odczytanych – regresję.- pod każdym z wyrazów umieszczona jest czarna kropka – punkt wpatrywania. Patrząc na czarną kropkę odczytaj wyraz znajdujący się nad nią. Ćwicz tak długo, aż jednym spojrzeniem odczytasz najdłuższy wyraz w kolumnie.laskwasmydłomarmurkwiecieńlegendakuropatwahelikopterfermentowaćfotografowaćelektrycznośćpięćdziesiątkaniespodziewaniepierwszoklasista1. Gemińska – Majer Barbara: Wdrażanie uczniów klas początkowych do rozumienia tekstu, “Nauczanie Początkowe” 1992/93 nr 1-22. Grelowska Wanda: Wpływ umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem na powodzenia dydaktyczne uczniów, “Nauczanie początkowe” 1992/93 nr 33. Kopyść Stefania: Wybrane ćwiczenia doskonalące umiejętność cichego czytania ze zrozumieniem, “Nauczanie Początkowe” 1992/93 nr 44. Lubczyńska Seweryna: Propozycje ćwiczeń dla dzieci mających trudności w czytaniu i pisaniu, “Nauczanie Początkowe” 1988/89 nr 3 Opracowanie: mgr Ewa Kiwitz

Zgłoś błąd Wyświetleń: 21996

Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.

Ćwiczenia dla uczniów w zakresie czytania i poprawnej pisowni języka polskiego – do pracy w domu. – PPP Lubań

Jednym z ważniejszych problemów współczesnej szkoły jest zagadnienie niepowodzeń w nauce, zwłaszcza czytania i pisania, znacznej grupy uczniów. Nabycie umiejętności czytania i pisania w pierwszych latach nauki szkolnej umożliwia zdobywanie wiedzy na kolejnych etapach kształcenia. Problemem staje się sytuacja, gdy uczeń, pomimo własnego wysiłku, pomocy nauczycieli i rodziców nie może posiąść tych umiejętności w stopniu umożliwiającym mu normalne funkcjonowanie w szkole.

Często okazuje się, że przyczyny powyższych niepowodzeń są skutkiem fragmentarycznych zaburzeń funkcji percepcyjno – motorycznych przy prawidłowym poziomie inteligencji- specyficznych trudności w uczeniu się.

Usprawnianie funkcji słuchowo – językowych – przykłady ćwiczeń:

wszelkie formy ćwiczeń muzycznych

wyodrębnianie zdań w mowie, słów w zdaniach, głosek w słowach

układanie i powtarzanie zdań, samodzielne układanie opowiadań

czytanie metodą sylabową, czytanie globalne, poprawa tempa czytania

czytanie naprzemienne z drugą osobą, np. rodzicem – dwa zadania ja, dwa zdania ty itp.,

ćwiczenie płynności czytania głośnego, rozwijanie czytania ze zrozumieniem

tworzenie wyrazów z użyciem różnych sylab

przekształcanie wyrazów poprzez zmianę głosek w różnych położeniach –( np. kos – sok, kra – akr )

rozwiązywanie rebusów wyrazowych

układanie nowych wyrazów z podanych liter, np. d, b, a ,e, r, t, k, o – kto, kot, bar, kod

opowiadanie treści obrazka, historyjek obrazkowych

uczenie się na pamięć krótkich wierszy, rymowanek itp.

Doskonalenie sprawności manualnej, grafomotoryki oraz koordynacji ruchowej:

ćwiczenia manipulacyjne, np. montowanie konstrukcji z użyciem klocków, patyczków, koralików, klamerek

ćwiczenia w wycinaniu- linii prostych, form falistych, figur geometrycznych: koła, kwadraty trójkąty

zabawy z użyciem modeliny, plasteliny,masy solnej

manipulowanie przedmiotami ( piłeczki, kostki, papierowe kulki ), gry manipulacyjne

rysowanie oburęczne

rzucanie piłeczką , kulką papierową do celu

odtwarzanie sekwencji ruchowych, naśladowanie ruchu.

Ćwiczenie precyzyjnych czynności grafomotorycznych:

rysowanie po śladzie, pogrubianie konturów, obrysowywanie szablonów, rysowanie labiryntów, kopiowanie wzorów, łączenie kropek

odręczne kreślenie figur o różnym kształcie i w różnym położeniu

kreślenie bez odrywania ręki zróżnicowanych symboli graficznych, jedno – wieloelementowych, mogą być symbole literopodobne

ćwiczenie płynnych, rytmicznych, postępujących ruchów pisarskich, kaligrafowanie

ćwiczenia poprawiające tempo pisania, pisanie pojedynczych liter- pisanie krótkich 2-3 literowych sylab, pisanie dłuższych sylab, krótkich i dłuższych wyrazów z zachowaniem płynności ruchów.

Usprawnianie funkcji wzrokowej – analizy i syntezy wzrokowej oraz orientacji przestrzennej:

wyszukiwanie figur, liter, określonych kształtów wśród innych, w tle, w obrazach nakładających się na siebie, w tekście

wyszukiwanie różnic i podobieństw oraz brakujących szczegółów między obrazkami

wyszukiwanie/zakreślanie takich samych wyrazów w tekście, zapamiętywanie powtarzających się wyrazów, szukanie podobieństw między wyrazami

łączenie w zbiory, pary, takich samych sylab, wyrazów, różnicowanie znaków graficznych

układanie z części obrazków, figur geometrycznych, innych określonych kształtów

rozpoznawanie zmian jakościowych i ilościowych w układach elementów, dobieranie brakujących elementów

rysowanie, malowanie, wyklejanie obrazków, kompozycji geometrycznych według podanego wzoru

kształcenie orientacji w schemacie ciała: prawa strona , lewa strona, przed sobą, za sobą, nad sobą itp.

chodzenie po narysowanej lub ułożonej ścieżce, można tez z zamkniętymi oczami, dbając jednak o bezpieczeństwo dziecka

wykorzystywanie w ćwiczeniach loteryjek obrazkowych, gier typu: domino, puzzle, karty, super pamięć.

Doskonalenie umiejętności czytania i pisania:

czytanie wyrazów, zdań, tekstów od łatwych, krótkich, stopniowo wydłużając czas czytania i stopień trudności

dążenie do płynnego czytania metodą wyrazową całości tekstu

opowiadanie przeczytanych samodzielnie tekstów

pisanie wyrazów, zdań, według wzoru, z pamięci, starając się zachować prawidłowy kierunek pisania, łączenia liter, jednolitego rozmieszczenia liter, kształtu liter

wyszukiwanie/zakreślanie danej sylaby w wyrazach

uzupełnianie brakujących sylab w wyrazach

podział wyrazów na sylaby, zaznaczanie danej sylaby kolorami

tworzenie rodziny wyrazów, np.; król- królik- królowa – królewski

wyrabianie czujności ortograficznej i wypracowanie nawyku poprawnego pisania pod względem ortograficznym

wyuczenie się podstawowych zasad ortograficznych i częste ich powtarzanie.

Ćwiczenia poprawnej pisowni do samodzielnej pracy dla uczniów starszych:

:załóż zeszyt do ćwiczeń ortograficznych

przypomnij sobie poznane zasady ortograficzne

przeczytaj uważnie wybrany przez siebie fragment tekstu – niezbyt długi, 5-7 zdań

przeczytaj pierwsze zdanie zapamiętując tekst i pisownię wyrazów

uzasadnij pisownię trudnych dla ciebie wyrazów – możesz korzystać ze słownika ortograficznego

powiedz tekst z pamięci

przeczytaj powtórnie zdanie sprawdzając czy je dobrze zapamiętałaś/zapamiętałeś

napisz tekst z pamięci

sprawdź czy dobrze napisałaś/napisałeś – ewentualnie popraw

zakryj zdanie wzorcowe i napisane

napisz powtórnie to samo zdanie i sprawdź zapis.

Poprawa błędów:

wypisz wyrazy, w których popełniłaś/popełniłeś błędy i uzasadnij w oparciu o znajomość zasad poprawnej pisowni

ułóż z nimi zdania, utwórz rodzinę wyrazów pokrewnych

możesz utworzyć z nimi krzyżówkę

możesz na końcu zeszytu utworzyć słownik wyrazów trudnych i tam je umieścić, aby mieć do nich łatwy dostęp w przyszłości.

Samodzielny sprawdzian z efektów swojej pracy:

pracuj trzy – cztery razy w tygodniu zapisując datę wykonywanych ćwiczeń

po tygodniu – dwóch systematycznych ćwiczeń poproś kogoś, aby podyktował ci zdania, które pisałaś/pisałeś

sprawdź ile błędów mniej zrobiłaś/zrobiłeś niż poprzednio i popraw je – wg powyższego wzoru.

POWODZENIA

Przydatne pomoce i literatura:

Zofia Handzel „Dyktanda graficzne” wyd. Harmonia

Zofia Handzel „Symetryczne dyktanda graficzne” wyd. Harmonia

Grażyna Pawlik “100 ćwiczeń poprawiających koncentrację uwagi” wyd. Seventh Sea

Alicja Małasiewicz „SPOSTRZEGAM I MYŚLĘ – Ćwiczenia do pracy z uczniem szkoły podstawowej o obniżonej sprawności widzenia i spostrzegania” wyd. Harmonia

Anna Tońska-Szyfelbein „CHODZĄ SŁUCHY czyli ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową dla uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej oraz uczniów gimnazjum” wyd. Harmonia

Zeszyty ,,Ortograffiti” wydawnictwa Operon

gry i zabawy, np. statki, państwa i miasta, rebusy, dobble, scrabble, story cubes, sudoku, gry karciane i planszowe

programy komputerowe z serii Akademia Umysłu (pamięć, koncentracja, szybkie czytanie)

Artykuł opracowała pedagog, mgr Beata Bodziona

Dziecko nie czyta ze zrozumieniem – jak mu pomóc? – Blog Psychologa

Nauka czytania to wieloetapowy proces, który zaczyna się już w przedszkolu, a następnie przez lata jest udoskonalany. Jednak samo składanie liter, a potem łączenie wyrazów to jeszcze nie wszystko. Prawdziwą trudność stanowi zrozumienie czytanego tekstu. Twoje dziecko ma z tym problem? Nie potrafi się skoncentrować, zapomina przyswojone treści, nie wypełnia poleceń zawartych w zadaniach? Na szczęście można nad tym popracować!

Nauka czytania ze zrozumieniem to jedna z kompetencji szkolnych, którą nabywają już uczniowie podstawówki. Ta umiejętność jest jednak uniwersalna i ponadczasowa – przydaje się w szkole średniej, a zwłaszcza podczas matury, potem na studiach i w pracy. Warto doskonalić ją już od samego początku, szczególnie gdy zobaczysz, że Twoja pociecha ma problemy ze zrozumieniem tego co właśnie przeczytała. Zazwyczaj nie jest to poważny powód do niepokoju, zwłaszcza, gdy nie jest efektem innych zaburzeń i nie towarzyszy chorobom. Ćwiczenia czytania ze zrozumieniem można wykonywać w domu, a regularność i zaangażowanie zazwyczaj szybko przynoszą efekty.

Powody, dla których dziecko nie czyta ze zrozumieniem

Nauka czytania ze zrozumieniem jest potrzebna nie tylko dzieciom. Często również młodzież, a nawet osoby dorosłe nie potrafią skoncentrować się na przyswajanych informacjach, nie przetwarzają ich, przyjmują bezkrytycznie. Z czego to wynika? Powodem trudności jest m.in łatwy, nieraz niekontrolowany dostęp do sieci, mniejsza liczba czytanych książek, która skutkuje ubogim słownictwem, przebodźcowanie utrudniające koncentrację, trudność tekstu nieadekwatna do możliwości poznawczych czytelnika lub po prostu nudna fabuła. Zdarza się, że problem ze zrozumieniem tekstu pojawia się wtedy, gdy dziecko czyta go w ciszy. O ile nie stanowi to trudności dla wzrokowca, o tyle jest trudne dla słuchowca, który woli czytać na głos.

Dzieci, które są bardziej temperamentne, aktywne, tzw. „żywe srebra” częściej mają problemy ze spokojnym siedzeniem i wsłuchiwaniem się lub wczytywaniem w tekst. Choć charakteru nie da się zmienić, można wykonywać ćwiczenia czytania ze zrozumieniem. To oczywiście bardziej forma zabawy niż wyczerpującej, mocno angażującej nauki, ale efekty przynosi bardzo dobre. Jeżeli rodzic nie ma doświadczenia, nie wie jak pomóc dziecku w nauce czytania, to może zasięgnąć porady u specjalisty.

Jak nauczyć dziecko czytania ze zrozumieniem?

Nauka czytania ze zrozumieniem to nie morderczy trening ani wyścig. Podejdź do wyzwania na spokojnie i potraktuj je jako zabawę. Ćwiczenia czytania ze zrozumieniem takie właśnie są! A obejmują m.in.:

codzienne czytanie dziecku – umiejętności słuchania i przetwarzania otrzymywanych informacji są podstawą w nauce czytania ze zrozumieniem. Od pierwszych chwil życia czytaj dziecku nawet codziennie!

po wspólnym czytaniu zadawaj dziecku pytania dotyczące tekstu – o czym był, kto w nim występował, co się wydarzyło,

zrób dziecku test, zadając pytania zamknięte, na które odpowiedzią będzie „prawda” lub „fałsz”,

gdy dziecko samo przeczyta rozdział z książki, poproś go, aby opowiedziało o opisanych wydarzeniach własnymi słowami,

rysujcie postaci z książek, wymyślajcie własne opowieści i alternatywne zakończenia,

twórzcie mapy myśli w postaci grafik.

W szkole, na sprawdzianach i egzaminach dzieci muszą czytać w ciszy, w domu, zwłaszcza w pierwszych klasach podstawówki mogą czytać na głos. Podczas lektury zadbaj o to, aby Twoja pociecha miała odpowiednie warunki do przyswajania informacji – cisza, uporządkowania przestrzeń, odpowiednie światło, zaspokojony apetyt i dobre samopoczucie to podstawa w czasie ćwiczeń czytania ze zrozumieniem.

Kiedy i gdzie szukać profesjonalnej pomocy?

Może nadejść taki moment, że nawet najbardziej zaangażowany i empatyczny rodzic nie będzie w stanie sam pomóc swojemu dziecku. Nie obwiniaj się! Nauka czytania ze zrozumieniem wcale nie jest prosta i nawet niektórym dorosłym nie udaje się jej opanować na pożądanym poziomie. Czasem zwrócenie się o pomoc do profesjonalisty może się okazać jedynym, a przynajmniej najlepszym rozwiązaniem, zwłaszcza gdy podejrzewasz u dziecka zaburzenia lub choroby. W medycynie ten problem ma nawet swoją fachową nazwę – hiperleksja to ogólne określenie problemów w rozumieniu czytanego tekstu. Mogą na nią cierpieć dzieci z dysleksją, obarczone obciążeniami genetycznymi, z rozpoznanym ADHD, autyzm, depresja, zaburzenia wzroku i/lub słuchu.

Jak widzisz problemu nie należy bagatelizować. Gdy nauka czytania ze zrozumieniem nie przynosi efektów, pora pomyśleć o profesjonalnej diagnostyce. Niektóre szkoły mogą wystawić opinię lub skierowanie do poradni psychologiczno – pedagogicznej, ale nawet bez tego możesz się umówić na konsultację w poradni psychologicznej Spokój w głowie. Zaletą prywatnej wizyty jest to, że czas oczekiwania jest maksymalnie krótki, a poziom usług bardzo wysoki. To bardzo ważne, aby nauka czytania ze zrozumieniem zaczęła się jak najszybciej. W przeciwnym razie problem może się nasilać, a następnie rzutować negatywnie na całą edukację szkolną i późniejszą karierę zawodową.

Czytanie ze zrozumieniem – na czym polega? Jak je ćwiczyć?

Na czym polega czytanie ze zrozumieniem

Czytanie ze zrozumieniem nie jest tym samym co czytanie. Umiejętność czytania, już na początku edukacji, zdobywa niemal każdy. Jednak aby zrozumieć tekst, nie wystarczy “przelecieć go wzrokiem”. Zrozumienie czytanego tekstu rozpoczyna się od rozpoznania symboli graficznych, a na efekt końcowy składają się elementy spostrzeżeniowe, pamięciowe, myślowo – rozumowe, wyobrażeniowe i emocjonalne.

REKLAMA

Umiejętność czytania ze zrozumieniem pozwoli dziecku na samodzielne odrabianie prac domowych:

Zobacz wideo

Czytanie to nie tylko odkrywanie sensu słów czy zdań, ale i kojarzenie ze sobą pewnych fragmentów oraz ich zapamiętywanie. Wyróżnia się cztery poziomy rozumienia tekstu:

rozumienie poszczególnych słów i zwrotów,

poznanie szczegółowych informacji,

skupienie się na myśli przewodniej,

zrozumienie sensu całego tekstu.

Aby zrozumieć to, o czym się czyta, należy połączyć poszczególne słowa, odnaleźć ich sens oraz związki między zdaniami – i ująć je w struktury myślowe. To skomplikowany proces.

Czytanie bez zrozumienia utrudnia życie – tak w szkole, jak i pracy czy życiu codziennym. Przekłada się na trudności w przyswajaniu i zapamiętywaniu informacji, a i rozumieniu sensu czytanej treści.

Jak ćwiczyć umiejętność czytania ze zrozumieniem?

Czytanie ze zrozumieniem przydaje się na każdym etapie życia, dlatego warto zagadnieniu poświęcić uwagę i czas. Dobra wiadomość jest taka, że umiejętność tę można trenować samodzielnie.

Istnieją różne sposoby trenowania czytania ze zrozumieniem. U małych dzieci efektywną metodą jest używanie kilku zmysłów jednocześnie. To dlatego dobre efekty przynoszą czytanki z ilustracjami, do których dołączone są płyty z nagraniami, układanie z rozsypanek wyrazów czy zdań, uzupełnianie tekstu pisanego brakującymi literami czy wyrazami lub ilustrowanie przeczytanego bądź wysłuchanego tekstu.

W przypadku uczniów doskonałą formą treningu czytania ze zrozumieniem jest rozwiązywanie zagadek, krzyżówek czy rebusów, jak i praca z tekstem, polegająca na wyszukiwaniu w nim różnych informacji. Doskonałym treningiem jest szukanie odpowiedzi na zadane (przez nauczyciela czy rodzica) pytania, które mogą być wcześniej wypisane na kartce. Innym pomysłem jest zadawanie pytań po czytaniu tekstu. Mogą to być pytania szczegółowe (kto? co?), otwarte (dlaczego?), jak i zamknięte (prawda czy fałsz).

Innych metod będzie wymagał trening czytania ze zrozumieniem w podstawówce, jeszcze innych czytanie ze zrozumieniem w szkole średniej czy na studiach. Okazuje się, że na naukę nigdy nie jest za późno, dlatego z różnych sposobów, a i materiałów dydaktycznych mogą korzystać także dorośli.

Trening czytania ze zrozumieniem dla młodzieży i dorosłych

Starsi uczniowie oraz dorośli mogą czytanie ze zrozumieniem trenować w jeszcze inny sposób. Wystarczy przygotować czystą kartkę i ołówek – i popracować z tekstem. Co robić, by nauczyć się czytać ze zrozumieniem?

Podczas czytania robić notatki na marginesie. Mogą być to hasła, wnioski, przemyślenia. Czytając wyłapywać najważniejsze informacje. Istotne podkreślać ołówkiem. Genialnym pomysłem jest mapa myśli, czyli graficzny schemat, który porządkuje informacje i ułatwia zapamiętanie treści. Warto ją uzupełniać o kluczowe hasła czy frazy zarówno w trakcie czytania, jak i po przeczytaniu tekstu. Warto się zastanawiać nad sensem zdania czy akapitu. Przydadzą się pytania, słowa klucze i odpowiedzi odnoszące się zarówno do zdania, akapitu, jak i fragmentu tekstu. Warto je notować, choćby hasłami (na przykład na mapie myśli).

Podczas czytania bardzo ważne są panujące warunki. Warto zwrócić uwagę, by nic nie rozpraszało i nie odciągało od lektury. Ważna jest zarówno cisza, porządek, jak i odpowiednia pozycja oraz optymalne oświetlenie. Tekst warto czytać niespiesznie, partiami, a jeśli jest skomplikowany, zrobić to nawet dwa czy trzy razy. Zakłada się, że pierwsze czytanie ma charakter poglądowy – pozwala rozeznać się w budowie i założeniach tekstu. Drugie czytanie jest bardziej wnikliwe, szczegółowe – polega na wyłapywaniu haseł, kontekstu i najważniejszych wiadomości. Przyjmuje się, że czytanie ze zrozumieniem składa się z trzech podstawowych etapów: wstępnego rozpoznania całości, czytania właściwego oraz syntezy zdobytej wiedzy.

키워드에 대한 정보 doskonalenie techniki czytania ze zrozumieniem

다음은 Bing에서 doskonalenie techniki czytania ze zrozumieniem 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  첫 관계 후 다음날 출혈 | 성관계 후 출혈 원인 3가지 상위 141개 답변
See also  종합 소득세 G 유형 | 종합소득세G유형 초간단 홈택스신고하기/단순경비율 알기,종소세 답을 믿으세요

See also  화학 반응 속도 실험 | [이지사이언스] 교과서 속 화학 반응 속도 완전정복 / Ytn 사이언스 21463 좋은 평가 이 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 192 Test czytania ze zrozumieniem. Jak pracować z testem CR?

 • wiedzazwami
 • wiedza
 • wami
 • matura
 • liceum
 • gimnazjum
 • nauka
 • lektura
 • lektury
 • streszczenie
 • streszczenia
 • czytenie ze zrozumieniem
 • test czytania
 • zadanie maturalne
 • maturza z polskiego
 • podstawówka
 • czytanie testu CR

192 # #Test #czytania #ze #zrozumieniem. #Jak #pracować #z #testem #CR?


YouTube에서 doskonalenie techniki czytania ze zrozumieniem 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 192 Test czytania ze zrozumieniem. Jak pracować z testem CR? | doskonalenie techniki czytania ze zrozumieniem, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment