Dopasuj Wyrazy Do Objaśnień Background Exhibition | Exhibition Promotional Video 빠른 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “dopasuj wyrazy do objaśnień background exhibition – Exhibition Promotional Video“? 다음 카테고리의 웹사이트 ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 flip-s 이(가) 작성한 기사에는 조회수 25회 및 좋아요 1개 개의 좋아요가 있습니다.

dopasuj wyrazy do objaśnień background exhibition 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Exhibition Promotional Video – dopasuj wyrazy do objaśnień background exhibition 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

dopasuj wyrazy do objaśnień background exhibition 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

słownictwo

3 Dopasuj wyrazy do objaśnień. 1 background. 4 sculpture. 2 exhibition … you can see and buy works of art c A show of art work or museum objects that are.

+ 여기에 보기

Source: www.nsdd.pl

Date Published: 4/25/2021

View: 6803

B which C who Bin B held C kept

1 abstract painting ! 2 landscape ! 3 portrait ! 4 stiJJ life I. Dopasuj wyrazy do objaśnień,. 1 background ! 4 scuJpture l. 2 e,.r biL or ! 5 s.etcL.

+ 여기에 자세히 보기

Source: www.szkolydladoroslych.pl

Date Published: 6/27/2021

View: 6999

Proszę dopasować wyrazy do objaśnień,wpisując … – Brainly

Proszę dopasować wyrazy do objaśnień,wpisując odpowiednią literę obok wyrazu.1.fare….. 2.departure….. 3.delay….. 4. destination….. 5.

+ 더 읽기

Source: brainly.pl

Date Published: 3/7/2022

View: 5590

Dopasuj wyraz do jego objaśnienia. – zadania, ściągi i testy

Dopasuj wyraz do jego objaśnienia. wyrazy: muzeum skansen ekspozycja eksponat -przedmiot wystawiony na pokaz w muzeum -zbiory muzealne wystawione na pokaz

+ 여기에 자세히 보기

Source: zapytaj.onet.pl

Date Published: 1/2/2022

View: 6633

słownictwo

1 abstract painting. 3 portrait. 2 landscape. 4 still life. 3 Dopasuj wyrazy do objaśnień. 1 background. 4 sculpture. 2 exhibition. 5 sketch.

+ 여기에 표시

Source: www.ideaszkola.edu.pl

Date Published: 3/6/2022

View: 9846

Oxord Matura trainer [PDF] | Online Book Share – Epage.pub

Do każdego akapitu (1-7) dopasuj zdanie (A-H), które oddaje jego treść. … exhibits and all kinds ot objects connected with the history ot …

+ 더 읽기

Source: epage.pub

Date Published: 11/24/2022

View: 7730

Oxford Matura Trainer Poziom Podstawowy | PDF – Scribd

życie szkolne, zajęcia pozaszkolne, system Wyrazy często mylone Rozmowa na podstawie … 7 Do podanych przymiotników dopasuj odpowiednie 11 Porozmawiajcie w …

+ 여기에 보기

Source: www.scribd.com

Date Published: 7/25/2021

View: 9092

4w1 4w1 – Pearson

do egzaminu ósmoklasisty i zamierzają gruntownie powtórzyć materiał. … Obszerna sekcja objaśnień gramatycznych (Grammar … History /ˈhɪstəri/historia.

+ 여기에 더 보기

Source: www.pearson.pl

Date Published: 7/17/2021

View: 1350

Oxford Matura Trainer – DOCER.TIPS

złożone, wyrazy wieloznaczne czy czasowniki z przyimkami. Ich … freckles beard fair bald … 10 Dopasuj czasowniki i zwroty z ramki do wyrazów.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: docer.tips

Date Published: 3/27/2022

View: 1063

주제와 관련된 이미지 dopasuj wyrazy do objaśnień background exhibition

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Exhibition Promotional Video. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Exhibition Promotional Video
Exhibition Promotional Video

주제에 대한 기사 평가 dopasuj wyrazy do objaśnień background exhibition

 • Author: flip-s
 • Views: 조회수 25회
 • Likes: 좋아요 1개
 • Date Published: 2022. 4. 23.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=WLivAaGS5EI

Dopasuj wyraz do jego objaśnienia. – zadania, ściągi i testy – Zapytaj.onet.pl

eksponat—przedmiot wystawiony na pokaz w muzeum

—zbiory muzealne wystawione na pokaz

skansen—krajoznawcze muzeum pod gołym niebem,gdzie eksponowane są zabytki budownictwa

ludowego,sprzęty i narzędzia z danego regionu

muzeum—instytucja gromadząca eksponaty z różnych dziedzin np. kultury,sztuki,nauki w celu ich

przechowywania,konserwacji i upowszechniania

Mam nadzieję że pomogłam liczę na naj 🙂

Proszę czekać… Proszę czekać…

Oxord Matura trainer [PDF]

Oxford Matura Trainer PoziompodsrawowyRepetytorium z języka angielskiego Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnychGregory J. Manin, Danuta Gryca, Joanna Sobierska, Joanna Sosnowska——-~OXFORD . UNIVERSITYPRESSSŁOWNICTWODane osobowe, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, opisywanie uczuć i upodobań, zainteresowaniaL7::Pomieszczenia i ich wyposażenie, opisywanie domu, prace domowe, miejsce zamieszkania, wynajem mieszkania lub domu, przydatnezwrotyROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH5.8 Dobieranie zdań do części tekstuCzasowniki z przyimkami Przymiotniki z końcówkami -ING oraz-ED5.20 Wielokrotnywybór.Wyrazy wieloznaczne Czasowniki złożone z LOOK 5.25 Dobieranie 5.32 Wielokrotny= L=Zawody, prace dorywcze, przymiotniki opisujące prace, poszukiwanie pracy, praca zawodowa, warunki zatrudnienia, brak pracy5.44 Dobieranie zdań do części tekstuwybórWyrazy wieloznaczne Czasowniki złożone z GIVEs.34Rozmowa Rozmowa Rozmowa materiału5.56 Dobieraniez odgrywaniem roli na podstawie ilustracji na podstawie stymulującego5.46 Rozmowa z odgrywaniem roli 5.48 Rozmowa na podstawie ilustracjinagłówkówdo części tekstus.58Zwroty z MINO s.60I Rodzaje sklepów; towary, kupowanie5.80 Dobieranie zdań do luk w tekście5.68 Dobieranie zdań do luk w tekścieWyrazy wieloznaczne Słowotwórstwos.70 s.72Rozmowa Rozmowa Rozmowa materiałuz odgrywaniem roli na podstawie ilustracji na podstawie stymulującegoRozmowa z odgrywaniem roli Rozmowa na podstawie ilustracjiwybórZwroty z GET Tworzenie przymiotników: przedrostki o znaczeniu negatywnymi sprzedawanie, zakupy: kupowanie ubrań, składanie reklamacji, korzystanie z uslug, środki płatnicze, reklamaroliwybór5.73 WielokrotnyWakacje, zakwaterowanie, w hotelu, środki transportu, podróżowanie: wypadki i problemy, słowa związane z podróżowaniemRozmowa z odgrywaniem Rozmowa na podstawie materiału stymulującegos.36Produkty żywnościowe, artykuły spożywcze: określanie ilości, przygotowywanie posiłków i potraw, opisywanie potraw i smaków, posiłki, , w restauracji, dietas.22 s.24Wyrazy często mylone5.49 Wielokrotnys.5 Rozmowa z odgrywaniem roli 5.12 Rozmowa na podstawie ilustracji Rozmowa na podstawie materiału stymulującegozdań do luk w tekściePrzedmioty szkolne, pomieszczenia w szkole, życie szkolne, zajęcia pozaszkolne, zwroty z czasownikami do, make, takeCzynności codzienne, spędzanie czasu wolnego, święta i uroczystości, członkowie rodziny, etapy życia, życie rodzinne, towarzyskie i uczucioweMÓWIENIE5.92 WielokrotnywybórWyrażenia z przyimkami Czasowniki złożone z trzech częściRozmowa Rozmowa 5.84 Rozmowa materiału s.82z odgrywaniem roli na podstawie ilustracji na podstawie stymulującego5.94 Rozmowa na podstawie ilustracji s.98 Rozmowa z odgrywaniem roli5.97 Prawda/Fałsz1:= 1:”= L7: L- = L- =Film, literatura, muzyka i sztuki sceniczne, sztuki wizualne, środki masowego przekazu: telewizja i prasa, programy telewizyjne, komunikacja w internecie5.116 Prawda/FałszDyscypliny sportowe, przydatne zwroty, sportowcy i miejsca do uprawiania sportu, sprzęt sportowy, sporty ekstremalne, zawody sportowe, sport wyczynowy, przydatne zwroty5.116: :Dobieranienagłówkówdo części tekstuTworzenie rzeczowników: przyrostki Czasowniki złożone z SET 5.121 WielokrotnyChoroby i ich objawy, leczenie, pomoc w nagłych wypadkach; urazy, leczenie szpitalne, niepełnosprawność, zdrowy tryb życia5.128Obsługa urządzeń, awarie techniczne, technologie informacyjno-komunikacyjne, dziedziny nauki, odkrycia i wynalazki, odkrywanie kosmosu5.140 Wielokrotny-; iPrzymiotniki z przyimkami Czasowniki złożone z TURNDobieranies.118 s.110Rozmowa na podstawie ilustracji Rozmowa na podstawie materiału stymulującegozdań do luk w tekścies.130Rozmowa Rozmowa Rozmowa materiałuCzasowniki złożone z TAKE s.132wybórWyrazy wieloznaczne Zwroty z TAKEi GO nagłówkówdo części tekstuUkształtowanie terenu; krajobraz, pogoda i klimat, katastrofy naturalne, zwierzęta, świat roślin, zagrożenia środowiska naturalnego, ochrona środowiska naturalnegos. 152 Dobieranienagłówkówdo części tekstuPrzestępczość, przestrzeganie prawa, rodzaje kar,zwroty, struktura państwa i urzędy, polityka, praca społecznas.l64Przymiotniki z przyimkami ZwrotyzGETWielokrotnywybórWyrazy wieloznaczne Tworzenie rzeczowników: przyrostki 5.169 Dobieranie zdań do luk w tekścieRozmowa Rozmowa Rozmowa materiałuna podstawie ilustracji z odgrywaniem roli na podstawie stymulującegowybór5.145 Dobieranies.108 s.108z odgrywaniem roli na podstawie ilustracji na podstawie stymulującegos.142 s.l44Rozmowa z odgrywaniem Rozmowa na podstawie materiału stymulującegos.154Rozmowa Rozmowa Rozmowa materiałus.156s.l66 s.l68roliz odgrywaniem roli na podstawie ilustracji na podstawie stymulującegoRozmowa z odgrywaniem Rozmowa na podstawie materiału stymulującegorolir-·~ROZUMIENIE ZE SŁUCHUrW~()WII~Dr::=~:::; “,’ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCHPI~~MNA 5.5 Prawda/Fałsz 5.14 Wielokrotny wybór5.6 Transformacje zdań Test luk sterowanych 5.9 Minidialogi,: ‘,:’Czasy teraźniejsze; przedimki o/on, the i brak przedimka5.13 List prywatny: e-mailPO ROZDZIALE5.15 Ustny zestaw egzaminacyjny s.16 Słowniczek s.17 Sprawdź się! (l)5.22 Dobieranie 5.24 Prawda/Fałsz5.23 Transformacje zdań Test luk sterowanych luk 5.26 UzupełnianieCzasy perfect; zaimki nieokreślones.26List prywatny: e-mail5.27 Ustny zestaw egzaminacyjny -5.28 Słowniczek 5.29 Sprawdź się! (l)5.36 Dobieranie 5.18 Prawda/Fałsz5.35 Tłumaczenie fragmentów zdań Test luk sterowanych 5.38 MinidialogiCzasy przeszłe; konstru kcja used5.37 List prywatny5•.39 Ustny zestaw egzaminacyjny 5.40 Słowniczek 5.41 Sprawdź się! (l)zdań s.47 Transformacje Test luk sterowanych 5.50 Uzupełnianie lukRóżnice w użyciu czasów; wyrażenia określające ilość5.50 List półoficjalny: podanie o pracęs.51 Ustny zestaw egzaminacyjny 5.52 Słowniczek 5.53 Sprawdź się! (1)5.60 Prawda/Fałsz s.62 Dobieranie5.59 Tłumaczenie fragmentów zdań Test luk sterowanych 5.63 MinidialogiCzasy przyszłe; przyimki5.61 List prywatnys.63 Ustny zestaw egzaminacyjny 5.64 Słowniczek s.65 Sprawdź się! (l)s.70 Wielokrotny wybór 5.74 Prawda/Fałszs. 71 Transformacje zdań Test luk sterowanych 5.18 “Uzupełnianie lukKonstrukcje czasownikowe; i such; in order to, 50 as tos.74List prywatny: e-mails.75 Ustny zestaw egzaminacyjny s.76 Słowniczek 5.77 Sprawdź się! (l)5.84 Dobieranie 5.86 Wielokrotny5.83 . Tłumaczenie fragmentów zdań Test luk sterowanych 5.86 MinidialogiStrona bierna; konstru kcja have5.85 List półoficjalny: reklamacjai.87 Ustny zestaw egzaminacyjny 5.88 Słowniczek s.89 Sprawdź sięl (1)5.98 List prywatny: wpis na blogu5.99 Ustny zestaw egzaminacyjny 5.100 Słowniczek 5.101 Sprawdź się! (1)5.46 Wiełokrotny 5.48 Dobieraniewybórwybórto50sometbuv;danet;zdań 5.95 Transformacje Test luk sterowanych 5.96 Uzupełnianie luk5.94 Dobieranie 5.96 Prawda/Fałszwybór 5.106 Wielokrotny 5.110 Prawda/Fałsz5.107 Tłumaczenie fragmentów zdań Test luk sterowanych 5.110 MinidialogiCzasowniki modalne (1); pytania pośrednie5.109 List półoficjalny: zgłoszenie do konkursu5.118 Prawda/Fałsz 5.120 Dobieranie5.119 Test luk sterowanych Transformacje zdań 50122 Uzupełnianie lukStopniowanie przymiotników i przysłówków; konstrukcje z przymiotnikiem i przysłówkiem5.122 List prywatny: e-mail5.123 Ustny zestaw egzaminacyjny 5.124 Słowniczek 5.125 Sprawdź się! (l)5.131 Tłumaczenie fragmentów zdań Test luk sterowanych 5.134 MinidialogiMowa zależna; zaimki zwrotne5.133 List prywatny: e-mail5.135 Ustny zestaw egzaminacyjny 5.136 Słowniczek 5.137 Sprawdź się! (l)5.142 Prawda/Fałsz s.l44 Wielokrotny wybórzdań 5.143 Transformacje Test luk sterowanych 5.146 Uzupełnianie lukZdania przydawkowe definiujące i niedefiniujące; formy dzierżawcze5.146 List półoficjalny: zapytanies.147 Ustny zestaw egzaminacyjny 5.148 Słowniczek 5.149 Sprawdź się! (l)s.156 Wielokrotny s.1S8 Dobieraniewybór5. tsS Tłumaczenie fragmentów zdań Test luk sterowanych s. 158 MinidialogiCzasowniki modalne (2); zdania z podmiotami there i it5.157 List prywatny: wpis na blogus.159 Ustny zestaw egzaminacyjny s.160 Słowniczek 5.161 Sprawdź się! (l)s.166 Wielokrotny 5.168 Dobieraniewybór5.167 Transformacje zdań Test luk sterowanych s. 170 Uzupełnianie lukSpójniki; pytania rozłączne5.170 List półoficjalny: wpis na forum5.171 Ustny zestaw egzaminacyjny 5.172 Słowniczek 5.173 Sprawdź się! (l)5.132 Dobieranie 5.134 WielokrotnyZdania warunkowe (zerowy, pierwszy i drugi tryb warunkowy); either i neither, every i each; both; another i otherwybór5.111 Ustny zestaw egzaminacyjny 5.n2 SłowniczeK ‘ 5.113 Sprawdź się! (1)Przed Wami Oxford Matura Trainer. Poziom podstawowy. Repetytorium zjęzyka angielskiego – inspirujący, nowoczesny podręcznik, który skutecznie przygotuje was do egzamninu maturalnego. Nasze repetytorium: ~ zapewnia systematyczną naukę wszystkich typów zadań maturalnych – ustnych i pisemnych, ~ jest na odpowiednim poziomie trudności, zgodnym z poziomem matury, ~ ma jasną i przejrzystą strukturę, a także atrakcyjną szatę graficzną, ~ zawiera zarówno solidną powtórkę słownictwa maturalnego, jak i utrwala je w tekstach i zadaniach egzaminacyjnych, ~ zawiera teksty do czytania i słuchania, które Was zaciekawią i zainspirują do dyskusji, ~ zapewnia praktyczną pomoc w rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych dzięki wskazówkom, przykładowym wypowiedziom i listom przydatnych zwrotów, ~ zawiera wskazówki przydatne w rozwiązywaniu wszystkich typów zadań, ~ proponuje nowoczesny i atrakcyjny sposób nauki w formie interaktywnej pracy domowej na platformie e-Iearningowej Oxford English Online.Struktura podręcznika Oxford Matura Trainer zawiera czternaście rozdziałów tematycznych odpowiadających tematom wymienionym w Informatorze o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2074/2075. Tematyka związana z kulturą krajów anglojęzycznych (piętnasty temat maturalny) została ujęta w tekstach znajdujących się w działach: Rozumienie tekstów pisanych i Rozumienie ze słuchu. Na końcu podręcznika znajdują się obszerne działy uzupełniające i informacyjne: ~ Gramatyka: objaśnienia zagadnień gramatycznych wymaganych na maturze wraz z ćwiczeniami utrwalającymi ~ działy dotyczące egzaminu ustnego i pisemnego, które zawierają: -listy zwrotów przydatnych na egzaminie ustnym i pisemnym oraz wzory wypowiedzi pisemnych, – strategie egzaminacyjne ułatwiające wykonanie poszczególnych typów zadań. Krótki opis działów zawartych w każdym rozdziale znajduje się poniżej.Słownictwo W tym dziale powtórzycie i poszerzycie słownictwo wymagane na egzaminie. Każde ćwiczenie jest opisane nagłówkiem, który wskazuje, jakiego tematu dotyczy. Zawarliśmy tu wiele ćwiczeń komunikacyjnych i pytań do dyskusji, abyście jak najczęściej wykorzystywali poznane słownictwo w swoich wypowiedziach. Każde słowo znajdziecie również w słowniczku tematycznym zamieszczonym po każdym rozdziale.Rozumienie tekstów pisanych W tym dziale, oprócz wszystkich typów zadań egzaminacyjnych, znajdziecie wiele praktycznych porad w ramkach Exam Tip. Każdy tekst stanowi punkt wyjściowy do dyskusji oraz do poszerzenia zasobu słownictwa. Z myślą o nowej części egzaminu wprowadzamy tu takie zagadnienia leksykalne jak czasowniki złożone, wyrazy wieloznaczne czy czasowniki z przyimkami. Ich znajomość pomoże Wam w rozwiązywaniu zadań testujących znajomość środków językowych.Rozumienie ze słuchu Ponieważ rozumienie ze słuchu to umiejętność, która zwykle przysparza uczniom wiele trudności, położyliśmy szczególnie duży nacisk na rozwijanie właśnie jej. W każdym rozdziale znajdziecie dwa zadania na rozumienie ze słuchu, aby dobrze zapoznać się ze wszystkimi typami zadań i gruntownie je przećwiczyć.WypowiedźpisemnaOprócz zadania egzaminacyjnego każdy rozdział zawiera także przykładowe wypowiedzi oraz przydatne zwroty i wskazówki egzaminacyjne. Wytłumaczymy, jak – krok po kroku – opanować umiejętność pisania i redagowania wypowiedzi pisemnych.Znajomość środków językowych W każdym rozdziale macie możliwość sprawdzenia swojej znajomości dwóch wybranych zagadnień gramatycznych, a następnie przekonania się, w jaki sposób są one testowane w zadaniach egzaminacyjnych. Jeśli jakieś zagadnienie gramatyczne wciąż przysparza Wam trudności, możecie skorzystać z objaśnień gramatycznych i ćwiczeń zamieszczonych w dziale poświęconym gramatyce, znajdującym się na końcu podręcznika.Mówienie Umiejętność skutecznej komunikacji w języku obcym jest ważna w życiu codziennym, jak i na egzaminie. Dlatego każdy rozdział podręcznika zawiera dwa lub trzy działy poświęcone zadaniom ustnym, a także pełny zestaw maturalny na końcu każdego rozdziału. W działach tych znajdziecie również wskazówki, przydatne zwroty i mnóstwo nagrań z przykładowymi wypowiedziami uczniów.Sprawdź się! Po każdym rozdziale zamieściliśmy dział powtórkowy, który pozwoli Wam utrwalić słownictwo, gramatykę i funkcje językowe. Jeśli w trakcie wykonywania zadań będziecie potrzebować dodatkowych wskazówek i rad lub zechcecie przypomnieć sobie, w jaki sposób oceniana jest każda część egzaminu, skorzystajcie z odniesień do działów informacyjnych na końcu książki zamieszczonych przy każdym zadaniu. ~~ Strategie 1••••••••••••_ _ _ONLlNE MATURA TRA/NEROnline Matura Trainer to intera ktywna praca domowa, która jest dostępna na platformie e-Iearningowej Oxford English Online. Sąto dodatkowe ćwiczenia słownictwa i gramatyki, a także zadania egzaminacyjne w działach: Mówienie, Znajomość środków językowych i Wypowiedź pisemna. Te dodatkowe ćwiczenia umożliwią Wam utrwalenie i poszerzenie materiału z podręcznika, a co za tym idzie – lepsze przygotowanie do matury. Dzięki Online Matura Trainer: ~ otrzymacie natychmiastowy wynik i informację zwrotną Wasza praca będzie automatycznie sprawdzona i oceniona, ~ będziecie mogli skorzystać ze słowniczka, z modelowych wypowiedzi i list przydatnych zwrotów, a także z objaśnień gramatycznych, ~ w łatwy i szybki sposób skontaktujecie się z nauczycielem, który oceni wypowiedź pisemną lub nagraną wypowiedź ustną, ~ będziecie mogli wykonać pracę domową w dowolnym miejscu i o dowolnej porze, korzystając z komputera, tabletu lub smartfona. Dostęp do interaktywnej pracy domowej Online Matura Trainer można uzyskać za pomocą kodu aktywacyjnego, który znajduje się pod zdrapką na okładce książki. Znajdziecie tam również wskazówki, jak zarejestrować się na stronie www.oxfordenglishonline.pl.Jak samodzielnie do egzaminu?przygotowywaćsięOto kilka praktycznych porad. ~ Wykonaj egzamin próbny (np. korzystając z testów z lat poprzednich, dostępnych na stronie www.cke.edu.pl). Wynik testu da ci informację, z którymi zadaniami radzisz sobie dobrze, a z którymi – słabiej, a więc nad czym warto jeszcze popracować. ~ Nie odkładaj przygotowania do egzaminu na ostatnią chwilę. Zaplanuj czas na systematyczną naukę – przynajmniej dwa razy w tygodniu. ~ Gdy uczysz się samodzielnie w domu, używaj zegarka, aby przyzwyczaić się do limitu czasowego przeznaczonego na wykonanie zadań na “prawdziwej” maturze. ~ Powtarzając słownictwo, korzystaj ze słowniczków tematycznych nagranych w formacie mp3 i dostępnych na www.oxfordenglishonline.pl. Zapisuj nowo poznane wyrazy w zeszycie i odczytuj je na głos, aby zapamiętać zarówno ich wymowę, jak i pisownię. Wykorzystuj słownictwo, którego się nauczyłeś/nauczyłaś w pracach pisemnych i wypowiedziach ustnych. ~ W nauce mówienia pomoże Ci nagrywanie i odsłuchiwanie własnych wypowiedzi. Przydatne zwroty [Jaegzaminie ustnym znajdziesz w ramkach Use iti w każdym rozdziale oraz w działach informacyjnych na końcu podręcznika. ~ Po wykonaniu zadania pisemnego spróbuj sam/sama je poprawić. Wykorzystaj wzorcowe wypowiedzi, wskazówki i strategie egzaminacyjne. ~ Staraj się być stale w kontakcie zjęzykiem angielskim. Oglądaj ciekawe filmy lub programy w wersji anglojęzycznej i czytaj interesujące książki (np. uproszczone lektury w języku angielskim). ~ I na koniec najważniejsze: bądź pozytywnie nastawiony! W czasie egzaminu zaprezentuj swoje umiejętności i efekty kilku lat pracy – jest więc doskonała okazja, by zabłysnąć! Życzymy sukcesów na eqzarniniel Zespół RedakcjiDPracujciew parach. Opiszcie na zmianę osoby przedstawione na rysunkach tak, aby wasz kolega odgadł/wasza koleżanka odgadła, o którą postać chodzi.SŁOWNICTWO Dane osobowe DUzupełnij formularz, który wypełniła Kasia, gdy zapisywała się na kurs językowy. Użyj wyrazów z ramki.This person is of medium build. He/She’s got wrinkles …age level of English name place of birth telephone no: home/mobile nationality occupation sex email addressPersonallnformation Form Kasia Nowak 218femaleWarszawa, PolandPolishstudentintermediatekaska [email protected] …22 390 9696/507048779••.&.-J–D Pracujciew parach. Zadajcie sobie nawzajem pytania, którą pomogą wam wypełnić formularz z ćw. 1 informacjami o swoim koledze/swojej koleżance.Wygląd zewnętrznyD Zapisz wyrazyz ramki obok odpowiedniego nagłówka. Niektóre określenia mogą pasować do więcej niż jednej kategorii. 5#m tałł handsome moustache brown in his/her early/mid/late twentiestattoocurlyplumpwrinkles long medium height medium build wavy overweight blonde elderly expressive straight young pretty short middle-aged blue beautiful thin good-Iooking scar dark attractive green freckles beard fair baldBuildI slim,HeightI tall,Hair Eyes Age Looks Distinguishing featuresCechy charakteruD Dopasujprzymiotniki opisujące cechy charakteru do przymiotników o przeciwnym znaczeniu.1 friendly 2 quiet 3 hard-working 4 confident 5 generous 6 polite 7 clever 8 gentle 9 sensibleDZapiszprzymiotniki nagłówkiem.positivesilly b aggressive c mean d talkative e unfriendly f stupid g lazy h rude i shy z ćw. 5 pod odpowiednimb negativec positive or negativeD Do podanych1& Porozmawiajcieprzymiotników dopasuj odpowiednie przedrostki o znaczeniu negatywnym, tak aby utworzyć wyrazy o przeciwnym znaczeniu. tidy honest loyal realistic ambitiouskindselfishsecurereliablematurepatientresponsiblew parach na tematy podane w ramce. Wykorzystajcie czasowniki i zwroty z ćw. 10. snakes heights clowns being in smali spaces meeting new people spiders f1yingpolite tolerantA How do you fee/ obout spiders? B I hovent gotun-in-dis-im-problem with spiders. I quite like them.A Are you ofroid of heights?ir-Yes,10m. I try to ovoid high p/oees.untidyZainteresowania1& Uzupełnijtekst wyrazami z ramki.without about into on find spareOpisywanie uczuć i upodobań przymiotniki z ramki do wyrazów o podobnym znaczeniu. scared angry1 2 3 4worriedhappyembarrassedI’m really interested 1 _ computers and computer games. I also 2 a lot of time at the library surfing the internet. I have recently set up my own website and I 3 like uploading photos and information onto it.calmsurprised5 terrified 6 annoyed 7 envious 8 pleasedupset relaxed ashamed astonishedIn my 4 time, I read books, magazines, comics, anything! 15 reading very relaxing. At the moment I’m really 6 _ detective stories, but I’m keen 7 political thrillers, too.DDopasujprzymiotniki opisujące uczucia z ćw. 8 do poniższych sytuacji. Niektóre przymiotniki pasują do więcej niż jednej sytuacji.1 2 3 4getting 100% in your English exam giving a speech to 50 people losing your new mobile phone missing the last episode of a series you’ve been watching on TV 5 telling somebody your best friend’s biggest secret 6 winning a holiday to the Caribbean 7 sunbathing at the beachI can’t livesport! I’m mad basketball and tennis and I’m 10 • the school football team. It keeps me fit and it’s great fun.1& OdpowiedzcieHow important do you think physical appearance is?e What should an ideal friend be like?_ _ /look like?haven’t got a problem with dislike hate keep away from feel all right about despise stay away from get nervous when/ /w parach na poniższe pytania.o What does your mother/father/brotherlsisterczasowniki i zwroty z ramki do wyrazów o podobnym znaczeniu.II!) Dopasuj1 avoid / 2 don’t mind / 3 can’tstand/in (x2) spendProfileDDopasujjealousparticularlyWhat annoys you about other people?e When was the lasttime you were really worried or happy? Why? e What do you like doing in your free time? I••••••••.. ———ONL1NE MATURATRA/NERDobieranie~~Strategie s. 221DPrzyjrzyj się ilustracjomi powiedz, jakie cechy charakteru, twoim zdaniem, mają osoby, które są na nich przedstawione. I think this person is probabJy hard-workingand cJever.D Pracujcie w parach. Opisz siebie koledze/ koleżance. Wybierz w tym celu trzy przymiotniki określające cechy pozytywne oraz trzy negatywne. Uzasadnij swój wybór. /’m quite a patient person because I don’t qet annoyed when I have to wait for peopJe. /’m probabJy a bit Jazy. I dortt Jike working tOGhard.·m’\~’jl.Przeczytaj szybko cały tekst, żeby zorientować się, czego dotyczy każdy akapit. Zanim zaznaczysz odpowiedź, upewnij się, że pozostałe nagłówki nie pasują do danego fragmentu.3 EXAMTASKPrzeczytaj tekst obok. Do każdego akapitu (1-7) dopasuj zdanie (A-H), które oddaje jego treść. Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej części tekstu.A B C D E F G HThey hide what they reallywant. They get angry very easily. They are sensitive and want people to likethem. They are happy and original, but they need to be independent. They want an easy life. Their positive qualities mean that they are sometimes victims. They care about other people and don’t like change. They want to do big things, and they care more about themselves than about other people.- wygląd zewnętrzny attractive atra kcyj ny beautiful piękny good-Iooking atrakcyjny, przystojny handsome przystojny looks wygląd, uroda pretty ładny ugly brzydki unattractive nieatrakcyjny Cechy szczególne beard broda (zarost) distinguishing features szczególne freckles piegi moustache wąsy scar blizna tattoo tatuaż wrinkles zmarszczkicechyCechy charakterubuild budowa ciała, sylwetka fat gruby medium build średniej budowy ciała overweight tęgi, z nadwagą plump pulchny, puszysty slim. szczupły thin chudy well-built dobrze zbudowany Wzrost height wzrost medium height wzrostu short niski \ tall wysoki’CZŁOWIEKśredniegoWłosy bald łysy hair włosy blonde – blond włosy brown – brązowe włosy curly – kręcone włosy dark – ciemne włosy fair – jasne włosy long – długie włosy short – krótkie włosy straight – proste włosy wavy – pofalowane włosy Oczy eyes oczy blue – niebieskie oczy brown – brązowe oczy expressive – wyraziste, pełne wyrazlj,jlczy greel1’.Dżieloni oczy Wiek age wiek elderly starszy – lady starsza pani in his/her early twenties trochę ponad 20 lat in his/her late forties przed 50-tką in his/her mld-thirties około 35 lat,’łJNl’iiJ-adventurous żądny przygód, śmiały aggressive agresywny ambitious ambitny bossy dominujący brave odważny bright/intelligent bystry, inteligentny cheerful pogodny clever sprytny confident pewny siebie creative twórczy dishonest nieuczciwy disloyal nielojalny enthusiastic entuzjastyczny friendly przyjazny, życzliwy generous hojny, szczodry gentle łagodny hard-working pracowity have a sense of humour mieć poczucie humoru honest szczery immature niedojrzały impatient niecierpliwy impolite nieuprzejmy insecure niepewny, niepewny siebie intolerant nietolerancyjny irresponsible nieodpowiedzialny kind miły lazy leniwy lively żywy, żywiołowy loyal lojalny mature dojrzały mean skąpy modest skromny patient cierpliwy personality osobowość polite uprzejmy quality (of character) cecha charakteru quiet cichy reliable niezawodny, solidny responsible odpowiedzialnyrude niegrzeczny secure bezpieczny selfish samolubny sensible wrażliwy shy nieśmiały silly niemądry, głupi sociable towarzyski stubborn uparty stupid głupi talkative gadatliwy tolerant tolerancyjny unambitious bez ambicji unfriendly nieprzyjazny unkind niemiły unreliable niesolidny, niepewny unselfish pozbawiony egoizmuOpisywanie uczuć i upodobań admire podziwiać angry zły, rozzłoszczony annoyed zirytowany ashamed zawstydzony astonished zdziwiony, zaskoczony avoid unikać calm spokojny can’t stand sth nie móc czegoś znieść care about sb/sth troszczyć się o kogoś/coś despise pogardzać dislike nie lubić don’t mind sth nie mieć nic przeciwko czemuś embarrassed zażenowany be – about sth być czymś skrępowanym emotion/feeling uczucie, emocja envious zazdrosny, zawistny feel czuć, czuć się – all right about sth nie mieć z czymś problemu – sorry for sb współczuć komuś get nervous denerwować się happy szczęśliwy hate nienawidzić haven’t got a problem with sth nie mieć z czymś problemu jealous zazdrosny keep away from sth trzymać się z dala od czegoś mood nastrój, humor be in a good/bad – być w dobrym/złym humorze pleased zadowolony relaxed zrelaksowany scared przestraszony shocked zszokowany stay away from sth trzymać się z dala od czegoś surprised zdziwiony terrified przerażony unhappy nieszczęśliwy upset zaniepokojony worried zmartwionyZainteresowania be fond of sth bardzo coś lubić be good at sth być w czymś dobrym be interested in interesować się czymś be into sth być czymś zainteresowanym be keen on sth przepadać za czymś be mad about sth mieć bzika na jakimś punkcie can’t live without sth nie móc bez czegoś żyć enjoy sth lubić coś, czerpać z czegoś przyjemność find sth (relaxing) uważać coś za (relaksujące) leisure czas wolny, rekreacja” – activities rozrywki, hobby particularly like szczególnie coś lubić spare/free time czas wolnyTworzenie rzeczowników: przyrostki bored/boredom znudzony/nuda happy/happiness szczęśliwy/ szczęście honest/honesty szczery/ szczerość kind/kindness uprzej my/ uprzejmość relaxed/relaxation zrelaksowany/relaksacja simple/simplicity prostyl prostota strong/strength silny/siła true/truth prawdziwy/prawdaCzasowniki z przyimkami blame sb for sth winić kogoś za coś depend on sb/sth polegać na kimś!czymś forgive sb for sth wybaczyć komuś coś insist on doing sth nalegać na zrobienie czegoś protect sb/sth from sb/sth chronić kogoś/coś od kogoś/ czegoś succeed in doing sth odnieść w czymś sukcesPrzymiotniki z końcówką -ING oraz -ED annoyed/annoying zirytowany/ irytujący relaxed/relaxing zrelaksowany/ relaksujący bored/boring znudzony/nudny embarrassed/embarrassing zażenowa ny/żen ujący excited/exciting podekscytowany/ekscytujący disappointed/disappointing rozcza rowa ny/rozcza rowu jący interested/interesting zainteresowany/interesujący–~,- -,,–,'”‘-~”,–,’,~-,._,-“‘._,_O _.~:_’SPRAWDŹSIĘ!które nie pasuje do pozostałych. Uzasadnij swój wybór. curly overweight plump slim clever generous intermediate polite aggressive fair rude unfriendly freckles scars males wrinkles curly mature straight wavy afraid confident scared terrified beard hair moustache height attractive handsome mean prettyDW każdym zdaniu zakreśl właściwy wyraz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 102 minut yZESTAWEGZAMINACYJNYRozmowa wstępnaWhere would you prefer to live: in the suburbs or in the city centre? Why? 2 Who looks after your place when you are away? 3 Would you hire an interior decorator to do your flat/ house? Why/Why not? 4 How would you furnish your ideal kitchen?(94minutyZadanie 1Rozmowa z odgrywaniemrolieS>5 minutZadanie 3Rozmowa na podstawie materiału stymulującego Popatrz na ilustrację 1. i ilustrację 2. Przebywasz za granicą. Poszukujeszzakwaterowania. Masz do wyboru dwie poniższe propozycje lokalizacji mieszkania. ~ Wybierz tę lokalizację, która, twoim zdaniem, będzie bardziej odpowiednia, i uzasadnij swój wybór. ~ Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz drugą propozycję.Zamierzasz wynająć mieszkanie w Londynie. Rozmawiasz z agentem nieruchomości. W rozmowie z egzaminującym omów poniższe kwestie.(Rozmowę rozpoczyna egzaminujqcy).~Zadanie2 Rozmowa na podstawie ilustracji Describe the picture.Pytania egzaminującego 1 Why is the boy vacuuming the floor? 2 How do you help in the house? 3 Tell me about a situation when something at home broke down.Pytania egzaminującego 1 What are the advantages of living in the city centre? 2 Some people say that the place where we live influences our personality. How far do you agree? 3 What might be difficult about moving to a new area? Why? 4 What are the most important things to consider when renting accommodation? ~2~27~ -. ~~Transkrypcja fonetyczna na stronie www.oxfordlearnersdictionaries.comSŁOWNICZEK:4DMP3 onlinePomieszczenia w domu i ich wyposażenie Łazienka basin umywalka bath wanna bathroom łazienka mirror lustro shower prysznic toilet toaleta towel ręcznik washing machine pralkaSypialnia bed łóżko bedroom sypialnia blanket koc rug dywanik wardrobe szafaKuchnia i jadalnia chair krzesło cooker kuchenka kitchen cupboard szafka kuchenna dishwasher zmywarka fridge/refrigerator lodówka kettle czajnik kitchen kuchnia microwave kuchenka mikrofalowa oven piekarnik rubbish bin kosz na śmieci sink zlewozmywakSalon armchair fotel coffee table stolik do kawy, ława OVO player odtwarzacz DVD fireplace kominek furniture meble living room salon sofa sofa TV /telly telewizorGabinet bookshelf pólka na książki desk biurko lamp lampa study gabinetPrzedpokój doormat wycieraczka hall/hallway przedpokój, korytarzInne wyposażenie i dekoracje carpet dywan central heating centralne ogrzewanie curtain zasłona doorbell dzwonek light switch kontakt (elektryczny) picture obraz, zdjęcie radiator grzejnik, kaloryferOpisywanie położenia above nad,ponad behind za between między downstairs na dole (w budynku) in w~2:;J.,.,~.DOM in front of przed nextto obok on nad, ponad opposite naprzeciw under pod upstairs na górze (w budynku)Opisywanie domu Rodzaje domów i mieszkań block of flats blok mieszkalny bungalow dom parterowy cottage domek wiejski detached house dom wolnostojący flat/apartment mieszkanie studio – kawalerka top-floor – mieszkanie na ostatnim piętrze house dom mansion dwór palace pałac residence rezydencja semi-detached house bliźniak skyscraper drapacz chmur terraced house dom w zabudowie szeregowej, segment tower block wieżowiec villa willaCzęści domu attic poddasze, strych baleony balkon ceiling sufit cellar/basement piwnica chimney komin drive podjazd floor podłoga; piętro on the first – na pierwszym piętrze on the ground – na parterze garage garaż garden ogród lift winda roof dach room pokój shutters okiennice staircase klatka schodowa stairs schody storey kondygnacja, piętro ten+- building dziesięciopiętrowy budynek terrace tarasPrzymiotniki opisujące domy i mieszkania bright jasny duttered zagracony comfortable wygodny cosy przytulny enormous olbrzymi, ogromny impressive imponujący modern nowoczesny renovated wyremontowany, odnowiony spacious przestronny uncomfortable niewygodny unfurnished nieumeblowanyPracewdomu dean the windows/the floors myć okna/czyścić podłogi do the deaning sprzątaćdo the washing up zmywać naczynia do the dusting ścierać kurze do the housework wykonywać prace domowe do the ironing prasować do the shopping robić zakupy do the washing/laundry robić pranie hoover/vacuum (the floors/the carpets) odkurzać (podłogi! dywany) lay the table nakrywać do stołu make the bed ścielić łóżko throw away/take out the rubbish wyrzucać śmieci tidy up sprzątać tidy (your) room sprzątać (swój) pokójPrace remontowe decorate a fiat urządzać mieszkanie do repairs naprawiać, reperować furnish a fiat umeblować mieszkanie interior decorator dekorator wnętrz paint the walls malować ściany renovate odnawiać, remontowaćMiejsce zamieszkania countryside/country wieś fully furnished w pełni wyposażony home town miasto rodzinne live mieszkać – in a city mieszkać w dużym mieście – in a town mieszkać w małym mieście – in the city centre mieszkać w centrum dużego miasta neighbour sąsiad/sąsiadka neighbourhood okolica, sąsiedztwo old town starówka quiet location cicha okolica resident mieszkaniec/ mieszkanka residential area dzielnica mieszkaniowa suburbs przedmieścia tiny maleńki, niewielki village wioskaWynajmowanie i zakup mieszkania lub domu bill rachunek gas – rachunek za gaz pay the -s płacić rachunki buy/purchase a house kupować dom flatmate współlokator/ współlokatorka landlord/landlady właściciel/ właścicielka (mieszkania lub domu czynszowego) łet a flat/houseJroom wynajmować komuś mieszkanie/dom/pokój mortgage hipoteka; kredyt hipotecznypay the – spłacać kredyt hipoteczny estate agency biuro nieruchomości estate agent agent/agentka nieruchomości rent czynsz rent a flat/house/room wynajmować mieszkanie/dom/ pokój (od kogoś) tenant najemca/najemczyni, lokator/lokatorkaZwroty be at horne/be in być w domu be in bad/good condition być w dobrym/złym stanie be out być poza domem go (straight) home iść (prosto) do domu live on your own mieszkać samodzielnie lock the door zamykać drzwi na klucz move przeprowadzać się – house przeprowadzać się – in wprowadzać się – into a new fiat wprowadzać się do nowego mieszkania – out wyprowadzać się share a flar/a room with sb wspólnie mieszkać z kimś (w mieszkaniu/pokoju)Wyrazy wieloznaczne fiat płaski – tyre przebita opona – landscape równinny krajobraz get dostawać – through the door dostać się do środka make robić – a decision podejmować decyzję – the bed ścielić łóżko place miejsce; miejscowość; mieszkanie a – of your own własne mieszkanie remind przypominać – sb of sth przypominać komuś coś, być podobnym – sb to do sth przypomnieć komuś o zrobieniu czegoś sig n oznaka; znak (drogowy) not see a – of sb/sth nie widzieć czegoś/kogoś star gwiazda; gwiazda (filmu) thick gruby; gęsty (włosy)Zwroty z LOOK look after sb opiekować się kimś look down on sb gardzić kimś, patrzeć na kogoś z góry look for sb/sth szukać kogoś/ czegoś look into sth badać coś look sth up sprawdzać (słowo w slowniku) look up to sb podziwiać, respektować kogośSPRAWDŹSIĘ!(2)D Dopasuj wyrazyz kolumn A i B, tak aby utworzyć poprawne wyrażenia.Many people think hostels are low quality accommodation, but in fact they’re cheap and comfortable. LOOK Many people hostels, but in fact they’re cheap and comfortable. 8 Is this your first visit to a New York suburb? EVER _______ a New York suburb before?A 1 2 3 4 5 6 7central light DVD ground home rubbish tower 8 unfurnished 9 washinga bin b block cswitchd fiat e floor f heating g hD Uzupełnijzdania wyrazami z ramki. Niektóre wyrazy mogą być użyte dwukrotnie, a niektóre wcale.machine player town~keDW każdym zdaniu zakreśl te dwa z trzech2 3 4 5 6 7 84 5 6 7 8sig n flaorhave ~:tiC makeWe’re touring Beverly Hills today and want to ____ pictures of houses of Hollywood stars. Getting my own is too expensive, so l’m sharing a fiat with two other students. My roommate needs half an hour to _ a shower every day – it’s very annoying. Ilike staying in hoteis in Africa – they _ your bed for you and decorate it with flowers. The building was completely empty; there was no ____ of life there.D Przetłumacz fragmentyzdań w języku polskimna język angielski. 1 You (nigdy nic nie robisz) around the house – this has to change! 2 Excuse me, you look lost. _D Uzupełnijkażde zdanie, tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego. Wykorzystaj podany wyraz w niezmienionej formie.(Szuka pan kogoś)? (Nikt nie chce kupić) that 3 _______ house because people say there’s a ghost there. (Już umyłam okna). Do you 4 _______My family moved into this house 25 years ago. LIVING My family 25 years. 2 When did you buy this paintinq? HAD How long this painting? 3 This is my first stay in a four-star hotel. NEVER I in a four-star hotel before. 4 My neighbours are on holiday, so l’ve been taking care of their dog for the past week. AFTER My neighbours are on holiday, so /–~ __ .,the past week. 5 They started renovating their kitchen in June and rt’s still not finished.· HAVE They June. 6 Jake still has to throw away the rubbish. YET Jake _place____ up your mind – do you want to do the dusting or the washing up? 2 I could not live in a fiat on the top _ of a block of flats. I have a fear of heights. 3 trs a beautiful room, with a soft carpet on thepodanych wyrazów, które logicznie uzupełniają to zdanie. There’s a smali garden behind / between / in frontof my house. The Johnsons have a big fireplace in the study / bathroom / /iving room. I always have to pay the f/at / bi//s / rent at the beginning of the month. Please/ook up / remind / find ali the difficult word s in a dictionary. After breakfast Maggie put the plates and cups in the sink / dishwasher / rug. Ali the windows were quite smali and had no shutters / curtains / tenants. Arnie’s promised to make / hoover / tidy his room once a week. Tricia is renting a detached / spacious / cosy room in the centre of London.dowant me to do the dusting now? 5 That place (przypomina mi moje miasto rodzinne). (Zawsze podziwiałam) to 6 _______ my grandpa – do you know he built this house himself? _ 7 Why do you need my keys7 (Zgubiłeś) yours? _______(Czy nie widzieli Państwonaszej broszury)? We have everything from tiny i rooms to expensive viilas to rent. (Czy umeblowaliście) your 9 _______ new fiat yet?Pomieszczenia w szkoleSŁOWN leTWODPracujcieDOdpowiedzw parach.Przyjrzyjciesię ilustracjiHow do you think the students are feeling? ,. Would you like to be -~~~’~\li~~Vlt. a teacher? Why/Why not? –··-:J’–.–m!fJA: Where can I find the teachers?A: Where can I get lunch?B: They’re in the sPrzedmioty szkolneB: Inthec _ A: l’m studying IT.Where should I go? B: Go to the c r _ 6 A: Where do I go for PE7 B: Go to the g _ 7 A: Where is the chemistry class? B: In the 1 _ 8 A: Where is the head teacher? B: In her o _ 9 A: I’m playing football this afternoon. Where should I go? B: Tothes f . 10 A: Where do the students play at break? B: In the p _ 5zdania i wpisz ~ luki nazwy szkolnych.It’s the study of energy and matter, and things such as light, sound, heat and electricity. 2 You can learn about colour, shading and perspective in this subject. _ 3 lt’s the study ofthe world’s surface: its climate, countries, populations, etc. _ 4szkolnych.A: Where can I find a dictionary? B: Inthel _ 2 . A: Where can I keep my bag and sports kit? B: In your 1 .3 What do you remem ber about your first day at school?przedmiotówjejna poniższe pytania.DPrzeczytajPolly dotyczącednia w szkole. Wpisz w luki nazwypomieszczeńi odpowiedzciena pytaniapierwszegoIt involves playing instruments and learning about rhythm, etc. _S You learn about the past in this subject, e.g., life during World War II. _ In this subject you can find out how to use the internet and how to create websites. 7 It’s the study of plants, animals and humans.Życie szkolneDDopasuj Następniepoczątkizdań do ich zakończeń.przetłumaczwyróżnionewyrazyna język polski.lt’s the scientific study of the structure of substances. _DDopasujczasowniki1-9 do wyrazówa-i, tak aby utworzyćI I Iz przedmiotamiszkolnymi.l 2 3 4 5 6 7 8 9a b c d e f g h iread solve carryout memorise do draw examine play studyi wyrażeńnazwy czynności związanychhandball insects under the microscope maps problems human rights and politics sketches dates grammar and vocabulary exercises experimentsDo jakich przedmiotówszkolnych odnoszączynności opisane w ćw. 3?l c – geographyDZakryjciew parach kolumnęw ćw. 3 i sprawdźcie, odtworzyćz pamięci.z czasownikamiile wyrażeńmożeciesię1 A c1assmate 2 A head teacher 3 A break 4 A notebook 5 A textbook 6 Parents’ evening 7 A school certificate 8 A register a is when students stop working for a while. b is an official document students get at the end of the school year. c is something you write in. d is somebody you study with. e is a list of students’ names. f is something that contains information about your subject. g is the person who’s in charge of a school. h is when parents come to the school to discuss their children’s results.DPrzeczytaj e-mailSystem oświatyi zakreśl właściwe wyrazy.r-TD Uzupełnijtekst na temat szkół w Wielkiej Brytanii wyrazami z ramki. Il,YI ,Hi Marta,single-sexIn your last email you asked me about life at university in Enqland. We II, it isn’t easy I have to ‘do / make a lot of project work, and I have to “ebsent / attend a lot of classes and 3do / make notes, Sometimes, I have to 4give/ get a presentation in class. However, I think I’m 5daing / making progress. I hope sol As you know, I 6did / gat very badly in last year’s exams. In fact, I “tost / fai/ed two exams, and I had to 8retake / remake them in the summer. So this time, I’m not going to 9jump / skip any classes, and I’m going to lOmake / prepare for all my exams really carefully. I’m planning to sit in my room for hours, with all my books, “remedru; / revising everything I’ve learned. Hopefully, one day, 1’11 12get/ make my degree!comprę ensivenursery’AJOnmi~ed ‘”-ary secó-!~’SŁOWNICZEK:CDMP3 onlineDyscypliny sportowe athletics lekkoatletyka basketball koszykówka boxing boks diving nurkowanie fencing szermierka football/soccer piłka nożna golf golf high jump skok wzwyż hockey hokej horse racing wyścigi konne skating łyżwiarstwo figure – łyżwiarstwo figurowe speed – Iyżwiarstwo szybkie kayaking kajakarstwo long jump skok w dal motor racing wyścigi motocyklowe raller skating jazda na wrotkach sailing żeglarstwo skateboarding jazda na deskorolce ski jumping skoki narciarskie skiing narciarstwo snowboarding jazda na snowboardzie sports sporty individual – sporty indywidualne indoor – sporty halowe outdoor – sporty uprawiane na wolnym powietrzu team – sporty zespołowe sprint sprint swimming pływanie table tennis tenis stołowy tennis tenis volleybalI siatkówka windsurfing windsurfingUprawianie sportu do uprawiać – aerobics uprawiać aerobik – athletics uprawiać lekkoatletykę – boxing/judo/karate uprawiać boks/dżudo/karate – exercise wykonywać ćwiczenia – high jump/long jump trenować skok wzwyż/w dal – yoga uprawiać jogę give sb a yellow/red card dać komuś żółtą/czerwoną kartkę go iść,jeździć – cyeling jeździć rowerem – diving nurkować – kayaking pływać kajakiem – roller skating jeździć na wrotkach – skateboarding jeździć na deskorolce – skiing/snowboarding jeździć na nartach/ snowboardzie – surfing/windsurfing uprawiać surfing/windsurfing match/game mecz, gra lose a – przegrać mecz win a – wygrać mecz10.ii.l;I_SPORT play grać – basketball grać w koszykówkę – football grać w piłkę nożną – handball grać w piłkę ręczną – hockey grać w hokeja – tennis grać w tenisa – volleybalI grać w siatkówkę record rekord break a – pobić rekord world – rekord świata sport sport play/do – uprawiać sport take up a – rozpocząć uprawianie sportu team drużyna, zespół be in/on a – być w drużynie support a – kibicować jakiejś drużynieSportowcy i miejsca do uprawiania sportu Sportowcy athlete lekkoatleta/lekkoatletka boxer bokser/bokserka football player piłkarz/piłkarka goalkeeper bramkarz/ bramkarka golfer golfista/golfistka hockey player hokeista/ hokeistka jockey dżokej racing driver kierowca rajdowy run ner biegacz/biegaczka skater łyżwiarz/łyżwiarka skier narciarz/narciarka ski jumper skoczek narciarski swimmer pływak/pływaczka tennis player tenisista/tenisistka Miejsca bowling alley kręgielnia, tor kręglarski course tor wyścigów konnych court kort tenisowy; boisko (do siatkówki, koszykówki) (football) pitch boisko do piłki nożnej golf course pole golfowe ice rink lodowisko pool basen ring ring bokserski slope stok narciarski stadium stadion tracklracetrack bieżnia; tor wyścigowySprzęt sportowy bat rakietka (do tenisa stołowego); kij (do baseballa) costume strój kąpielowy equipment sprzęt goalposts słupki bramki goggles gogle narciarskie; okulary pływackie helmet kask ice skates łyżwy mask maska net siatka rac ket rakieta (do tenisa) rollerblades łyżworolki tracksuit dresSporty ekstremalne bungee jumping skoki na bungee caving chodzenie po jaskiniach extreme sport sport ekstremalny paragliding paralotniarstwo rock climbing wspinaczka (skałkowa) skydiving spadochroniarstwo white-water rafting spływ górskiZawody sportowe champion mistrz/mistrzyni championships mistrzostwa world – mistrzostwa świata coach trener/trenerka commentate komentować zawody sportowe compete for sth rywalizować o coś competition zawody, konkurs contestant/competitor zawodnik/zawodniczka cup puchar (nagroda); puchar (mistrzostwa) final finał game gra match mecz medal medal gold/silver/bronze – złoty/ srebrny/brązowy medal Olympic – medal olimpijski (The) Olympic Games olimpiada player gracz, zawodnik/ zawodniczka race wyścig referee sędzia sportowy semi-final półfinał spectator widz sporting event wydarzenie sportowe supporter/fan kibic take part in uczestniczyć w take place odbywać się toumament turniej trophy trofeumSport wyczynowy achieve good results osiągać dobre wyniki amateur amatorski approach podejście be under pressure być pod presją competitive sport sport wyczynowy fulfil one’s dreams spełniać czyjeś marzenia go on a special diet przechodzić na specjalną dietę healthy lifestyle zdrowy tryb życia improve performance poprawiać wyniki join a team dołączać do drużyny non-competitive sport sport uprawiany rekreacyjnie opponent przeciwnik/ przeciwniczka professional zawodowy tum – przejść na zawodowstwotake drugs brać doping train trenować training/practice trening training schedule program treningowy triais eliminacje do zawodówUdział w zawodach sportowych bali piłka catch a – łapać piłkę kick a – kopać piłkę throwa – (into the basket) rzucać piłkę (do kosza) beat pokonać – the other team pokonać przeciwną drużynę – the opponent pokonać przeciwnika draw remis get injured doznawać kontuzji hurt yourself zranić się qualify for the team zakwalifikować się do drużyny runner-up zdobywca drugiego miejsca save a goal obronić gol score rezultat, wynik; zdobyć (punkt) – a goal/a point zdobyć bramkę/punkt shoot strzelać succeed odnieść sukces, udać się viewer telewidz win zwyciężać winner zwycięzca/zwyciężczyniTworzenie rzeczowników: przyrostki decide/decision decydować! decyzja educate/education kształcić/ edukacja encourage/encouragement zachęcać/zachęta, wsparcie know/knowledge wiedzieć/ wiedza run/runner biegać/biegaczZwroty z SET set aside odkładać, oszczędzać set ba ck opóźniać set oft/set out wyruszać set up zakładać, otwierać, rozpoczynaćWyrazy bliskoznaczne break pobić (rekord); złamać (rękę); przerwa – up rozbić się na kawałki match zapałka; mecz; małżeństwo ring pierścionek, obrączka; ring bokserski give sb a – dzwonić do kogoś steps krok; działanie; stopień take -s podejmować kroki trouble kłopot; problem give sb – sprawiać komuś kłopoty go to a lot of – zadawać sobie dużo trudu—> ~~… ~~-~-~-~~~ ,–~~ —~ ~~– -~. —;~. ~–.coach jockey racket spectator boxing sprinting fencing tennis diving kayaking skateboarding windsurfing beat score track train cup golf medal trophy contest course rink track bat mask net pitchDUzupełnij zdania właściwymiwyrazamiw odpowiedniej formie.4 5 6 7There were thirty-two tennis players in the t , and the first prize was S l million. Soccer is one of the most c sports in the world today – ali teams do their best to win. l’rn afraid white-water r is alittle too extreme for me. Winners get ali the fame; being a r~ _ usually means being forgotten. The other team had a fantastic 9 _ He saved six goals in one match. The World Cup is one of the most important sporting e of this year. Both teams were equally good and the match ended in a d _D Uzupełnijkażde zdanie, tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego. The rules of baseball are so difficult that I can’t understand them. The rules of baseball are too ~ _ 2 Thirty injuries a year?This is a dangerous sport! Thirty injuries a year?What ~ _this is! 3 You don’t train hard enough to beat him. Ifyou ,you’ll never beat him. 4 My previous horse wasn’t as disciplined as this one. My new horse is much _ 56 7rJi1!?~~”SIĘ! (10)pasuje do pozostałych. Uzasadnij swój wybór.. ,DW każdej grupie słów zakreśl wyraz, który nie.’SlfR~WDŹ,1 2 3 4 5 6 7—–~-~-~the previous one. He is trying to save som e money to buy a mountain bike. ASIDE He is trying to buy a mountain bike. I have never seen such a bad football match before. It’s I have ever seen. If Maggie wants to become a figure skater, she must get fitter. Maggie is not a figure skater. The aerobics class wit h Mandy is more exhausting that this one. This aerobics class isn’t ~ _ the one with Mandy.DUzupełnijzdania wyrazami z ramki. Niektóre wyrazy mogą być użyte dwukrotnie, a niektóre wcale.I 2 3 4 5 6 7 8matches way steps times g~~~~-‘J Ali the were cancelled last week due to heavy rain. How many have I asked you to stop this? Children shouldn’t play with _ Pleasegive me a before you come over. The famous boxer decided to appear in the ~ one last time before retiring. The head teacher has taken to prevent bullying at this school. We’ve had some good in this house, but it’s time to move. You can go up to the top of the tower, but it’s got 594 so be prepared to get tired.D Przetłumacz fragmentyzdań w języku polskimna język angielski. 13 4 5 6 78 9 10(Czy nasze stadiony są wystarczająco duże) to hold the Football World Cup? Ifyou’re planning to take up tennis, buy _______ (najlepszą rakietę) you can find. The French couple (nie tańczy tak pięknie jak) the Spanish one. The Czech gymnast has not made a single mistake. _______ (Ależ wspaniały występ)! The American swimmer ~ _ (był szybszy niż) all the other competitors. This (był najgorszy wyścig) of the season for the McLaren team. The Kenyan sprinter (chce pobić rekord świata) during the next world championship. You’re jogging (zbyt szybko). I can’t keep up with you! Caroline plays handball _ (całkiem dobrze). I think Chris is such a great skater that he (wygra zawody).LeczenieSŁOWNICTWODZadajciesobie w parach poniższe pytania i odpowiedzcie na nie.1 How are you feeling today? 2 What do you usually do when you feel a bit iii?Choroby i ich objawyDDopasujwyrazy z ramki opisujące problemy zdrowotne do poniższych ilustracji. cold food poisoning fiu sprained anklesore throatallergyDDopasujkażdy z opisanych poniżej sposobów postępowania w przypadku choroby do problemów ze zdrowiem wymienionych w ćw. 2.1 2 3 4 5 6 7 8 9take plenty ofvitamin C take some medicine take a painkiller go and see a doctor go to casualty drink plenty of water stay in bed for a few days lie down for a while go to the chemist’sDPracujciew parach. Jedno z was źle się czuje i opisuje symptomy swojej choroby, a druga osoba z pary mówi koledze/koleżance, jak poradzić sobie z tą dolegliwością. Wykorzystajcie wyrazy z ćw. 2 i 3 oraz poniższe zwroty. I think you should/shouldn’t …. Why don’t you … ? If I were you, I would …. It would be a good idea (not) to ….A What’s the matter? You /ook ill. B I’ve qot a co/d. A I think you shou/d take plenty of vitamin C. You shou/dn’t go to schoo/ today.Pomoc w nagłych wypadkach;DPrzeczytajurazyponiższy e-mail i zakreśl właściwewyrazy.HiTim,D Sprawdźw słowniczku na s. 136 znaczenie wyróżnionych wyrazów i zwrotów, które opisują objawy chorób. Następnie dopasuj poniższe wypowiedzi do nazw chorób z ćw. 2. 1 I feel sick and l’ve got a terrible stomach ache. I’vegot __ . 2 My glands are swollen and it hurts when I swallow. I’ve got a(n) __ 3 l’ve got a headache, a runny nose and a bad cough. l’ve got a(n) __ 4 l’ve got a high temperature, my who le body aches and I feel really iiI. l’ve got __ 5 My foot’s swollen and it hurts when I walk. I’ve got a(n) __ 6 I’ve got a rash and it hurts when I breathe. l’ve got a(n) __ oJust thought I’d let you know that I won’! be at football practice because I’m 1injured / broken /damaged.1 feli down some stairs and banged my head and was 2unrea/ / unexp/ained / unconscious for a while. Mum gave me first 3aid I assistance I he/p. Then she called an ambulance and they took me to hospltal, My head was OK, but I “made / had / took an X-ray and they discovered I had a 5broken / upset I destroyed ankle. Luckily, I don’t have to “do / have / make an operation. Seeyou soon, BillyLeczenie szpitalneZdrowy tryb życiaD PracujcieII!) Uzupełnijw parach. Czyjej roli w szpitalu dotyczą poniższe zwroty: lekarza, pielęgniarki, czy pacjenta? 1Fitness Fanatics Clubwark on the wardtreat samebody——————————–A nurse works on the word. 2ulotkę właściwymi wyrazami.50, you want to ‘kfor somethingfit. Follow our adviceand you will!operate on same bodyrecover from an illness• You should2fa sensible diet.go into hospital• You should3Cdown on fatty food.take somebody’sbe dischargedgive samebodytake medicationtemperature• Ifyou are overweiqht, a few kilos.an examination• You should sd • You shouldCzym zajmują się poniżej wymienione osoby, które również pracują w szpitalu? Czy potrafisz wymienić więcej przykładów zawodów związanych z medycyną? paramedicphysiotherapist”senoughsleep.out in the gym at least• You should Bt. basketballregular exercise.• You should 7W twice a week.j’you should 41,up a sport likeor tenrus.porterUzupełnij zdania zwrotami z ćw. 7 w odpowiedniej formie. I had to be in hospital for a week, but then the doctor 2My grandpadecidedI was well, sais naw at home, but he’s not quitewell yet. He needs same time tohisoperation. 3The doctor nothingand decidedthere waswrong with me.The nursebecause she thoughtI hadD Odpowiedzciea fever. 5I’ve got fiu and Io ethree times a day.next week for an operationon my knee.w parach na poniższe pytania.How often do you have a general health check? How many colds do you think you get a year?NiepełnosprawnośćDDopasujponiższe wyrazy i wyrażenia do ichdefinicji. guide dog deaf wheelchair walking stickcrutches blindto hel p you walk. 3It helps a person who can’t see to do daily tasks. If you cannot walk, you can sit in this and moveyourself about, ar be pushed. 5It describes a person who can’t see anything.It supportsHave you ever visited a patient in hospital? Talk about your visit.It describes a person who can’t hear anything.Have you ever been in hospital? What was it like?They are sticks that you put under your arms 2When did you last h~ve a high temperature? What medicine did you take?you when you are walking.How difficult is daily life ifyou have a disability?What advice would you give to a friend who wants to lose weight?00 you think you have a healthy lifestyle? Why/Why not?••••••••••••_ ……•..•..••••••• _ONLlNE MATURATRA/NERDobieranie zdań do luk w tekście ~~ Strategie DOpiszs. 222ilustracje i odpowiedz na poniższe pytania.Would you consider working in the medical profession? Why/Why not? What kind of person does it take to be a surgeon or a nurse? 2 In your opinion, is there any way to help people in poor countries get better health care?Przeczytaj tekst obok, z którego usunięto sześć zdań. Wstaw zdania oznaczone literami (A-G) w luki (1-6), tak aby powstał spójny i logiczny tekst. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.2 EXAMTASKA Alternatively, the team (lncludinq surgeons, cardiologists, anaesthetists, nurses and physiotherapists) volunteer to give up their holiday and travel to poor countries themselves. B As a result, he set up a charity called Chain of Hope, which provides free heart transplants for children from poor countries. C After ten years, his team had performed an amazing 1,000 transplants. D Ali of the heart transplants went well and he received worldwide fame. E However, the operation attracted worldwide interest and more and more surgeons started to perform the operation themselves. F Consequently, he also studied medicine at Cairo University, and qualified as a doctor. G This includes the hospital, a family to look after the chi Id, and the surgeons themselves.11’jdolNi-famous Heart SurgeonsYacoub was born in 1935 in Egypt, and became one of the most famous heart surgeons in the world. His father was a surgeon and Magdi was brought up in the world of hospitals and health care. 2 After this, Yacoub worked in hospitals in Egypt. Then, in 1962, he moved to Britain, and in 1973 became a consuitant cardiothoracic surgeon at Harefield Hospital, It was in 1980 that Yacoub’s career really took off when he led a transplant programme at the hospital, 3 Not al! of them were successful, but as time went on, the patients lived longer and recovered more quickly.D Zastanówciesię w parach, które wyrazy z tekstu z ćw. 2 pomogły wam dopasować poszczególne zdania do luk.DPracujciew kilkuosobowych poniższą pracę projektową.grupach. WykonajciePrzygotujcie prezentację multimedialną lub plakat na temat ważnych medycznych odkryć (np. antibiotics,vaccines, transplants, genetics). ~ Stwórzcie listę zagadnień, które chcecie poruszyć (np. podstawowe informacje o odkryciu, aktualny stan wiedzy korzyści). ~ Ustalcie podział zadań w grupie (kto zbierze informacje, wybierze ilustracje, zaprojektuje plakat lub prezentację). ~ Uzgodnijcie harmonogram prac. ~ Zbierzcie informacje i graficzne materiały ~ Wykonajcie pracę projektową.D Przetłumaczfragmenty zdań w języku angielskim na język polski. Wykorzystaj wyrazy z ćw. 5. 1(Mój wujek żył) for ten years after his heart surgery. 2 (Martwię się o) Mandy because she’salways tired. 3 (Mika została wychowana w Japonii ), but now she lives in the UK. 4 I was very nervous before I _ (wykonałam swoją pierwszą operację). 5 Jane is very busy, but she _ (nadal pomaga) poor people at the weekends.Czasowniki złożone z TAKED Odszukajw tekście z ćw. 2 czasownik take off. Co on oznacza? Następnie dopasuj poniższe czasowniki złożone do ich definicji.DDopasujwyróżnione wyrazy z tekstu z ćw. 2 do podkreślonych fragmentów zdań o zbliżonym znaczeniu.2 3 4 5 6 7Jason was raised in Atlanta, but now he is studying medicine in New York City. The child lived after the accident because he received medical care 50 quickly. Jacqueline keeps on working as a nurse because she loves to help others. When he got to the age of 65, the doctor retired from his job and went to volunteer abroad. I’m a bit worried. I don’t think the medication is working very well. The doctors decided to wait to do the transplant until the patient was stronger. If she can ~ treatment for her illness right away, she is likely to get better soon.While Yacoub was working in Britain, however, he remained concerned for the hundreds of young people around the world who were not receiving any treatment for their heart conditions. Some of them were dying before they even reached the age of eiqhteen.” When Yacoub finally retired in 2001 at the age of sixty-five, he continued to work with the organisation, operating and saving lives. Today, Chain of Hope continues to arrange for ill children to be brought to Britain for transplants. 5 There, they perform as many as two transplants per day – all without payment. The name of the charity refers to the chain of volunteers needed when a child is brought to Britain. 6 _ Sometimes airlines become the finallink in the chain, providing free tickets for the journeys.a move outside of a place b begin to be successful c absorb or understand d accept as a task or challenge e begin as an activity or hobbyD Uzupełnijzdania odpowiednimi czasownikami złożonymi z ćw. 7 we właściwej formie.2 3 4 5Donald had much more energy after he cycling as a form of exercise. She was 50 sleepy that she couldn’t _ what the professor was saying. After they advertised in several newspapers, their restaurant business really _ Could you please the rubbish? lt’s beginning to smell. James decided to become a nurse because he didn’t want to all the years of study needed to become a doctorRozmowa z odgrywaniemroli~~ExaminerStrategie s. 211Student Zwróć uwagę na to, kto rozpoczyna rozmowę. Jeśli jest to egzaminujący, poczekaj, aż zacznie mówić.Examiner StudentTwoja odpowiedź ma być dialogiem z egzaminującym. Musisz więc uważnie go słuchać i reagować na to, co powiedział.”~ł.ExaminerPrzeczytaj zadanie egzaminacyjne. Następnie wysłuchaj wypowiedzi uczennicy i ucznia i zakreśl właściwe odpowiedzi w poniższej tabeli.Student Examiner’j:’MI4i» Zachorowałeś/Zachorowałaśw czasie pobytu za granicą. Jesteś z wizytą u angielskiego lekarza.W rozmowie z egzaminującym omów poniższe kwestie: ~ objawy choroby, ~ jej przebieg, ~ jej wpływ na twoje dalsze plany, ~ zażywanie leków. (Rozmowę rozpoczyna egzamin ujqcy). Rozmowa 1StudentExaminer StudentRozmowa 2Examiner1 The student let the examiner start the conversation.Tak / NieTak/Nie2 The student covered all four topics.Tak/NieTak/NieStudent3 The student answered all the questions the examiner asked him.Tak / NieTak/NieExaminerDWykonajciew parach poniższe zadanie egzaminacyjne. Wykorzystajcie podany schemat. Następnie zamieńcie się rolami i wykonajcie zadanie ponownie.Good morning. What seems to be the problem? ____ (Powiedz, co ci dolega. Podaj przynajmniej dwa symptomy choroby). I see. How long has this been going on? ____ (Powiedz, jak długó jesteś chory/chora i kiedy zauważyłeś/ zauważyłaś pierwsze objawy). Did you eat anything that was off or particularly spicy? ____ (Udziel odpowiedzi i powiedz, co zjadłeś/zjadłaś tego dnia). Well, you must be very careful with what you eat. ____ (Wyraź obawę, że twoja codzienna dieta jest niezdrowa, i wyjaśnij, dlaczego tak uważasz). I think you should/must cut down on meat/soft drinks. ____ (Powiedz, że lubisz mięso/ napoje gazowane i nie jesteś w stanie z nich zrezygnować. Poproś lekarza o jakieś lekarstwo). Well, that is not very wise. Here is your prescription for som e antibiotics. And you have to follow my advice. ____ (Zapytaj, gdzie jest najbliższa apteka i jak często masz brać leki). You can get them in the chemist’s round the corner. Take one tablet twice a day.Rozmowa na podstawie ilustracji~~Strategie s. 213D Przyjrzyjsię ilustracji i przeczytaj wyrazy oraz wyrażenia z ramki. Jakich innych wyrazów możesz użyć do jej opisu?UaMIłJM-Podczas pobytu za granicą zatrułeś się/ zatrułaś się jedzeniem. Udajesz się z wizytą do lekarza. W rozmowie z egzaminującym omów poniższe kwestie.on the right/left dressing gownlie in bed bedriddentissue sneeze in her fortiesblonde hairDOpiszciew parach ilustrację z ćw. 3 i odpowiedzcie na pytania egzaminującego. 1 Do you think the woman is seriously iii? Why/Why not? 2 What do you do to stay healthy? 3 Describe the last time you or your friend had an appointment at the doctor’s.(Rozmowę rozpoczyna egzaminujqcy).130~1łJ.J;i.$””.••••••••••••••••ONLlNE MATURATRA/NERZNAJOMOŚĆŚRODKÓW__ (Proszę powiedzieć mi) what you ate today. A Pleasesay to me B Pleasetell me C Pleasespeak to me 5 She asked __ (co robiłem) when I felt the pain in my eye. A what had I been doing B what was Idoing C what I had been doing 6 A knowledge of __ (pierwsza pomoc) can mean the difference between life and death. A elementary help B first aid C earlyassistanceTEST YOUR KNOWLEDGE: mowa zależna; zaimki zwrotneDUzupełnijzdania właściwymi formami czasowników w nawiasach.2 3 4 5 6 7JĘZYKOWYCHThe surgeon said that Jim (have to) stay in hospital for a few days of tests. The doctor asked how long I (have) those symptoms. Whenever I’m ill, my mum calls to ask if I ___ (take) my vitamins. The nurse wanted to know if the man _ (feel) dizzy the day before. Mum told Jane she (cannot/leave) home that day. The child didn’t want to tell the doctor what ___ (be) wrong. The paramedics told the woman they _ (take) her to hospital.Test luk sterowanych~~Przeczytaj poniższy tekst. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby powstał logiczny, spójny i gramatycznie poprawny tekst.EXAMTASKZakreśl literę A, B lubZapisz, jak dokładnie brzmiała wypowiedź przytaczana w zdaniach 1-7.c.lt’s the fiu season again and everybodyDW każdym zdaniu zakreśl właściwy zaimek.seems to be walking around with a runny1 I would never be able to give me I myself I my an injection. -‘ 2 When Harry saw self I himself I his face in the mirror after the surgery, he was shocked. 3 My mum didn’t believe me, so she spoke to the doctor she I herself I herto make sure it was OK for me to ski again. 4 Two skiers bumped into themselves I each other / them, but luckily nobody got hurt.nose and a ‘__throat. And that’sa basie mistake they make. If you feel yourself coming Just makefiu, stay at home!2__comfortable on the3__sofa and spend the time watching TV or reading. And make sure youenough sleep and drink plenty of liquids.Gramatyka s. 200-202your temperature and if you’ve5__got a fever, try to bring it down witTłumaczenie fragmentów 3zdań~~Strategie s. 223aspirin. That should alsoh somehelp ease theother com mon symptom of fiu – muscleUzupełnij zdania 1-6. Z podanych odpowiedzi wybierz tę, która jest właściwym tłumaczeniem fragmentu w języku polskim. Po jej wstawieniu w lukę powinno powstać logiczne i poprawne gramatycznie zdanie. Zakreśl literę A, B lub C.EXAMTASK1 She said that she __ (jutro idzie na dietę). A was going on a diet the next day B would like to go on a diet tomorrow C is going on a diet that day 2 The boy asked how long __ (będzie musiał) stay in bed. A he would have to B will he have to C he will have to 3 Jeremy said he usually __ (uprawia jogging w tym parku). A go jogging in that park B was jogging in this park C went jogging in that parkStrategie s. 2236__Usually,there’s no need forantibiotics, as they don’t work on viruses.50 just take your vitamins and let your body7__A A A A A 6 A 7 Asore over with self get Grade aches cure2 3 4 5••••Baching B up for B yourself B go B Size B hurt B recover….. —-I lfrom the iIIness in due time.••••C C C C C C Churting down with you do Take swollen heal•••••• __•••••••ONLtNEMATURATRAINERDobieranie~~DOdpowiedzStrategie s. 220EJle’Mi)Przeczytaj zadanie egzaminacyjne. Następnie wysłuchaj uczennicy, która je wykonuje. Którą ilustrację wybrała i dlaczego?na poniższe pytania.1 Do you suffer from stress?What ways have you found to help you cope with it? 2 Do you think what you eat affects how you feel?U3M’łM-Opracowujesz wraz z kolegami i koleżankami broszurę informacyjną, która ma zachęcić młodzież palącą papierosy do porzucenia tego nałogu. Wyraź swoje zdanie na temat dwóch poniższych okładek tej broszury. ~ Wybierz tę okładkę, która, twoim zdaniem, będzie bardziej odpowiednia, i uzasadnij swój wybór. ~ Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz drugą propozycję.~ Wysłuchaj wypowiedzi czterech osób. Zapisz, która z osób (1-4) omawia poniższe kwestie. Wpisz odpowiednie cyfry w luki. a b c dwhat what what whatstress does to your body somebody does to relax certain foods do for your health services a business offers’-WOttti31ehl1\PUsłyszysz dwukrotnie wypowiedzi czterech osób na temat stresu i zdrowego stylu życia. Na podstawie usłyszanych informacji do każdej osoby (1-4) przyporządkuj zdanie (A-E), które jej dotyczy. Wpisz odpowiednią literę w każdą rubrykę tabeli. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.f’ 1 tE 2This person … A Brecommends a way to relax your body and mind. realises something while speaking. C advises against following a certain way of eating. D talks about a theory that now has proof. E describes how stress can influence health.DWykonajciew parach zadanie egzaminacyjne z ćw. 5. Wykorzystajcie zwroty z poniższej ramki. Określanie tematyki materiałuIthink the best picture for a brochure/poster/ material about … would be …. If I were to choose a photo for a brochure/material about … , Iwould go for ….DPrzeczytajponiższą listę metod radzenia sobie z przedegzaminacyjnym stresem. W klasie omówcie, które z nich są, waszym zdaniem, najskuteczniejsze. Czy znasz inne sposoby walki ze stresem? ~ ~ ~ ~ ~DOdpowiedzciew parach na pytania egzaminującego. Wykorzystajcie podane podpowiedzi.take breaks while studying study every day relax the day before an exam get a good night’s sleep before an exam avoid studying just before an exambe addicted to sodal networkingsites (e.g., Facebook)/computer games/drugs … be obsessed with (chatting/fashion) find it the easiest!best way to (meet friends/spend free time) It’s trendy to ….MÓWIENIE Rozmowa na podstawie materiału stymulującego ~~ StrategieWhat do teenagers often become addicted to? Why72 s. 213Why is it important to teach people about addictions? prevent them from (getting addicted) show the consequences of (addictions) make them aware of (the dangers)w części wstępnejswojej wypowiedzi odnieś się do tematyki wskazanej w poleceniu zadania. 1Kiedy uzasadniasz swój wybór ilustracji, wskaż poszczególne elementy przedstawione na fotografii, alenie opisuj zdjęcia w całości.132 ~(~1łaM”iji·••••. …. _–.•••••••••ONLlNE MATURATRA/NERWYPOWIEDŹPISEMNAList prywatny: e-mail~~Strategie s. 215D Przeczytaj ponownieprzykładowy e-mail. Wstaw poniższe zdania wprowadzające w luki.DOpiszcie w parach ilustrację i odpowiedzciena poniższe pytanie.The good news was that …B And another thinql CAs you know, …D That’s ali my news.E The unpleasant thing was that … F My mum took me to casualty.D Połącz poniższe zdania pojedynczez listu z ćw. 2 w zdania złożone, dzięki czemu będzie on bardziej spójny. Wykorzystaj spójniki i zaimki podane w nawiasach.Imagine your friend is in hospital. How could you cheer him/herup?c=::::41W~.lIiII2 The doctors wanted to check if everything 3I saw the film Avatar on my laptop in hospital. It was fantastic. (which)It tells the story of a man. He goes to a strange, unspoiltwyszedłeś/wyszłaśNapisz e-mail do swojegoangielskiego~ Podziękuj za zainteresowanie, ~ Wyjaśnij, jak trafiłeś/trafiłaś ~ Napisz, jak przebiegałoDWykonaj poniższe zadanie egzaminacyjne. ‘ttMIł4m- Twój kolega miał wypadek i trafiłwypadku.do szpitala. Napisz e-mail do swojej koleżanki z USA,kolegi.która jest również jego znajomą.które okazał.~ Poinformujdo szpitala.koleżankę, jaki wypadekmiał waszkolega.twoje leczenie.~ Opisz, w jaki sposób trafił do szpitala.koledze film, który obejrzałeś/obejrzałaś podczas pobytuplanet. He falls in love with a beautifulalien. (who, where)ze szpitala,drobnegoI felt dizzy.what is morelegzaminacyjne oraz e-mail i odpowiedz na poniższe~ ZarekomendujI had to take some awful medicine.The doctors told me to lie down. (because,DPrzeczytaj zadaniegdzie leczono cię ze skutkówwasali right. I had to have an X-ray. (so)~ każdy akapit rozpoczniesz od zdania wprowadżającego jego temat; ~ w liście oprócz zdań pojedynczych użyjesz zdań złożonych (budowanych za pomocą zaimków, np. which, who, where, i spójników, np. because, 50).U3M”M- Właśniea lot. They cheered me upl(because)Gdy piszesz list, pamiętaj o tym, aby twoja wypowiedź była logiczna i spójna. Najłatwiej będzie ci to osiągnąć, gdy: ~ przekażesz wymagane informacje w kolejności zgodnej z poleceniem;przykładowy pytania.meThey helped~ Powiedz, jakie podjętow szpitalu.~ Zaproponujwobecniespodziankęniego leczenie.z okazji jego powrotudo domu.Rozwiń swojq wypowiedź w każdym z czterech podpunktów. Pamiętaj, żejej długość powinna wynosić od 80 do 730 słów (nie liczqc słów podanych w zadaniu).Hi Louise, Thanks for the card and all the messages you posted on Facebook. They helped me a lot. They cheered me up! ____DearPeggy,Iast week I feli down the stairs and hit myHave you heard the bad news?head.?I had to have an X-ray. The doctors wanted to check if everything was ali right. 3I only stayed in hospital for three days. 4 I had to take some awful medicine. I felt dizzy. The doctors toldme toPlease keep in touch.stay in bed.Lots of love,Oh! 5 I saw the film Avatar on my laptop in hospital. It was fantastic. It tells the story of a man who goes to a strange, unspoilt planet. He fa lis in love with a beautiful alien. You really must see it! 6 _ Ali the best,XyZCzy wszystkie przekazane 2XYZinformacjez poleceniazostałyi rozwinięte?Czy list jest logiczny i spójny? Dlaczego?/ Dlaczego nie?•••••••••••_ _ _ONLlNE MATURA TRAINERWielokrotny wybór ~~~Wysłuchaj wypowiedziStrategie s. 221czterech osóbna tematy związaneze zdrowiem.Do każdej osoby(1-4) przyporządkujzdanie (a-d),które jej dotyczy.’l’rn worriedczterechWysłuchajnagrań. Z podanychwłaściwą, lube.c __he had always wantedwybierzWhen did you first feel the pain? __Yes, very much. 15 it broken? __Yes. What else should,W i:tWii mM-becauseto try it.1 X: Youthem.3 X:because lifestyle was stressful.her grandfatherdiscouragedHow long has this been going on?B When we were going up the stairs. C Since yesterday.Uzupełnijzdania właściwymiwysłuchajfragmentów4 X:wyrazami.1 was dwith cerebral palsy when I wasC Mum shouldn’tquite young…. doctors told me that swimming the best form of twould5 X: Takebe3 You just don’t realise how much you depend on having both arms until one of them is in ac _ A recent survey showednearly 40% of teenagersin Britain are overweightor 0I really know my p about them.aflisten to it.these three times a day.Y:_A Before or after rneals? B They are very heavy. C I haven’t got that much time. X: __ y: Certainly, would 6 p.m. today be OK7A Hurry up, we need to leave now.I was one of the very few medical students who to becomeMaybe I should tell Mum about your accident.Y:_A She told me by accident. B Don’t. Let me tell her myself.nagraniai sprawdź swoje odpowiedzi.(11muffins.A He’s gone already.her.C she didn’t do well at medical school.134live withoutY:_-her mother’sdecided1 can’ty: Maybe that fish you had for dinner was off?4 The speaker almost didn’t become a doctorneed to cut down on sweet things.A My stomach hurts. B l’rn still hungry. C The fridge is empty.B a doctorwłaściwąB Shalll cut the cake instead? C No, thank you. 1don’t have sugar in my tea. 2 X: __C a cookButwybierz1-6.odpowiedziNastępnieminidialogijednej z osób. Zakreśl literę A, B lub e.of her injury?A Bd07 __wypowiedź Y:_-She hardly noticedUzupełnijZ podanych3 Who do you think the speaker is? A a headmasterProbably just strained. Have you taken anythingd Today, when I was jogging. __A They were worse than she expected. B They were no worse than she expected.Does it hurt now? __What does the speaker say about the effectstak abylogiczny dialog.for the pain? __zgodną z ich treścią. Zakreśl literę A, BBen James took up swimmingkolejności,Strategie s. 223b Just take it easy for a few days. __dwukrotnie odpowiedzi~~zdania w odpowiedniejpowstałA he wanted to compete. B he was told it would improve his health. 2DUłóżabout other people’s health. __b ‘I don’t let my disability slow me down. __ c Trn really happy with my choice: __ ‘ d ‘I had no idea what a problem it would bel”WW& I’d like to make an appointment.doctor.C What time is he going to be here?and they know 1care 1••••••••__••••ONLlNE MATURA TRAINERUSTNY ~ZESTAWMATURALNYRozmowa wstępnal What do you do when you get a cold? 2 Do you lead a healthy lifestyle? What do you do?/ Why not? 3 How often do you visit your GP? 4 How much water do you drink every day? Do you think that is enough?~Zadaniel Rozmowa z odgrywaniemroli(S)5 minutZadanie 3Rozmowa na podstawie materiału stymulującego Popatrz na ilustrację 1. i ilustrację 2. Wspólnie z koleżanką przygotowujesz kampanię mającą na celu promocję zdrowego stylu życia. Wyraź swoje zdanie na temat dwóch poniższych zdjęć do wykorzystania w kampanii. ~ Wybierz to zdjęcie, które, twoim zdaniem, będzie bardziej odpowiednie, i uzasadnij swój wybór. ~ Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz drugą propozycję.Twoja koleżanka z Anglii uważa, że spożywasz za dużo napojów gazowanych (takich jak: cola, fanta, sprite). Rozmawiacie na ten temat. W rozmowie z egzaminującym omów poniższe kwestie.(Rozmowę rozpoczyna egzaminujqcy).~Zadanie2 Rozmowa na podstawie ilustracji Describe the picture.Pytania egzaminującego l What do you think will happen next? 2 Would you like to work as a doctor in the future? Why/ Why not? 3 Tell me about an injury you or your friend got while doing a sport.Pytania egzaminującego l Why is leading a healthy lifestyle so important? 2 How effective are campaigns promoting health? Why? 3 Why do you think so many teenagers start smoking ciga rettes? 4 What problems do disabled people have where you live? What can be done to help them?SŁOWNICZEK:CDMP3 onlineCzęści ciała ankle kostka (u nogi) arm ramię, ręka back plecy body parts części ciała bottom pupa, siedzenie cheek policzek chin broda ear ucho elbow łokieć eye oko eyebrow brew face twarz finger palec (u ręki) foot, feet stopa, stopy hair włosy hand ręka head głowa hip biodro knee kolano leg noga lips wargi mouth usta neck szyja nose nos shoulder ramię stomach żołądek, brzuch tooth, teeth ząb, zęby wrist nadgarstekOrgany wewnętrzne brain mózg heart serce kidney nerka liver wątroba lungs płuca muscles mięśnie skeleton szkielet spine kręgosłupChoroby i ich objawy ache ból; boleć allergy alergia be allergic to sth być na coś uczulonym bedridden przykuty do łóżka cancer nowotwór cerebral palsy porażenie mózgowe cold przeziębienie have a – być przeziębionym cough kaszel; kaszleć have a bad – mocno kaszleć faint zemdleć feel czuć się – dizzy mieć zawroty głowy – drowsy czuć się sennym – iII/sick czuć się chorym fever gorączka fiu grypa food poisoning zatrucie pokarmowe have mieć – backache mieć ból pleców – a headache mieć ból głowy – stomach ache mieć ból brzucha – toothache mieć ból zęba – earache mieć ból ucha hurt boleć11″4ffi[.~m.ZDROWIE ill chory – with sth chory na coś seriously – poważnie chory terminally – śmiertelnie chory illness/disease choroba obesity otyłość pain ból a sharp – ostry ból poor eyesight słaby wzrok rash wysypka runny nose katar sneeze kichać sore throat ból gardła suffer from sth cierpieć na coś swallow połykać swollen spuchnięty, opuchnięty – glands opuchnięte węzły chłonne symptom objaw temperature temperatura high – wysoka temperatura, gorączka take – mierzyć temperaturę vomit wymiotowaćLeczenie antibiotic antybiotyk be diagnosed wit h sth mieć postawioną jakąś diagnozę doctor/physician lekarz/lekarka drink plenty of water pić dużo wody examine badać be -d zostać zbadanym family doctor lekarz rodzinny general health check ogólne badanie lekarskie get a prescription dostać receptę go iść – and see a doctor iść do lekarza – to casualty jechać na pogotowie – to the chemist’s iść do apteki GP (General Practitioner) lekarz pierwszego kontaktu health care opieka medyczna injection zastrzyk give sb an – robić komuś zastrzyk lie down for a while położyć się na pewien czas make an appointment to see a doctor umawiać się na wizytę do lekarza stay in bed for a few days zostać w łóżku przez kilka dni take brać – a painkiller brać środek przeciwbólowy – medication brać lekarstwa – pills/tablets brać pigułki/ tabletki – plenty of vitamin C brać dużo witaminy C – sb’s temperature mierzyć komuś temperaturę – som e medicine brać lekarstwa treat sb for sth leczyć kogoś na coś treatment leczeniePomoc w nagłych wypadkach; urazy be off być popsutym (o jedzeniu) broken złamany – arm złamana ręka -leg złamana noga bruise siniak bum oparzenie cali an ambulance dzwonić po karetkę cast gips in a – w gipsie cut rana cięta deep – głęboka rana first aid pierwsza pomoc give sb – udzielać komuś pierwszej pomocy have an operation/surgery mieć operację injured ranny, kontuzjowany be – zostać rannym injury rana; uszczerbek na zdrowiu scratch zadrapanie survive przeżyć, przetrwać take sb to hospital zawieźć kogoś do szpitala twisted/sprained ankle skręcona/zwichnięta kostka unconscious nieprzytomny wound rana wounded zraniony, ranny X-ray prześwietlenie; zdjęcie rentgenowskie have an – mieć prześwietlenie take an – wykonać (komuś) prześwietlenieLeczenie szpitalne anaesthetist lekarz anestezjolog be discharged zostać wypisanym (ze szpitala) casualty/accident and emergency izba przyjęć; pogotowie examination badanie do an – przeprowadzać badanie hospital szpital go to – iść do szpitala (jako pacjent) go to the – iść do szpitala (jako odwiedzający) nurse pielęgniarka/pielęgniarz operate on sb operować kogoś operation/surgery operacja perform ania przeprowadzać operację paramedic ratownik medyczny patient pacjent/pacjentka physiotherapist fizjoterapeuta/ fizjotera peutka porter osoba zajmująca się przenoszeniem pacjentów między oddziałami szpitala test badanie (np krwi) transplant przeszczep recover from an iIIness wyzdrowieć (z jakiejś choroby) specialist lekarz specjalista surgeon chirurg heart – kardiochirurgsurgery gabinet lekarski; operacja ward oddział szpitalny work on the – pracować na oddzialeNiepełnosprawność blind niewidomy crutches kule be on – poruszać się o kulach deaf głuchy disability niepełnosprawność disabled niepełnosprawny guide dog pies przewodnik walking stick laska wheelchair wózek inwalidzki be in a – poruszać się na wózku inwalidzkimZdrowy tryb życia cut down on sth ograniczać coś diet dieta foliowa – stosować dietę go on a – przechodzić na dietę do exercises gimnastykować się get enough sleep wysypiać się get stressed stresować się healthy food zdrowa żywność healthy lifestyle zdrowy tryb życia keep fit utrzymywać formę lose weight chudnąć, tracić na wadze overweight z nadwagą put on weight tyć, przybierać na wadze relax odprężać się, odpoczywać take up a sport rozpocząć uprawianie sportu tense spięty work out in the gym ćwiczyć na siłowniUzależnienia addict narkoman/narkomanka addicted uzależniony be – to drugs/computer games być uzależnionym od narkotyków/gier komputerowych become – uzależniać się addiction uzależnienie be obsessed with sth mieć obsesję na punkcie czegoś discourage sb from sth zniechęcać kogoś do czegoś give up/quit smoking rzucać palenie make sb aware of the dangers uświadamiać komuś niebezpieczeństwa prevent sb from sth powstrzymywać kogoś przed zrobieniem czegośZwroty z TAKE take in zrozumieć, przyswajać take off odnosić nagły sukces, nabierać tempa take on brać coś na siebie stawiać czemuś czoła take out wynosić take up zająć się czymśDUzupełnijzdania właściwymi wyrazami.1 Everyone should have a first-a~~ kit in their car in case of emergency. 2 He’sgot a bad c~~~ and high temperature. I think we need to cali a doctor. 3 Pleasecali an ambulance. He’s breathing but he isu ~~~~~~~~~-=s.4 There was a car crash on the motorway, and six people were i~~~~~~ butfortunately no one was seriously hurt. 5 I don’t feel well. I think I need to s~~ a doctor. 6 People with migraines often complain that even the strongest p~~~~~~~~~~ don’t help them with the pain. 7 Grandma has such poor e~~~~~~~ that she can’t even watch TV without her glasses. 8 This building is not accessible for disabled people in w ~~~~~~~~~~ as there are a lot of stairs but no lifts. 9 You have to take your m~~~~~~~ exactly as the doctor told you because these are very strong antibiotics.DW każdym zdaniu zakreśl właściwy wyraz. 1 He broke his leg so he’ll be walking using crutches / a wa/king stick / aches for a couple of weeks. 2 The worst part of an allergy is having a dizzy / runny / b/urred nose. 3 Grandpa is OK now, so he was discharged / recovered / treated from the hospital this morning. 4 She is b/ind / deaf / aid, so her whole family knows sign language. 5 Your arm is probably broken. You should take / make / have an X-ray. 6 Thanks to he/p / rescue / guide dogs, people who can’t see can get around much easier. 7 After working in the garden I have a horrible rash / f/u / cough on myarm. 8 I’m sorry, I can’t speak today as I have a co/d / sore / hurt throat.D Przetłumaczfragmenty zdań w języku polskim na język angielski.1 Doctor Marlow wanted to know (czy Tracy ostatnio straciła na wadze). 2 They told me (że będę musiał pójść do szpitala) for a few days. 3 I had problems with my back and the doctor advised me (żebym zaczął uprawiać pływanie). 4 Both my parents are doctors, but they _(nigdy nie leczą siebie nawzajem). 5 Many young people (są uzależnieni od gier komputerowych) and social networking sites. 6 Sheila suggested that I should _ (powinnam ćwiczyć na siłowni) at least twice a week. 7 The doctor asked the nurse (jak często mierzy pacjentowi temperaturę).D Uzupełnijkażdą lukę jednym słowem, tak aby powstały logiczne i gramatycznie poprawne dialogi.1 X: How are you today? y: Istiii have a cough. I haven’t from my cold yet. 2 X: What do you do to keep ? y: I swim regularly and lately I’ve up tennis. 3 X: l’m afraid I am at least ten kilos _ y: That’s not very healthy. If I were you, I’d on a low-calorie diet. 4 X: I feel sick and l’ve got a terrible stomach y: It’s probably food I think you should go and see a doctor. 5 X: What to be the problem? y: I have a very high and my whole body aches. 6 X: Good afternoon. Can I you? y: I’d like to make an with Doctor Harding. 7 X: What do you do when you a cold? y: Ijust take it easy and in bed for a day or two. oDW każdym zdaniu znajdujesię jeden dodatkowywyraz. Znajdź go i wykreśl. 1 These illnesses have similar symptoms so they are often confused with each and other. 2 Simon said that he was became addicted to computer games. 3 Sheila said me she would be treated for her illness in hospital. 4 The patient asked when did he had to take the medicine. 5 My leg was swoilen and it hurt itself when I walked. 6 My grandfather had never been iii until he reached to the age of eighty. 7 Jason told to his teacher that he was feeling unwell. 8 Fifty years ago, very few people survived from serious iIInesses.Obsługa urządzeńSŁOWNICTWODOdpowiedzciew parach na poniższe pytania.DUzupełnijponiższe instrukcje obsługi właściwymi czasownikami z ramki.1 What electronic device(s) have you got with you today? 2 What device or machine could you not live without 7Why?unplugread insert pointswitch plug (x2)pressKorzystanie z urządzeń technicznych’łf6fl’61ifif’fli'”ereftfOt”e C’óWtNłDDopasujFirst, 1 the manual so that you know how to use the remote control. Take oft the cover and 2 _ the batteries. 3 the device at the TV and 4 the buttons to change channel.nazwy urządzeń technicznych z ramki do poniższych ilustracji. digital camera laptop camcorder satnav MP4player DVDplayer smartphone gamesconsole e-reader’flWt”!h’tpte+łWur”‘ph’łn1!”I First, sthe charger into your phone. Then the charger into a socket and 7 it on. When the process is finished, 8 the charger. Use ~d enjoy your phone! 6Napisz instrukcję obsługi wybranego urządzenia. Awarie techniczne2 3 4 5 6DPowiedzciew parach, do czego można wykorzystać urządzenia z ćw. 2. Wykorzystajcie poniższe zwroty. You eon surf the internet on a laptop. You eon a/sa /isten to musie, down/oad musie, wateh OVOs and sen d emai/s.take photos/videos play games make phone calls listen to musiewatch DVDs send text messages chat to friends send emailsdownload musieread booksfind your way.Odpowiedzciezdania wyrażeniami i zwrotami z ramki.broke down faulty out of order went fiat making a funny noise crashedGlDUzupełnijw parach na poniższe pytania.1 Which of the devices in exercise 2 do you use most often? 2 Which of the devices do you think are the most/ least useful? Why7The battery in my phone . I had to charge it. ‘Lift . Please use the stairs: My car ,50 I couldn’t give him a lift. He had to catch the bu s: The remote control seems to be _ – it’s not changing channels properly. l’rn worried about my car.The engine keeps ____ when I change gear. My laptop and Ilost ali the files.Technologie informacyjno-komunikacyjneDPrzeczytajponiższe zdania i napisz obok każdego z nich True, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub False, jeśli jest nieprawdziwe. 1 A browser is the same as a search engine. 2 If you download something, you take it from the internet. 3 If you have broadband, your computer connection is very slow. 4 If you have internet access, it means you can use the internet. 5 A virus is something that can improve the performance of your computer. 6 A database is a large amount of information that’s sto red on computer.1& UzupełnijDUzupełnijponiższe pytania odpowiednimi czasownikami z ćw. 11 we właściwej formie.poniższe dialogi właściwymi czasownikami związanymi z używaniem internetu. Następnie w parach przeprowadźcie dialogi.When do you think scientists willa curefor heart disease?PaulCan I use your computer anto my email account,to’1 2tin my password for you.PaulThanks! That’s great. What do I do naw?JessieaJust 3eHave you everan award for scienceat school/college?please?Yes, of course. Hold on. 1’11justJessicaDo you think a time machine ~~~?Why/Whywill ever benot?Have you evera scientific experiment?What did you do?on this link and that 5should take you there.Do you try tohow somethingor do you prefer to ask somebody2 How often do youChris4SDo you think scientists shouldspacefurther, or do you think they should concentratethe internet?Markworks,to show you?Every day. I do research and51things up for college. I’m also on a couple of social networkingon Earth? Why?_ sites.1& Zadajciesobie nawzajem w parach pytania z ćw. 12 i odpowiedzcie na nie.What about you? I usuallyChrisonline when I wantto chat to friends ar buy some musie ar something.OdkrywanieDDopasujWysłuchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi do ćw. 8.Dziedziny naukiIIi) Dopasujosoby opisane w poniższych zdaniach do dziedzin nauki, którymi się interesują. mathematics economics chemistry geology archaeology genetics psychology biology 1Ruth is really interestedMark wants to know more about how we inheritin rock formations.from aur parents.Caroline is interestedthe solar system spacestation gravity comet spaceshuttle to launch asteroid satellite 1lt’s the Sun and ali the planets.It looks like a bright star, moves very fast and has atail. _You travel in this to space.11’5 where people live and wark in space. _ 11’5 one of the very large rocks or smali planets thatS 6 7Paullikes money and finance.Jonathanis really keen on numbers.Clara adores plants and animals.Janet is interestedin atoms and molecules.She likes doing experiments.czasowniki z ramki do podanych wyrazów i wyrażeń, tak aby utworzyć poprawne zwroty. discover getexploreresearch, an experimentthe Nobel prize, an awarda new flavour of ice cream, the first telephonean idea, spacehow somethingIt means to send something space. _or somebody11’5 an electronico Ointodevice that’s sent into space and purpose.lt’s the natural force that makes things fali wheno eDDopasujdo11) OdpowiedzcieJoe enjoys visiting ancient temples.inventgo around the Sun.you drop them.Odkrycia i wynalazkimoves around the Earth for a particularin how the mind works.wyrazy i wyrażenia z ramki do ichdefinicji.’-0’1′-characteristicskosmosuw parach na poniższe pytania.Do machines give us more or less time to do other things? Describe a situation when a rńaehine you used stopped working.Which area of science do you think is most useful? Why? How often do you use a computer? What do you use it for?works, a cure for cancer…. ——–….. —I••••ONLlNE MATURA(!JNAUKATRA/NERI TECHNIKAWielokrotnywybór~~Strategie s. 222DPrzeczytajteksty A i B i odpowiedz na poniższepytania.DPracujciew parach. Opiszcie ilustracje i odpowiedzcie na poniższe pytania.Which text … ? 1 talks about the future 2 offers a look at history 3 offers a chance to meet interesting people1 What do you know about space exploration? 2 Why do you think people go into space or to other planets?4 mentions money 5 would be useful for planning a trip in the coming yearPrzeczytaj teksty A i B.Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z ich treścią. Zakreśl literę A, B, C lub D.3 EXAMTASKThe possibility of spending a couple of weeks on holiday in space is becoming more and more likely. In fact, it’s predicted that space travel will be common by 2020. 50 how are different companies preparing to welcome such adventurous tourists? One international design company is already designing a place for them to stay.The company of architects, who have also created, amongst other things, a theme park in the south of England, have hopes for an outer space hotel. Their space resort would be part cruise ship and part theme park, wit h space for around 100 people. There would be all kinds of sports and entertainments, and passengers would even go on excursions to the Moon.50 how much will a trip to this luxury place in the stars cost? Take a deep breath, as this may be the part that makes you decide to stay at home. $100,000 is the starting price for the space holiday of a lifetime.The John F. Kennedy Space Center in Florida is the NASA complex where rockets are launched into space. It is a huge site, being tifty-tive kilometres long and around ten kilometres wideo It covers tive hundred and sixty-seven square kilometres and more than eight thousand people work there. Ot course, not all ot it is open to the public, but there is a visitors’ centre and there are bus tours you can . go on, as well as selt-guided walking tours ot some areas. The Visitor Complex is open every day ot the year except 25 December and on certain launch days, and is open trom nine till tive-thirty, although the Astronaut Hall ot Fame is open until six-thirty. The Visitor Complex is a tantastic place to visit because there is so much to see and do. It has a number ot museums and also two IMAX cinemas. The Astronaut Hall ot Fame is a must. It has spacecraft exhibits and all kinds ot objects connected with the history ot space travel. You can go on an astronaut simulator and teel what it’s like to walk on the Moon, and in the Astronaut Encounter you can talk to actual astronauts who have experienced the real thing. You can also go to the rocket garden where you can see the tirst rocket that astronauts travelled in. Children and adults alike will enjoy climbing into some ot the models ._–.—What is true about the space resort? A It is being designed by several companies. B It willlook like a cruise ship. C It will offer a variety of activities. D It will be located on the Moon. 2 Where do you think this text would appear? A in a magazine B in a travel brochure C in an information leaflet D in an encyclopaedia NAUKAI TECHNIKAIf you are planning to visitthe Space Center, what should you keep in mind? A It takes a long time to get there. B You will be able to see the whole centre. C It is closed on same occasions. D You can only tour the site by bus. Where can you have an experience similar to walking on the Moon? A in one of the IMAX cinemas B in the rocket garden C in the Astronaut Encounter D on the astronaut simulatorDOdpowiedzcieWyrazy wieloznacznew parach na poniższe pytania.DZnajdź Do you think space holidays really will become popular? Why/Why not?i podkreśl w tekstach z ćw. 3 wyrazy z ramki. Następnie uzupełnij poniższe zdania. Użyj każdego wyrazu dwukrotnie.Center?Why/Why not?e Would you like to visit the Kennedy SpaceopenspendlikeIfyou didn’twyrazy wyróżnione w tekstach z ćw. 3 do poniższych definicji.Wybierz trzy wyrazy i ułóż z nimi własne zdania.ali your salary every month,youd have more money for travel.D Dopasuj1 enjoying risky and unusual activities 2 probabie 3 a place where something is located or happens 4 state what is probably going to happen S expensive and of high quality 6 a collection of objects, animals, etc. that is shown to the publicspace2 There isn’t enough in the museum for new exhibits, 50 they’re planning a new building. 3 Why is the shop closed? lt’s usually _ on Sundays. 4 I’d be afraid to travel into . So many unexpected things can happen. 5 She’sa pretty good dancer, but she’s nothing _ her sister. 6 We’re planning to two weeks in Rome for our holiday. 7 I heard you’ve got a new car.What’s it 7 8 Kyra is very to new experiences. She says she would even climb Mount Everest if she had the chance.Zwroty z TAKE i GODOdszukajw tekstach z ćw. 3 dwa zwroty z czasownikami take i go. Nastepnie uzupełnij luki tymi czasownikami.1 2 3 4 5 6a deep breath abroad a break achance out of business on an excursionDZastąppodkreślone fragmenty zdań zwrotami z ćw. 7 w odpowiedniej formie. 1 They were very unhappy when their shop failed. 2 We’ve been walking for hours. I need to have a rest. 3 They travel to other countries almost every year. 4We don’t have to work on Friday,so we’re taking a short trip. 5 He stayed underwater for 90 seconds, but then had to come up to get some air. 6 I know you’ve never done climbing before, but why don’t you ~7 You might enjoy it!NAUKAI TECHNIKAMÓWIENIE Prawda/Fałsz~~Strategie s. 220DOpisż poniższą ilustrację. Do czego służą, twoim zdaniem, wynalazki, które są na niej przedstawione?Rozmowa z odgrywaniemroli~~StrategieS.211DPrzeczytajzadanie egzaminacyjne i spróbuj zgadnąć, jakich czasowników brakuje w zdaniach z poniższej ramki’i$’MI ł;ti:e W czasie pobytu kupiłeś/kupiłaś jak powinno.urządzenie,Rozmawiasz ze sprzedawcąw którym urządzenie z egzaminującym ~ okoliczności ~ powodyw Londyniektóre nie działa tak, w sklepie,zostało kupione. W rozmowieomównastępującekwestie:zakupu urządzenia,reklamacji,~ próby samodzielnego ~ oczekiwanyusunięcia problemu,sposób załatwieniareklamacji.(Rozmowę rozpoczyna egzaminujqcy).Składanie skargi 1 2 3 4 5 6 7′-i:tM’Mi3~ Usłyszysz dwukrotnie wywiad na temat niezwykłych wynalazków. Na podstawie usłyszanych informacji ustal, które zdania są zgodne zjego treścią (True), a które – nie (False). Zaznacz znakiem X odpowiednią rubrykę tabeli.I a (mobile phone) here a few days ago. But something is wrong with it. It won’t _ properly. What precisely the problem? I also (removing the SIM card), but that didn’t work either. If you leave it with us for a few days, we’lI to our service centre. Can’t you just it for one that works? I think you should at least me a discount for all the trouble.it’-0,,1- Wysłuchaj wypowiedzi uczennicy i uzupełnij luki w ramce z ćw. 4 właściwymi czasownikami. DWykonajcie w parach poniższe zadanie egzaminacyjne. Wykorzystajcie zwroty podane w ramce.l*łJ\~lt$i:eKupiłeś/KupiłaśThe radio programme is about the world’s greatest inventions.przenośnymuzyki, który okazał się wadliwy.2 The guest on the programme is an inventor.sprzedawcą3 Chind6gu refers to inventions that never work.kupione. W rozmowie——odtwarzaczRozmawiasz zew sklepie, w którym urządzenie z egzaminującymzostałoomówponiższe kwestie.(Rozmowę rozpoczyna egzaminujqcy).4 The idea for Chind6gu was publicised in a magazine. 5 The cat invention helps with housework. 6 Some of the useless inventions make a lot ofmoney.DOdpowiedzciew parach na poniższe pytania.Do you think gadgets and inventions always make our lives easier? Why/Why not?8 Can you thinkof any inventions that cause more harm than good?142 .: 4″12Think of a totally useless invention and make a sketch of it. Show it to the class. Can anyone guess how it works or what it’s for?NAUKAI TECHNIKA••••••••… —–ONLlNE MATURATRA/NERZNAJOMOŚĆŚRODKÓWJĘZYKOWYCH 4 The company invested in a new gadget that didn’t sell well, so it soon went out of business. A took a break B missed its chance C lost its money and failed. 5 Our neighbours have a silverToyota. That black BMW doesn’t belong to them. A isn’t theirs B was their C can’t be them 6 Alexander Fleming, a Scottish biologist. discovered penicillin. A that discovered pentelllin was a Scottish biologist.D w każdymzdaniu znajdź jeden błąd gramatyczny i popraw go. Dopisz brakujące przecinki. A 13 4 5 6 7Ben is the boy which won the science competition at school. This is the book, that I am reading at the moment. Frank that used to be an ITexpert is now a teacher. That is Professor Higgins who’s science lectures I attended at university. This port is a device it will connect your laptop to a standard telephone line. This is the city which the famous inventar was born. Is that the smartphone you told me about it?B whose discovery of penicillin made him a known biologist was Scottish. C who discovered penicillin, was a biologist from Scotland.Test luk sterowanych11is of Jason. My mobile has broken down. Can I use your? We’re proud of our scientists wark on new vaccines. Do you know who was the inventor dynarnite? GramatykaTransformacje zdań223N 2003, fosslls of a dinosaur that could probably f1y were discovered in China. The dinosaur had large feathers on ‘ __ arms and legs. Researcherswho mad e the discovery argued that the creature belonged to a species that later developed into birds. They interpreted the feathers as evidence that the dinosaur, 2__ they called Microraptor, had wings on both arms and legs.s. 203-205~ ~ StrategieS.Przeczytaj poniższy tekst. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby powstał logiczny, spójny i gramatycznie poprawny tekst. Zakreśl literę A, B lub C.10Strategie3 EXAMTASK8 The calculator that you found under the desk 9~~S.223Przeczytaj zdania 1-6 i wybierz właściwą odpowiedź (A-C), która może najlepiej zastąpić zaznaczony fragment lub zdanie.2 EXAMTASK1 Apple introduced the mouse before any other company. A At first, Apple introduced the mouse in its own company. B Apple was the first company to introduce the mouse. C Introducing the mouse was the first thing Apple did. 2 While in sp

Oxford Matura Trainer Poziom Podstawowy

50% 50% found this document useful, Mark this document as useful

50% 50% found this document not useful, Mark this document as not useful

OMT SB u01-2

Nowa matura 2015Oxford Matura Trainer Poziom podstawowy Repetytorium z języka angielskiego Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnychGregory J. Manin, Danuta Gryca, Joanna Sobierska, Joanna SosnowskaOxfordMaturaTrainer Basic book.indb 11 25/02/2014 16:221 CzłowiekSŁOWNICTWOROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCHMÓWIENIEDane osobowe, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, opisywanie uczuć i upodobań, zainteresowanias. 8 Dobieranie zdań do części tekstu Czasowniki z przyimkami Przymiotniki z końcówkami -ING oraz -EDs. 5 Rozmowa z odgrywaniem roli s. 12 Rozmowa na podstawie ilustracji Rozmowa na podstawie materiału stymulującegoPomieszczenia i ich wyposażenie, opisywanie domu, prace domowe, miejsce zamieszkania, wynajem mieszkania lub domu, przydatne zwrotys. 20 Wielokrotny wybór Wyrazy wieloznaczne Czasowniki złożone z LOOK s. 25 Dobieranie zdań do luk w tekścies. 22 Rozmowa z odgrywaniem roli s. 24 Rozmowa na podstawie materiału stymulującegoPrzedmioty szkolne, pomieszczenia w szkole, życie szkolne, zajęcia pozaszkolne, zwroty z czasownikami do, make, takes. 32 Wielokrotny wybór Wyrazy często mylones. 34 Rozmowa z odgrywaniem roli Rozmowa na podstawie ilustracji s. 36 Rozmowa na podstawie materiału stymulującegoZawody, prace dorywcze, przymiotniki opisujące prace, poszukiwanie pracy, praca zawodowa, warunki zatrudnienia, brak pracys. 44 Dobieranie zdań do części tekstu Wyrazy wieloznaczne Czasowniki złożone z GIVE s. 49 Wielokrotny wybórs. 46 Rozmowa z odgrywaniem roli s. 48 Rozmowa na podstawie ilustracjiCzynności codzienne, spędzanie czasu wolnego, święta i uroczystości, członkowie rodziny, etapy życia, życie rodzinne, towarzyskie i uczuciowes. 56 Dobieranie nagłówków do części tekstu Zwroty z MINDs. 58 Rozmowa z odgrywaniem roli Rozmowa na podstawie ilustracji s. 60 Rozmowa na podstawie materiału stymulującegoProdukty żywnościowe, artykuły spożywcze: określanie ilości, przygotowywanie posiłków i potraw, opisywanie potraw i smaków, posiłki, w restauracji, dietas. 68 Dobieranie zdań do luk w tekście Wyrazy wieloznaczne Słowotwórstwo s. 73 Wielokrotny wybórs. 70 Rozmowa z odgrywaniem roli s. 72 Rozmowa na podstawie ilustracjiRodzaje sklepów; towary, kupowanie i sprzedawanie, zakupy: kupowanie ubrań, składanie reklamacji, korzystanie z usług, środki płatnicze, reklamas. 80 Dobieranie zdań do luk w tekście Zwroty z GET Tworzenie przymiotników: przedrostki o znaczeniu negatywnyms. 82 Rozmowa z odgrywaniem roli Rozmowa na podstawie ilustracji s. 84 Rozmowa na podstawie materiału stymulującegos. 62 Dom s. 183 Szkoła s. 304 Praca s. 425 Życie rodzinne i towarzyskie s. 546 Żywienie s. 667 Zakupy i usługi s. 788 Podróżowanie i turystyka s. 909 Kultura s. 10210 Sport s. 11411 Zdrowie s. 12612 Nauka i technika s. 13813 Świat przyrody s. 15014 Państwo i społeczeństwo s. 162s. 92 Wakacje, zakwaterowanie, w hotelu, środki transportu, podróżowanie: wypadki i problemy, słowa związane z podróżowaniem s. 97Wielokrotny wybór Wyrażenia z przyimkami Czasowniki złożone z trzech części Prawda/Fałszs. 94 Rozmowa na podstawie ilustracji s. 98 Rozmowa z odgrywaniem roliFilm, literatura, muzyka i sztuki sceniczne, sztuki wizualne, środki masowego przekazu: telewizja i prasa, programy telewizyjne, komunikacja w internecies. 116 Prawda/Fałsz Przymiotniki z przyimkami Czasowniki złożone z TURNs. 108 Rozmowa na podstawie ilustracji s. 108 Rozmowa z odgrywaniem roli Rozmowa na podstawie materiału stymulującegoDyscypliny sportowe, przydatne zwroty, sportowcy i miejsca do uprawiania sportu, sprzęt sportowy, sporty ekstremalne, zawody sportowe, sport wyczynowy, przydatne zwrotys. 116 Dobieranie nagłówków do części tekstu Tworzenie rzeczowników: przyrostki Czasowniki złożone z SET s. 121 Wielokrotny wybórs. 118 Rozmowa na podstawie ilustracji s. 110 Rozmowa na podstawie materiału stymulującegoChoroby i ich objawy, leczenie, pomoc w nagłych wypadkach; urazy, leczenie szpitalne, niepełnosprawność, zdrowy tryb życias. 128 Dobieranie zdań do luk w tekście Czasowniki złożone z TAKEs. 130 Rozmowa z odgrywaniem roli Rozmowa na podstawie ilustracji s. 132 Rozmowa na podstawie materiału stymulującegoObsługa urządzeń, awarie techniczne, technologie informacyjno-komunikacyjne, dziedziny nauki, odkrycia i wynalazki, odkrywanie kosmosus. 140 Wielokrotny wybór Wyrazy wieloznaczne Zwroty z TAKE i GO s. 145 Dobieranie nagłówków do części tekstus. 142 Rozmowa z odgrywaniem roli s. 144 Rozmowa na podstawie materiału stymulującegoUkształtowanie terenu; krajobraz, pogoda i klimat, katastrofy naturalne, zwierzęta, świat roślin, zagrożenia środowiska naturalnego, ochrona środowiska naturalnegos. 152 Dobieranie nagłówków do części tekstu Przymiotniki z przyimkami Zwroty z GETs. 154 Rozmowa z odgrywaniem roli Rozmowa na podstawie ilustracji s. 156 Rozmowa na podstawie materiału stymulującegoPrzestępczość, przestrzeganie prawa, rodzaje kar, zwroty, struktura państwa i urzędy, polityka, praca społecznas. 164 Wielokrotny wybór Wyrazy wieloznaczne Tworzenie rzeczowników: przyrostki s. 169 Dobieranie zdań do luk w tekścies. 166 Rozmowa z odgrywaniem roli s. 168 Rozmowa na podstawie materiału stymulującegoGramatyka ​s. 174−208 Czasowniki nieregularne ​s. 209−210 ​Egzamin ustny ​s. 211−214 Egzamin pisemny • Wypowiedź pisemna ​s. 215−219 ​Egzamin pisemny • Rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych ​ s. 220−2232 © Copyright Oxford University Press OxfordMaturaTrainer Basic book.indb 225/02/2014 16:22ROZUMIENIE ZE SŁUCHUZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCHWYPOWIEDŹ PISEMNAPO ROZDZIALEs. 5 Prawda/Fałsz s. 14 Wielokrotny wybórs. 6 Transformacje zdań Test luk sterowanych s. 9 MinidialogiCzasy teraźniejsze; przedimki a/an, the i brak przedimkas. 13 List prywatny: e-mails. 15 Ustny zestaw egzaminacyjny s. 16 Słowniczek s. 17 Sprawdź się! (1)s. 22 Dobieranie s. 24 Prawda/Fałszs. 23 Transformacje zdań Test luk sterowanych s. 26 Uzupełnianie lukCzasy perfect; zaimki nieokreślones. 26 List prywatny: e-mails. 27 Ustny zestaw egzaminacyjny s. 28 Słowniczek s. 29 Sprawdź się! (1)s. 36 Dobieranie s. 18 Prawda/Fałszs. 35 Tłumaczenie fragmentów zdań Test luk sterowanych s. 38 MinidialogiCzasy przeszłe; konstrukcja used tos. 37 List prywatnys. 39 Ustny zestaw egzaminacyjny s. 40 Słowniczek s. 41 Sprawdź się! (1)s. 46 Wielokrotny wybór s. 48 Dobieranies. 47 Transformacje zdań Test luk sterowanych s. 50 Uzupełnianie lukRóżnice w użyciu czasów; wyrażenia określające ilośćs. 50 List półoficjalny: podanie o pracęs. 51 Ustny zestaw egzaminacyjny s. 52 Słowniczek s. 53 Sprawdź się! (1)s. 60 Prawda/Fałsz s. 62 Dobieranies. 59 Tłumaczenie fragmentów zdań Test luk sterowanych s. 63 MinidialogiCzasy przyszłe; przyimkis. 61 List prywatnys. 63 Ustny zestaw egzaminacyjny s. 64 Słowniczek s. 65 Sprawdź się! (1)s. 70 Wielokrotny wybór s. 74 Prawda/Fałszs. 71 Transformacje zdań Test luk sterowanych s. 18 Uzupełnianie lukKonstrukcje czasownikowe; so i such; in order to, so as tos. 74 List prywatny: e-mails. 75 Ustny zestaw egzaminacyjny s. 76 Słowniczek s. 77 Sprawdź się! (1)s. 84 Dobieranie s. 86 Wielokrotny wybórs. 83 Tłumaczenie fragmentów zdań Test luk sterowanych s. 86 MinidialogiStrona bierna; konstrukcja have something dones. 85 List półoficjalny: reklamacjas. 87 Ustny zestaw egzaminacyjny s. 88 Słowniczek s. 89 Sprawdź się! (1)s. 94 Dobieranie s. 96 Prawda/Fałszs. 95 Transformacje zdań Test luk sterowanych s. 96 Uzupełnianie lukZdania warunkowe (zerowy, pierwszy i drugi tryb warunkowy); either i neither, every i each; both; another i others. 98 List prywatny: wpis na blogus. 99 Ustny zestaw egzaminacyjny s. 100 Słowniczek s. 101 Sprawdź się! (1)s. 106 Wielokrotny wybór s. 110 Prawda/Fałszs. 107 Tłumaczenie fragmentów zdań Test luk sterowanych s. 110 MinidialogiCzasowniki modalne (1); pytania pośrednies. 109 List półoficjalny: zgłoszenie do konkursus. 111 Ustny zestaw egzaminacyjny s. 112 Słowniczek s. 113 Sprawdź się! (1)s. 118 Prawda/Fałsz s. 120 Dobieranies. 119 Test luk sterowanych Transformacje zdań s. 122 Uzupełnianie lukStopniowanie przymiotników s. 122 List prywatny: e-mail i przysłówków; konstrukcje z przymiotnikiem i przysłówkiems. 123 Ustny zestaw egzaminacyjny s. 124 Słowniczek s. 125 Sprawdź się! (1)s. 132 Dobieranie s. 134 Wielokrotny wybórs. 131 Tłumaczenie fragmentów zdań Test luk sterowanych s. 134 MinidialogiMowa zależna; zaimki zwrotnes. 133 List prywatny: e-mails. 135 Ustny zestaw egzaminacyjny s. 136 Słowniczek s. 137 Sprawdź się! (1)s. 142 Prawda/Fałsz s. 144 Wielokrotny wybórs. 143 Transformacje zdań Test luk sterowanych s. 146 Uzupełnianie lukZdania przydawkowe definiujące i niedefiniujące; formy dzierżawczes. 146 List półoficjalny: zapytanies. 147 Ustny zestaw egzaminacyjny s. 148 Słowniczek s. 149 Sprawdź się! (1)s. 156 Wielokrotny wybór s. 158 Dobieranies. 155 Tłumaczenie fragmentów zdań Test luk sterowanych s. 158 MinidialogiCzasowniki modalne (2); s. 157 List prywatny: zdania z podmiotami there i it wpis na blogus. 166 Wielokrotny wybór s. 168 Dobieranies. 167 Transformacje zdań Test luk sterowanych s. 170 Uzupełnianie lukSpójniki; pytania rozłącznes. 170 List półoficjalny: wpis na forums. 159 Ustny zestaw egzaminacyjny s. 160 Słowniczek s. 161 Sprawdź się! (1) s. 171 Ustny zestaw egzaminacyjny s. 172 Słowniczek s. 173 Sprawdź się! (1)3 © Copyright Oxford University Press OxfordMaturaTrainer Basic book.indb 325/02/2014 16:22D r o dzy Uczni o w ie ! Przed Wami Oxford Matura Trainer. Poziom podstawowy. Repetytorium z języka angielskiego – inspirujący, nowoczesny podręcznik, który skutecznie przygotuje was do egzamninu maturalnego. Nasze repetytorium: ▸▸ zapewnia systematyczną naukę wszystkich typów zadań maturalnych – ustnych i pisemnych, ▸▸ jest na odpowiednim poziomie trudności, zgodnym z poziomem matury, ▸▸ ma jasną i przejrzystą strukturę, a także atrakcyjną szatę graficzną, ▸▸ zawiera zarówno solidną powtórkę słownictwa maturalnego, jak i utrwala je w tekstach i zadaniach egzaminacyjnych, ▸▸ zawiera teksty do czytania i słuchania, które Was zaciekawią i zainspirują do dyskusji, ▸▸ zapewnia praktyczną pomoc w rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych dzięki wskazówkom, przykładowym wypowiedziom i listom przydatnych zwrotów, ▸▸ zawiera wskazówki przydatne w rozwiązywaniu wszystkich typów zadań, ▸▸ proponuje nowoczesny i atrakcyjny sposób nauki w formie interaktywnej pracy domowej na platformie e-learningowej Oxford English Online.Struktura podręcznikaRozumienie ze słuchu Ponieważ rozumienie ze słuchu to umiejętność, która zwykle przysparza uczniom wiele trudności, położyliśmy szczególnie duży nacisk na rozwijanie właśnie jej. W każdym rozdziale znajdziecie dwa zadania na rozumienie ze słuchu, aby dobrze zapoznać się ze wszystkimi typami zadań i gruntownie je przećwiczyć.Wypowiedź pisemna Oprócz zadania egzaminacyjnego każdy rozdział zawiera także przykładowe wypowiedzi oraz przydatne zwroty i wskazówki egzaminacyjne. Wytłumaczymy, jak – krok po kroku – opanować umiejętność pisania i redagowania wypowiedzi pisemnych.Znajomość środków językowych W każdym rozdziale macie możliwość sprawdzenia swojej znajomości dwóch wybranych zagadnień gramatycznych, a następnie przekonania się, w jaki sposób są one testowane w zadaniach egzaminacyjnych. Jeśli jakieś zagadnienie gramatyczne wciąż przysparza Wam trudności, możecie skorzystać z objaśnień gramatycznych i ćwiczeń zamieszczonych w dziale poświęconym gramatyce, znajdującym się na końcu podręcznika.MówienieOxford Matura Trainer zawiera czternaście rozdziałów tematycznych odpowiadających tematom wymienionym w Informatorze o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015. Tematyka związana z kulturą krajów anglojęzycznych (piętnasty temat maturalny) została ujęta w tekstach znajdujących się w działach: Rozumienie tekstów pisanych i Rozumienie ze słuchu. Na końcu podręcznika znajdują się obszerne działy uzupełniające i informacyjne: ▸▸ Gramatyka: objaśnienia zagadnień gramatycznych wymaganych na maturze wraz z ćwiczeniami utrwalającymi ▸▸ działy dotyczące egzaminu ustnego i pisemnego, które zawierają: – listy zwrotów przydatnych na egzaminie ustnym i pisemnym oraz wzory wypowiedzi pisemnych, – strategie egzaminacyjne ułatwiające wykonanie poszczególnych typów zadań. Krótki opis działów zawartych w każdym rozdziale znajduje się poniżej.Umiejętność skutecznej komunikacji w języku obcym jest ważna w życiu codziennym, jak i na egzaminie. Dlatego każdy rozdział podręcznika zawiera dwa lub trzy działy poświęcone zadaniom ustnym, a także pełny zestaw maturalny na końcu każdego rozdziału. W działach tych znajdziecie również wskazówki, przydatne zwroty i mnóstwo nagrań z przykładowymi wypowiedziami uczniów.SłownictwoOnline Matura Trainer to interaktywna praca domowa, która jest dostępna na platformie e-learningowej Oxford English Online. Są to dodatkowe ćwiczenia słownictwa i gramatyki, a także zadania egzaminacyjne w działach: Mówienie, Znajomość środków językowych i Wypowiedź pisemna. Te dodatkowe ćwiczenia umożliwią Wam utrwalenie i poszerzenie materiału z podręcznika, a co za tym idzie – lepsze przygotowanie do matury.W tym dziale powtórzycie i poszerzycie słownictwo wymagane na egzaminie. Każde ćwiczenie jest opisane nagłówkiem, który wskazuje, jakiego tematu dotyczy. Zawarliśmy tu wiele ćwiczeń komunikacyjnych i pytań do dyskusji, abyście jak najczęściej wykorzystywali poznane słownictwo w swoich wypowiedziach. Każde słowo znajdziecie również w słowniczku tematycznym zamieszczonym po każdym rozdziale.Rozumienie tekstów pisanych W tym dziale, oprócz wszystkich typów zadań egzaminacyjnych, znajdziecie wiele praktycznych porad w ramkach Exam Tip. Każdy tekst stanowi punkt wyjściowy do dyskusji oraz do poszerzenia zasobu słownictwa. Z myślą o nowej części egzaminu wprowadzamy tu takie zagadnienia leksykalne jak czasowniki złożone, wyrazy wieloznaczne czy czasowniki z przyimkami. Ich znajomość pomoże Wam w rozwiązywaniu zadań testujących znajomość środków językowych.Sprawdź się! Po każdym rozdziale zamieściliśmy dział powtórkowy, który pozwoli Wam utrwalić słownictwo, gramatykę i funkcje językowe. Jeśli w trakcie wykonywania zadań będziecie potrzebować dodatkowych wskazówek i rad lub zechcecie przypomnieć sobie, w jaki sposób oceniana jest każda część egzaminu, skorzystajcie z odniesień do działów informacyjnych na końcu książki zamieszczonych przy każdym zadaniu. ▶▶ Strategie online matura trainerDzięki Online Matura Trainer: ▸▸ otrzymacie natychmiastowy wynik i informację zwrotną – Wasza praca będzie automatycznie sprawdzona i oceniona, ▸▸ będziecie mogli skorzystać ze słowniczka, z modelowych wypowiedzi i list przydatnych zwrotów, a także z objaśnień gramatycznych, ▸▸ w łatwy i szybki sposób skontaktujecie się z nauczycielem, który oceni wypowiedź pisemną lub nagraną wypowiedź ustną, ▸▸ będziecie mogli wykonać pracę domową w dowolnym miejscu i o dowolnej porze, korzystając z komputera, tabletu lub smartfona. Dostęp do interaktywnej pracy domowej Online Matura Trainer można uzyskać za pomocą kodu aktywacyjnego, który znajduje się pod zdrapką na okładce książki. Znajdziecie tam również wskazówki, jak zarejestrować się na stronie www.oxfordenglishonline.pl.© Copyright Oxford University Press OxfordMaturaTrainer Basic book.indb 425/02/2014 16:22Jak samodzielnie przygotowywać się do egzaminu? Oto kilka praktycznych porad. ▸▸ Wykonaj egzamin próbny (np. korzystając z testów z lat poprzednich, dostępnych na stronie www.cke.edu.pl). Wynik testu da ci informację, z którymi zadaniami radzisz sobie dobrze, a z którymi – słabiej, a więc nad czym warto jeszcze popracować. ▸▸ Nie odkładaj przygotowania do egzaminu na ostatnią chwilę. Zaplanuj czas na systematyczną naukę − przynajmniej dwa razy w tygodniu. ▸▸ Gdy uczysz się samodzielnie w domu, używaj zegarka, aby przyzwyczaić się do limitu czasowego przeznaczonego na wykonanie zadań na „prawdziwej” maturze. ▸▸ Powtarzając słownictwo, korzystaj ze słowniczków tematycznych nagranych w formacie mp3 i dostępnych na www.oxfordenglishonline.pl. Zapisuj nowo poznane wyrazy w zeszycie i odczytuj je na głos, aby zapamiętać zarówno ich wymowę, jak i pisownię. Wykorzystuj słownictwo, którego się nauczyłeś/nauczyłaś w pracach pisemnych i wypowiedziach ustnych. ▸▸ W nauce mówienia pomoże Ci nagrywanie i odsłuchiwanie własnych wypowiedzi. Przydatne zwroty na egzaminie ustnym znajdziesz w ramkach Use it! w każdym rozdziale oraz w działach informacyjnych na końcu podręcznika. ▸▸ Po wykonaniu zadania pisemnego spróbuj sam/sama je poprawić. Wykorzystaj wzorcowe wypowiedzi, wskazówki i strategie egzaminacyjne. ▸▸ Staraj się być stale w kontakcie z językiem angielskim. Oglądaj ciekawe filmy lub programy w wersji anglojęzycznej i czytaj interesujące książki (np. uproszczone lektury w języku angielskim). ▸▸ I na koniec najważniejsze: bądź pozytywnie nastawiony! W czasie egzaminu zaprezentuj swoje umiejętności i efekty kilku lat pracy – jest więc doskonała okazja, by zabłysnąć! Życzymy sukcesów na egzaminie! Zespół Redakcji5 © Copyright Oxford University Press OxfordMaturaTrainer Basic book.indb 525/02/2014 16:22CzłowiekS ł o w nic t w o Dane osobowe 1 Uzupełnij formularz, który wypełniła Kasia, gdyzapisywała się na kurs językowy. Użyj wyrazów z ramki.4 Pracujcie w parach. Opiszcie na zmianę osobyprzedstawione na rysunkach tak, aby wasz kolega odgadł/wasza koleżanka odgadła, o którą postać chodzi. This person is of medium build. He/She’s got wrinkles …age level of English name place of birth telephone no: home/mobile nationality occupation sex email addressPersonal Information Form 1 2 3 4 5 6 7 8 9Kasia Nowak 18 femaleWarszawa, Poland Polish student intermediate [email protected] … 22 390 9696/5070487792 Pracujcie w parach. Zadajcie sobie nawzajempytania, którą pomogą wam wypełnić formularz z ćw. 1 informacjami o swoim koledze/swojej koleżance.Wygląd zewnętrzny 3 Zapisz wyrazy z ramki obok odpowiedniegonagłówka. Niektóre określenia mogą pasować do więcej niż jednej kategorii. slim tall handsome moustache brown in his/her early/mid/late twenties tattoo curly plump wrinkles long medium height medium build wavy overweight blonde elderly expressive straight young pretty short middle-aged blue beautiful thin good-looking scar dark attractive green freckles beard fair bald Buildslim,Heighttall,Hair Eyes Age Looks Distinguishing featuresCechy charakteru 5 Dopasuj przymiotniki opisujące cechy charakterudo przymiotników o przeciwnym znaczeniu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9friendly quiet hard-working confident generous polite clever gentle sensiblea b c d e f g h isilly aggressive mean talkative unfriendly stupid lazy rude shy6 Zapisz przymiotniki z ćw. 5 pod odpowiednimnagłówkiem. a positiveb negativec positive or negative6 © Copyright Oxford University Press OxfordMaturaTrainer Basic book.indb 625/02/2014 16:22Słownic t wo7 Do podanych przymiotników dopasuj11 Porozmawiajcie w parach na tematy podanew ramce. Wykorzystajcie czasowniki i zwroty z ćw. 10.odpowiednie przedrostki o znaczeniu negatywnym, tak aby utworzyć wyrazy o przeciwnym znaczeniu. tidy honest kind selfish reliable patient polite loyal realistic secure mature responsible tolerant ambitious un-in-dis-im-ir-untidysnakes heights clowns being in small spaces meeting new people spiders flyingA B A BHow do you feel about spiders? I haven’t got a problem with spiders. I quite like them. Are you afraid of heights? Yes, I am. I try to avoid high places.Zainteresowania 12 Uzupełnij tekst wyrazami z ramki. without about into particularly in (x2) spend on find spareMyProfileOpisywanie uczuć i upodobań 8 Dopasuj przymiotniki z ramki do wyrazówo podobnym znaczeniu.I’m really interested 1 computers and computer games. I also 2 a lot of time at the library surfing the internet. I have recently set up my own website and I 3 like uploading photos and information onto it.scared angry worried happy embarrassed calm jealous surprised1 2 3 4upset relaxed ashamed astonished5 6 7 8terrified annoyed envious pleasedtime, I read books, In my 4 magazines, comics, anything! I 5 reading very relaxing. At the moment I’m really 6 detective stories, but I’m keen 7 political thrillers, too.9 Dopasuj przymiotniki opisujące uczucia z ćw. 8do poniższych sytuacji. Niektóre przymiotniki pasują do więcej niż jednej sytuacji.getting 100% in your English exam giving a speech to 50 people losing your new mobile phone missing the last episode of a series you’ve been watching on TV 5 telling somebody your best friend’s biggest secret 6 winning a holiday to the Caribbean 7 sunbathing at the beach 1 2 3 410 Dopasuj czasowniki i zwroty z ramki do wyrazówo podobnym znaczeniu.13 Odpowiedzcie w parach na poniższe pytania. 1 What does your mother/father/brother/sisterlook like? 2 How important do you think physicalappearance is? 3 What should an ideal friend be like?haven’t got a problem with dislike hate keep away from feel all right about despise stay away from get nervous when1 avoid / 2 don’t mind / 3 can’t stand /sport! I’m mad I can’t live 8 basketball and tennis and I’m 10 the school football team. It keeps me fit and it’s great fun. 9/ / /4 What annoys you about other people?5 When was the last time you were really worriedor happy? Why? 6 What do you like doing in your free time?online matura trainer 1C z łow i e k© Copyright Oxford University Press OxfordMaturaTrainer Basic book.indb 725/02/2014 16:22R o z u m ienie t eks t ó w pis a nych 1Dobieranie▶▶ Strategie s. 2211 Przyjrzyj się ilustracjom i powiedz, jakie cechycharakteru, twoim zdaniem, mają osoby, które są na nich przedstawione. I think this person is probably hard-working and clever.2 Pracujcie w parach. Opisz siebie koledze/koleżance. Wybierz w tym celu trzy przymiotniki określające cechy pozytywne oraz trzy – negatywne. Uzasadnij swój wybór.I’m quite a patient person because I don’t get annoyed when I have to wait for people. I’m probably a bit lazy. I don’t like working too hard. EXAM TIP Przeczytaj szybko cały tekst, żeby zorientować się, czego dotyczy każdy akapit. Zanim zaznaczysz odpowiedź, upewnij się, że pozostałe nagłówki nie pasują do danego fragmentu.Przeczytaj tekst obok. Do każdego akapitu (1–7) dopasuj zdanie (A−H), które oddaje jego treść. Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej części tekstu.3 EXAM TASKA B C D E F G H 8They hide what they really want. They get angry very easily. They are sensitive and want people to like them. They are happy and original, but they need to be independent. They want an easy life. Their positive qualities mean that they are sometimes victims. They care about other people and don’t like change. They want to do big things, and they care more about themselves than about other people.hether you like bright pink or pale blue, colours say a lot about your personality. Find out what your favourite colour says about you. 1If you like white best, it means that you like simplicity. People who prefer white are usually very quiet and relaxed. They don’t like having problems in their lives, so they avoid difficult situations.Red is the colour of strength and vitality. People who like red are often very sociable. However, they can be over-ambitious, too. These people don’t always think about other people’s feelings and quickly blame others for their problems when things go wrong. They get easily excited, too.Pink isn’t as strong as red and symbolises love and beauty. People who prefer pink are often shy and need to feel wanted. Their happiness depends on people’s good opinion of them. They can be very gentle and loving and they want others to treat them in the same way.C z łow i e k© Copyright Oxford University Press OxfordMaturaTrainer Basic book.indb 825/02/2014 16:234 Odpowiedzcie w parach na poniższe pytania.What’s your favourite colour? Is the article right about your personality?Tworzenie rzeczowników: przyrostki 5 Wpisz rzeczowniki, które można utworzyćod poniższych przymiotników. Niektóre z nich odnajdziesz w tekście z ćw. 3.1 2 3 4simple strong happy true5 6 7 8honest kind relaxed boredCzasowniki z przyimkami 6 Odszukaj w tekście z ćw. 3 czasownik blame.Jakiego przyimka po nim używamy? Uzupełnij luki właściwymi przyimkami z ramki, z którymi łączą się poniższe czasowniki. in for (x2) from on (x2)Yellow is the colour of happiness and imagination. People who choose yellow as their favourite colour are adventurous and creative. They are cheerful and have a good sense of humour, but they are also very clever and confident, and they like to be free to follow their own ideas. They tend to get bored quickly. If you like green best, it means that you admire truth and honesty. You are sociable, patient, gentle and kind. Sometimes this means that other people take advantage of you. For example, some people will ask for help again and again because they know you don’t like to say no. Blue is the colour of kindness. People who like blue are patient, hard-working and sensitive to other people’s needs. The problem is that they often worry too much about new or different situations. People who prefer black enjoy appearing mysterious, but they also like to be in control. They often have dreams and desires, but they like to keep them secret. They don’t want people to know about them.1 blame 2 depend 3 protect4 insist 5 succeed 6 forgive7 Uzupełnij zdania właściwymi czasownikamiz przyimkami z ćw. 6 w odpowiedniej formie.their 1 The main role of parents is to children harm. 2 If you are ambitious and hard-working, you will reaching your goal. 3 You can always Julie if you need help with your problems. 4 I hope you will me criticising your work. I was only trying to help. 5 Why do you leaving for the airport now? Their flight doesn’t arrive for three hours. 6 She always other people her problems, even when they’re obviously her fault.Przymiotniki z końcówkami -ING oraz -ED 8 W każdym zdaniu zakreśl właściwy wyraz.1 Kids can be a bit annoyed / annoying when they ask the same question again and again. 2 He looks so much more relaxed / relaxing now that he has a less stressful job. 3 That film was really bored / boring. I don’t think I’ve ever been so bored / boring in my life! 4 Her parents were very excited / exciting when they heard she was going to study in England. 5 I’m sorry you didn’t see your friends. That’s really disappointed / disappointing. 6 It’s interested / interesting that people who like the colour red nearly always have strong personalities. 1C z łow i e k© Copyright Oxford University Press OxfordMaturaTrainer Basic book.indb 925/02/2014 16:23R o z u m ienie ze sł u ch u Prawda/Fałsz▶▶ Strategie s. 2201 Odpowiedzcie w parach na poniższe pytania.1 What skills do you need to become an underwater photographer? What equipment do you need? 2 Would you take up a hobby like this? Why/ Why not? Usłyszysz dwukrotnie wypowiedź na temat fotografii podwodnej. Na podstawie usłyszanych informacji ustal, które zdania (1−6) są zgodne z treścią nagrania (True), a które – nie (False). Zaznacz znakiem X odpowiednią rubrykę w tabeli.2 EXAM TASK1.025 Przeczytaj poniższy dialog i uzupełnij gopytaniami egzaminującego. Dwa pytania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.a b c d e f gSo who’s the teacher? But why singing? What do they think about it? So why have you decided to have singing lessons? Are you going to take up singing? Are you planning to make singing your career? Why do they say that?1 An article inspired the speaker to try underwater photography. 2 It was the first time she had been underwater. 3 Her main goal was to photograph underwater caves. 4 The course involved a lot of preparation before actually diving. 5 The speaker felt the preparation was unnecessary. 6 It was easy for her to take pictures on her first trip. 3 Opiszcie w parach ciekawe hobby znanych wamosób. Odpowiedzcie na poniższe pytania.▸▸ What does it involve doing? ▸▸ What equipment do you need? ▸▸ Why do you think it is interesting?Mó w ienie Rozmowa z odgrywaniem roli1 What is the topic of the conversation? 2 What is your role? Who is the examiner? 3 Who starts the conversation: you or the examiner?▶▶ Strategie s. 2114 Przeczytaj wskazówkę oraz zadanieegzaminacyjne i odpowiedz na pytania 1–3. EXAM TIPPo otrzymaniu zestawu uważnie przeczytaj polecenie do pierwszego zadania, aby dowiedzieć się, w jaką rolę masz się wcielić.Examiner 1 Student I’m bored with my life and I’d like to try something new. Examiner 2 Student It’s cool and I’ve always wanted to be able to sing. But my parents aren’t happy about it and they say it’s not for me. Examiner 3 Student I think they’re worried that I won’t have time for studying . But that’s not true. Examiner 4 Student That’s the best part! It’s one of the competitors from a popular talent show. He won the contest and now he teaches others how to sing and move on stage. Examiner 5 Student I don’t know yet. But I want to study music and learn to play the guitar. 6 Wykonajcie w parach zadanie egzaminacyjnez ćw. 4. Wybierzcie jeden z poniższych tematów zajęć i omówcie wszystkie punkty wymienione w poleceniu.▸▸ zajęcia z nauki tańca ▸▸ zajęcia z nauki szybkiego czytania (speed reading) ▸▸ zajęcia z rysunku online matura trainerPostanowiłeś/Postanowiłaś zapisać się na zajęcia nauki śpiewu. Rozmawiasz ze swoim znajomym/swoją znajomą z USA na temat tego nowego hobby. W rozmowie z egzaminującym omów następujące kwestie: ▸▸ przyczyny powziętej decyzji, ▸▸ reakcja rodziny, ▸▸ prowadzący zajęcia, ▸▸ plany na przyszłość. (Rozmowę rozpoczyna egzaminujący). EXAM TASK10C z łow i e k© Copyright Oxford University Press OxfordMaturaTrainer Basic book.indb 1025/02/2014 16:23Z n a j o m o ść śr o dkó w język o w ych TEST YOUR KNOWLEDGE: czasy teraźniejsze; przedimki a/an/the i brak przedimka 1 W każdym z poniższych zdań zakreśl właściwąformę czasownika lub właściwy przedimek.A 1 I usually walk / am walking to school, but today my dad gives / is giving me a lift. 2 What’s the matter? You are looking / look very upset. 3 John can’t talk to you now; he works / is working in the garden. 4 More and more people use / are using mobile phones to surf the internet. 5 Julia is an excellent chess player. She wins / is winning every game. B 6 – / A woman was sitting opposite me with a book in her hand. A / The woman was reading a thriller. 7 The Town Hall is the / – highest building in our town. 8 The / – happiness means different things to different people. 9 The / – sky is getting very dark. It’s going to rain. Gramatyka s. 174–177Transformacje zdań▶▶ Strategie s. 223Uzupełnij zdania 1−6. Z podanych odpowiedzi wybierz tę, która jest właściwym tłumaczeniem fragmentu w języku polskim. Po jej wstawieniu w lukę powinno powstać logiczne i poprawne gramatycznie zdanie. Zakreśl literę A, B lub C.2 EXAM TASK1 Have you seen Jason’s new girlfriend? (Jak ona wygląda)? A What does she like B How does she look C What does she look like 2 I (zawsze się staram) to remember people’s names. I think it’s polite to address someone by name. A am always trying B should always try C always try 3 Martha is a great film fan. She goes to the cinema at least twice (na tydzień). A a week B in the week C for a week 4 Who (zaprasza Sheila) to her birthday party next week? A does Sheila invite B is Sheila inviting C Sheila invites5 Our new neighbour is called Mrs Simon. She’s (w średnim wieku), friendly and very talkative. A middle-aged B in the middle ages C of middle age 6 We were all unhappy about our exam results, but Alex was (najbardziej rozczarowaną) person in the class. A a more disappointed B a most disappointed C the most disappointedTest luk sterowanych▶▶ Strategie s. 223Przeczytaj poniższy tekst. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby powstał logiczny, spójny i gramatycznie poprawny tekst. Zakreśl literę A, B lub C.3 EXAM TASKEverybody needs leisure time in order to relax and get 1 from their boring daily routine. Do young people use their free time wisely, engaging in enjoyable, fun activities? Or do they waste it doing pointless or even 2 things? A recent survey shows that spending time with friends, watching TV, shopping and listening to music are still common leisure activities 16 to 24. But with undertaken by people 3 fast developments in the field of information technology, young people nowadays have more alternatives to choose from. Surfing the internet and video games 4 more and more popular. However, many young people often 5 various types of outdoor entertainment and sports activities. . While girls Girls and boys differ in their 6 tend to enjoy shopping and spending time with friends, boys are more keen on computer games and TV.1 A off 2 A responsibly 3 A aged 4 A are becoming 5 A chose 6 A preferencesB away B responsible B of B become B choose B prefersC out C irresponsible C old C to become C are choosing C preferringonline matura trainer 1C z łow i e k11© Copyright Oxford University Press OxfordMaturaTrainer Basic book.indb 1125/02/2014 16:23Mó w ienie Rozmowa na podstawie ilustracji▶▶ Strategie s. 213EXAM TIPRozmowa na podstawie materiału stymulującego ▶▶ Strategie s. 213 4 Przeczytaj zadanie egzaminacyjne i odpowiedzKiedy opisujesz ilustrację, pamiętaj o tym, że twoja wypowiedź powinna zawierać następujące informacje: kogo przedstawia ilustracja, gdzie znajdują się ci ludzie i co robią.na poniższe pytania.1 Which photo shows students who look like the students in your school? Why? 2 Which photo would look better on the poster? Why? 3 Which photo would you not choose? Why?Gdy mówisz o tym, co robią osoby przedstawione na ilustracji, używaj czasu present continuous. 1 Przyjrzyj się ilustracji i odpowiedz na poniższepytania.EXAM TASK W ramach przygotowań do międzynarodowej konferencji opracowujesz z kolegami i koleżankami plakat, który ma zachęcić uczniów z innych krajów do współpracy z waszą szkołą. Chcesz umieścić na nim zdjęcie. Masz do wyboru dwie ilustracje. ▸▸ Wybierz tę ilustrację, która, twoim zdaniem, będzie bardziej odpowiednia, i uzasadnij swój wybór. ▸▸ Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz drugą fotografię. 11 Who do you think the people in the photo are? 2 Where are they? 3 What are they doing? 22 Uzupełnij poniższy opis ilustracji zwrotamii wyrażeniami z ramki.USE IT!Opisywanie ilustracjiIn the picture I can see … . The picture shows … . on the right/left … . at the top/bottom … . in the background … . in the foreground … .three people in a bathroom. I think it’s a father and his son and daughter. The son is 2 , He’s holding a spider and he’s smiling. 3 his father is sitting on the bath. His sister is standing 4 , next to the bath. She looks frightened. The man’s explaining something to her. I think he’s trying to calm her down.3 Opiszcie w parach ilustrację z ćw. 1 i odpowiedzciena pytania egzaminującego.1 How do you think the people in the photo are feeling? 2 Would you do what the boy is doing? Why/ Why not? 3 Tell us about a stressful situation you were in some time ago. 121.03 Wysłuchaj uczennicy, która wykonuje zadanie z ćw. 4. Którą ilustrację wybrała? Dlaczego właśnie tę?6 Odpowiedzcie w parach na pytaniaegzaminującego. Wykorzystajcie podane podpowiedzi. 1 What should an ideal teacher be like? Why? patient hard-working kind enthusiastic professional have time love their job respect students be able to discipline/inspire students2 Why is it good to be alone sometimes? Being alone: can help you be creative. is a chance to slow down/recharge your batteries. allows you to do what you enjoy. online matura trainerC z łow i e k© Copyright Oxford University Press OxfordMaturaTrainer Basic book.indb 1225/02/2014 16:23Wyp o w iedź pise m n a List prywatny: e-mail▶▶ Strategie s. 2151 Odpowiedzcie w parach na poniższe pytania.1 Do you write letters/emails in English? Who to? If you don’t, why not? 2 Why do people write in English? EXAM TIP Zawsze sprawdzaj, czy twoja praca zawiera wszystkie informacje wymienione w poleceniu. W ten sposób unikniesz straty punktów. Po napisaniu pracy podkreśl przekazane informacje. 2 Przeczytaj zadanie egzaminacyjne i przykładowye-mail. Treść którego punktu polecenia nie została przekazana?EXAM TASK Twój kolega z USA dał ci nazwisko i adres swojej koleżanki z Nowego Jorku, abyś mógł/ mogła z nią korespondować i ćwiczyć angielski. Napisz do niej e-mail, w którym: ▸▸ przedstawisz się; ▸▸ opiszesz okoliczności, w których poznałeś/poznałaś waszego wspólnego kolegę; ▸▸ wyjaśnisz, dlaczego chcesz z nią korespondować; ▸▸ opiszesz swoje zainteresowania.4 Uzupełnij poniższy opis wyrazami z ramki. generous expressive trust build curly cheerful tolerant dresses late quiteMy cousin Kasia is in her 1 twenties. She has hair and 3 brown eyes. Kasia dark 2 4 5 tall and of medium. She is 6 casually in jeans and T-shirts. . She is the kind of person you can always 7 and extremely 9 , but She’s very 8 of people who disagree with her. not very 10 5 Przeczytaj fragment innego listu i popraw w nimbłędy związane z użyciem czasów present simple i present continuous oraz przedimków (a/an, the).I’m keen on computer games and the rock music. I’m also interested in an Italian cooking. I’m supposing I’m really good at it. I’m on the Facebook now and I look at photos my friend has just added. He look so funny on them! What you doing now? Have you account on the Facebook, too?Dear Hannah, I hope you don’t mind, but Bobby gave me your name and address. Let me tell you how I met Bobby. Well, I met him at a party about a month ago. We talked a lot about Polish and American student life. He’s a really nice guy. I really want to write to people in America because I would like to practise my English! My dream is to study in the USA and work there one day. In my free time I go out with my friends. We usually go to each other’s houses because we don’t have a lot of money to spend. That’s all for now. Please write soon!6 Wykonaj poniższe zadanie egzaminacyjne. EXAM TASK W czasie wakacji poznałeś/Poznałaś niezwykłą osobę. Napisz e-mail do koleżanki z Anglii, w którym: ▸▸ opiszesz okoliczności, w których się poznaliście/ poznałyście; ▸▸ opiszesz wygląd tej osoby; ▸▸ wspomnisz o ciekawym hobby tej osoby; ▸▸ wyjaśnisz, jak to spotkanie wpłynęło na zmianę twoich wakacyjnych planów. Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z czterech podpunktów. Pamiętaj, że jej długość powinna wynosić od 80 do 130 słów (nie licząc słów podanych w zadaniu).Best wishes, XYZ3 Dopisz brakujący element do listu z ćw. 2.First, let me introduce myself …Hi Vicky, I hope you remember me …That’s all for now. Please write soon. Take care, XYZonline matura trainer 1C z łow i e k13© Copyright Oxford University Press OxfordMaturaTrainer Basic book.indb 1325/02/2014 16:23R o z u m ienie ze sł u ch u Wielokrotny wybór▶▶ Strategie s. 2211 Odpowiedzcie w parach na poniższe pytanie.Imagine you are visiting the following places. What adjectives would you use to describe your emotions? Africa France the USA the South Pole 2 Przeczytaj wskazówkę i odpowiedz na poniższepytania.EXAM TIP W tym zadaniu usłyszysz cztery różne nagrania: monologi lub dialogi. Każde z pytań w zadaniu dotyczy innego nagrania. Przed ich wysłuchaniem przeczytaj uważnie treść zadania, aby zorientować się, jaka jest tematyka i czego dotyczą pytania.Z n a j o m o ść śr o dkó w język o w ych Minidialogi▶▶ Strategie s. 2235 Co powiesz w poniższych sytuacjach? Dopasujwypowiedzi (a−d) do sytuacji (1−4).What would you say when you 1 are expecting something nice? 2 are speaking about your past? 3 offer to help? 4 show you’re tolerant? a b c dCan I carry this bag for you? I couldn’t wait to leave home. I’m looking forward to their visit. I don’t mind noisy people.Uzupełnij minidialogi 1−6. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą wypowiedź jednej z osób. Zakreśl literę A, B lub C.6 EXAM TASKKtóre z pytań 1−4 w zadaniu egzaminacyjnym: a dotyczy miejsca, w którym odbywa się nagranie? b dotyczy czyjejś opinii na jakiś temat? c dotyczy odczuć osoby, która się wypowiada? d dotyczy podróży na inny kontynent? Wysłuchaj dwukrotnie czterech nagrań. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z ich treścią. Zakreśl literę A, B lub C.3 EXAM TASK1.041 What does the man say about his experience in Scotland? A He doesn’t like anything about it. B It is better than living at home. C He is mainly positive. 2 Where would you hear this? A during an informal conversation B in a classroom C on the radio 3 The man says that he A might go back to Africa. B has never been back to Africa. C has been back to Africa many times. 4 What the speaker says suggests that she A has many regrets. B is looking forward to a change. C is leaving the company on bad terms. 4 Odegrajcie w parach poniższą scenkę.Twoja koleżanka zdecydowała się po zakończeniu szkoły podjąć pracę za granicą. Rozmawiacie na ten temat. Omówcie następujące kwestie: ▸▸ powody jej decyzji, ▸▸ odczucia z nią związane, ▸▸ przygotowania do wyjazdu, ▸▸ sposób, w jaki możecie pozostać w kontakcie.141 X: Could you help us, please? Y: A Sorry, I couldn’t. It was too late. B That couldn’t be helped. C Yes, of course. 2 X: Y: Yes, I’m looking forward to it. A Are you going on holiday next week? B Can you see that big shop across the street? C That notice is too far away. I can’t read it. 3 X: Oh, so your son lives in London now? What does he do? Y: A He enjoys living in a big city. B He’s coming to visit us in the summer. C He works for a big bank. 4 X: Y: But I’m sure it was her fault. A Are you sure Jane was right? B You shouldn’t always blame Jane. C What was Jane’s fault? 5 X: Y: That could be difficult. A I’m going to work with teenagers. B My mother used to be a teacher. C I could ski when I was five. 6 X: What do you think of my new hairstyle? Y: A I’m thinking about the problem. B It looks great! C I think we can buy it tomorrow. online matura trainerC z łow i e k© Copyright Oxford University Press OxfordMaturaTrainer Basic book.indb 1425/02/2014 16:23Us t ny zes ta w egz a m in a cyjny 2 minutyRozmowa wstępna1 What part of your personality would you like to change? Why? 2 How do you feel about going to the dentist’s? 3 What is your favourite way to relax in the evening? 4 What makes you happy?Zadanie 1 Rozmowa z odgrywaniem roli 4 minutyTwój kolega z Kanady zdaje jutro ważny egzamin. Rozmawiasz z nim na ten temat. W rozmowie z egzaminującym omów poniższe kwestie.Zadanie 3 Rozmowa na podstawie materiału stymulującego 5 minutPopatrz na ilustrację 1. i ilustrację 2. Wraz z kolegami i koleżankami przygotowujesz materiał do kampanii zachęcającej do pozytywnego myślenia o sobie. Wyraź swoje zdanie na temat dwóch poniższych propozycji plakatu do wykorzystania w kampanii. ▸▸ Wybierz ten plakat, który, twoim zdaniem, będzie bardziej odpowiedni, i uzasadnij swój wybór. ▸▸ Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz drugą propozycję. 1sposoby walki ze stresemwybór strojuzachowanie podczas egzaminuinne czynniki decydujące o pomyślnym wyniku egzaminu(Rozmowę rozpoczyna zdający).Zadanie 2 Rozmowa na podstawie ilustracji 3 minutyDescribe the picture. 2Pytania egzaminującego 1 Why do you think the boy is using a magnifying glass? 2 Do you or anyone you know have an interesting hobby? What is it? 3 Tell me about something you did recently that you really enjoyed.Pytania egzaminującego 1 How important is it to like yourself? Why? 2 It is believed that optimists live longer. How far do you agree? 3 Should we always show our emotions? Why/Why not? 4 What do you consider to be the most important thing for a happy life? Why? 1C z łow i e k15© Copyright Oxford University Press OxfordMaturaTrainer Basic book.indb 1525/02/2014 16:23▶▶ Transkrypcja fonetyczna na stronie www.oxfordlearnersdictionaries.comSłowniczek: Człowiek MP3 onlineDane osobowe age ​wiek email address ​adres e-mailowy female ​kobieta first name ​imię level of English ​poziom znajomości języka angielskiego male ​mężczyzna name/last name/surname ​ nazwisko nationality ​narodowość occupation zawód place of birth ​miejsce urodzenia sex ​płeć telephone no./number ​numer telefonu home ~ ​numer telefonu domowego mobile ~ ​numer telefonu komórkowegoWygląd appearance wygląd physical ~ ​wygląd zewnętrzny attractive ​atrakcyjny beautiful ​piękny good-looking ​atrakcyjny, przystojny handsome ​przystojny looks ​wygląd, uroda pretty ​ładny ugly ​brzydki unattractive ​nieatrakcyjnyCechy szczególneWygląd zewnętrznybeard ​broda (zarost) distinguishing features ​cechy szczególne freckles ​piegi moustache ​wąsy scar ​blizna tattoo ​tatuaż wrinkles ​zmarszczkiBudowa ciałaCechy charakterubuild ​budowa ciała, sylwetka fat ​gruby medium build ​średniej budowy ciała overweight ​tęgi, z nadwagą plump ​pulchny, puszysty slim ​szczupły thin ​chudy well-built ​dobrze zbudowanyWzrost height ​wzrost medium height ​średniego wzrostu short ​niski tall ​wysokiWłosy bald ​łysy hair ​włosy blonde ~ ​blond włosy brown ~ ​brązowe włosy curly ~ ​kręcone włosy dark ~ ​ciemne włosy fair ~ ​jasne włosy long ~ ​długie włosy short ~ ​krótkie włosy straight ~ ​proste włosy wavy ~ ​pofalowane włosyOczy eyes ​oczy blue ~ ​niebieskie oczy brown ~ ​brązowe oczy expressive ~ ​wyraziste, pełne wyrazu oczy green ~ ​zielone oczyWiek age ​wiek elderly ​starszy ~ lady ​starsza pani in his/her early twenties ​trochę ponad 20 lat in his/her late forties ​przed 50-tką in his/her mid-thirties ​około 35 lat16in his/her teens ​nastoletni middle-aged ​w średnim wieku young ​młodyadventurous ​żądny przygód, śmiały aggressive ​agresywny ambitious ​ambitny bossy ​dominujący brave ​odważny bright/intelligent ​bystry, inteligentny cheerful ​pogodny clever ​sprytny confident ​pewny siebie creative ​twórczy dishonest ​nieuczciwy disloyal ​nielojalny enthusiastic ​entuzjastyczny friendly ​przyjazny, życzliwy generous ​hojny, szczodry gentle ​łagodny hard-working ​pracowity have a sense of humour ​mieć poczucie humoru honest ​szczery immature ​niedojrzały impatient ​niecierpliwy impolite ​nieuprzejmy insecure ​niepewny, niepewny siebie intolerant ​nietolerancyjny irresponsible ​ nieodpowiedzialny kind ​miły lazy ​leniwy lively ​żywy, żywiołowy loyal ​lojalny mature ​dojrzały mean ​skąpy modest ​skromny patient ​cierpliwy personality ​osobowość polite ​uprzejmy quality (of character) ​cecha charakteru quiet ​cichy reliable ​niezawodny, solidny responsible ​odpowiedzialnyrude ​niegrzeczny secure ​bezpieczny selfish ​samolubny sensible ​wrażliwy shy ​nieśmiały silly ​niemądry, głupi sociable ​towarzyski stubborn ​uparty stupid ​głupi talkative ​gadatliwy tolerant ​tolerancyjny unambitious ​bez ambicji unfriendly ​nieprzyjazny unkind ​niemiły unreliable ​niesolidny, niepewny unselfish ​pozbawiony egoizmuOpisywanie uczuć i upodobań admire ​podziwiać angry ​zły, rozzłoszczony annoyed ​zirytowany ashamed ​zawstydzony astonished ​zdziwiony, zaskoczony avoid ​unikać calm ​spokojny can’t stand sth ​nie móc czegoś znieść care about sb/sth ​troszczyć się o kogoś/coś despise ​pogardzać dislike ​nie lubić don’t mind sth ​nie mieć nic przeciwko czemuś embarrassed ​zażenowany be ~ about sth ​być czymś skrępowanym emotion/feeling ​uczucie, emocja envious ​zazdrosny, zawistny feel ​czuć, czuć się ~ all right about sth ​nie mieć z czymś problemu ~ sorry for sb ​współczuć komuś get nervous ​denerwować się happy ​szczęśliwy hate ​nienawidzić haven’t got a problem with sth ​ nie mieć z czymś problemu jealous ​zazdrosny keep away from sth ​trzymać się z dala od czegoś mood ​nastrój, humor be in a good/bad ~ ​być w dobrym/złym humorze pleased ​zadowolony relaxed ​zrelaksowany scared ​przestraszony shocked ​zszokowany stay away from sth ​trzymać się z dala od czegoś surprised ​zdziwiony terrified ​przerażony unhappy ​nieszczęśliwy upset ​zaniepokojony worried ​zmartwionyZainteresowania be fond of sth ​bardzo coś lubić be good at sth ​być w czymś dobrym be interested in ​interesować się czymś be into sth ​być czymś zainteresowanym be keen on sth ​przepadać za czymś be mad about sth ​mieć bzika na jakimś punkcie can’t live without sth ​nie móc bez czegoś żyć enjoy sth ​lubić coś, czerpać z czegoś przyjemność find sth (relaxing) ​uważać coś za (relaksujące) leisure ​czas wolny, rekreacja ~ activities ​rozrywki, hobby particularly like ​szczególnie coś lubić spare/free time ​czas wolnyTworzenie rzeczowników: przyrostki bored/boredom ​znudzony/nuda happy/happiness ​szczęśliwy/ szczęście honest/honesty ​szczery/ szczerość kind/kindness ​uprzejmy/ uprzejmość relaxed/relaxation ​ zrelaksowany/relaksacja simple/simplicity ​prosty/ prostota strong/strength ​silny/siła true/truth ​prawdziwy/prawdaCzasowniki z przyimkami blame sb for sth ​winić kogoś za coś depend on sb/sth ​polegać na kimś/czymś forgive sb for sth ​wybaczyć komuś coś insist on doing sth ​nalegać na zrobienie czegoś protect sb/sth from sb/sth ​ chronić kogoś/coś od kogoś/ czegoś succeed in doing sth ​odnieść w czymś sukcesPrzymiotniki z końcówką -ING oraz -ED annoyed/annoying ​zirytowany/ irytujący relaxed/relaxing ​zrelaksowany/ relaksujący bored/boring ​znudzony/nudny embarrassed/embarrassing ​ zażenowany/żenujący excited/exciting ​ podekscytowany/ekscytujący disappointed/disappointing ​ rozczarowany/rozczarowujący interested/interesting ​ zainteresowany/interesującyC z ł owiek© Copyright Oxford University Press OxfordMaturaTrainer Basic book.indb 1625/02/2014 16:23S pr a w dź się ! ( 1 ) 1 W każdej grupie słów zakreśl wyraz lub wyrażeniektóre nie pasuje do pozostałych. Uzasadnij swój wybór. 1 2 3 4 5 6 7 8curly overweight plump slim clever generous intermediate polite aggressive fair rude unfriendly freckles scars males wrinkles curly mature straight wavy afraid confident scared terrified beard hair moustache height attractive handsome mean pretty2 W każdym zdaniu zakreśl właściwy wyraz.1 Maggie’s keen in / on / about sailing; she spends all her holidays on a boat. 2 A true friend will always be loyal / secure / reliable to you. 3 Do you mind / stand / annoy getting up early in the morning? 4 I hate talking to people I don’t know well. I’m too astonished / envious / shy. 5 Little Jimmy is mad of / about / with football. He wants to become another Beckham. 6 My mother says I’m too immature / impatient / unrealistic to get married and start a family. 7 Helen felt terribly jealous / embarrassed / selfish when she had to explain her mistake. 8 Jerry always does his best to despise / avoid / stand doing any extra work. 9 Please forgive me for / on / with being so rude. Jim never lies about anything. He always tells 10 the truth. He’s very confident / honest / unselfish. 3 Przetłumacz fragmenty zdań w języku polskimna język angielski.(zwykle ogląda filmy) 1 Sylwia in her free time, but this week (czyta nową książkę) about vampires by Stephanie Meyer. 2 Working from home (staje się bardzo popularne) not only among IT specialists. 3 Sheila (często dzwoni do mnie) in the middle of the night. It’s (naprawdę irytujące). 4 (Czy ona naprawdę nienawidzi) flying? 5 (Na pierwszym planie widzę kobietę i mężczyznę). (Mężczyzna jest) very handsome. 6 I (nie mam nic przeciwko niecierpliwym osobom), but in my opinion a teacher must be very patient. 7 (Jak możesz polegać na) somebody who always lies to you? 8 Polly is (przed trzydziestką). She is (ładną dziewczyną) with long wavy hair.4 W każdym z zestawów A−C dopasuj zdania 1−3 dozdań a−c, tak aby powstały logiczne dwuzdaniowe dialogi.A 1 2 3 a b cCould you help me? Did you send out the invitations? Did you have to tell him the truth? Sorry, I couldn’t. That couldn’t be helped. I could probably try.B 1 2 3 a b cAnd what does he do? What is he doing this summer? How does he like it? He enjoys living in a big city. He’s coming to visit us. He works as a translator.C 1 Are you going to Florida this summer? 2 Can you see that monument in the middle of the square? 3 This sign is too far away. I can’t read it. a No, the bus is in my way. b Yes, I’m looking forward to it. c Neither can I. Let’s go over there and see what it says. 5 W każdym zdaniu znajdź jeden błąd gramatycznyi popraw go.1 My whole family works with computers − my mum is the IT specialist and my dad and brother are network administrators. 2 How you like my new shoes? 3 In this job you have to know two foreign languages. Are you speaking Spanish or German? 4 Don’t blame your son in this fight. The other boy started it. 5 He not listen to hip hop. 6 My best friend lives in United States. 7 The film was really awful. We got boring very quickly. 8 You are going to the cinema with us? 9 ‘What does your father look?’ ‘He’s very tall with dark curly hair’. 10 I think Peter is most handsome guy in the class.C z łow i e k17© Copyright Oxford University Press OxfordMaturaTrainer Basic book.indb 1725/02/2014 16:23DomS ł o w nic t w o 1 Odpowiedzcie w parach na poniższe pytania.1 Do you live in a house or a flat? 2 How many rooms are there? 3 What’s your favourite room? Why?Opisywanie domu 4 Zapiszcie w parach jak najwięcej wyrazów podkażdym nagłówkiem. Następnie uzupełnijcie tabelę wyrazami z ramki. terraced shutters drive enormous detached doorbell attic semi-detached bungalow renovated mansion balcony cosy cottage cluttered staircase chimney spacious ceiling cellar impressive palace terrace garage villaPomieszczenia i ich wyposażenie 2 Zapisz wyrazy z ramki obok odpowiedniegonagłówka. Niektóre wyrazy mogą pasować do więcej niż jednej kategorii.Types of houses carpet fridge mirror armchair basin sofa dishwasher bath fireplace shower rug microwave bed cooker lamp bookshelf washing machine wardrobe light switch sink rubbish bin towels toilet radiator coffee table blanket picture DVD player curtains Living roomcarpetKitchen Bathroom Bedroom Study 3 Przyjrzyjcie się w parach poniższym ilustracjomi opiszcie je. Używajcie wyrazów i wyrażeń z ćw. 2 oraz przyimków z poniższej ramki. 1Parts of a houseAdjectives to describe houses5 Uzupełnij zdania właściwymi wyrazami z ćw. 4.. There is furniture, 1 Our house is very books and toys all over the place. 2 Jane lives in a quiet street with rows of houses. They are all joined together and look almost the same. 3 When my grandmother started having problems walking, she moved into a so that she didn’t need to walk up and down the stairs all the time. 4 There wasn’t a , so I knocked hard on the door. 5 Jenny opened the to let more sunshine into the room. 6 My neighbours have got three cars, so they keep two of them on the in front of the house. 7 It’s a very kitchen with plenty of room for a large table and chairs. 8 The small room she rented is really . It’s bright and warm, so it’s really nice to live there.Prace domowe 6 Dopasuj do siebie wyrazy z obu ramek, tak aby 2utworzyć poprawne zwroty. Amake clean (x2) do (x3) throw away lay tidy hooveron next to in front of behind in between under above oppositethe shopping the windows the ironing the floors the carpets your room the dusting the table the rubbish the bedsThere is a coffee table in the middle of the room … . 18 © Copyright Oxford University Press OxfordMaturaTrainer Basic book.indb 1825/02/2014 16:23Słownic t wo Woman It’s £800 per month. There are 9 t in the flat at the moment, but they’re leaving at the end of next month. Max That sounds good. Woman Right, well, I’ll phone the 10l and we’ll discuss when you can go and have a look at it. Max Thank you very much.7 Zadawajcie sobie nawzajem w parach pytania.Używajcie nazw czynności z ćw. 6.A How often do you do the ironing? B Never! I hate ironing. A Who takes out the rubbish in your house? B My brother usually does.Miejsce zamieszkania 8 Uzupełnij zdania wyrazami z ramki. condition suburbs tower block tiny village fully furnished old town countryside home town1 I live in a small in the south of Poland. It has about 300 residents. 2 We didn’t like the city any more, so we bought a big place in the with lots of animals. The house is large, but it’s in bad , I’m afraid. It needs lots of repairs. 3 When I finish university in London, I’m going to go back to my where I grew up and I’m going to open a small café. 4 Harry’s a student − he’s renting a very small place on the top floor of a ten-storey . Small? It’s ! At least it’s . He doesn’t have to buy any tables or chairs or anything. 5 My parents sold their apartment in the city centre and moved to the . Now they live in a nice house with a garden, but have to commute to work every day. 6 We live in a narrow, old house in the of Kraków. Lots of tourists walk past, taking photos, but we love it.Wynajmowanie mieszkania lub domu 9 Uzupełnij właściwymi wyrazami rozmowętelefoniczną między Maksem a agentem pośrednictwa nieruchomości.Woman Good morning. This is the 1e agent’s. Max Hello. I’m looking for an 2u flat. I’d like to furnish it on my own. Woman That’s fine. How many bedrooms would you like? Max Well, I have two 3f so we’d like three bedrooms, please. Woman Would you prefer a 4g -floor flat? Max We don’t mind what floor it is on. Woman Well, I have a nice flat in a quiet 5 l close to the park. It’s on the first floor. It has a 6f kitchen and 7c heating, so it’s nice and warm in winter. Max How much is the 8r ?10Wysłuchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi do ćw. 9. Następnie w parach przeczytajcie dialog. 1.05Przydatne zwroty 11 Dopasuj początki zdań do ich zakończeń.1 2 3 4 5 6 7 8 9Are you usually at Were you out last Would you like to share Did you go straight Would you like to live Did you remember to lock When did you last move Have you moved into Has your brother moveda b c d e f g h iout of your family home yet? home after work today? on your own? home in the evenings? night? house? your new flat yet? the door this morning? a flat with a friend?12 Odpowiedzcie w parach na poniższe pytania. 1 How would you decorate your ideal room? 2 What kind of house would you most like tolive in? Why? 3 Do you enjoy any type of housework? Which?If you don’t, why not?4 Would you prefer to live in the city or inthe country? Why? 5 What are the disadvantages of renting a room? 6 What are the advantages of staying with your parents while at university?online matura trainerDom19© Copyright Oxford University Press OxfordMaturaTrainer Basic book.indb 1925/02/2014 16:23R o z u m ienie t eks t ó w pis a nych Wielokrotny wybór▶▶ Strategie s. 2221 Opiszcie w parach ilustracje i odpowiedzciena poniższe pytania.1 What sort of places do they show? 2 What do you know about Beverly Hills? 3 Would you like to go there? Why/Why not? EXAM TIP Najpierw przeczytaj tekst, aby zorientować się, o czym jest. Następnie przeczytaj pytania. Pamiętaj o tym, aby odnaleźć i podkreślić fragment tekstu, do którego odnosi się dane pytanie, zanim zaznaczysz odpowiedź.Przeczytaj tekst. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z jego treścią. Zakreśl literę A, B lub C.2 EXAM TASK1 According to the writer, what sort of people would enjoy visiting Beverly Hills? A people with a lot of money B those who admire expensive things C people who are mainly interested in cars D those who want to see films being made 2 Beverly Hills is A north of Sunset Boulevard. B a very hilly area. C far away from Hollywood. D an area without many hills.The City of Beverly Hills is just a few minutes’ drive from the centre of Hollywood and is one of the wealthiest neighbourhoods in the USA. It’s filled with rich and famous people and, if you go there, you’ll find all the glamour and luxury you could hope for. It’s certainly a beautiful neighbourhood, with the residential streets lined with multi-million-dollar mansions, tall trees and perfect gardens. And you’re likely to see more limousines and Ferraris parked outside than in any other place in the world. Although the name of the city suggests a hilly landscape, Beverly Hills is a relatively flat area that is located south of Sunset Boulevard. For the more exclusive neighbourhoods and high-priced homes, you need to go to the north, while the city’s most spectacular mansions are far away in the hills. Apart from beautiful homes, there are churches, expensive restaurants, boutiques and beautifully maintained parks in Beverly Hills. Yet, there are very few billboards and other ugly forms of advertising, and there is no sign of any industry like you’d see in any other town or city. Interestingly, there are no ordinary hospitals or cemeteries either − nothing to remind the residents of Beverly Hills of the unpleasant truths of reality.20Most people who visit Beverly Hills want to see a Hollywood star or any other celebrity who lives there. The problem is, if you start wandering around the residential areas on foot, you’re likely to be stopped by a police officer who will want to know exactly what you’re doing there, and why. To be safe, it’s best to book a place on an organised tour. You’ll be driven down the avenues and will stop at the gates of the most famous homes – but I’m afraid that’s about as far as you’ll get. Another way to catch sight of a celebrity is to take a shopping trip on Rodeo Drive, the most famous street in Beverly Hills. Here you may be lucky enough to see JLo or George Clooney out doing their shopping, but if you don’t have a chance to see them, you’ll be able to admire the most amazing boutiques owned by the best designers in the world, including Armani, Gucci and Chanel. And look for a shop called the House of Bijan. You have to make an appointment to even get through the door, but if you manage to do so, be prepared to spend a vast amount of money.Dom© Copyright Oxford University Press OxfordMaturaTrainer Basic book.indb 2025/02/2014 16:233 Why does the writer mention billboards, hospitals and cemeteries? A to give examples of what to see B to point out the lack of services C to illustrate how removed from everyday life the area is D to discourage people from visiting 4 What is the best way to tour Beverly Hills? A on a guided tour B on foot C in a private car D with somebody who lives there 5 What will you definitely see in Rodeo Drive? A a lot of film stars B the inside of the House of Bijan C people in designer clothes D a number of expensive shopsCzasowniki złożone z LOOK 5 Odszukaj w tekście czasownik look for. Co onoznacza? Następnie dopasuj poniższe czasowniki złożone do ich definicji.up to f ordown onlook3 Odpowiedzcie w parach na poniższe pytania.into1 What is your neighbourhood like? What do youlike about it? What would you change about it? 2 Is there a place where you would prefer to live? Why?upA ft e rWyrazy wieloznaczne 4 Znajdź i podkreśl w tekście z ćw. 2 wyrazy z ramki.Następnie uzupełnij zdania. Użyj każdego wyrazu dwukrotnie. place sign flat get remind1 I expected Jon to be in the café, but I didn’t see any of him. 2 Would you me to go to my doctor’s appointment tomorrow? I’m likely to forget. 3 That restaurant is so busy on a Saturday evening, I doubt if we’ll ever through the door. 4 Which s did you go to in Italy? 5 Did you a postcard from Betsy this year? 6 The landscape in central Poland is quite , with no big hills or mountains. 7 There is a at the corner of the street that directs you to the public library. 8 Sarah invited me to dinner at her tonight. 9 His paintings me of the place we used to spend our holidays in when I was a child. 10 I did not have a pump with me, so when my bike got a tyre, I had to walk home.Przetłumacz zdania 1−10 na język polski.a try to find in a dictionary or other reference b watch over and take care of c disapprove of or consider to be of low quality d investigate e admire and respect somebody f try to find 6 Uzupełnij zdania odpowiednimi formamiczasowników złożonych z look z ćw. 5.her neighbours. 1 I don’t know why she For some reason she thinks she’s better than they are. 2 I my mobile phone for an hour before I finally found it! 3 I my sister’s children three days a week while she’s at work. 4 Could you these words in the dictionary and make sure you’ve got the right meanings? 5 Pamela really her older sister. In fact, I think she’d like to be exactly like her. 6 Someone will the matter of the missing money and they will definitely find out what happened to it, I promise.Dom21© Copyright Oxford University Press OxfordMaturaTrainer Basic book.indb 2125/02/2014 16:23R o z u m ienie ze sł u ch u Dobieranie 11 The examiner offers to do all the cleaning by herself. T / F 2 The student thinks the examiner should share the cost of the bills. T / F 3 The examiner is happy to follow the rules set by the landlord. T / F▶▶ Strategie s. 2201.06 Wysłuchaj wypowiedzi pięciu osób i ustal, kim jest każda z nich. Wpisz odpowiednie cyfry w luki.an interior decorator an estate agent an actor a helpful friend a homeownera b c d e1.06 Usłyszysz dwukrotnie wypowiedzi pięciu osób na temat urządzania, remontowania i kupna mieszkania. Do każdej osoby (1−5) przyporządkuj zdanie, które jej dotyczy (A−F). Wpisz odpowiednią literę w każdą rubrykę tabeli. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej osoby.2 EXAM TASK1.07 Wysłuchaj ponownie nagrania i zaznacz ✓ zdanie, które usłyszałeś/usłyszałaś.1 a Excuse me, can I talk to you for a moment? b Can I have a word? 2 a I think we could take turns to do the cleaning. b Let’s take turns to do the cleaning. 3 a Well, I’m not sure about that. b Well, I’m not sure that’s such a good idea. 4 a Great idea. b That sounds good to me. 5 a Why don’t we split the costs? b How about splitting the costs? 6 Odegrajcie w parach scenki, w których jednaThis speaker … A is organising a number of tasks. B suggests that the amount of money you have isn’t important. C believes that owning a home is not for everyone. D gives advice about choosing the right type of housing. E is promoting a service. F talks about a personal experience. 3 Odpowiedzcie w parach na poniższe pytania. 1 Have you ever done any kind of work on a flator house? What did you do? 2 What jobs would you hire somebody for, andosoba składa propozycję, a druga ją akceptuje lub odrzuca. Wykorzystajcie poniższe podpowiedzi i zwroty z ćw. 5. get a new dishwasher paint the living room black invite a friend for the weekend move to a new flatA Why don’t we buy a new fridge? This one is really old. B That sounds good to me. 7 Wykonajcie w parach poniższe zadanieegzaminacyjne. Następnie zamieńcie się rolami i wykonajcie zadanie ponownie. Wraz ze współlokatorem/współlokatorką planujecie przeprowadzkę do nowego mieszkania. Ustalacie szczegóły. W rozmowie z egzaminującym omów poniższe kwestie. EXAM TASKwhich would you do yourself? przygotowania do przeprowadzkiprzewóz mebli i rzeczyMó w ienie Rozmowa z odgrywaniem roli 4▶▶ Strategie s. 211Przeczytaj zadanie egzaminacyjne i wysłuchaj uczennicy, która je wykonuje. Zaznacz, które ze zdań 1−3 są prawdziwe, a które – fałszywe. Uzasadnij swoje odpowiedzi. 1.07Wynajmujesz pokój z cudzoziemcem/ cudzoziemką. Ustalacie zasady dobrego współżycia. W rozmowie z egzaminującym omów następujące kwestie: ▸▸ sprzątanie mieszkania, ▸▸ wysokość czynszu i termin jego płatności, ▸▸ zapraszanie gości, ▸▸ opłacanie rachunków. (Rozmowę rozpoczyna zdający). EXAM TASK22termin przeprowadzkiurządzanie nowego mieszkania(Rozmowę rozpoczyna zdający). online matura trainerDom© Copyright Oxford University Press OxfordMaturaTrainer Basic book.indb 2225/02/2014 16:23Z n a j o m o ść śr o dkó w język o w ych TEST YOUR KNOWLEDGE: czasy perfect; zaimki nieokreślone 1 W każdym zdaniu znajdź jeden błądgramatyczny i popraw go.A 1 2 3 4 5 B 6 7 8 9 10Have you polished the floors still? I’ve lived here since three years. How long have you been look for a new flat? Have you ever gone to Spain? Michael’s dirty because he’s worked in the garden all morning. Did you go anything nice at the weekend? I can’t find the tickets everywhere. This family needs anything bigger than this flat. I don’t know nobody in this neighbourhood. Has somebody been to the new football stadium? Gramatyka s. 178–180Transformacje zdań▶▶ Strategie s. 2234 We started renovating the house two months ago and we still haven’t finished. We for two months and we haven’t finished. A have been renovating the house B have renovated the house C are renovating the house 5 The last time Mike did the ironing was a week ago. Mike the ironing for a week. A didn’t do B hasn’t done C hasn’t been doing 6 Who takes care of your cat while you’re on holiday? Who your cat while you’re on holiday? A looks after B looks into C looks upTest luk sterowanych▶▶ Strategie s. 223Przeczytaj poniższy tekst. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby powstał logiczny, spójny i gramatycznie poprawny tekst. Zakreśl literę A, B lub C.3 EXAM TASKEXAM TIP Pamiętaj o tym, że nowe zdanie musi mieć to samo znaczenie, co zdanie wyjściowe, mimo że jest inaczej zbudowane. Postaraj się ustalić, za pomocą jakiej struktury gramatycznej można sparafrazować zdanie wyjściowe.Przeczytaj zdania 1−6 i wybierz odpowiedź A, B lub C, która uzupełni lukę, tak aby drugie zdanie miało to samo znaczenie, co zdanie wyjściowe.2 EXAM TASK1 I threw a dinner party for the first time in my life yesterday. It’s the first time I a dinner party. A threw B have thrown C am throwing 2 I’ve got a fridge and a cooker, but I still have to buy a microwave. I’ve got a fridge and a cooker, but I . A could never buy a microwave B have just bought a microwave C haven’t bought a microwave yet 3 Have you seen my keys? I’ve looked everywhere. Have you seen my keys? I can’t find . A them anywhere B them nowhere C them somewhereTVREVIEWSCelebrities are constantly buying and selling homes. Some people would give 1 to be able to see inside those homes and the new TV show Celebrity Homes is especially for them. As each of the celebrities walks through the potential homes, they talk about the 2 and cons, deciding which one fits their tastes best. After the two celebrities have looked 3 three fabulous houses, we find out which one they choose. Watch the show for a glimpse of the lifestyle of the rich and famous. Hear a pop singer and her rapper boyfriend discuss whether they want a beach house or a 4 cottage. See a famous actor who 5 in a top-floor flat in the city, but now wants to move to the country. Or a top model who 6 the past decade has been satisfied with just five bedrooms, but now wants nine. Oh yes, and she needs a big 7 for her five sports cars.1 A something 2 A advantages 3 A at 4 A cosy 5 A lived 6 A since 7 A pathB anything B pluses B for B detached B living B for B roadC nothing C pros C on C terraced C has been living C from C driveonline matura trainer 2Dom23© Copyright Oxford University Press OxfordMaturaTrainer Basic book.indb 2325/02/2014 16:23R o z u m ienie ze sł u ch u Prawda/FałszMó w ienie▶▶ Strategie s. 220EXAM TIPRozmowa na podstawie materiału stymulującego ▶▶ Strategie s. 213 EXAM TIPPrzeczytaj uważnie polecenie i podane zdania, aby zorientować się, o czym mowa w nagraniu i jakie tematy będą poruszane. Pamiętaj o tym, że w nagraniu ta sama myśl wyrażona będzie inaczej niż w zadaniu egzaminacyjnym. Słuchając nagrania, staraj się zrozumieć ogólny sens i nie kieruj się pojedynczymi wyrazami, gdy zaznaczasz odpowiedź. 1Pamiętaj o tym, aby uzasadnić wybór jednej ilustracji i odrzucenie pozostałych. Podaj 2–3 argumenty za wyborem i przeciw. 5Przeczytaj treść zadania w ćw. 2. Następnie wysłuchaj nagrania i zanotuj istotne informacje do każdego z pytań. 1.081 Which photo did the student choose? What arguments did she give? 2 Which place does she think is unattractive? Why?The number of people = ‘there are around fifteen thousand people living on boats’EXAM TASK Wraz z grupą kolegów i koleżanek przygotowujecie projekt zatytułowany An Ideal Place to Live i musicie do niego wybrać ilustrację. Wyraź swoją opinię na temat poniższych zdjęć. ▸▸ Wybierz tę ilustrację, która, twoim zdaniem, lepiej wyraża ideę idealnego miejsca zamieszkania, i uzasadnij swój wybór. ▸▸ Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz drugą propozycję.Usłyszysz dwukrotnie audycję radiową o życiu na łodzi. Na podstawie usłyszanych informacji ustal, które zdania są zgodne z treścią nagrania (True), a które − nie (False). Zaznacz znakiem X odpowiednią rubrykę w tabeli.2 EXAM TASK1.091.10 Przeczytaj poniższe zadanie egzaminacyjne i wysłuchaj wypowiedzi uczennicy. Odpowiedz na poniższe pytania.1 The number of people living on houseboats is growing. 2 Ben and Lizzie’s houseboat is very large. 3 It can be difficult to work on a houseboat like theirs. 4 The couple have a good social life. 5 It’s necessary to repair the boat quite often. 31.09 Przeczytaj poniższe zdania i zakreśl te wyrazy, które usłyszałeś/usłyszałaś. Następnie wysłuchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi.1 The fact is, more and more people are taking this decision / move. 2 … it seemed / didn’t seem much smaller than my own one-bedroom flat. 3 … told me that they loved most things about their unusual lifestyle, but that they particularly like the people / views. 4 … which means there are seldom / always repairs that need to be done. 4 Odegrajcie w parach poniższą scenkę.Twój kolega mieszka na łodzi, a ty masz mieszkanie w bloku. Dyskutujecie o tym, które mieszkanie zapewnia przyjemniejszy lub bardziej praktyczny sposób życia. W rozmowie omówcie kwestie: ▸▸ kosztów, ▸▸ życia towarzyskiego, ▸▸ możliwych problemów.Wysłuchaj ponownie nagrania i zaznacz ✓ te zwroty, których użyła uczennica. 1.10USE IT!Wybór ilustracjiMy choice would be photo number … . I think we should choose photo number … . Photo number … is not a good idea because … . I don’t think photo … is a good choice. I wouldn’t choose/go for photo number … . 7 Wykonajcie w parach zadanie z ćw. 5i odpowiedzcie na pytania egzaminującego. 1 Is renting a house for the summer a good idea? Why/Why not? 2 What are the advantages of sharing a flat with a friend? online matura trainer24Dom© Copyright Oxford University Press OxfordMaturaTrainer Basic book.indb 2425/02/2014 16:23R o z u m ienie t eks t ó w pis a nych Dobieranie zdań do luk w tekście▶▶ Strategie s. 2221 Odpowiedzcie w parach na poniższe pytania.1 Do you live in a block of flats or in a house? If you live in a flat, which floor do you live on? 2 What are the advantages of living where you do? What are the disadvantages? EXAM TIP Po wstawieniu zdań w luki przeczytaj cały tekst i sprawdź: ▸▸ czy jest on spójny i logiczny; ▸▸ czy wstawione zdania pasują do zdań przed lukami i po nich pod względem gramatycznym.Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto pięć zdań. Wstaw zdania oznaczone literami (A−F) w luki (1−5), tak aby powstał spójny i logiczny tekst. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.2 EXAM TASKA The downside of this is that you have to be careful not to make much noise yourself. B You may think you’ll get used to it, but there is some evidence that people who live on the upper floors of high-rises tend to suffer more from nervousness than those on the lower floors. C Heat rises, so if you’re in a cold climate, you’ll probably pay less for the heating bills. D On the other hand, if the building catches fire, it will probably be more difficult for you to escape, and rescuers may have a harder time getting to you. E The disadvantage, though, is that upper-floor flats tend to be more expensive to buy or rent, and other costs can be higher as well. F Apart from giving you a lighter, more cheerful space, letting in the sunlight will help warm your flat and keep the heating bills even lower.3 Uzupełnij zdania wyrazami wyróżnionymiw tekście i zdaniach z ćw. 2.1 Jemma is a fairly calm person, but she does suffer when she is in small, closed spaces. from 2 We’re thinking of moving to the flat because it’s much bigger than ours. 3 The official of the Prime Minister of the UK is 10 Downing Street. 4 Jason has never been to the mountains because of his fear of . 5 After the storm, there was so much to their house that they had to move out for several weeks. 6 There have been a number of in my block recently; my neighbour actually had his TV and computer stolen. 4 Utwórz wpis na blogu opisujący twoje mieszkanielub twój dom. Napisz, co ci się w nim najbardziej podoba, a co można by poprawić.LIVING THE HIGH LIFE Have you ever dreamed of living in a top-floor flat? There are several pros and cons to think about before moving to a sky-high residence. One scientifically proven advantage is that the top floor is warmer in winter. 1 Just turn down the thermostat and let the downstairs neighbours keep you warm. Also true is that the higher up you live, the brighter it is. 2 Of course, an advantage in winter can become a disadvantage in summertime. While those living on lower floors are feeling cool, your place may feel like an oven.One more plus of living high up is the fact that you are safer from break-ins. Most burglars are looking for a quick way in and out, so the lower floors are ideal for them. Living higher up can protect you from other dangers as well. For example, floods, which can definitely cause damage on lower floors, probably won’t reach your place. 4Another advantage is that a top-floor flat can be the quietest in your block. At least you won’t hear the sounds of pets and children running around over your head, or You’d be early risers falling out of bed at 5 a.m. 3 surprised what your downstairs neighbours can hear, so consider carefully before you start to exercise or hoover the floors first thing in the morning or late at night.There is one more thing to consider before you decide to live in a top-floor apartment. If you’re afraid of heights, you may not want to live too high up. 5 And what’s the point of having a great view if you’re too nervous to look out of the windows?Dom25© Copyright Oxford University Press OxfordMaturaTrainer Basic book.indb 2525/02/2014 16:23Z n a j o m o ść śr o dkó w język o w ych Uzupełnianie luk▶▶ Strategie s. 223EXAM TIP W zadaniach polegających na uzupełnianiu luk w każdym zestawie pojawiają się dwa lub trzy zdania z jednym brakującym słowem. Pamiętaj o tym, że słowo, które wybierzesz, musi pasować do wszystkich zdań w tej samej podanej formie gramatycznej. W każdym z nich występuje ono w innym znaczeniu. 1 Pracujcie w parach. Przeczytajcie znaczeniawyrazów country i move. Ułóżcie zdania w języku angielskim, w których wyrazy te będą użyte w różnych znaczeniach.country a kraj; b wieś, prowincja (the country). move a poruszać się, przesuwać; b przeprowadzać się (np. move house). Przeczytaj zdania. Wybierz wyraz A, B lub C, tak aby pasował do obu zdań w każdym zestawie (1−6). Zakreśl właściwą literę.2 EXAM TASK1 I live on the first , so the noise from the street often wakes me up at 5 a.m. The vase fell on the and broke into pieces. A floor B ground C balcony 2 Mandy is a beautiful girl with her big blue eyes and blonde hair. This book is really . I think it will take me a month to read it! A big B thick C long 3 How many times have I asked you to your bed in the morning after you get up? The rent is pretty high, so I have to speak to my wife before I a decision. A make B do C come 4 When looking for a flat, it’s a good idea to some photos of the ones you like best. Remember to out the rubbish − it’s beginning to smell. A make B have C take 5 Chris is fed up with living with his parents and is looking for a of his own. Kasia lives in Zakopane and is very fond of the . A location B site C place 6 The sky is so cloudy tonight that you can’t see the . Nowadays, many decide to leave Hollywood and live somewhere more private. A people B stars C guests26Wyp o w iedź pise m n a List prywatny: e-mail▶▶ Strategie s. 2153 Przeczytaj zadanie egzaminacyjne i poniższye-mail. Uporządkuj akapity w kolejności zgodnej z punktami polecenia.Razem ze swoim angielskim kolegą planujesz wynajęcie mieszkania. Właśnie znalazłeś/ znalazłaś odpowiedni lokal. Napisz do kolegi e-mail, w którym: ▸▸ opiszesz wygląd mieszkania; ▸▸ poinformujesz o wymaganych opłatach; ▸▸ zapytasz o jego opinię o tej ofercie; ▸▸ zaproponujesz wspólne obejrzenie mieszkania. Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z czterech podpunktów. Pamiętaj, że jej długość powinna wynosić od 80 do 130 słów (nie licząc słów podanych w zadaniu). EXAM TASKHi Mitch, A I’m not quite sure we’ll be able to afford it, though. The rent is (podaj, jak wysoki jest czynsz, i wymień inne opłaty). Do you think that’s too much? B Guess what! I’ve found a furnished flat in (napisz, gdzie się znajduje mieszkanie). There are (napisz, ile jest pokoi, i opisz wyposażenie). C I really think we should see the flat and discuss the details. I spoke to the landlord and he can see us any time next week. (Zaproponuj termin obejrzenia mieszkania). D Please let me know what you think of (zapytaj, co kolega sądzi o lokalizacji, opłatach lub wyposażeniu). I think it’s worth considering. See you soon. Take care! XYZ4 Uzupełnij e-mail z ćw. 3 o informacje wymaganew poleceniu. Wykorzystaj podpowiedzi w nawiasach.online matura trainerDom© Copyright Oxford University Press OxfordMaturaTrainer Basic book.indb 2625/02/2014 16:23Us t ny zes ta w egz a m in a cyjny 2 minutyRozmowa wstępnaZadanie 3 Rozmowa na podstawie materiału stymulującego 5 minut1 Where would you prefer to live: in the suburbs or in the city centre? Why? 2 Who looks after your place when you are away? 3 Would you hire an interior decorator to do your flat/ house? Why/Why not? 4 How would you furnish your ideal kitchen?Zadanie 1 Rozmowa z odgrywaniem roli 4 minutyZamierzasz wynająć mieszkanie w Londynie. Rozmawiasz z agentem nieruchomości. W rozmowie z egzaminującym omów poniższe kwestie.Popatrz na ilustrację 1. i ilustrację 2. Przebywasz za granicą. Poszukujesz zakwaterowania. Masz do wyboru dwie poniższe propozycje lokalizacji mieszkania. ▸▸ Wybierz tę lokalizację, która, twoim zdaniem, będzie bardziej odpowiednia, i uzasadnij swój wybór. ▸▸ Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz drugą propozycję. 1wyposażenie mieszkaniaokres wynajmucałkowity koszt wynajmulokalizacja mieszkania(Rozmowę rozpoczyna egzaminujący).Zadanie 2 Rozmowa na podstawie ilustracji 3 minutyDescribe the picture.Pytania egzaminującego 1 Why is the boy vacuuming the floor? 2 How do you help in the house? 3 Tell me about a situation when something at home broke down.Pytania egzaminującego 1 What are the advantages of living in the city centre? 2 Some people say that the place where we live influences our personality. How far do you agree? 3 What might be difficult about moving to a new area? Why? 4 What are the most important things to consider when renting accommodation? 2Dom27© Copyright Oxford University Press OxfordMaturaTrainer Basic book.indb 2725/02/2014 16:23▶▶ Transkrypcja fonetyczna na stronie www.oxfordlearnersdictionaries.comSłowniczek: Dom MP3 onlinePomieszczenia w domu i ich wyposażenie Łazienka basin ​umywalka bath ​wanna bathroom ​łazienka mirror ​lustro shower ​prysznic toilet ​toaleta towel ​ręcznik washing machine ​pralkaSypialnia bed ​łóżko bedroom ​sypialnia blanket ​koc rug ​dywanik wardrobe ​szafaKuchnia i jadalnia chair ​krzesło cooker ​kuchenka kitchen cupboard ​szafka kuchenna dishwasher ​zmywarka fridge/refrigerator ​lodówka kettle ​czajnik kitchen ​kuchnia microwave ​kuchenka mikrofalowa oven ​piekarnik rubbish bin ​kosz na śmieci sink ​zlewozmywakSalon armchair ​fotel coffee table ​stolik do kawy, ława DVD player ​odtwarzacz DVD fireplace ​kominek furniture ​meble living room ​salon sofa ​sofa TV/telly ​telewizorGabinet bookshelf ​półka na książki desk ​biurko lamp ​lampa study ​gabinetPrzedpokój doormat ​wycieraczka hall/hallway ​przedpokój, korytarzInne wyposażenie i dekoracje carpet ​dywan central heating ​centralne ogrzewanie curtain ​zasłona doorbell ​dzwonek light switch ​kontakt (elektryczny) picture ​obraz, zdjęcie radiator ​grzejnik, kaloryferOpisywanie położenia above ​nad, ponad behind ​za between ​między downstairs ​na dole (w budynku) in ​w28in front of ​przed next to ​obok on ​nad, ponad opposite ​naprzeciw under ​pod upstairs ​na górze (w budynku)Opisywanie domu Rodzaje domów i mieszkań block of flats ​blok mieszkalny bungalow ​dom parterowy cottage ​domek wiejski detached house ​dom wolnostojący flat/apartment ​mieszkanie studio ~ ​kawalerka top-floor ~ ​mieszkanie na ostatnim piętrze house ​dom mansion ​dwór palace ​pałac residence ​rezydencja semi-detached house ​bliźniak skyscraper ​drapacz chmur terraced house ​dom w zabudowie szeregowej, segment tower block ​wieżowiec villa ​willaCzęści domu attic ​poddasze, strych balcony ​balkon ceiling ​sufit cellar/basement ​piwnica chimney ​komin drive ​podjazd floor ​podłoga; piętro on the first ~ ​na pierwszym piętrze on the ground ~ ​na parterze garage ​garaż garden ​ogród lift ​winda roof ​dach room ​pokój shutters ​okiennice staircase ​klatka schodowa stairs ​schody storey ​kondygnacja, piętro ten-~ building ​ dziesięciopiętrowy budynek terrace ​tarasPrzymiotniki opisujące domy i mieszkania bright ​jasny cluttered ​zagracony comfortable ​wygodny cosy ​przytulny enormous ​olbrzymi, ogromny impressive ​imponujący modern ​nowoczesny renovated ​wyremontowany, odnowiony spacious ​przestronny uncomfortable ​niewygodny unfurnished ​nieumeblowanyPrace w domu clean the windows/the floors ​ myć okna/czyścić podłogi do the cleaning ​sprzątaćdo the washing up ​zmywać naczynia do the dusting ​ścierać kurze do the housework ​wykonywać prace domowe do the ironing ​prasować do the shopping ​robić zakupy do the washing/laundry ​robić pranie hoover/vacuum (the floors/the carpets) ​odkurzać (podłogi/ dywany) lay the table ​nakrywać do stołu make the bed ​ścielić łóżko throw away/take out the rubbish ​wyrzucać śmieci tidy up ​sprzątać tidy (your) room ​sprzątać (swój) pokójPrace remontowe decorate a flat ​urządzać mieszkanie do repairs ​naprawiać, reperować furnish a flat ​umeblować mieszkanie interior decorator ​dekorator wnętrz paint the walls ​malować ściany renovate ​odnawiać, remontowaćMiejsce zamieszkania countryside/country ​wieś fully furnished ​w pełni wyposażony home town ​miasto rodzinne live ​mieszkać ~ in a city ​mieszkać w dużym mieście ~ in a town mieszkać w małym mieście ~ in the city centre ​mieszkać w centrum dużego miasta neighbour ​sąsiad/sąsiadka neighbourhood ​okolica, sąsiedztwo old town ​starówka quiet location ​cicha okolica resident ​mieszkaniec/ mieszkanka residential area ​dzielnica mieszkaniowa suburbs ​przedmieścia tiny ​maleńki, niewielki village ​wioskaWynajmowanie i zakup mieszkania lub domu bill ​rachunek gas ~ ​rachunek za gaz pay the ~s ​płacić rachunki buy/purchase a house ​ kupować dom flatmate ​współlokator/ współlokatorka landlord/landlady ​właściciel/ właścicielka (mieszkania lub domu czynszowego) let a flat/house/room ​ wynajmować komuś mieszkanie/dom/pokój mortgage ​hipoteka; kredyt hipotecznypay the ~ ​spłacać kredyt hipoteczny estate agency ​biuro nieruchomości estate agent ​agent/agentka nieruchomości rent ​czynsz rent a flat/house/room ​ wynajmować mieszkanie/dom/ pokój (od kogoś) tenant ​najemca/najemczyni, lokator/lokatorkaZwroty be at home/be in ​być w domu be in bad/good condition ​być w dobrym/złym stanie be out ​być poza domem go (straight) home ​iść (prosto) do domu live on your own ​mieszkać samodzielnie lock the door ​zamykać drzwi na klucz move ​przeprowadzać się ~ house ​przeprowadzać się ~ in ​wprowadzać się ~ into a new flat ​wprowadzać się do nowego mieszkania ~ out ​wyprowadzać się share a flat/a room with sb ​ wspólnie mieszkać z kimś (w mieszkaniu/pokoju)Wyrazy wieloznaczne flat ​płaski ~ tyre ​przebita opona ~ landscape ​równinny krajobraz get ​dostawać ~ through the door ​dostać się do środka make ​robić ~ a decision ​podejmować decyzję ~ the bed ​ścielić łóżko place ​miejsce; miejscowość; mieszkanie a ~ of your own ​własne mieszkanie remind ​przypominać ~ sb of sth ​przypominać komuś coś, być podobnym ~ sb to do sth ​przypomnieć komuś o zrobieniu czegoś sign ​oznaka; znak (drogowy) not see a ~ of sb/sth ​nie widzieć czegoś/kogoś star ​gwiazda; gwiazda (filmu) thick ​gruby; gęsty (włosy)Zwroty z LOOK look after sb ​opiekować się kimś look down on sb ​gardzić kimś, patrzeć na kogoś z góry look for sb/sth ​szukać kogoś/ czegoś look into sth badać coś look sth up ​sprawdzać (słowo w słowniku) look up to sb ​podziwiać, respektować kogośD om© Copyright Oxford University Press OxfordMaturaTrainer Basic book.indb 2825/02/2014 16:23S pr a w dź się ! ( 2 ) 1 Dopasuj wyrazy z kolumn A i B, tak aby utworzyćpoprawne wyrażenia.A 1 2 3 4 5 6 7 8 9central light DVD ground home rubbish tower unfurnished washingB a b c d e f g h ibin block switch flat floor heating machine player town2 W każdym zdaniu zakreśl te dwa z trzechpodanych wyrazów, które logicznie uzupełniają to zdanie.1 There’s a small garden behind / between / in front of my house. 2 The Johnsons have a big fireplace in the study / bathroom / living room. 3 I always have to pay the flat / bills / rent at the beginning of the month. 4 Please look up / remind / find all the difficult words in a dictionary. 5 After breakfast Maggie put the plates and cups in the sink / dishwasher / rug. 6 All the windows were quite small and had no shutters / curtains / tenants. 7 Arnie’s promised to make / hoover / tidy his room once a week. 8 Tricia is renting a detached / spacious / cosy room in the centre of London. 3 Uzupełnij każde zdanie, tak aby zachowaćznaczenie zdania wyjściowego. Wykorzystaj podany wyraz w niezmienionej formie.1 My family moved into this house 25 years ago. LIVING 25 years. My family 2 When did you buy this painting? HAD How long this painting? 3 This is my first stay in a four-star hotel. NEVER I in a four-star hotel before. 4 My neighbours are on holiday, so I’ve been taking care of their dog for the past week. AFTER My neighbours are on holiday, so the past week. 5 They started renovating their kitchen in June and it’s still not finished. HAVE They June. 6 Jake still has to throw away the rubbish. YET Jake .7 Many people think hostels are low quality accommodation, but in fact they’re cheap and comfortable. LOOK Many people hostels, but in fact they’re cheap and comfortable. 8 Is this your first visit to a New York suburb? EVER a New York suburb before? 4 Uzupełnij zdania wyrazami z ramki. Niektórewyrazy mogą być użyte dwukrotnie, a niektóre − wcale. take do place sign floor have attic make1 2 3 4 5 6 7 8up your mind − do you want to do the dusting or the washing up? I could not live in a flat on the top of a block of flats. I have a fear of heights. It’s a beautiful room, with a soft carpet on the . We’re touring Beverly Hills today and want to pictures of houses of Hollywood stars. Getting my own is too expensive, so I’m sharing a flat with two other students. My roommate needs half an hour to a shower every day − it’s very annoying. I like staying in hotels in Africa − they your bed for you and decorate it with flowers. The building was completely empty; there was no of life there.5 Przetłumacz fragmenty zdań w języku polskimna język angielski.(nigdy nic nie robisz) 1 You around the house − this has to change! 2 Excuse me, you look lost. (Szuka pan kogoś)? 3 (Nikt nie chce kupić) that house because people say there’s a ghost there. 4 (Już umyłam okna). Do you want me to do the dusting now? 5 That place (przypomina mi moje miasto rodzinne). 6 (Zawsze podziwiałam) to my grandpa − do you know he built this house himself? 7 Why do you need my keys? (Zgubiłeś) yours? 8 (Czy nie widzieli Państwo naszej broszury)? We have everything from tiny rooms to expensive villas to rent. 9 (Czy umeblowaliście) your new flat yet?Dom29© Copyright Oxford University Press OxfordMaturaTrainer Basic book.indb 2925/02/2014 16:23

키워드에 대한 정보 dopasuj wyrazy do objaśnień background exhibition

다음은 Bing에서 dopasuj wyrazy do objaśnień background exhibition 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  유치원 교사 소개 | 2022학년도 교사소개 및 인사 - 세상에서 가장소중하고 귀한 자녀들을 성심, 성의껏 사랑으로 잘 교육하겠습니다 답을 믿으세요
See also  오해 영어 로 | 영어로 오해 풀기→ \"나쁜 의미로 한 말 아니야.\" 상위 66개 베스트 답변

See also  하이 패스 단말기 구입처 | [하이패스의 모든것] 5편-하이패스 단말기 싸게사는 방법 205 개의 가장 정확한 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Exhibition Promotional Video

 • 동영상
 • 공유
 • 카메라폰
 • 동영상폰
 • 무료
 • 올리기

Exhibition #Promotional #Video


YouTube에서 dopasuj wyrazy do objaśnień background exhibition 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Exhibition Promotional Video | dopasuj wyrazy do objaśnień background exhibition, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment