Do Ciebie Głos Wznosimy Matko Boga | Głos Duszy – Romuald Spychalski 상위 21개 베스트 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “do ciebie głos wznosimy matko boga – Głos Duszy – Romuald Spychalski“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Anna Spychalska 이(가) 작성한 기사에는 조회수 2,257회 및 좋아요 18개 개의 좋아요가 있습니다.

do ciebie głos wznosimy matko boga 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Głos Duszy – Romuald Spychalski – do ciebie głos wznosimy matko boga 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

do ciebie głos wznosimy matko boga 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Głos duszy – Utwory – Cyfrowa Biblioteka Polskiej Piosenki

Do ciebie głos wznosimy Matko Boga. Niech wzruszy Cię korna modlitwa ta,. Spraw łaską Twą niech nas omija trwoga. A Syn Twój Bóg niech nam pociechę da.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: bibliotekapiosenki.pl

Date Published: 6/24/2022

View: 1847

Modlitwa : (Cantique de Noël) : Głos duszy – Adam Adolphe

Modlitwa : (Cantique de Noël) : Głos duszy; Recently viewed … alternative title. : Do ciebie głos wznosimy … pieśń (głos i fortepian).

+ 여기에 자세히 보기

Source: polona.pl

Date Published: 7/13/2022

View: 1319

Kościelna – Głos duszy – Piosenki po polsku, teksty, tłumaczenia

Głos duszy po polsku, piosenka Kościelna: Do ciebie głos wznosimy Matko Boga / Niech wzruszy Cię korna modlitwa ta / Spraw łaską Twą niech nas omija.

+ 여기에 표시

Source: www.popolsku24.pl

Date Published: 12/15/2021

View: 4662

Kościelna – Głos duszy – tekst i tłumaczenie piosenki na …

Do ciebie głos wznosimy Matko Boga Niech wzruszy Cię korna modlitwa ta, Spraw łaską Twą niech nas omija trwoga. A Syn Twój Bóg niech nam pociechę da.

+ 여기를 클릭

Source: www.tekstowo.pl

Date Published: 1/2/2022

View: 8225

Matko Boga Bayer full tekst piosenki, mp3, teledysk, chwyty

Późnym wieczorem, gdy księżyc zabłyśnie Harmonii słychać już głos Święto to jakieś na mojej ulicy Słyszę rozmowy co krok Dziewczyny nucą, panowie… Powiadają …

+ 여기에 자세히 보기

Source: teksty.pinbook.pl

Date Published: 7/22/2022

View: 6441

Z głębokości – Modlitwa Wieków

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, Panie, wysłuchaj głosu mego. … Głos mój wznosi się do Boga, gdy wołam, … Choćby mnie opuścili ojciec mój i matka,

+ 여기를 클릭

Source: www.modlitwawiekow.pl

Date Published: 3/24/2022

View: 5408

주제와 관련된 이미지 do ciebie głos wznosimy matko boga

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Głos Duszy – Romuald Spychalski. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Głos Duszy - Romuald Spychalski
Głos Duszy – Romuald Spychalski

주제에 대한 기사 평가 do ciebie głos wznosimy matko boga

 • Author: Anna Spychalska
 • Views: 조회수 2,257회
 • Likes: 좋아요 18개
 • Date Published: 2017. 9. 14.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=6o3UZbEpbJY

Cyfrowa Biblioteka Polskiej Piosenki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ([email protected]).

Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Piosenki po polsku, teksty, tłumaczenia

Tekst piosenki: Do ciebie głos wznosimy Matko Boga

Niech wzruszy Cię korna modlitwa ta,

Spraw łaską Twą niech nas omija trwoga

A Syn Twój Bóg niech nam pociechę da.

Ach w Tobie tylko jest nadzieja cała

Wesprzeć zechciej biedne dzieci twe,

Błagamy Cię byś Boga nam zjednała

O Matko Boga racz zlitować się.

O Matko Boga racz zlitować się.

Wszak syn Twój -za twoja przyczyną

Wysłucha próśb, winy daruje nam,

Ach zlituj się, niech dzieci twe nie zginą

A losem ich niech Bóg rządzi sam.

Ach skróć kres cierpień, spojrzyj na łez ich zdroje

Oddal troski, ukój żale te,

O zlituj się i dzieci pociesz twoje,

O Matko Boga racz zlitować się.

O Matko Boga racz zlitować się!

Tłumaczenie:

tekst i tłumaczenie piosenki na Tekstowo.pl

Tekst piosenki:

Do ciebie głos wznosimy Matko Boga

Niech wzruszy Cię korna modlitwa ta,

Spraw łaską Twą niech nas omija trwoga

A Syn Twój Bóg niech nam pociechę da.

Ach w Tobie tylko jest nadzieja cała

Wesprzeć zechciej biedne dzieci twe,

Błagamy Cię byś Boga nam zjednała

O Matko Boga racz zlitować się.

O Matko Boga racz zlitować się.

Wszak syn Twój -za twoja przyczyną

Wysłucha próśb, winy daruje nam,

Ach zlituj się, niech dzieci twe nie zginą

A losem ich niech Bóg rządzi sam.

Ach skróć kres cierpień, spojrzyj na łez ich zdroje

Oddal troski, ukój żale te,

O zlituj się i dzieci pociesz twoje,

O Matko Boga racz zlitować się.

O Matko Boga racz zlitować się!

Matko Boga Bayer full tekst piosenki, mp3, teledysk, chwyty

Tekst piosenki

O Maryjo, Ty w mój każdy życia dzień

Prowadź mnie, kieruj mną, ze mną bądź

Chciej, o Pani, dziś modlitwy przyjąć te

Za siostrę, brata i za mnie też

Ref.:

Matko Boga, Królowo Świata

Matko ludzi, módl się za nami

Matko Boga, Królowo Świata

Matko ludzi, prowadź nas

O Maryjo, każdy człowiek powie Ci

Prowadź mnie, kieruj mną, ze mną bądź

Chciej, o Pani, dziś modlitwy przyjąć te

Za biednych, samotnych i głodnych też

Ref.:

Matko Boga, Królowo Świata

Matko ludzi, módl się za nami

Matko Boga, Królowo Świata

Matko ludzi, prowadź nas

O Maryjo, małe dziecko powie Ci

Prowadź mnie, kieruj mną, ze mną bądź

Chciej, o Pani, dziś modlitwy przyjąć te

Za każde nowe życie, by mogło żyć

Ref.:

Matko Boga, Królowo Świata

Matko ludzi, módl się za nami

Matko Boga, Królowo Świata

Matko ludzi, prowadź nas

O Maryjo, cały świat dziś mówi Ci

Prowadź mnie, kieruj mną, ze mną bądź

Chciej, o Pani, dziś modlitwy przyjąć te

Niech pokój i miłość na świecie trwa

Ref.:

Matko Boga, Królowo Świata

Matko ludzi, módl się za nami

Matko ludzi, prowadź nas

Modlitwa Wieków

Z głębokości

PIERWSZY DZIEŃ

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie,

Panie, wysłuchaj głosu mego.

Nachyl swe ucho

na głos mego błagania.

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie,

Panie, któż się ostoi?

Ale Ty udzielasz przebaczenia,

aby Ci ze czcią służono.

Pokładam nadzieję w Panu,

dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie,

dusza moja oczekuje Pana.

Bardziej niż strażnicy poranka,

niech Izrael wygląda Pana.

U Pana jest bowiem łaska,

u Niego obfite odkupienie.

On odkupi Izraela

ze wszystkich jego grzechów.

Ps 130, 1-8

DRUGI DZIEŃ

Głos mój wznosi się do Boga, gdy wołam,

głos mój wznoszę do Boga, aby mnie usłyszał.

W dniu mojej niedoli szukam Pana,

w nocy niestrudzenie wyciągam rękę.

Dusza moja jest niepocieszona,

jęczę, kiedy wspomnę Boga,

słabnie mój duch, gdy rozmyślam.

Wspominam dzieła Pana,

oto wspominam Twoje dawne cuda.

Rozmyślam o wszystkich Twych dziełach

i czyny Twoje wspominam.

Boże, Twoja droga jest święta,

Ty jesteś Bogiem działającym cuda,

ludziom objawiłeś swą potęgę.

Ramieniem swoim lud Twój wybawiłeś,

synów Jakuba i Józefa.

Wiodłeś swój lud jak trzodę,

ręką Mojżesza i Aarona.

Ps 77, 2-4.12-16.21

TRZECI DZIEŃ

Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże,

Który wymierzasz mi sprawiedliwość.

Tyś mnie wydźwignął z utrapienia,

zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.

Jak długo będą ociężałe wasze serca, mężowie?

Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?

Wielu powiada: „Któż nam ukaże szczęście?”

Odsłoń ponad nami, Panie, blask Twojego oblicza!

Więcej wlałeś radości w moje serce

niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina.

Spokojnie zasypiam, kiedy się położę,

bo tylko Ty jeden, Panie,

pozwalasz mi żyć bezpiecznie.

Ps 4, 2-3.7-9 .

Usłysz, Panie, moje słowa,

zważ na moje prośby,

wytęż słuch na głos mojej modlitwy,

Królu mój i Boże.

Albowiem Ciebie błagam, Panie,

i słyszysz mój głos od rana,

rano przedkładam Ci prośby i czekam.

Ps 5, 2-4

CZWARTY DZIEŃ

Panie, Boże mój, do Ciebie się uciekam,

wybaw mnie i uwolnij od wszystkich prześladowców.

Bóg jest dla mnie tarczą,

On zbawia ludzi prostego serca.

Oto wróg brzemienny złością począł nieprawość,

i rodzi podstęp.

Wykopał dół i pogłębił,

lecz sam wpadł do jamy, którą przygotował.

Złość jego obróci się na jego głowę

i własny gwałt spadnie mu na ciemię.

Ja zaś wielbię Pana za sprawiedliwość Jego,

psalm śpiewam imieniu Najwyższego Pana.

Ps 7 ,2.11.15-18

PIĄTY DZIEŃ

Chwalić Cię będę, Panie, całym moim sercem,

opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła.

Cieszyć się będę i radował Tobą,

zaśpiewam psalm na cześć Twego Imienia, Najwyższy.

Bo ustępują moi wrogowie,

padają i giną przed Twoim obliczem.

Sam będzie sądził świat sprawiedliwie,

rozstrzygał bezstronnie sprawy narodów.

Schronienie w Panu znajdzie uciśniony,

ucieczką w czas utrapienia.

Ufają Tobie znający Twe imię,

bo nie opuszczasz,

Panie, tych, co Cię szukają.

Ps 9, 2-4.9-11

SZÓSTY DZIEŃ

Dlaczego z dala stoisz, Panie,

ukrywasz się w czasach ucisku ?

Gdy występny się pyszni, biedny jest w udręce

i ulega podstępom, które tamten uknuł.

Powstań, o Panie, wznieś swą rękę, Boże,

nie zapominaj o biednych.

A ty widzisz: i trud i boleść,

patrzysz, by wziąć je w swoje ręce.

Tobie poleca się biedny,

Tyś opiekunem sieroty.

Pan jest królem na wieki wieków,

Z Jego ziemi zniknęli poganie.

Wejrzałeś, Panie, pragnienie pokornych,

umocniłeś ich serce, nakłoniłeś ucha,

Abyś strzegł prawa sieroty i uciśnionego

i by człowiek, który powstał z ziemi,

nie siał już postrachu.

Ps 10, 22-23.33.35-39

SIÓDMY DZIEŃ

Psalm śpiewajcie Panu, który mieszka na Syjonie,

głoście jego dzieła wśród narodów,

Bo mściciel krwi pamięta o nich

nie zapomniał wołania ubogich.

Zmiłuj się nade mną Panie,

zobacz jak jestem poniżony

przez tych, którzy mnie nienawidzą;

Ty, który mnie dźwigasz spod bram śmierci,

bym głosił całą Twoją chwałę w bramach Córy Syjonu

i radował się Twoją pomocą.

Gdyż ubogi nigdy nie będzie zapomniany,

a nieszczęśliwych ufność nie zawiedzie na wieki.

Powstań, Panie, by nie zwyciężył człowiek,

osądź narody przed Twoim obliczem.

Przejmij ich, Panie, bojaźnią,

niech wiedzą poganie, że są tylko ludźmi.

Ps 9, 12-15.19-21

ÓSMY DZIEŃ

Do Ciebie wołam, Panie, opoko moja,

na głos mój nie bądź głuchy,

Abym wtedy, gdy będziesz milczał,

nie stał się podobny do zstępujących do grobu.

Usłysz głos mojego błagania, gdy wołam do Ciebie,

i gdy wznoszę ręce do świętego przybytku Twego.

Niech będzie Pan błogosławiony,

bo usłyszał głos mego błagania.

Pan moją mocą i tarczą,

zaufało mu moje serce.

Pomógł mi, więc moje serce się cieszy

i moją pieśnią Go sławię.

Ocal swój lud i błogosław swojemu dziedzictwu,

bądź im pasterzem, weź ich w opiekę na wieki.

Ps 28, 1-3.6-7.9

DZIEWIĄTY DZIEŃ

Serce moje jest mocne, Boże,

mocne jest serce moje,

zaśpiewam psalm i zagram.

Zbudź się, duszo moja,

zbudź harfo i cytro,

a ja obudzę jutrzenkę.

Będę Cię chwalił wśród ludów, Panie,

zaśpiewam Ci psalm wśród narodów.

Bo Twoja łaska sięga aż do nieba,

a wierność Twoja po chmury.

Wznieś się, Boże , ponad niebiosa,

nad całą ziemią Twoja chwała.

Ps 57, 8-11

DZIESIĄTY DZIEŃ

Do Pana się uciekam, dlaczego mi mówicie:

„Niby ptak uleć w górę”?

Bo oto grzesznicy łuk napinają

i na cięciwę kładą strzałę,

by w mroku razić prawych sercem.

Gdy walą się fundamenty,

co może zdziałać sprawiedliwy?

Pan w świętym swoim przybytku,

na niebiosach tron Pana.

Oczy Jego patrzą,

spod powiek śledzą synów ludzkich.

Bada Pan sprawiedliwego i występnego,

Jego dusza nie cierpi miłujących nieprawość.

Bo Pan jest sprawiedliwy i sprawiedliwość kocha,

ludzie prawi ujrzą Jego oblicze.

Ps 11, 1-5.7

JEDENASTY DZIEŃ

Pan mówi: „Teraz powstanę,

wobec utrapienia pokornych i jęku ubogich,

dam zbawienie temu, który go pożąda”.

Słowa Pana są szczere,

wypróbowane srebro bez domieszki ziemi,

siedemkroć czyszczone.

Ty nas zachowasz, Panie,

na wieki nas ustrzeżesz.

Ps 12, 6-8a

Na synów ludzkich Pan spogląda z nieba,

by zobaczyć rozumnego, który szuka Boga.

Ci, którzy nie wzywają Pana, drżą ze strachu,

gdyż Bóg jest z pokoleniem sprawiedliwych.

Kto przyniesie z Syjonu zbawienie Izraela?

Gdy Pan odmieni losy swojego narodu

Jakub się rozraduje, Izrael się ucieszy.

Ps 14, 2.5.7

DWUNASTY DZIEŃ

Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie,

kto zamieszka na Twej górze świętej?

Ten, kto postępuje nienagannie,

kto działa sprawiedliwie

i mówi prawdę w swoim sercu;

Kto swym językiem oszczerstw nie głosi,

kto nie czyni bliźniemu nic złego

i nie ubliża swoim sąsiadom;

Kto za godnego wzgardy uważa złoczyńcę,

ale szanuje tego, który cześć oddaje Bogu.

Kto dotrzyma przysięgi niekorzystnej dla siebie,

kto nie daje swych pieniędzy na lichwę

i nie da się przekupić przeciw niewinnemu.

Kto tak postępuje,

nigdy się nie zachwieje.

Ps 15, 1-5

TRZYNASTY DZIEŃ

Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie,

mówię do Pana: „Tyś jest Panem moim,

poza Tobą nie ma dla mnie dobra.”

Wzbudził on we mnie miłość przedziwną

do świętych, którzy mieszkają na Jego ziemi.

A wszyscy, którzy idą za obcymi bogami,

pomnażają swoje udręki.

Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem,

to On mój los zabezpiecza.

Sznur mierniczy szczodrze mi dział wyznaczył,

jak miłe jest dla mnie moje dziedzictwo.

Ps 16, 1-4a.5-6

CZTERNASTY DZIEŃ

Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek,

bo serce napomina mnie nawet nocą.

Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy,

On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.

Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje,

a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie.

Bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz

i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.

Ty ścieżkę życia mi ukażesz,

pełnię radości przy Tobie

i wieczną rozkosz przy Twojej prawicy.

Ps 16, 7-11

PIĘTNASTY DZIEŃ

Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz.

nakłoń ku mnie swe ucho, usłysz moje słowo.

Okaż przedziwne miłosierdzie Twoje,

Zbawco tych, którzy się chronią przed wrogiem

pod Twoją prawicę.

Strzeż mnie jak źrenicy oka,

ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł.

A ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze,

ze snu powstając nasycę się Twoim widokiem.

Ps 17, 6-8.15

SZESNASTY DZIEŃ

Ogarnęły mnie fale śmierci

i zatrwożyły odmęty niosące zagładę.

Oplątały mnie pęta Otchłani,

schwyciły mnie sidła śmierci.

Wzywałem Pana w moim utrapieniu,

wołałem do mojego Boga;

I głos mój usłyszał ze swojej świątyni,

dotarł mój krzyk do uszu Jego.

Wyciągnął rękę z wysoka i mnie chwycił,

wydobył mnie z toni ogromnej.

Wyprowadził mnie na miejsce przestronne,

ocalił, gdyż mnie miłuje.

Ps 18, 5-7.17-18.

SIEDEMNASTY DZIEŃ

Za sprawiedliwość moją Pan mnie wynagrodził,

odpłacił mi według czystości rąk moich.

Odpłacił mi Pan według mej sprawiedliwości,

według czystości rąk moich przed Jego oczyma.

Miłość masz dla miłującego,

ze sprawiedliwym postępujesz sprawiedliwie,

Czystemu swą czystość ukazujesz,

wobec przebiegłego jesteś przebiegły.

Albowiem Ty wybawiasz naród pokorny,

a oczy wyniosłych poniżasz.

Ty, Panie, zapalasz moją pochodnię,

Boże mój, rozświetlasz moje ciemności.

Ps 18, 21.25-29

OSIEMNASTY DZIEŃ

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę,

świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego

uczy mądrości.

Jego słuszne nakazy radują serce,

jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.

Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki,

sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne,

Cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze,

słodsze od miodu płynącego z plastra.

Zważa na nie Twój sługa

i nagrodę otrzyma za ich przestrzeganie.

Kto jednak widzi swoje błędy?

Oczyść mnie z błędów, przede mną ukrytych.

Także od pychy broń swojego sługę,

by nie panowała nade mną.

Wtedy będę bez skazy

i wolny od wielkiego występku.

Niech znajdą uznanie przed Tobą

słowa ust moich i myśli mego serca,

Panie, moja opoko i mój Zbawicielu.

Ps 19, 8-15

DZIEWIĘTNASTY DZIEŃ

Kto się w opiekę oddał Najwyższemu

i w cieniu Wszechmocnego mieszka,

Mówi do Pana: „Tyś moją ucieczką i twierdzą

Boże mój, któremu ufam”.

Bo On sam Cię wyzwoli z sideł myśliwego

i od słowa niosącego zgubę.

Okryje cię swoimi piórami,

pod Jego skrzydła się schronisz;

Wierność Jego jest puklerzem i tarczą.

Nie ulękniesz się strachu nocnego,

ani strzały za dnia lecącej,

ani zarazy skradającej się w mroku,

ani moru niszczącego w południe.

Bo Pan jest twoją ucieczką,

za obrońcę wziąłeś Najwyższego.

„Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie,

osłonię go, bo poznał moje imię.

Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham

i będę z nim w utrapieniu,

wyzwolę go i sławą obdarzę.

Nasycę go długim życiem

i ukażę mu moje zbawienie.”

Ps 90, 1-6.9.14-16

DWUDZIESTY DZIEŃ

Z nadzieją czekałem na Pana,

a On się pochylił nade mną,

i wysłuchał mego wołania.

Wydobył mnie z dołu zagłady,

z błotnego grzęzawiska.

Stopy moje postawił na skale

i umocnił moje kroki.

Włożył mi w usta pieśń nową,

śpiew dla naszego Boga.

Panie, Boże mój, wiele uczyniłeś cudów

i w Twoich zamiarach wobec nas

nikt Ci nie dorówna.

A gdybym chciał je głosić i opowiadać,

byłyby liczniejsze, niż można to wyrazić.

Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże,

a Twoje prawo mieszka w moim sercu.

Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu

i nie powściągałem warg moich,

o czym Ty wiesz, Panie.

Sprawiedliwości Twej nie kryłem w głębi serca,

głosiłem Twoją wierność i pomoc.

A Ty nie odmawiaj mi, Panie, swego miłosierdzia,

niech łaska Twoja i wierność zawsze mnie strzegą.

Niech się radują i weselą w Tobie,

wszyscy, którzy Cię szukają.

A ci, którzy pragną Twojej pomocy,

Niech zawsze mówią: „Pan jest wielki!”

Ps 40, 2-4a.6.9-11a.12.17

DWUDZIESTY PIERWSZY DZIEŃ

Usłysz, Panie, kiedy głośno wołam,

zmiłuj się nade mną i mnie wysłuchaj.

O Tobie mówi serce moje:

„Szukaj Jego oblicza!”

Będę szukał oblicza Twego, Panie.

Nie zakrywaj przede mną swojej twarzy,

nie odtrącaj w gniewie Twego sługi.

Ty jesteś moją pomocą, więc mnie nie odrzucaj

i nie opuszczaj mnie, Boże, mój Zbawco.

Choćby mnie opuścili ojciec mój i matka,

to jednak Pan mnie przygarnie.

Wierzę, że będę oglądał dobra Pana

w krainie żyjących.

Oczekuj Pana, bądź mężny,

nabierz odwagi i oczekuj Pana.

Ps 27, 7-10.13-14

DWUDZIESTY DRUGI DZIEŃ

W ucisku wzywałem Pana,

Pan mnie wysłuchał i na wolność wyprowadził.

Niczego się nie boję, bo Pan jest ze mną,

cóż może uczynić mi człowiek?

Pan jest ze mną, mój wspomożyciel,

z góry będę spoglądał na moich wrogów.

Lepiej się uciekać do Pana,

niż pokładać ufność w człowieku.

Lepiej się uciekać do Pana

niż pokładać ufność w książętach.

Abym upadł, uderzono mnie i pchnięto,

lecz Pan mnie podtrzymał.

Pan moją mocą i pieśnią,

On stał się moim zbawcą.

Oto dzień, który Pan uczynił,

radujmy się nim i weselmy.

Jesteś moim Bogiem, podziękować chcę Tobie,

Boże mój, pragnę wielbić Ciebie.

Wysławiajcie Pana, bo jest dobry,

bo Jego łaska trwa na wieki.

Ps 118, 5- 9.13-14.24.28-29

DWUDZIESTY TRZECI DZIEŃ

Niech Pan cię wysłucha w dniu utrapienia,

niech ciebie chroni imię Boga Jakuba.

Niech tobie ześle pomoc ze świątyni

i niech cię wspiera z Syjonu.

Niech ci udzieli czego w sercu pragniesz

i każdy twój zamysł wypełni.

Będziemy się cieszyć z twego ocalenia

i w imię naszego Boga podniesiemy sztandary.

Niech Pan spełni wszystkie twoje prośby.

Ps 20, 2-6

DWUDZIESTY CZWARTY DZIEŃ

Nie oburzaj się widząc źle czyniących,

i nie zazdrość niepoprawnym,

Bo zwiędną prędko jak trawa,

obumrą jak świeża zieleń.

Miej ufność w Panu i czyń to, co dobre,

a będziesz mieszkał na ziemi i żył bezpiecznie.

Raduj się w Panu,

a On spełni pragnienia twego serca.

Powierz Panu swą drogę,

zaufaj Mu, a On sam będzie działał.

On sam sprawi, że twa sprawiedliwość

zabłyśnie jak światło

a prawość twoja jak blask południa.

Spokojny bądź wobec Pana i Jemu zaufaj.

Porzuć zapalczywość i przestań się gniewać,

nie oburzaj się, gdyż to prowadzi do złego.

Wyginą bowiem złoczyńcy,

a ufający Panu posiądą ziemię.

Jeszcze chwila, a nie będzie przestępcy,

spojrzysz na jego miejsce i już go nie znajdziesz.

Pokorni natomiast posiądą ziemię

i będą się rozkoszować wielkim pokojem.

Ps 37, 1-7a.8-11

DWUDZIESTY PIĄTY DZIEŃ

Jeżeli domu Pan nie zbuduje,

na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą.

Jeżeli miasta Pan nie strzeże,

daremnie czuwają straże.

Daremne jest wasze wstawanie przed świtem

i przesiadywanie do późna w nocy.

Chleb spożywacie zapracowany ciężko,

a Pan i we śnie darzy swych umiłowanych.

Oto synowie są darem Pańskim,

a owoc łona nagrodą.

Jak strzały w ręku wojownika

tak synowie zrodzeni w młodości.

Szczęśliwy człowiek,

który napełnił nimi swój kołczan.

Nie zawstydzi się, gdy będzie się spierał,

ze swymi nieprzyjaciółmi w sądzie.

Ps 127, 1-5

DWUDZIESTY SZÓSTY DZIEŃ

Do Ciebie wołam, pośpiesz mi z pomocą,

usłysz mój głos, gdy wołam do Ciebie.

Niech moja modlitwa wznosi się przed Tobą

jak kadzidło,

a podniesione moje ręce jak ofiara wieczorna.

Postaw, Panie, straż przy moich ustach

i wartę przy bramie warg moich.

Nie skłaniaj mego serca do złego słowa,

do popełniania niegodziwych czynów.

Bym nigdy z ludźmi, którzy nieprawość czynią,

nie jadał ich potraw wybornych.

Do Ciebie, bowiem, Panie, zwracam moje oczy,

do Ciebie się uciekam, nie gub mojej duszy.

Strzeż mnie od sidła, które zastawili na mnie,

i od pułapek złoczyńców.

Ps 141, 1-4,8-9

DWUDZIESTY SIÓDMY DZIEŃ

Głośno wołam do Pana,

głośno Pana błagam.

Żal mój przed Nim wylewam,

wyjawiam przed Nim swą udrękę.

Gdy duch mój we mnie omdlewa,

Ty znasz moją drogę.

Na ścieżce, po której kroczę,

ukryli na mnie sidła.

Oglądam się w prawo i patrzę,

lecz nikt się nie troszczy o mnie.

Nie ma dla mnie ucieczki,

nie ma nikogo, kto by dbał o me życie.

Do Ciebie wołam, Panie,

mówię: „Tyś moją ucieczką,

działem moim w krainie żyjących.

Usłysz moje wołanie

bo jestem bardzo słaby.

Wybaw mnie od prześladowców,

gdyż są ode mnie mocniejsi.

Wyprowadź mnie z więzienia

bym dziękował Twojemu imieniu.

Otoczą mnie sprawiedliwi,

gdy okażesz mi dobroć.”

Ps 142, 2-8

DWUDZIESTY ÓSMY DZIEŃ

Niech wołanie moje dojdzie do Ciebie, Panie,

daj mi zrozumienie przez swoje słowo.

Niech dojdzie do Ciebie moja modlitwa,

wyzwól mnie według Twego słowa.

Niech moje wargi rozbrzmiewają hymnem,

bo mnie nauczasz Twych ustaw.

Niechaj mój język opiewa Twoje słowo,

bo wszystkie Twe przykazania są sprawiedliwe.

Niech Twoja ręka będzie mi pomocą,

bo wybrałem Twe postanowienia.

Pragnę Twojej pomocy, Panie,

a Prawo Twoje jest moją rozkoszą.

Niech żyje moja dusza i niech Ciebie chwali,

niech mnie wspierają Twoje wyroki.

Ps 119, 169-175

DWUDZIESTY DZIEWIATY DZIEŃ

I wzywaj Mnie w dniu utrapienia,

wyzwolę ciebie, a ty Mnie uwielbisz.

Ps 50, 15

A ja wołam do Boga

i Pan mnie ocali.

Zrzuć swą troskę na Pana,

a On cię podtrzyma,

nigdy nie dopuści, by się zachwiał sprawiedliwy.

Ja zaś nadzieję mam w Tobie.

Ps 55, 17.23.24b

TRZYDZIESTY DZIEŃ

Pan przez wszystkie dni niech będzie błogosławiony,

Bóg, który nas dźwiga co dzień, Zbawienie nasze!

Bóg nasz jest Bogiem, który wyzwala,

nas Pan ratuje od śmierci.

A sprawiedliwi cieszą się i weselą przed Bogiem,

i rozkoszują radością.

Ps 68, 20-21.4

TRZYDZIESTY PIERWSZY DZIEŃ

W Tobie, Panie, ucieczka moja,

niech wstydu nie zaznam na wieki.

Wyzwól mnie i ratuj w Twej sprawiedliwości,

nakłoń ku mnie swe ucho i ześlij ocalenie.

Bądź dla mnie skałą schronienia

i zamkiem warownym, aby mnie ocalić,

bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą.

Ps 71, 1-3

키워드에 대한 정보 do ciebie głos wznosimy matko boga

다음은 Bing에서 do ciebie głos wznosimy matko boga 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  바로 바로 론 부결 | 바로바로론 힙합편3 15초 (2021.07.07) 빠른 답변
See also  캔자스 시립 도서관 | (랜드마크) 특이한 형태의 세계 건축물 Top 10 최근 답변 129개

See also  미국 간호사 취업 비자 | 미국간호사가 되려면? #1 신분 (취업비자, 영주권 등) 3207 명이 이 답변을 좋아했습니다

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Głos Duszy – Romuald Spychalski

 • tenor
 • śpiewak
 • operowy
 • Łódź
 • Toruń
 • koncert
 • na żywo
 • Widowisko
 • Ave Maria
 • o matko boga
 • do ciebie głos
 • night
 • spychalscy.pl
 • pieśń
 • scena
 • ślub
 • kościół
 • oprawa muzyczna

Głos #Duszy #- #Romuald #Spychalski


YouTube에서 do ciebie głos wznosimy matko boga 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Głos Duszy – Romuald Spychalski | do ciebie głos wznosimy matko boga, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment