Ćwiczenia Z Taśmą Po Udarze | Ćwiczenia Ręki Po Udarze- Poprawa Funkcji Kończny Górnej [Fizjoidea, Łukasz Kot] 21463 좋은 평가 이 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “ćwiczenia z taśmą po udarze – ĆWICZENIA RĘKI PO UDARZE- POPRAWA FUNKCJI KOŃCZNY GÓRNEJ [Fizjoidea, Łukasz Kot]“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Fizjoidea 이(가) 작성한 기사에는 조회수 32,481회 및 좋아요 301개 개의 좋아요가 있습니다.

ćwiczenia z taśmą po udarze 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 ĆWICZENIA RĘKI PO UDARZE- POPRAWA FUNKCJI KOŃCZNY GÓRNEJ [Fizjoidea, Łukasz Kot] – ćwiczenia z taśmą po udarze 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

W czym mogę Ci pomóc?
👣Spotkajmy się w Gdyni, Gabinet rehabilitacji Fizjoidea, ul. Morska 375 D
🎥lub na wizycie ONLINE: 📞 791-033-732 📧 [email protected]
🌎 www.fizjoidea.pl
Do zobaczenia, Łukasz Kot😉

ćwiczenia z taśmą po udarze 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Ćwiczenia dla osób po udarze | Rehabilitacja – mp.pl

Należy wybierać ćwiczenia najkorzystniejsze dla siebie, a w razie wątpliwości skonsultować się z fizjoterapeutą. Ćwiczenie 1. Pozycja. Pacjent siedzi, ręka …

+ 여기에 자세히 보기

Source: www.mp.pl

Date Published: 3/8/2022

View: 597

Ćwiczenia dla osób po udarze – YouTube

Prezentujemy państwu kolejne ćwiczenia, które możecie wykonać w tym trudnym czasie w domu. Dziś podpowiadamy jak ćwiczyć po udarze.

+ 여기에 표시

Source: www.youtube.com

Date Published: 1/30/2021

View: 9921

Rehabilitacja Po Udarze Mózgu i Pomoce Rehabilitacyjne Po …

Samodzielne Ćwiczenia Po Udarze Mózgu i Samodzielne Ćwiczenia Po … są to różnego rodzaju linki, taśmy, sprężyny, laski gimnastyczne, …

+ 더 읽기

Source: www.neuroforma.pl

Date Published: 12/18/2022

View: 640

주제와 관련된 이미지 ćwiczenia z taśmą po udarze

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 ĆWICZENIA RĘKI PO UDARZE- POPRAWA FUNKCJI KOŃCZNY GÓRNEJ [Fizjoidea, Łukasz Kot]. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

ĆWICZENIA RĘKI PO UDARZE- POPRAWA FUNKCJI KOŃCZNY GÓRNEJ [Fizjoidea, Łukasz Kot]
ĆWICZENIA RĘKI PO UDARZE- POPRAWA FUNKCJI KOŃCZNY GÓRNEJ [Fizjoidea, Łukasz Kot]

주제에 대한 기사 평가 ćwiczenia z taśmą po udarze

 • Author: Fizjoidea
 • Views: 조회수 32,481회
 • Likes: 좋아요 301개
 • Date Published: 2020. 4. 23.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=Lfa52ekg7vo

Ćwiczenia dla osób po udarze

Każde ćwiczenie należy powtórzyć kilkakrotnie, w tempie i zakresie możliwym do wykonania przez pacjenta bez pokonywania maksymalnego wysiłku. Należy wybierać ćwiczenia najkorzystniejsze dla siebie, a w razie wątpliwości skonsultować się z fizjoterapeutą.

Ćwiczenie 1

Pozycja

Pacjent siedzi, ręka zajęta grzbietem oparta o blat stołu, dłoń skierowana maksymalnie na zewnątrz.

Ruch

Pacjent zdrową ręką unosi półlitrową butelkę wody w górę w skos w stronę ręki zajętej oraz w kierunku ręki niezajętej.

Ćwiczenie 2

Pozycja

Pacjent siedzi przy stole, ręką zajętą trzyma szklankę napełnioną wodą.

Ruch

Pacjent przenosi szklankę do przodu i do boków, pacjent mniej sprawny pomaga ręką zdrową przenosić szklankę.

Ćwiczenie 3

Pozycja

Pacjent siedzi na krześle, ręka podtrzymywana przez zdrową dłoń w okolicy nadgarstka, stopy ustawione na szerokości bioder, noga zajęta lekko cofnięta do tyłu.

Ruch

Pacjent pochyla tułów do przodu aby wstać, a następnie siada z obciążaniem nogi zajętej.

Ćwiczenie 4

Pozycja

Pacjent stoi zajętym bokiem przy stole, ręka zajęta oparta o blat stołu, łokieć i palce wyprostowane, dłoń skierowana maksymalnie na zewnątrz.

Ruch

Pacjent wykonuje zdrową nogą krok na stopień znajdujący się z przodu.

Ćwiczenie 5

Pozycja

Pacjent stoi przodem do stołu, ręce wyprostowane oparte o blat, noga zajęta w zakroku z wyprostowanym kolanem.

Ruch

Pacjent zgina zajętą nogę w kolanie z oderwaniem stopy i dotknięciem blatu stołu.

Rehabilitacja Po Udarze Mózgu i Pomoce Rehabilitacyjne Po Udarze

|

Udar mózgu stanowi jedną z głównych przyczyn przemijającej bądź trwałej niepełnosprawności u około 80% dorosłych pacjentów. Może ona dotyczyć całkowitej lub częściowej utraty sprawności ruchowej, zdolności odbioru bodźców, porozumiewania się z otoczeniem oraz pamięci i koncentracji. Może też znacząco ograniczać samodzielność bądź możliwość powrotu do pełnionych wcześniej funkcji społecznych i zawodowych.

Proces i ostateczny efekt rekonwalescencji zależy w znacznej mierze od szybkiego wdrożenia indywidualnych, bo dostosowanych do potrzeb konkretnego pacjenta, kompleksowych programów rehabilitacyjnych*. Ze względu na celowość zachowania ciągłości procesu rehabilitacji, terapia rozpoczęta w trakcie pobytu pacjenta na oddziale udarowym (rehabilitacja wczesna**), powinna być kontynuowana na oddziałach rehabilitacji neurologicznej i w razie konieczności – ambulatoryjnie i w warunkach domowych (rehabilitacja długofalowa).

Dowodem na celowość takiego postępowania jest zdecydowanie różny poziom sprawności psychofizycznej rehabilitowanych i nierehabilitowanych pacjentów z lekką i umiarkowaną niepełnosprawnością nawet w kilka lat po przebytym udarze mózgu.

Zalecenia do rehabilitacji po udarze

Zgodnie z wytyczną XXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego […]: „pacjenci po udarze po wypisie ze szpitala powinni mieć dostęp do rehabilitacji środowiskowej prowadzonej przez wyspecjalizowany zespół w opiece udarowej.” Wśród zaleceń szczegółowych PTN znajdują się również: wymóg ukierunkowania wczesnej rehabilitacji na pełne odzyskanie utraconych umiejętności (tu czas weryfikuje jego prawdopodobieństwo w przypadku poszczególnych pacjentów),

spójna edukacji pacjenta i jego bliskich w zakresie terapii i rokowania,

aktywny udziału pacjenta i jego bliskich w procesie rehabilitacji,

wsparcie psychologiczne chorego i jego rodziny. Jedynymi przeciwwskazaniami dla wprowadzenia lub kontynuacji rehabilitacji jest niewyrównany stan somatyczny pacjenta, zapalenie żył i niewyrównane zaburzenia nastroju. Problemem szczególnym może być brak motywacji wynikający z uszkodzenia płatów czołowych mózgu. Wiek pacjenta nie stanowi przeciwwskazania dla intensywnej rehabilitacji ruchowej i poznawczej. Optymalnym okresem usprawniania po udarze mózgu jest pierwsze pół roku od chwili zachorowania. Nie oznacza to jednak, że w późniejszym okresie pacjenci nie odnoszą istotnych korzyści z treningu rehabilitacyjnego. Warunkiem jest, by był on: intensywny (minimum 3 godziny ćwiczeń dziennie dla treningu ruchowego i minimum 1 godzina dziennie kilkukrotnie w ciągu dnia w przypadku treningu funkcji poznawczych ),

nakierowany na konkretne potrzeby funkcjonalne pacjenta. Intensywna rehabilitacja trwa dopóty, dopóki obserwowana jest obiektywna poprawa umiejętności. Następnie rozważa się zmianę stosowanych technik usprawniania lub celu rehabilitacji (wdrożenie treningu strategii kompensacyjnych, jeśli istnieją przesłanki, że pełny powrót wybranych funkcji nie będzie możliwy. Ostateczny efekt rehabilitacji zależy od kilku czynników podstawowych: wielkości i lokalizacji uszkodzenia mózgu w konsekwencji udaru,

stanu somatycznego pacjenta przed zachorowaniem,

momentu rozpoczęcia leczenia i rehabilitacji,

wsparcia ze strony rodziny. Tym niemniej należy pamiętać, że efekty nawet intensywnej rehabilitacji, podobnie zresztą jak każdego innego treningu fizycznego i umysłowego, nie są wiecznie trwałe, a ryzyko stopniowego pogarszania się sprawności jest tym większe, im większa była niepełnosprawność w konsekwencji samego udaru. Stąd konieczność ustawicznego treningu podtrzymującego.

Pomoce rehabilitacyjne po udarze

W rehabilitacji po udarze mózgu, podobnie jak w innych obszarach rehabilitacji, można wykorzystać różne pomoce rehabilitacyjne. Są one stosowane nie tylko w gabinetach fizjoterapeutycznych czy na oddziałach rehabilitacyjnych – bardzo często pacjenci decydują się na ich zakup do domu, aby wykonywać samodzielne ćwiczenia po udarze.

Pomoce rehabilitacyjne po udarze można podzielić na kategorie pod względem tego, jakie obszary pomagają usprawniać:

pomoce do rehabilitacji kończyn górnych: stosowane w przypadku zmniejszonej siły mięśni, ograniczonego zakresu ruchu w stawach kończyny górnej czy ograniczenia funkcji chwytnej dłoni, są to różnego rodzaju linki, taśmy, sprężyny, laski gimnastyczne, ciężarki rehabilitacyjne, tablice manualne, piłeczki rehabilitacyjne. Ta grupa pomocy jest wykorzystywana bardzo często, ponieważ rehabilitacja ręki po udarze to element procesu rehabilitacji dużej części pacjentów,

to element procesu rehabilitacji dużej części pacjentów, pomoce do rehabilitacji kończyn dolnych: stosowane w przypadku zmniejszonej siły i wytrzymałości kończyn dolnych, są to wszelkiego rodzaju rowery stacjonarne, rotory, stepery oraz piłki rehabilitacyjne i urządzenia do masażu, które wpływają pozytywnie na układ krążenia i układ nerwowy,

pomoce do rehabilitacji postawy i równowagi: stosowane w przypadku zaburzeń prawidłowej postawy ciała oraz kontroli równowagi, są to różne piłki rehabilitacyjne i trenery równowagi,

pomoce do rehabilitacji ogólnousprawniającej: stosowane do usprawniania pozostałych grup mięśni i stawów, są to domowe wersje urządzeń typu atlas i urządzeń do fitnessu, a także drabinki gimnastyczne i maty do ćwiczeń

komputerowe pomoce do rehabiitacji: stosowane do usprawniania różnych funkcji ruchowych i poznawczych, są to programy komputerowe, które zawierają specjalistyczne ćwiczenia, mogą być stosowane razem z wymienionymi wyżej pomocami rehabilitacyjnymi. Przykładem narzędzia wspierającego całościową rehabilitację po udarze w domu jest Neuroforma, która pozwala rozwijać m.in. zakres ruchów, siłę i wytrzymałość mięśni, koordynację wzrokowo-ruchową oraz zdolności pamięciowe i uwagowe.

* wczesna rehabilitacja – postępowanie rehabilitacyjne wdrażane natychmiast po uzyskaniu stabilizacji stanu ogólnego pacjenta w celu przeciwdziałania możliwym powikłaniom oraz wtórnym następstwom udaru i unieruchomienia (aktywizowanie układu oddechowego i układu krążenia obwodowego oraz utrzymanie układu ruchu w stanie optymalnym); równolegle z działaniami fizjoterapeutycznymi prowadzona jest terapia neurologopedyczna i/lub neuropsychologiczna; dodatkowym atutem wczesnej rehabilitacji jest możliwość zapobieżenia powstawaniu wczesnych kompensacji, mogących hamować możliwość rekonstrukcji utraconych funkcji.

** indywidualne, kompleksowe programy rehabilitacyjne – proces rehabilitacji w zespołach poudarowych wymaga udziału specjalistów wielu dyscyplin: neurologii, fizjoterapii, neuropsychologii, logopedii i terapii zajęciowej, a także konsultantów w zakresie urologii, kardiologii, dietetyki, psychiatrii i seksuologii – w celu profilaktyki powikłań udaru i leczenia schorzeń współwystępujących

Neuroforma – samodzielne ćwiczenia po udarze mózgu

Neuroforma to program komputerowy przeznaczony dla pacjentów, którzy chcą usprawniać funkcje ruchowe i poznawcze po udarze mózgu. Neuroforma zawiera różnorodne ćwiczenia pomagające odzyskać sprawność ciała i umysłu. Zadania stworzone przez ekspertów z dziedziny fizjoterapii i rehabilitacji, które znajdziesz w Neuroformie, są dostosowane do samodzielnych ćwiczeń po udarze. Szukasz pomocy rehabilitacyjnych do ćwiczenia w domu? Neuroforma pokaże Ci, jak ćwiczyć poprawnie, zachęci do pracy, przypomni o codziennych ćwiczeniach i zaprezentuje rezultaty.

Przypisy

Kwakkel G: Impact of intensity of practice after stroke: issues for consideration. Disabil Rehabil 2006;28:823-830.

Kwolek A. Zasady rehabilitacji chorych po udarze mózgu. w: Kurs nr 12. Neurorehabilitacja. Opara J., Kwolek A. (red.), Neurol Neurochir Pol 2005, 39(supl. 3):739-742.

Seniów J. Rehabilitacja neuropsychologiczna chorych z zaburzeniami poznawczo-behawioralnymi po uszkodzeniu mózgu. w: Kurs nr 12. Neurorehabilitacja. Opara J., Kwolek A. (red.), Neurol Neurochir Pol 2005, 39(supl. 3):747-750.

Rehabilitacja po udarze mózgu. Wprowadzenie. Neurologia i Neurochirurgia Polska 2008, 42(supl. 3):261-275.

Thorsen A.M., Widen-Holmqvist L., von Koch L. Early supported discharge and continued rehabilitation at home after stroke: 5-year follow-up of resource use. J Stroke Cerebrovasc Dis 2006, 15(4):139-143.

Wytyczne dotyczące leczenia udarów mózgu. Wersja robocza. XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Poznań, 7-10 wrzesnia 2011, http://www.zjazdptn2011.skolamed.pl/

Wytyczne dotyczące leczenia udarów mózgu. Wersja robocza. XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Poznań 2011, http://www.zjazdptn2011.skolamed.pl/

Nyka W., Jankowska B. Zasady wczesnej rehabilitacji chorych z udarem niedokrwiennym mózgu. Forum Medycyny Rodzinnej 2009, 3(2):85–91;

Wytyczne dotyczące leczenia udarów mózgu. Wersja robocza. XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Poznań 2011, http://www.zjazdptn2011.skolamed.pl/

키워드에 대한 정보 ćwiczenia z taśmą po udarze

다음은 Bing에서 ćwiczenia z taśmą po udarze 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  Jak Daleko Jest Z Opałek Do Borowików | Na Grzyby #103 Coraz Więcej Pięknych Borowików 상위 158개 답변
See also  신참 떡볶이 가격 | 문복희 신참떡볶이 먹뱉 385 개의 새로운 답변이 업데이트되었습니다.

See also  초 6 수학 문제 | [수학총정리 #5] 6학년 1학기 수학문제 총정리 최근 답변 129개

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 ĆWICZENIA RĘKI PO UDARZE- POPRAWA FUNKCJI KOŃCZNY GÓRNEJ [Fizjoidea, Łukasz Kot]

 • udar
 • ćwiczenia po udarze
 • rehabilitacja po udarze
 • fizjoterapia po udarze
 • ćwiczenia ręki po udarze
 • ćwiczenia dla pacjenta po udarze
 • ćwiczenia dla pacjenta
 • jak ćwiczyć po udarze
 • jak ćwiczyć ręce po udarze
 • rehabilitacja gdynia
 • zdrowie
 • fizjoterapia reki
 • rehabilitacja ręki
 • ćwiczenia palców po udarze
 • ćwiczenia kończyny górnej po udarze
 • ćwiczenia dłoni po udarze
 • ćwiczenia po wylewie
 • jak ćwiczeć ręce
 • jak ćwiczyć kończynę górną
 • rehabilitacja neurologiczna

ĆWICZENIA #RĘKI #PO #UDARZE- #POPRAWA #FUNKCJI #KOŃCZNY #GÓRNEJ #[Fizjoidea, #Łukasz #Kot]


YouTube에서 ćwiczenia z taśmą po udarze 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 ĆWICZENIA RĘKI PO UDARZE- POPRAWA FUNKCJI KOŃCZNY GÓRNEJ [Fizjoidea, Łukasz Kot] | ćwiczenia z taśmą po udarze, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment