Ćwiczenia W Określaniu Położenia Geograficznego | Wyznaczanie Kierunków Geograficznych 모든 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “ćwiczenia w określaniu położenia geograficznego – Wyznaczanie kierunków geograficznych“? 다음 카테고리의 웹사이트 ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Scholaris – portal wiedzy 이(가) 작성한 기사에는 조회수 165,286회 및 좋아요 875개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

ćwiczenia w określaniu położenia geograficznego 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Wyznaczanie kierunków geograficznych – ćwiczenia w określaniu położenia geograficznego 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Zasób edukacyjny: http://scholaris.pl/zasob/112028
Zapraszamy na www.scholaris.pl

ćwiczenia w określaniu położenia geograficznego 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

karta pracy

Ćwiczenia w określaniu położenia geograficznego. Zadanie 1. Na podstawie map w atlasie określ współrzędne geograficzne miast i uzupełnij tabelę.

+ 더 읽기

Source: ppe.wrotapodlasia.pl

Date Published: 3/12/2022

View: 5933

Współrzędne geograficzne – ćwiczenia

Jeśli chcemy określić położenie geograficzne obszaru, np jeziora lub kraju, … Odczytując wartość liczbową z równoleżników określasz odległość (kątową) od.

+ 여기를 클릭

Source: cen.edu.pl

Date Published: 3/22/2022

View: 93

Określanie współrzędnych geograficznych – Notatki geografia

Zadanie – korzystając z mapy poniżej określ współrzędne geograficzne Warszawy. … Zgodnie z zasadami określania położenia punktu, najpierw określamy …

+ 여기에 보기

Source: geografia.gozych.edu.pl

Date Published: 2/22/2021

View: 8597

Szerokość i długość geograficzna

Określanie współrzędnych geograficznych – pomoc dla uczniów klas … znajduje się w punkcie X. Określ jego położenie geograficzne (szerokość i długość).

+ 여기에 보기

Source: www.jedynka.futurehost.pl

Date Published: 12/5/2022

View: 7507

Zajęcia rozwijające z geografii – klasa 6 Temat

Temat: Ćwiczenia w określaniu położenia geograficznego. Jak dobrze potrafisz określić położenie geograficzne? Sprawdź się! Rozwiąż.

+ 여기에 자세히 보기

Source: spstolec.weebly.com

Date Published: 6/24/2022

View: 5951

주제와 관련된 이미지 ćwiczenia w określaniu położenia geograficznego

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Wyznaczanie kierunków geograficznych. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Wyznaczanie kierunków geograficznych
Wyznaczanie kierunków geograficznych

주제에 대한 기사 평가 ćwiczenia w określaniu położenia geograficznego

 • Author: Scholaris – portal wiedzy
 • Views: 조회수 165,286회
 • Likes: 좋아요 875개
 • Date Published: 2017. 1. 27.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=1y_aH7dzxio

Jak określić położenie geograficzne?

Podstawową zasadą wyznaczania współrzędnych jest podawanie zawsze najpierw szerokości geograficznej,a następnie długości geograficznej. Prawidłowy zapis w geografii powinien uwzględniać kąt w stopniach oraz minutach. Należy podać także kierunki geograficzne korzystając ze skrótów anglojęzycznych – N, S, W, E.

Jak określić minuty geograficzne?

Każdy 1° dzieli się na mniejszą jednostkę pomocniczą – minuty – (‘). 1° = 60′. W geografii (zwłaszcza szkolnej) rzadko stosuje się wartości niższe niż jedna minuta, jednak dla potrzeb precyzyjnych pomiarów każdą minutę dzieli się na 60 sekund – 1′ = 60″. Oznacza to, że 1° = 60′ = 3600″.

Jak obliczyć współrzędne geograficzne?

Wyznaczamy ją za pomocą równoleżników. Jeżeli wartości równoleżników rosną do góry (na północ) mamy szerokość geograficzną północną (N), jeśli do dołu (na południe) szerokość geograficzna południową (S).

Ile km to jedna minuta?

Na powierzchni Ziemi odcinek jednej minuty geograficznej równa się ok. 1,85 km wzdłuż każdego południka i tyle samo po obwodzie równika.

Jak opisać położenie?

Geograficzne stanowiska możemy określać jako: “przy IV Liceum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”, “po prawej od zjazdu na Łódź” lub “obok sądu”. Aby dokładniej precyzować położenie można również posługiwać się adresami ulic. Przy wykorzystaniu mapy można znaleźć adres ulicy w miejscu, w którym nigdy się nie było.

Jak odczytać długość i szerokość geograficzną?

Dla Ziemi początkiem układu jest przecięcie się południka zerowego (Greenwich) z równikiem. Szerokość geograficzną (północ–południe) utarło się oznaczać grecką literą φ, natomiast długość geograficzną (wschód–zachód) – literą λ. Najpierw podaje się szerokość geograficzną, następnie długość geograficzną.

Jak szukać miejsca po współrzędnych?

Otwórz Mapy Google na komputerze. W polu wyszukiwania wpisz współrzędne geograficzne.

Wpisywanie współrzędnych w celu znalezienia miejsca
 1. stopnie w zapisie dziesiętnym (DD): 41.40338, 2.17403.
 2. stopnie, minuty i sekundy (DMS): 41°24’12.2″N 2°10’26.5″E.
 3. stopnie i minuty w zapisie dziesiętnym (DMM): 41 24.2028, 2 10.4418.

Jak obliczyć odległość na podstawie współrzędnych geograficznych?

Współrzędne geograficzne możemy potraktować jako punkty trójkąta i wykorzystując twierdzenie Pitagorasa (a2 + b2 = c2), policzyć przeciwprostokątną trójkąta. 73 oznacza liczbę km, którą wyraża 1 stopień.

Ile stopni ma szerokość geograficzną?

Wartości szerokości geograficznej rozciągają się od 0° na równiku do 90° na biegunach. Szerokość geograficzna może być północna (N; zobacz: półkula północna) lub południowa (S; zobacz: półkula południowa).

Ile stopni ma długość geograficzna?

Wartość liczbowa długości geograficznej zawiera się w przedziale od 0° do 180°. Długość geograficzna może być wschodnia (oznaczana literą E) lub zachodnia (oznaczana literą W). Na mapie wyznacza się ją za pomocą południków. Kierunku długości geograficznej nie ustala się dla południka 0° i 180°.

Jaka jest długość geograficzna?

Długość geograficzna jest to kąt zawarty między półpłaszczyzną południka 00 (południka przechodzącego przez Greenwich), a półpłaszczyzną południka przechodzącego przez dany punkt na powierzchni Ziemi. Wyróżniamy długość wschodnią i zachodnią od 00 do 1800.

Jak nazywa się najdłuższy południk?

Wszystkie południki są równej długości. Więc nie ma tego, który jest najdłuższy.

Skąd się wzięła mila morska?

Nazwa „mila” wywodzi się z łaciny, od pojęcia mille passus, czyli 1000 (podwójnych) kroków (z czego wywodziła się długość mili rzymskiej, wynosząca ok. 1,5 km). Z czasem mila zaczęła być wykorzystywana do określania morskiego dystansu i została powiązana z 1 minutą kątową szerokości geograficznej.

W jakim kierunku biegną południki?

Układ linii pionowych to południki. Biegną one od bieguna północnego do bieguna południowego i są prostopadłe do równoleżników, tworzą półokręgi.

Jak znaleźć miejsce po współrzędnych geograficznych?

Otwórz Mapy Google na komputerze. W polu wyszukiwania wpisz współrzędne geograficzne.

Wpisywanie współrzędnych w celu znalezienia miejsca
 1. stopnie w zapisie dziesiętnym (DD): 41.40338, 2.17403.
 2. stopnie, minuty i sekundy (DMS): 41°24’12.2″N 2°10’26.5″E.
 3. stopnie i minuty w zapisie dziesiętnym (DMM): 41 24.2028, 2 10.4418.
See also  웹 소설 사이트 | 웹소설 어디서 써야할까? (웹소설 사이트 추천10) 답을 믿으세요

Jakie jest położenie geograficzne Polski?

Polska usytuowana jest na półkuli północnej i wschodniej, w średnich szerokościach geograficznych, pomiędzy 49°00′ a 54°50′ szerokości geograficznej północnej, oraz między 14°07′ a 24°09′ długości geograficznej wschodniej.

Jak znaleźć współrzędne geograficzne działki?

Aby je otrzymać, w pierwszej kolejności należy wyszukać interesującą nas działkę (np. za pomocą wyszukiwarki znajdującej się w prawym górnym rogu okna). Następnie w okienku, które wyświetli się w dolnej części ekranu, klikamy opcję „Inne”, a później „Współrzędne”.

Jak przeliczyć współrzędne geograficzne na dziesiętne?

Istnieje bardzo prosta metoda konwersji pomiędzy powyższymi formatami.
 1. DMS -> DM. Stopnie i minuty pozostawiasz bez zmian a sekundy dzielisz na 60 i wynik dodajesz do minut. …
 2. DM -> DD. Analogicznie jak wyżej, stopnie pozostawiasz bez zmian a minuty dzielisz na 60 i wynik dodajesz do stopni. …
 3. DMS -> DD.

Określanie współrzędnych geograficznych – Notatki geografia

Określanie współrzędnych geograficznych punktu.

Zasady określania położenia punktu;

Każdy punkt na ziemi posiada dwie współrzędne – szerokość geograficzną (φ) oraz długość geograficzną (λ). Podstawową zasadą wyznaczania współrzędnych jest podawanie zawsze najpierw szerokości geograficznej,a następnie długości geograficznej. Prawidłowy zapis w geografii powinien uwzględniać kąt w stopniach oraz minutach. Należy podać także kierunki geograficzne korzystając ze skrótów anglojęzycznych – N, S, W, E. W takim zapisie np. Warszawa ma współrzędne: φ 52°13′N, λ 21°00′E – co oznacza położenie na szerokości geograficznej północnej 52 stopni i 13 minut oraz długości geograficznej wschodniej 21 stopni, 0 minut.

Zadanie – korzystając z mapy poniżej określ współrzędne geograficzne Warszawy.

Rozwiązanie krok po kroku:

Warszawa znajduje się na przecięciu równoleżnika 52°13′ i południka 21°00′– wystarczy odczytać ich wartości.

Zgodnie z zasadami określania położenia punktu, najpierw określamy szerokość geograficzną, a potem długość geograficzną. Po prawej stronie mapki widzimy na ramce wartość szerokości geograficznej – 52°13′N (bo mapa jest zorientowana ku północy). Z kolei u góry mapy widzimy wartość długości geograficznej – 21°00′ E (bo wartości rosną w kierunku wschodnim).

Prawidłowa odpowiedź: Współrzędne geograficzne Warszawy to: φ52°13′N, λ21°00′E.

Zadanie – korzystając z mapy poniżej określ współrzędne geograficzne punktu A.

Rozwiązanie krok po kroku:

Punkt znajduje się idealnie na przecięciu równoleżnika i południka – wystarczy odczytać ich wartości.

Zgodnie z zasadami określania położenia punktu, najpierw określamy szerokość geograficzną, a potem długość geograficzną. Po prawej stronie mapki widzimy na ramce wartość szerokości geograficznej – 50°05’N (bo mapa jest zorientowana ku północy). Z kolei nad punktem A u góry mapy widzimy wartość długości geograficznej – 19°42’E (bo wartości rosną w kierunku wschodnim).

Prawidłowa odpowiedź: Współrzędne punktu A to: φ50°05’N, λ19°42’E.

Źródło: www.geografia24.pl – Czytanie różnych rodzajów map;

Odczytaj współrzędne geograficzne punktów: A, B, C, D, E, F

φA: 40°S; λA: 90°W, φB: 40°N; λB: 120°W, φC: 0°; λC: 20°E, φD: 66°33’N; λD: 100°E, φE: 20°N; λE: 0°, φF: 60°S; λF: 60°E,

Zapis współrzędnych geograficznych wybranych miejsc;

Współrzędne geograficzne Rzymu, Włochy;

φRzym: 41°53′30″N – szerokość geograficzna;

λRzym: 12°30′40″E – długość geograficzna;

Współrzędne geograficzne Palermo, Włochy (Sycylia);

φPalermo: 38°07′55″N;

λPalermo: 13°20′08″E;

Źródło: www.wikipedia.org;

Współrzędne geograficzne Londynu, Wielka Brytania;

φLondyn: 51°30′30″N;

λLondyn: 0°07′32″W;

Źródło: www.epodreczniki.pl;

Współrzędne geograficzne Kraków, Polska;

φKraków: 50°03′41″N;

λKraków: 19°56′11″E;

Współrzędne geograficzne Warszawy, Polska;

φWarszawa: 52°13′47″N;

λWarszawa: 21°00′42″E;

Współrzędne geograficzne Bochnia, Polska;

φBochnia: 49°58′08″N;

λBochnia: 20°25′49″E;

Współrzędne geograficzne Nowego Jorku, stan Nowy Jork, Stany Zjednoczone;

φNowy Jork: 40°42′51″N;

λNowy Jork: 74°00′21″W;

Współrzędne geograficzne San Francisco, stan Kalifornia, Stany Zjednoczone;

φSan Francisco: 37°46′29″N;

λSan Francisco: 122°25′09″W;

Współrzędne geograficzne Los Angeles, stan Kalifornia, Stany Zjednoczone;

φLos Angeles: 34°03′08″N;

λLos Angeles: 118°14′37″W;

Źródło: www.epodreczniki.pl;

Współrzędne geograficzne São Paulo, Brazylia;

φSão Paulo: 23°32′50″S;

λSão Paulo: 46°38′09″W;

Źródło: www.epodreczniki.pl;

Współrzędne geograficzne Sydney, Australia;

φSydney: 33°52′04″S;

λSydney: 151°12′26″E;

Źródło: www.epodreczniki.pl;

Współrzędne geograficzne Tokio, Japonia;

φTokio: 35°41′22″N;

λTokio: 139°41′30″E;

Źródło: www.epodreczniki.pl;

Współrzędne geograficzne Szanghaj, Chiny;

φSzanghaj: 31°13′19″N;

λSzanghaj: 121°27′29″E;

Źródło: www.epodreczniki.pl;

Zadania 1 – 5 podręcznik:

Orientacja na mapie i globusie;

Praga (50°05’N, 14°25’E), Ateny (38°00’N, 23°43’E), Pekin (39°55’N, 116°23’E), Kair (30°03’N, 31°14’E), Los Angeles (34°03’N, 118°15’W), Bogota (4°35’N, 74°04’W), Góra Kościuszki (36°27’S, 148°16’E);

Miasta leżące na północ od 52° szerokości geograficznej północnej np.: Gdańsk, Toruń, Warszawa; na zachód od 20° długości geograficznej wschodniej np.: Katowice, Zielona Góra, Bydgoszcz;

I. São Paulo, II. Nowy Orlean, III. Johannesburg, IV. Madras, V. Madryt, VI. Miastko (17°E), Ocean Atlantycki (17°W);

Azja – Mount Everest (27°59’N, 86°55’E), Afryka – Kilimandżaro/Kibo (3°04’S, 37°21’E), Ameryka Północna – Denali (63°04’N, 151°00’W), Ameryka Południowa – Aconcagua (32°39’S, 70°00’E);

Określanie współrzędnych geograficznych – Notatki geografia

Określanie współrzędnych geograficznych punktu.

Zasady określania położenia punktu;

Każdy punkt na ziemi posiada dwie współrzędne – szerokość geograficzną (φ) oraz długość geograficzną (λ). Podstawową zasadą wyznaczania współrzędnych jest podawanie zawsze najpierw szerokości geograficznej,a następnie długości geograficznej. Prawidłowy zapis w geografii powinien uwzględniać kąt w stopniach oraz minutach. Należy podać także kierunki geograficzne korzystając ze skrótów anglojęzycznych – N, S, W, E. W takim zapisie np. Warszawa ma współrzędne: φ 52°13′N, λ 21°00′E – co oznacza położenie na szerokości geograficznej północnej 52 stopni i 13 minut oraz długości geograficznej wschodniej 21 stopni, 0 minut.

Zadanie – korzystając z mapy poniżej określ współrzędne geograficzne Warszawy.

Rozwiązanie krok po kroku:

Warszawa znajduje się na przecięciu równoleżnika 52°13′ i południka 21°00′– wystarczy odczytać ich wartości.

Zgodnie z zasadami określania położenia punktu, najpierw określamy szerokość geograficzną, a potem długość geograficzną. Po prawej stronie mapki widzimy na ramce wartość szerokości geograficznej – 52°13′N (bo mapa jest zorientowana ku północy). Z kolei u góry mapy widzimy wartość długości geograficznej – 21°00′ E (bo wartości rosną w kierunku wschodnim).

Prawidłowa odpowiedź: Współrzędne geograficzne Warszawy to: φ52°13′N, λ21°00′E.

Zadanie – korzystając z mapy poniżej określ współrzędne geograficzne punktu A.

Rozwiązanie krok po kroku:

Punkt znajduje się idealnie na przecięciu równoleżnika i południka – wystarczy odczytać ich wartości.

Zgodnie z zasadami określania położenia punktu, najpierw określamy szerokość geograficzną, a potem długość geograficzną. Po prawej stronie mapki widzimy na ramce wartość szerokości geograficznej – 50°05’N (bo mapa jest zorientowana ku północy). Z kolei nad punktem A u góry mapy widzimy wartość długości geograficznej – 19°42’E (bo wartości rosną w kierunku wschodnim).

Prawidłowa odpowiedź: Współrzędne punktu A to: φ50°05’N, λ19°42’E.

Źródło: www.geografia24.pl – Czytanie różnych rodzajów map;

Odczytaj współrzędne geograficzne punktów: A, B, C, D, E, F

φA: 40°S; λA: 90°W, φB: 40°N; λB: 120°W, φC: 0°; λC: 20°E, φD: 66°33’N; λD: 100°E, φE: 20°N; λE: 0°, φF: 60°S; λF: 60°E,

Zapis współrzędnych geograficznych wybranych miejsc;

Współrzędne geograficzne Rzymu, Włochy;

φRzym: 41°53′30″N – szerokość geograficzna;

λRzym: 12°30′40″E – długość geograficzna;

Współrzędne geograficzne Palermo, Włochy (Sycylia);

φPalermo: 38°07′55″N;

λPalermo: 13°20′08″E;

Źródło: www.wikipedia.org;

Współrzędne geograficzne Londynu, Wielka Brytania;

φLondyn: 51°30′30″N;

λLondyn: 0°07′32″W;

Źródło: www.epodreczniki.pl;

Współrzędne geograficzne Kraków, Polska;

φKraków: 50°03′41″N;

λKraków: 19°56′11″E;

Współrzędne geograficzne Warszawy, Polska;

φWarszawa: 52°13′47″N;

λWarszawa: 21°00′42″E;

Współrzędne geograficzne Bochnia, Polska;

φBochnia: 49°58′08″N;

λBochnia: 20°25′49″E;

Współrzędne geograficzne Nowego Jorku, stan Nowy Jork, Stany Zjednoczone;

φNowy Jork: 40°42′51″N;

λNowy Jork: 74°00′21″W;

Współrzędne geograficzne San Francisco, stan Kalifornia, Stany Zjednoczone;

φSan Francisco: 37°46′29″N;

λSan Francisco: 122°25′09″W;

Współrzędne geograficzne Los Angeles, stan Kalifornia, Stany Zjednoczone;

φLos Angeles: 34°03′08″N;

λLos Angeles: 118°14′37″W;

Źródło: www.epodreczniki.pl;

Współrzędne geograficzne São Paulo, Brazylia;

φSão Paulo: 23°32′50″S;

λSão Paulo: 46°38′09″W;

Źródło: www.epodreczniki.pl;

Współrzędne geograficzne Sydney, Australia;

φSydney: 33°52′04″S;

λSydney: 151°12′26″E;

Źródło: www.epodreczniki.pl;

Współrzędne geograficzne Tokio, Japonia;

φTokio: 35°41′22″N;

λTokio: 139°41′30″E;

Źródło: www.epodreczniki.pl;

Współrzędne geograficzne Szanghaj, Chiny;

φSzanghaj: 31°13′19″N;

λSzanghaj: 121°27′29″E;

Źródło: www.epodreczniki.pl;

Zadania 1 – 5 podręcznik:

Orientacja na mapie i globusie;

Praga (50°05’N, 14°25’E), Ateny (38°00’N, 23°43’E), Pekin (39°55’N, 116°23’E), Kair (30°03’N, 31°14’E), Los Angeles (34°03’N, 118°15’W), Bogota (4°35’N, 74°04’W), Góra Kościuszki (36°27’S, 148°16’E);

Miasta leżące na północ od 52° szerokości geograficznej północnej np.: Gdańsk, Toruń, Warszawa; na zachód od 20° długości geograficznej wschodniej np.: Katowice, Zielona Góra, Bydgoszcz;

I. São Paulo, II. Nowy Orlean, III. Johannesburg, IV. Madras, V. Madryt, VI. Miastko (17°E), Ocean Atlantycki (17°W);

Azja – Mount Everest (27°59’N, 86°55’E), Afryka – Kilimandżaro/Kibo (3°04’S, 37°21’E), Ameryka Północna – Denali (63°04’N, 151°00’W), Ameryka Południowa – Aconcagua (32°39’S, 70°00’E);

Współrzędne geograficzne

Ustalanie położenia geograficznego jest jednym z najważniejszych współczesnych zadań geografii. Każdy punkt na ziemi określany jest za pomocą szerokości i długości geograficznej w stopniach kątowych.

Spis tematów (kliknij, aby przejść do wyboru tematów)

Wprowadzenie do geografii

IV Współrzędne geograficzne

Współrzędne w geografii mają charakter numeryczny i informują o oddaleniu punktu badanego od punktu odniesienia. Każdy punkt na Ziemi określany jest za pomocą dwóch współrzędnych – szerokości geograficznej i długości geograficznej, do określania których służą równoleżniki i południki.

Współrzędne geograficzne określa się w stopniach kątowych (°). Każdy 1° dzieli się na mniejszą jednostkę pomocniczą – minuty – (’). 1° = 60′. W geografii (zwłaszcza szkolnej) rzadko stosuje się wartości niższe niż jedna minuta, jednak dla potrzeb precyzyjnych pomiarów każdą minutę dzieli się na 60 sekund – 1′ = 60″. Oznacza to, że 1° = 60′ = 3600″.

1. Równoleżniki i południki

1) Równoleżnik – to okrąg obiegający ziemię, którego środkiem jest oś Ziemi. Najdłuższym równoleżnikiem jest równik ~40 075 km, kolejne równoleżniki są tym krótsze im bliżej są biegunów. Na biegunie północnym i południowym równoleżniki są punktami i mają długość 0. Podróżując wzdłuż południka przemieszczamy się na zachód (W) lub na wschód (E), ale same równoleżniki w określaniu położenia punktu służą do wskazywania położenia na północy (N) lub południu (S). Istnienie równoleżników ma charakter umowny. Istnieje kilka szczególnych równoleżników:

równik (0°) – najdłuższy równoleżnik.

zwrotnik raka (23°26’N) i zwrotnik koziorożca (23°26’S) – granice strefy międzyzwrotnikowej.

granica koła podbiegunowego północnego 66°34’N i południowego 66°34’S.

biegun północny (90°N) i biegun południowy (90°S) – punkty.

2) Południk – to półokrąg łączący ze sobą biegun północny i biegun południowy (najkrótszą możliwą drogą). Długość każdego południka to około 20 000 km. Podróżując wzdłuż południka przemieszczany się na północ (N) lub południe (S), ale same południki w określaniu położenia punktu służą do wskazywania położenia na zachodzie (W) lub wschodzie (E). Istnienie południków ma charakter umowny – pomocniczy. Istnieją dwa szczególne południki – południk początkowy zwany południkiem zerowy (0°) oraz południk 180° – dokładnie po drugiej stronie Ziemi od południka zerowego. Południk początkowy w przeszłości (do 1984 r.) przechodził przez dzielnice Londynu – Greenwhich, dlatego często był też nazywany południkiem Greenwhich. Obecnie południk zerowy znajduje się 102 metry na wschód od południka Greenwhich.

Cechy równoleżników i południków – podobieństwa i różnice

Źródło: Opracowanie własne.

Układ wybranych równoleżników i południków

Źródło: http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=949

Układ równoleżników i południków na globusie (kuli Ziemskiej) nosi nazwę siatki geograficznej. Z kolei siatka geograficzna przeniesiona z globusa na dwuwymiarową mapę (czyli układ równoleżników i południków na płaszczyźnie – mapie) nosi nazwę siatki kartograficznej.

Porównanie siatki geograficznej i siatki kartograficznej

Źródło: https://static.epodreczniki.pl/portal/f/res-minimized/R1IW7DUlkkUqy/7/960/25EzlwNvLGkw206erKheMV1Qsbv4bCHl.png

2. Szerokość i długość geograficzna

1) Szerokość geograficzna definiowana jest jako kąt między płaszczyzną równika i półprostą przechodzącą przez punkt na powierzchni Ziemi. W bardziej potocznym rozumieniu, jest to odległość kątowa punktu od równika po łuku. Szerokość geograficzną określają równoleżniki i wynosi ona między 0° a 90° N (północ) lub 90°S (południe).

Niektóre szerokości geograficzne doczekały się zabawnych nazw – nawiązujących do specyfiki geograficznej np:

ryczące czterdziestki – obszar częstych sztormów między 40°S a 50°S.

wyjące pięćdziesiątki – obszar jednych z najsilniejszych wiatrów na Ziemi miedzy 50°S a 60°S.

bezludne sześćdziesiątki – obszar między 60°S i 70°S całkowicie pozbawiony stałej ludzkiej obecności.

końskie szerokości – obszary wyżowe około 30°N i 30°S, gorące, bezdeszczowe i bezwietrzne.

2) Długość geograficzna jest rozumiana jako kąt dwuścienny między półpłaszczyzną południka 0°, a półpłaszczyzną południka przechodzącego przez dany punkt na Ziemi. W bardziej potocznym rozumieniu, jest to odległość kątowa punktu od południka 0° po łuku. Długość geograficzną określają południki i wynosi ona między 0° a 180° W (zachód) lub 180°E (wschód).

Szerokość i długość geograficzna przedstawiona graficznie

Źródło: https://static.epodreczniki.pl/portal/f/res-minimized/RzzCDAUMasqFL/11/960/fnHPcdVWlgebBkLGJRXZTBABNhujxppn.png

3. Określanie współrzędnych geograficznych punktu

1) Zasady określania położenia punktu

Każdy punkt na ziemi posiada dwie współrzędne – szerokość geograficzną oraz długość geograficzną. Podstawową zasadą wyznaczania współrzędnych jest podawanie zawsze najpierw szerokości geograficznej,a następnie długości geograficznej. Prawidłowy zapis w geografii powinien uwzględniać kąt w stopniach oraz minutach. Należy podać także kierunki geograficzne korzystając ze skrótów anglojęzycznych – NSWE. W takim zapisie np. Warszawa ma współrzędne: 52°13′N 21°00′E – co oznacza położenie na szerokości geograficznej północnej 52 stopni i 13 minut oraz długości geograficznej wschodniej 21 stopni, 0 minut.

Podział Ziemi na współrzędne geograficzne

Źródło: https://staticopracowania.iplsc.com/opracowania_prod_static/images/185158/wsp%C3%B3%C5%82rz%C4%99dne_geograficzne.jpg

2) Przykładowe zadania z określania położenia punktu na siatce kartograficznej

Zadanie 1 – na siatce poniżej określ położenie punktów A, B, C, D (tylko stopnie, bez minut)

Źródło: Opracowanie własne.

Rozwiązanie zadania krok po kroku:

Źródło: Opracowanie własne

Należy rozpocząć od określenia współrzędnych kolejnych równoleżników i południków. W tym zadaniu równoleżniki występują co 10°, a południki co 20°. Ponieważ liczba południków i równoleżników jest nieskończenie duża, można określić w takim zadaniu dowolne z nich.

Poza samymi współrzędnymi należy także prawidłowo odczytać kierunki świata (N/S i W/E) – co ułatwiają umieszczone na rysunku równoleżnik 0° i południk 0°.

Po ustaleniu współrzędnych siatki kartograficznej, należy dokonać prawidłowego odczytu poszczególnych punktów – najpierw odczytując szerokość geograficzną, a więc współrzędną z osi pionowej, a następnie długość geograficzną – współrzędną z osi poziomej.

Jeżeli punkt leży dokładnie pomiędzy liniami siatki – należy przyjąć wartość środkową pomiędzy wartościami znanymi. Np. D leży dokładnie w połowie drogi między 40°S i 50°S – współrzędna wynosi więc 45°S, analogicznie druga współrzędna leży dokładnie pomiędzy 20°W i 40°W więc wynosi 30°W.

Należy pamiętać o prawidłowym zapisie z uwzględnieniem kierunków geograficznych.

Prawidłowe odpowiedzi: A = 0° 70°E, B = 30°N 0°, C = 45°N 160°W, D = 45°S 30°W.

Zadanie 2 – na siatce poniżej określ położenie punktów A i B (stopnie i minuty)

Źródło: Opracowanie własne.

Rozwiązanie zadania krok po kroku:

Podobnie jak w zadaniu pierwszym – określamy współrzędne linii siatki. W tym zadaniu linie szerokości geograficznej przebiegają co 0°20′, a długości geograficznej co 0°10′. Wiemy to – na podstawie ilości linii pomiędzy pełnymi stopniami kątowymi.

Ustalamy kierunki świata. Na grafice niestety nie mamy przecięcia południka 0° i równika, wobec tego musimy wymyślić, która część całej siatki kartograficznej została przedstawiona w zadaniu. Współrzędne szerokości geograficznej rosną „w dół”, a więc w kierunku południowym – pierwszą współrzędną będzie więc S. Z kolei współrzędne długości geograficznej rosną „w lewo”, a więc w kierunku zachodnim – drugą współrzędną będzie więc W.

Ustalamy współrzędne punktów – pamiętając o zapisie kierunków świata.

B leży dokładnie pomiędzy znanymi nam równoleżnikami i południkami. Podobnie jak w zadaniu 1 należy określić ich wartość – jako środkową pomiędzy znanymi wartościami.

Prawidłowe odpowiedzi: A = 6°20’S 8°10’W, B = 5°30’S 7°45’W.

3) Przykładowe zadania z określania położenia punktu na mapie

Mapa Krety

Źródło: https://static.epodreczniki.pl/portal/f/res-minimized/RgE6I9OqU9pkY/7/960/23sEhhH6qqSgvDS0uWMqjc9j4rCsHDGs.png

Zadanie 3 – Określ współrzędne geograficzne miejscowości Chania (Khania) na greckiej wyspie Krecie – z dokładnością do 1 minuty (stopnie i minuty).

Rozwiązanie zadania krok po kroku:

Współrzędne siatki zostały już podane.

Kierunki świata zostały wskazane.

Wystarczy dokonać odczytu współrzędnych. Chania znajduje się minimalnie na północ od równoleżnika 35°30’N oraz minimalnie na wschód od południka 24°E.

Prawidłowa odpowiedź: Współrzędne Chani (Khani) to 35°31’N i 24°01’E.

Zadanie 4 – Odszukaj na mapie Krety miasto i podaj jego nazwę, jeżeli wiesz, że jego współrzędne wynoszą 35°12’N i 26°06’E.

Rozwiązanie zadania krok po kroku:

Najpierw odszukujemy równoleżnika 35°, następnie oszacowujemy, gdzie może przebiegać równoleżnik 35°12′.

Następnie szukamy południka 26° i szacujemy, gdzie może przebiegać południk 26°06’E.

Podajemy nazwę miejscowości na przecięciu znalezionego równoleżnika i południka.

Prawidłowa odpowiedź: Miasto o tych współrzędnych to Sitia.

4. GPS w określaniu współrzędnych geograficznych

O ile określenie położenia punktu na mapie jest możliwe w dość łatwy i precyzyjny sposób, w geografii odwiecznym problemem było precyzyjne określenie położenie obiektów bez dostępu do map, albo obiektów na nich niezaznaczonych np. pozostających w ciągłym ruchu. Przełomem było stworzenie w latach 70-tych systemu GPS czyli Global Positioning System.

System oparty jest na pracy krążących wokół Ziemi satelitów nawigacyjnych. Dzięki emitowanemu sygnałowi radiowemu (zawierającemu informację o pozycji i dokładnym czasie), można obliczyć odległość satelity od naziemnego odbiornika. Jeżeli odbiornik znajdzie się w zasięgu minimum 4 satelitów, można określić jego położenie – szerokość geograficzną, długość geograficzną i wysokość nad poziomem morza. Im więcej satelitów obejmie swoim zasięgiem dany odbiornik, tym dokładniej ustalana jest jego pozycja. Aby każdy punkt na Ziemi mógł znaleźć się w zasięgu minimum 4 satelitów, potrzeba dokładnie 24 satelitów na orbicie – obecnie jest ich znacznie więcej.

Określanie dokładnego położenia geograficznego może być przydatne w czasie prowadzenia badań terenowych. W tym celu można skorzystać np. z witryny internetowej google maps (maps.google.pl). Załóżmy, że prowadziliśmy badania w Warszawie pod Salą Kongresową Pałacu Kultury i Nauki – tuż przy przejściu dla pieszych wzdłuż ulicy Emilii Plater. Po zaznaczeniu miejsca w których staliśmy, google podaje nam dokładne współrzędne punktu zapisane w postaci numerycznej.

Nawet bez wychodzenia z domu, możemy określić położenie dowolnego punktu

Źródło: https://www.google.pl/maps (widok satelity)

Podobne możliwości stwarzają nam także liczne aplikacje telefoniczne. Jedną z nich jest również google maps. Aby uzyskać własne położenie należy:

Włączyć aplikację google maps.

Uruchomić funkcję GPS w telefonie.

Po naciśnięciu przycisku lokalizacji w prawym dolnym rogu ekranu, google wyświetli naszą aktualną pozycję na ekranie w postaci niebieskiej kropki.

Położenie w momencie tworzenia tego artykułu

Źródło: Aplikacja google maps

Jeżeli chcemy określić dokładne współrzędne dowolnego miejsca, przytrzymujemy palcem punkt, który nas interesuje (może to być nasza aktualna pinezka lub dowolne inne miejsce). Jeżeli wskażemy inną lokalizację niż nasza – możemy także zobaczyć czas dotarcia do tego miejsca za pomocą różnych środków transportu i sugerowaną trasę.

Współrzędne geograficzne dworca kolejowego w Tczewie

Źródło: Aplikacja google maps

Rozwijając panel dolny palce, mamy także możliwość zapisania tej pozycji w pamięci telefonu.

Inne aplikacje przydatne w określaniu położenia GPS można łatwo znaleźć w Internecie lub z pomocą sklepu z aplikacjami Google Play.

Niektóre aplikacje z funkcją GPS dostępne w Google Play

Źródło: https://play.google.com/store/search?q=gps&c=apps&hl=pl

SKALA

WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE

1. Wartości południków i równoleżników podajemy w stopniach. Najmniejszą wartością równoleżników jest 00 (równik), zaś największą 900 (bieguny). Najmniejszą wartością południków jest 00 (południk 00), zaś największą 1800 (południk 1800).

10 = 60’ (1 stopień = 60 minut)

2. Długość geograficzna jest to odległość dowolnego miejsca na Ziemi od południka 00. Może być ona wschodnia i zachodnia. Wyznaczamy ją za pomocą południków. Jeżeli wartości południków rosną na prawo (na wschód) mamy długość geograficzną wschodnią (E), jeśli na lewo (na zachód) długość geograficzna zachodnią (W).

np.

A – 100 długości geograficznej wschodniej (100E)

B – 200 długości geograficznej zachodniej (200W)

3. Szerokość geograficzna jest to odległość dowolnego miejsca na Ziemi od równika (00). Może być ona północna i południowa. Wyznaczamy ją za pomocą równoleżników. Jeżeli wartości równoleżników rosną do góry (na północ) mamy szerokość geograficzną północną (N), jeśli do dołu (na południe) szerokość geograficzna południową (S).

np.

A – 200 szerokości geograficznej północnej (200N)

B – 100 szerokości geograficznej południowej (100S)

4. Odczytywanie współrzędnych geograficznych

1 – 400S, 00 długości geograficznej

2 – 00 szerokości geograficznej 100W,

3 – 300N, 500 W

4 – 100S, 540 E

5 – 230S, 570 W

6 – 380N, 520 E

1 – 3030’N, 8030’ W

2 – 210S, 830 E

3 – 30020’S, 55040’ E

4 – 100N, 300 E

5 – 42030’S, 13030’W

5. Rozciągłość południkowa jest to rozciągłość kraju, kontynentu… z północy na południe. Do jej obliczenia potrzebne są szerokości geograficzne punktów najdalej wysuniętych na północ i południe.

6. Rozciągłość równoleżnikowa jest to rozciągłość kraju, kontynentu… ze wschodu na zachód. Do jej obliczenia potrzebne są długości geograficzne punktów najdalej wysuniętych na wschód i zachód.

Minuta (geografia) – Wikipedia, wolna encyklopedia

Ten artykuł dotyczy miary długości kąta używanego zwyczajowo w geografii. Zobacz też: inne znaczenia tego słowa.

Minuta geograficzna – jednostka do pomiaru kątów (minuta kątowa) pomiędzy równikiem a równoleżnikiem przechodzącym przez dany punkt na Ziemi (tylko szerokość geograficzna), lub południkiem zerowym a południkiem przechodzącym przez dany punkt na Ziemi (tylko długość geograficzna).

Na powierzchni Ziemi odcinek jednej minuty geograficznej równa się ok. 1,85 km wzdłuż każdego południka i tyle samo po obwodzie równika. Im dalej od równika na północ lub południe, tym odcinek minuty kątowej po obwodach kolejnych równoleżników jest mniejszy, a na samych biegunach geograficznych odcinek ten skraca się do zera.

1 minuta = 60 sekund = 3600 tercji = 216000 kwart = 1/60 stopnia

czyli

1′ = 60″ = 3600‴ = 216000⁗ = 1/60°

키워드에 대한 정보 ćwiczenia w określaniu położenia geograficznego

다음은 Bing에서 ćwiczenia w określaniu położenia geograficznego 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  Wniosek O Zwolnienie Z Reszty Kary Ograniczenia Wolności Wzór | Czy Mogę Zostać Zwolniony Z Obowiązku Wniesienia Opłaty Od Wniosku? 8849 투표 이 답변
See also  이소 티논 명현 현상 | 심각한 부작용을 유발하는 여드름약의 진실! \"이것\" 모르고 먹었다간 큰일납니다!! | 로아큐탄 이소티논 이소트레티노인 상위 71개 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Wyznaczanie kierunków geograficznych

 • szkoła
 • edukacja
 • scholaris
 • ip2
 • wczesnoszkolna
 • zasoby
 • film

Wyznaczanie #kierunków #geograficznych


YouTube에서 ćwiczenia w określaniu położenia geograficznego 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Wyznaczanie kierunków geograficznych | ćwiczenia w określaniu położenia geograficznego, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment