Ćwiczenia Umysłowe Usprawniające Pamięć I Inne Procesy Poznawcze | Pamięć I Uwaga. Trening Zdolności Poznawczych – Dr Hab. Przemysław Bąbel (Audio) 100 개의 정답

당신은 주제를 찾고 있습니까 “ćwiczenia umysłowe usprawniające pamięć i inne procesy poznawcze – Pamięć i uwaga. Trening zdolności poznawczych – dr hab. Przemysław Bąbel (audio)“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS 이(가) 작성한 기사에는 조회수 79,016회 및 좋아요 1,370개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

ćwiczenia umysłowe usprawniające pamięć i inne procesy poznawcze 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Pamięć i uwaga. Trening zdolności poznawczych – dr hab. Przemysław Bąbel (audio) – ćwiczenia umysłowe usprawniające pamięć i inne procesy poznawcze 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Interesujesz się psychologią? Zajrzyj też na naszego bloga:
– www.psyche.swps.pl
Treści, które udostępniamy na tym kanale możesz słuchać również w formie podcastów na:
– Spotify: https://open.spotify.com/show/5cGf88vSco2hKNnHByTSll
– iTunes: https://itunes.apple.com/us/podcast/strefa-psyche-uniwersytetu-swps/id1437994794
– SoundCloud: https://soundcloud.com/swpspl
– Lecton: https://lectonapp.com/podcast/e2bfa638-b1b7-4187-ac68-62f47126318e
Pamięć jest podstawą sukcesu w wielu dziedzinach życia. To ona koduje informacje, potem je magazynuje i odtwarza. Skutecznie rejestrujemy te informacje z kolei, które się wyróżniają i zwrócą naszą uwagę. Gdy trenujemy i powtarzamy przenosimy określone informacje do pamięci długotrwałej. Wraz z upływem lat nasza pamięć jest jednak coraz słabsza. Czy są zatem metody wspomagania pamięci? Jak ją skutecznie trenować? O tym w jaki sposób wspomagać pamięć z uwzględnieniem koncentracji uwagi mówi dr hab. Przemysław Bąbel.
Wykład stanowi wprowadzenie do psychologicznych metod wspomagania pamięci. Punktem wyjścia jest krótkie omówienie podstawowych rodzajów pamięci oraz drogi informacji od jej spostrzeżenia przez zapamiętanie do przypomnienia. Na tej podstawie prelegent szczegółowo prezentuje 10 zasad wspomagania pamięci, ze szczególnym uwzględnieniem koncentracji uwagi, która jest niezbędna do doskonalenia pamięci. Następnie omawia, oparte na tych zasadach, metody wspomagania pamięci: poradniki pamięciowe, programy komputerowe, aplikacje online oraz trening pamięci. Szczególnie wiele uwagi prelegent poświęca treningowi pamięci jako specyficznej formie grupowego wspomagania pamięci. Choć od wielu lat treningi te cieszą się niezmiennie dużym powodzeniem, to paradoksalnie nie ma wielu ofert kursów, szkoleń czy studiów, które przygotowują do zawodu trenera pamięci czy też pozwalają na doskonalenie już posiadanych kwalifikacji. Niewielka jest też liczba publikacji z tego obszaru, które mają charakter praktyczny. W ramach wykładu wskazane zostały więc możliwości zdobycia praktycznych umiejętności trenowania pamięci i uwagi oraz uzyskania kwalifikacji trenera pamięci.
O prelegencie:
dr hab. Przemysław Bąbel – psycholog, zastępca dyrektora Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kierownik Zespołu Badania Bólu. Prowadzi badania nad mechanizmami działania placebo, stosowaniem placebo w praktyce lekarskiej oraz pamięcią bólu. Zajmuje się także zastosowaniami analizy zachowania i psychologii pamięci w edukacji. Współautor wielu książek m.in: “Interpersonal and intrapersonal expectancies”, „Analiza zachowania. Vademecum”, “12 zasad skutecznej edukacji. Czyli jak uczyć, żeby nauczyć?”, “Trening pamięci. Projektowanie, realizacja, techniki i ćwiczenia”, “Terapia behawioralna dzieci z autyzmem. Teoria, badania i praktyka stosowanej analizy zachowania”, “Analiza zachowania od A do Z”, “Współczesna psychologia behawioralna. Wybrane zagadnienia”, “Jak uczyć, żeby nauczyć” i licznych artykułów naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach m.in: „Pain”, „Memory”, „European Journal of Pain”, „Pain Medicine”, “PLoS ONE”, „Evaluation \u0026 the Health Professions”, „Medical Principles and Practice”,„International Dental Journal”, „Japanese Psychological Research”. Opublikował przeszło 100 prac popularnonaukowych. Jest współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, którego w latach 2004-2011 był prezesem. W latach 2007-2010 był redaktorem naukowym magazynu psychologicznego „Charaktery”. Laureat Nagrody Prezesa PAN „Złoty Umysł – Mistrz Popularyzacji Wiedzy” 2008.
O projekcie:
Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS to nowatorskie przedsięwzięcie, którego celem jest popularyzowanie wiedzy psychologicznej na najwyższym merytorycznym poziomie oraz odkrywanie możliwości działania, jakie daje psychologia w różnych sferach życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Chcemy ukazywać praktyczne zastosowanie wiedzy psychologicznej nie tylko w sferach oczywistych dla tej dziedziny nauki (np. pomocowym, terapeutycznym), ale również w sektorze biznesowym oraz zaawansowanych, nowoczesnych technologiach. Więcej o projekcie: http://www.swps.pl/strefa-psyche
#pamięć #treningpamięci #uwaga #psychologia

ćwiczenia umysłowe usprawniające pamięć i inne procesy poznawcze 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Ćwiczenia – Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie

Ćwiczenia stymulujące funkcje językowe i inne procesy poznawcze autorstwa Soni Cieślik … Ćwiczenia pamięci opracowane przez psychologów z naszego ośrodka.

+ 더 읽기

Source: alzheimer-lodz.pl

Date Published: 2/13/2022

View: 9153

Ćwiczenia usprawniające pamięć i koncentrację uwagi

Poznaj ćwiczenia, które pozytywnie wpływają na pamięć i koncentrację uwagi. Popraw swoje zdolności poznawcze razem z BrainGym!

+ 여기를 클릭

Source: braingym.pl

Date Published: 8/9/2022

View: 6710

Ćwiczenia stymulujące pamięć i funkcje poznawcze

Inną funkcją poznawczą jest koncentracja uwagi – czy umiemy się dłużej skupić na jednym zadaniu? Czy przy pracy na kompute- rze nie rozprasza nas nadmiernie …

+ 여기에 자세히 보기

Source: liponerv.pl

Date Published: 6/3/2021

View: 4694

Ćwiczenia usprawniające pamięć

zaburzenia funkcji poznawczych dotyczą blisko 30% osób powyżej 60. r.ż., … inne będą wymagały dużego wysiłku, ale im trudniejsze ćwiczenie, tym.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: seniorzybialoleki.org.pl

Date Published: 4/8/2022

View: 2289

Ćwiczenia pamięci – Stowarzyszenie “Niezapominajka”

Andrzej Potemkowski: “Ćwiczenia usprawniające pamięć”, Wydawca: Merz … mogą pojawić się łagodne zaburzenia poznawcze, to znaczy lekkie deficyty pamięci.

+ 여기에 표시

Source: www.stowniezapominajka.wroclaw.pl

Date Published: 10/27/2021

View: 1665

Główka pracuje, czyli trening mózgu

Podobnie jak ćwiczenia fizycznie, … tematyczne ćwiczenia umysłowe poprawiają spostrzegaw- … ści funkcji poznawczych: koncentracji, pamięci, kojarze-.

+ 여기를 클릭

Source: ptsr.waw.pl

Date Published: 7/18/2022

View: 802

Ćwiczenia stymulujące funkcje językowe i inne procesy …

Trening tego rodzaju pełni szereg funkcji: • stymuluje procesy poznawcze, ulegające stopniowemu i nieodwracalnemu pogorszeniu w miarę przebiegu choroby;. • …

+ 더 읽기

Source: pppwloszczowa.com.pl

Date Published: 11/18/2022

View: 9943

Sprawny umysł – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej –

Istotą procesów poznawczych jest dostarczanie informacji. Po- … Poniżej kilka przykładów ćwiczeń służących usprawnianiu pamięci:.

+ 여기에 자세히 보기

Source: dops.wroc.pl

Date Published: 6/29/2022

View: 5202

Jak zadbać o pamięć – Poznaj Demencję

Może okazać się, że nasze procesy poznawcze zaczną lepiej przer biegać, a obawy o chorobę Alzheimera mogą minąć. Kiedy spojrzysz na definicję pamięci i …

+ 여기에 더 보기

Source: poznajdemencje.pl

Date Published: 6/9/2021

View: 4797

Jak wspierać pamięć i uwagę.

Do procesów poznawczych należą m.in. pamięć, uwaga, funkcje językowe. … Uwagę – jak każdą inną kompetencję – najlepiej ćwiczyć przez zabawę.

+ 여기에 표시

Source: ppp1.edu.bydgoszcz.pl

Date Published: 4/13/2022

View: 6295

주제와 관련된 이미지 ćwiczenia umysłowe usprawniające pamięć i inne procesy poznawcze

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Pamięć i uwaga. Trening zdolności poznawczych – dr hab. Przemysław Bąbel (audio). 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Pamięć i uwaga. Trening zdolności poznawczych - dr hab. Przemysław Bąbel (audio)
Pamięć i uwaga. Trening zdolności poznawczych – dr hab. Przemysław Bąbel (audio)

주제에 대한 기사 평가 ćwiczenia umysłowe usprawniające pamięć i inne procesy poznawcze

 • Author: Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS
 • Views: 조회수 79,016회
 • Likes: 좋아요 1,370개
 • Date Published: 2018. 5. 3.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=DfZIZ3Wc6Mw

Jakie ćwiczenia na pamięć i koncentrację?

Poniżej prezentujemy kilka z nich.
 1. Wizualizacja. To ćwiczenie koncentracji polega na tworzeniu oraz utrzymywaniu przez krótki czas prostych obrazków w swoim umyśle. …
 2. Pisanie streszczeń …
 3. Mucha. …
 4. Puzzle. …
 5. Rozpoznawanie dźwięków. …
 6. Rysowanie oburącz. …
 7. Wymyślane historie. …
 8. Czytanie bajek.

Jak ćwiczyć funkcję poznawcze?

Podobnie jak edukacja, czytanie książek, gry planszowe, praca wymagająca nakładów umysłowych. Zachowaniu sprawności umysłowej sprzyja też aktywność społeczna. Rozmowy, współpraca, wspólne podejmowanie decyzji, dyskusje, wymiana myśli i spostrzeżeń, negocjacje – to wszystko ćwiczy procesy poznawcze.

Jakie są ćwiczenia na pamięć?

Istnieją sprawdzone techniki, które ogromnie ułatwiają zapamiętywanie.
 • Skojarzenia. To metoda bardzo przydatna do zapamiętywania imion własnych. …
 • Historie. Jeśli mamy do zapamiętania listę zadań na dany dzień, najlepiej powiązać je w określony, choć niekoniecznie logiczny ciąg myślowy. …
 • Lokowanie.

Jak ćwiczyć mózg i pamięć?

Trening mózgu – 7 ćwiczeń na pamięć i koncentrację
 1. Przełam rutynę i zrób coś inaczej!
 2. Naucz się czegoś nowego.
 3. Bądź uważny_a.
 4. Śpiewaj i trenuj mózg!
 5. Gry na ćwiczenie pamięci.
 6. Zrób porządki lub przemeblowanie.
 7. Trening mózgu to ćwiczenia ciała.

Jak usprawniać mózg?

Zaburzenia koncentracji – 18 skutecznych sposobów na poprawę pracy mózgu!
 1. Wysypiaj się To najważniejsze. …
 2. Yerba mate zamiast kawy. …
 3. Pamiętaj o śniadaniach. …
 4. Gorzka czekolada. …
 5. Woda mineralna. …
 6. Spacery na świeżym powietrzu. …
 7. Rób przerwy kilka razy w ciągu dnia. …
 8. Aktywność fizyczna zawsze w cenie.

Jak usprawniać pamięć?

powtarzanie sekwencji słów, wierszy, piosenek lub rymowanek – pamięciowe uczenie się także może stanowić świetny trening dla mózgu.

Co należy do procesów poznawczych?

Rozróżniamy ich trzy kategorie: uwagę, percepcję i pamięć, przy czym wybrane źródła naukowe do elementarnych procesów poznawczych zaliczają także kontrolę poznawczą i funkcje wykonawcze.

Co to są zaburzenia funkcji poznawczych?

Osoba, która choruje na łagodne zaburzenia poznawcze skarży się na pogorszenie pamięci lub innych funkcji poznawczych, na przykład na pogorszenie uwagi czy utrudnione, niejasne myślenie. Objawy opisywane są przez pacjentów jako „wolniejsze myślenie” lub problemy z przypomnieniem sobie zdarzeń i nazw przedmiotów.

Jakie są funkcje poznawcze?

Funkcje poznawcze to zbiór umiejętności, które umożliwiają poznawanie rzeczywistości, orientację w przestrzeni, przyswajanie wiedzy i przetwarzanie zdobywanych stale informacji. Kształtowanie funkcji poznawczych to jeden z kluczowych elementów rozwoju człowieka od najmłodszych lat.

Jak ćwiczyć swój umysł?

 1. Mózg pobudzany do regularnej pracy lepiej funkcjonuje na co dzień. …
 2. #1 Rozwiązuj łamigłówki.
 3. #2 Pisz częściej.
 4. #3 Ucz się nowych słów i języków obcych.
 5. #4 Więcej czytaj.
 6. #5 Utrzymuj kontakty towarzyskie.
 7. #6 Próbuj nowych rzeczy i oderwij się od rutyny.
 8. #7 Rób więcej rzeczy, które lubisz.

Jak poprawić pamięć ćwiczenia?

Aby poprawić pamięć krótkotrwałą, należy systematycznie wykonywać ćwiczenia umysłowe pod postacią krzyżówek lub zagadek logicznych. Dobrą metodą jest powtarzanie na głos raz usłyszanych słów. Można to z powodzeniem robić oglądać swój ulubiony serial czy słuchając radia.

Jak ćwiczyć mózg w depresji?

Trzydzieści minut szybkiego spaceru pięć razy w tygodniu albo trzydzieści minut intensywnego aerobiku trzy razy w tygodniu. Takie zalecenia – zamiast prozacu czy relanium – mogą się już niebawem pojawić na receptach wypisywanych osobom cierpiącym na depresję lub stany lękowe.

Jak pobudzić mózg do zapamiętywania?

Gra w kalambury, zagadki słowne czy popularna gra w memory. Gra ta polega na szukaniu par wśród odwróconych kart. Szachy to z kolei propozycja gry, dzięki której ćwiczymy logiczne myślenie, refleks i koncentrację. Warto też układać kostkę Rubika, grać w Scrabble, gry karciane i gry umysłowe.

Jak ćwiczyć pamięć po 50?

Jak ćwiczyć pamięć w starszym wieku – wskazówki i zalecenia

Udzielanie się towarzysko: podczas rozmowy Państwa szare komórki pracują na najwyższych obrotach. Słuchanie, przetwarzanie informacji, zastanawianie się i formułowanie wypowiedzi – wszystkie wymienione czynności pobudzają kilka obszarów mózgu jednocześnie.

Jak poprawić koncentrację i pamięć u dorosłych ćwiczenia?

Ruszaj się Dodatkowo, aby poprawić pamięć i koncentrację, warto zadbać o codzienną aktywność fizyczną. Codzienne ćwiczenia w domu, spacer szybkim krokiem lub godzina na basenie spowodują, że nasz mózg będzie w stanie lepiej się skupić i pracować.

See also  지능형 건축물 인증 | 건축물 붕괴 사고로부터 국민의 생명과 안전을 지킨다! | 지능형 건축물 안전 모니터링 시스템 | 한국전자통신연구원 | Etri 인기 답변 업데이트

Jak ćwiczyć pamięć po 50?

Jak ćwiczyć pamięć w starszym wieku – wskazówki i zalecenia

Udzielanie się towarzysko: podczas rozmowy Państwa szare komórki pracują na najwyższych obrotach. Słuchanie, przetwarzanie informacji, zastanawianie się i formułowanie wypowiedzi – wszystkie wymienione czynności pobudzają kilka obszarów mózgu jednocześnie.

Jak ćwiczyć pamięć w starszym wieku?

To, co będzie naturalnym treningiem pamięci dla seniora i przy okazji dla jego bliskich, to gry planszowe i karciane, gra w szachy, rozwiązywanie krzyżówek, labiryntów i rebusów, nauka języka obcego, nauka wierszy i rymowanek.

Jak ćwiczyć pamięć w depresji?

Trzydzieści minut szybkiego spaceru pięć razy w tygodniu albo trzydzieści minut intensywnego aerobiku trzy razy w tygodniu. Takie zalecenia – zamiast prozacu czy relanium – mogą się już niebawem pojawić na receptach wypisywanych osobom cierpiącym na depresję lub stany lękowe.

Ćwiczenia usprawniające pamięć i koncentrację uwagi

Spis treści:

Pozytywna stymulacja mózgu jest istotna na każdym etapie rozwoju człowieka, a jej znaczenie okazuje się szczególne nie tylko wobec dzieci. Również dorośli powinni dbać o funkcjonowanie swojego intelektu, aby nie poddawał się on postępowi czasu – możliwe jest ćwiczenie mózgu niezależnie od wieku! Istnieją bowiem ćwiczenia usprawniające pamięć i koncentrację uwagi oraz wspomagające zdolności poznawcze. Jak zatem stymulować mózg, jakie ćwiczenia wdrożyć i dlaczego jest to takie ważne?

W jakim celu warto stosować ćwiczenia mózgu?

Współczesny świat bombarduje człowieka mnogością bodźców, które niekoniecznie okazują się istotne i znaczące – rozwój technologiczny sprawia, że pojawiają się coraz nowsze rozwiązania, zwalniające ludzi z konieczności myślenia i wykorzystywania pamięci. Automatyzacja, robotyzacja, informatyzacja – wszystkie te zjawiska sprawiają, że ludzie funkcjonują w świecie pełnym chaosu i niejednokrotnie zaczynają zauważać u siebie trudności w skupieniu uwagi i zapamiętaniu prostych informacji, a także częste problemy z koncentracją.

Dlatego – jeszcze zanim pojawią się te niepokojące objawy – warto zadbać o działanie swojego mózgu, który należy regularnie trenować i mobilizować funkcje poznawcze do pracy. Systematyczna dbałość o intelekt zaprocentuje w przyszłości i uchroni daną osobę przed postępującymi zmianami demencyjnymi, zachodzącymi w mózgu w procesie starzenia.

Trening mózgu – ćwiczenia usprawniające pamięć i koncentrację uwagi

Stymulowanie mózgu, a zwłaszcza jego funkcji intelektualnych jest proste i dostępne dla każdego! Rozmaite ćwiczenia rozwijające mózg nie wymagają bowiem specjalnych narzędzi czy książek – wystarczy odrobina kreatywności, dobry pomysł i szczere chęci. Najczęściej ćwiczone funkcje to skupienie uwagi, pamięć, kojarzenie i selekcjonowanie informacji, analizowanie oraz logiczne myślenie. To podstawowe zadania, jakie stawiają przed człowiekiem ćwiczenia na sprawność mózgu. Sposobów na rozwijanie funkcji poznawczych jest mnóstwo, a usprawnianie pamięci i koncentracji uwagi to kluczowe cele, znacząco wpływające na całokształt funkcjonowania w codziennym życiu.

Skuteczny trening pamięci – ćwiczenia na pamięć dla każdego!

Trenowanie zdolności zapamiętywania, a także ułatwianie przypominania sobie rozmaitych informacji umożliwiają mnemotechniki – to techniki pamięciowe, będące ciekawymi sposobami na zdecydowanie łatwiejsze utrwalanie ważnych wiadomości oraz ich późniejsze odtworzenie. Techniki te bazują na skojarzeniach, jakie mózg z łatwością koduje, co z kolei umożliwia bezproblemowe odnajdywanie w zasobach wiedzy potrzebnych informacji. Krótko mówiąc, do skutecznego zapamiętania mózg potrzebuje skojarzenia, wyobrażenia i powtórzeń. Na etapie wyobraźni warto zaangażować wiele zmysłów – multisensoryczne wyobrażenia i skojarzenia z pewnością zapiszą trwałą informację, łatwą do odnalezienia w pamięci. Można zatem uznać, że efektywne ćwiczenia usprawniające pamięć bazują na zmysłach, kojarzeniu i wyobrażaniu sobie, a także łączeniu nowych wiadomości z dobrze znanymi danymi.

Istnieje wiele ćwiczeń, które pozytywnie wpływają na pamięć i stanowią swoisty jej trening. Wśród nich wymienić można:

grę memory – teoretycznie dedykowaną dzieciom i młodzieży, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby grały w nią również osoby dorosłe, a nawet seniorzy! Gra bazuje na prostych zasadach i jest dostępna dla każdego – można nabyć ją w tradycyjnej formie gry stołowej lub wybrać nowoczesne aplikacje na telefon lub komputer. Memory polega na odnajdywaniu par takich samych obrazków lub ilustracji, a sama gra może mieć różne poziomy trudności;

powtarzanie sekwencji słów, wierszy, piosenek lub rymowanek – pamięciowe uczenie się także może stanowić świetny trening dla mózgu. Co ciekawe, taka forma ćwiczeń może być stosowana jako ćwiczenie pamięci krótkotrwałej – wtedy odtwarzanie odbywa się natychmiast po przeczytaniu tekstu lub długotrwałej – gdy próbujemy odtworzyć piosenkę lub wiersz po kilku dniach;

odtwarzanie sekwencji obrazków lub zdjęć – w tym ćwiczeniu pracuje pamięć wzrokowa. Naszym zadaniem jest przyjrzenie się konkretnemu ułożeniu ilustracji – najlepiej, aby ułożenia dokonywała osoba trzecia lub komputer – a następnie ich odtworzenie w takiej samej kolejności. To ćwiczenie również może mieć kilka poziomów trudności i stawać się coraz bardziej skomplikowane.

Podane ćwiczenia usprawniające pamięć stanowią jedynie przykłady – możliwości jest wiele, a każdy może dobrać optymalny rodzaj zadań, zgodny z własnymi potrzebami i preferencjami.

Efektywne ćwiczenia koncentracji uwagi – jak trenować skupienie?

Koncentracja to umiejętność skupienia uwagi na określonym zagadnieniu przez dłuższy czas – wymaga umiejętności selekcjonowania bodźców, wybierania informacji istotnych i ignorowania tych, które w danym momencie są zakłócające i zbędne. Zdolność koncentracji warto ćwiczyć, gdyż współpracuje ona z pamięcią, a razem determinują satysfakcjonujące wypełnianie codziennych obowiązków i radzenie sobie z wyzwaniami współczesnego świata. Jakie więc ćwiczenia koncentracji uwagi warto wdrożyć, aby zmaksymalizować swoje skupienie?

Rozwiązywanie krzyżówek, łamigłówek i zagadek – obecnie dostęp do nich jest bezproblemowy, a wybór wystarczająco obszerny, żeby każdy miał szansę zaopatrzyć się w idealne dla siebie szarady. Każdorazowe rozwiązywanie takich zadań wspomaga zdolność koncentracji, wymaga kojarzenia i przypominania sobie znanych informacji; Wyszukiwanie różnic pomiędzy obrazkami – to świetne zadanie, które mogą wykorzystać osoby w każdym wieku. Odpowiednie ćwiczenia dostępne są w kolorowych magazynach, można znaleźć je również w internecie; Puzzle – to świetna rozrywka i ćwiczenie, wymagające niejednokrotnie długotrwałego skupienia uwagi na małych elementach obrazka; Rozwiązywanie w myślach zadań matematycznych – na przykład dodawanie, odejmowanie, mnożenie lub dzielenie większych liczb. Należy dostosować poziom zadań do własnych możliwości, nie każdy jest bowiem mistrzem matematycznym, jednak odpowiednia koncentracja może zaskoczyć osiąganymi rezultatami!

Decydując się na ćwiczenia pamięci i koncentracji, warto pamiętać o systematyczności w ich realizowaniu oraz o przerwach, które są konieczne dla skutecznej pracy mózgu. Potrzebuje on bowiem odpowiedniej ilości tlenu oraz odpoczynku, dlatego tak ważna jest umiejętność zrelaksowania się i spokojnego oddychania. W takich chwilach mózg nabiera energii na dalszą pracę, utrwala przyjęte informacje i regeneruje się.

Warto pamiętać, że omówione powyżej ćwiczenia pamięci i koncentracji mogą być dowolnie modyfikowane, aby swoim poziomem trudności i skomplikowaniem odpowiadały indywidualnym możliwościom wykonującej je osoby. Chcąc skorzystać z kompleksowej pomocy w zakresie rozwoju funkcji poznawczych i wspomagania sprawności mózgu, warto zapoznać się z ofertą BrainGym – to specjalistyczne centrum rozwojowe, tworzone przez profesjonalistów, którzy z zamiłowaniem i prawdziwą pasją pomagają wspomagać działanie umysłu.

Stowarzyszenie “Niezapominajka”

Literatura: Martin Stiefenhofer: Wielka księga gier, zabaw i łamigłówek,Klub dla Ciebie, Warszawa

Ouizy – to zabawa w udzielaniu poprawnych odpowiedzi,to przyjemne ćwiczenia,które usprawnią pracę naszego mózgu oraz procesów myślowych.

Słynne budowle i obiekty

Podaj odpowiedzi, w jakim mieście znajduje się podany obiekt?

Wieża Eiffla? …………………………………….

kopiec Kościuszki? …………………………….

Porta Nigra ? …………………………………….

Zwinger? ………………………………………….

ratusz z koziołkami? …………………………..

Wawel? …………………………………………..

Krzywa Wieża? …………………………………

Tower? ……………………………………………

Luwr?………………………………………………

kościółek Wang?………………………………..

Kolumna Zygmunta? …………………………..

La Scala?…………………………………………

Katedra Św. Piotra? ……………………………

Miasta nad rzekami

Rzym? ……………….

Londyn? ………………

Warszawa? …………

Wrocław?…………….

Kraków?……………..

Poznań? …………….

Zurych?………………

Florencja? …………..

Nowy York? ………..

Bydgosz?……………

Pseudonimy

Wielu sławnych ludzi znanych jest głównie pod pseudonimem. Jak brzmią prawdziwe nazwiska poniżych osób.

Maria Callas? ……………………..

Czesław Niemen? ……………….

Witkacy? ………………………….

Mark Twain? ……………………..

Pola Negri? ……………………….

George Sand? ……………………

Bolesław Prus ?…………………..

Eric Arthur Blair? ………………..

Przedmioty z baśni

W której bajce występuje ….

dom z piernika? ……………

cudowna lampa?………….

szklany bucik?……………

złota piłka?………………..

**************************************************

***********************************************

Ćwiczenia usprawniające pamięć

Literatura zalecana:

Autor: lek. med. Marcin Ratajczak, lek. med. Anna Ratajczak, mgr rehab. Jerzy Kolenda, Konsulatacja naukowa: dr hab. n. med. Andrzej Potemkowski: “Ćwiczenia usprawniające pamięć”, Wydawca: Merz Pharmaceeuticals

Ćwiczenie ze słówkami na skojarzenia

Do podanych przymiotników porszę dopisać ich przeciwieństwa:

zimny – ciepły

słodki – ……………………..

jasny – …………………….

wysoki – ……………………

chudy – …………………….

otwarty – ………………….

szybki – ……………………

piękny – …………………..

szybki – …………………..

smaczny – ………………..

Ćwiczenie na skojarzenie rzeczowników

1. Blady jak ______________________

2. Lekki jak ______________________

3. Pracowity jak mrówka

4. Czany jak ______________________

5. Biały jak_______________________

6. Czerwony jak ___________________

7. Potulny jak _____________________

8. Przebiegły jak___________________

Ćwiczenie na skojarzenie przysłowia

Porszę dopisać zakończenie polskich przysłów

Apetyt rośnie w miarę jedzenia.

Co za dużo, to _____________.

Do wesela się ______________.

Dzieci i ryby _______________.

Co z oczu, to z ______________.

Co dwie głowy, to ___________.

Co kraj, to _________________.

Wpaść jak śliwka w _________.

Jak sobie pościelesz, _________.

Gość w dom _______________.

Kuj żelazo__________________.

Każdy jest kowalem__________.

Kto pyta __________________.

Do wesela się ______________.

Ćwiczenia

W podanych niżej zestawach wyrazów proszę podkreślić ten wyraz, który nie pasuje do pozostałych, a następnie spróbować wyjaśnić dlaczego.

namiot, marchewka, jabłko, gruszka,

mąką, cukier, sól, pomidor, kasza

autobus, tramwaj, samochód, kołowrotek

strzelec, bliźniak, panna, lew, koziorożec, ptak

Belgia, Holandia, Rzym, Włochy, Polska,

szafir, brylant, kwiat, kryształ, rubin,

biały, czarny, tworzywo, czerwony, żółty, niebieski

jabłko, pokrzywa, gruszka, czereśnia, wiśnia, truskawka

bazylia, oregano, woda, cząber, pieprz,

klon, jawor, olcha, brzoza, trawa, dąb, orzech

nici, igła, samochód, nożyczki,

wilk, owca, lis, sikorka, kogut

PCZŁASZ……………………………… PSÓCANID……………………………………

ZAKBLU………………………………… UTKAKR……………………………………….

OFLG…………………………………… KKMIZLAEA…………………………………..

SNIEODP……………………………… ZERBLE………………………………………

ERWEST……………………………… NARMARKYA………………………………

PROSZĘ UTWORZYĆ PO DWA WYRAZY ZACZYNAJĄCE SIĘ NA:

MA……………………………………………………………………………………………………………………

MAK……………………………………………………………………………………………………………………

MAL……………………………………………………………………………………………………………………

MAŁ…………………………………………………………………………………………………………………..

MAM………………………………………………………………………………………………………………….

MAT……………………………………………………………………………………………………………………..

MAR…………………………………………………………………………………………………………………..

MAS………………………………………………………………………………………………………………….

MAG…………………………………………………………………………………………………………………

MAJ………………………………………………………………………………………………………………….

MAN…………………………………………………………………………………………………………………

PROSZĘ UTWORZYĆ PO DWA WYRAZY ZACZYNAJĄCE SIĘ NA:

MAP…………………………………………………………………………………………………………………..

MAC…………………………………………………………………………………………………………………..

MIM………………………………………………………………………………………………………………..

ME………………………………………………………………………………………………………………….

MI……………………………………………………………………………………………………………………

MAR…………………………………………………………………………………………………………………..

MIS…………………………………………………………………………………………………………………

MAG………………………………………………………………………………………………………………

MAT……………………………………………………………………………………………………………….

PROSZĘ UTWORZYĆ PO DWA WYRAZY ZACZYNAJĄCE SIĘ NA:

BA…………………………………………………………………………………………………………………….

BAB…………………………………………………………………………………………………………………..

BAC…………………………………………………………………………………………………………………..

BAD……………………………………………………………………………………………………………………

BAW……………………………………………………………………………………………………………………

BAK……………………………………………………………………………………………………………………

BAL……………………………………………………………………………………………………………………

BAŁ…………………………………………………………………………………………………………………..

BAM…………………………………………………………………………………………………………………

BAT……………………………………………………………………………………………………………………..

BAR…………………………………………………………………………………………………………………..

BIS………………………………………………………………………………………………………………….

BAG…………………………………………………………………………………………………………………

BET………………………………………………………………………………………………………………….

BAS…………………………………………………………………………………………………………………

BAJ………………………………………………………………………………………………………………….

BAN…………………………………………………………………………………………………………………

PROSZĘ UTWORZYĆ PO DWA WYRAZY ZACZYNAJĄCE SIĘ NA:

SA…………………………………………………………………………………………………………………….

SAB…………………………………………………………………………………………………………………..

SAG…………………………………………………………………………………………………………………..

SAD……………………………………………………………………………………………………………………

SAJ……………………………………………………………………………………………………………………

SAK……………………………………………………………………………………………………………………

SAL……………………………………………………………………………………………………………………

SAŁ…………………………………………………………………………………………………………………..

SAM………………………………………………………………………………………………………………….

SAN……………………………………………………………………………………………………………………..

SAR…………………………………………………………………………………………………………………..

SAT………………………………………………………………………………………………………………….

SIT………………………………………………………………………………………………………………..

SIW………………………………………………………………………………………………………………….

SIN…………………………………………………………………………………………………………………

ZNAJDŹ UKRYTY WYRAZ I POLICZ ILE RAZY WYSTĘPUJE :

KJSUANRAZIMALSINMZINMAPOWBSORTZIMATVNUSKZIMAIMAKINAPSIJGFWZINALGOFYSRIMAZIMALDOKANPDOO

PSOFJUVUZIMAPWODTAILETKAZIMAORYCWEZIMASIGORWLAKMAOIZIMADAOMWZOMAPIMAZEMALIZIMAHUEMS

PROSZĘ DOKOŃCZYĆ PRZYSŁOWIA:

Ziarnko do ziarnka………………….

Każdy jest kowalem……………

Dopóki dzban wodę nosi…….

Żeby kózka nie skakała………..

Baba z wozu………

Idzie luty……

W marcu jak w ……

Kwiecień plecień……….

Czego się Jaś nie nauczy …….

Jaki ojciec taki…….

Jaki pan taki…

Kto pod kim dołki kopie…….

PROSZĘ ODGADNĄĆ CO TO JEST?

• Pomarańczowy owoc cytrusowy

• Wydobywa się go w kopalni

• Warzywo koloru pomarańczowego

• Jemy nią zupę

• Zielone warzywo liściaste

• Polny kwiat koloru czerwonego

• Szklane naczynie, z którego pijemy herbatę

• Biały puch występujący zimą

• Jeden ze sztućców, na który nadziewamy mięso

• Część pomieszczenia, po której chodzimy

• Górna część pomieszczenia, na której zwykle zawieszony jest żyrandol

• Coś, co występuję zwykle w tubce i czym myjemy zęby

• Przedmiot służący do mycia ciała w czasie kąpieli

• Naczynie w którym zwykle trzyma się wodę lub sok

• Największa gwiazda, która świeci w dzień

• Obuwie letnie – męskie i damskie

• Sklepienie, na którym w nocy widać gwiazdy

• Przedmiot, który kupujemy w kiosku, by dowiedzie się, co nowego wydarzyło się w kraju i na świecie

• Urządzenie, dzięki któremu możemy oglądać m.in. filmy, dziennik

• Roślina, która wyrasta wczesna wiosną i jest kolory zielonego

• Urządzenie, w którym trzymamy żywność, aby przedłuży jej świeżość?

• Urządzenie elektryczne lub gazowe przeznaczone do gotowania posiłków

• Jeden ze sztućców, którym kroimy mięso

PROSZĘ UTWORZYĆ 5-CIO LITEROWE WYRAZY ZACZYNAJĄCE SIĘ NA LITERĘ”M”

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PROSZĘ ZE SŁOWA “INTELIGENCJA” UŁOŻYĆ JAK NAJWIĘCEJ WYRAZÓW:

np. liga……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PROSZĘ PODZIELIĆ:

948:4 =

246:6=

510:34=

49:7 =

50:10=

96:12=

PROSZĘ WYMIENIĆ MARKI SAMOCHODÓW:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PROSZĘ WYMIENIĆ NAZWY POLSKICH RZEK:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ZIMĄ LUBIĘ NAJBARDZIEJ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

W KAŻDYM ZDANIU UKRYTA JEST NAZWA PTAKA:

Wrogi lud stale najeżdżał mieszkańców Mazowsza.

Dzwoni echo miłym dźwiękiem w uszach.

Barbarka wplotła bazię bardzo ładnie w palemkę.

Jego wstrętny, gorzki smak Olą gwałtownie wstrząsnął.

Plaga wron zagrażała miasteczku.

W poniższym ciągu liter proszę zaznaczyć co drugą literę, aby poznać Parki Narodowe w Polsce.

A B D I G A R Ł U O S W O I N E R S Y K A I

Odpowiedź: ……………………………………………………………………………

O R L O P Z U T I O W C H A E Ń L S A K D I

Odpowiedź: …………………………………………………………………

O D U R E A M W A I G E S Ń H S F K T I

Odpowiedź: ……………………………………………………………………………

O T I A T J R K Z D A G Ń W S X K N I

Odpowiedź: ……………………………………………………………………………

B O I J M C P O D W V S L K G I

Odpowiedź: ……………………………………………………………………………

Z S A Ł I O D W G I K Ń Y S A K X I

Odpowiedź: ……………………………………………………………………………

L B I A D B S I L O Z G T Ó S R A S N K E I

Odpowiedź: ……………………………………………………………………………

L B O I G E A S V Z A C P Z H A W D L Z I K U I

Odpowiedź: ……………………………………………………………………………

U K T A Y R J K S O Y N A O B S R K A I

Odpowiedź: ……………………………………………………………………………

Proszę napisać wyrazy zaczynające się na literę……. i kończące się na literę……..

np:

S……….T spryt, sprint,sukulent, samolot

U…………E ……………………………………………………………………………………………

P………….K ……………………………………………………………………………………………

E…………..R ……………………………………………………………………………………………

R…………..A ……………………………………………………………………………………………

M………….M ……………………………………………………………………………………………

A…………..R …………………………………………………………………………………………

R……………E ……………………………………………………………………………………………

K……………P ……………………………………………………………………………………………

T……………S ……………………………………………………………………………………………

O……………T ……………………………………………………………………………………………

C…………….Z …………………………………………………………………………………………..

Z…………….C …………………………………………………………………………………………..

T…………….O ………………………………………………………………………………………….

P……………..A ………………………………………………………………………………………..

Proszę wskazać czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe.

przykład: woda jest sucha. FAŁSZ.

PRAWDA, FAŁSZ

1. Stolicą Polski jest Warszawa.

2. Czerwiec jest siódmym miesiącem w roku.

3. Rok ma trzy kwartały.

4. W alfabecie litera K jest za literą J.

5. Sopot leży w górach.

6. 999 to numer pogotowia ratunkowego.

7. Minuta ma 60 sekund.

8. Rak to ryba.

9. Pięć odjąć pięć równa się zero.

10. Cytryna i jabłko to owoc.

11. Ziemniaki to owoce.

12. Tydzień ma dziesięć dni.

13. Jaskółka to ptak.

14.Największym miastem Polski jest Wrocław.

15. Najwyższe góry Polski to Sudety.

Proszę połączyć datę z odpowiadającym jej świętem.

DZIEŃ DZIECKA 1 maja

WIGILIA 1 czerwca

NOWY ROK 11 listopada

21 stycznia

ŚWIĘTO PRACY 24 grudnia

DZIEŃ BABCI 1 stycznia

Proszę odnaleźć ukryte słowa:

1. zzgazgazetyrmnbrawole……………………………………………………………………………….

2. szafkrajazdaklosbtablicadsubukzur………………………………………………………………..

3. krewkremjaclkinamocjduekran……………………………………………………………………..

4. gdiworkinomakatsyxlistekanmyśl………………………………………………………………….

5. sukustoszdoxrubelmnaowkleszczdmgk…………………………………………………………

Proszę połączyć elementy z lewej kolumny z odpowiednim elementem po prawej stronie,tak aby powstała nazwa miesiąca.

KWIE TOPAD

LIP EC

GRU ESIEŃ

STY CIEŃ

LIS TY

SIER IEC

CZER DZIEŃ

PAŹDZIE J

MARZ WIEC

WRZ PIEŃ

LU RNIK

MA CZEŃ

Proszę wpisać powstałe miesiące zgodnie z kalendarzem:

1…………………………………………. 7……………………………………..

2…………………………………………. 8……………………………………..

3…………………………………………. 9……………………………………..

4………………………………………….10…………………………………….

5………………………………………….11…………………………………….

6………………………………………….12…………………………………….

Proszę z podanych liter ułożyć nazwy miast:

np. ZMYR…………….RZYM

WASKOM………………………………….

OKIOT……………………………………..

SOLO……………………………………….

KLIPS………………………………………

BULLIN……………………………………

REBNLI……………………………………

NIUCHOMAM……………………………

NESSE…………………………………….

NURYT……………………………………

RYDMAT…………………………………

DONNYL…………………………………

Efektywne ćwiczenie koncentracji uwagi

Jednym z niezbędnych warunków efektywnej nauki oraz pracy jest umiejętność koncentracji uwagi. W sytuacji, gdy nasza koncentracja nie pracuje tak, jak powinna, wówczas skuteczność funkcjonowania umysłowego maleje, a co za tym idzie, gorzej zapamiętujemy, nie przyswajamy nowych informacji itp. Jeśli należysz do osób, które mają problemy z koncentracją, wówczas oznacza to, że nie wykorzystujesz w pełni potencjału, jaki ma Twój mózg. Z pomocą mogą przyjść ćwiczenia na koncentrację, dzięki którym nauczysz się skupiać na wykonywanych zadaniach.

Czym jest koncentracja i dlaczego jest tak ważna?

Jak już wyżej wspomniano, jest to umiejętność skupienia uwagi na określonej myśli, wydarzeniu, przedmiocie, zagadnieniu, sytuacji czy bodźcu, a także utrzymywanie jej w czasie. Działanie to może nastąpić spontanicznie, ale może też być wynikiem świadomego postępowania. Jak zatem nietrudno się domyślić, każdy może nauczyć się „sterować” swoją uwagą, poprzez regularne wykonywanie odpowiednich ćwiczeń koncentracji. Warto też dodać, że koncentracja pełni wiele funkcji, spośród których można wymienić przede wszystkim:

wykonanie określonego zadania,

słuchanie wykładu,

rozwiązanie problemu,

osiągnięcie celu,

zrozumienie zagadnienia itp.

Warto również wiedzieć, że wysoka umiejętność skupiania uwagi wiąże się z lepszą pamięcią, umiejętnością logicznego myślenia oraz zdolnościami przestrzennymi.

Co wpływa na koncentrację?

Zanim przejdziemy do zaprezentowania kilku prostych ćwiczeń na pamięć i koncentrację, przyjrzymy się bliżej czynnikom wpływającym na skupianie uwagi. Należą do nich:

dystraktory – czyli wszelkiego rodzaju bodźce, które odciągają naszą uwagę od tego, na czym chcemy się skoncentrować – może to być np. włączony telewizor, hałas, głośne rozmowy itp.,

pozytywne nastawienie oraz motywacja – to warunki niezbędne do włożenia wysiłku umysłowego w wykonanie zadania, zwłaszcza trudnego,

pozytywne nastawienie oraz motywacja – to warunki niezbędne do włożenia wysiłku umysłowego w wykonanie zadania, zwłaszcza trudnego, dieta – aby cieszyć się dobrymi umiejętnościami poznawczymi, musisz pamiętać o odpowiednim żywieniu oraz piciu dużych ilości wody,

przerwy – nawet krótki, kilkuminutowy odpoczynek może pomóc w efektywniejszym powróceniu do zadania, które mamy do zrealizowania,

sen – lepsze efekty umysłowe osiągamy wtedy, kiedy jesteśmy wypoczęci i wyspani.

Ponadto koncentrację można usprawnić dzięki różnego rodzaju ćwiczeniom. Poniżej prezentujemy kilka z nich.

1. Wizualizacja

To ćwiczenie koncentracji polega na tworzeniu oraz utrzymywaniu przez krótki czas prostych obrazków w swoim umyśle. Może być wykonywane zarówno przez osoby dorosłe, jak i przez dzieci. Zabawę warto rozpocząć od wyobrażania sobie prostych rzeczy, np. owoców, ubrań, przedmiotów codziennego użytku. Na początku wystarczy spróbować utrzymać obraz przez parę sekund, a później stopniowo wydłużać czas. Wizualizacja stymuluje pracę zarówno prawej, jak i lewej półkuli, pomaga szybciej zapamiętywać oraz lepiej myśleć. Taki trening można wykonywać w pozycji stojącej lub siedzącej, bez względu na to, gdzie się znajdujemy.

2. Pisanie streszczeń

Jednym z prostych ćwiczeń na koncentrację uwagi jest także przygotowywanie streszczeń. To technika, która jak sama nazwa wskazuje, polega na pisaniu lub tworzeniu map myśli, które mogą stanowić streszczenie przeczytanych książek, obejrzanych filmów, programów itp. Dzięki temu prostemu treningowi, poza rozwijaniem umiejętności skupienia, można również poprawić zdolność zwięzłego przekazywania informacji oraz myśli. Ćwiczenie może być wykonywane przez osoby dorosłe, a także przez młodzież oraz dzieci w wieku szkolnym.

3. Mucha

To trening, który małe dzieci mogą wykonywać, patrząc na narysowany kwadrat, natomiast starsze z zamkniętymi oczami. Zadanie polega na narysowaniu kwadratu składającego się z dziewięciu pól. Mucha rozpoczyna podróżowanie z kwadratu środkowego. Najpierw powoli mówimy, w jakim kierunku zmierza mucha, a zadaniem dziecka jest śledzenie jej ruchu w polach kwadratu i reagowanie w momencie, kiedy wyjdzie poza figurę. Przykładowa trasa muchy może prezentować się następująco: mucha idzie w prawo, mucha idzie w lewo, mucha idzie w górę. Wyszła! Jeśli ćwiczymy ze starszymi dziećmi i zaobserwujemy, że poruszanie się po polu 3 x 3 jest stosunkowo proste, wówczas możemy zwiększyć poziom trudności, wykonując to samo ćwiczenie na kwadracie 4 x 4. Wskazówka: im dłuższa trasa muchy, tym dłuższy czas koncentracji.

4. Puzzle

Gier z układankami na telefon czy tablet nie polecamy – naszym zdaniem o wiele lepsze, zwłaszcza dla dzieci, są tradycyjne kartonikowe puzzle, które wciąż można nabyć w wielu sklepach. To ćwiczenie koncentracji uwagi może być wykonywane właściwie w każdym wieku, a co więcej, może stanowić świetną okazję do kreatywnej zabawy dla całej rodziny. Nawet jeśli Twoja pociecha niezbyt radośnie reaguje na samo słowo puzzle, postaraj się ją przekonać do tej aktywności. Na początku wybieraj proste układanki, a wraz z biegiem czasu możesz stopniowo zwiększać poziom trudności. Ułożone obrazy możecie oprawić w antyramę i powiesić w dziecięcym pokoju – malec na pewno będzie z siebie bardzo dumny.

5. Rozpoznawanie dźwięków

Zabawa polega na puszczaniu różnych nagrań, a następnie proszenie dziecka o odgadnięcie, co na nich się znajduje. Na rynku można nabyć wiele gotowych propozycji tego typu zgadywanek dostępnych na płytach CD, ale można też samodzielnie skomponować własny zestaw dźwięków. Co ciekawe, mogą to być nie tylko piosenki, ale także np. odgłosy zwierząt, natury itp. Im więcej nagrań uda Ci się przygotować, tym ćwiczenie będzie ciekawsze. W przypadku młodszych dzieci możesz przygotować różne instrumenty – pianino, dzwonek, grzechotkę, cymbałki. Zabawki przykryj kocem, zadźwięcz jedną z nich i poproś malca, aby odgadł, której z nich użyłaś.

6. Rysowanie oburącz

To ćwiczenie na koncentrację jest naprawdę bardzo proste, gdyż to, co potrzeba do jego wykonania, to jedynie kartka papieru oraz długopis, ołówek lub flamaster. Kreślenie obrazków prawą i lewą ręką jednocześnie skutecznie stymuluje powstawanie połączeń pomiędzy półkulami mózgu, co znakomicie wpływa na umiejętność skupiania uwagi. Można wydrukować połowę obrazka, jedną ręką kreślić po śladzie, a drugą starać się wykonać odbicie lustrzane rysunku. Ćwiczenie to nie tylko usprawnia koncentrację, ale także doskonale rozwija percepcję wzrokową, utrwala świadomość lewej i prawej strony oraz poprawia orientację przestrzenną.

7. Wymyślane historie

To kolejne prosty trening, który pozwala poprawić umiejętność skupiania uwagi i jednocześnie świetnie rozwija kreatywność. Na czym dokładnie polega? Osoba dorosła rozpoczyna opowiadanie historii jedynym zdaniem. Kolejne wypowiada dziecko. Ważne jest to, aby każde następne dopowiedziane zdanie stanowiło kontynuację poprzedniego – w ten sposób powinien powstać ciąg wydarzeń składający się na całą historyjkę. Zabawę można urozmaicić, na przykład rysując opowiadane wydarzenia.

8. Czytanie bajek

Nawet jeśli Twoja pociecha chodzi do szkoły, nie rezygnuj z cowieczornego rytuału czytania bajek. Zdaniem ekspertów wysłuchiwanie czytanego tekstu to doskonały trening koncentracji uwagi. Teksty możesz czytać fragmentami, a następnie zadawać malcowi pytania dotyczące bohaterów bajki, opisywanych wydarzeń itp. Postaraj się, aby Twoje zagadki były coraz bardziej szczegółowe. Dzięki temu zmobilizujesz dziecko do uważnego słuchania.

Program Brain RX – recepta na problemy z koncentracją

Jak już wiadomo, rozwijanie umiejętności koncentracji może przynieść wiele korzyści, pozwalając efektywniej się uczyć, odnosić sukcesy oraz osiągać ponadprzeciętne rezultaty. Umiejętność skupiania uwagi jest szczególnie ważna u dzieci oraz młodzieży, gdyż często to właśnie u jej podstaw leżą problemy w nauce. Receptą na tego typu trudności może okazać się Program BrainRX, który został opracowany w ten sposób, by zapewniać regularny wysiłek poznawczy, w konsekwencji sprawiając, że mózg funkcjonuje sprawniej i bardziej efektywnie. Zgodnie z wynikami przeprowadzonych badań uczestnictwo w programie pozwala nie tylko wytrenować umiejętność koncentracji uwagi, ale także pamięć, logiczne myślenie oraz przetwarzanie wzrokowe i słuchowe.

Fitness dla mózgu, czyli jak trenować funkcje poznawcze

„Zaraz, zaraz, gdzie ja to położyłem? Mam dziury w pamięci”, „Nie potrafię się skupić na zadaniu, ten Facebook tak rozprasza” – kto nie ma problemów z pamięcią, uwagą, koncentracją, ręka do góry. Na szczęście funkcje poznawcze można ćwiczyć. Jak to zrobić? Czy warto uczestniczyć w treningach poznawczych? Lepsza pamięć i koncentracja w 31 dni – hit czy kit? Czym jest rezerwa poznawcza i dlaczego warto ją budować? – wyjaśnia Paulina Mechło, psycholożka, neurokognitywistka, prowadząca autorskie treningi poznawcze.

Ewa Pluta: Twierdzi pani, że dzięki treningowi funkcji poznawczych można mieć lepszą pamięć, koncentrację i kreatywność w 31 dni. Czy jednak w tak krótkim czasie można osiągnąć zadowalające efekty?

Paulina Mechło: Moja rada brzmi: zanim przystąpisz do treningu funkcji poznawczych, zastanów się, po co chcesz to robić i jaki rezultat osiągnąć. Może zależy ci na bardziej efektywnej nauce: szybszym zapamiętywaniu i przyswajaniu większych partii materiału? Wyznaczenie celu treningu to absolutna podstawa. Dopiero potem można się zastanawiać, jakie środki, czyli na przykład mnemotechniki, zaprowadzą do celu. Tu ważna jest regularność. Ćwiczenia wykonywane raz na tydzień niewiele dadzą. Jestem przekonana, że można wyćwiczyć funkcje poznawcze, co zresztą znam z autopsji. Dzięki treningom poznawczym szybciej przyswajam nową wiedzę.

„31 dni” jest symbolem procesu. W tym czasie można osiągnąć dobre rezultaty w zależności od postawionego sobie celu i, jeszcze raz podkreślę, regularności.

Pilnie ćwiczymy, ale efektów brak albo są mierne. Fitness dla mózgu nie działa. Co idzie nie tak?

Na funkcje poznawcze wpływa samopoczucie – zarówno psychiczne, jak i fizyczne. Gdy boli głowa, trudno się skupić i zapamiętać nowe informacje. Tak samo jest z bólem zęba, który powoduje takie wzbudzenie emocjonalne, że cała uwaga jest skupiona na tym, by ten koszmar wreszcie się skończył. Zmęczenie też nie pomaga. Ani stres. W niewielkich dawkach działa on stymulująco, ale gdy jest długotrwały i silny, może osłabiać procesy poznawcze.

Percepcja, uwaga, pamięć – to wszystko procesy poznawcze, których nie można rozpatrywać w oderwaniu do ogólnej kondycji psychofizycznej.

Podobno mózg wchłania każdego dnia 34 gigabajty danych. To odpowiednik 100 tysięcy słów. Nic dziwnego, że pamięć, koncentracja czy uwaga niedomagają.

Nadmierna ilość bodźców może prowadzić do przeciążenia poznawczego, w konsekwencji do chaosu, trudności z podejmowaniem decyzji, pomieszania. O przebodźcowanie nie jest dziś trudno. Ilość informacji, które docierają chociażby z mediów, jest duża, a obawiam się, że będzie ich jeszcze więcej. Informacje płyną jak rzeka, nieprzerwanie: mejlem, komunikatorami, telefonicznie. Mało kto wyłącza telefon, który nie służy tylko do rozmów, ale jest takim asystentem codzienności. To wszystko powoduje zmęczenie. Dlatego tak ważne jest, żeby w tym szalonym świecie zadbać o mechanizmy obronne.

Jak się bronić przed przeciążeniem poznawczym?

Jednym z największych wyzwań współczesności jest budowanie odporności psychicznej, czyli umiejętności skutecznego radzenia sobie z trudnościami, wyzwaniami, stresem, presją otoczenia. Warto sobie uświadomić, że odporność psychiczna też wpływa na procesy poznawcze i pozwala lepiej sobie radzić z dużą ilością informacji.

Przeczytaj też: Co to jest neuroplastyczność i dlaczego jest taka ważna

Zadbaliśmy o bazę, czyli ogólne samopoczucie. Jesteśmy wypoczęci, czujemy przypływ energii. Przystępujemy do treningu poznawczego. Jaki będzie najskuteczniejszy?

Nie da się jednoznacznie powiedzieć, jaka technika trenowania funkcji poznawczych jest najskuteczniejsza. Wiele zależy, jak już wspomniałam, od postawionego celu. A co osoba, to inny cel. Kontrolerzy ruchu lotniczego trenują funkcje poznawcze w innym celu niż na przykład przedsiębiorcy.

Przed przystąpieniem do treningu warto ocenić bieżącą sytuację, czyli na jakim poziomie są nasze funkcje poznawcze. Można to zrobić rozwiązując testy psychologiczne czy podczas konsultacji z psychologiem. Bo procesy poznawcze to szerokie pojęcie obejmujące percepcję, pamięć, uwagę, język, a każdy z nich jest kopalnią podprocesów. Dlatego tak ważna jest ich indywidualna ocena. Później można zaplanować i przeprowadzić trening poznawczy dostosowany do potrzeb i celów z uwzględnieniem zmiennych, które mogą się pojawić w trakcie.

Nie zawsze celem treningów jest zwiększenie funkcjonowania poznawczego.

No właśnie, może nie jest to dobra wiadomość, ale starzejmy się. Pracuję również z seniorami. Ich zdolności poznawcze z czasem się pogarszają. W wielu przypadkach ten proces można złagodzić albo zatrzymać na określonym poziomie dzięki treningom poznawczym.

Niezależnie od celu, ważna jest elastyczność poznawcza. Jeśli widać, że dana technika nie działa, ćwiczenie nie sprawia żadnej frajdy, a wręcz nudzi, warto poszukać innych form treningu. I w międzyczasie wykonywać ćwiczenia, które sprawdzą, czy na przykład po treningu powtórzonym 30 razy zapamiętywanie ciągu cyfr idzie szybciej niż dotychczas. Dzięki temu można ocenić, co działa, a co nie. Kluczem jest samoświadomość, wgląd w siebie.

Wyobraźmy sobie osobę, która w pracy próbuje skoncentrować się na zadaniach, ale ciągle coś ją rozprasza: a to telefony, a to koledzy i koleżanki z biura. Jak w takiej sytuacji można popracować nad koncentracją i uwagą?

Tu pomocne mogą być techniki związane z mindfulness. Warto poćwiczyć bycie tu i teraz, zastanowić się, jakie w danym momencie są priorytety: życie towarzyskie czy zadanie do wykonania. Koleżanki ciągle rozmawiają i domagają się uwagi? Może znajdę spokojniejsze miejsce, szybko i efektywnie wykonam swoje zadania i wrócę do biurowego życia? My naprawdę jesteśmy ekspertami od samych siebie i potrafimy sobie pomóc.

Gdy nadmiar bodźców przeszkadza i trudno się skupić, można zrobić w pamięci ćwiczenia. W takich sytuacjach szczególnie lubię wykonywać działania arytmetyczne: od 1023 odejmuję 234, zajmuje mi to chwilę, ale pozwala odciągnąć uwagę od otoczenia.

Wysiłek fizyczny wspomaga funkcjonowanie poznawcze?

Proszę wyobrazić sobie osobę, która całymi dniami siedzi w fotelu i nie rusza się dalej niż do sklepu. A teraz osobę, która często spaceruje, jeździ na rowerze, czasem pływa. Umiarkowana aktywność fizyczna pozwala zachować sprawność poznawczą. Podobnie jak edukacja, czytanie książek, gry planszowe, praca wymagająca nakładów umysłowych.

Zachowaniu sprawności umysłowej sprzyja też aktywność społeczna. Rozmowy, współpraca, wspólne podejmowanie decyzji, dyskusje, wymiana myśli i spostrzeżeń, negocjacje – to wszystko ćwiczy procesy poznawcze. Na przykład skuteczny negocjator najważniejsze informacje ma w głowie, potrafi szybko nimi operować; zapamiętuje, co mówi druga strona, by w odpowiednim momencie odpowiedzieć; potrafi aktywnie słuchać i zadawać odpowiednie pytania. Tu potrzebne są ogólna sprawność umysłowa, empatia, a także ciekawość drugiego człowieka.

Proszę wyobrazić sobie osobę, która całymi dniami siedzi w fotelu i nie rusza się dalej niż do sklepu. A teraz osobę, która często spaceruje, jeździ na rowerze, czasem pływa. Umiarkowana aktywność fizyczna pozwala zachować sprawność poznawczą. Podobnie jak edukacja, czytanie książek, gry planszowe, praca wymagająca nakładów umysłowych.

Na rynku pełno jest ofert treningów poznawczych. Można ćwiczyć nie tylko pamięć, koncentrację, uwagę, lecz także próbować zwiększyć iloraz inteligencji. Jak się nie naciąć i wybrać rzeczywiście dobry trening poznawczy?

Znowu, warto zacząć od pytania: czego chcę i dlaczego jest to dla mnie ważne. I kierować się zdrowym rozsądkiem. Co to znaczy „zwiększyć iloraz inteligencji”? Jakiej inteligencji? Kognitywnej, werbalnej, emocjonalnej, społecznej, twórczej? A może płynnej lub skrystalizowanej, bo i taki podział inteligencji istnieje w nauce? Jeśli nie mamy wiedzy na dany temat, wszystko można nam wmówić, nawet to, że po miesiącu ćwiczeń iloraz inteligencji wzrośnie pięciokrotnie. Przed zapisaniem się na kurs, warto sięgnąć do książek i artykułów psychologicznych, najlepiej naukowych, by zrozumieć, czym w ogóle są procesy poznawcze i jak przebiegają. Albo skonsultować trening z psychologiem. Nawet podstawowa wiedza w dużym stopniu chroni przed nietrafioną decyzją.

Czy trenowanie funkcji poznawczych stanie się wkrótce częścią zdrowego stylu życia? Tak jak prawidłowe odżywianie, aktywność fizyczna, coraz częściej także troska o dobrostan psychiczny.

Na pewno idziemy w tym kierunku, zresztą coraz lepszego zarządzania swoim umysłem wymaga od nas współczesny świat.

Treningi poznawcze są już obecne w wielu grupach społecznych i zawodowych. Coraz więcej sportowców ma świadomość, że decyzje podejmowane na boisku poprzedza wiele procesów poznawczych i że można je ćwiczyć. Treningi poznawcze doceniają też seniorzy. Ale warto by korzystali z nich wszyscy – bez względu na wiek. Dlaczego? Żyjemy coraz dłużej, a to rodzi nowe wyzwania. Jednym z najważniejszych jest, jak zawczasu zadbać o jakość życia, by do końca zachować świadomość, mieć kontakt z otoczeniem, podejmować autonomiczne decyzje. Nie ma innego wyjścia, jak tylko przez całe życie budować tzw. rezerwę poznawczą – przez edukację, aktywność fizyczną, kontakty społeczne. Rezerwa poznawcza może opóźnić pogorszenie funkcji poznawczych, spowolnić lub odroczyć choroby otępienne, które już są plagą naszych czasów. To jak rezerwa paliwa w samochodzie: w awaryjnej sytuacji pozwala dojechać do celu albo chociaż do stacji benzynowej. Trzeba się jednak wcześniej o nią zatroszczyć.

Trening mózgu, czyli ćwiczenia na dobrą PAMIĘĆ

Trening mózgu, czyli ćwiczenia na dobrą PAMIĘĆ

10:48

Trening mózgu, który proponujemy w poniższym artykule, to cztery ćwiczenia wzmacniające pamięć. Trening mózgu jest bardzo ważny w czasach, gdy bombardowani jesteśmy tysiącami ważnych i nieważnych informacji i coraz częściej zdarza się nam się zapominać o rzeczach najistotniejszych. Na szczęście są techniki, by nauczyć się szybkiego i trwałego zapamiętywania. Zapraszamy do ich wypróbowania!

Autor: thinkstockphotos.com Ćwiczenia na dobrą PAMIĘĆ

Spis treści

Trening mózgu jest tak samo ważny, jak ten ciała. Dlaczego? Ludzka pamięć zachowuje się podobnie jak mięśnie – jeśli nie poddajemy jej systematycznemu wysiłkowi, lecz używamy stale rozmaitych “podpórek”, szybko słabnie i zaczyna odmawiać posłuszeństwa. Systematyczny trening pozwoli utrzymać ją w znakomitej kondycji.

Trening mózgu: skoncentruj się

W zapamiętywaniu ważnych informacji najbardziej przeszkadza nam rozpraszanie uwagi. Dzieje się tak, gdy wiele rzeczy usiłujemy robić jednocześnie. To jedynie pozorna oszczędność czasu – w rzeczywistości czynności te wykonane jedna po drugiej trwają krócej i towarzyszy im znacznie mniej błędów. Zapamiętywanie to proces, który wymaga spokoju. Zastanówmy się, jakie przeszkody zewnętrzne uniemożliwiają nam jego osiągnięcie, i spróbujmy je wyeliminować.

Ustalmy sobie np. częstotliwość zaglądania do poczty internetowej, pory odpowiadania na niezbyt pilne telefony, zaplanujmy krótkie przerwy w pracy. W czasie wolnym, kiedy czytamy książkę, nie oglądajmy też telewizji, a robiąc kolację, nie rozmawiajmy przez telefon. Wszystko to osłabia umiejętność skupiania uwagi.

Trening mózgu: odpręż się

Aby nasz mózg mógł na trwale zapamiętywać informacje, a potem odtwarzać je w zadanej chwili, potrzebujemy umiejętności zrelaksowania się. Wiemy, że kiedy w zdenerwowaniu i pod silną presją usiłujemy sobie coś przypomnieć, zwykle nic z tego nie wychodzi. Po pewnym czasie zaś, gdy jesteśmy spokojni, informacja wraca jak na zawołanie.

W nauce relaksu przydatne są techniki medytacyjne, a także regularny odpoczynek. Warto też mieć w pamięci sytuacje, gdy czuliśmy się błogo (np. leżąc na plaży i słuchając szumu fal) i niczym film odtwarzać ów obraz, kiedy musimy szybko przywołać jakąś informację.

Trening mózgu: ćwiczenia na dobrą pamięć

Ćwiczenie 1.

Policz wszystkie prostokąty:

Autor: archiwum poradnikzdrowie.pl

Ćwiczenie 2.

Popatrz chwilę na obrazek i spróbuj go przerysować:

Autor: archiwum serwisu

Ćwiczenie 3.

W poniższym ciągu liter proszę odnaleźć ukryte wyrazy, np. TRUSWPIESASDOIAJSD.

Kladplwzkopertazwofryzjerpolzulwtrezsapaportwasgłośswiugłaśnizplgłośnikgreowaddawosefaprezydenpapremiazenonzarbrpkcharewakepopiórodadekawaplmakwertdomzlenusufit2zerozwerklamkaerbuezdefebutwaokuklarytrekrestółzwerklnrolanzdopogyklwteatrqwczekkeczurządptaaptaki despodeskaprogrambzno8unszufladaser cearsenałanwawłazzzlewper8cgracerocer azqwlplasnartywersalkaporaczekającpow straukawkładnepzradiroirakioradiowopirat donawtronjagkjabłkrowdramatfghpomarat opracakbalunapartnoswafgaretcdachjkiytr vbladowaczkinotsafdermitawiertarlikrokod

Ćwiczenie 4.

Z podanych poniżej liter ułóż nazwy zawodów:

ODGRNOIK ARLZEK RZKEJAOL MYNARZRA KATWOAD MENIKCHA KARZPIE Ogrodnik ……… ……… ……… ……… ……… ……… AFTOFOGR IKGRNÓ OLIPANTCJ IKTWONRA KICAEOWR HYLIKAUDR GARZESTRZMI ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………

Zaprezentowane ćwiczenia opracowane zostały na potrzeby kampanii “Rozwiązanie na zapominanie”.

To ci się przyda Czynniki ułatwiające zapamiętywanie czas potrzebny na utrwalenie zdobytej informacji po jej kilkakrotnym powtórzeniu;

motywacja (np. zdanie egzaminu, chęć zabłyśnięcia podczas dyskusji);

zainteresowanie zapamiętywaną kwestią, przyjemność, jaką nam sprawia;

dieta bogata w złożone węglowodany (kasze, płatki, chleb wieloziarnisty), wielonienasycone kwasy omega-3 (ryby), kwas foliowy (zielone warzywa liściaste), magnez oraz witaminy z grupy B (warzywa strączkowe);

ruch i świeże powietrze, które dotlenia mózg.

Trening mózgu: wykorzystaj sprytne strategie

Istnieją sprawdzone techniki, które ogromnie ułatwiają zapamiętywanie.

Skojarzenia. To metoda bardzo przydatna do zapamiętywania imion własnych. Wyobraźmy sobie np., że poznajemy pana Kerubińskiego. Jak nie zapomnieć jego nazwiska? Wystarczy, że zamienimy literę “K” na “Ch” i wyobrazimy sobie nowego znajomego jako złocistolokiego cherubinka. Nazwę wsi Drążnie skojarzmy sobie z wydrążonym pniem, przez który przebiega droga.

To metoda bardzo przydatna do zapamiętywania imion własnych. Wyobraźmy sobie np., że poznajemy pana Kerubińskiego. Jak nie zapomnieć jego nazwiska? Wystarczy, że zamienimy literę “K” na “Ch” i wyobrazimy sobie nowego znajomego jako złocistolokiego cherubinka. Nazwę wsi Drążnie skojarzmy sobie z wydrążonym pniem, przez który przebiega droga. Historie. Jeśli mamy do zapamiętania listę zadań na dany dzień, najlepiej powiązać je w określony, choć niekoniecznie logiczny ciąg myślowy. Powiedzmy, że jutro chcemy: przed pracą kupić kwiaty dla koleżanki, która ma imieniny, przygotować raport, po południu zadzwonić do matki, odebrać rzeczy z pralni i kupić sos pomidorowy na kolację. Nasza historyjka może wyglądać tak: wchodzimy do biura z naręczem kwiatów i wręczamy je koleżance. Ta z wrażenia upuszcza kartki trzymanego w ręku raportu. Otwierają się drzwi i wchodzi matka z torbą prania. Próbując jej pomóc, niechcący wylewamy na ubrania sos pomidorowy. Im bardziej absurdalna, przesadzona, komiczna lub nawet straszna będzie wymyślona opowieść, tym lepiej ją zapamiętamy. Ważne jest, by zaangażować w nią możliwie wiele zmysłów. Niech kwiaty pachną oszałamiająco, sos będzie krwistoczerwony, a pranie mięciutkie. Poczujmy też emocje: radość z obdarowania koleżanki, zaskoczenie wizytą matki, złość na własne gapiostwo.

Jeśli mamy do zapamiętania listę zadań na dany dzień, najlepiej powiązać je w określony, choć niekoniecznie logiczny ciąg myślowy. Powiedzmy, że jutro chcemy: przed pracą kupić kwiaty dla koleżanki, która ma imieniny, przygotować raport, po południu zadzwonić do matki, odebrać rzeczy z pralni i kupić sos pomidorowy na kolację. Nasza historyjka może wyglądać tak: wchodzimy do biura z naręczem kwiatów i wręczamy je koleżance. Ta z wrażenia upuszcza kartki trzymanego w ręku raportu. Otwierają się drzwi i wchodzi matka z torbą prania. Próbując jej pomóc, niechcący wylewamy na ubrania sos pomidorowy. Im bardziej absurdalna, przesadzona, komiczna lub nawet straszna będzie wymyślona opowieść, tym lepiej ją zapamiętamy. Ważne jest, by zaangażować w nią możliwie wiele zmysłów. Niech kwiaty pachną oszałamiająco, sos będzie krwistoczerwony, a pranie mięciutkie. Poczujmy też emocje: radość z obdarowania koleżanki, zaskoczenie wizytą matki, złość na własne gapiostwo. Lokowanie. Do szybkiego przywołania w pamięci większej liczby informacji (np. wystąpienie bez kartki) przydaje się dobry system porządkujący. Najpierw wybieramy jakieś pomieszczenie, które dobrze znamy, np. salon swojego mieszkania, i w myśli umieszczamy w poszczególnych jego miejscach pojęcia, które chcemy zapamiętać. Staramy się przy tym dopasować je do funkcji sprzętów – np. stół niech oznacza sprawy praktyczne, zegar na ścianie – te najpilniejsze, biblioteczka – naukę. Poruszając się w jednym kierunku, “sprzątamy” jedną rzecz za drugą. Po kilkakrotnym zastosowaniu tej metody będziemy mieli gotowy szablon do wykorzystania.

miesięcznik “Zdrowie”

Porady eksperta

Trening mózgu: skuteczne ćwiczenia na pamięć i koncentrację

Trening funkcji poznawczych dla każdego – 7 ćwiczeń

1. Przełam rutynę i zrób coś inaczej!

Ćwiczenia na pamięć i koncentrację można wykonywać każdego dnia. Umyj zęby drugą ręką, zjedz inne śniadanie niż zwykle, ubierz się inaczej niż na co dzień lub poświęć więcej czasu na rozmowę z rodziną i przyjaciółmi (również online).

W jaki sposób przełamywanie rutyny wpływa na pamięć i koncentrację? Rutynowe działania „usypiają” nasz mózg. Podczas powtarzalnych czynności umysł nie odczuwa ekscytacji i przestaje się angażować. Kiedy robimy coś inaczej niż zwykle, np. używamy niedominującej ręki do mycia zębów, skupiamy całą uwagę na “nowym” zadaniu. W ten sposób tworzymy nowe połączenia między neuronami w mózgu [1].

키워드에 대한 정보 ćwiczenia umysłowe usprawniające pamięć i inne procesy poznawcze

다음은 Bing에서 ćwiczenia umysłowe usprawniające pamięć i inne procesy poznawcze 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  Moja Piosnka Ii Tekst Wiersza | Cyprian Kamil Norwid - Moja Piosnka (Ii) [\"Tęskno Mi Panie…\"] 인기 답변 업데이트
See also  Rasowe Konie Do Jazdy Wierzchem | First Ride On My New Ott- (Thoroughbred Horses) Ottb Series 188 개의 자세한 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Pamięć i uwaga. Trening zdolności poznawczych – dr hab. Przemysław Bąbel (audio)

 • pamięć
 • uwaga
 • koncentracja
 • skupienie
 • trening pamięci
 • trening uwagi
 • trening koncentracji
 • trenowanie pamięci
 • psychologia pamięci
 • zapamiętywanie
 • techniki pamięciowe
 • swps
 • uniwersytet swps
 • strefa psyche
 • strefa psyche uniwersytetu swps

Pamięć #i #uwaga. #Trening #zdolności #poznawczych #- #dr #hab. #Przemysław #Bąbel #(audio)


YouTube에서 ćwiczenia umysłowe usprawniające pamięć i inne procesy poznawcze 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Pamięć i uwaga. Trening zdolności poznawczych – dr hab. Przemysław Bąbel (audio) | ćwiczenia umysłowe usprawniające pamięć i inne procesy poznawcze, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment