Ćwiczenia Koordynacji Wzrokowo Słuchowo Ruchowej | Koordynacja Wzrokowo Ruchowa 모든 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “ćwiczenia koordynacji wzrokowo słuchowo ruchowej – Koordynacja wzrokowo ruchowa“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Akademia Piłkarska WBS 이(가) 작성한 기사에는 조회수 7,548회 및 좋아요 46개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

ćwiczenia koordynacji wzrokowo słuchowo ruchowej 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Koordynacja wzrokowo ruchowa – ćwiczenia koordynacji wzrokowo słuchowo ruchowej 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Jak ćwiczyć koordynację w domowych warunkach? Naprawdę nie potrzeba wiele! Zobaczcie sami!

ćwiczenia koordynacji wzrokowo słuchowo ruchowej 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Ćwiczenia doskonalące koordynację wzrokowo – słuchowo

Teresa Kusak doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej. CKPiDN w Mielcu. Ćwiczenia doskonalące koordynację wzrokowo – słuchowo –ruchową …

+ 여기에 자세히 보기

Source: ckpidn.home.pl

Date Published: 3/18/2021

View: 1132

8 zabaw na koordynację słuchowo-ruchową dla dzieci

Dzieci ćwiczą koordynację słuchowo-ruchową w całościowym rozwoju psychomotorycznym. W pierwszej kolejności rozwija się wrażliwość słuchowa …

+ 여기에 표시

Source: www.przedszkola.edu.pl

Date Published: 9/6/2021

View: 3701

Strona główna – Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej

Jak doskonalić koordynację wzrokowo-ruchową? Propozycje ćwiczeń. Koordynacja wzrokowo-ruchowa jest to najprościej rzecz ujmując, umiejętność łączenia tego …

+ 여기를 클릭

Source: zsosielsko.edupage.org

Date Published: 8/2/2022

View: 798

Ćwiczenia doskonalące koordynację wzrokowo słuchowo …

Ćwiczenia percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo ruchowej. Stymulacja słuchowa. Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową i koordynację wzrokowo ruchową …

+ 여기에 보기

Source: docplayer.pl

Date Published: 4/16/2021

View: 8156

Ćwiczenia percepcji słuchowej oraz koordynacji słuchowo

Ćwiczenia rozwijające percepcję i pamięć słuchową oraz koordynację słuchowo – ruchową: Ø Wysłuchiwanie i rozpoznawanie dźwięków naturalnych:.

+ 여기에 더 보기

Source: mp4.sochaczew.pl

Date Published: 2/20/2021

View: 2176

Ćwiczenia usprawniające koordynację wzrokowo-ruchową.

Ćwiczenia usprawniające koordynację wzrokowo-ruchową. podnoszenie ogólnej sprawności i koordynacji ciała (wszelkie zabawy ruchowe, zwłaszcza te koordynujące …

+ 여기에 보기

Source: poradnia-gorlice.pl

Date Published: 9/8/2021

View: 7331

10 zabaw rozwijających koordynację wzrokowo-ruchową

Koordynacja wzrokowo-ruchowa jest umiejętnością, która wymaga … świetne ćwiczenie nie tylko rozwijające koordynację wzrokowo-ruchową ale …

+ 여기에 더 보기

Source: www.mjakmama24.pl

Date Published: 10/1/2021

View: 4475

Ćwiczenia na koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie i dostosowania ich do Państwa indywualnych potrzeb korzystamy z …

+ 여기에 자세히 보기

Source: crtd.wrotapodlasia.pl

Date Published: 11/14/2022

View: 4572

Irena Czajkowska Kazimierz Herda Ćwiczenia usprawniające …

Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową i koordynację słuchowo- wzrokowo-ruchową. Przykłady ćwiczeń. I. Rozpoznawanie przedmiotów na podstawie barwy …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.ppp2.powiatgorzowski.pl

Date Published: 1/13/2022

View: 4421

주제와 관련된 이미지 ćwiczenia koordynacji wzrokowo słuchowo ruchowej

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Koordynacja wzrokowo ruchowa. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Koordynacja wzrokowo ruchowa
Koordynacja wzrokowo ruchowa

주제에 대한 기사 평가 ćwiczenia koordynacji wzrokowo słuchowo ruchowej

 • Author: Akademia Piłkarska WBS
 • Views: 조회수 7,548회
 • Likes: 좋아요 46개
 • Date Published: 최초 공개: 2020. 4. 22.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=JsSF8ksCWJU

Jak usprawniać koordynację wzrokowo ruchowa?

zamalowywanie małych powierzchni, malowanie w obrębie konturów,kolorowanie obrazków, rysowanie linii wewnątrz labiryntów, także wodzenie palcem po liniach labiryntu, rysowanie pod dyktando, inaczej dyktando graficzne – na papierze kratkowym dziecko robi punkt i dalej rysuje pod dyktando, tj.

Co to jest koordynacja wzrokowo ruchowa?

Koordynacja wzrokoworuchowa może być zdefiniowana, jako zdolność, która pozwala nam na wykonanie czynności, które wymagają od nas jednoczesnego użycia oczu i rąk. Wykorzystujemy oczy, aby skierować naszą uwagę i ręce, aby przeprowadzić zdecydowe działanie.

Co to jest percepcja wzrokowa i słuchowa?

Percepcja słuchowa to proces rozpoznawania, różnicowania, zapamiętywania, analizowania i syntetyzowania dźwięków. Na percepcję słuchową składają się: słuch fizjologiczny – możliwość słyszenia dźwięków z otoczenia za pomocą narządu słuchu.

Co to jest percepcja wzrokowa?

Percepcja wzrokowa jest zdolnością do rozpoznawania, różnicowania i interpretowania bodźców wzrokowych. Opiera się na doświadczeniach zdobytych w procesie uczenia się oraz będących efektem interakcji ze środowiskiem. Na percepcję wzrokową składają się złożone procesy analizy i syntezy zachodzące w mózgu.

Jakie ćwiczenia kształtujące koordynację ruchowa?

Przykładowe ćwiczenia na koordynację ruchową to:
 1. stanie przez kilka sekund na jednej nodze,
 2. stanie na jednej nodze na różnych podłożach,
 3. utrzymywanie równowagi podczas siedzenia na piłce gimnastycznej ze stopami oderwanymi od podłoża,
 4. stanie na jednej nodze z wyciągniętymi rękami (tzw. …
 5. pokonywanie toru przeszkód,

Jak poprawić koordynację ruchów dziecka?

Najlepszym i najprzyjemniejszym sposobem kształtowania koordynacji ruchowej u dzieci jest aktywna rozrywka. Dużo daje w tym aspekcie jazda na różnego rodzaju pojazdach, które aktywują ręce, nogi i uruchomiają zmysł równowagi.

Co to znaczy zaburzenia koordynacji ruchowej?

Ataksja, inaczej niezborność ruchowa, to zaburzenie charakteryzujące się obniżoną koordynacją ruchów oraz kłopotami z utrzymaniem równowagi, spowodowane uszkodzeniem pewnych struktur układu nerwowego. Może być ono wrodzone bądź nabyte – wówczas może być jednym z objawów choroby o podłożu neurologicznym.

Jak ćwiczyć percepcję wzrokową?

Odtwarzanie z pamięci uprzednio zaobserwowanych elementów wzrokowych oraz stosunków przestrzennych, jakie między nimi zachodziły.
 1. prowadzący układa na stole kilka przedmiotów. …
 2. prowadzący układa na stole figury geometryczne z kolorowego papieru. …
 3. prowadzący rysuje w obecności dziecka proste figury geometryczne.

Za co odpowiada koordynacja ruchowa?

Koordynacja ruchowa to niezwykle ważna umiejętność. Pozwala na utrzymanie równowagi, odpowiada za zręczność i zwinność, a także minimalizuje ryzyko wystąpienie kontuzji. Koordynację ruchową trenuje się za pomocą ćwiczeń i powinno się to robić już w najmłodszym wieku.

Jak ćwiczyć percepcję słuchową?

powtarzanie ciągów słów, cyfr,
 1. słuchanie bajek, opowiadań, wierszyków, zagadek,
 2. układanie historyjek obrazkowych, opisywanie obrazków, opowiadanie,
 3. wymyślanie zakończenia opowiadań bajek,
 4. kończenie zdań,
 5. układanie i rozwiązywanie zagadek,
 6. nauka na pamięć wierszyków, piosenek, rymowanek, wyliczanek itp.,

Jak ćwiczyć percepcję?

Układanie wszelkich figur, kształtów to doskonały trening percepcji wzrokowej. W tym celu można posłużyć się klockami, które mają różne kolory, wzory i które można dowolnie układać.

Co wchodzi w skład percepcji wzrokowej?

Pięć aspektów percepcji wzrokowej

Są to: 1) koordynacja wzrokowo-ruchowa, 2) spostrzeganie figury i tła, 3) stałość spostrzegania, 4) spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni, 5) spostrzeganie stosunków przestrzennych.

Jak poprawić pamięć wzrokową?

Działania wspomagające spostrzegawczość i pamięć wzrokową powinny skupiać się m.in. na:
 1. wykonywaniu zadań pamięciowych – odtwarzanie wzorów, zapamiętywanie elementów, opowiadanie treści widzianej wcześniej ilustracji.
 2. kształtowaniu umiejętności skupienia uwagi dla pełniejszego obrazu pamięciowego.

Co to są zaburzenia percepcji?

Jednym z rodzajów zaburzeń, na które na pewno należy zwrócić uwagę, są zaburzenia percepcji wzrokowej. Oznacza to, że dziecko nie dostrzega przedmiotów i nie umie różnicować bodźców wzrokowych. Ma również problem z orientacją w przestrzeni.

Z jakimi rodzajami trudności spotykają się dzieci z zaburzoną percepcja wzrokowa?

Trudności w rozplanowywaniu. Trudności w nauce geografii (wzrokowe ujmowanie stosunków przestrzennych na mapie, orientacja w stronach świata itp.), geometrii (wynikające z kłopotów w różnicowaniu kształtów geometrycznych, zakłóconej orientacji i wyobraźni przestrzennej).

Jakie są ćwiczenia koordynacyjne?

Propozycje ćwiczeń na koordynację ruchową:
 1. Jaskółka. Jaskółka to ćwiczenia wykonywane jednonóż. …
 2. Skipy. …
 3. Sprint przez tory przeszkód/zabawa na placu zabaw. …
 4. Skoki na skakance. …
 5. Ćwiczenia na jednej nodze. …
 6. Chodzenie po równoważni. …
 7. Przewroty w przód i w tył …
 8. Powstań, padnij (burpees)

Co to są ćwiczenia koordynacyjne?

Treningiem koordynacyjnym nazywamy stosowanie specjalnych ćwiczeń których celem będzie nauka automatyzacji, szybkości i precyzji wykonania złożonych czynności ruchowych, przestawiania się z jednych form ruchu na inne oraz rozwiązywania nowych pojawiających się nieoczekiwanie sytuacji.

See also  Program Zajęć Ruchowych W Przedszkolu | Zajęcia Ruchowe Gr 3 W Przedszkolu Miejskim Nr 3 W Kołobrzegu 상위 71개 답변

Co to jest koordynacja ruchowa?

Koordynację ruchową określamy jako równoczesne funkcjonowanie różnych grup mięśniowych oraz układu nerwowego, umożliwiające celowe i precyzyjne realizowanie założonych działań. Koordynacja ciała jest kluczowym elementem wszystkich ćwiczeń.

Co to znaczy słowo koordynacja?

Koordynacja – uporządkowanie, zestawienie w pewnym celowym porządku, przystosowanie, np. koordynacja pojęć dla otrzymania pewnego wyższego, ogólniejszego pojęcia. W życiu politycznym mówi się o koordynacji programów, dążeń i działań poszczególnych czynników politycznych dla osiągnięcia wspólnego lub ogólnego celu.

8 zabaw na koordynację słuchowo-ruchową dla dzieci

Dzieci ćwiczą koordynację słuchowo-ruchową w całościowym rozwoju psychomotorycznym. W pierwszej kolejności rozwija się wrażliwość słuchowa (naśladowanie przez dziecko dźwięków, zapamiętywanie ich, np. jak robi kot, samochód). Stopniowo zakres słyszanych dźwięków się rozszerza. Dziecko rozróżnia też proste układy odgłosów. Chcesz wspierać rozwój koordynacji ruchowo słuchowej u dzieci poprzez zabawy? Sprawdź nasze propozycje!

Po co ćwiczyć koordynację słuchowo-ruchową?

Umiejętność ta wpływa na:

rozwój mowy (w tym: rozdzielanie zdania na wyrazy, wyrazów na sylaby i głoski, itd.),

rozwój pisania (analizę i syntezę słuchową oraz wiązanie ich z ruchami ręki),

doskonalenie motoryki ogólnej (w tym: płynnego i dokładnego wykonywania ruchów),

doskonalenie poczucia rytmu.

Może zainteresuje Cię też: Gra na wyobraźnię – kalambury

Zabawy:

1. Jakie to zwierzę?

Przygotuj nagrania odgłosów wydawanych przez różne zwierzęta. Młodsze dzieci naśladują odgłosy i nazywają, co to za zwierzę. Później naśladować ruchy rozpoznanych zwierząt. Zapytaj dzieci: jakie to zwierze? Jak się porusza? Jak wygląda, kiedy je? Jak wygląda, kiedy śpi? Jak wygląda, kiedy się bawi?

2. Duch

Zabawa polega na rozpoznawaniu kolegów i koleżanek po głosie (rozwijanie wrażliwości słuchowej). Dzieci siadają na dywanie w rozsypce. Wybierz jedno z dzieci, które stanie tyłem do wszystkich. Wybierz drugie dziecko (po cichu, poprzez klepnięcie w ramię), które ma wydać odgłos ducha. Dziecko pierwsze ma za zadanie wrócić do reszty grupy i rozpoznać, kto wydał odgłos.

3. Drzewa na wietrze

Zabawa z muzyką. Dzieci ustawiają się na dywanie w rozsypce; każde musi mieć wokół siebie miejsce. Wytłumacz przedszkolakom, że są drzewami, a usłyszana muzyka będzie warunkować siłę wiatru (głośność muzyki albo szybkość). Dzieci reagują na muzykę (wiatr), odpowiednio machając rękami (gałęziami) i chwiejąc się.

4. Kwoka i pisklaki

Zabawa z chustą animacyjną. Wybierz jedno dziecko, które staje tyłem do pozostałych. Reszta siada na dywanie w kole. Przykryj je chustą. Jedno z dzieci wybierasz na kwokę (poprzez klepnięcie w ramię), inne są jej pisklakami. Wszystkie wydają dźwięki w zależności od swojej roli (kokoko, pipipi). Wybrane na początku dziecko ma za zadanie spróbować zgadnąć po głosie, kto jest kwoką, a później po dźwięku odnaleźć tą osobę.

5. Budowanie wieży

Przygotuj kolorowe klocki tak, by każdy miał do nich dostęp. Dzieci mają za zadanie budować wieże z kolorów dobranych na podstawie usłyszanych dźwięków. Przykładowo: na głos powiedz układ samogłosek: A-A-O-A-I-I. Dzieci wybierają sobie trzy kolory i układają wieżę: niebieski-niebieski-zielony-niebieski-żółty-żółty.

6. Wyklaskiwanie rymowanek

Przygotuj proste rymowanki, wierszyki albo piosenki dla dzieci (np. Siała baba mak…, Cztery słonie, zielone słonie…, Kosi, kosi łapci, pojedziem do babci…). Recytując tekst, wyklaskujcie rytm: dłonią o dłoń, później o uda, później samymi paluszkami. Stopniowo do rytmu dodawajcie kolejne elementy, urozmaicając “choreografię” – np. skok na końcu każdego wersu, naprzemienne klaskanie i tupanie, ukłony.

7. Rysowanie odgłosów

Umówcie się z dziećmi na rysunkowe oznaczenia konkretnych ruchów (np. klaśnięcie – kółko, tupnięcie – kwadrat, skok – trójkąt). Przygotuj proste, krótkie układy ruchów (np. dwa klaśnięcia, skok, jedno tupnięcie). Dzieci mają wysłuchiwać odgłosów i na ich podstawie rysować odpowiedniki graficzne. Możesz też zrobić wersję z kolorami – dzieci będą układać kolorowe karteczki albo klocki. Stopniowo zwiększaj poziom trudności: najpierw rysujcie tylko ruchy, później też oznaczajcie rytm – np. szybkie klaśnięcia mają znajdować się bliżej siebie, pozostałe w większej odległości.

8. Dotykam tego, co słyszę

Zabawa również na skupienie uwagi. Powiedz dzieciom, że mają obserwować Twoje ruchy, ale robić to, co tylko usłyszą. Później mów na głos: Dotykam głowy, ramion, nosa, brzucha… Jednocześnie pokazuj, jak dotykasz poszczególnych części ciała, co jakiś czas dotykając nie tego, co mówisz. Zwracaj uwagę, czy dzieci wykonują polecenia słowne (Tu są Wasze brzuchy? Na środku twarzy?).

Sprawdź też:

7 zabaw na koordynację wzrokowo-ruchową dla przedszkolaka

6 zabaw na motorykę małą (ćwiczenia manualne dla przedszkolaka)

Ewa Rak: Strona główna – Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej

Jak doskonalić koordynację wzrokowo-ruchową? Propozycje ćwiczeń

Koordynacja wzrokowo-ruchowa jest to najprościej rzecz ujmując, umiejętność łączenia tego co widzi oko, z tym co wykonuje ręka. Dobrze rozwinięta pozwala na wykonywanie wielu codziennych czynności takich jak: pisanie, rysowanie, manipulowanie,ćwiczenia gimnastyczne oraz czynności z zakresu samoobsługi. Jej zaburzenia objawiają się obniżoną precyzją ruchów oraz trudnościami w czasie wykonywania prostych zadań.

Osoby z zaburzoną koordynacją wzrokowo-ruchową mają trudności z:

ubieraniem się,

prawidłowym chwytaniem i rzucaniem,

utrzymywaniem równowagi podczas stania na jednej nodze, podczas przechodzenia przez przeszkody,

posługiwaniem się przedmiotami codziennego użytku (np. podczas jedzenia),

wykonywaniem prac plastycznych,

nauką pisania,

umiejętnością manipulacji.

Aby usprawniać i doskonalić tę sferę, warto stosować różnego rodzaju proste zabawy i ćwiczenia, które będą przyjemnością dla dziecka, a jednocześnie będą pomagać uzyskać zaplanowany cel.

Przykłady:

1. Układanie:

z klocków – budowle, pojazdy, figury,

z patyczków – płoty, drabinki, kwiaty,

z tasiemek lub różnokolorowej wełny – dywaniki, kilimy, frędzle,

z elementów mozajek geometrycznych – postacie ludzi, zwierząt,

z różnorodnych materiałów – sceneki rodzajowe, prace tematyczne, np. z liści, owoców, kory itp.

2. Dobieranie do konturów figur geometrycznych, nakładanie na wzory.

3. Malowanie:

tworzenie i odwzorowywanie – szlaki, kształty, figury,

kompozycji postaci ludzkiej,

malowanie palcami,

zamalowywanie całej powierzchni kartki,

malowanie pędzlem linii prostych, łamanych, pionowych, poziomych,

malowanie pęczkiem waty,

zamalowywanie dużych rysunków konturowych.

4. Rysowanie:

kredą po tablicy,

na dużych arkuszach na podłodze,

w rytm muzyki.

5. Wydzieranie i wycinanie:

prostych kształtów – piłki, baloniki,

kompozycji z kolorowych pasków.

6. Stemplowanie.

7. Ćwiczenia na materiale obrazkowym:

układanki obrazkowe,

układanie obrazka z części według wzoru,

uzupełnianie brakującej części obrazka,

dobieranie jednakowych par.

8. Zabawy ruchowe:

ćwiczenia w marszu – chodzenie na palcach, w parach,

ćwiczenia w biegu – z podskokami, obrotami, w określonym kierunku,

zabawy skoczne – jedno- lub obunóż, przez przeszkody,

zabawy z woreczkami,

labirynty,

gry zręcznościowe.

Warto pamiętać przy tym, by ćwiczenia spełniały swoja rolę, były dostosowane do poziomu możliwości dziecka, były urozmaicone oraz by były wykonywane w miłej, wspierającej atmosferze.

Ćwiczenia doskonalące koordynację wzrokowo słuchowo ruchową. Teresa Kusak doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej CKPiDN w Mielcu

Percepcja wzrokowa jest zdolnością do rozpoznawania i rozróżniania bodźców wzrokowych a także do ich interpretowania przez odniesienie do poprzednich doświadczeń. Nie jest wyłącznie zdolnością do dokładnego

I agree.

To make this website work, we log user data and share it with processors. To use this website, you must agree to our Privacy Policy , including cookie policy.

Miejskie Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi

Ćwiczenia rozwijające percepcję i pamięć słuchową oraz koordynację słuchowo – ruchową:

Ø Wysłuchiwanie i rozpoznawanie dźwięków naturalnych:

– wysłuchiwanie dźwięków naturalnych dochodzących z najbliższego otoczenia (odgłosy znane dziecku wydawane przez zwierzęta, pojazdy, różne przedmioty),

– identyfikowanie ich ze wskazaniem,

– przyporządkowanie słyszanego dźwięku do obrazka.

Ø Rozpoznawanie dźwięków dochodzących z otoczenia:

– odgłosów dochodzących z ulicy,

– sygnałów różnych pojazdów,

– dźwięków różnych urządzeń gospodarstwa domowego (np. zamykanie drzwi, zapalanie światła),

– głosów znanych zwierząt (dobieranie obrazka do słyszanego dźwięku),

– dźwięków charakterystycznych dla różnych przedmiotów (np. papieru, szkła, metalu).

Ø Rozpoznawanie wytwarzanych dźwięków > najpierw za pomocą wzroku, a potem słuchu:

– uderzanie łyżeczką w szklankę, pałeczką w szybę,

– uderzanie w drewno,

– stukanie w meble,

– uderzanie piłki (odbijanie piłki),

– uderzanie klockami o siebie,

– darcie i gniecenie papieru,

– lanie wody,

– rozpoznawanie różnych przedmiotów ukrytych w pudełku,

– rozpoznawanie głosu i źródła dźwięku: miejsca, odległości (daleko – blisko); ilości dźwięków (dużo – mało); szukanie ukrytych przedmiotów (zegarka, radia, melodyjki).

Ćwiczenia słuchu fonemowego, analizy i syntezy słuchowej.

Ćwiczenia te mogą być prowadzone z pomocami konkretno – werbalnymi ( obraz + nazwa + wyraz).

> Ćwiczenia prawidłowego przeprowadzenia syntezy głoskowej. Rodzic mówi wyraz głosując, a dziecko odgaduje co rodzic powiedział, lub wskazać odpowiedni obrazek. Np. – k- o- t /kot/ – r- y- b- a /ryba/ – o- k- n- o /okno/

> Zabawa w kończenie wyrazów. Rodzic mówi początek wyrazu, a dziecko kończy. Można posługiwać się obrazkami i wówczas dziecko znajduje wszystkie obrazki zaczynające się na daną sylabę. Np. ma…… Ko…. Ba….. Ta…… i inne

> Dobieranie par obrazków (wyrazów) zaczynających się daną głoską. Np. a jak………… d jak………….k jak…………m jak…………

> Rozpoznawanie wszystkich głosek w wyrazach i układanie takiej ilości klocków ile jest głosek. Np. smok – 0000, oko – 000, lalka – 00000 itp.

Ćwiczenia usprawniające koordynację wzrokowo-ruchową.

odwzorowywanie graficzne szlaczków, ornamentów, wzorów z pojedynczych elementów złożonych ze znaków (linie proste, faliste, kropki), figur geometrycznych czy symboli,

rysowanie pod dyktando, inaczej dyktando graficzne – na papierze kratkowym dziecko robi punkt i dalej rysuje pod dyktando, tj. wg poleceń dorosłego, np. dwie kratki w dół, trzy kratki w prawo, jedna w lewo,

Ćwiczenia usprawniające koordynację wzrokowo-ruchową.

odwzorowywanie graficzne szlaczków, ornamentów, wzorów z pojedynczych elementów złożonych ze znaków (linie proste, faliste, kropki), figur geometrycznych czy symboli,

rysowanie pod dyktando, inaczej dyktando graficzne – na papierze kratkowym dziecko robi punkt i dalej rysuje pod dyktando, tj. wg poleceń dorosłego, np. dwie kratki w dół, trzy kratki w prawo, jedna w lewo,

Koordynacja wzrokowo-ruchowa

Wybierz platformę i kup

Wypróbuj 10 licencji, bezpłatnie przez jeden miesiąc.

Po co jest to konto?

Witaj w CogniFit! Witamy w badaniach CogniFit!

Zarejestruj swój adres e-mail poniżej, aby zacząć dbać o swój mózg. Zamierzasz utworzyć konto zarządzania pacjentami. To konto zostało zaprojektowane, aby zapewnić Twoim pacjentom dostęp do ocen i treningów CogniFit. Zamierzasz utworzyć konto badawcze. To konto zostało specjalnie zaprojektowane, aby pomóc naukowcom w ich badaniach w obszarach poznawczych. Zamierzasz utworzyć konto zarządzania studentem. To konto ma na celu umożliwienie Twoim uczniom dostęp do ocen i treningów CogniFit. Zamierzasz utworzyć konto rodzinne. To konto ma na celu zapewnienie członkom Twojej rodziny dostęp do ocen i treningów CogniFit.

— Do użytku osobistego Jestem pracownikiem służby zdrowia Dla mojej rodziny Jestem pedagogiem Jestem badaczem

Zamierzasz utworzyć konto osobiste. Ten typ konta został specjalnie zaprojektowany, aby pomóc Ci ocenić i trenować swoje umiejętności poznawcze. Zamierzasz utworzyć konto zarządzania pacjentami. To konto zostało zaprojektowane, aby zapewnić Twoim pacjentom dostęp do ocen i treningów CogniFit. Zamierzasz utworzyć konto rodzinne. To konto ma na celu zapewnienie członkom Twojej rodziny dostęp do ocen i treningów CogniFit. Zamierzasz utworzyć konto badawcze. To konto zostało specjalnie zaprojektowane, aby pomóc naukowcom w ich badaniach w obszarach poznawczych. Zamierzasz utworzyć konto zarządzania studentem. To konto ma na celu umożliwienie Twoim uczniom dostęp do ocen i treningów CogniFit.

Percepcja wzrokowa i słuchowa – doskonalenie

Katarzyna Lipińska – pedagog specjalny, nauczycielka wychowania przedszkolnego

Percepcja wzrokowa nie jest wyłącznie zdolnością do dokładnego spostrzegania

Koordynacja wzrokowo-ruchowa jest zdolnością do zharmonizowania ruchów gałek ocznych z ruchami całego ciała lub którejś z jego części.

Percepcja wzrokowa jest zdolnością do rozpoznawania i rozróżniania bodźców wzrokowych, a także do ich interpretacji, poprzez skojarzenia z uprzednim doświadczeniem. Interpretacja bodźców wzrokowych dokonuje się w mózgu. Gdy spostrzegamy np. cztery linie połączone w kwadrat, to wrażenie wzrokowe powstaje na siatkówce, lecz rozpoznanie tych czterech linii jako kwadratu dokonuje się w mózgu. Percepcja wzrokowa uczestniczy w niemal wszystkich działaniach człowieka. Odpowiedni poziom jej rozwoju, umożliwia dziecku naukę czytania, pisania, stosowania reguł ortografii, wykonywanie zadań arytmetycznych oraz doskonalenie innych umiejętności wymaganych od niego w trakcie nauki szkolnej.

Aby radzić sobie w szkole

Percepcja wzrokowa najintensywniej rozwija się u dziecka między 3,6 – 7,6 roku życia. Bywa, że są dzieci, które w wieku 5-6 lat, nie osiągnęły takiego poziomu rozwoju percepcji wzrokowej, który jest niezbędny do radzenia sobie w przedszkolu czy w szkole. Z jednej strony ujawnia się tutaj jedna z prawidłowości rozwoju: różne dzieci dojrzewają w różnym tempie i trudno doszukiwać się jakichś specyficznych czynników, które spowodowały to opóźnienie. Z drugiej jednak strony, u pewnej grupy dzieci można stwierdzić zaburzenia rozwoju. Mogą to być zaburzenia emocjonalne, zaburzenia w funkcjonowaniu układu nerwowego, czy będące konsekwencją zaniedbań środowiskowych.

Zniekształcony świat

Dzieci, u których percepcja wzrokowa jest słabo rozwinięta, mają trudności w rozpoznawaniu przedmiotów i ich wzajemnego położenia w przestrzeni, skutkiem czego jest postrzeganie świata w sposób zniekształcony. Nie radzą sobie w zespołowych grach sportowych i zabawach ruchowych, ponieważ ich ruchy są niezborne, nie potrafią wyodrębnić figury z tła (np. dziecko nie będzie w stanie dostrzec piłki i będzie miało ogromne trudności z jej złapaniem, jeśli nie wyodrębni piłki z tła, którym jest powierzchnia placu zabaw i znajdujące się tam przedmioty).

Przerzucanie uwagi

Dla dziecka ze słabo rozwiniętą zdolnością odróżniania figury od tła, charakterystyczne jest rozproszenie uwagi i dezorganizacja czynności. Uwaga dziecka przenosi się z bodźca na bodziec: np. na coś, co się porusza, błyszczy, ma jaskrawą barwę – bez względu na związek tego przedmiotu z tym, co w danym momencie dziecko powinno robić. Może również zdarzyć się sytuacja, w której dziecko ma problem, by oderwać się od jakiegoś bodźca, chociaż w tym momencie powinno kierować swoją uwagę na coś innego, od czego zależy np. dokończenie wykonywanego zadania. O takim dziecku powiemy, że przejawia nadmiernie przywiązane do aktualnej stymulacji – obserwujemy powtarzanie ciągle tej samej czynności, niemożność oderwania się od niej i podjęcia innej czynności. Zaburzenia w zakresie przerzutności uwagi wyrażają się w trudnościach w odnajdywaniu właściwego bodźca, tzn. dziecko nie jest w stanie znaleźć odpowiedniego miejsca na kartce zeszytu, w książce, gdy czyta – opuszcza fragmenty tekstu.

Rękę prowadzi wzrok

Koordynacja wzrokowo-ruchowa jest zdolnością do zharmonizowania ruchów gałek ocznych z ruchami całego ciała lub którejś z jego części. Gdy osoba z prawidłowo funkcjonującym aparatem wzrokowym sięga po jakiś przedmiot to jej ręką kieruje wzrok. Podobnie zmysł wzroku kieruje ruchami nóg, kiedy biegniemy, kopiemy piłkę, skaczemy, omijamy przeszkodę. Sprawne wykonywanie niemal każdej czynności zależne jest od dobrze rozwiniętej koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Percepcja wzrokowa i koordynacja wzrokowo-ruchowa – przykłady ćwiczeń

dopasowywanie elementów do otworów „wkładanki” (można wykorzystać “wkładanki” kupione w sklepie, albo zrobić je wspólnie z dzieckiem, np. z ciastoliny/masy solnej, przy użyciu foremek do ciasta – wyciśnięte z foremki kształty odkładamy na tacę, zostawiamy ciastolinę/masę solną z otworami, następnie dopasowujemy kształty do odpowiednich otworów;

rozcięcie i składanie w całość pociętych na części obrazków (można wykorzystać kartki pocztowe, plakaty z dziecięcych czasopism, kalendarze itp.). Liczbę elementów do złożenia należy dostosować do wieku i możliwości dziecka. Dodatkową korzyść przyniesie dziecku samodzielne rozcięcie obrazka wzdłuż narysowanej linii, a dopiero potem złożenie go w całość;

składanie pociętych figur z papieru;

nakładanie klocków na patyk pod kontrolą wzroku;

nawlekanie guzików, koralików, makaronu na drucik czy sznurek;

przypinanie klamerek do tektury (wspólnie z dzieckiem malujemy ściany kartonu, każdą na inny kolor, najlepiej w kolorze spinaczy/klamerek, jakie mamy w domu; następnie dziecko przypina spinacze do bielizny w kolorze czerwonym do ściany w takim samym kolorze; możemy wprowadzić element matematyki – 3 spinacze czerwone, 2 spinacze żółte, o 1 spinacz zielony mniej niż suma spinaczy żółtych);

zbieranie i wrzucanie drobnych elementów do pojemników (segregowanie guzików, kolorowej fasoli, makaronów – pamiętajmy o bezpieczeństwie podczas tej zabawy – dzieci lubią wkładać małe przedmioty do nosa, ucha);

układanie sekwencji elementów według wzoru – można układać kasztany, żołędzie, warzywa, owoce;

wyszukiwanie elementów w krajobrazie podczas spaceru (np.: „widzisz żółty samochód?”, „widzisz czarnego pieska?” itp.);

układanie obrazków i kompozycji z patyczków, wykałaczek, figur geometrycznych, według wzoru ułożonego przez rodzica;

rozpoznawanie treści obrazków ukazywanych: w dowolnym czasie, w krótkich ekspozycjach (zapamiętanie jak największej liczby przedmiotów znajdujących się na obrazku i wyliczenie ich zaraz po przerwie);

zachęcanie dziecka do wypowiadania się na temat ilustracji w książkach, gazetkach dziecięcych, zwracanie uwagi na szczegóły, wskazywanie nazwanych przez rodzica przedmiotów, postaci, roślin, zwierząt, itp.;

zapamiętywanie miejsca położenia przedmiotów (np.: zabawek na półce);

wyszukiwanie różnic między obrazkami i ukrytych szczegółów;

uzupełnianie niedokończonych rysunków według wzoru, przerysowywanie prostych kształtów według wzoru;

dorysowywanie na rysunku brakujących linii – dziecko uzupełnia rysunek tak, aby przedstawiał konkretny przedmiot, np.: dom, samochód, kubek itp.;

labirynty: dziecko wodząc palcem lub rysując linie, odszukuje właściwą drogę (taki labirynt można narysować na dużym arkuszu szarego papieru, a pokonać go np. prowadząc samochód, świecąc latarką);

Percepcja wzrokowa – gry i zabawy

dobieranie jednakowych obrazków: np.: gry „Memo”, „Domino obrazkowe” (wspólnie z dzieckiem można wykonać domino, obrazki do gry typu memo; dziecko może samodzielnie pokolorować coś, co narysuje/wydrukuje rodzic, następnie naklejacie obrazek na przygotowaną tekturkę i element gry gotowy);

wyszukiwanie na dużej planszy elementów prezentowanych na małych obrazkach (loteryjki obrazkowe);

układanie puzzli według wzoru lub bez wzoru;

zabawy typu „Co zniknęło?” z wykorzystaniem zabawek, obrazków (układamy 4-5 zabawek/obrazków na stole, prosimy dziecko o zamknięcie oczu, następnie chowamy jedną/dwie zabawki i prosimy dziecko, aby wskazało co zniknęło);

zabawy typu „Co się zmieniło?” z wykorzystaniem zabawek, obrazków (układamy 4-5 zabawek/obrazków na stole, prosimy dziecko o zamknięcie oczu, następnie zmieniamy położenie jednej/dwóch zabawek i prosimy dziecko, aby wskazało co się zmieniło); liczbę elementów dostosowujemy do możliwości dziecka;

zabawy konstrukcyjne;

zabawy z piłką: turlanie, toczenie piłek po dowolnie wybranej trasie, do drugiej osoby, po wyznaczonej trasie;

Percepcja słuchowa

Percepcja słuchowa to proces rozpoznawania, różnicowania, zapamiętywania, analizowania i syntetyzowania dźwięków.

Na percepcję słuchową składają się:

słuch fizjologiczny – możliwość słyszenia dźwięków z otoczenia za pomocą narządu słuchu

słuch fonematyczny (słuch fonemowy, mowny) – zdolność do rozpoznawania i różnicowania dźwięków mowy (najmniejszych elementów składowych wyrazów czyli fonemów)

analiza słuchowa – umiejętność wyodrębniania z potoku mowy: zdań, w zdaniach – wyrazów, w wyrazach – sylab, a w sylabach – głosek, z zachowaniem ich kolejności

synteza słuchowa – scalanie głosek, sylab i wyrazów w określone, złożone układy słuchowe

pamięć słuchowa – pamięć długości wyrazów (liczby sylab i głosek oraz ich kolejności w wyrazie) oraz zdolność zatrzymywania w pamięci ciągów wyrazów (dni tygodnia, nazwy miesięcy po kolei, wiersze, piosenki)

Objawy zaburzeń percepcji słuchowej występujące u dzieci w wieku przedszkolnym

trudności w zapamiętywaniu, powtarzaniu trudnych wyrazów i dłuższych zdań

trudności w rozumieniu złożonych instrukcji i poleceń słownych

trudności w tworzeniu zdań i opowiadań

problemy z dokonywaniem analizy sylabowej i głoskowej wyrazów

opóźniony rozwój mowy

wady wymowy

mały zasób słów i agramatyzmy

trudności w różnicowaniu dźwięków mowy (głównie tych o podobnym brzmieniu) i określeniu ich położenia w wyrazie (na początku, na końcu, w środku)

trudności w zapamiętywaniu ciągów słownych, np. dni tygodnia, nazw miesięcy oraz treści wierszy i piosenek

trudności w syntetyzowaniu (scalaniu) sylab i głosek w wyrazie

specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu na dalszych etapach kształcenia.

trudności w rozumieniu złożonych instrukcji i poleceń słownych trudności w tworzeniu zdań i opowiadań problemy z dokonywaniem analizy sylabowej i głoskowej wyrazów opóźniony rozwój mowy wady wymowy mały zasób słów i agramatyzmy trudności w różnicowaniu dźwięków mowy (głównie tych o podobnym brzmieniu) i określeniu ich położenia w wyrazie (na początku, na końcu, w środku) trudności w zapamiętywaniu ciągów słownych, np. dni tygodnia, nazw miesięcy oraz treści wierszy i piosenek trudności w syntetyzowaniu (scalaniu) sylab i głosek w wyrazie specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu na dalszych etapach kształcenia.

Przykłady ćwiczeń rozwijających percepcję słuchową

rozpoznawanie źródła dźwięków (miejsca, odległości: blisko – daleko; ilości dźwięków: dużo – mało);

naśladowanie dźwięków, które wydaje rodzic;

uwrażliwianie słuchowe – dostarczanie dziecku różnorodnych bodźców słuchowych, słuchanie dźwięków nagranych na płycie, uwrażliwianie na dźwięki z najbliższego otoczenia, np. dzwonek telefonu, odgłos przelatującego samolotu, głos mamy;

wysłuchiwanie i rozpoznawanie dźwięków naturalnych: wysłuchiwanie dźwięków naturalnych dochodzących z najbliższego otoczenia, przyporządkowanie słyszanego dźwięku do obrazka;

rozpoznawanie dźwięków z otoczenia: instrumentów, głosów zwierząt, głosów ludzi, pojazdów, dźwięków urządzeń gospodarstwa domowego;

rozpoznawanie wytwarzanych dźwięków: uderzanie łyżeczką w szklankę, uderzanie pałeczką w szybę, uderzanie w drewno, stukanie w meble, uderzanie piłki (odbijanie piłki), uderzanie klockami o siebie, klaskanie, darcie papieru, gniecenie papieru, lanie wody;

słuchanie piosenek, wierszyków;

nauka na pamięć wierszy, piosenek i rymowanek;

ćwiczenia pamięci słuchowej: powtarzanie rytmów, powtarzanie sylab, powtarzanie cyfr, powtarzanie prostych i złożonych zdań;

łączenie w pary rymujących się nazw obrazków

tworzenie rymów do podanych słów

powtarzanie ciągów słownych np. pór roku (wiosna, lato, jesień, zima), dni tygodnia, miesięcy, nazw pewnych zbiorów przedmiotów ( np. czapka, szalik, buty, łyżka, nóż, widelec) powtarzanie cyfr.

Zabawy rozwijające percepcję słuchową

zabawy typu „Pokaż, kto się odezwał” – rodzic naśladuje odgłosy różnych zwierząt, dziecko wskazuje odpowiedni obrazek przedstawiający określone zwierzę (można do tego wykorzystać obrazki, pluszaki, figurki zwierząt itp.);

zabawa dla całej rodziny „Kto powiedział dzień dobry”. Dziecko jest odwrócone lub ma zasłonięte oczy. Jedna z osób mówi „dzień dobry”. Zadaniem dziecka jest odgadnięcie kto mówił;

zabawy rytmiczne z rymowankami, wyliczankami i krótkimi wierszykami – wypowiadanie treści z jednoczesnym wyklaskiwaniem lub tupaniem nogami lub podskakiwaniem;

zabawy typu „Klaszcz tak, jak ja” lub „Stukaj tak, jak ja” – dziecko powtarza wystukany lub wyklaskamy przez rodzica prosty rytm (można to tego wykorzystać klocki, łyżeczki, garnki, instrumenty muzyczne itp.);

zabawa „Jaka to melodia?” – rozpoznawanie przez dziecko znanych piosenek nuconych przez rodzica;

ćwiczenia analizy słuchowej: podział słów na sylaby poprzez wyklaskiwanie, wystukiwanie;

ćwiczenia syntezy słuchowej: dokonywanie syntezy sylabowej słów poprzez wskazywanie na obrazkach nazywanych przez dorosłego przedmiotów;

zabawa „Jakie słowo słyszysz?” – rodzic wypowiada słowo z podziałem na sylaby (np. lo-dy), dziecko odgaduje, jakie to słowo (w przypadku starszych przedszkolaków dzielimy proste słowa na głoski np. o-s-a);

różnicowanie słów podobnie brzmiących (np. domek-Tomek, półka-bułka, nos-noc) – rodzic wypowiada słowo i prosi dziecko o wskazanie odpowiedniego obrazka;

zabawa „Sylabowe porządki” – dziecko liczy sylaby w nazwach wybranych przedmiotów i wkłada do tych samych pudełek przedmioty, których nazwy mają jednakową liczbę sylab;

zabawa „Dokończ słowo” – rodzic toczy do dziecka piłkę, wypowiadając sylabę; dziecko mówi słowo zaczynające się tą sylabą i turla piłkę z powrotem do rodzica;

Percepcja wzrokowa i słuchowa mają znaczący wpływ na właściwy przebieg podstawowych umiejętności edukacyjnych dziecka. Dlatego istotne jest osiągnięcie dojrzałości tych obszarów, jeszcze przed pójściem dziecka do szkoły.

Literatura

Waszkiewicz „Obserwuje, mówię i rysuję. Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową” Frostig, D. Horne „Wzory i obrazki. Program rozwijający percepcję wzrokową. Poziom podstawowy”, Warszawa 1989 Podleśna „Gumowe ucho. Ćwiczenia percepcji słuchowej dla dzieci w młodszym wieku szkolnym”, Harmonia 2010; „Perskie oko. Ćwiczenia percepcji wzrokowej dla dzieci w młodszym wieku szkolnym”, Harmonia 2009 Małasiewicz „Sokoli wzrok. Ćwiczenia dla uczniów młodszych klas szkoły podstawowej z zaburzoną percepcją wzrokową”, Harmonia 2011 Tokarska, J. Kopała „Zanim będę uczniem” Wydawnictwo Edukacja Polska Sp. o. o., Warszawa 2009 Bogdanowicz, A. Adryjanek „Uczeń z dysleksją w szkole. Poradnik nie tylko dla polonistów” OPERON 2009

Percepcja wzrokowa – zaburzenia i ćwiczenia usprawniające

Percepcja wzrokowa to zdolność rozpoznawania i różnicowania bodźców wzrokowych, znajdujących się w polu widzenia. Zdolność tę nabywa się pomiędzy 3. a 8. rokiem życia. Gdy obserwuje się zaburzenia w tym zakresie, pojawiają się różne problemy nie tylko w nauce, ale i życiu codziennym. Co warto wiedzieć o percepcji wzrokowej?

Zobacz film: “Zawsze dokładnie zmywaj tusz. Historia 50-latki wywołuje ciarki”

1. Co to jest percepcja wzrokowa?

Percepcja wzrokowa jest zdolnością do rozpoznawania, różnicowania i interpretowania bodźców wzrokowych. Opiera się na doświadczeniach zdobytych w procesie uczenia się oraz będących efektem interakcji ze środowiskiem.

Na percepcję wzrokową składają się złożone procesy analizy i syntezy zachodzące w mózgu. Nie jest ona wyłącznie zdolnością do dokładnego spostrzegania (interpretacja bodźców wzrokowych dokonuje się nie na siatkówce, lecz w mózgu).

W czym przejawia się percepcja wzrokowa? W spostrzeganiu wielkości, barw i kształtów, ale również w zapamiętywaniu oraz wyobrażaniu sobie przedmiotów, zjawisk oraz relacji między nimi, jak również przeprowadzaniu różnych procesów. Wszystko to umożliwia zrozumienie rzeczywistości.

Wyróżnia się pięć aspektów percepcji wzrokowej. Mają one największe znaczenie dla rozwoju zdolności uczenia się u dzieci. Są to:

koordynacja wzrokowo-ruchowa,

stałość spostrzegania,

spostrzeganie figury i tła,

spostrzeganie stosunków przestrzennych.

spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni.

2. Od czego zależy percepcja wzrokowa?

Percepcja wzrokowa uzależniona jest od narządu wzroku i innych analizatorów, które znajdują się w mózgu, gdzie zachodzi interpretacja bodźców. Tym samym na percepcję składają się: koordynacja wzrokowo-ruchowa, pozwalająca harmonizować ruchy gałek ocznych z ruchami całego ciała, pamięć wzrokowa, to jest zdolność do utrwalania i przypominania sobie obrazów oraz różnych informacji.

3. Zaburzenia percepcji wzrokowej

Percepcja wzrokowo-ruchowa może zostać zaburzona z wielu powodów. Przyczyną mogą być uszkodzona kora mózgowa, niewłaściwie rozwinięte gałki oczne czy nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem mózgu. Zasadniczą kwestią w kontekście diagnozowania dziecka jest odróżnienie wad wzroku od zaburzeń w zakresie analizatora wzrokowego.

U niektórych dzieci z zaburzeniami percepcji wzrokowej stwierdza się różne nieprawidłowości rozwojowe, tak emocjonalne, jak i dotyczące funkcjonowania układu nerwowego. U niektórych nieprawidłowości wynikają z zaniedbań środowiskowych, jak również niepełnosprawności (jako skutek niedostatecznej ilości doświadczeń wzrokowych i językowych wpływających na rozwój percepcji wzrokowej).

Kiedy pojawiają się niedostatki i zaburzenia w obrębie percepcji wzrokowej, dostrzega się różnorakie trudności. Dotyczą one nie tylko problemów z nauką czytania, pisania czy liczenia, dysleksją, dysgrafią czy dysortografią. Okazuje się, że trudność sprawiają zabawy ruchowe czy prace plastyczne, orientacja w nowym otoczeniu, a także ocenianie wielkości czy odległości.

Dzieci opóźnione w rozwoju percepcji wzrokowej mają trudności w rozpoznawaniu przedmiotów, ustalaniu ich wzajemnego położenia w przestrzeni. Można powiedzieć, że postrzegają świat w sposób zniekształcony. Zdarza się, że u dzieci przejawiających opóźniony rozwój percepcji wzrokowej pojawiają się problemy natury emocjonalnej.

4. Ćwiczenia percepcji wzrokowej

To dlatego tak ważne są ćwiczenia percepcji wzrokowej. Jej usprawnianie przydaje się wszystkim dzieciom, niezależnie od tego, czy mają zaburzenia związane z przetwarzaniem bodźców przesyłanych do mózgu, czy też nie.

Terapia w przypadku dzieci, u których stwierdzono zaburzenia percepcji wzrokowej, powinna być rozplanowana przez pedagoga, we współpracy z lekarzami: psychologiem, okulistą czy neurologiem. Musi być systematyczna i długotrwała.

Najlepszym sposobem na doskonalenie percepcji wzrokowej są ćwiczenia poprzez zabawę. Warto wykorzystać takie materiały dydaktyczne, jak: litery i wyrazy zapisane na karteczkach, piktogramy, ilustracje, figury geometryczne. Ważne, by ćwiczenia nie były nużące, a różnorodne. Bardzo ważne, by prowadzono je w przyjaznej atmosferze.

Jakie są najprostsze ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową? Doskonale sprawdzi się:

układanie memory,

segregowanie kolorowych klocków: pod względem barwy, kształtu czy wielkości,

segregowanie przedmiotów w grupy (auta, figurki, guziki),

układanie obrazków w ustalonej kolejności,

łączenie w pary takich samych symboli,

wskazywanie różnic między dwoma obrazkami,

rysowanie szlaczków,

dorysowywanie brakujących elementów na obrazkach,

łączenie kropek, tak aby powstał obraz,

labirynty literowe,

gra w domino,

układanie puzzli,

odszukiwanie na obrazkach z wieloma szczegółami wskazanych elementów,

układanie historyjek obrazkowych,

obrazkowe dyktando,

wykreślanki wyrazowe,

wyodrębnianie słów z ciągów liter.

Potrzebujesz konsultacji z lekarzem, e-zwolnienia lub e-recepty? Wejdź na abcZdrowie Znajdź Lekarza i umów wizytę stacjonarną u specjalistów z całej Polski lub teleporadę od ręki.

Ćwiczenia na koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową

Opis

Materiał opracowany w ramach projektu &;Szkoła dla każdego” współfinansowany przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

키워드에 대한 정보 ćwiczenia koordynacji wzrokowo słuchowo ruchowej

다음은 Bing에서 ćwiczenia koordynacji wzrokowo słuchowo ruchowej 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  Opóźniony Rozwój Mowy Orzeczenie O Niepełnosprawności | Opóźniony Rozwój Mowy - Dr Anna Żywot | Awangarda Logopedii #4 답을 믿으세요
See also  외국인 자기 소개 | 한국에 사는 어느 한 외국인! 한국어 자기 소개/ Introducing Myself In Korean 188 개의 자세한 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Koordynacja wzrokowo ruchowa

 • 동영상
 • 공유
 • 카메라폰
 • 동영상폰
 • 무료
 • 올리기

Koordynacja #wzrokowo #ruchowa


YouTube에서 ćwiczenia koordynacji wzrokowo słuchowo ruchowej 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Koordynacja wzrokowo ruchowa | ćwiczenia koordynacji wzrokowo słuchowo ruchowej, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment