Chrom Tworzy Kilka Różnych Tlenków Charakter Chemiczny | [Hpt2] Sắc Ký Lớp Mỏng 3207 명이 이 답변을 좋아했습니다

당신은 주제를 찾고 있습니까 “chrom tworzy kilka różnych tlenków charakter chemiczny – [HPT2] SẮC KÝ LỚP MỎNG“? 다음 카테고리의 웹사이트 ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 HIKARI 이(가) 작성한 기사에는 조회수 125회 및 좋아요 1개 개의 좋아요가 있습니다.

chrom tworzy kilka różnych tlenków charakter chemiczny 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 [HPT2] SẮC KÝ LỚP MỎNG – chrom tworzy kilka różnych tlenków charakter chemiczny 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

chrom tworzy kilka różnych tlenków charakter chemiczny 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Zadanie 426: Chemia 1. Zbiór zadań maturalnych wraz z …

Stosunek masy chromu do masy tlenu w tym tlenku wynosi 13:12. Wiemy, że Odpowiedź na zadanie z Chemia 1. Zbiór zadań maturalnych wraz z odpowiedziami …

+ 여기에 자세히 보기

Source: odrabiamy.pl

Date Published: 4/2/2021

View: 268

Matura 2015, Poziom Rozszerzony (Informatory CKE) Zadanie …

Aby to zrobić, powinniśmy pamiętać, że jeżeli pierwiastek tworzy kilka tlenków, przyjmując w nich różne stopnie utlenienia, charakter chemiczny tych tlenków …

+ 더 읽기

Source: maturabiolchem.pl

Date Published: 7/14/2022

View: 8301

Zadanko, stechiometria wzorów – Forum Biolog.pl

Zastanawiam się nad pewnym zadankiem: Mangan tworzy kilka tlenków, … Ustal wzór rzeczywisty takiego tlenku, w którym stosunek mas manganu …

+ 여기에 표시

Source: forum.biolog.pl

Date Published: 2/7/2021

View: 4806

Mangan tworzy kilka tlenków, w których jego wartościowość …

Ustal wzór chemiczny takiego tlenku, w którym stosunek mas manganu do tlenu wynosi w przybliżeniu 1:1 i określ charakter chemiczny tego tlenku i wyjaśnij d. Odp …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: zapytaj.onet.pl

Date Published: 3/3/2022

View: 5635

Dlaczego wraz ze zmianą stopnia utlenienia metalu w bloku d …

utlenienia na charakter chemiczny jego tlenku. … do tworzenia związków, w których występują na kilku różnych stopniach utlenienia.

+ 여기에 자세히 보기

Source: zpe.gov.pl

Date Published: 9/17/2022

View: 2649

Chrom i jego związki

właściwości fizyczne i chemiczne oraz zastosowania chromu i jego wybranych … tlenku chromu(VI) świadczy o jego charakterze kwasowym.

+ 여기에 보기

Source: biochemnalek.wordpress.com

Date Published: 11/25/2022

View: 3296

주제와 관련된 이미지 chrom tworzy kilka różnych tlenków charakter chemiczny

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 [HPT2] SẮC KÝ LỚP MỎNG. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

[HPT2] SẮC KÝ LỚP MỎNG
[HPT2] SẮC KÝ LỚP MỎNG

주제에 대한 기사 평가 chrom tworzy kilka różnych tlenków charakter chemiczny

 • Author: HIKARI
 • Views: 조회수 125회
 • Likes: 좋아요 1개
 • Date Published: 2022. 1. 7.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=vS-e0UsdWno

Matura Biolchem

Poprawna odpowiedź

a) Probówka I w doświadczeniach A i B: CrO.

Probówka II w doświadczeniach A i B: Cr 2 O 3 .

b) 1. zasadowe, kwasami

2. amfoteryczne, kwasami, zasadami

c) Doświadczenie A: Cr 2 O 3 + 2OH− + 3H 2 O → 2[Cr(OH) 4 ]−

Doświadczenie B: Cr 2 O 3 + 6H+ → 2Cr3+ + 3H 2 O

Wskazówki do rozwiązania zadania

a)

Opis przebiegu doświadczenia wskazuje, że z zasadą (roztworem wodorotlenku sodu) reaguje tylko jeden z badanych tlenków chromu (doświadczenie A), a z kwasem reagują oba tlenki (doświadczenie B). Wynika z tego, że jeden tlenek chromu reaguje i z zasadą, i z kwasem – ma więc charakter amfoteryczny, a drugi reaguje tylko z kwasem – ma więc charakter zasadowy. Tlenek reagujący z zasadą znajdował się w probówce II (doświadczenie). Musimy teraz rozstrzygnąć, czy był to tlenek CrO, czy Cr 2 O 3 . Aby to zrobić, powinniśmy pamiętać, że jeżeli pierwiastek tworzy kilka tlenków, przyjmując w nich różne stopnie utlenienia, charakter chemiczny tych tlenków zmienia się w miarę wzrostu stopnia utlenienia pierwiastka od zasadowego przez amfoteryczny do kwasowego. Wynika z tego, że charakter amfoteryczny ma ten tlenek chromu, w którym chrom przyjmuje wyższy stopień utlenienia, a więc Cr 2 O 3 , natomiast tlenek, w którym chrom przyjmuje niższy stopień utlenienia, czyli CrO, ma charakter zasadowy. Uzupełniając rysunek, musimy więc pamiętać, żeby w doświadczeniu A umiejscowić wzór CrO pod probówką I, a wzór Cr 2 O 3 – pod probówką II. Ponieważ w doświadczeniu B numery probówek I i II były przypisane takim samym tlenkom, jak w doświadczeniu A, oznacza to, że również w doświadczeniu B tlenek CrO znajdował się w probówce I, a tlenek Cr 2 O 3 – w probówce II.

b)

Rozważania przeprowadzone w części a) zadania dają odpowiedź w jego części b): tlenek chromu(II) wykazuje właściwości zasadowe, reaguje z kwasami; tlenek chromu (III) wykazuje właściwości amfoteryczne, reaguje z kwasami i zasadami.

c)

W obu doświadczeniach A i B w probówce oznaczonej numerem II znajdował się tlenek Cr 2 O 3 o właściwościach amfoterycznych. W reakcji tego tlenku z kwasem solnym (doświadczenie B) powstaje rozpuszczalny w wodzie chlorek chromu(III). Jonowy zapis równania tej reakcji jest następujący:

Cr 2 O 3 + 6H+ + 6Cl– → 2Cr3+ + 6Cl– + 3H 2 O.

Widzimy, że jony Cl– nie biorą udziału w reakcji, równanie reakcji możemy więc uprościć, odejmując od obu jego stron

6Cl– : Cr2O 3 + 6H+ → 2Cr3+ + 3H 2 O.

W reakcji tlenku chromu(III) z roztworem wodorotlenku sodu (doświadczenie A) również powstaje rozpuszczalna w wodzie sól, ale nie jest to chlorek chromu(III), ponieważ w powstającej soli chrom stanowi składnik anionu. Jest to anion kompleksowy, w którym liczba koordynacyjna jest równa 4. Wzór tego jonu najłatwiej wyprowadzić, pamiętając, że jeżeli tlenek chromu(III) jest amfoteryczny, to amfoteryczny jest również wodorotlenek chromu(III) o wzorze Cr(OH)3. W reakcji tego wodorotlenku z mocną zasadą powstaje taki sam jon kompleksowy chromu(III), jak w reakcji tlenku chromu(III) z zasadą: Cr(OH) 3 + OH– → [Cr(OH) 4 ]−.

Wobec tego równanie reakcji tlenku chromu(III) z roztworem wodorotlenku sodu ma następującą postać:

Cr 2 O 3 + 2Na+ + 2OH− + 3H 2 O → 2Na+ + 2[Cr(OH) 4 ]−.

Widzimy, że jony Na+ nie biorą udziału w reakcji, równanie reakcji możemy więc uprościć, odejmując od obu jego stron

2Na+ : Cr 2 O 3 + 2OH− + 3H 2 O → 2[Cr(OH) 4 ]−.

Uzyskujemy jego skróconą postać.

Zadanko, stechiometria wzorów

Post autor: adamantan » 9 lip 2015, o 18:37

Laura98 pisze: Hej. Zastanawiam się nad pewnym zadankiem:

“Mangan tworzy kilka tlenków, w których jego stopień utlenienia wynosi II, III, IV, VI lub VII. Ustal wzór rzeczywisty takiego tlenku, w którym stosunek mas manganu do tlenu wynosi w przybliżeniu 1:1.

MnO3 = 55g Mn:54g O

Mn2O7 = 110g Mn:112g O

W odpowiedziach jest napisane, że to tlenek manganu VII czyli opcja druga, ktoś może orientuje się i może mi powiedzieć dlaczego akurat chodzi o ten na VII stopniu utlenienia, a nie ten na VI? Nie wiem czy coś źle liczę czy odpowiedź do tego zadania to loteria?

2

7

Jest to jedno z źle dobranych wartości liczbowych. Ponieważ stosunek tam przedstawiony nie został poprawiony od lat, z uczniami zawsze go poprawiamy na 1:1,019. I teraz jest wszystko OK (Mn).Pragnę jeszcze tylko nadmienić, że nie istnieje tlenek manganu(VI). Podobnie nie istnieje odpowiedni kwas manganowy(VI). Ale jego sole już istnieją i jest to całkiem powszechne w chemii.

Mangan tworzy kilka tlenków, w których jego wartościowość wynosi II, III, IV, VI lub VII. Ustal wzór chemiczny takiego tlenku, w którym stosunek mas manganu do tlenu wynosi w przybliżeniu 1:1 i określ

MnxOy

m Mn : m O = 1:1

z mas molowych:

55x / 16y = 1

x / y = 16/55 => i teraz z tego trzeba sobie wynzaczyc x i y pamietajac, ze O jest zawsze dwuwart, a wart manganu masz podane.

Na pewno nei bedzie mangan dwuwart, bo to by wtedy było x:y jak 1:1

Gdybysmy sobie rozpisali wzory innych dlenków to x/ y miałby sie tak jak: 2/3 , 1/2 , 2/7

Czyli obastawimy 2/7, bo to najblizszy wynik.

chromu jest na 100% zasadowy. Drugi reaguje z woda tworzac kwas. (ale nei jestem pewana, czy to nei jakis wyjatek)

Proszę czekać… Proszę czekać…

Chrom i jego związki – Matura z biologii i chemii oraz studia, czyli jak zostać lekarzem…

Głównym celem nauki o chromie powinno być zapoznanie się z właściwościami chromu i jego związków.

Cele szczegółowe:

właściwości fizyczne i chemiczne oraz zastosowania chromu i jego wybranych związków

określanie charakteru kwasowo-zasadowego na podstawie poszczególnych stopni utlenienia i ich właściwości redukująco-utleniające

przewidywanie wpływu odczynu środowiska na trwałość związków chromu(VI)

CHROM

Chrom został odkryty w 1798 roku w minerale krokoicie PbCrO4 przez francuskiego chemika Louisa Vauquelina. Odkrywca nadał mu nazwę od greckiego „chroma” (barwa) ze względu na wielobarwność jego połączeń. Rudy chromu (chromit FeCr2O4, krokoit) wydobywa się głównie na południu Afryki i w krajach byłego ZSRR. Jest on trudnotopliwym , twardym metalem o srebrzystoszarej barwie i gęstości ok. 7,2 g/cm3. Zajmuje 18. miejsce pod względem rozpowszechnienia. Na powietrzu ulega pasywacji i z tego powodu jest używany jako powłoka antykorozyjna nakładana na przedmioty stalowe. Głównym zastosowaniem chromu (i pozostałych chromowców- molibdenu i wolframu) jest produkcja specjalnych gatunków stali- twardych i wytrzymałych nawet w wysokich temperaturach (takich stali używa się do wytwarzania narzędzi skrawających). Ponadto chrom jest cennym składnikiem stali nierdzewnych i kwasoodpornych oraz stopów oporowych stosowanych w spiralach grzejnych (chromonikielina). Również związki chromu znalazły wiele zastosowań. Tlenek chromu (III) to ceniony zielony pigment do barwienia szkła i ceramiki oraz składnik past polerskich do metali. Sole chromu (III) są używane jako garbniki do skór. Niewielka domieszka Cr2O3, zawarta w kryształach korundu Al2O3, powoduje powstanie cenionych kamieni szlachetnych- ciemnoczerwonych rubinów. Związki chromu (VI), chromian(VI) i dichromiany(VI) to popularne odczynniki używane jako utleniacze oraz pigmenty (żółceń chromowa).

CHROMIT

KROKOIT

Chrom to metal, położony w bloku d. Ma 24 elektrony. Z układu okresowego wiadomo, że znajduje się w 4 okresie – a więc posiada 4 powłoki elektronowe.

Konfiguracja

W przyrodzie wszystko dąży do tego aby mieć jak najmniejszą energie, bo jest to najkorzystniejsze. Tak samo elektrony, można to porównać z tym, że jeśli mamy do wyboru windę na 10 piętro i schody, to wybieramy jak już widne (bo tracimy miej energii wzbijając się w górę – na wyższą powłokę). Wiemy że na każdym poziomie orbitalnym (s,px, pz, py itp) mogą „latać” 2 elektrony, tak więc- jeżeli latają w parzę to jest im korzystnie ! ale jeżeli mają do wyboru cały poziom orbitalny dla siebie, albo latać z kolegą elektronem wolą latać same- dlatego w przypadku chromu następuje przeskok elektronu na 4s na nie zapełniony poziom orbitalny na orbitalu 3d – przecież to takie życiowe… Wolimy mieć całe łóżko dla siebie niż je dzielić z kimś (bo np. nam zabiera kołdrę) 🙂 Jeśli mowa o takim „przeskoku elektronu” to mówimy, że jest to promocja – wtedy atom uzyskuje trwalszą konfigurację elektronową.

Chrom jest to metalem, dlatego ma on tylko zdolność oddawania elektronów ( jest to logiczne bo sam tworzy kationy, a nie aniony):

jeśli odda wszystkie 6- będzie na VI stopniu

Teoretycznie jak popatrzymy na konfigurację elektronową sprzed stanu promocji to na ostatniej powłoce 4s posiada 2 elektrony dlatego

od razu nie robiąc promocji może oddać 2 elektrony z podpowłoki 4s – będzie na II stopniu

może oddać 3 elektrony: 2 pochodzą z podpowloki 4s oraz jeden z podpowłoki 3d – stopnień III

chrom może występować także na IV i na V stopniu, ale te związki są nietrwałe

Najtrwalsze kationy chromu to te na III i VI stopniu utlenienia.

Właściwości chemiczne chromu

1. Reakcja metalicznego chromu z kwasem solnym bez dostępu powietrza i przy dostępie powietrza

odczynniki: opiłki metalicznego chromu, roztwór HCl o stęż. ok. 10-20%, olej parafinowy

przebieg doświadczenia: Do dwóch próbówek nalewamy po kilka cm3 roztworu kwasu solnego i na jego powierzchnie jednej z nich wprowadzamy warstwę oleju parafinowego ( w celu odcięcia dostępu tlenu z powietrza). Wrzucamy do tych probówek opiłki.

obserwację: W probówkach wydzielają się pęcherzyki gazu. Roztwór w probówce z olejem parafinowym zabarwia się na błękitno, a w drugiej probówce barwa początkowo jest zielona, a następnie przechodzi w fioletową.

wnioski: Chrom już na zimno reaguje z HCl z wydzieleniem wodoru.

Przy braku dostępu do powietrza powstają jony chromu (II):

Przy dostępie do powietrza powstają trwałe jony chromu (III):

Zmiany barwy roztworu spowodowane są tworzeniem kompleksów jonów chromu (III) z wodą i anionami obecnymi w roztworze.

2. Reakcja metalicznego chromu z kwasem azotowym (V)

odczynniki: kawałek metalicznego chromu (blaszka, drut), roztwór 20% kwasu azotowego (V)

przebieg doświadczenia: Do probówki nalewamy po kilka cm3 kwasu azotowego(V) i wrzucamy kawałek chromu.

obserwację: Początkowo można było zaobserwować wydzielanie brunatnego dymu. Po jakimś czasie reakcje przestane zachodzić.

wnioski: Chrom w reakcji z kwasem azotowym(V) ulega pasywacji

Wniosek z tych 2 doświadczeń: chrom jest aktywnym metalem, ulega pasywacji

Charakter kwasowo-zasadowy chromu

1. Badanie chemicznego charakteru wodorotlenku chromu(II)

odczynniki: roztwór soli chromu(II), roztwór HCl (doświadczenie 1) i wodorotlenek sodu (1 mol/dm3)

przebieg doświadczenia: Do dwóch probówek z roztworami soli chromu (II) z przykrytymi warstwą oleju parafinowego (aby kationy chromu(II) nie uległy utlenieniu) wprowadzamy NaOH do otrzymania wyraźnego osadu. Następnie do jednej z probówek wkraplamy roztwór HCl, a do drugiej ponownie roztwór NaOH.

obserwacje: Brunatny osad ulega roztworzeniu po dodaniu HCl. Nie obserwuje się roztwarzania osadu w nadmiarze NaOH.

wnioski: Powyższe zachowanie wodorotlenku chromu(II) wyraźnie świadczy o jego zasadowym charakterze.

2. Badanie chemicznego charakteru wodorotlenku chromu(III)

odczynniki: Roztwór soli chromu(III) – chlorek/siarczan, roztwór HCl i NaOH o C=1 mol/dm3

przebieg doświadczenia: Do probówek z roztworami soli chromu (III) wprowadzono kroplami roztwór NaOH do otrzymania wyraźnego osadu. Następnie do jednej z probówek wkraplamy NaOH,a do drugiej HCl.

obserwacje: Szarozielony osad ulega roztworzeniu po dodaniu zarówno roztworu HCl jak i roztworu NaOH.

wnioski: Powyższe zachowanie wodorotlenku chromu(III) świadczy o jego amfoterycznym charakterze.

Reakcja z nadmiarem jonów wodorotlenkowych – tworzy się kompleks o LK równej 4

3. Reakcja tlenku chromu(VI) z wodą

odczynniki: tlenek chromu(VI)- substancja toksyczna, woda, papierek uniwersalny

przebieg doświadczenia: Do probówki wrzucamy klika kryształków tlenku chromu(VI), a następnie dodajemy kroplami wodę. Zawartość probówki mieszamy. Badamy odczyn roztworu z pomocą papierka wskaźnikowego.

obserwacje: Czerwone kryształki ulegają rozpuszczaniu w wodzie. Po rozcieńczeniu roztwór przybiera barwę żółtoczerwoną. Papierek uniwersalny zabarwia się na czerwono.

wniosek: Takie zachowanie tlenku chromu(VI) świadczy o jego charakterze kwasowym.

Charakter kwasowy związków chromu rośnie wraz ze wzrostem stopnia utlenienia.

Trwałość związków chromu(VI) w środowiskach o różnych odczynach

1. Badanie trwałości solu kwasów chromowych(VI) w środowiskach o różnych odczynach

odczynniki: roztwory: chromianu(VI) potasu, dichromian(VI) potasu, kwas siarkowy (VI), wodorotlenek potasu

przebieg doświadczenia: Do probówki zawierającej żółty chromian(VI) potasu dodajemy kroplami roztwór kwasu siarkowego(VI) aż do zmiany zabarwienia. Do probówki zawierającej pomarańczowy dichormian(VI) potasu dodajemy kroplami roztwór wodorotlenku.

obserwacje: Roztwór w probówce z chromianem(VI) potasu zmienia barwę z żółtej na pomarańczową,a w probówce z dichromianem(VI) potasu po dodaniu wodorotlenku następuje zmiana barwy z pomarańczowej na żółtą.

wnioski: Chromian(VI) sa trwałe w środowisku zasadowym, a dichromiany(VI) są trwałe w środowisku kwasowym.

Pamiętaj, że to nie są reakcje redox !!!

Takie zjawisko zachodzi pospolicie w śród kwasów metali 5. i 6. grupy na wysoki stopniach utlenienia. W miarę obniżania się pH roztworu następuje kondensacja anionów z wydzieleniem wody i tworzeniem polikwasów.

Utleniające właściwości związków chromu(VI)

1. Reakcja dichromianu(VI) potasu z siarczanem(IV) sodu w środowisku kwasowym

odczynniki: roztwory dichromianu(VI) potasu, siarczan(IV) sodu, kwas siarkowy(VI)

przebieg reakcji: Do probówki zawierającej dichromian(VI) potasu dodajemy niewielką ilość roztworu kwasu siarkowego(VI) (unikamy nadmiaru- możliwość rozkładu soli słabego kwasu), a następnie dodajemy roztwór siarczanu(IV) sodu

obserwacje: Roztwór w probówce zmienia barwę z pomarańczowej na zieloną

wnioski: Dichromian(VI) potasu utlenia siarczan(IV) sodu w środowisku kwasowym

Związki chromu(VI) sa utleniaczami.

Z porównania potencjałów półogniw redox

wynika, że:

związki chromu(VI) są silniejszymi utleniaczami w środowisku kwasowym niż w zasadowym (jak u manganu)

związki chromu(VI) są słabszymi utleniaczami niż związki managanu(VII) oczywiście w środowisku o takim samym odczynie

Trochę biologii

Chrom należy do mikroelementów. Jego jony znajdują się w centrach aktywnych wielu enzymów odpowiedzialnych za regulacje stężenia glukozy we krwi (można w aptece kupić chrom w tabletkach – dla osób które mają pociąg do słodyczy, listek max 5zł 😛 ), metabolizm węglowodanów i produkcję insuliny. Niedobór chromu w organizmie może prowadzić do zaburzeń pracy trzustki. Suplementy chromu stosowane są w wielu kuracjach odchudzających, ze względu na przyspieszenie metabolizmu cukrów i tłuszczów. Zapotrzebowanie na chrom wzrasta ze wzmożonym wysiłkiem fizycznym i umysłowym oraz diecie wysokowęglowodanowej. Bogatymi naturalnymi źródłami łatwo przyswajalnego chromu są produkty zbożowe z pełnego ziarna, ziemniaki, orzechy i drożdże.

Należy jednak pamiętać, że związki chromu jako metalu ciężkiego, są toksyczne dla organizmu. Najbardziej szkodliwe są związki chomu(VI), które mogą powodować choroby nowotworowe. Ponadto ze względu na silne właściwości utleniające, tlenek chromu(VI) oraz chromiany(VI) i dichromiany(VI) powodują uszkodzenia błon śluzowych oraz owrzodzenia skóry. Jeżeli chodzi o preparaty zwierające suplement chromu- najrozsądniej tak jak radzą nam w reklamach- „skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą”.

Zadania domowe:

1. Zbilansuj równania

2. W doświadczeniu zwanym wulkanem chemicznym poddano rozkładowi 0,5 mola dichormianu(VI) amonu. Oblicz ile dm3 azotu otrzymano w tym procesie. Obliczenia przeprowadź przyjmując, że temperatura wynosiła 27 stop. Cel. a ciśnienie 1000 hPa

3. W celu otrzymania dichormianu(VI) amonu przeprowadzono reakcję 10 g tlenku chromu(VI) z nadmiarem wody amoniakalnej. Otrzymano 9g soli. Oblicz wydajność procesu

4. Oblicz procentowe zawartości chromu i wody w ałunie chromowo-postasowym o wrzorze KCr(SO4)2 * 12H2O

5. Ile kilogramów glinu potrzeba do otrzymania 10 kg chromu metodą aluminitermiczną z tlenku chromu(III)? Wydajność procesu wynosi 90%

6. Oblicz , jak długo mus trwać elektrolityczne chromowanie przedmiotu stalowego o powierzchni 120 cm2 prądem o natężeniu 5A tak, aby otrzymać waertwę chromu o grubości 0,1mm. Jako elektrolit stosuje się zakwaszony roztwór siarczanu(VI) chromu(III), gęstość chormu wynosi 7,2g/cm3.

7. Napisz równania reakcji przebiegających wg schematu

źródła:

1. A. Bielański, Podstawy chemii nieroganicznej t. 2, PWN 2007

2. T. Lipiec, Z. Szmal, Chemia nalityczna z elementami analizy instrumentalnej, PZWL 1980

3. J. Gałecki, M. Michalski, Chemia ogólna nieroganiczna, WSiP 1981

4. P. Masztalerz, Chemia organiczna, PWN 1984

5. K. Kacprzak, Chrom mało znany, Kurier chemiczny nr 4 (10), 1992

6. I. Orlińska, Chrom i jego związki, Chemia w szkole, 3-2009

PS : Jeśli podoba Wam się to co tu się dzieje od jakiegoś czasu to zapraszam na FANPAGE BIOCHEMNALEK

키워드에 대한 정보 chrom tworzy kilka różnych tlenków charakter chemiczny

다음은 Bing에서 chrom tworzy kilka różnych tlenków charakter chemiczny 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  자기 차량 손해 미가입 | 자동차 보험료를 절반 이상으로 줄이는 방법!! / 자기손해보험 들지 말고 Xx보험을 들어야합니다. 21463 좋은 평가 이 답변
See also  좋은 놈 나쁜 놈 이상한 놈 다시 보기 | The Good - The Bad - The Weird -(2008) Full Movie With English Subtitle 8849 투표 이 답변

See also  Ptak Z Rodziny Jastrzębiowatych Krzyżówka | Kaczka Krzyżówka 20040 명이 이 답변을 좋아했습니다

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 [HPT2] SẮC KÝ LỚP MỎNG

 • 동영상
 • 공유
 • 카메라폰
 • 동영상폰
 • 무료
 • 올리기
[HPT2] #SẮC #KÝ #LỚP #MỎNG


YouTube에서 chrom tworzy kilka różnych tlenków charakter chemiczny 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 [HPT2] SẮC KÝ LỚP MỎNG | chrom tworzy kilka różnych tlenków charakter chemiczny, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment