Art 37 Ustawy O Finansach Publicznych A Rodo | Xlviii Sesja Rady Miejskiej W Aleksandrowie Łódzkim. 27 Styczeń 2022R. 빠른 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “art 37 ustawy o finansach publicznych a rodo – XLVIII sesja Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim. 27 Styczeń 2022r.“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim 이(가) 작성한 기사에는 조회수 47회 및 좋아요 없음 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

art 37 ustawy o finansach publicznych a rodo 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 XLVIII sesja Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim. 27 Styczeń 2022r. – art 37 ustawy o finansach publicznych a rodo 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

art 37 ustawy o finansach publicznych a rodo 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Art. 37. – [Upublicznianie niektórych danych dotyczących … – Lex

– [Upublicznianie niektórych danych dotyczących samorządowej gospodarki finansowej] – Finanse publiczne. Pełna treść. Dziennik Ustaw …

+ 여기에 더 보기

Source: sip.lex.pl

Date Published: 1/24/2021

View: 6593

Generalny Inspektor Ochrony Danych osobowych – GIODO

Zgodnie z aktualnie obowiązującym art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f) ustawy o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do …

See also  Modele Przedstawiają Cząsteczki Dwóch Kwasów | Modele Przedstawiają Cząsteczki Dwóch Kwasów Tlenowych Siarki. Otocz Kółkiem Resztę Kwasową A Nast.. 최근 답변 74개

+ 여기에 표시

Source: archiwum.giodo.gov.pl

Date Published: 10/24/2022

View: 783

Art. 37. fin. publ. – Ustawa o finansach publicznych – LexLege

Art. 37. fin. publ. – Ustawa o finansach publicznych – 1. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do publicznej wiadomości w terminie: 1) do końca …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: lexlege.pl

Date Published: 4/17/2022

View: 7740

Wykazy – art.37 ustawy o finansach publicznych

Na podstawie Art. 37 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.869 z późn.zm.) …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.kluczbork.eu

Date Published: 8/25/2022

View: 994

Informacja zgodnie z art. 37 ustawy o finansach publicznych

Informacja roczna sporządzona na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy obejmująca m.in. wykonanie budżetu i udzielone ulgi podatkowe oraz udzielona pomoc …

+ 여기에 더 보기

Source: bip.um.slupsk.pl

Date Published: 2/24/2021

View: 3750

Informacje na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych

Informacja Zarządu Województwa Mazowieckiego zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 t.j. z dnia …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: mazovia.pl

Date Published: 11/25/2021

View: 9014

Informacja z art. 37 Ustawy o finansach publicznych

Zobowiązania, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych;; Dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty …

+ 여기에 더 보기

Source: www.bip.gminababoszewo.pl

Date Published: 1/20/2021

View: 1852

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Dygowo

RODO. Klauzula informacyjna ADO UG dla osób od których pozyskano dane … Publikacja informacji na podst. art.37 ustawy o finansach publicznych.

+ 여기에 보기

Source: bip.dygowo.pl

Date Published: 1/22/2021

View: 4087

Informacja na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach …

Informacja na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych za I kw. 2021 roku. Informacja …

+ 여기에 보기

Source: bip.powiatkamienski.pl

Date Published: 2/28/2022

View: 241

Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych

Wszelkie prawa do programu SYSTEMDOBIP.PL stanowią własność E – LINE SYSTEMY INTERNETOWE Tadeusz Kozłowski. Jakiekolwiek ich naruszenie może skutkować …

+ 여기에 표시

Source: bip.gmina-ilawa.pl

Date Published: 4/19/2022

View: 2833

주제와 관련된 이미지 art 37 ustawy o finansach publicznych a rodo

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 XLVIII sesja Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim. 27 Styczeń 2022r.. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

XLVIII sesja Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim. 27 Styczeń 2022r.
XLVIII sesja Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim. 27 Styczeń 2022r.

주제에 대한 기사 평가 art 37 ustawy o finansach publicznych a rodo

 • Author: Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim
 • Views: 조회수 47회
 • Likes: 좋아요 없음
 • Date Published: 2022. 1. 30.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=dN_LXjrZkLA

[Upublicznianie niektórych danych dotyczących samorządowej gospodarki finansowej]

1.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do publicznej wiadomości w terminie:

do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału – kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60;

2)

o którym mowa w art. 38 – informację obejmującą:

a) dane dotyczące wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w poprzednim roku budżetowym, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki,

b) kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,

c) kwotę zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4,

d) kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego,

e) wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą,

f) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,

Art. 37. fin. publ.

1.

1)

do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału – kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym,

2)

o którym mowa w art. 38 informacje ogłaszane w “Monitorze Polskim”, – informację obejmującą:

a) dane dotyczące wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w poprzednim roku budżetowym, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki,

b) kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych, ust. 1 pkt 2,

c) kwotę zobowiązań, o których mowa w art. 72 państwowy dług publiczny, ust. 1 pkt 4,

d) kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego,

e) wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą,

f) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,

g) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do publicznej wiadomości w terminie:

Wykazy – art.37 ustawy o finansach publicznych

a)

dane dotyczące wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w poprzednim roku budżetowym, w tym kwotę deficytu

a) dane dotyczące wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w poprzednim roku budżetowym, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki,

b) kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,

c) kwotę zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4,

d) kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego,

e) wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą,

f) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,

Informacje na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2021 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia (w zakresie należności cywilnoprawnych).

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Baboszewie

Twoje imię i nazwisko, pseudonim lub nazwa instytucji*:

Twój adres (miejsce zamieszkania lub siedziba):

Twój adres e-mail *:

Treść zgłoszenia*:

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w celu przesłania uwagi, zgłoszenia. Administratorem danych osobowych jest operator niniejszej strony internetowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do osiągnięcia podanego celu.

Publikacja informacji na podst. art.37 ustawy o finansach publicznych

Najnowsze

informacje

Postanowienie- farma fotowoltaiczna o mocy do 4MW na działce Nr 157/6 obręb Stojkowo

Przebudowa drogi gminnej nr 887504Z Czernin- Bardy Etap I- odcinek 0,00 km – 0,830 km

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa sieci wodociągowej na działkach Nr 428, 391/7, 391/15 obręb Czernin

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Dygowo- zadanie częściowe nr 2

Konsultacje uchwały o utworzeniu instytucji kultury

Informacja na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych za I kw. 2021 roku.

Informacja Wydziału Komunikacji i Transportu

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż rezerwacji terminu wizyty w Wydziale Komunikacji i Transportu można dokonać pod numerem telefonu 91 3823921 lub 91 3823932 w sprawie rejestracji pojazdów oraz pod numerem telefonu 91 3823920 w sprawie praw jazdy.

키워드에 대한 정보 art 37 ustawy o finansach publicznych a rodo

다음은 Bing에서 art 37 ustawy o finansach publicznych a rodo 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  어스 앵커 인장 시험 | 어스앵커인장시험 최근 답변 78개
See also  천안 건강 검진 병원 | 건강검진 내게 맞는 병원 선택 꿀팁 ! 선택 기준 듣고, 더이상 고민하지 마세요 ! 답을 믿으세요

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 XLVIII sesja Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim. 27 Styczeń 2022r.

 • 동영상
 • 공유
 • 카메라폰
 • 동영상폰
 • 무료
 • 올리기

XLVIII #sesja #Rady #Miejskiej #w #Aleksandrowie #Łódzkim. #27 #Styczeń #2022r.


YouTube에서 art 37 ustawy o finansach publicznych a rodo 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 XLVIII sesja Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim. 27 Styczeń 2022r. | art 37 ustawy o finansach publicznych a rodo, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment