Art 3 Pkt 8 Prawa Budowlanego | 3 Rzeczy, Których Prawdopodobnie Nie Wiesz O Dużej Nowelizacji Prawa Budowlanego 100 개의 정답

당신은 주제를 찾고 있습니까 “art 3 pkt 8 prawa budowlanego – 3 rzeczy, których prawdopodobnie nie wiesz o dużej nowelizacji prawa budowlanego“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 oprawiebudowlanym 이(가) 작성한 기사에는 조회수 1,361회 및 좋아요 30개 개의 좋아요가 있습니다.

art 3 pkt 8 prawa budowlanego 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 3 rzeczy, których prawdopodobnie nie wiesz o dużej nowelizacji prawa budowlanego – art 3 pkt 8 prawa budowlanego 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

19 września br. wchodzi w życie duża nowelizacja prawa budowlanego. W nagraniu o kilku istotnych, a jednocześnie nieoczywistych, kwestiach, których na pierwszy rzut oka nie widać w zmienionej ustawie.
Poradniki, o dużej nowelizacji prawa budowlanego: https://oprawiebudowlanym.pl/sklep/produkt/nowelizacja-prawa-budowlanego-2020-czesc-1-2-06-2020-k
Materiał o błędach w prawie budowlanym: https://oprawiebudowlanym.pl/2020/05/prawo-budowlane-19-wrzesnia-bledami.html
Wersja tekstowa nagrania: https://oprawiebudowlanym.pl/2020/08/3-rzeczy-duzej-nowelizacji-prawa-budowlanego.html
Facebook: https://www.facebook.com/oprawiebudowlanym
Instagram: https://www.instagram.com/oprawiebudowlanym/

art 3 pkt 8 prawa budowlanego 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego (remont) – Paweł Wrześniewski

Jak brzmi ustawowa definicja remontu? Oto treść art. 3 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane. Komentarz do przepisów.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.pwrz.pl

Date Published: 10/17/2022

View: 1384

Ustawa – Prawo budowlane – Akt prawny

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 5 i 6: 1) z tytułu kwalifikowania nie przekracza 33% …

+ 여기에 보기

Source: isap.sejm.gov.pl

Date Published: 11/6/2022

View: 6624

Artykuł 3 Prawo budowlane

Artykuł 3 Prawo budowlane · obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt · budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany …

+ 여기에 자세히 보기

Source: www.prawo-budowlane.info

Date Published: 7/29/2022

View: 9602

Art.3. Prawo budowlane – Gamma

Art.3. Prawo budowlane. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Nowelizacja prawa budowlanego w 2020 (łącznie ze zmianami, które wejdą w 2 połowie …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.projektgamma.pl

Date Published: 2/11/2021

View: 7529

Pojęcia remontu i odbudowy obiektu budowlanego w myśl …

3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – Dz. U. Nr 89, poz. 414 ze zm.), lecz odbudowy (art. 3 pkt 6 tej ustawy) – tak w Wyroku Naczelnego …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: taxfin.pl

Date Published: 10/7/2021

View: 5787

prawo budowlane – Rozdział 1. Przepisy ogólne

Art. 8. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, dodatkowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki służące bezpieczeństwu lub …

+ 여기에 표시

Source: architektura.info

Date Published: 11/10/2022

View: 2022

Prawo budowlane po nowelizacji w kontekście wdrażania …

wyrobów budowlanych (art. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane). • budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, …

+ 여기를 클릭

Source: www.rpo.podkarpackie.pl

Date Published: 3/12/2021

View: 4635

NOWE PRAWO BUDOWLANE DLA INWESTORÓW

8 3 Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego … w art. 2 pkt 1 ustawy poprzez odesłanie do regulacji unijnej tj. art. 2 pkt 1.

+ 여기에 더 보기

Source: sklep.mustreadmedia.pl

Date Published: 3/16/2022

View: 5219

주제와 관련된 이미지 art 3 pkt 8 prawa budowlanego

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 3 rzeczy, których prawdopodobnie nie wiesz o dużej nowelizacji prawa budowlanego. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

3 rzeczy, których prawdopodobnie nie wiesz o dużej nowelizacji prawa budowlanego
3 rzeczy, których prawdopodobnie nie wiesz o dużej nowelizacji prawa budowlanego

주제에 대한 기사 평가 art 3 pkt 8 prawa budowlanego

  • Author: oprawiebudowlanym
  • Views: 조회수 1,361회
  • Likes: 좋아요 30개
  • Date Published: 2020. 8. 10.
  • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=6noUfsuxT0M

Prawo budowlane (remont)

Art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego (remont)

Spis treści

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

(…) remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym; (…)

[Zastrzeżenie]

“Roboty budowlane” to budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (por. art. 3 pkt 7 Prawa budowlanego). Jak więc widać popełniono tu – nie jedyny zresztą raz w komentowanej ustawie – błąd polegający na definiowaniu tego samego przez to samo (wychodzi bowiem na to, że remont to m.in. remont).

Zabieg legislacyjny wykorzystany w komentowanym przepisie to znakomity przykład sformułowania przed ustawodawcę tzw. definicji legalnej. Teoretycznie obowiązuje ona co prawda jedynie w ramach ustawy – Prawo budowlane, w praktyce jej zastosowanie bywa jednak szersze.

Pytania?

Komentarz dodano 4 listopada 2020 r.

Artykuł 3 Prawo budowlane

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej interpretacji Artykułu 3 Prawo budowlane, kliknij tutaj i opisz problem w formularzu na stronie. Przeanalizujemy sprawę i prześlemy niezobowiązującą wycenę.

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

Budynek usługowy na wąskiej działce Posiadam działkę, niestety działka jest wąska i ma szerokość tylko 13 metrów. Działka jest długa, ale wąska. Po jednej i po drugiej stronie działki brak zabudowań. Są pola uprawne. Planuję postawić budynek usługowy pod działalność gospodarczą – usługi z magazynem i biurem. Od strony granicy budynek nie musi posiadać okien…

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może ingerować w remont mieszkania? Posiadam mieszkanie – odrębną własność lokalu mieszkalnego w spółdzielni. Inspektor z administracji ze spółdzielni mieszkaniowej ingeruje w remont mojego mieszkania i po prostu na każdym kroku robi mi trudności. Proszę mi wyjaśnić, czy mam obowiązek zgłaszania remontu do spółdzielni mieszkaniowej? Czy inspektor może mi zakazać…

Wybudowanie szeregówki i podział domów na lokale Rozpoczynam z bratem projekt deweloperski. Działka posiada MPZP, który przewiduje możliwość budowy jednorodzinnej wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregową (maksymalnie 3 segmentów). Działka ma 1000 m 2 , natomiast MPZP przewiduje minimalny rozmiar działki 700 m 2 . Planujemy wybudowanie szeregówki składającej się z 3 segmentów, a następnie…

Tymczasowy budynek wybudowany na czas budowy domu – czy to samowola budowlana? Na działce, na której rozpocząłem budowę domu na podstawie pozwolenia na budowę, wybudowałem tymczasowy budynek gospodarczy, który ma służyć za zaplecze podczas budowy. Jest to konstrukcja drewniana postawiona na punktowych słupach betonowych ok. 60 cm nad ziemią, gdzie jedno pomieszczenie jest zabudowane (mieszkalne) o pow. 24 m 2 , a drugie to…

Budowa nowego domu w miejsce starego Posiadam stary, drewniany dom (gajówkę), który wymaga zburzenia, bo jest cały spróchniały. Nie jest to zabytek. Chciałabym na jego miejscu zbudować nowy drewniany dom. Planu zagospodarowania nie ma. Działka znajduje się w lesie, jest otoczona państwowym lasem. Plan geodezyjny działki zawiera drogę prywatną do działki, która przez las jest połączona…

Budowa bliźniaka lub domu jednorodzinnego dwulokalowego na niewielkiej działce Chciałbym wybudować bliźniaka lub budynek jednorodzinny dwulokalowy z zamiarem sprzedaży dwóm różnym osobom. Według planu mogę wybudować oba rodzaje, który rodzaj jest lepszy i czym się różni formalnie sprzedaż i potem własność pod kątem prawnym tak, żebyśmy i ja i klienci byli zadowoleni? Istnieje plan zagospodarowania…

Czy kontener morski ustawiony na bloczkach jest obiektem budowlanym? Czy kontener morski ustawiony na bloczkach betonowych, niezwiązany trwałe z podłożem, jest obiektem budowlanym? Oraz czy zadaszona przestrzeń między dwoma kontenerami (ok. 4 m) jest też obiektem budowlanym? Czy spawanie pękniętego, uszkodzonego zawiasu kontenera, w sytuacji awaryjnej, która groziła odpadnięciem drzwi tego kontenera, możemy uznać za…

Rozbiórka budynku po wygaśnięciu pozwolenia, jakie konsekwencje? W 2016 roku otrzymałem pozwolenie na rozbiórkę garażu, który był w fatalnym stanie – zaczął się po prostu walić do środka. Niestety kierownik budowy nie zgłosił rozpoczęcia robót, a garaż z opóźnieniem został rozebrany. Dysponuję dziennikiem rozbiórki zalegalizowanym w starostwie. Ważność pozwolenia na rozbiórkę upłynęła…

Prace remontowe zgodne z nowym Prawem budowlanym 2020 Proszę o poradę prawną dotyczącą Prawa budowlanego. Prace planowane są na październik, więc rozumiem, że do remontu należy przygotować się zgodnie z nowelizacją Prawa budowlanego z 06.03.2020 r. We własnościowym domu jednorodzinnym planowany jest remont – odświeżenie mieszkania. Planowe jest powiększenie okien – na chwilę…

Wymogi budowlane dla lokalu na przedszkole Wynajmuję lokal użytkowy pod przedszkole (budynek mieszkalny, na dole lokale użytkowe). Jestem na etapie jego przygotowywania do wymogów budowlanych w tym zakresie (wybicie otworu w ścianie zewnętrznej – nie jest to ściana nośna). Problem w tym, że architekt, który sporządza projekt, nie potrafi mi dokładnie określić, jaki ma to być…

Samowola budowlana na działce ROD Działkę wspólnie z żona nabyłem w 2005 r. Na działce znajdowała się altana, którą w 2017 r. zburzyłem i postawiłem po obrysie istniejącej nową z drewna o wymiarach 44 m 2 i wysokości 6 m oraz taras 12 m 2 bez żadnych dokumentów wyłącznie z nieoficjalną zgodą Zarządu, czyli pobudowałem altanę jako…

Wykonywanie projektów budowlanych przez studenta bez uprawnień Chciałbym założyć jednoosobową działalność – pracownię projektową, która świadczyłaby usługi wykonywania projektów budowlanych. Ze względu na to, że jestem jeszcze na studiach i nie posiadam stosowanych uprawnień, nie mogę raczej zaliczyć jej do PKD 71.11.z, jednak od osób znajdujących się w podobnej sytuacji dowiedziałem się, że…

Przebudowa domu bez zgłoszenia Chcę przebudować dom bez zgłoszenia. Powiększam powierzchnię zabudowy o 25 m 2 i chcę zabudować taras. Powierzchnia użytkowa zwiększy się o 50 m 2 . Jaka będzie opłata legalizacyjna? Budynek jest objęty planem zagospodarowania, a zmiana jest z nim zgodna. Powodem działania są protesty sąsiada.

Ogrodzenie działki rolnej i wykopanie studni Czy jest możliwość ogrodzenia działki rolnej oraz wykopania studni?

Wykucie otworu na drzwi w ścianie nośnej Rozpoczęliśmy właśnie remont mieszkania. Panowie budowlańcy przyszli, wykuli otwór na drzwi w ścianie, a po tygodniu przez kompletny przypadek okazało się, że jest to ściana nośna budynku (nie powiedzieli tego wcześniej). Panowie zamontowali nadproża, ościeżnice do drzwi itd. Co mogę zrobić, jakie groza mi konsekwencje za wykucie otworu na drzwi w ścianie…

Zalegalizowanie budowy domku letniskowego Chcę zalegalizować budowę domku letniskowego wybudowanego w latach 1993–1994. Zostałem ukarany grzywną za wyłączenie terenu z produkcji leśnej. Przy płatności pani powiedziała, że jeżeli zapłacę teraz, to zalegalizuję budowę i domek naniosą na plan.

Budowa domu na działce przeznaczonej pod zabudowę zagrodową przez nierolnika Chcę zakupić działkę budowlaną o powierzchni 2000 m 2 i wybudować na niej dwa wolnostojące domy jednorodzinne sąsiadujące ze sobą, lecz plan zagospodarowania przestrzennego rozgranicza działkę dosłownie w połowie na działkę pod zabudowę jednorodzinną mieszkaniową, a w drugiej połowie na działkę pod zabudowę zagrodową (no…

Domek letniskowy postawiony bez pozwolenia Zakupiłem działkę budowlaną, która kiedyś była działka rekreacyjna. Postawiono na niej domek letniskowy ok. 45 m 2 , z drewna, bez pozwolenia. Ten domek stoi już ze 25 lat. Czy jest możliwość, aby zalegalizować taki budynek w jakiś sposób?

Wydzielenie lokali – mieszkań w domu i ich najem Chcę zakupić dom jednorodzinny o powierzchni ok. 220 m 2 . Planuję wydzielić w nim ok. 4 lokale mieszkalne. Chcę je wynająć. Plan przewiduje zabudowę jednorodzinną z dopuszczalnymi usługami towarzyszącymi. Czy mam możliwość wynajmowania lokali–mieszkań? Czy należy do zgłosić gdzieś poza US? O czym jeszcze muszę pamiętać?

Najem krótkoterminowy a sposób użytkowania budynku Posiadam budynek jednorodzinny z dwoma lokalami mieszkalnymi. Chciałbym wynajmować te mieszkania turystom w charakterze najmu krótkoterminowego. Czy w tej sytuacji powinienem zmienić sposób użytkowania budynku według ustawy Prawo budowlane?

Powiększenie budynku podczas odbudowy zawalonej ściany, co na to inspekcja budowlana? W 2007 r. w wyniku silnych wiatrów wypadły mi wrota od stodoły wraz z fragmentami ściany. Wstawiając nowe wrota, powiększyłem powierzchnię budynku o około 10 m 2 . Wybudowałem nową ścianę zewnętrzną o szerokości 8 m i wysunąłem ją na zewnątrz (poza istniejący obrys budynku) o 1,3 m. W ten sposób powstała dodatkowa…

Budowa przy granicy działki po zmianie rozporządzenia w 2018 Od lat mój budynek stoi przy samej granicy działki z sąsiadem. Obecnie sąsiad chce do ściany mojego budynku dostawić trzy garaże, w których zamierza uruchomić warsztat samochodowy. Nie wyrażam na to zgody, gdyż obawiam się, że naprawy, jakie będzie wykonywał, będą zbyt hałaśliwe. Dlatego proszę go, aby odsunął się przynajmniej o 1 metr…

Usytuowanie otworów okiennych w remontowanym budynku Jestem inwestorem przeprowadzającym remont jednorodzinnego domu z lat dwudziestych i mam problem dotyczący usytuowania otworów okiennych w remontowanym budynku. Przed rozpoczęciem prac architekt przygotował projekt. Projekt został zgłoszony oraz uzyskał zgodę na realizację. Parapety okien oryginalnie znajdowały się na wysokości od 70 do 80 cm…

Kiedy kontener jest budynkiem gospodarczym? Za 3-4 lata rozpocznę budowę domu na swojej działce. Tymczasem chciałem ustawić na niej kontener morski o wymiarach 12 na 2,5 m. Miałbym w nim mały warsztat do majsterkowania i część socjalną – miejsce do wypicia herbaty i zmiany ciuchów. Dowiedziałem się, że nie mogę tego zrobić ot tak. Czy rzeczywiście muszę zgłosić kontener…

Wyburzenie ściany nośnej bez pozwolenia, konsekwencje Wyburzyłem ścianę nośną w mieszkaniu, zastępując ją podciągiem. O przebudowie została poinformowana przez sąsiada inspekcja nadzoru budowlanego. Trwa postępowanie i usłyszałem, że jest to samowola budowlana i że trzeba będzie ją zalegalizować albo wrócić do staniu poprzedniego. Wykonałem projekty, mam opinię ekspertów. Jakiej…

Odstępstwa od wymogu zachowania odpowiedniej odległości od granicy działki Istniejący od 30 lat budynek mieszkalny jednorodzinny jest zlokalizowany w odległości 1,20 m od granicy działki. Jako inwestor planuję zmianę konstrukcji dachu z czterospadowego na dwuspadowy. Kalenica będzie równoległa do granicy działki, a okap 60 cm od lica ściany (120 – 60 = 60, czyli mniej nić 100 cm). Chodzi więc o to, że…

Remont drogi prywatnej a pozwolenie na budowę Wraz z innymi mieszkańcami jestem współwłaścicielem drogi prywatnej. Jej stan jest fatalny. Nosimy się z zamiarem położenia na niej nakładki asfaltowej lub kostki. Prace remontowe tej drogi prywatnej zamierzamy sfinansować z własnych środków. Droga położona jest między dwoma drogami gminnymi. Nasze prace nie zmienią warunków wodno-prawnych….

Wydzielenie z całości domu części poddasza i piwnicy Czy właściciel domu jednorodzinnego może wyodrębnić z całości powierzchni domu wpisem do hipoteki część piwnicy/poddasza o pow. 19 m 2 ? Wydzielona część będzie wyraźnie odgrodzona od pozostałej powierzchni poddasza/piwnicy ścianami działowymi. Jestem zainteresowany zakupem piwnicy/poddasza z wyodrębnianym osobnym wpisem do hipoteki.

Dobudowa ganku przy domu Planuję dobudować ganek przy domu o powierzchni 12 m 2 – 1,5 m od granicy z sąsiadem. Byłby to ganek o konstrukcji drewnianej szkieletowej. Czy ściana od granicy może mieć luksfery, czy musi być całkowicie zabudowana? W ganku znajdowałyby się schody na poddasze mieszkalne i oczywiście wejście na parter. Czy jest to możliwe…

Rozbiórka drewnianej stodoły i postawienie budynku murowanego Jestem właścicielem starej, drewnianej stodoły, która obecnie nadaje się tylko do rozbiórki. Stodoła ta nie posiada fundamentu, posadowiona jest po prostu na kamieniach. Czy mogę w takim przypadku dokonać jej rozbiórki bez pozwolenia i czy w miejsce rozebranego obiektu mogę postawić budynek murowany, traktując powyższe jak remont istniejącego…

Wymiana rur gazowych a projekt przebudowy Wymieniłem rury gazowe w kuchni, nie zmieniając ich ułożenia (wymiana ze starych rur na nowe). Prace wykonała osoba ze stosownymi uprawnieniami. Spółdzielnia domaga się ode mnie projektu przebudowy. Zaznaczam, że poprzednia instalacja była w ogóle nieprzytwierdzona na stałe (rura po prostu wisiała). Czy jestem zobowiązany do okazania…

Zakup działki, na której jest staw Chcę kupić działkę, na której jest staw. W planie zagospodarowania jest to teren przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne. Problem w tym, że stawu nie ma ujętego na mapach geodezyjnych i obawiam się, że jest to samowola budowlana. Staw został wykopany prawie 20 lat temu. Dodam jeszcze, że w okolicy jest mnóstwo takich stawów. Jak…

Domek holenderski na nieruchomości rolnej Czy na działce rolnej mogę postawić domek holenderski nieprzekraczającą 35 m 2 ? Chciałbym, aby przyczepa stała w wybranym przeze mnie miejscu dłużej niż 180 dni. Nie jestem rolnikiem.

Montaż metalowych schodów zewnętrznych Mam pytanie w związku z montażem metalowych schodów zewnętrznych do budynku. Czy będzie potrzebne pozwolenie i projekt, czy wystarczy tylko zgłoszenie? Zamierzamy do balkonu na piętrze zamontować schody metalowe. Jest tam okno balkonowe, więc nie ma potrzeby poszerzania otworu – wystarczy wymienić je na drzwi.

Budynek niezgodny z przepisami budowlanymi dotyczącymi zacieniania Jesteśmy z mężem właścicielami domu jednorodzinnego. Na sąsiedniej działce powstaje aktualnie budynek mieszkalny, który według nas jest niezgodny z przepisami budowlanymi dotyczącymi zacieniania (słońce oświetla ścianę naszego domu najwyżej przez godzinę). Nie byliśmy stroną w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę…

Wniosek o przekwalifikowanie działki na tereny o innym przeznaczeniu – nieruchomość na terenach kolejowych Posiadam na terenach kolejowych nieruchomość – dawny dworzec, i chciałbym złożyć wniosek o przekwalifikowanie działki na tereny o innym przeznaczeniu. Zamierzam w ramach działalności gospodarczej prowadzić w tej nieruchomości wynajem krótkoterminowy apartamentów (5 oddzielnych apartamentów z kuchniami, każdy 4-osobowy, bez…

Jak sprawdzić, czy dom sąsiada wybudowany w granicy, powstał legalnie? Sąsiad podczas mojego 20-letniego pobytu za granicą postawił w granicy dom mieszkalny i kilka małych przybudówek. Przypuszczam, że jest to samowola budowlana z lat 1995-1998. Czy mógł dokonać legalizacji tego budynku bez mojej zgody? Przypominam sobie pismo z urzędu gminy sprzed kilku lat, że można zgłosić sprzeciw, ale, o ile dobrze…

Kiedy dom podzielony na mieszkania uznaje się za budynek mieszkalny wielorodzinny? Jest dom, który niegdyś był jednorodzinny, ale został podzielony na trzy lokale, z czego właścicielem dwóch z nich jestem ja (jest to obecnie jedno mieszkanie), a drugiego (czyli 1/3 budynku) jest moja siostra. Czy taki budynek klasyfikuje się jako mieszkalny wielorodzinny? Lokal siostry jest całkowicie pozbawiony wszystkich mediów i nie nadaje…

Zarzuty o nielegalną rozbiórkę budynku Dokonałem częściowej rozbiórki budynku w oparciu o art. 31 Prawa budowlanego. Katastrofalny stan budynku został określony w ekspertyzie wykonanej przez osobę uprawnioną. Nadzór budowlany wstrzymał mi rozbiórkę i kazał zabezpieczyć to co jeszcze zostało. W tej chwili mam zarzuty o nielegalną rozbiórkę budynku. Czy postąpiłem…

Kiedy należy uzyskać pozwolenie na użytkowanie instalacji gazowej? Na podstawie zgłoszenia do wydziału architektury adaptowałem mój biurowiec na hostel. Adaptacja polegała tylko na przystosowaniu pokoi biurowych na pokoje mieszkalne, hostelowe. Nie uległy zmianie elementy konstrukcyjne budynku ani jego wygląd zewnętrzny. Osobno uzyskałem z wydziału architektury pozwolenie na budowę instalacji gazowej wewnętrznej. Chodziło…

Przerobienie lokalu użytkowego na gabinet lekarski Zamierzam wynająć lokal użytkowy, w którym dotychczas było biuro, i otworzyć w nim gabinet lekarski. Pomieszczenie będzie wymagało drobnego przerobienia – postawienia ścianki z płyty gipsowej, przesunięcia WC, instalacji dodatkowej umywalki, wymiany drzwi wewnętrznych i podłogi. Nie będzie oczywiście żadnej ingerencji…

Budowa ogrodzenia wzdłuż drogi gminnej Planuję budowę ogrodzenia na działce, która jest moją własnością. Działka graniczy z drogą gminną. Chciałbym ustalić, w jakiej minimalnej odległości od granicy mojej działki z drogą gminną mogę wybudować ogrodzenie. Ogrodzenie będzie miało wysokość około 1,5 m i będzie wykonane z siatki ogrodzeniowej. Czy potrzebuje…

Jak wybudować tymczasowy budynek mieszkalny? W jaki sposób mogę wybudować legalnie tymczasowy budynek mieszkalny o powierzchni około 50 m 2 na własnej działce budowlanej? Na dzień dzisiejszy nie mam zgody energetyki na wybudowanie normalnego domu, ponieważ przez teren działki biegnie linia średniego napięcia, która nie wiadomo kiedy będzie przesunięta.

Przebudowa dachu domu usytuowanego w granicy – czy potrzebna zgoda sąsiada? Nieżyjący już sąsiad przed 50 laty otrzymał zgodę na budowę domu w granicy. Obecnie zamieszkująca w tym domu osoba, która nie jest właścicielem ani działki, ani tego domu, zmieniła konstrukcję i kształt dachu, wysuwając go na naszą stronę o 35 cm. Jako sąsiedzi nie zostaliśmy poinformowani o planowanych remontach czy rozbudowach….

Jak zalegalizować domek holenderski? Od 8 lat mam na działce budowlanej postawiony domek holenderski oraz barakowóz. Jak mam zalegalizować ten stan rzeczy w świetle przepisów prawa budowlanego? Obiekty te służą do celów rekreacyjnych od maja do października, mają podłączone media.

Kontrola na działce dotycząca domku holenderskiego Postawiłam rok temu domek holenderski na działce rolnej. Wczoraj otrzymałam zawiadomienie o kontroli na działce co do legalności obiektu budowlanego. Co robić? Wyjechać z domkiem z działki?

Samowolne utwardzenie drogi gminnej – jaka kara grozi? Mieszkaniec samowolnie, bez zgłoszenia i jakiegokolwiek pozwolenia utwardził odcinek drogi. Jest to droga gminna, wytyczona kilkanaście lat temu, ale nigdy nie była użytkowana (to po prostu łąka), ponieważ wjazdy do posesji wszyscy mieszkańcy mają od innej drogi, która jest aktualnie w budowie. Gmina ze względu na bezcelowość i koszty nie miała i nie ma…

Dobudowanie schodów zewnętrznych do domu Problem dotyczy dobudowy schodów zewnętrznych do domu, którego ja i były mąż jesteśmy współwłaścicielami. Jestem w trakcie podziału majątku i będą 2 oddzielne wejścia do domu. Powiedziano mi, że żeby dobudować kilka stopni do domu muszę przejść całą procedurę, jaką przechodzi się przy budowie domu, włącznie z projektem…

Zagospodarowanie działki rolnej, czyli na co zezwala ustawa o ochronie gruntów rolnych? Do mojej działki, na której wybudowałem dom, przylega działka rolna o wielkości 800 m 2 , której również jestem właścicielem. Do obu działek dochodzi droga; działka rolna w kształcie trójkąta dwoma bokami graniczy z polami uprawnymi. Pytania: czy mogę ogrodzić działkę rolną? Czy mogę na niej postawić wiatę? Czy wiata może…

Art.3. Prawo budowlane

Ilekroć wustawie jest mowa o:

1) obiekcie budowlanym –należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie zjego przeznaczeniem, wzniesiony zużyciem wyrobów budowlanych;

2) budynku –należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany zgruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty idach;

2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym –należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, wktórym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego ilokalu użytkowego opowierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;

3) budowli –należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane zgruntem tablice reklamowe iurządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne ipodziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, atakże części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych iinnych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny iurządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;

3a) obiekcie liniowym –należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, wszczególności droga wrazze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia itrakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio wziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable wniej zainstalowane oraz kable zainstalowane wkanale technologicznym nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego;

4) obiekcie małej architektury –należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, awszczególności:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,

b) posągi, wodotryski iinne obiekty architektury ogrodowej,

c) użytkowe służące rekreacji codziennej iutrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki;

5) tymczasowym obiekcie budowlanym –należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania wokresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia winne miejsce lub rozbiórki, atakże obiekt budowlany niepołączony trwale zgruntem,jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej iwystawowe, przekrycia namiotowe ipowłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, przenośne wolno stojące maszty antenowe;

5a) przenośnym wolno stojącym maszcie antenowym –należy przez to rozumieć wszelkie konstrukcje metalowe bądź kompozytowe, samodzielne bądź wpołączeniu zprzyczepą, rusztem, kontenerem technicznym, lub szafami telekomunikacyjnymi, posadowione na gruncie, wraz zodciągami, balastamiiinnymi elementami konstrukcji, instalacją radiokomunikacyjną iinfrastrukturą zasilającą, przeznaczone do wielokrotnego montażu idemontażu bez utraty wartości technicznej;

6) budowie –należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego wokreślonym miejscu, atakże odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego;

7) robotach budowlanych –należy przez to rozumieć budowę, atakże prace polegającena przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;7a)przebudowie –należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, wwyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, zwyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; wprzypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów wzakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego;

8) remoncie –należy przez to rozumieć wykonywanie wistniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, aniestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto wstanie pierwotnym;

9) urządzeniach budowlanych –należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane zobiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie zjego przeznaczeniem, jak przyłącza iurządzenia instalacyjne, wtym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, atakże przejazdy, ogrodzenia, place postojowe iplace pod śmietniki;

10) terenie budowy –należy przez to rozumieć przestrzeń, wktórej prowadzone są roboty budowlane wraz zprzestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;

11) prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane –należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający zprawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych;

12) pozwoleniu na budowę –należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego;

13) dokumentacji budowy –należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz zzałączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych ikońcowych, wmiarę potrzeby, rysunki iopisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne iksiążkę obmiarów, awprzypadku realizacji obiektów metodą montażu –także dziennik montażu;

14) dokumentacji powykonawczej –należy przez to rozumieć dokumentację budowy znaniesionymi zmianami dokonanymi wtoku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

15) terenie zamkniętym –należy przez to rozumieć teren zamknięty, októrym mowa wprzepisach prawa geodezyjnego ikartograficznego;

16) (uchylony)

17) (uchylony)

18) (uchylony)

19) organie samorządu zawodowego –należy przez to rozumieć organy określone wustawie zdnia 15grudnia 2000r. osamorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z2016r. poz.1725, z 2018 r. poz.1669 oraz z 2019 r. poz. 577 i 730);

20) obszarze oddziaływania obiektu –należy przez to rozumieć teren wyznaczony wotoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane ztym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

21) (uchylony)

22) (uchylony)

23) (uchylony)

Pojęcia remontu i odbudowy obiektu budowlanego w myśl przepisów ustawy Prawo budowlane.

Istota tej definicji zamyka się w rodzaju robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, ale wykraczających poza prace związane z bieżącą konserwacją, jednakże te roboty budowlane muszą być wykonywane w istniejącym obiekcie budowlanym. Tak więc, aby móc wykonać remont, musi istnieć obiekt budowlany w rozumieniu art. 3 pkt 1 tejże ustawy. Nie mamy do czynienia z remontem, jeśli roboty budowlane polegają na wykonaniu faktycznie nowego obiektu budowlanego, choć z wykorzystaniem elementów konstrukcyjnych pozostałych po innym obiekcie budowlanym, który uległ zniszczeniu. Wówczas inwestor dokonuje odbudowy, która zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 6 powyższej ustawy zalicza się do budowy ze wszystkimi tego konsekwencjami, w tym z obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, jak również ze skutkami prawnymi niedopełnienia wymaganych formalności.

Zarówno w definicji remontu, jak definicji odbudowy inny określony jest zakres wykonywanych robót budowlanych i przedmiot, którego dotyczą. Przy odbudowie mieszczącej się w definicji budowy powstaje fizycznie nowa substancja budowlana, z kolei przy remoncie dochodzi do odtworzenia substancji istniejącej jako obiekt budowlany. Najczęściej przy remoncie następuje wymiana poszczególnych elementów i zastąpienie ich nowymi, przy czym nie obejmuje to z reguły wszystkich elementów. Natomiast odbudowa to z reguły odtworzenie obiektu budowlanego po jego znacznym zniszczeniu, obejmującym często niemal całość, a rezultatem takich robót budowlanych jest nowy obiekt budowlany, zawierający elementy wykorzystane z poprzedniego obiektu.

Jak już wcześniej wskazano: jeśli roboty budowlane polegają na wykonaniu faktycznie nowego obiektu budowlanego, choć z wykorzystaniem elementów konstrukcyjnych pozostałych po innym obiekcie budowlanym, który uległ zniszczeniu, inwestor dokonuje nie remontu (art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – Dz. U. Nr 89, poz. 414 ze zm.), lecz odbudowy (art. 3 pkt 6 tej ustawy) – tak w Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Białymstoku z dnia 29 marca 2001 r. SA/Bk 852/00.

Nie ma zasadniczych przeszkód w wiązaniu także pojęcia odbudowy z jakimś odtworzeniem, jednakże oczywistym jest, że nie jest to ten sam rodzaj robót „odtworzeniowych”, jaki ma miejsce w przypadku remontu. Zasadnicza różnica wynika bowiem z występującego w przypadku odbudowy faktu uprzedniego w stosunku do samego aktu odtworzenia, rozebrania określonych (zużytych) fragmentów obiektu. Rozebranie takie wyklucza potraktowanie całości robót jako odtworzenie stanu pierwotnego o zakresie remontu, bowiem byłby to remont czegoś, co nie istnieje, jako że zostało właśnie rozebrane. To odtworzenie zatem, które obejmuje rozebranie, a następnie „odtworzenie właściwe”, wiąże się właśnie z pojęciem odbudowy (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 13 października 2011 r. II SA/Kr 443/11).

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa – Prawo budowlane, zwana dalej „ustawą”, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

Art. 2. 1. Ustawy nie stosuje się do wyrobisk górniczych.

2. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów odrębnych, a w szczególności:

1) prawa geologicznego i górniczego – w odniesieniu do obiektów budowlanych zakładów górniczych;

2) prawa wodnego – w odniesieniu do urządzeń wodnych;

3) o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – w odniesieniu do obiektów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów i obszarów objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych;

2) budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;

3) budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych, morskich turbin wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;

3a) obiekcie liniowym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable zainstalowane w kanalizacji kablowej, kable zainstalowane w kanale technologicznym oraz kable telekomunikacyjne dowieszone do już istniejącej linii kablowej nadziemnej nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego;

4) obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki;

5) tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, przenośne wolno stojące maszty antenowe;

5a) przenośnym wolno stojącym maszcie antenowym – należy przez to rozumieć wszelkie konstrukcje metalowe bądź kompozytowe, samodzielne bądź w połączeniu z przyczepą, rusztem, kontenerem technicznym, lub szafami tele-komunikacyjnymi, posadowione na gruncie, wraz z odciągami, balastami i innymi elementami konstrukcji, instalacją radiokomunikacyjną i infrastrukturą zasilającą, przeznaczone do wielokrotnego montażu i demontażu bez utraty wartości technicznej;

6) budowie – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego;

7) robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;

7a) przebudowie – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych para-metrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego;

8) remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym;

9) urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki;

10) terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;

11) prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych;

12) pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego;

13) dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu;

14) dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

14a) mapie do celów projektowych – należy przez to rozumieć mapę do celów projektowych w rozumieniu art. 2 pkt 7a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990);

14b) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej – należy przez to rozumieć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych w rozumieniu art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne;

15) terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;

16) (uchylony)

17) (uchylony)

18) (uchylony)

19) organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117);

20) obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

21) (uchylony)

22) (uchylony)

23) (uchylony)

Art. 4. Każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami.

Art. 5.

1. Obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:

1) spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych określonych w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), dotyczących:

a) nośności i stateczności konstrukcji,

b) bezpieczeństwa pożarowego,

c) higieny, zdrowia i środowiska,

d) bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów,

e) ochrony przed hałasem,

f) oszczędności energii i izolacyjności cieplnej,

g) zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych;

2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie:

a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników,

b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów;

2a) możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu;

3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego;

4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osoby starsze;

4a) minimalny udział lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osób starszych w ogólnej liczbie lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym;

5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy;

6) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

7) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską;

8) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej;

9) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej;

10) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.

2. Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właś-ciwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w ust. 1 pkt 1–7.

2a. W nowych budynkach oraz istniejących budynkach poddawanych przebudowie lub przedsięwzięciu służącemu poprawie efektywności energetycznej w rozumieniu przepisów o efektywności energetycznej, które są użytkowane przez jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, zaleca się stosowanie urządzeń wykorzystujących energię wytworzoną z odnawialnych źródeł energii oraz umożliwiających wytwarzanie energii z takich źródeł, a także technologie mające na celu budowę budynków o wysokiej charakterystyce energetycznej.

2b. W przypadku robót budowlanych polegających na dociepleniu budynku, obejmujących ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych tego budynku, należy spełnić wymagania minimalne dotyczące energooszczędności i ochrony cieplnej przewidziane w przepisach techniczno-budowlanych dla przebudowy budynku.

3. (uchylony)

4. (uchylony)

4a. (uchylony)

5. (uchylony)

5a. (uchylony)

5b. (uchylony)

6. (uchylony)

7. (uchylony)

8. (uchylony)

9. (uchylony)

10. (uchylony)

11. (uchylony)

12. (uchylony)

13. (uchylony)

14. (uchylony)

15. (uchylony)

Art. 51. (uchylony)

Art. 52. (uchylony)

Art. 5a.

1. W przypadku budowy obiektu liniowego, którego przebieg został ustalony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a także wykonywania innych robót budowlanych dotyczących obiektu liniowego, gdy liczba stron w postępowaniu przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do inwestora oraz właścicieli, użytkowników wieczystych i zarządców nieruchomości, jeżeli na tych nieruchomościach są lub będą wykonywane roboty budowlane.

Art. 6. Dla działek budowlanych lub terenów, na których jest przewidziana budowa obiektów budowlanych lub funkcjonalnie powiązanych zespołów obiektów budowlanych, należy zaprojektować odpowiednie zagospodarowanie, zgodnie z wymaganiami art. 5 ust. 1–2b, zrealizować je przed oddaniem tych obiektów (zespołów) do użytkowania oraz zapewnić utrzymanie tego zagospodarowania we właściwym stanie techniczno-użytkowym przez okres istnienia obiektów (zespołów) budowlanych.

Art. 7. 1. Do przepisów techniczno-budowlanych zalicza się:

1) warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie;

2) warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych.

2. Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, określą, w drodze rozporządzenia:

1) minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa dla budynków oraz związanych z nimi urządzeń;

2) właściwi ministrowie, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, dla obiektów budowlanych niewymienionych w pkt 1.

3. Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą określić, w drodze rozporządzenia:

1) minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa – dla budynków mieszkalnych;

2) właściwi ministrowie, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa – dla innych obiektów budowlanych.

4. Właściwi ministrowie, określając warunki techniczne, o których mowa w ust. 1, uwzględniają wymagania, o których mowa w art. 5 ust. 1–2b, oraz potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

Art. 8. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, dodatkowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki służące bezpieczeństwu lub obronności państwa, albo których przepisów, wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1, nie stosuje się do tych budynków, biorąc pod uwagę funkcję tych budynków oraz potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa lub obronności państwa.

Art. 9. 1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7. Odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego – ograniczenia dostępności dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, oraz nie może powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych.

2. Zgody na odstępstwo, po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, udziela albo odmawia udzielenia, w drodze postanowienia, organ administracji architektoniczno-budowlanej, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę albo decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

3. Wniosek do ministra, o którym mowa w ust. 2, w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo organ administracji architektoniczno-budowlanej składa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę albo decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Wniosek zawiera:

1) charakterystykę obiektu oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie – również projekty zagospodarowania tych nie-ruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy;

2) opinię organu wnioskującego wraz ze szczegółowym uzasadnieniem o konieczności wprowadzenia odstępstwa;

3) propozycje rozwiązań zamiennych;

4) w przypadku obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską – pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w zakresie wnioskowanego odstępstwa;

5) w przypadku odstępstwa od przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego:

a) ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz

b) postanowienie wyrażające zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869) – w przypadku obiektów budowlanych istotnych ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej;

6) w przypadku odstępstw dotyczących wymagań higienicznych i zdrowotnych – pozytywną opinię w zakresie proponowanych rozwiązań państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

3a. Wniosek w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo składa się w:

1) postaci papierowej albo

2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego, o którym mowa w ust. 3c.

3b. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo, w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070), mając na względzie konieczność zapewnienia przejrzystości danych zamieszczanych przy jego wypełnianiu.

3c. Formularz wniosku, o którym mowa w ust. 3a, w formie dokumentu elektronicznego minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa udostępnia pod adresem elektronicznym określonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.

4. Minister, o którym mowa w ust. 2, może uzależnić upoważnienie do wyrażenia zgody na odstępstwo od spełnienia dodatkowych warunków.

5. Odstępstwa, o którym mowa w ust. 1, nie dopuszcza się w postępowaniach, o których mowa w rozdziale 5a.

6. W przypadku nadbudowy, rozbudowy, przebudowy lub zmiany sposobu użytkowania istniejących obiektów budowlanych oraz w przypadku dostosowywania tych obiektów do wymagań ochrony przeciwpożarowej, w szczególności przy usuwaniu stanu zagrożenia życia ludzi, rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej stosuje się na podstawie zgody udzielonej w postanowieniu, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, bez wymogu uzyskiwania zgody na odstępstwo, o której mowa w ust. 2.

Art. 10. Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżel wyroby te zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych – również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.

Art. 10a. (uchylony)

Art. 11.

1. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, może określić, w drodze rozporządzenia, dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych w pomieszczeniach przeznaczonych dla zwierząt.

3. Właściwi ministrowie, wydając rozporządzenia, o których mowa w ust. 1 i 2, kierują się potrzebą zapewnienia ochrony zdrowia ludzi lub zwierząt.

———

1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Unii Europejskiej:

1) dyrektywy Rady 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wdrożenia minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach (ósma szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 245 z 26.08.1992, str. 6; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 71);

2) częściowo dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010, str. 13);

3) częściowo dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 16, z późn. zm.).

키워드에 대한 정보 art 3 pkt 8 prawa budowlanego

다음은 Bing에서 art 3 pkt 8 prawa budowlanego 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  엄마 친구 1 다시 보기 | 엄마 장례식장 화장실에서 다른남자와 요구를 즐기는 정신나간 부자집사모님 3418 투표 이 답변
See also  제 1 종 근린 생활 시설 | 사진으로 비교해보는 1종근생Vs2종근생 종류,업종 21433 명이 이 답변을 좋아했습니다

See also  아내 에 대한 보고서 | \"몸뚱이 보고 밥이 넘어가냐\" 암투병중인 아내에게 폭언한 남편과 딸이 죽었어도 이혼하길 바라는 유가족들 | 제보자들 Kbs 190620 방송 29228 좋은 평가 이 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 3 rzeczy, których prawdopodobnie nie wiesz o dużej nowelizacji prawa budowlanego

  • prawo budowlane
  • nowelizacja prawa budowlanego
  • zmiany w prawie budowlanym

3 #rzeczy, #których #prawdopodobnie #nie #wiesz #o #dużej #nowelizacji #prawa #budowlanego


YouTube에서 art 3 pkt 8 prawa budowlanego 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 3 rzeczy, których prawdopodobnie nie wiesz o dużej nowelizacji prawa budowlanego | art 3 pkt 8 prawa budowlanego, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment