Akademia Pana Kleksa Wydarzenia Nieprawdopodobne | Character Transformations, Mr. Inkblot’S Academy (Akademia Pana Kleksa) 205 개의 가장 정확한 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “akademia pana kleksa wydarzenia nieprawdopodobne – Character Transformations, Mr. Inkblot’s Academy (Akademia Pana Kleksa)“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.khunganhtreotuong.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 AngelikaCharacterDesign 이(가) 작성한 기사에는 조회수 279회 및 좋아요 4개 개의 좋아요가 있습니다.

akademia pana kleksa wydarzenia nieprawdopodobne 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Character Transformations, Mr. Inkblot’s Academy (Akademia Pana Kleksa) – akademia pana kleksa wydarzenia nieprawdopodobne 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

akademia pana kleksa wydarzenia nieprawdopodobne 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Akademia pana Kleksa (J. Brzechwa) – Opracowania.pl

Występują w niej postacie fantastyczne: Ambroży Kleks, szpak Mateusz, osoby z innych baśni, ożywiona lalka. Dzieją się wydarzenia fantastyczne, np.: uczniowie …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: opracowania.pl

Date Published: 9/26/2022

View: 7104

wydarzenia prawdopodobne i fantastyczne z akademi pana …

Akademia pana kleksa. Urządzenie które pozwalało panu kleksowi smoglądać w sny chłopców. Potrawy pana kleksa. Piegi które pan kleks …

+ 더 읽기

Source: zapytaj.onet.pl

Date Published: 8/11/2021

View: 2194

Akademia pana kleksa – Język polski – pracadomowa24.pl

wypisać muszę wydarzenia fantastyczne i realistyczne z tej książki. źródło:

+ 여기에 더 보기

Source: pracadomowa24.pl

Date Published: 11/12/2022

View: 1654

Język polski – Klasa 4 ARCHIWUM

Narratorem w baśni „Akademia Pana Kleksa” jest Adaś Niezgódka. P/F … Wyprawa Czerwonego Kapturka do babci to wydarzenie nieprawdopodobne. P/F.

+ 여기를 클릭

Source: sp12grudziadz.szkolnastrona.pl

Date Published: 1/8/2022

View: 2024

Repetytorium – szkoła podstawowa. Język polski, kl. 4-6

Akademia Pana Kleksa gAtuNek Akademia Pana Kleksa jest fantastycz‑ ną opowieścią … świat z magicznymi wydarzeniami (furtki do innych bajek, Akademia, …

+ 더 읽기

Source: www.greg.pl

Date Published: 7/4/2021

View: 9364

주제와 관련된 이미지 akademia pana kleksa wydarzenia nieprawdopodobne

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Character Transformations, Mr. Inkblot’s Academy (Akademia Pana Kleksa). 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Character Transformations, Mr. Inkblot's Academy (Akademia Pana Kleksa)
Character Transformations, Mr. Inkblot’s Academy (Akademia Pana Kleksa)

주제에 대한 기사 평가 akademia pana kleksa wydarzenia nieprawdopodobne

 • Author: AngelikaCharacterDesign
 • Views: 조회수 279회
 • Likes: 좋아요 4개
 • Date Published: 2021. 5. 24.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=6irLfuWW4kw

Akademia pana Kleksa (J. Brzechwa)

Czy „Akademia pana Kleksa” jest baśnią?

Ta książka ma wiele cech baśni. Występują w niej postacie fantastyczne: Ambroży Kleks, szpak Mateusz, osoby z innych baśni, ożywiona lalka. Dzieją się wydarzenia fantastyczne, np.: uczniowie składają wizyty w innych baśniach, kolorowe szkiełka i farby zamieniają się w potrawy, oko pana Kleksa leci na Księżyc. Sprawcą tych wszystkich wydarzeń jest Ambroży Kleks.

Pan Kleks korzysta z przedmiotów fantastycznych: powiększającej pompki, sennych lusterek, klucza do wszystkich baśni… (i innych).

Ale…

Baśń kończy się nieszczęśliwie. Akademia zostaje zniszczona. Dlaczego? Możliwe są różne odpowiedzi. Może przyszedł czas, aby pan Kleks stał się z powrotem cudownym guzikiem, a Mateusz mógł odzyskać swą ludzką postać? Chłopcy wyrośli z dzieciństwa. Ich wrażliwość i wyobraźnia zostały ukształtowane. Akademia nie jest im już potrzebna, będą dobrymi i mądrymi ludźmi. Świat baśni, marzeń, wiary w zwycięstwo dobra może zginąć w zetknięciu z bezdusznymi, nieczułymi maszynami (lalka Alojzy, ale i telewizor, i komputer, i magnetowid…).

Może więc „Akademia pana Kleksa” jest tylko snem, marzeniem Adasia? Możesz wybrać odpowiedź, która ci najbardziej trafia do przekonania. Masz do tego prawo. Możesz też wymyślić własną. Będzie dobra – to jedna z tajemnic literatury.

wydarzenia prawdopodobne i fantastyczne z akademi pana kleksa – zadania, ściągi i testy – Zapytaj.onet.pl

fantastyczne to Adaś przeniusł się do swojego psa. W krainie psów odliczali czas że jeak zaczną jeść pomnik z czekolady jest dzień a jak zkończą jest noc. Akademia pana kleksa. Urządzenie które pozwalało panu kleksowi smoglądać w sny chłopców. Potrawy pana kleksa. Piegi które pan kleks odczepiał i wymieniał na nowe. Pan kleks zamienił się w guzika.

a prawdopodobne to nie wiem

Proszę czekać… Proszę czekać…

Akademia pana kleksa

ZA BARDZO NIE PAMIĘTAM ALE NA PEWNO BĘDĄ TO :

CZARY PANA KLEKSA

ŚMIESZNE NAZWY ULIC NP.ULICA CZEKOLADOWA

ZAMIANA CHŁOPCA W PTAKA

ROBIENIE PRZEZ PANA KLEKSA OMLETÓW Z KOLOROWYCH SZKIEŁEK

UOSOBIENIE PTAKA

MOWA PTAKA BYŁA BARDZO SPECYFICZNA BO MÓWIŁ TYLKO OSTATNIE KOŃCÓWKI WYRAZÓW

OŻYWIANIE SPRZĘTÓW I ICH LECZENIE

PRZEMIENIENIE SIĘ PANA KLEKSA W GUZIK

ODWRÓCENIE ZAKLĘCIA

Z REALNYCH TO

ROZPOCZĘCIE DNIA BARDZO WCZEŚNIE O 5 RANO

NAUKA

ISTNIENIE UCZNIÓW

UCZUCIA KTÓRE IM TOWARZYSZYŁY

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Synów Pułku w Grudziądzu

Kl.4a,4b

Poniedziałek, 15.06.2020

Temat: Jakie środki poetyckie poznaliśmy w klasie czwartej? Utrwalenie pojęć, ćwiczenia w rozpoznawaniu.

Cele lekcji: uczeń zna rodzaje środków stylistycznych, rozpoznaje je i umie określić ich funkcję w tekście literackim.

Plan pracy:

Zacznijmy od przypomnienia sobie pojęcia : środki stylistyczne/środki poetyckie/ środki artystycznego wyrazu < to różne nazwy tego samego. Najczęściej spotyka się je w literaturze, głównie w poezji ( wierszach). Najprościej mówiąc to zabiegi językowe, które mają wywołać u odbiorcy pożądany efekt, np. wywołać uczucia, pobudzić wyobraźnię odbiorcy. W klasie czwartej poznaliście kilka takich środków. Przypominam je Wam poniżej. Uważnie je sobie przeczytajcie. Epitet- w tekście literackim to określenie przymiotnika ( najczęściej przymiotnik), dzięki niemu odbiorca łatwiej może sobie wyobrazić przedstawiane sytuacje, np. &;Tajna siła, gwiezdna noc”. Porównanie – to zestawienie dwóch rzeczy, osób, zjawisk , aby wskazać ich podobieństwo. Łącznikami są słowa: jak, jakby, niby, niczym, na kształt, np. blady jak ściana, usta niczym maliny. Ożywienie- nadanie przedmiotom, zjawiskom cech istot żywych, np. kamień biegnie, stół skacze. Uosobienie- nadanie zwierzętom, roślinom, przedmiotom, zjawiskom cech człowieka ( osoby- stąd uosobienie), np. słowik powiedział, lalka tęskniła. W zeszycie wykonajcie poniższe ćwiczenia. Podkreśl epitety: czerwona piłka , starszy pan, wesoła historia. Uporządkuj porównania: mrówka, jak, pracowity, niby, słońce, piłka. Wypisz uosobienie: słońce spogląda, wiatr szeptał, czas biegnie. Piątek, 19.06.2020 Temat : Przypominamy sobie pojęcia związane z tekstami literackimi. Cele lekcji: uczeń zna pojęcia : proza, narrator, świat przedstawiony, bohater, wydarzenia/postacie realistyczne i fantastyczne, dialog i monolog ; posługuje się nimi . Plan pracy: Zacznijmy od przypomnienia sobie pojęć, które wymieniłam w celach lekcji. Uważnie je sobie przeczytajcie. Proza- to sposób zapisu tekstu ; tekst ciągły, przeciwieństwo wiersza Narrator- ktoś, kto opowiada wydarzenia w tekście, może w nich uczestniczyć ( narracja pierwszoosobowa- ja, my) lub być obserwatorem ( narracja trzecioosobowa- on, ona, ono, oni, one) Bohater- postać, która bierze udział w wydarzeniach Świat przedstawiony- występuje w utworze literackim, tworzą go: czas i miejsce wydarzeń, bohaterowie oraz same wydarzenia Wydarzenia- inaczej zdarzenia, połączone ze sobą tworzą akcję Wydarzenia/ Postacie mogą być: realistyczne ( prawdopodobne, mogłyby zdarzyć się/istnieć w rzeczywistości) fantastyczne ( nieprawdopodobne, nie mogłyby zdarzyć się/istnieć w rzeczywistości ) Dialog- rozmowa co najmniej dwóch osób na określony temat Monolog- wypowiedź jednej osoby ( do siebie lub milczącego odbiorcy) Teraz czas na ćwiczenia. Do zeszytu wpiszcie numer oraz odpowiedź : P ( prawda) lub F ( fałsz). Wzór- 1.P Jedną z bohaterek książki &;Opowieści z Narnii” jest Łucja. P/F Szpak Mateusz to postać fantastyczna. P/F Jan Brzechwa jest autorem książki &;Tajemniczy ogród”. P/F Rozmowa Colina z Mary to dialog. P/F W &;Pani Twardowskiej” występuje postać fantastyczna. P/F Narratorem w baśni &;Akademia Pana Kleksa” jest Adaś Niezgódka. P/F W baśniach występują tylko wydarzenia realistyczne. P/F Mówiąca rybka to postać fantastyczna. P/F Wyprawa Czerwonego Kapturka do babci to wydarzenie nieprawdopodobne. P/F Wiersze najczęściej są pisane prozą. Kl.4a,4b Poniedziałek, 08.06.2020 Temat: Utrwalamy opis obrazu. Poznajemy twórczość Claude Moneta. Cele lekcji: uczeń poznaje postać malarza Claude’a Moneta i jego obrazy, utrwala plan opisu obrazu, układa zdania na temat. Plan pracy: Na początku lekcji zadam Wam pytanie: Czy wiecie kim był Claude Monet? Poszukajcie o nim informacji w różnych źródłach, zobaczcie jego obrazy. Do zeszytu wpiszcie notatkę: Oscar Claude Monet – XIX wiek, francuski malarz, twórca kierunku w sztuce- impresjonizmu. Podobają mi się jego obrazy: &;……..” , &;…………..”.( wypiszcie tytuły przynajmniej dwóch obrazów) Teraz przypomnę Wam, jak opisujemy obraz. Przeczytajcie sobie poniższe informacje. We wstępie: nazwij dzieło sztuki, podaj autora, miejsce ekspozycji, określ technikę wykonania ( spójrzcie na margines w podręczniku – są tam podane wszystkie informacje) W rozwinięciu: opisz tematykę obrazu, co widzisz na pierwszym planie (to, co widzisz najbliżej), na drugim planie (to, co widzisz dalej), , w tle( w głębi); zwróć uwagę na barwy ( które dominują na obrazie?); określ nastrój, jaki wywołuje dzieło (pogodny, radosny, ciepły, beztroski, spokojny, ponury, przygnębiający, chłodny, smutny, poważny, tajemniczy, uroczysty, podniosły, codzienny, zwykły). W zakończeniu: wyraź swoją opinię o dziele sztuki; jakie wrażenie na Tobie robi? Spróbuj wybranemu domownikowi ustnie opisać wybrany obraz Moneta korzystając z powyższego planu. Wtorek, 09.06.2020 Temat: Z wirtualną wizytą w muzeum- bogacenie słownictwa na temat. Cele lekcji: uczeń rozwija czynne i bierne słownictwo związane z tematem: muzeum, zwiedza wirtualnie wybrane przez siebie muzeum, opowiada o swoich wrażeniach. Plan pracy: Rozpoczniemy od wyjaśnienia , co to jest muzeum. Jakie muzea znacie, widzieliście? Przeczytajcie poniższą informację. Muzeum- to miejsce, w którym gromadzi się, bada oraz opiekuje obiektami posiadającymi wartość historyczną bądź artystyczną. Udostępnia się tam zwiedzającym zbiory muzealne, eksponaty (przedmioty wystawione na pokaz). Opiekuna zbiorów muzealnych nazywamy kustoszem. Muzealnik pracuje w muzeum i zajmuje się gromadzeniem i konserwacją zbiorów. W galeriach ( salach wystawowych) często prezentowane są kolekcje dzieł sztuki , np. malarstwa, rzeźby, rysunku, bądź też eksponaty historyczne. Powtórnie przeczytaj tekst z pkt.1. i wypisz z niego do zeszytu słowa związane z muzeum ( podkreśliłam je). Teraz zaproszę Was na wirtualny spacer po wybranych muzeach. Wybierzcie to muzeum, które chcielibyście zobaczyć. Podaję poniżej przykładowe muzea, które zapraszają do takich spacerów: Muzeum Zabawek w Kudowie Zdrój Kopalnia Soli w Wieliczce Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie Zamek krzyżacki w Malborku Muzeum Powstania Warszawskiego Musée d’Orsay w Paryżu British Museum w Londynie Można też zobaczyć inne. Do zeszytu wpiszcie nazwę muzeum, które wirtualnie zobaczyliście. Miłego zwiedzania. Środa,10.11.2012 Temat: Utrwalamy poznane pojęcia literackie związane z wierszem. Cele lekcji: uczeń uzupełnia, utrwala i systematyzuje wiedzę o budowie wiersza, posługuje się poznanymi pojęciami literackimi . Plan pracy: Na dzisiejszej lekcji chciałabym z Wami utrwalić pojęcia literackie, które wiążą się z wierszem. Przeczytajcie pojęcia zgromadzone poniżej i zastanówcie się, czy bez mojej pomocy umielibyście je wszystkie wyjaśnić. Podmiot liryczny- osoba mówiąca w wierszu o swoich uczuciach, przemyśleniach. Adresat – odbiorca wiersza, osoba, do której jest on skierowany. Nastrój utworu - uczucia, które towarzyszą podmiotowi lirycznemu oraz które wywołuje w czytelniku wiersz. Wers- jedna linijka wiersza. Strofa- kilka wersów, które tworzą wyodrębnioną całość. Korzystając z utrwalonej wiedzy w zeszycie zapiszcie dokończoną notatkę. W wierszu mówi __________ ___________. Odbiorca wiersza to _____________ . Wiersz składa się z _____________, które często tworzą zwrotkę ,czyli _______________. Kl. 4a, 4b środa, 03.06.2020 / czwartek, 04.05.2020 Temat : Uważnie czytamy fragment artykułu pt. &;Jak spełniać marzenia?”. Utrwalamy poznane treści na temat zdania. Cel lekcji: doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, , pracy z tekstem, uogólniania, wykorzystywania posiadanej wiedzy gramatycznej. Plan pracy na pierwszą lekcję: Otwórzcie podręcznik na str. 325. – jest tam fragment artykułu Olgi Mikos pt. &;Jak spełniać marzenia?”. Proszę, abyście uważnie go przeczytali. Po lekturze zastanówcie się, czy wiecie, o czym jest ten tekst. Jeśli nie bardzo, to proponuję przeczytać go jeszcze raz. Teraz ustnie spróbujcie wykonać zadania pod artykułem od 1. do 6 . – str.325/326. Do zeszytu wpiszcie zadanie 4./326s. (Wskazówka: są 4 akapity, więc muszą być 4. tytuły – krótkie, odpowiadające treści akapitu, w cudzysłowie) Plan pracy na drugą lekcję: Na początku przypomnijcie sobie, co już wiecie o zdaniach ( &;To wiem! To potrafię!” – str.324). Następnie wykonajcie ćwiczenia ze str.326: Ustnie- 7., 10. W zeszycie- 8. , 9. ( wpisujecie tylko : 9.A lub 9.B, lub 9.C) Piątek, 05.06.2020 Temat : Piszę ładnie i poprawnie! Pisownia wyrazów z &;ó-u, rz-ż, ch-h”. Cele lekcji: uczeń zna podstawowe zasady pisowni wyrazów z &; ó-u, rz-ż, ch-h” i stosuje je w praktyce, dba o staranny i estetyczny zapis. Plan pracy: Zaczynamy od przypomnienia sobie podstawowych zasad pisowni wyrazów z &; ó-u, rz-ż, ch-h”- możecie skorzystać z dowolnych źródeł informacji ( np. podręcznik, słownik ortograficzny, Internet, itp.) W zeszycie wykonajcie zadanie 11. – str.326. Pamiętajcie o starannej pisowni , jak również o poprawności ortograficznej. Osoby, które chcą zdobyć dodatkową ocenę z przedmiotu, poproszę o przesłanie pracy. Powodzenia. Kl.4a,4b Poniedziałek, 01.06.2020 Temat: Skąd się wzięło Święto Dzieci? Czytamy dowcipy o nas samych, czyli o dzieciach. Cele lekcji: uczeń poznaje krótką historię Międzynarodowego Dnia Dziecka, czyta z przyjemnością dowcipy o dzieciach, wypowiada się na temat swoich oczekiwań , marzeń, planów. Plan pracy: Uwaga! Podaję Wam rozwiązanie zadania z piątkowej lekcji na określenia przypadków rzeczownika w zdaniu. Sprawdźcie sobie. Titeuf- M.l.p. , bohaterem- N.lp. , komiksu- D.l.p. , chłopcem - N. lp. , wyobraźnią - N.lp. , fryzura - M.l.p. Na początku dzisiejszej lekcji chciałabym Wam złożyć serdeczne życzenia z okazji Dnia Dziecka. Niechaj nigdy nie zabraknie Wam pięknych chwil do przeżywania, dobrych ludzi do kochania i marzeń do spełniania. Bądźcie zdrowi i szczęśliwi. Czy wiecie, jaki początek ma Wasze Święto? Przeczytajcie co nieco o nim. Międzynarodowy Dzień Dziecka (MDD) – został ustanowiony w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych (1945) i obchodzony od 1955 w różne dni roku w różnych krajach członkowskich ONZ; w Polsce MDD obchodzony jest 1 czerwca. Jak macie ochotę , przeczytajcie dla rozweselenia poniższe dowcipy o dzieciach. *- Nasza nauczycielka mówi sama do siebie, czy wasza też? - Nie, nasza myśli, że jej słuchamy! * W czasie dyskoteki Jaś podchodzi do Małgosi i pyta: -Zatańczysz? -Tak - odpowiada dziewczynka. -To dobrze, bo nie mam gdzie usiąść. * Mama kupiła Jasiowi rower i Jaś zaczął jeździć. Po chwili krzyczy: -Mamo! Mamo! Zobacz, jadę bez jednej ręki... Mamo! Mamo! jadę bez drugiej ręki... Mamo! Mamo! Jadę bez zębów! 4. Na zakończenie pytania do Was jako dzieci: O czym marzysz? Czego najbardziej pragniesz? Na czym Ci szczególnie zależy?- zastanów się nad odpowiedziami . Niczego , poza tematem, nie trzeba zapisywać w zeszycie. Życzę Wam cudownego Dnia Dziecka. Pozdrawiam. Wtorek, 02.06.2020 Temat: Czas na powtórkę- podsumowanie wiedzy i umiejętności ( rozdział VII &;Urok i siła marzeń”). Cele lekcji: : uczeń selekcjonuje i hierarchizuje zdobyte wiadomości, powtarza i utrwala wiedzę z zakresu budowy zdania, utrwala umiejętność pisania ogłoszenia, pracuje z podręcznikiem. Plan pracy: Wpiszcie temat do zeszytu. Otwórzcie podręcznik na str.324.- jest tam podsumowanie rozdziału VII &;Urok i siła marzeń”. Dzięki niemu przypomnicie sobie te treści, które warto zapamiętać. Jak pracować z &;Podsumowaniem”? Spójrzcie na hasła zgromadzone wokół &;To wiem! To potrafię!” i zastanówcie się, co pamiętacie. Następnie zajrzyjcie na podane przy hasłach strony, by upewnić się, utrwalić, powtórzyć podane treści. Z zakresu pisania to ogłoszenie i stawianie przecinka w zdaniu złożonym. Z zakresu gramatyki to zdanie pojedyncze i złożone . Z zakresu kultury to komiks. Owocnej pracy! Kl. 4a, 4b środa, 27.05.2020 Temat : Przecinek w zdaniu złożonym. Cele lekcji: uczeń poznaje zasady stawiania przecinków w zdaniu złożonym, poprawnie stawia przecinki w zdaniach złożonych, stosuje spójniki, aby połączyć zdania składowe, uzasadnia stosowanie przecinka. Plan pracy: Na początku przypomnijmy sobie, jakie zdanie nazywamy złożonym. Jest to zdanie, które ma przynajmniej dwa orzeczenia, czyli czasowniki w formie osobowej. Zdanie złożone składa się ze zdań składowych. Każde zdanie składowe ma jedno orzeczenie. Teraz przeczytajcie sobie rozmowę pani Kropki i pana Przecinka – &;Na rozgrzewkę”- podręcznik, str.320. Podkreślcie ołówkiem zasadę interpunkcyjną, o której rozmawiają bohaterowie. Zapoznajcie się z &;Nową wiadomością” – str. 320. Wpiszcie do zeszytu notatkę: W zdaniu złożonym oddzielamy przecinkiem zdania składowe, np. (Wiał wiatr), (padał deszcz). > 2 orzeczenia = 2 zdania składowe

Nie ma przecinka oddzielającego zdania składowe, jeśli są one połączone spójnikami: i, oraz, lub, albo, bądź, ani, np. Wiał wiatr i padał deszcz.

W zeszycie wykonajcie ćwiczenie 2./str.321. Dla utrwalenia przeanalizujcie ćwiczenia:1.,3. – str.321. ( ustnie).

czwartek, 28.05.2020

Temat : Marzenia, mrzonki, a rzeczywistość- poznajemy postać Titeufa.

Cele lekcji: uczeń przedstawia treść komiksu swoimi słowami, określa nastrój utworu, prezentuje swoje marzenia , wyjaśnia, czym różnią się marzenia od mrzonek, zapamiętuje pisownię słów:” marzenie, mrzonka, rzeczywistość”.

Plan pracy:

1. Na początku spójrz na temat- zapis słów:” marzenie, mrzonka, rzeczywistość”. Wszystkie je zapisujemy przez ”rz” i nie ma do nich zasady ortograficznej. Pisownię trzeba zapamiętać.

2. Teraz zapoznaj się z komiksem Zepa &;Titeuf. Prawo boiska.” Jego bohater to Titeuf – &;chłopiec z wyobraźnią tak bujną jak jego fryzura”.

3. Przedstaw własnymi słowami treść komiksu. ( ćw. 1.,2.,- str.323. )

4. Zastanów się, czy odróżniasz marzenia od mrzonki. Podaję znaczenie słowa

mrzonka «pomysł, zamiar niemożliwy do urzeczywistnienia»

Które z marzeń Titeufa uznałbyś/ uznałabyś za mrzonki?

5. W zeszycie wykonaj ćw.3./323.

6. Na zakończenie zapoznaj się z &;Ciekawostką”- str.323.

piątek, 29.05.2020

Temat : Utrwalamy przypadki rzeczownika.

Cele lekcji: uczeń utrwala przypadki rzeczownika, odmienia przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej rzeczowniki, potrafi wskazać przypadek rzeczownika w zdaniu.

Plan pracy:

Na początku sprawdźcie siebie sami- kto umie z pamięci , po kolei wymienić przypadki rzeczownika i ich pytania? Gratulacje dla tych, którzy umieją to zrobić. Otwórzcie podręcznik na str.32. – są tam w &;Nowej wiadomości” przypadki- przeczytajcie je dla utrwalenia, przypomnienia, czy też nauczenia się. W zeszycie odmieńcie przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej rzeczownik: rzeka.

l. poj. l.mn.

M.

D.

C.

B.

N.

Ms.

W.

4 . Wypisz ze zdania do zeszytu rzeczowniki (jest ich 5) i określ ich przypadek i liczbę . ( Wskazówka: Aby określić przypadek, trzeba zadać odpowiednie pytanie i po nim rozpoznasz nazwę)

Titeuf jest bohaterem komiksu, &;chłopcem z wyobraźnią tak bujną jak jego fryzura”.

Wzór : Titeuf – M., l.poj. ( Pytam: Kto jest bohaterem komiksu? – kto?co?, a więc to M.)

Kl.4a,4b

Poniedziałek, 25.05.2020

Temat: Czym różni się zdanie pojedyncze nierozwinięte od rozwiniętego?

Cele lekcji: uczeń rozpoznaje w zdaniu pojedynczym orzeczenie i podmiot oraz określenia, odróżnia zdanie pojedyncze nierozwinięte od rozwiniętego, rozwija zdanie nierozwinięte.

Plan pracy:

Zaczynamy od powtórki : Co już wiemy o zdaniu? To , że ma ono czasownik w formie osobowej , czyli orzeczenie. Jeśli jest jedno orzeczenie, to mamy zdanie pojedyncze, a jeśli jest ich więcej – zdanie złożone.

Dzisiaj skupimy się na zdaniu pojedynczym ( czyli z jednym orzeczeniem-czasownikiem).

Praca z podręcznikiem – str. 318.

– wykonajcie ćwiczenie &;Na rozgrzewkę”,

Do jakich wniosków doszliście? W pierwszym przykładzie mamy krótkie zdania, a ich treść jest pobieżna. Są złożone z podmiotu i orzeczenia lub samego orzeczenia.

W drugim przykładzie zdania są dłuższe, a treść pełna. Oprócz orzeczenia i podmiotu mamy inne wyrazy .

– teraz przeczytajcie &;Nową wiadomość”, postarajcie się zapamiętać zawarte tam informacje.

3. Przeanalizujmy przykład zdania pojedynczego nierozwiniętego i rozwiniętego- przeczytajcie.

Jacek śpi. < zdanie składa się z orzeczenia-śpi ( jednego) , podmiotu-Jacek ; wniosek: jest to zdanie pojedyncze nierozwinięte. Mały Jacek śpi w łóżeczku. < zdanie składa się z orzeczenia-śpi, podmiotu-Jacek oraz określeń: mały ( do podmiotu Jacek> zapytamy: jaki Jacek?, odpowiemy: mały) , w łóżeczku ( do orzeczenia śpi > zapytamy; gdzie śpi?, odpowiemy: w łóżeczku) ; wniosek: jest to zdanie pojedyncze rozwinięte.

W zeszycie wykonajcie notatkę, uzupełniając luki w zdaniach.

*Zdanie pojedyncze ma tylko jedno …………………………… .

* Zdanie pojedyncze nierozwinięte składa się z : …………………… i ………………………… lub

samego ………………………………. .

* Zdanie pojedyncze rozwinięte składa się z: ……………………….., podmiotu oraz określeń.

Wtorek, 26.05.2020

Temat: Uczymy się rozwijania zdań pojedynczych.

Cele lekcji: uczeń utrwala zdanie pojedyncze nierozwinięte od rozwinięte, rozwija zdanie nierozwinięte, buduje poprawne zdania pojedyncze.

Plan pracy:

Zaczniemy od przypomnienia / przeczytania sobie wczorajszej notatki z zeszytu lub &;Nowej wiadomości” z podręcznika –str. 318. Teraz czas na ćwiczenia , które rozwiną waszą umiejętność redagowania zdań pojedynczych rozwiniętych. Wykonajcie je w zeszycie.

Z rozsypanki wyrazowej ułóż zdanie: brat, Mój, komisy, zabawne, czytać., lubi.

Podkreśl w nim orzeczenie i podmiot.

Do podanych zdań poj. nierozwiniętych dodaj określenia, aby powstały zdania rozwinięte.

Mama czyta. Kolega trenuje. Pada. Autor pisze.

Powodzenia!

Kl. 4a, 4b

środa, 20.05.2020 / czwartek, 21.05.2020

Temat : Jak odróżnić zdanie pojedyncze od złożonego? Ćwiczenia utrwalające poznane treści gramatyczne.

Cele lekcji: uczeń rozpoznaje w wypowiedzeniu orzeczenie, odróżnia zdanie pojedyncze od zadania złożonego, przekształca zdania pojedyncze w zdania złożone.

Plan pracy na pierwszą godzinę:

Tę lekcję zaczniemy od przypomnienia sobie , co to jest orzeczenie. Pamiętacie?

Moja podpowiedź: Orzeczenie w zdaniu to czasownik w formie osobowej , czyli takiej, że mogę wskazać osobę oraz liczbę.

2. Teraz wykonajcie ustnie ćwiczenie &;Na rozgrzewkę” – podręcznik str. 316.

3 . Zapoznajcie się &;Nową wiadomością” na str. 316.

4. W zeszycie wykonajcie notatkę- dokończcie zdania.

Zdanie pojedyncze zawiera tylko ………………………………………………………. . co?

Zdanie złożone ma ………………………………………………………………. . co?

Zdania składowe tworzą ………………………………………………….. . co?

Plan pracy na drugą godzinę:

Pracę zacznijcie od przypomnienia sobie pojęć: orzeczenie, zdanie pojedyncze, zdanie złożone, zdanie składowe. Teraz czas na wykonanie ćwiczeń, dzięki którym utrwalicie poznane treści gramatyczne.

– ustnie: 1./316s., 3./317s.

– pisemnie do zeszytu: 2. /317s. ( Pamiętajcie o dwóch orzeczeniach!)

3. Na zakończenie pracy przeczytajcie sobie &;Gramatykę w praktyce” – str.317.

piątek, 22.05.2020

Temat lekcji: Poznajemy historię &;praktycznego pana” i pewnego kota. Pojęcie antonimu.

Cele lekcji: Uczeń uważnie czyta tekst literacki, zapamiętuje jego treść, zastanawia się nad jego wymową, poznaje/utrwala pojęcie antonimu.

Plan pracy:

Otwórz podręcznik na str. 278 i przeczytaj fragment książki Roksany Jędrzejewskiej –Wróbel &;Praktyczny pan”.

Czy wiesz, co oznacza przymiotnik : &;praktyczny”? Podaję wytłumaczenie ze strony: sjp.pwn.pl .

1. «oparty na praktyce; też: przeznaczony do zastosowania w praktyce»

2. «przydatny do czegoś»

3. «dbający o swoje sprawy życiowe»

Po przeczytaniu tekstu zastanów się nad postacią głównego bohatera- jaki był? , jak go oceniasz? Czy mógłby zmienić się pod wpływem kota? Ustnie odpowiedz sobie na pytania pod tekstem nr 3., 4.,5. – str. 280 Do zeszytu wpisz pojęcie antonimu – podpowiedź – str. 280. Dopisz w zeszycie antonimy do podanych słów ( bez przeczenia &;nie”):

ważny- ………………

syty – ……………….

wrażliwy – …………………

Kl.4a,4b

Poniedziałek,18.05.2020

Temat: Czytamy wywiad z Panem Januszem Christą- rysownikiem komiksów.

Cele lekcji: uczeń poznaje/utrwala prawidłową odmianę przez przypadki imion: Kajko, Kokosz, czyta wywiad z rysownikiem i poznaje jego pracę, poznaje znaczenie słów: adept, wyjadacz.

Plan pracy:

Na początku podam Wam prawidłowa odmianę przez przypadki imion komiksowych bohaterów : Kajka i Kokosza. Zwłaszcza Kajko ma trudną odmianę- odmieniamy to imię tak samo jak dawne imię Sławko. Przy okazji przypomnicie sobie przypadki i ich pytania.

M. kto?/co? Kajko Kokosz

D. kogo?/czego? Kajka Kokosza

C. komu?/czemu? Kajkowi Kokoszowi

B. kogo?/co? Kajka Kokosza

N. z kim?/z czym? z Kajkiem z Kokoszem

Ms. o kim?/o czym? o Kajku o Kokoszu

W. poczekaj! Kajko! Kokoszu!

Otwórzcie podręcznik na str.314. i przeczytajcie wywiad z Panem Januszem Christą- rysownikiem komiksów. Zapoznajcie się ze znaczeniem słów: adept oraz wyjadacz. Do zeszytu wpiszcie jedno pytanie, które chcielibyście zadać autorowi komiksu- Panu Chriście. Pamiętajcie o znaku zapytania.

Wtorek, 19.05.2020

Temat: Zabawa w rysownika/ rysowniczkę komiksowej postaci.

Cele lekcji: uczeń analizuje i rozumie wypowiedź J.Christy , rozwija wyobraźnię i potrafi narysować wymyśloną przez siebie postać komiksową.

Plan pracy:

Otwórz podręcznik na str.315 i przeczytaj ponownie ostatnie pytanie i odpowiedź rysownika w wywiadzie .Zastanów się ( ustnie) nad pytaniami:

Jak rozumiesz słowa J. Christy? Co to znaczy &;gryzmolić”?

Jak się ma posiadanie talentu do pracowitości?

Jaki wniosek wypływa z tej wypowiedzi?

Teraz czas na wymyślenie własnego bohatera komiksu. Pomyśl, o czym byłby Twój komiks , jaki główny bohater by w nim występował? Nadaj mu imię i narysuj go w zeszycie . Miłej zabawy!

Kl. 4a, 4b

Środa, 13.05.2020 / czwartek, 14.05.2020

Temat: Układamy plan wydarzeń do fragmentu komiksu &;Kajko i Kokosz. Szkoła latania”. ( 2h)

Cele lekcji: uczeń w uważny sposób przypomina sobie fragment komiksu, opowiada wydarzenia, odróżnia wydarzenia ważne od mniej istotnych; powtarza, jak redagujemy plan wydarzeń i układa plan wydarzeń komiksu.

Plan pracy na pierwszą godzinę:

Jak wynika z tematu , Waszym zadaniem będzie ułożenie planu wydarzeń przygód Kajko i Kokosza na podstawie fragmentu komiksu &;Kajko i Kokosz. Szkoła latania”. Nim to zrobicie, warto przypomnieć sobie , co to jest plan wydarzeń i jak go redagujemy.

Otwórzcie podręczniki na str. 174 i uważnie przeczytajcie informacje tam zawarte. Zapamiętajcie najważniejsze treści ( nie wpisujecie ich do zeszytu):

Plan wydarzeń zapisujemy w punktach.

Mamy ramowy ( same punkty) lub szczegółowy ( punkty i podpunkty) plan wydarzeń.

Wydarzenie zapisujemy po kolei, zgodnie z następstwem czasowym

( chronologicznie).

Układamy zdania lub równoważniki zdań ( z czasownikami lub bez) – nie mieszamy tych form.

Wypowiedzenia są krótkie i zwięzłe, unikamy powtórzeń tych samych wyrazów.

Przeczytaj sobie przykładowy plan wydarzeń – str. 175.

Plan pracy na drugą godzinę:

Wasze zadnie na tę lekcję – Ułóż plan wydarzeń do historii opowiedzianej we fragmencie komiksu &;Kajko i Kokosz. Szkoła latania”. Nim to zrobicie, wykonajcie poniższe polecenia.

Przeczytajcie po raz kolejny fragment komiksu &;Kajko i Kokosz. Szkoła latania” w podręczniku – str. 308-311. Zwróćcie uwagę na najważniejsze wydarzenia. Pytania pomocnicze:

– kto odwiedził Mirmiła i Lubawę i w jakim celu?

– o czym marzył Mirmił?

– jak zareagowała jego żona?

– na jaki pomysł wpadli Kajko i Kokosz?

– jak wyglądała nauka latania u czarownicy Jagusi?

– jak zakończył swój lot kasztelan Mirmił?

– co zrobił Hegemon?

Przypomnijcie sobie z poprzedniej lekcji najważniejsze treści dotyczące planu wydarzeń. Zdecydujcie, jaki plan wydarzeń będziecie redagować- ramowy ( same punkty) lub szczegółowy ( punkty i podpunkty). Wybierzcie , jak redagujecie punkty planu – układacie przy pomocy zdań , czy równoważników zdań ? Teraz czas na zapisanie w zeszycie planu wydarzeń .Pamiętajcie, punkty planu powinny być krótkie i zwięzłe ( ok. 6-8 punktów). Powodzenia.

Plan wydarzeń przyślijcie mi do poniedziałku 18 maja (na e- dziennik lub na e-mail: [email protected] )

Piątek , 15.05.2020

Temat: Poznajemy krótką historię komiksu – praca z tekstem informacyjnym.

Cele lekcji: uczeń postrzega komiks jako tekst współczesnej kultury popularnej, poszerza zakres słownictwa związanego z komiksem, odszukuje najważniejsze wiadomości w tekście informacyjnym.

Plan pracy:

Praca z podręcznikiem 312.-314.

zapoznanie się z infografiką Krótka historia komiksu

powtórzenie najważniejszych wiadomości o komiksie. (Po przeczytaniu, ustnie ćw. 1./314.)

Poznanie historii sztuki komiksowej.(Po przeczytaniu, ustnie ćw. 2./ 314.)

wskazanie popularnych postaci komiksowych i nazwisk najwybitniejszych twórców sztuki komiksowej. (Po przeczytaniu, ustnie ćw. 3./314)

Notatka do zeszytu :

Moje ulubione komisy : ….. ( podaj tytuł i autora, jeśli znasz; pamiętaj o poprawnej pisowni tytułów- cudzysłów, wielka litera na początku i w nazwach własnych)

Uwaga! Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo!

Chciałabym Wam serdecznie podziękować za Wasze starania i przesyłane mi zadania domowe i prace na lekcjach. Jednocześnie czuję się w obowiązku poinformować te osoby, które nie wywiązują się z realizacji zadanych poleceń i prac, że konsekwencją będą oceny niedostateczne. Do tej pory każdy uczeń kl. 4a, 4b powinien mieć 4 oceny ( w dzienniku zaznaczyłam je na niebiesko). Proszę o sprawdzenie i nadrobienie ewentualnych zaległości. Czekam na takie prace i zadania do piątku 15 maja 2020. Pozdrawiam i jak zwykle, służę pomocą. L. Michałek

Kl. 4a, 4b

poniedziałek, 11.05.2020

Temat: Poznajemy głównych bohaterów komiksu Janusza Christy pt. &;Kajko i Kokosz”.

Cele lekcji: uczeń potrafi opowiedzieć, kim był Janusz Christa, wskazuje cechy charakterystyczne dla komiksu jako rodzaju sztuki , nazywa cechy głównych postaci występujących w komiksie

Na początku podaję Wam prawidłowe odpowiedzi do zabawy &;Prawda/fałsz”:

1.F 2.P 3.F 4.P 5.F 6.P 7.P 8.F 9.F 10.F

Gratuluję tym , którzy zadanie wykonali bezbłędnie lub z niewielką &;wpadką”. Brawo!

Plan pracy :

Na początek pytania : Czy lubicie czytać komiksy? Jakie znacie ? Co się Wam w nich podoba/ nie podoba? Teraz czas na pracę z podręcznikiem – str. 306 – przeczytajcie :

biogram Janusza Christy

zapoznajcie się z krótkim opisem fabuły komiksu &;Kajko i Kokosz. Szkoła latania”. (&;O lekturze słów kilka”)

Przeczytajcie informacje o głównych bohaterach komiksu.

Wypiszcie ich imiona/nazwiska do zeszytu , pamiętając o poprawnej ortografii.

Przeczytajcie dodatkowe informacje na temat serii o Kajku i Kokoszu. (&;Dla zainteresowanych”, &;Ciekawostka”)

Przypomnijcie i utrwalcie sobie, czym jest komiks – podręcznik, str. 311 &;Nowa wiadomość” ( dla Was już nie).

wtorek, 12.05.2020

Temat: Uważnie czytamy komiks Janusza Christy pt. &;Kajko i Kokosz. Szkoła latania”.

Cele lekcji: uczeń planuje szczegółowo uważny sposób poznania treści lektury , czyta fragment komiksu ze skupieniem, opowiada wydarzenia, odróżnia wydarzenia prawdopodobne od fantastycznych.

Plan pracy:

Zanim zaczniecie czytać fragment komiksu, zapoznajcie się ze wskazówkami, na co warto zwrócić uwagę podczas lektury:

– jakie wydarzenia są najważniejsze?

– które z nich są prawdopodobne, a które fantastyczne?

– które scenki i rozmowy są według ciebie zabawne?

– o jakich przedmiotach służących do latania jest mowa w historyjce?

– w jakich sytuacjach pojawiają się wyrazy naśladujące dźwięki?

– jak wyglądają komiksowe dymki? Od czego to zależy?

2. Teraz skupcie się na uważnym przeczytaniu fragmentu komiksu &;Kajko i Kokosz. Szkoła latania” – str. 308-311. Przyjemności!

3. O tym , czy uważnie przeczytaliście lekturę , przekonacie się wykonując ustnie polecenia od 1. do 6. oraz 8. &;Po przeczytaniu” – str. 311. (zadanie 7. zostawiamy na środę)

4. W zeszycie wykonajcie zad. 9 na str. 311.

Kl. 4a, 4b

poniedziałek 04.05.2020

Temat: Czy lubisz zatopić się w marzeniach? Czytanie i analiza wiersza Juliana Tuwima &;Dyzio marzyciel”.

Cele lekcji: uczeń płynnie czyta wiersz, wskazuje podmiot liryczny i określa nastrój utworu, nazywa uczucia wyrażone w wierszu, przypomina sobie budowę utworu poetyckiego – wersy, rymy.

Plan pracy:

Dzisiaj na lekcji będziemy mówić o marzeniach. Lubicie marzyć , zatapiać się w marzeniach ? Jesteście marzycielami? W słowniku języka polskiego marzyciel ma dwa znaczenia:

1. «osoba, która chętnie oddaje się marzeniom»

2. «o kimś, kto snuje nierealne plany»

Którą z nich jesteście?

Teraz otwórzcie podręcznik na str. 295 i głośno przeczytajcie wiersz Juliana Tuwima pt. &;Dyzio marzyciel”. Potrenujcie czytanie, aby było płynne.

Zachęcam Was też do wysłuchania recytacji tego wiersza na YouTube: Wiersze dla dzieci – Julian Tuwim – Dyzio Marzyciel czyta Wiktor Zborowski.

Następnie przeczytajcie pytania pod wierszem ( 1.,2,3.) i spróbujcie ustnie na nie odpowiedzieć. Notatka do zeszytu z lukami ( w puste miejsca wstawcie pasujące słowa).

Podmiotem lirycznym w wierszu jest ……………………………………………….. . Tytułowy Dyzio to łakomczuszek i leniuszek, który leży na zielonej ……… i marzy o ……………… .

Nastrój wiersza jest ………………. . Utwór składa się z 16 linijek, czyli …………………… .

Występują rymy, np. …………………………… .

wtorek, 05.05.2020

Temat: Jak napisać ogłoszenie? Poznajemy elementy ogłoszenia.

Cele lekcji: uczeń poznaje ogłoszenie i jego elementy, wymienia, gdzie w życiu codziennym spotykamy ogłoszenia.

Plan pracy:

Pomyślcie i zastanówcie się nad poniższymi pytaniami:

• W jakim celu pisze się ogłoszenia? • Gdzie się je zamieszcza?• Gdzie można znaleźć najwięcej ogłoszeń? • Jak myślicie, jakie informacje powinno ono zawierać?

Otwórzcie podręcznik na str. 296 i dokładnie przeczytajcie wszystko o ogłoszeniu: co to jest ogłoszenie, jak je napisać, jakie słownictwo zastosować, wzór ogłoszenia. Teraz utrwalimy elementy ogłoszenia. Przepiszcie notatkę do zeszytu.

Elementy ogłoszenia:

Nagłówek, np. Uwaga!, Ogłoszenie, Sprzedam

Kto i o czym ogłasza? ( nadawca, cel ,konkretne informacje, miejsce, czas)

Dane kontaktowe nadawcy (np. telefon, e-mail)

Kl.4a, 4b

Środa, 06.05.2020

Temat: Utrwalamy umiejętność pisania ogłoszeń – redagowanie ogłoszenia do szkolnej gazetki.

Cele lekcji: uczeń utrwala ogłoszenie i jego elementy, samodzielnie redaguje ogłoszenie o sprzedaży wybranego przedmiotu.

Plan pracy:

Przypomnij sobie, jak piszemy ogłoszenia. Zajrzyj do zeszytu i podręcznika ( 296s.) Praca do napisania i wysłania:

Chcesz sprzedać książkę ( rower, grę komputerową lub inną rzecz- możesz sobie wybrać) i dlatego musisz ułożyć ogłoszenie na szkolną tablicę ogłoszeń. Napisz je w zeszycie. Pamiętaj, aby Twoje ogłoszenie miało wszystkie niezbędne elementy. Zwróć uwagę na język, budowę zdań oraz poprawny zapis.

Gotowe ogłoszenia przyślijcie mi do piątku 08.05.2020. Powodzenia!

( na e- dziennik lub na e-mail: [email protected] ) Jak zawsze, służę pomocą.

Czwartek, 07.05.2020

Temat: Prawda czy fałsz?- co umiem , a czego jeszcze nie wiem. Zabawa z językiem polskim.

Cele lekcji: uczeń poprzez zabawę Prawda/Fałsz utrwala wiedzę z różnych dziedzin języka polskiego, dokonuje autokontroli wykonanej pracy.

Plan pracy:

1.Dzisiaj proponuję Wam zabawę . Uważnie przeczytaj poniższe zdania. Zaznacz P – jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli zdanie jest fałszywe.

1. Zwrotka to inaczej wers. P / F

2. W listach zwroty grzecznościowe piszemy zawsze wielką literą. P / F

3. Kolejną literą w alfabecie po t jest w. P/ F

4. Wyraz chrzan składa się z: 4 głosek, 6 liter, 1 sylaby. P / F

5. W słowniku ortograficznym sprawdzamy znaczenie wyrazu. P/ F

6. Zdanie oznajmujące kończymy kropką. P / F

7. Celownik odpowiada na pytania komu? czemu? P / F

8. W zdaniu &;Kopnąłem piłkę” rzeczownik występuje w narzędniku. P / F

9. Wyraz skrót zawiera ó niewymienne. P / F

10. Ó piszemy po spółgłoskach. P / F

Do zeszytu wpiszcie tylko odpowiedzi , np. 1.P lub 1.F, 2.P lub 2.F, i tak talej.

W poniedziałek ( 11 maja) podam poprawne odpowiedzi i sami sprawdzicie sobie swoje wyniki. Niczego mi nie musicie przesyłać .Powodzenia!

Piątek, 08.05.2020

Temat: Czytamy ze zrozumieniem fragment artykułu Ireneusza Dańki &;Policja spełniła marzenie chorego chłopca”. Analizujemy jego treść.

Cele lekcji: Uczeń czyta tekst ze zrozumieniem, wyjaśnia, o czym jest artykuł, kto jest jego bohaterem, ocenia postępowanie opisanych w artykule osób i nazywa wartości, jakimi się kierują , redaguje odpowiedzi pisemne na wybrane pytania.

Plan pracy:

Otwórz podręcznik na str. 300 – przeczytaj tekst &;Policja spełniła marzenie chorego chłopca”. Czy wiesz, czym jest artykuł prasowy?

Artykuł jest rodzajem wypowiedzi dziennikarskiej. To tekst publicystyczny, literacki lub naukowy, który może przyjąć różną formę ( np. notatki, wzmianki, komentarza, wywiadu, relacji, itd.). Pełni funkcję informacyjną, opiniotwórczą lub rozrywkową.

Po przeczytaniu fragmentu artykułu spróbuj ustnie odpowiedzieć na poniższe pytania. Jeśli nie znasz odpowiedzi na któreś z nich, wróć do tekstu .

• Kim jest Dominik?

• Ile ma lat i na co choruje?

• Kim chciałby zostać?

• Kto go zaprosił do komendy?

• Kto zorganizował spotkanie?

• Czym zajmuje się fundacja &;Mam marzenie”? Jak oceniasz jej działalność?

• Jakie atrakcje czekały na chłopca podczas spotkania z policjantami?

• Co chłopiec podarował komendantowi?

• Jakie jest największe marzenie Dominika?

Wybierz z powyższych pytań trzy i odpowiedz na nie pełnymi zdaniami w zeszycie. Pamiętaj o poprawnym zapisie.

Kl. 4a , 4b

środa, 29.04.2020

Temat: Przecinek w zdaniu pojedynczym – zasady interpunkcyjne , ćwiczenia.

Cele lekcji: uczeń poprawnie stosuje przecinki w zdaniach pojedynczych , stosuje spójniki, aby połączyć części zdania pojedynczego , rozpoznaje w tekście spójniki, uzasadnia stosowanie przecinka.

Plan pracy:

Praca z podręcznikiem – str. 284.

Uważnie przeczytajcie tekst &;Na rozgrzewkę”. Czy już wiecie, w którym zdaniu o kocie powinien być przecinek i dlaczego? … Oczywiście, że w drugim: &;Kot szybko, zwinnie wskoczył na wysoki płot.” A dlaczego? Wskoczył jak? szybko, jak? -zwinnie – mamy te same pytania, a więc jest zasada wyliczania. Teraz pełne skupienie i zapoznajemy się z zasadami stawiania przecinków w zdaniu pojedynczym – &;Nowa wiadomość” .

Teraz czas na ćwiczenia , dzięki którym utrwalicie interpunkcję.

Ćwiczenie 2./str.285 wykonajcie ustnie. Ćwiczenie nr 3./ str 285. wpiszcie do zeszytu.

Czwartek, 30.04.2020

Temat: Jeszcze raz , czyli powtarzamy rozdział VI podręcznika. Sprawdzam swoją wiedzę i umiejętności .

Cele lekcji: uczeń potrafi zredagować podziękowanie, zna i stosuje zasady pisowni wyrazów małą i wielką literą, rozpoznaje i nazywa antonimy, umie wskazać podmiot i orzeczenie w wypowiedzeniu, odróżnia zdania od równoważników zdań i przekształca je, poprawnie stosuje przecinki w zdaniach pojedynczych oraz stosuje spójniki, aby połączyć części zdania pojedynczego.

Plan pracy :

Teraz czas na powtórkę, zebranie wiedzy i umiejętności – spójrzcie na schemat na str. 286. – wszystkie hasła ( poza zapisem dialogu – zrobimy to później )są Wam znajome, prawda? Przypomnijcie je sobie, korzystając z podanych stron. Na stronie 287. jest tekst o naszej słynnej uczonej Marii Skłodowskiej-Curie. Uważnie go sobie przeczytajcie. Ćwiczenia od 1. do 5. na str. 288. wykonajcie ustnie. Po prostu przeczytajcie je i zastanówcie się nad odpowiedzią. Do zeszytu wpiszcie ćwiczenia nr 6., 7., 8., 9. – str. 288. Wykonane zadania prześlijcie mi do wtorku 5 maja. Powodzenia.

Kl. 4a, 4b

poniedziałek, 27.04.2020/ wtorek, 28.04.2020

Temat: Jaka jest różnica między zdaniem, a równoważnikiem zdania? ( 2h)

Cele lekcji: uczeń rozpoznaje w wypowiedzeniach podmiot i orzeczenie, odróżnia zdania od równoważników zdań, przekształca zdanie pojedyncze w równoważnik zdania i odwrotnie

Plan pracy na pierwszą godzinę:

Na początku przypomnijcie sobie, czym są podmiot i orzeczenie ( notatka w zeszycie lub &;Nową wiadomość” w podręczniku na str. 281.). Teraz poszukajcie podmiotu i orzeczenia w podanych przeze mnie zdaniach ( ustnie).

Marek często gra w piłkę nożną.

W wazonie stały piękne róże.

Nadeszła upragniona wiosna.

Otwórzcie podręcznik na stronie 292. i ustnie wykonajcie ćwiczenie &;Na rozgrzewkę”. Czy wiecie , czym różnią się te wypowiedzenia. W pierwszych mamy czasowniki w formie osobowej:” jest, jedziemy” ( a więc orzeczenia), a w drugich nie. Treści obu są zrozumiałe. Kolejne zadanie – uważnie przeczytajcie nową wiadomość – str. 292. Dzięki niej dowiecie się , czym różni się zdanie od równoważnika zdania. Wykonajcie notatkę w zeszycie. Dokończcie poniższe informacje.

Zdanie to wypowiedzenie, które …

Równoważnik zdania to wypowiedzenie, które ….

Plan pracy na drugą godzinę:

Na tej lekcji poćwiczymy przekształcanie zdania pojedynczego w równoważnik zdania i odwrotnie.

Moja wskazówka dla Was: czym różni się zdanie od równoważnika zdania?…

Oczywiście obecnością orzeczenia ( czyli czasownika w formie osobowej) – w zdaniu jest, a w równoważniku go nie ma. Tak więc , gdy chcemy zamienić zdanie na równoważnik zdania, musimy pozbyć się właśnie orzeczenia ( czasownika w formie osobowej).

Przykład: Kto tam puka ? ( &;puka” to czasownik- orzeczenie , i dlatego jest to zdanie)

Kto tam ? ( czasownika nie ma i mamy już równoważnik zdania)

Teraz sytuacja odwrotna. Mamy równoważnik zdania i chcemy przekształcić go na zdanie.

Co robimy? Dodajemy orzeczenie, czyli czasownik w formie osobowej.

Przykład: Zamknięcie sklepu o 20.00. ( nie ma tu czasownika w formie osobowej)

Zamykamy sklep o 20.00. ( &;zamykamy” to czasownik w formie osobowe, więc

zamieniliśmy równoważnik na zdanie)

Teraz ćwiczenia z podręcznika. W zeszycie wykonajcie ćwicz. nr 2./282s. oraz 4. i 5./283s.

Powodzenia! W razie trudności służę pomocą. Zadań nie trzeba mi wysyłać.

Kl.4a, 4b

czwartek, 23.04.2020 / piątek 24.04.2020

Temat: Poznajemy orzeczenie i podmiot – główne części zdania.( 2h)

Cele lekcji: uczeń zna podmiot i orzeczenie jako części zdania, umie wskazać podmiot i orzeczenie w wypowiedzeniu.

Plan pracy na pierwszą godzinę:

Na początek kilka słów ode mnie: Pamiętacie, jak Wam mówiłam o tym ,że my- ludzie pełnimy w życiu różne role: w szkole jesteście uczniami, w domu dziećmi, siostrami lub braćmi, a gdy odwiedzacie dziadków , stajecie się wnuczętami. Podobnie jest z częściami mowy. Czasownik i rzeczownik w zdaniu pełnią nowe role – orzeczenia i podmiotu. Są to dla Was nowe pojęcia. Ich zapamiętanie nie powinno stwarzać Wam trudności – jest tylko jeden warunek, musi Wam się chcieć. To co , zaczynamy? Otwórz podręcznik na str. 281. i przeczytaj uważnie &;Nową wiadomość”. Zapisz do zeszytu na kolorowo poniższą notatkę.

Orzeczenie i podmiot to główne części zdania.

Orzeczenie to w zdaniu czasownik w formie osobowej ( czyli takiej, że mogę wskazać osobę: ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni, one).

Podmiot wskazuje na wykonawcę czynności i jest to rzeczownik w mianowniku

( kto? co?).

Wykonaj w zeszycie ćwiczenia.

dopisz podmioty ( pamiętaj o wielkiej literze):

……………………… maluje obraz. …………………………. przyniósł listy.

dopisz orzeczenia:

Marek ……………… przez telefon. Basia …………………… czasopismo.

Plan pracy na drugą godzinę:

Zaczynamy od przypomnienia sobie, co to orzeczenie , co to podmiot. Przeczytaj notatkę w zeszycie lub &;Nową wiadomość” w podręczniku na str. 281. Wykonaj w zeszycie ćwiczenia utrwalające.

Z podanych zdań wypisz orzeczenia i podmioty. Moja podpowiedź: najpierw poszukaj czasownika w formie osobowej (czyli orzeczenia), a potem zastanów się, kto/co wykonuje tę czynność ( w ten sposób znajdziesz podmiot).

Marta od tygodnia leży w łóżku. Dziewczynka zachorowała. Męczy ją suchy kaszel. Mama kupiła dla niej tabletki. Babcia przygotowała syrop z cebuli. Piesek Fikuś czuwa przy jej łóżku.

Orzeczenia:………………………………………………………………………………………..

Podmioty:……………………………………………………………………………………………

b) Przeczytaj tekst i określ, które z podanych twierdzeń są prawdziwe, a które – fałszywe. Nie przepisuj zdań do zeszytu, tylko P lub F,( np.1.F)

• 1.Zosia lubi grać w gry na komputerze.

Słowo grać jest orzeczeniem. P/F

• 2.Bardzo lubię jabłka.

Słowo jabłka to podmiot. P/F

• 3.Dorota jest nauczycielką.

Słowo Dorota jest podmiotem. P/F

•4. Bieganie jest moim ulubionym sportem.

Słowo bieganie to orzeczenie. P/F

Nie trzeba przesyłać mi powyższych ćwiczeń. Pozdrawiam i życzę Wam i Rodzicom miłego weekendu.

Poniedziałek, 20.04.2020

Temat: Czytamy fragment książki A. Lindgren pt. &;Bracia Lwie Serce”.

Cele lekcji: uczeń zapoznaje się z notką biograficzną Astrid Lindgren, uważnie czyta fragment książki Bracia Lwie Serce., określa uczucia, które mu towarzyszyły podczas lektury książki.

Plan pracy:

Dzisiaj skupimy się na czytaniu. Otwórz podręcznik na str. 268, zapoznaj się z informacją o pisarce, a potem uważnie przeczytaj fragment książki &; Bracia Lwie Serce”. Po lekturze opowiadania, zastanów się : Kto jest jego bohaterem? Kto narratorem?

O czym jest ta historia? ( Jeśli umiesz na te pytania odpowiedzieć, to świetnie. To znaczy, że czytałeś/czytałaś uważnie.)

Teraz odpowiedz w zeszycie na pytanie: Jakie uczucia towarzyszyły ci podczas czytania utworu? Po prostu – co czułeś/ czułaś? ( może to być odpowiedź 1-2 zdaniowa)

Wtorek, 21.04.2020

Temat: W krainie , która zwie się Nangijalą.

Cele lekcji: uczeń analizuje treści zawarte w opowiadaniu &;Bracia Lwie Serce”, rozwija swoją wyobraźnię , tworząc rysunek Nangijali.

Plan pracy:

Przypomnij sobie Karola Lwa ( Sucharka) i jego brata Jonatana, który po śmierci trafił do niezwykłej krainy zwanej Nangijalą. Już wiesz, że została ona wymyślona przez braci . Spróbuj zastanowić się nad poniższymi pytaniami:

• Gdzie leży Nangijala?

• W jaki sposób można do niej trafić?

• Kto zamieszkuje tę krainę?

• Czym zajmują się zamieszkujące ją istoty?

• Czy są tam jakieś zagrożenia? Jeśli tak – to jakie?

• Czy można stamtąd swobodnie wrócić na Ziemię?

Teraz czas na Twoją wyobraźnię. Wykonaj w zeszycie lub na dowolnej kartce rysunek przedstawiający Nangijalę, a w niej braci Lwie Serce. Powodzenia!

Mam nadzieję, że gotowe prace kiedyś zaprezentujecie na forum klasy!

Środa, 22.04.2020

Temat: Poznajemy Calvina i Hobbesa- bohaterów komiksu . Rozmawiamy o marzeniach i wartościach.

Cele lekcji: uczeń wie, czym jest komiks, określa wartości prezentowane w utworze i

uczestniczy w dyskusji na temat marzeń i wartości.

Plan lekcji:

Otwórz podręcznik na stronie 277. Są na niej dwa fragmenty komiksu &; Calvin i Hobbes”. Na początku przeczytaj &;O książce słów kilka”, a później po kolei pierwszy i drugi fragment komiksu. Podobały Ci się? Przeczytaj jeszcze raz pierwszy fragment i postaraj się odpowiedzieć ustnie na pytania nr 1., 2., 3. , które zostały zamieszczone tuż pod komiksem ( str.277.) Teraz przeczytaj ponownie drugi fragment komiksu i też postaraj się odpowiedzieć ustnie na pytania nr 1., 2., które zostały zamieszczone tuż pod nim. Wpisz do zeszytu wyjaśnienie pojęcia komiks.

Komiks to obrazkowa historia zamknięta w ramki, opatrzona dymkami z wypowiedziami bohaterów i narratora.

Następnie pomyśl, co dla Ciebie w życiu jest ważne, co tak naprawdę cenisz, o czym marzysz. Później dokończ zdanie: Gdybym mógł/mogła życzyć sobie czegokolwiek, chciałbym/chciałabym… Wpisz je do zeszytu.

Kl.4a, 4b

środa 15.04.2020 / czwartek 16.04.2020

Temat: Jak przygotować podziękowanie? Redagowanie własnych podziękowań dla wybranej osoby. ( 2h)

Cele lekcji: uczeń tworzy ustne i pisemne podziękowanie w określonej sytuacji, zna jego niezbędne elementy, poprawnie zapisuje datę i miejsce, świadomie używa wybranych zwrotów grzecznościowych, stosuje w tekście odpowiednią kompozycję i układ graficzny

Plan pracy na pierwszą godzinę:

Praca z podręcznikiem- przeczytaj informacje zawarte na str. 254 . Tam dowiesz się, czym jest podziękowanie, jakie ma elementy, jakie słownictwo i zwroty grzecznościowe tu występują. Przeczytaj przykładowe podziękowanie zamieszczone na str. 255. Notatka do zeszytu- wypisz pięć elementów podziękowania ( przypomnijcie sobie &;łapkę”) (Wzór notatki: miejsce, czas, kto? komu? z jakiej okazji? dziękuje)

Plan pracy na drugą godzinę:

Na ozdobionej przez siebie kartce w zeszycie napisz tekst podziękowanie dla wybranej osoby za to, co dla Ciebie robi ( zrobiła). Pamiętaj o wszystkich elementach podziękowania, poprawnej budowie zdań i zapisie . Zadbaj o estetykę pisma i całej pracy. Skorzystaj z informacji w podręczniku 254-255s.

Proszę o przesłanie mi podziękowań na e- dziennik lub na e-mail: [email protected] (do poniedziałku 20.04.2020) Jak zawsze, służę pomocą.

piątek, 17.04.2020

Temat: Pisownia wielka literą – państwa, regiony, miasta, dzielnice, wsie. Poznanie zasad ortograficznych, ćwiczenia utrwalające.

Cele lekcji: poznanie zasad ortograficznych pisowni wielką literą nazw państw, regionów, miast i dzielnic oraz wsi , a także przymiotników od nich utworzonych; wdrażanie do stosowania tych zasad w pisaniu.

Przypomnij sobie, jakie zasady pisowni wielką literą już znasz. Praca z podręcznikiem – uważnie przeczytaj &;Nową wiadomość” ze str. 274- postaraj się zapamiętać podane tam zasady ortograficzne. Wykonaj w zeszycie ćwiczenia ortograficzne : 1./274s. oraz 6./276s. ( ćwiczeń nie trzeba mi przesyłać) Przeczytaj sobie &;Ortografię w praktyce” – str. 276.

Poniedziałek, 6 kwietnia 2020

Temat: O &;magicznych słowach” raz jeszcze- czytamy tekst Marii Dańkowskiej pt. ”Nastolatki i bon ton”.

Cele lekcji: czytanie tekstu ze zrozumieniem, przyswojenie pojęć &;bon ton, magiczne słowa, słowa klucze”, praca z tekstem, stosowanie w życiu codziennym etykiety językowej.

Plan pracy:

Przeczytaj tekst artykułu w podręczniku na stronie 250. Zacznij od zrozumienia tytułu- poszukaj wyjaśnienie słów &;bon ton” ( na dole strony). Po przeczytaniu każdego akapitu zastanów się, w jakich sytuacjach używamy poszczególnych zwrotów grzecznościowych i po co. Zastanów się, co to są &;słowa klucze”, o których jest mowa we wstępie artykułu. Moja podpowiedź: do czego służy klucz? Po co używamy słów? Wasze wnioski mogą być takie: Kucz służy do otwierania, a słowa do porozumiewania się. Wynika z tego, że słowa klucze to takie ważne słowa, dzięki którym otwieramy się na siebie i to pozwala nam lepiej się porozumiewać. Zastanów się, dlaczego słowa &;proszę, dziękuję, przepraszam , dzień dobry , do widzenia” nazywamy magicznymi( czyli niezwykłymi, o ogromnej mocy)? Notatka do zeszytu :wypisz &;magiczne słowa”, o których jest mowa w artykule.

Wtorek. 7 kwietnia 2020

Temat: Wykonujemy plakaty , które zachęcają ludzi do używania &;magicznych słów”.

Cel lekcji: rozwijanie pomysłowości i wyobraźni uczniów, umiejętności łączenia elementów plastycznych i językowych, odpowiedzialności za propagowanie &;magicznych słów”.

Plan lekcji:

Przypomnij sobie , jakie słowa nazywamy &;magicznymi”. Wykonaj plakat , który zachęci Ciebie i innych do używania słów : &;proszę, dziękuję, przepraszam , dzień dobry , do widzenia”.

Plakat możesz wykonać np. na kartce z bloku ( format dowolny), dowolną techniką (kredki, farby, wydzieranki, itd.), według własnego pomysłu.

Pamiętaj, aby oprócz elementów plastycznych pojawiły się na nim &;magiczne słowa”.

Przyjemnej pracy.

Zachowajcie plakaty, zrobimy z nich wystawę w sali 210 po powrocie do szkoły.

Środa , 8 kwietnia 2020

Temat: Ćwiczymy poprawne zapisywanie słów związanych z Wielkanocą.

Cel lekcji: przyswojenie zapisu ortograficznego wybranych wyrazów, doskonalenie umiejętności korzystania ze słownika ortograficznego i poprawnej budowy zdań.

Plan lekcji:

1. Przed mami Święta Wielkanocne. Przepisz do zeszytu wyrazy z nimi powiązane – pamiętaj o poprawności ortograficznej i wybierz właściwą literę . W razie wątpliwości, skorzystaj ze słowniczka ortograficznego.

W/wielkanoc, W/wielki T/tydzień, świę/enconka, zmartwych/hwstanie , gró/ub pański, śmigó/us-dyngó/us,

2. Uzupełnij zdania podanymi wyrazami i przepisz tekst do zeszytu.

mazurki, baby, święconką, życzenia, życia

Na Wielkanoc mamy i babcie pieką wspaniałe………………. i lukrowane……………….. .

W Wielką Sobotę święci się koszyczki ze ………………………… .

Ludzie składają sobie ………………………. .

Wielkanocne jajko jest symbolem………………………. .

Uwaga!

W tym tygodniu uczniowie nie muszą przysyłać do mnie żadnych prac. Proszę tylko o wpisywanie do zeszytu tematów lekcji i ewentualnych notatek. Pozdrawiam serdecznie.

Na nadchodzące Święta Wielkanocne życzę Państwu- Rodzicom, Opiekunom i Uczniom dużo zdrowia, spokoju i cierpliwości. Dziękuję za współpracę i zaangażowanie. Lucyna Michałek

Kl.4a /4b

Czwartek, 02 kwietnia 2020r.

Temat: Uważnie czytamy tekst o bazyliszku.

Cel lekcji: doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, , pracy z tekstem, wykorzystywania posiadanej wiedzy.

Plan pracy:

Uważnie przeczytaj tekst z podręcznika ( str.247) pt. &;Świat baśni, legend i mitów. Mityczne stwory”. Dzięki niemu poznasz bliżej bazyliszka. W zeszycie wykonaj ćw.1,2,3,4. – podręcznik, str.247. ( w ćwiczeniu nr 1., nr 2. wpisz do zeszytu tylko wybrane odpowiedzi, np.1.A lub 1.B ) Sprawdź poprawność językową (czy dobrze ułożyłem/am zdania, czy użyłem/am odpowiednich słów), ortograficzną i interpunkcyjną ( przecinki, kropki, cudzysłów w tytule) zapisów w ćwiczeniu nr3.,nr4.

Piątek, 03 kwietnia 2020r.

Temat: Oglądamy obraz pt. &;Czworo przyjaciół” i rozmawiamy o przyjaźni.

Cel lekcji: uczeń analizuje dzieło sztuki, dostrzega związek między tytułem obrazu ,a tytułem 6.rozdziału w podręczniku, wypowiada się na temat przyjaźni.

Plan pracy:

Przed nami kolejny rozdział podręcznika- nr 6. ( str. 253 ) Nosi on tytuł: Co jest w życiu ważne ? Jak zwykle zaczynamy od opisu dzieła malarskiego.

Na początku uważnie przyjrzyjcie się obrazowi, znajdźcie informacje o nim: Kto go namalował? Jaki ma tytuł? Kiedy powstał ? Gdzie się znajduje? Teraz popatrzcie jeszcze raz na obraz i spróbujcie opowiedzieć, co na nim widzicie. Co łączy obraz z tytułem rozdziału 6. ? – zastanówcie się. Mam nadzieję, ze doszliście do takiego samego wniosku jak ja – że wspólnym elementem łączącym tematykę obrazu i rozdziału 6. jest przyjaźń. Zadanie pisemne do zeszytu ( poproszę o przesłanie zadania do środy 8 kwietnia na e-dziennik lub e-mail: [email protected]) Pozdrawiam, pracujcie samodzielnie, bo wiem ,że potraficie.

Odpowiedz pełnym jednym zdaniem na każde poniższe pytanie. Pamiętaj o właściwym zapisie.

Co to jest przyjaźń?

Kogo można nazwać przyjacielem?

Dlaczego warto mieć przyjaciół?

Jakie mam obowiązki wobec przyjaciela?

Kontakt do mnie: e-dziennik lub e-mail: [email protected] . W razie pytań lub trudności w realizacji zadań proszę o kontakt , chętnie pomogę.

Kl.4a

Witam Was ponownie i przesyłam tematy z języka polskiego na kolejne dni. Jak dajecie sobie radę? Mam nadzieję , że dobrze. Pozdrawiam Was i Waszych najbliższych. W razie problemów zapraszam do kontaktu przez e-dziennik lub drogą a-mail : [email protected] .Proszę o zapisywanie tematów lekcji i wskazanych zadań do zeszytu przedmiotowego. Nie musicie przesyłać mi w tym tygodniu żadnych zadań i dowodów na realizację tematów.

poniedziałek ,30 marca 2020r.

Temat: Czytamy dla najbliższych ( doskonalenie techniki płynnego, wyrazistego, ładnego czytania)

Zadanie dla Was:

Wybierzcie sobie z lektury &;Akademia pana Kleksa” 10 linijek tekstu ( jeśli ktoś nie ma lektury, nich wybierze dowolną baśń z podręcznika) i poćwiczcie czytanie. Wybrany fragment przeczytajcie kilka razy , aby popołudniem lub wieczorem umieć przeczytać go pięknie na głos domownikom, np. mamie, tacie, rodzeństwu. Zróbcie to jak najlepiej. Wierzę, że Wam się uda. Powodzenia!

wtorek,31 marca 2020r.

Temat: Pisownia wyrazów z &;ch-h”. Utrwalamy zasady ortograficzne, aby stosować je w praktyce.

Plan pracy na tej lekcji jest następujący:

Przeczytajcie i utrwalcie sobie zasady pisowni wyrazów z &;ch” – podręcznik, str.239. W zeszycie wykonajcie ćwiczenie nr 1.- podręcznik , str.239. Teraz przeczytajcie i utrwalcie sobie zasady pisowni wyrazów z &;h” – podręcznik, str.240. W zeszycie wykonajcie ćwiczenie nr 6.- podręcznik , str.240.

Środa, 1 kwietnia 2020r.

Temat: Pisownia wyrazów z &;ch-h” – praca z planszami w podręczniku.

Cel lekcji- utrwalanie pisowni wyrazów z &;ch-h”, rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, pamięci.

Plan pracy na tej lekcji jest następujący:

Uważnie przyjrzyj się planszom z &;ch” w podręczniku na str.242/243, postaraj się zapamiętać pisownię zamieszczonych tam słów. W zeszycie wykonaj zadanie nr 3. na str.242. Następnie uważnie przyjrzyj się planszom z &;h” w podręczniku na str.244/245, postaraj się zapamiętać pisownię zamieszczonych tam słów. W zeszycie odpowiedz pełnym zdaniem na jedno wybrane pytanie z ćwiczenia nr 3. – str.244.

Kl.4b

Witam Was ponownie i przesyłam tematy z języka polskiego na kolejne dni. Jak dajecie sobie radę? Mam nadzieję , że dobrze. Pozdrawiam Was i Waszych najbliższych. W razie problemów zapraszam do kontaktu przez e-dziennik lub drogą a-mail : [email protected] .Proszę o zapisywanie tematów lekcji i wskazanych zadań do zeszytu przedmiotowego. . Nie musicie przesyłać mi w tym tygodniu żadnych zadań i dowodów na realizację tematów.

poniedziałek ,30 marca 2020r.

Temat: Czytamy dla najbliższych ( doskonalenie techniki płynnego, wyrazistego, ładnego czytania)

Zadanie dla Was:

Wybierzcie sobie z lektury pt. &;Księga dżungli”” 10 linijek tekstu ( jeśli ktoś nie ma lektury, nich wybierze dowolną baśń z podręcznika) i poćwiczcie czytanie. Wybrany fragment przeczytajcie kilka razy , aby popołudniem lub wieczorem umieć przeczytać go pięknie na głos domownikom, np. mamie, tacie, rodzeństwu. Zróbcie to jak najlepiej. Wierzę, że Wam się uda. Powodzenia!

wtorek,31 marca 2020r.

Temat: Pisownia wyrazów z &;ch-h”. Utrwalamy zasady ortograficzne, aby stosować je w praktyce.

Plan pracy na tej lekcji jest następujący:

1. Przeczytajcie i utrwalcie sobie zasady pisowni wyrazów z &;ch” – podręcznik, str.239.

2. W zeszycie wykonajcie ćwiczenie nr 1.- podręcznik , str.239.

3. Teraz przeczytajcie i utrwalcie sobie zasady pisowni wyrazów z &;h” – podręcznik, str.240.

4. W zeszycie wykonajcie ćwiczenie nr 6.- podręcznik , str.240.

Środa, 1 kwietnia 2020r.

Temat: Pisownia wyrazów z &;ch-h” – praca z planszami w podręczniku.

Cel lekcji- utrwalanie pisowni wyrazów z &;ch-h”, rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, pamięci.

Plan pracy na tej lekcji jest następujący:

Uważnie przyjrzyj się planszom z &;ch” w podręczniku na str.242/243, postaraj się zapamiętać pisownię zamieszczonych tam słów. W zeszycie wykonaj zadanie nr 3. na str.242. Następnie uważnie przyjrzyj się planszom z &;h” w podręczniku na str.244/245, postaraj się zapamiętać pisownię zamieszczonych tam słów. W zeszycie odpowiedz pełnym zdaniem na jedno wybrane pytanie z ćwiczenia nr 3. – str.244.

Kl.4a

Witam Was wszystkich serdecznie , pozdrawiam Waszych Rodziców. Przykro mi, że nie możemy się jeszcze spotkać w szkole. Tęsknię za Wami , a Wy?

Przesyłam Wam tematy i zagadnienia na środę, czwartek i piątek. Będziemy bazować na tym , co to tej pory zrobiliście. Jeżeli komuś nie udało się pewnych rzeczy wypracować, to może śmiało skorzystać z moich podpowiedzi. W razie problemów zapraszam Was i Waszych rodziców do kontaktu ( e-dziennik lub e-mail: [email protected]) Pozdrawiam, pracujcie samodzielnie, bo wiem ,że potraficie. Proszę o wpisywanie tematów lekcji do zeszytu z języka polskiego.

Środa 25 marca 2019r.

Temat: Świat przedstawiony w lekturze &;Akademia pana Kleksa” ( utrwalamy pojęcie: świat przedstawiony i określamy go w lekturze)

Po przeczytaniu &;Akademii pana Kleksa” mieliście w zeszycie przedmiotowym zrobić własną notatkę według wzoru. Sprawdźcie, jak Wam poszło- w nawiasach są dla Was moje wskazówki i propozycje wykonania notatki)

1.Tytuł lektury – &;Akademia pana Kleksa”( pamiętaj o zapisie i znaku interpunkcyjnym)

2.Autor książki – Jan Brzechwa( Jak zapisujemy imiona i nazwiska? )

3.Świat przedstawiony : ( pomoc na stronie: klp.pl akademia-pana-kleksa)

a)czas i miejsce akcji – nie są bliżej określone, kilka miesięcy pobytu Adasia w akademii, jakieś miasto, ul. Czekoladowa, miejsca baśniowe- np. psi raj

b)bohaterowie – Adam Niezgódka, Ambroży Kleks, szpak Mateusz, fryzjer Filip, lalka Alojzy ( wymień pięciu bohaterów, tych najważniejszych)

c)wydarzenia – są fantastyczne. Dotyczą przygód chłopca o imieniu Adaś. Ukazują losy niezwykłego nauczyciela i jego baśniowej szkoły oraz historię szpaka Mateusza.( Fantastyczne czy prawdopodobne? Czego i kogo dotyczą? – ok.2-3 zdania)

—————————————————————————————————————–

czwartek 26marca 2020r., piątek 27marca 2020r.( temat na 2 godziny)

Temat : Jak wyglądała nauka w baśniowej akademii ? Jakim nauczycielem był Ambroży Kleks? ( opowiadamy o ciekawych przedmiotach w szkole Kleksa, umiemy nazwać cechy wyglądu i osobowości bohatera)

Tym razem sprawdzacie lub uzupełniacie w zeszycie dalszą część notatki ( punkt nr 4.,5.,6.)

4.Mój ulubiony przedmiot w szkole pana Kleksa: … ( napisz, jak wyglądała lekcja i dlaczego ją wybrałeś? 3-4 zdania) Przykładowa odpowiedź-Podobała mi się lekcja kleksografii. Na niej uczniowie robili kleksy i wymyślali do nich ciekawe wierszyki. Dzięki niej uczniowie rozwijali swoją wyobraźnię i świetnie się bawili.

5.Opis wyglądu pana Kleksa –… ( podaj 5 cech wyglądu profesora) np.

– średniego wzrostu i nie wiadomo, czy jest gruby, czy też chudy, ponieważ zawsze ma na sobie za duże ubrania

– szerokie spodnie z wieloma kieszeniami

-długi surdut koloru bordowego bądź czekoladowego

– cytrynowa kamizelka zapinaną na szklane guziki

– tęczowe włosy i czarna broda

6. Ambroży Kleks jako nauczyciel – … ( napisz , jaki był dla uczniów i jak prowadził lekcje, 4-5 zdań)np. Moim zdaniem profesor to niezwykły nauczyciel. Lubił swoich uczniów . Zależało mu na tym, aby stali się mądrymi i ciekawymi ludźmi. Cenię go za pomysłowość, kreatywność i poczucie humoru. Nikogo nie wyróżniał i każdego szanował.

Starajcie się wykonać zadania samodzielnie i rzetelnie. Powodzenia! Kto nie ma zeszytu, ten wykona notatkę na kartce.

Kl.4b

Witam Was wszystkich serdecznie , pozdrawiam Waszych Rodziców. Przykro mi, że nie możemy się jeszcze spotkać w szkole. Tęsknię za Wami , a Wy?

Przesyłam Wam tematy i zagadnienia na środę, czwartek i piątek. Będziemy bazować na tym , co to tej pory zrobiliście. Jeżeli komuś nie udało się pewnych rzeczy wypracować, to może śmiało skorzystać z moich podpowiedzi. W razie problemów zapraszam Was i Waszych rodziców do kontaktu ( e-dziennik lub e-mail: [email protected]) Pozdrawiam, pracujcie samodzielnie, bo wiem ,że potraficie. Proszę o wpisywanie tematów lekcji do zeszytu z języka polskiego.

—————————————————————————————————————————

Środa, 25 marca 2020r.

Temat: Świat przedstawiony w lekturze &;Księga dżungli” ( utrwalamy pojęcie: świat przedstawiony i określamy go w lekturze)

Po przeczytaniu &;Księgi dżungli” mieliście w zeszycie przedmiotowym zrobić własną notatkę według wzoru. Sprawdźcie, jak Wam poszło-w nawiasach są dla Was moje wskazówki i propozycje wykonania notatki)

1.Tytuł lektury – &;Księga dżungli” ( pamiętaj o zapisie i znaku interpunkcyjnym)

2.Autor książki -Joseph Rudyard Kipling ( Jak zapisujemy imiona i nazwiska? )

3.Świat przedstawiony : ( pomoc na stronie:streszczenia.pl › lektura › ksiega-dzungli)

a)czas i miejsce akcji – czas nie został dokładnie określony( XIX w), Indie (dżungla, osady ludzkie)

b)bohaterowie -chłopiec Mowgli – Żaba, niedźwiedź Baloo , Matka Wilczyca, Bagheera- pantera, tygrys Shere Khan( wymień pięciu bohaterów, tych najważniejszych)

c)wydarzenia –np. są bajkową opowieścią o chłopcu wychowywanym przez gromadę zwierząt. Mowgli przeżywa fantastyczne przygody. Jako człowiek uczy się żyć w świecie dzikich zwierząt.( Fantastyczne czy prawdopodobne? Czego i kogo dotyczą? – ok.2-3 zdania)

——————————————————————————————————————-

Czwartek, 26marca 2020r.

Temat: Jak przygoda Mowgliego mnie najbardziej zainteresowała i dlaczego?

( przypominacie sobie wybraną przygodę bohatera i umiecie uzasadnić swój wybór) Tym razem sprawdzacie lub uzupełniacie w zeszycie dalszą część notatki ( punkt nr 4.)

4.Moja ulubiona przygoda Mowgliego :(napisz ,o czym jest i dlaczego ją wybrałeś/aś ? 5-6 zdań . Pamiętaj , to nie ma być pełne streszczenie.)

np. Moją ulubioną przygodą Mowgliego jest porwanie chłopca przez małpy. Baloo i Bangheera zastanawiają się, jak mogą go ocalić. Bangheera przekonuje do pomocy pytona Kaa. Wszystko kończy się szczęśliwie. Lubię tę przygodę , ponieważ pokazuje, że dzięki przyjaciołom nie jesteśmy samotni i pozostawieni samym sobie.

Piątek, 27 marca 2020r.

Temat: Jak J.R.Kipling przedstawił w lekturze świat dzikich zwierząt? Jakie przesłanie nam zostawił? ( przypominamy sobie pojęcie uosobienia, wypowiadamy się na temat, uzasadniamy swoje zdanie)

Dzisiaj sprawdzacie lub uzupełniacie w zeszycie dalszą punkt nr 5., nr 6.

5.Uosobienie to nadanie cech ludzi zwierzętom, roślinom, przedmiotom, itp. (podaj definicję)

6. Jak autor przedstawił świat zwierząt i dlaczego? Przykładowa odpowiedź: Autor nadał zwierzętom w dżungli cechy ludzi. Zwierzęta tworzą swoją własną cywilizację, mają swoje prawa i obowiązki. Potrafią być opiekuńcze i wyrozumiałe, ale też, jak i ludzie, złe i bezmyślne. Sądzę, że zależało autorowi na pokazaniu tego, że zwierzęta to istoty czujące i nam przyjazne. Po to właśnie ,abyśmy i my w stosunku do nich tacy byli. ( wykorzystaj informacje z punktu 5., 3-4 zdania)

Starajcie się wykonać zadania samodzielnie i rzetelnie. Powodzenia! Kto nie ma zeszytu, ten wykona notatkę na kartce. Po powrocie do szkoły sprawdzimy sobie wszystko.

Zdania z języka polskiego na tydzień 16-20 marca 2020r. – Lucyna Michałek

Kl. 4a

Przeczytanie, doczytanie lub utrwalenie treści lektury &;Akademia pana Kleksa”, którą mieliśmy zacząć omawiać od 16 III ( zapis tytułu w zeszycie przedmiotowym). W razie braku książki podaję strony , gdzie można ją znaleźć :

&;Akademia Pana Kleksa” J. Brzechwy – virtual.pl ( audiobook)- czyta Piotr Fronczewski; streszczenie : lekturygimnazjum.pl

W przyszłym tygodniu podam zadania do przeczytanej książki.

Oto kolejne zdania z języka polskiego na następny tydzień 23-25 marca 2020r.- L.Michałek

Po przeczytaniu &;Akademii pana Kleksa” wykonajcie w zeszycie przedmiotowym własną notatkę według wzoru. (w nawiasach są dla Was moje wskazówki)

Tytuł lektury – … ( pamiętaj o zapisie i znaku interpunkcyjnym) Autor książki – … ( Jak zapisujemy imiona i nazwiska? ) Świat przedstawiony : ( pomoc na stronie: klp.pl akademia-pana-kleksa)

czas i miejsce akcji – … bohaterowie -… ( wymień pięciu bohaterów, tych najważniejszych) wydarzenia – … ( Fantastyczne czy prawdopodobne? Czego i kogo dotyczą? – ok.2-3 zdania)

Mój ulubiony przedmiot w szkole pana Kleksa: … ( napisz, jak wyglądała lekcja i dlaczego ją wybrałeś? 3-4 zdania) Opis wyglądu pana Kleksa –… ( podaj 5 cech wyglądu profesora)

6. Ambroży Kleks jako nauczyciel – … ( napisz , jaki był dla uczniów i jak prowadził lekcje, 4-5 zdań)

Starajcie się wykonać zadania samodzielnie i rzetelnie. Powodzenia! Kto nie ma zeszytu, ten wykona notatkę na kartce. Po powrocie do szkoły sprawdzimy sobie wszystko.

KL.4b

Przeczytanie, doczytanie lub utrwalenie treści lektury &;Księga dżungli”, którą mieliśmy zacząć omawiać od 16 III ( zapis tytułu w zeszycie przedmiotowym). W razie braku książki podaję strony , gdzie można ją znaleźć :

&;Księga dżungli” R. Kiplinga – wolne lektury .pl , ( lektury.gov.pl – audiobook)

W przyszłym tygodniu podam zadania do przeczytanej książki.

Oto kolejne zdania z języka polskiego na następny tydzień 23-25 marca 2020r.- L.Michałek

Po przeczytaniu &;Księgi dżungli” wykonajcie w zeszycie przedmiotowym własną notatkę według wzoru. (w nawiasach są dla Was moje wskazówki)

1.Tytuł lektury – … ( pamiętaj o zapisie i znaku interpunkcyjnym)

2.Autor książki – … ( Jak zapisujemy imiona i nazwiska? )

3.Świat przedstawiony : ( pomoc na stronie:streszczenia.pl › lektura › ksiega-dzungli)

czas i miejsce akcji – … bohaterowie -… ( wymień pięciu bohaterów, tych najważniejszych) wydarzenia – … ( Fantastyczne czy prawdopodobne? Czego i kogo dotyczą? – ok.2-3 zdania)

Moja ulubiona przygoda Mowgliego : … ( napisz ,o czym jest i dlaczego ją wybrałeś/aś ? 5-6 zdań . Pamiętaj , to nie ma być pełne streszczenie.) Uosobienie to… ( podaj definicję )

6. Jak autor przedstawił świat zwierząt i dlaczego? –… ( wykorzystaj informacje z punktu 5., 3-4 zdania)

Starajcie się wykonać zadania samodzielnie i rzetelnie. Powodzenia! Kto nie ma zeszytu, ten wykona notatkę na kartce. Po powrocie do szkoły sprawdzimy sobie wszystko.

Repetytorium – szkoła podstawowa. Język polski, kl. 4-6

Repetytorium – szkoła podstawowa. Język polski, kl. 4-6

Jan Brzechwa Naprawdę nazywał się Jan Wiktor Lesman. Urodził się 15 VIII 1898 roku w Żmerynce na Ukrainie. Ukończył wydział prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Swoje pierwsze wiersze publikował w pismach humorystycz‑ nych (1920 rok). Ukazały się pod przybranym imieniem (pseudonimem) „Szer‑Szeń”. Z zawodu był adwokatem, ale zajmował się przede wszystkim twórczością literacką. Najbardziej znane są jego wiersze dla dzieci. Pisał jed‑ nak i dla dorosłych – wydał powieść Gdy owoc dojrzewa , w której przedstawił koleje swego życia. Zmarł wWarsza‑ wie w 1966 roku. Jest autorem wielu zabawnych wierszy dla dzieci, np. Kaczka dziwaczka , Samochwała , Na stra‑ ganie , Skarżypyta . Napisał także serię powieści, których głównym bohaterem jest niezwy‑ kły profesor – pan Ambroży Kleks: Akademia Pana Kleksa , Podróże Pana Kleksa , Tryumf Pana Kleksa . Akademia Pana Kleksa gAtuNek Akademia Pana Kleksa jest fantastycz‑ ną opowieścią przypominającą baśń. Brak jest jednak typowych dla tego ga‑ tunku elementów, nie ma także tutaj charakterystycznego szczęśliwego za‑ kończenia. Filip pokonuje pana Kleksa, chłopcy muszą opuścić Akademię, a se‑ krety zostają zniszczone. Elementy typowe dla baśni Elementy różne od baśni Bohaterowie fantastyczni (pan Kleks, postacie z bajek) Rozbudowana fabuła, wielość wątków i bo‑ haterów Nieokreślony czas i miejsce akcji Fantastyczny świat z magicznymi wydarzeniami (furtki do innych bajek, Akademia, zmiany posta‑ ci i kształtów postaci) Dobro nie zwycięża – Golarz Filip pokonuje pana Kleksa Magiczne przedmioty (np. pompka powiększają‑ ca, magiczny gwizdek, oko Pana Kleksa, koloro‑ we szkiełka, czapka bogdychanów) Brak szczęśliwego zakończenia (Akademia znika, Adaś wraca do domu, Pan Kleks zmie‑ nia się w guzik) Uosobienia i ożywienia (mówiące psy, szpak Ma‑ teusz) Występuje motyw mędrca (pan Kleks) Fot. Władysław Miernicki – Narodowe Archiwum Cyfrowe Zapamiętaj! Baśń – utwór fantastyczny, w którym świat prawdopodobny łączy się ze światem fantastycznym. Bohaterowie posługują się magicznymi przedmiotami. W wielu baśniach pojawia się uosobienie. Dobro zawsze zwycięża, a zło zostaje ukarane. Pewniak na teście 24 Lektury obowią zkowe

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy NzE1NzM2

키워드에 대한 정보 akademia pana kleksa wydarzenia nieprawdopodobne

다음은 Bing에서 akademia pana kleksa wydarzenia nieprawdopodobne 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  Wpływ Mediów Na Społeczeństwo Prezentacja | Wpływ Mediów Społecznościowych 162 개의 베스트 답변
See also  쿠팡 플렉스 프로모션 | 쿠팡플렉스 심야 배송(수익 공개) | 첫배송 프로모션 | 초보도 할 수 있을까? 상위 106개 베스트 답변

See also  재활용 플라스틱 종류 | [3분차이] 플라스틱에 있는 표시는 뭘까? | 분리배출제도 | 플라스틱종류 인기 답변 업데이트

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Character Transformations, Mr. Inkblot’s Academy (Akademia Pana Kleksa)

 • 동영상
 • 공유
 • 카메라폰
 • 동영상폰
 • 무료
 • 올리기

Character #Transformations, #Mr. #Inkblot’s #Academy #(Akademia #Pana #Kleksa)


YouTube에서 akademia pana kleksa wydarzenia nieprawdopodobne 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Character Transformations, Mr. Inkblot’s Academy (Akademia Pana Kleksa) | akademia pana kleksa wydarzenia nieprawdopodobne, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment